DITIPO, a.s., IČO: 26266652 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti DITIPO, a.s. Údaje byly staženy 1. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26266652. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26266652 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 11. 2001
Obchodní firma
od 19. 12. 2001

DITIPO, a.s.

od 6. 11. 2001 do 19. 12. 2001

POHLEDY, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 6. 11. 2001 do 29. 8. 2014
Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01
IČO
od 6. 11. 2001

26266652

DIČ

CZ26266652

Identifikátor datové schránky:55jdqpz
Právní forma
od 6. 11. 2001
Akciová společnost
Spisová značka3661 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 24. 2. 2022
- Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činností zapsaných v živnostenském rejstříku
od 31. 7. 2009 do 24. 2. 2022
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zboží
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- výroba her, hraček a dětských kočárků
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 6. 11. 2001 do 31. 7. 2009
- polygrafická výroba
od 6. 11. 2001 do 31. 7. 2009
- balicí činnosti
od 6. 11. 2001 do 31. 7. 2009
- velkoobchod
od 6. 11. 2001 do 31. 7. 2009
- realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- živočišná výroba včetně chovu sportovních a dostihových koní
od 1. 9. 2006 do 31. 7. 2009
- produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu
Ostatní skutečnosti
od 24. 2. 2022 do 29. 6. 2022
- Valná hromada rozhodla dne 22.2.2022 o snížení základního kapitálu společnosti takto: -účel navrhovaného snížení základního kapitálu: účelem snížení základního kapitálu společnosti je vyrovnání finančních vztahů s akcionáři, -rozsah a způsob snížení základního kapitálu: dosavadní základní kapitál se snižuje o pevnou částku 6 649 940,- Kč (slovy: šest milionů šest set čtyřicet devět tisíc devět set čtyřicet korun českých) tedy na novou výši 18 112 820,- Kč (slovy: osmnáct mili onů jedno sto dvanáct tisíc osm set dvacet korun českých); snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě Smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, uzavřené mezi společností a akcionáři společnosti, tj. úplatně tak, že z oběhu bu dou vzaty následující akcie: i.17 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 367 400,- Kč, ii.11 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 36 740,- Kč, -výše úplaty: výše úplaty (kupní ceny) za akcie je stanovena ve výši odpovídající jmenovité hodnotě akcií vzatých z oběhu, tj. a) úplata za 1 kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 367 400,- Kč činí 367 400,- Kč, b) úplata za 1 kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 36 740,- Kč činí 36 740,- Kč; úplata je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti. -způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: celá částka snížení základního kapitálu ve výši 6 649 940,- Kč (slovy: šest milionů šest set čtyřicet devět tisíc devět set čtyřicet korun českých) bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z o běhu na základě smlouvy, -lhůta pro předložení akcií se stanovuje v délce 3 (tří) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku
od 29. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 8. 2014 do 1. 1. 2021
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 29. 8. 2014 do 1. 1. 2021
- Počet členů správní rady: 3
od 24. 6. 2005 do 1. 9. 2006
- Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku dne 07.06.2005: o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadních 67.400.000,- Kč (slovy: šedesátsedmmilionůčtyřistatisíckorunčeských) o částku 30.330.000,- Kč (slovy: třicetmilionůtřistatřicettisíckorunčeských) na částku 37.070.000,- Kč (slovy: třicetsedmmilionůse dmdesáttisíckorunčeských) snížením jmenovité hodnoty akcií. a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je: - úhrada ztráty z minulých let ve výši 6.648.000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsetčtyřicetosmtisíckorunčeských). Částka odpovídající snížení ve výši 6.648.000,- Kč bude použita k úhradě této ztráty z minulých let, - odstranění nadbytečně vysoké hodnoty základního kapitálu vzhledem k podnikatelské potřebě. Částka odpovídající snížení ve výši 23.682.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionůšestsetosmdesátdvatisíckorunčeských) bude vyplacena akcionáři. Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie. b) Způsob snížení základního kapitálu o částku 30.330.000,- Kč (slovy: třicetmilionůtřistatřicettisíckorunčeských) bude proveden snížením jmenovité hodnoty akcií ze současného 1.000.000,- Kč (slovy: jednohomilionukorunčeských) na jednu akcii na 550.000,- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíckorunčeských) na jednu akcii, ze současných 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) na jednu akcii na 55.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) na jednu akcii. Na základě výše uvedeného snížení jmenovité hodnoty akcií bude základní kapitál rozvržen na 66 kusů kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 550.000,- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíckorunčeských) v listinné podobě a na 14 kusů kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 55.000,- Kč (slovy: padesátpěttisíckorunčeských) v listinné podobě. c) Listinné akcie je třeba předložit společnosti ve lhůtě dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. d) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.
od 13. 3. 2002 do 12. 6. 2002
- Zvýšení základního kapitálu: Z důvodu posílení kapitálové stability akciové společnosti a zvýšení její důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům: - základní kapitál akciové společnosti se zvyšuje o částku 60 050 000,- Kč (slovy: šedesátmilionůpadesáttisíckorunčeských) na celkovou částku 67 400 000,- Kč (slovy: šedesátsedmmilionů- čtyřistatisíckorunčeských), přičemž zvýšení bude dosaženo upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 13. 3. 2002 do 12. 6. 2002
- Navrhovaný druh, podoba forma a počet akcií: - budou upsány celkem dva kusy kmenových akcií v listinné podobě, znějící na jméno, veřejně neobchodovatelných, a to tak, že: jedna akcie bude o jmenovité hodnotě 35 206 723,- Kč (slovy: třicetpětmilionůdvěstěšesttisícsedmsetdvacettřikorunyčeské), jedna akcie bude o jmenovité hodnotě 24 843 277,- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionyosmsetčtyřicettřitisícedvěstěsedmdesátsedm- korunčeských). Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcie. Omezení převoditelnosti: výše uvedené akcie je možné převádět pouze se souhlasem představenstva. Základní kapitál společnosti po jeho navýšení bude tedy rozdělen na tři akcie o různých jmenovitých hodnotách, přičemž s každou akcií bude spojen jeden hlas. Akcie budou upsány v sídle společnosti do třiceti dnů ode dne právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 13. 3. 2002 do 12. 6. 2002
- Splacení emisního kursu: Emisní kurs nově upsané akcie o jmenovité hodnotě 35 206 723,- Kč (slovy: třicetpětmilionůdvěstěšesttisícsedmsetdvacettři- korunyčeské), buce splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: 1. Hardware, 2. Software, 3. Ochranná známka, 4. Dopravní prostředky, 5. Drobný hmotný investiční majetek, 6. Zásoby 6.1. Zásoby - materiál, 6.2. Zásoby - stojany, 6.3. Zásoby - zboží na maloprodejně, 6.4. Zásoby zboží v hlavním skladu, popsaným a oceněným znaleckým posudkem č. 520-15/2001 soudním znalcem VEGA Uherské Hradiště, a.s., Znalecký ústav v oboru ekonomika, Dvořákova 1210, 686 01 Uherské Hradiště, ustanoveným Krajským soudem v Brně k tomuto účelu Usnesením č.j. 50 Cm 9/2002-8 ze dne 21.1.2002, které nabylo právní moci dne 30.1.2002, oceněným částkou 35 206 723,- Kč. Usnesení je přílohou č. 1 notářského zápisu ze dne 31.1.2002. Znalecký posudek je přílohou č. 2 notářského zápisu ze dne 31.1.2002.
od 13. 3. 2002 do 12. 6. 2002
- Emisní kurs nově upsané akcie o jmenovité hodnotě 24 843 277,- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionyosmsetčtyřicettřitisícedvěstěsedm- desátsedmkorunčeských), bude splacen peněžitým vkladem s tím, že jediný akcionář společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávku vzniklou na základě smlouvy o postoupení pohledávek za úplatu uzavřenou mezi společností DITIPO, v.o.s. (od 1.1.2002 DITIPO PLUS, v.o.s.) se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01, identifikační číslo 16361741 jako postupitelem na straně jedné a společností POHLEDY, a.s. (od 1.1.2002 DITIPO, a.s.) se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01, identifikační číslo 26266652 jako postupníkem na straně druhé ze dne 29. listopadu 2001 v celkové výši 24 899 576,88 Kč (slovy: dvacetčtyřimilionyosmsetdevadesátdevěttisícpětsetsedm- desátšestkorunčeských88haléřů). Jedná se o splatné faktury z titulu nezplacení kupní ceny zboží dodaného a vyfakturovaného postupitelem dlužníkovi fakturami, jejichž specifikace je přílohou č. 1 smlouvy o postoupení pohledávek za úplatu a tvoří její nedílnou součást. Smlouva o postoupení pohledávek za úplatu včetně její přílohy je přílohou č. 3 notářského zápisu ze dne 31. ledna 2002.
od 13. 3. 2002 do 12. 6. 2002
- Emisní kurs akcie bude splacen započtením částky ve výši 24 843 277,- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionůosmsetčtyřicettři- tisícedvěstěsedmdesátsedmkorunčeských). Na zvýšení základního kapitálu se v celém rozsahu bude podílet jeho upisovatel společnost DITIPO PLUS, v.o.s. se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01, identifikační číslo: 16361741, jediný akcionář společnosti. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností do třiceti dnů ode dne právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 29. 6. 2022
Základní kapitál 18 112 820 Kč, splaceno err %.
od 25. 4. 2019 do 29. 6. 2022
Základní kapitál 24 762 760 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 2006 do 25. 4. 2019
Základní kapitál 37 070 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2002 do 1. 9. 2006
Základní kapitál 67 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 11. 2001 do 12. 6. 2002
Základní kapitál 7 350 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 6. 2022
Akcie na jméno err, počet akcií: 49 v listinné podobě.
od 29. 6. 2022
Akcie společnosti je možné převádět pouze se souhlasem správní rady.
od 29. 6. 2022
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 v listinné podobě.
od 29. 6. 2022
Akcie společnosti je možné převádět pouze se souhlasem správní rady.
od 25. 4. 2019 do 29. 6. 2022
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 66 v listinné podobě.
od 25. 4. 2019 do 29. 6. 2022
Akcie společnosti je možné převádět pouze se souhlasem správní rady.
od 25. 4. 2019 do 29. 6. 2022
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14 v listinné podobě.
od 25. 4. 2019 do 29. 6. 2022
Akcie společnosti je možné převádět pouze se souhlasem správní rady.
od 29. 8. 2014 do 25. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno 550 000, počet akcií: 66 v listinné podobě.
od 29. 8. 2014 do 25. 4. 2019
Akcie společnosti je možné převádět pouze se souhlasem správní rady.
od 29. 8. 2014 do 25. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno 55 000, počet akcií: 14 v listinné podobě.
od 29. 8. 2014 do 25. 4. 2019
Akcie společnosti je možné převádět pouze se souhlasem správní rady.
od 1. 9. 2006 do 29. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 66 v listinné podobě.
od 1. 9. 2006 do 29. 8. 2014
Omezení převoditelnosti : je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
od 1. 9. 2006 do 29. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14 v listinné podobě.
od 1. 9. 2006 do 29. 8. 2014
Omezení převoditelnosti: je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
od 12. 3. 2005 do 1. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 66 v listinné podobě.
od 12. 3. 2005 do 1. 9. 2006
Omezení převoditelnosti : je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
od 12. 3. 2005 do 1. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14 v listinné podobě.
od 12. 3. 2005 do 1. 9. 2006
Omezení převoditelnosti: je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
od 12. 6. 2002 do 12. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 12. 6. 2002 do 12. 3. 2005
listinná podoba Omezení převoditelnosti:je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
od 12. 6. 2002 do 12. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 12. 6. 2002 do 12. 3. 2005
listinná podoba Omezení převoditelnosti:je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
od 6. 11. 2001 do 12. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 6. 11. 2001 do 12. 3. 2005
listinná podoba - Omezení převoditelnosti: je možné převádět pouze se souhlasem představenstva.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 24. 2. 2022
Mgr. ICLic. VOJTĚCH KUNČAR, JC.D. - člen správní rady
Praha - Nové Město, Karlovo náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 2. 2022
od 1. 1. 2021
LEONA NOVOSADOVÁ - předseda správní rady
Uherský Brod - Havřice, V Kútě, PSČ 688 01
den vzniku členství: 1. 1. 2021
den vzniku funkce: 1. 1. 2021
od 1. 1. 2021
Ing. JIŘÍ KUNČAR - člen správní rady
Praha - Nusle, Petra Rezka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 1. 2021
od 1. 1. 2021
JAROSLAV KUNČAR - člen správní rady
Uherský Brod, Hradišťská, PSČ 688 01
den vzniku členství: 1. 1. 2021
od 29. 8. 2014 do 1. 1. 2021
Ing. JIŘÍ KUNČAR - předseda správní rady
Praha - Nusle, Petra Rezka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 8. 2014 - 1. 1. 2021
den vzniku funkce: 21. 8. 2014 - 1. 1. 2021
od 29. 8. 2014 do 1. 1. 2021
LEONA NOVOSADOVÁ
Uherský Brod - Havřice, V Kútě, PSČ 688 01
den vzniku funkce: 21. 8. 2014 - 1. 1. 2021
od 29. 8. 2014 do 1. 1. 2021
JAROSLAV KUNČAR - člen správní rady
Uherský Brod, Hradišťská, PSČ 688 01
den vzniku členství: 21. 8. 2014 - 1. 1. 2021
od 29. 8. 2014 do 1. 1. 2021
DITIPO PLUS, s.r.o., IČO: 16361741 - člen správní rady
Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01
den vzniku členství: 21. 8. 2014 - 1. 1. 2021
od 29. 8. 2014 do 1. 1. 2021
- Zastoupení právnické osoby: Ing. JIŘÍ KUNČAR, dat. nar. 05.05.1955 Petra Rezka 1190/4, Nusle, 140 00 Praha 4 Jednatel
od 12. 8. 2014 do 29. 8. 2014
Ing. JIŘÍ KUNČAR - předseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Petra Rezka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
od 12. 8. 2014 do 29. 8. 2014
JAROSLAV KUNČAR - člen představenstva
Uherský Brod, Hradišťská, PSČ 688 01
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
od 12. 8. 2014 do 29. 8. 2014
KAREL VANĚK, lic.oec.HSG - člen představenstva
Brno - Jundrov, Jasanová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
od 31. 7. 2009 do 12. 8. 2014
Ing. Jiří Kunčar - předseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Petra Rezka 1190/4, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 11. 2006 - 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 6. 11. 2006 - 7. 6. 2010
od 31. 7. 2009 do 12. 8. 2014
Jaroslav Kunčar - člen představenstva
Uherský Brod, Hradišťská 212, PSČ 688 01
den vzniku členství: 25. 4. 2008 - 7. 6. 2010
od 31. 7. 2009 do 12. 8. 2014
KAREL VANĚK, lic.oec.HSG - člen představenstva
Brno - Jundrov, Jasanová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 25. 4. 2008 - 7. 6. 2010
od 7. 12. 2007 do 31. 7. 2009
Karel Vaněk, lic.oec.HSG - člen představenstva
Brno - Jundrov, Jasanová 836/3A, PSČ 637 00
den vzniku členství: 25. 4. 2003 - 25. 4. 2008
od 12. 3. 2005 do 7. 12. 2007
Ing. Karel Vaněk - člen představenstva
Brno-Kohoutovice, Voříškova 670/51, PSČ 623 00
den vzniku členství: 25. 4. 2003
od 12. 3. 2005 do 31. 7. 2009
Ing. Jiří Kunčar - předseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Petra Rezka 1190/4, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 11. 2001 - 6. 11. 2006
den vzniku funkce: 25. 4. 2003 - 6. 11. 2006
od 12. 3. 2005 do 31. 7. 2009
Jaroslav Kunčar - člen představenstva
Uherský Brod, Hradišťská 212, PSČ 688 01
den vzniku členství: 25. 4. 2003 - 25. 4. 2008
od 6. 11. 2001 do 12. 3. 2005
Ing. Jiří Kunčar - člen
Praha 4 - Nusle, Petra Rezka 1190/4, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 11. 2001
den vzniku funkce: 6. 11. 2001
od 1. 1. 2021
Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda nebo kterýkoliv člen správní rady samostatně
od 29. 8. 2014 do 1. 1. 2021
Každý člen správní rady zastupuje společnost samostatně.
od 29. 8. 2014 do 1. 1. 2021
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
od 6. 11. 2001 do 29. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně každý člen představenstva.
Dozorčí rada
od 12. 8. 2014 do 29. 8. 2014
VOJTĚCH KUNČAR - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Karlovo náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
od 12. 8. 2014 do 29. 8. 2014
STANISLAV KUNČAR - člen dozorčí rady
Uherský Brod, Horní Valy, PSČ 688 01
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 21. 8. 2014
od 31. 7. 2009 do 12. 8. 2014
Vojtěch Kunčar - předseda dozorčí rady
Praha 1-Nové Město, Karlovo nám. 670/25, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 2. 2008 - 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 5. 2. 2008 - 7. 6. 2010
od 31. 7. 2009 do 29. 8. 2014
Jan Habermann - člen dozorčí rady
Brno-Líšeň, Svánovského 2340/11, PSČ 628 00
den vzniku členství: 5. 2. 2008 - 5. 5. 2013
od 1. 9. 2006 do 12. 8. 2014
Stanislav Kunčar - člen dozorčí rady
Uherský Brod, Horní Valy 581, PSČ 688 01
den vzniku členství: 7. 6. 2005 - 7. 6. 2010
od 12. 3. 2005 do 1. 9. 2006
František Wagner - člen dozorčí rady
Uherský Brod, Družstevní 1556, PSČ 688 01
den vzniku členství: 5. 2. 2003
od 12. 3. 2005 do 31. 7. 2009
Vojtěch Kunčar - předseda dozorčí rady
Praha 1-Nové Město, Karlovo nám. 670/25, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 2. 2003 - 5. 2. 2008
den vzniku funkce: 5. 2. 2003 - 5. 2. 2008
od 12. 3. 2005 do 31. 7. 2009
Jan Habermann - člen dozorčí rady
Brno-Líšeň, Svánovského 2340/11, PSČ 628 00
den vzniku členství: 5. 2. 2003 - 5. 2. 2008
od 6. 11. 2001 do 12. 3. 2005
Jaroslav Kunčar - předseda
Uherský Brod, Hradišťská 212, PSČ 688 01
den vzniku členství: 6. 11. 2001 - 5. 2. 2003
den vzniku funkce: 6. 11. 2001 - 5. 2. 2003
od 6. 11. 2001 do 12. 3. 2005
Vojtěch Kunčar - člen
Praha 1 - Nové Město, Karlovo náměstí 670/25, PSČ 110 00
den vzniku členství: 6. 11. 2001 - 5. 2. 2003
den vzniku funkce: 6. 11. 2001 - 5. 2. 2003
od 6. 11. 2001 do 12. 3. 2005
Anna Kohoutková - člen
Uherský Brod, Havlíčkova 1651, PSČ 688 01
den vzniku členství: 6. 11. 2001 - 5. 2. 2003
den vzniku funkce: 6. 11. 2001 - 5. 2. 2003
Akcionáři
od 30. 1. 2002 do 8. 9. 2011
DITIPO PLUS, v.o.s., IČO: 16361741
Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01
od 6. 11. 2001 do 30. 1. 2002
DITIPO, v.o.s., IČO: 16361741
Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+157

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-35

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-43

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-45

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-52

+
-
Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-53

+
-

A tohle už jste četli?

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Limit pro registraci k DPH stoupne z jednoho na dva miliony korun. Kdo se chce rychle zbavit dosavadní povinnosti, má čas jenom do 8. prosince.

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého mají být evidence skutečných majitelů firem v členských státech veřejně přístupné. Posuzoval dva případy z Lucemburska, kde místní soudy odmítly znepřístupnit některé osobní údaje o fyzických osobách – skutečných vlastnících řady právnických osob.

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Firmy s podobným IČO

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services