MANETECH, a.s., IČO: 26192497 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MANETECH, a.s. Údaje byly staženy 29. 5. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 26192497. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26192497 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 8. 2000
Obchodní firma
od 9. 8. 2000

MANETECH, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 27. 10. 2016 do 1. 3. 2021
Praha, Domažlická , PSČ 130 00
od 10. 7. 2012 do 27. 10. 2016
Praha 2, U Kanálky , PSČ 120 00
od 9. 8. 2000 do 10. 7. 2012
Praha 6, Na pískách 71, PSČ 160 00
IČO
od 9. 8. 2000

26192497

DIČ

CZ26192497

Identifikátor datové schránky:vs7e3qu
Právní forma
od 9. 8. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6676 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 3. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 8. 2000 do 23. 3. 2012
- Výroba organických hnojiv
od 9. 8. 2000 do 23. 3. 2012
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1, 2, 3 zák. č. 455/91 Sb.)
Ostatní skutečnosti
od 16. 8. 2018 do 20. 12. 2018
- Jediný akcionář společnosti MANETECH, a.s., rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ze současné výše 22.222.200 Kč (dvacet dva milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě korun českých) o částku ve výši 20.202.000 Kč (dvacet milionů dvě stě dva t isíc korun českých) na částku ve výši 2.020.200 Kč (dva miliony dvacet tisíc dvě stě korun českých) za těchto podmínek: (1) důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti: (a) důvodem snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 20.202.000 Kč (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých) je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 15.540 ks (patnáct tisíc pět set čtyřicet kusů) vlastních kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.300 Kč (jeden tisíc tři sta korun českých), které nabyla dne 7.8.2018 a které dosud nebyly zcizeny; (b) účelem snížení základního kapitálu společnosti je zrušení vlastních akcií společnosti, které jsou v majetku společnosti, jejich zničením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny, přičemž společnost snížením základního kapitálu plní povinnost snížit základní kapitál o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot vlastních akcií, které má ve svém majetku; (2) rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu společnosti: (a) základní kapitál společnosti se snižuje z částky ve výši 22.222.200 Kč (dvacet dva milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě korun českých) o částku ve výši 20.202.000 Kč (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých) na částku ve výši 2.020.200 Kč ( dva miliony dvacet tisíc dvě stě korun českých); (b) základní kapitál společnosti bude snížen o částku ve výši 20.202.000 Kč (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých) zrušením (zničením) vlastních akcií společnosti o počtu 15.540 ks (patnáct tisíc pět set čtyřicet kusů), a to 15.540 ks (patnáct t isíc pět set čtyřicet kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.300 Kč (jeden tisíc tři sta korun českých), s pořadovými čísly 1-15.540, nahrazených hromadnou listinou číslo 0002, přičemž zrušení těchto vlastních akci í bude provedeno tak, že do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku společnost tyto vlastní akcie zničí; (3) způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloženo: (a) vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 15.540 ks (patnáct tisíc pět set čtyřicet kusů) jsou vlastními akciemi společnosti, s částkou ve výši 20.202.000 Kč (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu s polečnosti bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům společnosti ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude úče tně zachyceno snížením základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií použit na úhradu ztráty minulých let.
od 10. 6. 2015 do 13. 8. 2015
- Valná hromada společnosti MANETECH, a.s., přijala dne 22.5.2015 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v následujícím znění: Základní kapitál MANETECH, a.s. (dále rovněž jako Společnost) se zvyšuje z částky 2,020.200,- CZK (dva miliony dvacet tisíc dvě stě korun českých) na částku 22,222.200,- CZK (dvacet dva milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě korun českých), tj. o 20,202 .000,- CZK (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých), s tím, že upisování nad ani pod uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Předmětem úpisu bude 15.540 ks (patnáct tisíc pět set čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých) každé z nich (dále jen Nové akcie); emisní kurz 1 ks (jednoho kusu) Nové akcie s v yužitím přednostního práva i bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě 1 (jedné) Nové akcie, tj. částce ve výši 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých). Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Praha 2 - Vinohrady, U Kanálky 1359/4, PSČ 12000. Lhůta pro vykonání přednostního úpisu činí 15 (patnáct) dní a počíná běžet následující den po dni, kdy představenstvo oznámí akcionáři formou písemného oznámení zaslaného na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů informaci o podmínkách výkonu předn ostního práva akcionáře na upsání Nových akcií (dále jen Informace o přednostním právu). Představenstvo je povinno zaslat akcionářům Informaci o přednostním právu nejpozději do 10ti (deseti) dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapit álu. Přednostní právo bude možné vykonat ve výše uvedené lhůtě vždy v pracovní dny od 10:00 (deseti hodin) do 15:00 (patnácti hodin). Na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii na jméno emitovanou Společností o jmenovité hodnotě 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých) lze upsat 10 ks (deset kusů) Nových akcií o jmenovité hodnotě 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne upsání těchto akcií, a to na zvláštní účet vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlick á 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 číslo účtu 270xxxx. V souladu se stanovami společnosti nemají stávající akcionáři právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný ze stávajících akcionářů. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva úpisu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost FPK Group Limited, reg.č. C54369, se sídlem Office 2, Suite 2, The Penthouse, Capital Business Centre, Entrance C , Triq taz-Zwejt, San Gwann SGN 3000, Maltská republika (dále jen FPK), a to na základě smlouvy o upsání Nových akcií neupsaných s využitím přednostního práva úpisu. Lhůta pro upisování Nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva úpisu, bude činit 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií FPK a doručení oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis těchto akcií. Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií upsaných FPK vůči pohledávce FPK za Společností vyplývající z rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi FPK jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 11. 6 . 2014 v celkové výši 20,202.000 CZK (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých), jejíž existence, její řádné vedení v účetnictví Společnosti a způsobilost k započtení bude ověřena příslušnou zprávou auditora. Emisní kurs všech Nových akcií upsaných FPK bude splacen započtením pohledávky FPK vůči Společnosti na základě uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a FPK, a to nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií m ezi Společností a FPK.
od 8. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 8. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 8. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 9. 2012
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.7.2012 o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti vykázané na účtu neuhrazené ztráty minulých let, jejíž výše činí 153.379.800,- Kč. Částka snížení základ ního kapitálu bude zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu 411 01 - Základní kapitál na účet 429 01- Neuhrazené ztráty minulých let, čímž dojde k úhradě části této ztráty. Základní kapitál se snižuje z částky 155.400.000,- Kč o částku 153.379.800,- K č na částku 2.020.200,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé ak cie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, bude snížena na jmenovitou hodnotu 1.300,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno u akcií na jméno v listinné podobě vyznačením jejich snížené jmenovité hodnoty. Lhůta k předlož ení dosavadních listinných akcií o jmenovité hodnostě 100.000,- Kč za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty a uvedení do souladu s rozhodnutím valné hromady činí 30 dnů ode dne, kdy akcionáři obdrží výzvu představenstva k předložení akcií za ú čelem vyznačení snížené jmenovité hodnoty. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není op rávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 20. 12. 2018
Základní kapitál 2 020 200 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 8. 2015 do 20. 12. 2018
Základní kapitál 22 222 200 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 9. 2012 do 13. 8. 2015
Základní kapitál 2 020 200 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 8. 2000 do 18. 9. 2012
Základní kapitál 155 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 554 v listinné podobě.
od 20. 12. 2018
K platnosti převodu akcií společnosti znějících na jméno se vyžaduje udělení předchozího souhlasu valné hromady společnosti.
od 13. 8. 2015 do 20. 12. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 17 094 v listinné podobě.
od 13. 8. 2015 do 20. 12. 2018
K platnosti převodu akcií společnosti znějících na jméno se vyžaduje udělení předchozího souhlasu valné hromady společnosti.
od 18. 9. 2012 do 13. 8. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 554 v listinné podobě.
od 18. 9. 2012 do 13. 8. 2015
K platnosti převodu akcií společnosti znějících na jméno se vyžaduje udělení předchozího souhlasu valné hromady společnosti.
od 9. 8. 2000 do 18. 9. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 554.
od 9. 8. 2000 do 18. 9. 2012
K platnosti převodu akcií společnosti znějících na jméno se vyžaduje udělení předchozího souhlasu valné hromady společnosti.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 5. 1. 2023 do 5. 1. 2023
Ing. FRANTIŠEK KOMÁREK - předseda představenstva
Praha - Hloubětín, K náhonu, PSČ 198 00
den vzniku členství: 18. 4. 2016 - 19. 4. 2020
den vzniku funkce: 27. 4. 2016 - 19. 4. 2020
od 5. 1. 2023 do 5. 1. 2023
Ing. FRANTIŠEK KOMÁREK - předseda představenstva
Praha - Hloubětín, K náhonu, PSČ 198 00
den vzniku členství: 19. 4. 2020 - 2. 9. 2021
den vzniku funkce: 19. 4. 2020 - 2. 9. 2021
od 5. 1. 2023 do 5. 1. 2023
Mgr. Ing. ONDŘEJ BLAHA - člen představenstva
Černošice, Slunečná, PSČ 252 28
den vzniku členství: 20. 8. 2018 - 2. 9. 2021
od 5. 1. 2023 do 5. 1. 2023
Ing. RUDOLF TÁBOR - člen představenstva
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec IV, Jakubská, PSČ 377 01
den vzniku členství: 28. 9. 2020 - 2. 9. 2021
od 17. 3. 2022
Ing. FRANTIŠEK KOMÁREK - Předseda představenstva
Praha - Hloubětín, K náhonu, PSČ 198 00
den vzniku členství: 2. 9. 2021
den vzniku funkce: 2. 9. 2021
od 17. 3. 2022
Mgr. Ing. ONDŘEJ BLAHA - Místopředseda představenstva
Černošice, Slunečná, PSČ 252 28
den vzniku členství: 2. 9. 2021
den vzniku funkce: 2. 9. 2021
od 17. 3. 2022
Ing. RUDOLF TÁBOR - Člen představenstva
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec IV, Jakubská, PSČ 377 01
den vzniku členství: 2. 9. 2021
od 24. 2. 2021 do 17. 3. 2022
ONDŘEJ BLAHA - Člen představenstva
Černošice, Slunečná, PSČ 252 28
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 20. 8. 2018
od 31. 12. 2017 do 17. 3. 2022
Ing. RUDOLF TÁBOR - Člen představenstva
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec IV, Jakubská, PSČ 377 01
den vzniku členství: 27. 9. 2016 - 28. 9. 2020
od 27. 10. 2016 do 31. 12. 2017
Ing. RUDOLF TÁBOR - Člen představenstva
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, PSČ 377 01
den vzniku členství: 27. 9. 2016
od 8. 8. 2014 do 24. 2. 2021
ONDŘEJ BLAHA - Člen představenstva
Praha - Radotín, Kejnická, PSČ 153 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014
od 23. 3. 2012 do 8. 8. 2014
RNDr. Jan Schulmann - člen představenstva
Praha 6 - Suchdol, V Ořeší 49/13, PSČ 165 00
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 16. 5. 2014
od 23. 3. 2012 do 27. 10. 2016
Ing. Larisa Táborová - místopředseda představenstva
Planá nad Lužnicí, Okružní, PSČ 391 11
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 1. 9. 2016
den vzniku funkce: 13. 3. 2012 - 1. 9. 2016
od 23. 3. 2012 do 17. 3. 2022
Ing. František Komárek - předseda představenstva
Praha 9 - Hloubětín, K Náhonu, PSČ 198 00
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 18. 4. 2016
den vzniku funkce: 13. 3. 2012 - 18. 4. 2016
od 1. 6. 2011 do 23. 3. 2012
RNDr. Jan Schulmann - předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, V Ořeší 49/13, PSČ 165 00
den vzniku členství: 9. 8. 2000
den vzniku funkce: 9. 8. 2000
od 1. 6. 2011 do 23. 3. 2012
Ing. Tomáš Verner - místopředseda představenstva
Lom, Spojeneckých letců 920, PSČ 435 11
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 12. 3. 2012
den vzniku funkce: 4. 5. 2011 - 12. 3. 2012
od 3. 7. 2008 do 1. 6. 2011
Ing. Tomáš Verner - člen představenstva
Lom, Spojeneckých letců 920, PSČ 435 11
den vzniku členství: 9. 8. 2000
od 3. 7. 2008 do 1. 6. 2011
Paul Michael Soares - člen představenstva
Praha 9 - Kyje, Skorkovská 673, PSČ 198 00
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 30. 4. 2011
od 3. 7. 2008 do 23. 3. 2012
Ing. Kateřina Vernerová - člen představenstva
Lom, Spojeneckých letců 920, PSČ 435 11
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 12. 3. 2012
od 9. 8. 2000 do 3. 7. 2008
Josef Jahoda - člen představenstva
Hradec Králové, E. Beneše 1429, PSČ 500 12
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 18. 4. 2008
od 9. 8. 2000 do 3. 7. 2008
Ing. Tomáš Verner - člen představenstva
Ústí nad Labem, Severní Terasa, Pincova 2967/5, PSČ 400 00
den vzniku členství: 9. 8. 2000
od 9. 8. 2000 do 3. 7. 2008
Zbyněk Pluhař - člen představenstva
Praha 2, Chodská 18, PSČ 120 00
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 18. 4. 2008
od 9. 8. 2000 do 1. 6. 2011
RNDr. Jan Schulmann - předseda představenstva
Praha 6, Pod rybníčkem 13/49, PSČ 165 00
den vzniku členství: 9. 8. 2000
den vzniku funkce: 9. 8. 2000
od 8. 8. 2014
Za společnost jsou oprávněni jednat společně nejméně dva členové představenstva. Za společnost může rovněž samostatně jednat člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem. Za společnost podepisují buď společně d va členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně představenstvem pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku razítka společnosti, připojí svůj podpi s a označení funkce.
od 23. 3. 2012 do 8. 8. 2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat společně nejméně dva členové představenstva. Jménem společnosti může rovněž samostatně jednat člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem. Za společnost podepisují buď společně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně představenstvem pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku razítka společnosti, připojí svůj podpis a označení funkce.
od 1. 6. 2011 do 23. 3. 2012
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.
od 17. 8. 2002 do 1. 6. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, a to samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 9. 8. 2000 do 17. 8. 2002
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, a to samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 13. 12. 2022
Mgr. PATRIK KOMÁREK - Předseda dozorčí rady
Sudoměřice u Tábora, , PSČ 391 36
den vzniku členství: 2. 9. 2021
den vzniku funkce: 2. 9. 2021
od 13. 12. 2022
Ing. DENISA STRÁNSKÁ - Člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XIX-Horní Hanychov, Bedlová, PSČ 460 08
den vzniku členství: 2. 9. 2021
od 13. 12. 2022
JAROSLAV ELÍZ - Člen dozorčí rady
Praha - Prosek, Libočanská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 2. 9. 2021
od 13. 12. 2022 do 13. 12. 2022
Mgr. PATRIK KOMÁREK - předseda dozorčí rady
Sudoměřice u Tábora, , PSČ 391 36
den vzniku členství: 18. 4. 2016 - 19. 4. 2020
den vzniku funkce: 27. 4. 2016 - 19. 4. 2020
od 13. 12. 2022 do 13. 12. 2022
Mgr. PATRIK KOMÁREK - předseda dozorčí rady
Sudoměřice u Tábora, , PSČ 391 36
den vzniku členství: 19. 4. 2020 - 2. 9. 2021
den vzniku funkce: 19. 4. 2020 - 2. 9. 2021
od 13. 12. 2022 do 13. 12. 2022
JAROSLAV ELÍZ - člen dozorčí rady
Praha - Prosek, Libočanská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 20. 8. 2018 - 2. 9. 2021
od 13. 12. 2022 do 13. 12. 2022
Ing. DENISA STRÁNSKÁ - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XIX-Horní Hanychov, Bedlová, PSČ 460 08
den vzniku členství: 28. 9. 2020 - 2. 9. 2021
od 6. 5. 2021 do 13. 12. 2022
JAROSLAV ELÍZ - Člen dozorčí rady
Praha - Prosek, Libočanská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 20. 8. 2018
od 3. 5. 2021 do 6. 5. 2021
JAROSLAV ELÍZ - Člen dozorčí rady
Praha - Vysočany, Sokolovská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014
od 18. 6. 2020 do 13. 12. 2022
Ing. DENISA STRÁNSKÁ - Člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XIX-Horní Hanychov, Bedlová, PSČ 460 08
den vzniku členství: 27. 9. 2016 - 28. 9. 2020
od 27. 10. 2016 do 18. 6. 2020
Ing. DENISA STRÁNSKÁ - Člen dozorčí rady
Liberec - Liberec VI-Rochlice, Rubínová, PSČ 460 06
den vzniku členství: 27. 9. 2016
od 8. 8. 2014 do 3. 5. 2021
JAROSLAV ELÍZ - Člen dozorčí rady
Praha - Prosek, Libočanská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014
od 17. 12. 2012 do 8. 8. 2014
Ing. Tomáš Verner - místopředseda dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Soukenická, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 13. 3. 2012 - 30. 6. 2014
od 23. 3. 2012 do 17. 12. 2012
Ing. Tomáš Verner - místopředseda dozorčí rady
Lom, Spojeneckých letců 920, PSČ 435 11
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 13. 3. 2012 - 30. 6. 2014
od 23. 3. 2012 do 27. 10. 2016
Ing. Pavel Prokop - člen dozorčí rady
Tábor, Havanská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 27. 9. 2016
od 23. 3. 2012 do 13. 12. 2022
Mgr. Patrik Komárek - předseda dozorčí rady
Praha 10, Elektrárenská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 18. 4. 2016
den vzniku funkce: 13. 3. 2012 - 18. 4. 2016
od 3. 7. 2008 do 23. 3. 2012
Ing. Otakar Wolf - předseda dozorčí rady
Lom, Luční 946, PSČ 435 11
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 12. 3. 2012
den vzniku funkce: 18. 4. 2008 - 12. 3. 2012
od 3. 7. 2008 do 23. 3. 2012
Antonín Kühn - člen dozorčí rady
Brozany nad Ohří, Na zámku 390, PSČ 411 81
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 12. 3. 2012
od 9. 8. 2000 do 3. 7. 2008
Ing. Jaroslav Neděla - předseda dozorčí rady
Hradec Králové 15, Jabloňová 622, PSČ 500 15
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 18. 4. 2008
den vzniku funkce: 9. 8. 2000 - 18. 4. 2008
od 9. 8. 2000 do 3. 7. 2008
Ing. Zdeněk Přibyl - člen dozorčí rady
Litvínov, Tylova 2070, PSČ 436 01
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 18. 4. 2008
od 9. 8. 2000 do 23. 3. 2012
JUDr. Petr Florian - člen dozorčí rady
Praha 6, Kafkova 19, PSČ 160 00
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 12. 3. 2012
Akcionáři
od 14. 5. 2019
Frikom Invest AG
Schaan, Landstrasse 99, PSČ 949 4, Lichtenštejnské knížectví
od 16. 8. 2018 do 14. 5. 2019
FPK Group Limited
San Gwann, Office 2, Suite 2, Capital Business Centre, Entrance C, Triq taz-Zwejt, Maltská republika
od 9. 8. 2000 do 17. 8. 2002
MANEKO, spol. s. r.o., IČO: 00506559
Praha 6, Na pískách 71, PSČ 160 00
Hodnocení firmy
-28
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-11

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-23

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-34

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-35

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-56

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-125

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services