MANETECH, a.s.
IČO: 26192497

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 8. 2000
Obchodní firma
od 9. 8. 2000

MANETECH, a.s.

Sídlo
od 10. 7. 2012 do 27. 10. 2016
Praha 2, U Kanálky , PSČ 120 00
od 9. 8. 2000 do 10. 7. 2012
Praha 6, Na pískách 71, PSČ 160 00
IČO
od 9. 8. 2000

26192497

DIČ

CZ26192497

Identifikátor datové schránky:vs7e3qu
Právní forma
od 9. 8. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6676 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 3. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 8. 2000 do 23. 3. 2012
- Výroba organických hnojiv
od 9. 8. 2000 do 23. 3. 2012
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1, 2, 3 zák. č. 455/91 Sb.)
Ostatní skutečnosti
od 10. 6. 2015 do 13. 8. 2015
- Valná hromada společnosti MANETECH, a.s., přijala dne 22.5.2015 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v následujícím znění: Základní kapitál MANETECH, a.s. (dále rovněž jako Společnost) se zvyšuje z částky 2,020.200,- CZK (dva miliony dvacet tisíc dvě stě korun českých) na částku 22,222.200,- CZK (dvacet dva milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě korun českých), tj. o 20,202 .000,- CZK (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých), s tím, že upisování nad ani pod uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Předmětem úpisu bude 15.540 ks (patnáct tisíc pět set čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých) každé z nich (dále jen Nové akcie); emisní kurz 1 ks (jednoho kusu) Nové akcie s v yužitím přednostního práva i bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě 1 (jedné) Nové akcie, tj. částce ve výši 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých). Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Praha 2 - Vinohrady, U Kanálky 1359/4, PSČ 12000. Lhůta pro vykonání přednostního úpisu činí 15 (patnáct) dní a počíná běžet následující den po dni, kdy představenstvo oznámí akcionáři formou písemného oznámení zaslaného na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů informaci o podmínkách výkonu předn ostního práva akcionáře na upsání Nových akcií (dále jen Informace o přednostním právu). Představenstvo je povinno zaslat akcionářům Informaci o přednostním právu nejpozději do 10ti (deseti) dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapit álu. Přednostní právo bude možné vykonat ve výše uvedené lhůtě vždy v pracovní dny od 10:00 (deseti hodin) do 15:00 (patnácti hodin). Na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii na jméno emitovanou Společností o jmenovité hodnotě 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých) lze upsat 10 ks (deset kusů) Nových akcií o jmenovité hodnotě 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne upsání těchto akcií, a to na zvláštní účet vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlick á 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 číslo účtu 270xxxx. V souladu se stanovami společnosti nemají stávající akcionáři právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný ze stávajících akcionářů. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva úpisu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost FPK Group Limited, reg.č. C54369, se sídlem Office 2, Suite 2, The Penthouse, Capital Business Centre, Entrance C , Triq taz-Zwejt, San Gwann SGN 3000, Maltská republika (dále jen FPK), a to na základě smlouvy o upsání Nových akcií neupsaných s využitím přednostního práva úpisu. Lhůta pro upisování Nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva úpisu, bude činit 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií FPK a doručení oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis těchto akcií. Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií upsaných FPK vůči pohledávce FPK za Společností vyplývající z rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi FPK jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 11. 6 . 2014 v celkové výši 20,202.000 CZK (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých), jejíž existence, její řádné vedení v účetnictví Společnosti a způsobilost k započtení bude ověřena příslušnou zprávou auditora. Emisní kurs všech Nových akcií upsaných FPK bude splacen započtením pohledávky FPK vůči Společnosti na základě uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a FPK, a to nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií m ezi Společností a FPK.
od 8. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 8. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 8. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 9. 2012
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.7.2012 o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti vykázané na účtu neuhrazené ztráty minulých let, jejíž výše činí 153.379.800,- Kč. Částka snížení základ ního kapitálu bude zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu 411 01 - Základní kapitál na účet 429 01- Neuhrazené ztráty minulých let, čímž dojde k úhradě části této ztráty. Základní kapitál se snižuje z částky 155.400.000,- Kč o částku 153.379.800,- K č na částku 2.020.200,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé ak cie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, bude snížena na jmenovitou hodnotu 1.300,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno u akcií na jméno v listinné podobě vyznačením jejich snížené jmenovité hodnoty. Lhůta k předlož ení dosavadních listinných akcií o jmenovité hodnostě 100.000,- Kč za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty a uvedení do souladu s rozhodnutím valné hromady činí 30 dnů ode dne, kdy akcionáři obdrží výzvu představenstva k předložení akcií za ú čelem vyznačení snížené jmenovité hodnoty. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není op rávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 13. 8. 2015
Základní kapitál 22 222 200 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 9. 2012 do 13. 8. 2015
Základní kapitál 2 020 200 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 8. 2000 do 18. 9. 2012
Základní kapitál 155 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 8. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 17 094.
od 13. 8. 2015
K platnosti převodu akcií společnosti znějících na jméno se vyžaduje udělení předchozího souhlasu valné hromady společnosti.
od 18. 9. 2012 do 13. 8. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 554.
od 18. 9. 2012 do 13. 8. 2015
K platnosti převodu akcií společnosti znějících na jméno se vyžaduje udělení předchozího souhlasu valné hromady společnosti.
od 9. 8. 2000 do 18. 9. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 554.
od 9. 8. 2000 do 18. 9. 2012
K platnosti převodu akcií společnosti znějících na jméno se vyžaduje udělení předchozího souhlasu valné hromady společnosti.
Statutární orgán
od 31. 12. 2017
Ing. RUDOLF TÁBOR - Člen představenstva
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec IV, Jakubská, PSČ 377 01
den vzniku členství: 27. 9. 2016
od 27. 10. 2016 do 31. 12. 2017
Ing. RUDOLF TÁBOR - Člen představenstva
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, PSČ 377 01
den vzniku členství: 27. 9. 2016
od 8. 8. 2014
ONDŘEJ BLAHA - Člen představenstva
Praha - Radotín, Kejnická, PSČ 153 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014
od 23. 3. 2012
Ing. František Komárek - předseda představenstva
Praha 9 - Hloubětín, K Náhonu, PSČ 198 00
den vzniku členství: 12. 3. 2012
den vzniku funkce: 13. 3. 2012
od 23. 3. 2012 do 8. 8. 2014
RNDr. Jan Schulmann - člen představenstva
Praha 6 - Suchdol, V Ořeší 49/13, PSČ 165 00
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 16. 5. 2014
od 23. 3. 2012 do 27. 10. 2016
Ing. Larisa Táborová - místopředseda představenstva
Planá nad Lužnicí, Okružní, PSČ 391 11
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 1. 9. 2016
den vzniku funkce: 13. 3. 2012 - 1. 9. 2016
od 1. 6. 2011 do 23. 3. 2012
RNDr. Jan Schulmann - předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, V Ořeší 49/13, PSČ 165 00
den vzniku členství: 9. 8. 2000
den vzniku funkce: 9. 8. 2000
od 1. 6. 2011 do 23. 3. 2012
Ing. Tomáš Verner - místopředseda představenstva
Lom, Spojeneckých letců 920, PSČ 435 11
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 12. 3. 2012
den vzniku funkce: 4. 5. 2011 - 12. 3. 2012
od 3. 7. 2008 do 1. 6. 2011
Ing. Tomáš Verner - člen představenstva
Lom, Spojeneckých letců 920, PSČ 435 11
den vzniku členství: 9. 8. 2000
od 3. 7. 2008 do 1. 6. 2011
Paul Michael Soares - člen představenstva
Praha 9 - Kyje, Skorkovská 673, PSČ 198 00
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 30. 4. 2011
od 3. 7. 2008 do 23. 3. 2012
Ing. Kateřina Vernerová - člen představenstva
Lom, Spojeneckých letců 920, PSČ 435 11
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 12. 3. 2012
od 9. 8. 2000 do 3. 7. 2008
Josef Jahoda - člen představenstva
Hradec Králové, E. Beneše 1429, PSČ 500 12
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 18. 4. 2008
od 9. 8. 2000 do 3. 7. 2008
Ing. Tomáš Verner - člen představenstva
Ústí nad Labem, Severní Terasa, Pincova 2967/5, PSČ 400 00
den vzniku členství: 9. 8. 2000
od 9. 8. 2000 do 3. 7. 2008
Zbyněk Pluhař - člen představenstva
Praha 2, Chodská 18, PSČ 120 00
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 18. 4. 2008
od 9. 8. 2000 do 1. 6. 2011
RNDr. Jan Schulmann - předseda představenstva
Praha 6, Pod rybníčkem 13/49, PSČ 165 00
den vzniku členství: 9. 8. 2000
den vzniku funkce: 9. 8. 2000
od 8. 8. 2014
Za společnost jsou oprávněni jednat společně nejméně dva členové představenstva. Za společnost může rovněž samostatně jednat člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem. Za společnost podepisují buď společně d va členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně představenstvem pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku razítka společnosti, připojí svůj podpi s a označení funkce.
od 23. 3. 2012 do 8. 8. 2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat společně nejméně dva členové představenstva. Jménem společnosti může rovněž samostatně jednat člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem. Za společnost podepisují buď společně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně představenstvem pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku razítka společnosti, připojí svůj podpis a označení funkce.
od 1. 6. 2011 do 23. 3. 2012
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.
od 17. 8. 2002 do 1. 6. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, a to samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 9. 8. 2000 do 17. 8. 2002
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, a to samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 27. 10. 2016
Ing. DENISA STRÁNSKÁ - Člen dozorčí rady
Liberec - Liberec VI-Rochlice, Rubínová, PSČ 460 06
den vzniku členství: 27. 9. 2016
od 8. 8. 2014
JAROSLAV ELÍZ - Člen dozorčí rady
Praha - Prosek, Libočanská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014
od 17. 12. 2012 do 8. 8. 2014
Ing. Tomáš Verner - místopředseda dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Soukenická, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 13. 3. 2012 - 30. 6. 2014
od 23. 3. 2012
Mgr. Patrik Komárek - předseda dozorčí rady
Praha 10, Elektrárenská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 12. 3. 2012
den vzniku funkce: 13. 3. 2012
od 23. 3. 2012 do 17. 12. 2012
Ing. Tomáš Verner - místopředseda dozorčí rady
Lom, Spojeneckých letců 920, PSČ 435 11
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 13. 3. 2012 - 30. 6. 2014
od 23. 3. 2012 do 27. 10. 2016
Ing. Pavel Prokop - člen dozorčí rady
Tábor, Havanská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 27. 9. 2016
od 3. 7. 2008 do 23. 3. 2012
Ing. Otakar Wolf - předseda dozorčí rady
Lom, Luční 946, PSČ 435 11
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 12. 3. 2012
den vzniku funkce: 18. 4. 2008 - 12. 3. 2012
od 3. 7. 2008 do 23. 3. 2012
Antonín Kühn - člen dozorčí rady
Brozany nad Ohří, Na zámku 390, PSČ 411 81
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 12. 3. 2012
od 9. 8. 2000 do 3. 7. 2008
Ing. Jaroslav Neděla - předseda dozorčí rady
Hradec Králové 15, Jabloňová 622, PSČ 500 15
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 18. 4. 2008
den vzniku funkce: 9. 8. 2000 - 18. 4. 2008
od 9. 8. 2000 do 3. 7. 2008
Ing. Zdeněk Přibyl - člen dozorčí rady
Litvínov, Tylova 2070, PSČ 436 01
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 18. 4. 2008
od 9. 8. 2000 do 23. 3. 2012
JUDr. Petr Florian - člen dozorčí rady
Praha 6, Kafkova 19, PSČ 160 00
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 12. 3. 2012
Akcionáři
od 9. 8. 2000 do 17. 8. 2002
MANEKO, spol. s. r.o., IČO: 00506559
Praha 6, Na pískách 71, PSČ 160 00
Hodnocení firmy
-22
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+86
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+4
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-51
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-208
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-374
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 670,27 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.