DITIPO, a.s.
IČO: 26266652

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 11. 2001
Obchodní firma
od 19. 12. 2001

DITIPO, a.s.

od 6. 11. 2001 do 19. 12. 2001

POHLEDY, a.s.

Sídlo
od 6. 11. 2001 do 29. 8. 2014
Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01
IČO
od 6. 11. 2001

26266652

DIČ

CZ26266652

Identifikátor datové schránky:55jdqpz
Právní forma
od 6. 11. 2001
Akciová společnost
Spisová značka3661 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 31. 7. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zboží
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- výroba her, hraček a dětských kočárků
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 6. 11. 2001 do 31. 7. 2009
- polygrafická výroba
od 6. 11. 2001 do 31. 7. 2009
- balicí činnosti
od 6. 11. 2001 do 31. 7. 2009
- velkoobchod
od 6. 11. 2001 do 31. 7. 2009
- realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- živočišná výroba včetně chovu sportovních a dostihových koní
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu
Ostatní skutečnosti
od 29. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 29. 8. 2014
- Počet členů správní rady: 3
od 29. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 6. 2005 do 1. 9. 2006
- Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku dne 07.06.2005: o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadních 67.400.000,- Kč (slovy: šedesátsedmmilionůčtyřistatisíckorunčeských) o částku 30.330.000,- Kč (slovy: třicetmilionůtřistatřicettisíckorunčeských) na částku 37.070.000,- Kč (slovy: třicetsedmmilionůse dmdesáttisíckorunčeských) snížením jmenovité hodnoty akcií. a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je: - úhrada ztráty z minulých let ve výši 6.648.000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsetčtyřicetosmtisíckorunčeských). Částka odpovídající snížení ve výši 6.648.000,- Kč bude použita k úhradě této ztráty z minulých let, - odstranění nadbytečně vysoké hodnoty základního kapitálu vzhledem k podnikatelské potřebě. Částka odpovídající snížení ve výši 23.682.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionůšestsetosmdesátdvatisíckorunčeských) bude vyplacena akcionáři. Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie. b) Způsob snížení základního kapitálu o částku 30.330.000,- Kč (slovy: třicetmilionůtřistatřicettisíckorunčeských) bude proveden snížením jmenovité hodnoty akcií ze současného 1.000.000,- Kč (slovy: jednohomilionukorunčeských) na jednu akcii na 550.000,- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíckorunčeských) na jednu akcii, ze současných 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) na jednu akcii na 55.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) na jednu akcii. Na základě výše uvedeného snížení jmenovité hodnoty akcií bude základní kapitál rozvržen na 66 kusů kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 550.000,- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíckorunčeských) v listinné podobě a na 14 kusů kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 55.000,- Kč (slovy: padesátpěttisíckorunčeských) v listinné podobě. c) Listinné akcie je třeba předložit společnosti ve lhůtě dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. d) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.
od 13. 3. 2002 do 12. 6. 2002
- Zvýšení základního kapitálu: Z důvodu posílení kapitálové stability akciové společnosti a zvýšení její důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům: - základní kapitál akciové společnosti se zvyšuje o částku 60 050 000,- Kč (slovy: šedesátmilionůpadesáttisíckorunčeských) na celkovou částku 67 400 000,- Kč (slovy: šedesátsedmmilionů- čtyřistatisíckorunčeských), přičemž zvýšení bude dosaženo upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 13. 3. 2002 do 12. 6. 2002
- Navrhovaný druh, podoba forma a počet akcií: - budou upsány celkem dva kusy kmenových akcií v listinné podobě, znějící na jméno, veřejně neobchodovatelných, a to tak, že: jedna akcie bude o jmenovité hodnotě 35 206 723,- Kč (slovy: třicetpětmilionůdvěstěšesttisícsedmsetdvacettřikorunyčeské), jedna akcie bude o jmenovité hodnotě 24 843 277,- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionyosmsetčtyřicettřitisícedvěstěsedmdesátsedm- korunčeských). Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcie. Omezení převoditelnosti: výše uvedené akcie je možné převádět pouze se souhlasem představenstva. Základní kapitál společnosti po jeho navýšení bude tedy rozdělen na tři akcie o různých jmenovitých hodnotách, přičemž s každou akcií bude spojen jeden hlas. Akcie budou upsány v sídle společnosti do třiceti dnů ode dne právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 13. 3. 2002 do 12. 6. 2002
- Splacení emisního kursu: Emisní kurs nově upsané akcie o jmenovité hodnotě 35 206 723,- Kč (slovy: třicetpětmilionůdvěstěšesttisícsedmsetdvacettři- korunyčeské), buce splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: 1. Hardware, 2. Software, 3. Ochranná známka, 4. Dopravní prostředky, 5. Drobný hmotný investiční majetek, 6. Zásoby 6.1. Zásoby - materiál, 6.2. Zásoby - stojany, 6.3. Zásoby - zboží na maloprodejně, 6.4. Zásoby zboží v hlavním skladu, popsaným a oceněným znaleckým posudkem č. 520-15/2001 soudním znalcem VEGA Uherské Hradiště, a.s., Znalecký ústav v oboru ekonomika, Dvořákova 1210, 686 01 Uherské Hradiště, ustanoveným Krajským soudem v Brně k tomuto účelu Usnesením č.j. 50 Cm 9/2002-8 ze dne 21.1.2002, které nabylo právní moci dne 30.1.2002, oceněným částkou 35 206 723,- Kč. Usnesení je přílohou č. 1 notářského zápisu ze dne 31.1.2002. Znalecký posudek je přílohou č. 2 notářského zápisu ze dne 31.1.2002.
od 13. 3. 2002 do 12. 6. 2002
- Emisní kurs nově upsané akcie o jmenovité hodnotě 24 843 277,- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionyosmsetčtyřicettřitisícedvěstěsedm- desátsedmkorunčeských), bude splacen peněžitým vkladem s tím, že jediný akcionář společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávku vzniklou na základě smlouvy o postoupení pohledávek za úplatu uzavřenou mezi společností DITIPO, v.o.s. (od 1.1.2002 DITIPO PLUS, v.o.s.) se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01, identifikační číslo 16361741 jako postupitelem na straně jedné a společností POHLEDY, a.s. (od 1.1.2002 DITIPO, a.s.) se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01, identifikační číslo 26266652 jako postupníkem na straně druhé ze dne 29. listopadu 2001 v celkové výši 24 899 576,88 Kč (slovy: dvacetčtyřimilionyosmsetdevadesátdevěttisícpětsetsedm- desátšestkorunčeských88haléřů). Jedná se o splatné faktury z titulu nezplacení kupní ceny zboží dodaného a vyfakturovaného postupitelem dlužníkovi fakturami, jejichž specifikace je přílohou č. 1 smlouvy o postoupení pohledávek za úplatu a tvoří její nedílnou součást. Smlouva o postoupení pohledávek za úplatu včetně její přílohy je přílohou č. 3 notářského zápisu ze dne 31. ledna 2002.
od 13. 3. 2002 do 12. 6. 2002
- Emisní kurs akcie bude splacen započtením částky ve výši 24 843 277,- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionůosmsetčtyřicettři- tisícedvěstěsedmdesátsedmkorunčeských). Na zvýšení základního kapitálu se v celém rozsahu bude podílet jeho upisovatel společnost DITIPO PLUS, v.o.s. se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01, identifikační číslo: 16361741, jediný akcionář společnosti. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností do třiceti dnů ode dne právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 1. 9. 2006
Základní kapitál 37 070 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2002 do 1. 9. 2006
Základní kapitál 67 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 11. 2001 do 12. 6. 2002
Základní kapitál 7 350 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 550 000, počet akcií: 66.
od 29. 8. 2014
Akcie společnosti je možné převádět pouze se souhlasem správní rady.
od 29. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 55 000, počet akcií: 14.
od 29. 8. 2014
Akcie společnosti je možné převádět pouze se souhlasem správní rady.
od 1. 9. 2006 do 29. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 66.
od 1. 9. 2006 do 29. 8. 2014
Omezení převoditelnosti : je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
od 1. 9. 2006 do 29. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14.
od 1. 9. 2006 do 29. 8. 2014
Omezení převoditelnosti: je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
od 12. 3. 2005 do 1. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 66.
od 12. 3. 2005 do 1. 9. 2006
Omezení převoditelnosti : je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
od 12. 3. 2005 do 1. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14.
od 12. 3. 2005 do 1. 9. 2006
Omezení převoditelnosti: je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
od 12. 6. 2002 do 12. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 12. 6. 2002 do 12. 3. 2005
listinná podoba Omezení převoditelnosti:je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
od 12. 6. 2002 do 12. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 12. 6. 2002 do 12. 3. 2005
listinná podoba Omezení převoditelnosti:je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
od 6. 11. 2001 do 12. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 6. 11. 2001 do 12. 3. 2005
listinná podoba - Omezení převoditelnosti: je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
Statutární orgán
od 29. 8. 2014
LEONA NOVOSADOVÁ
Uherský Brod - Havřice, V Kútě, PSČ 688 01
den vzniku funkce: 21. 8. 2014
od 12. 8. 2014 do 29. 8. 2014
Ing. JIŘÍ KUNČAR - předseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Petra Rezka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
od 12. 8. 2014 do 29. 8. 2014
JAROSLAV KUNČAR - člen představenstva
Uherský Brod, Hradišťská, PSČ 688 01
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
od 12. 8. 2014 do 29. 8. 2014
KAREL VANĚK, lic.oec.HSG - člen představenstva
Brno - Jundrov, Jasanová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
od 31. 7. 2009 do 12. 8. 2014
Ing. Jiří Kunčar - předseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Petra Rezka 1190/4, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 11. 2006 - 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 6. 11. 2006 - 7. 6. 2010
od 31. 7. 2009 do 12. 8. 2014
Jaroslav Kunčar - člen představenstva
Uherský Brod, Hradišťská 212, PSČ 688 01
den vzniku členství: 25. 4. 2008 - 7. 6. 2010
od 31. 7. 2009 do 12. 8. 2014
KAREL VANĚK, lic.oec.HSG - člen představenstva
Brno - Jundrov, Jasanová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 25. 4. 2008 - 7. 6. 2010
od 7. 12. 2007 do 31. 7. 2009
Karel Vaněk, lic.oec.HSG - člen představenstva
Brno - Jundrov, Jasanová 836/3A, PSČ 637 00
den vzniku členství: 25. 4. 2003 - 25. 4. 2008
od 12. 3. 2005 do 7. 12. 2007
Ing. Karel Vaněk - člen představenstva
Brno-Kohoutovice, Voříškova 670/51, PSČ 623 00
den vzniku členství: 25. 4. 2003
od 12. 3. 2005 do 31. 7. 2009
Ing. Jiří Kunčar - předseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Petra Rezka 1190/4, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 11. 2001 - 6. 11. 2006
den vzniku funkce: 25. 4. 2003 - 6. 11. 2006
od 12. 3. 2005 do 31. 7. 2009
Jaroslav Kunčar - člen představenstva
Uherský Brod, Hradišťská 212, PSČ 688 01
den vzniku členství: 25. 4. 2003 - 25. 4. 2008
od 6. 11. 2001 do 12. 3. 2005
Ing. Jiří Kunčar - člen
Praha 4 - Nusle, Petra Rezka 1190/4, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 11. 2001
den vzniku funkce: 6. 11. 2001
od 29. 8. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
od 6. 11. 2001 do 29. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně každý člen představenstva.
Správní rada
od 29. 8. 2014
Ing. JIŘÍ KUNČAR - předseda správní rady
Praha 4 - Nusle, Petra Rezka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 8. 2014
den vzniku funkce: 21. 8. 2014
od 29. 8. 2014
JAROSLAV KUNČAR - člen správní rady
Uherský Brod, Hradišťská, PSČ 688 01
den vzniku členství: 21. 8. 2014
od 29. 8. 2014
DITIPO PLUS, s.r.o., IČO: 16361741 - člen správní rady
Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01
den vzniku členství: 21. 8. 2014
od 29. 8. 2014
- Zastoupení právnické osoby: Ing. JIŘÍ KUNČAR, dat. nar. 05.05.1955 Petra Rezka 1190/4, Nusle, 140 00 Praha 4 Jednatel
od 29. 8. 2014
Každý člen správní rady zastupuje společnost samostatně.
Dozorčí rada
od 12. 8. 2014 do 29. 8. 2014
VOJTĚCH KUNČAR - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Karlovo náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
od 12. 8. 2014 do 29. 8. 2014
STANISLAV KUNČAR - člen dozorčí rady
Uherský Brod, Horní Valy, PSČ 688 01
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
od 31. 7. 2009 do 12. 8. 2014
Vojtěch Kunčar - předseda dozorčí rady
Praha 1-Nové Město, Karlovo nám. 670/25, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 2. 2008 - 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 5. 2. 2008 - 7. 6. 2010
od 31. 7. 2009 do 29. 8. 2014
Jan Habermann - člen dozorčí rady
Brno-Líšeň, Svánovského 2340/11, PSČ 628 00
den vzniku členství: 5. 2. 2008 - 5. 5. 2013
od 1. 9. 2006 do 12. 8. 2014
Stanislav Kunčar - člen dozorčí rady
Uherský Brod, Horní Valy 581, PSČ 688 01
den vzniku členství: 7. 6. 2005 - 7. 6. 2010
od 12. 3. 2005 do 1. 9. 2006
František Wagner - člen dozorčí rady
Uherský Brod, Družstevní 1556, PSČ 688 01
den vzniku členství: 5. 2. 2003
od 12. 3. 2005 do 31. 7. 2009
Vojtěch Kunčar - předseda dozorčí rady
Praha 1-Nové Město, Karlovo nám. 670/25, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 2. 2003 - 5. 2. 2008
den vzniku funkce: 5. 2. 2003 - 5. 2. 2008
od 12. 3. 2005 do 31. 7. 2009
Jan Habermann - člen dozorčí rady
Brno-Líšeň, Svánovského 2340/11, PSČ 628 00
den vzniku členství: 5. 2. 2003 - 5. 2. 2008
od 6. 11. 2001 do 12. 3. 2005
Jaroslav Kunčar - předseda
Uherský Brod, Hradišťská 212, PSČ 688 01
den vzniku členství: 6. 11. 2001 - 5. 2. 2003
den vzniku funkce: 6. 11. 2001 - 5. 2. 2003
od 6. 11. 2001 do 12. 3. 2005
Vojtěch Kunčar - člen
Praha 1 - Nové Město, Karlovo náměstí 670/25, PSČ 110 00
den vzniku členství: 6. 11. 2001 - 5. 2. 2003
den vzniku funkce: 6. 11. 2001 - 5. 2. 2003
od 6. 11. 2001 do 12. 3. 2005
Anna Kohoutková - člen
Uherský Brod, Havlíčkova 1651, PSČ 688 01
den vzniku členství: 6. 11. 2001 - 5. 2. 2003
den vzniku funkce: 6. 11. 2001 - 5. 2. 2003
Akcionáři
od 30. 1. 2002 do 8. 9. 2011
DITIPO PLUS, v.o.s., IČO: 16361741
Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01
od 6. 11. 2001 do 30. 1. 2002
DITIPO, v.o.s., IČO: 16361741
Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01
Hodnocení firmy
+4
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 12 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Firmy s podobným IČO

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-93
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-136
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-201
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-261
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-360
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Broadway Change 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 692,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.