Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 26442272 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 26442272. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26442272 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES
Datum vzniku a zápisu
26. 3. 2001
Datum výmazu
1. 7. 2023
Obchodní firma
Pražská plynárenská Holding a.s.
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 1. 7. 2023
Adresa firmy
U Plynárny 500, 140 00 Praha 4
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 30. 10. 2015
U plynárny 500/44, 140 00 Praha - Michle
zapsáno 30. 10. 2015 vymazáno 1. 7. 2023
IČO
26442272
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 1. 7. 2023
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 1. 7. 2023
Spisová značka
B 7151/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 1. 7. 2023
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události - Pražská plynárenská Holding a.s.

1. 7. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu MgA. Adam Rut
1. 7. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Mgr. Vladan Brož
1. 7. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc.
1. 7. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Mikeska
1. 7. 2023
Vymazán způsob jednání: Společnost zastupují ve všech záležitostech společně nejméně tři členové představenstva.

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - Pražská plynárenská Holding a.s.
Více o vizualizacích

Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 26442272: vizualizace vztahů osob a společností

Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 26442272

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Činnost ekonomických a organizačních poradců
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 16. 7. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 16. 7. 2014 vymazáno 11. 2. 2022
Předmět činnosti
Správa majetkových účastí v obchodních společnostech a dalšího vlastního majetku
zapsáno 11. 2. 2022 vymazáno 1. 7. 2023
Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 7. 11. 2001
1 515 470 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 7. 11. 2001 vymazáno 1. 7. 2023
Akcie
1000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie jsou zaknihované akcie na jméno jsou omezeně převoditelné za podmínek dle čl. 11 stanov společnosti
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 7. 11. 2001
1515470 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie jsou zaknihované akcie na jméno jsou omezeně převoditelné za podmínek dle čl. 11 stanov společnosti
zapsáno 7. 11. 2001 vymazáno 27. 8. 2003
1515470 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie jsou listinné akcie na jméno jsou omezeně převoditelné za podmínek dle čl. 11 stanov společnosti
zapsáno 27. 8. 2003 vymazáno 10. 9. 2014
1515470 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie jsou akcie na jméno jsou omezeně převoditelné za podmínek dle čl. 7 stanov společnosti
zapsáno 10. 9. 2014 vymazáno 6. 11. 2014
1515470 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie jsou akcie na jméno a jsou omezeně převoditelné za podmínek dle čl. 7 stanov společnosti
zapsáno 6. 11. 2014 vymazáno 11. 2. 2022
1515470 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie jsou akcie na jméno a jsou omezeně převoditelné za podmínek dle čl. 7 stanov společnosti
zapsáno 11. 2. 2022 vymazáno 1. 7. 2023
Ostatní skutečnosti
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 26.6.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.514.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliarda- pětsetčtrnáctmilionůčtyřistasedmdesáttisíc) na částku ve výši 1.515.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardapětset- patnáctmilionůčtyřistasedmdesáttisíc). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je naplnění účelu společnosti, a to získání podílu ve společnosti Pražská plynárenská, a.s. 2. Předmětem úpisu bude: 1.514.470 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Jde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány v zaknihované podobě. 3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všech akcionářů uzavřené v sídle advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s, 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19, ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdají přednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou. 4. Veškeré akcie budou upsány ve lhůtě 2 měsíců od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo telefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena před nabytím právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. v takovém případě bude lhůta pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku činit 30 dní ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení do obchodního rejstříku. Oznámení představenstvo zašle faxem akcionářům, a to Hlavnímu městu Praze na číslo faxu 2328613, společnosti Ruhrgas Energie Beteiligungs- Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-201-1843260 a společnosti RWE Plus Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-2011224540. Odeslání oznámení faxem potvrdí představenstvo akcionářům také odesláním doporučeného dopisu. Oznámením o podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku prostřednictvím faxu začne běžet lhůta v délce 30 dní pro uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. 5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6. Úpis 1.514.470 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude proveden nepeněžitými vklady, které spočívají v 233.122 kmenových akciích na majitele, ISIN: CZ 0005084350, v zaknihované podobě, a 489.568 akciích na jméno, ISIN: 770950001980, v zaknihované podobě, (celkem 722.690 akcií) ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Pražské plynárenské, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, U Pynárny 500 IČ: 60193492, které byly oceněněny: společným posudkem zpracovaným dne 5.6.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT s.r.o. se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a pana Ing. Václava Zvěřiny, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.D.: 658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4051/2001-5 ze dne 18.4.2001, které nabylo právní moci dne 26.4.2001, na hodnotu 2.515,- Kč na jednu akcie Pražské plynárenské, a.s., tzn. celkem dle tohoto znaleckého posudku po zaokrouhlení směrem dolů 1.817.565.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardaosmsetsedmnáctmilionůpětsetšedesát- pěttisíc). 7. Tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.514.470.000, Kč (slovy: korun českých: jednamiliardapětsetčtrnáctmilionůčtyřista- sedmdesáttisíc) výši ocenění nepeněžitých vkladů, které spočívají v 233.122 kmenových akcií na majitele, ISIN: CZ 0005084350, v zaknihované podobě, a 489.568 akcií na jméno, ISIN: 770950001980, v zaknihované podobě, všech ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, Pražské plynárenské, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, U Plynárny 500,- IČ: 60193492, na částku 1.817.565.000,- Kč, která je určena společným posudkem zpracovaným dne 5.6.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obcor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod. č.j. Nc 4051/2001-5 ze dne 18.4.2001, které nabylo právní moci dne 26.4.2001 a kterým bylo oceněno předmětných 233.122 akcií na majitele a 489.568 akcií na jméno (celkem 722.690 akcií), po uvedeném zaokrouhlení směrem dolů, na 1.817.565.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardaosmesetsedmnáctmilionůpětsetšedesát- pěttisíc). 8. Místem upisování akcií, tedy místem podpisu dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, je sídlo advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19. 9. Po provedení úpisu, respektive po uzavření dohody všech akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, musí být nepeněžité vklady převedeny formou písemné smlouvy o vkladu mezi upisovatelem a společností. Nepeněžité vklady budou splaceny převodem nepeněžitých vkladů na účet cenných papírů společnosti ve Středisku cenných papísů. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 30 (třicet) dnů od upsání akcií, respektive od nabytí účinnosti dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 10. Rozdíl mezi hodnotou upsaných akcií ve výši 1.514.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardapětsetčtrnáctmilionů- čtyřistasedmdesáttisíc) a hodnotou nepeněžitých vkladů ve výši 1.817.565.000,- Kč (slovy: korun českých: jednamiliardaosmset- sedmnáctmilionůpětsetšedesátpěttisíc) tvoří příplatek, který je určený k naplnění rezervního fondu. Celková hodnota jednorázového naplnění rezervního fondu společnosti činí 303.095.000,- Kč (slovy: korun českých: třistatřimiliony- devadesátpěttisíc).
zapsáno 10. 9. 2001 vymazáno 28. 12. 2001
Počet členů statutárního orgánu: 4
zapsáno 16. 7. 2014 vymazáno 3. 8. 2019
Počet členů dozorčí rady: 6
zapsáno 16. 7. 2014 vymazáno 3. 8. 2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 16. 7. 2014 vymazáno 1. 7. 2023
Společnost Pražská plynárenská Holding a.s. se s účinností ke dni 1. 7. 2023 vymazává z obchodního rejstříku. Společnost Pražská plynárenská Holding a.s., jakožto společnost zanikající, zanikla na základě fúze sloučením do nástupnické společnosti Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000, IČO 60193492. Rozhodný den fúze byl stanoven na den 1. 1. 2023.
zapsáno 1. 7. 2023 vymazáno 1. 7. 2023

Statutární orgán - představenstvo - Pražská plynárenská Holding a.s.

Člen
Ing. Milan Fafejta
Hodčina, 161 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 26. 3. 2001
Den zániku členstvi: 14. 4. 2003
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 9. 6. 2003
Člen
RNDr. Jan Koukal, CSc.
Herbenova, 102 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 26. 3. 2001
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 28. 12. 2001
Člen
Dr. Ingo Westen
Verdunská, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 26. 3. 2001
Den zániku funkce: 21. 4. 2004
trvale bytem: Immermannstrasse 45b, D-45894, Gelsenkirchen, SRN
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 13. 8. 2004
Člen
Dr. Ulrich Schöler
Jordánská, 251 01 Říčany
trvale bytem: Siepenstr. 90, D-45136 Essen, SRN
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 28. 12. 2001
Předseda
RNDr. Jan Koukal, CSc.
Herbenova, 102 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 30. 3. 2001
Den zániku funkce: 14. 4. 2003
Den zániku členstvi: 14. 4. 2003
zapsáno 28. 12. 2001 vymazáno 9. 6. 2003
Člen
Dr. Ulrich Schöler
Krajníkova, 252 29 Dobřichovice
Den vzniku funkce: 26. 3. 2001
Den zániku funkce: 21. 4. 2004
trvale bytem: Siepenstr. 90, D-45136 Essen, SRN
zapsáno 28. 12. 2001 vymazáno 9. 7. 2004
Předseda
Milan Český
Chvalova, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 30. 4. 2003
Den zániku funkce: 12. 4. 2007
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2003
Den zániku členstvi: 12. 4. 2007
zapsáno 9. 6. 2003 vymazáno 31. 5. 2007
Člen
Ing. Milan Fafejta
Hodčina, 161 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2003
Den zániku členstvi: 14. 4. 2008
zapsáno 9. 6. 2003 vymazáno 26. 5. 2008
Člen představenstva
Dr. František Kotula
Všehrdova, 118 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 22. 4. 2004
zapsáno 9. 7. 2004 vymazáno 30. 8. 2007
Člen představenstva
Dr. Wolfgang Thon-Jacobi
Markblick 6, 44267, Dortmund, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2004
Den zániku členstvi: 11. 12. 2006
zapsáno 13. 8. 2004 vymazáno 26. 1. 2007
Člen představenstva
Ing. Radek Lucký
Zvánovická, 140 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2007
Den zániku členstvi: 17. 9. 2008
zapsáno 31. 5. 2007 vymazáno 13. 10. 2008
Člen představenstva
Ing. Filip Dvořák
Hradební, 110 00 Praha 1
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2007
zapsáno 31. 5. 2007 vymazáno 30. 8. 2007
Místopředseda představenstva
Dr. František Kotula
Všehrdova, 118 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 14. 6. 2007
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2004
zapsáno 30. 8. 2007 vymazáno 30. 4. 2009
Předseda představenstva
Ing. Filip Dvořák
Hradební, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 14. 6. 2007
Den zániku funkce: 28. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2007
Den zániku členstvi: 28. 6. 2012
zapsáno 30. 8. 2007 vymazáno 23. 7. 2012
Člen
Ing. Milan Fafejta
Hodčina, 161 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2008
Den zániku členstvi: 19. 12. 2012
zapsáno 26. 5. 2008 vymazáno 13. 2. 2013
Člen představenstva
Susanne Fabry, MBA
Minden, Kläperstadt 4d, 32425, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2008
zapsáno 13. 10. 2008 vymazáno 29. 10. 2008
Člen představenstva
Susanne Fabry, MBA
Minden, Kläperstadt 4d, 32425, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 18. 9. 2008
Den zániku členstvi: 18. 9. 2013
zapsáno 29. 10. 2008 vymazáno 4. 11. 2013
Člen představenstva
Dr. František Kotula
Všehrdova, 118 00 Praha 1
Den vzniku členstvi: 23. 4. 2009
zapsáno 30. 4. 2009 vymazáno 21. 1. 2010
Člen představenstva
Dr. František Kotula
Všehrdova, 118 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 14. 6. 2007
Den zániku funkce: 22. 4. 2009
Den vzniku členstvi: 23. 4. 2009
zapsáno 30. 4. 2009 vymazáno 30. 4. 2009
Místopředseda představenstva
Dr. František Kotula
Krajníkova, 252 29 Dobřichovice
Den vzniku funkce: 12. 5. 2009
Den zániku funkce: 20. 11. 2013
Den vzniku členstvi: 23. 4. 2009
Den zániku členstvi: 20. 11. 2013
zapsáno 21. 1. 2010 vymazáno 19. 9. 2013
Člen představenstva
Ing. Miroslav Nosál, CFA
K Lesu, 142 00 Praha 4, Slovenská republika
Den zániku funkce: 19. 12. 2012
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2012
Den zániku členstvi: 19. 12. 2012
zapsáno 23. 7. 2012 vymazáno 30. 8. 2012
Předseda představenstva
Ing. Miroslav Nosál, CFA
K Lesu, 142 00 Praha 4, Česká republika - neztotožněno
Den vzniku funkce: 27. 7. 2012
Den zániku funkce: 19. 12. 2012
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2012
Den zániku členstvi: 19. 12. 2012
zapsáno 30. 8. 2012 vymazáno 13. 2. 2013
Předseda představenstva
Adam Zítek
Kunešova, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den vzniku funkce: 9. 1. 2013
Den zániku funkce: 31. 7. 2013
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2012
Den zániku členstvi: 31. 7. 2013
zapsáno 13. 2. 2013 vymazáno 16. 10. 2013
Člen představenstva
Tomáš Tichý
Na rozdílu, 160 00 Praha 6 - Vokovice
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2012
Den zániku členstvi: 1. 4. 2014
zapsáno 13. 2. 2013 vymazáno 27. 6. 2014
Místopředseda představenstva
Dr. František Kotula
Krajníkova, 252 29 Dobřichovice - Dobřichovice
Den vzniku funkce: 12. 5. 2009
Den zániku funkce: 20. 11. 2013
Den vzniku členstvi: 23. 4. 2009
Den zániku členstvi: 20. 11. 2013
zapsáno 19. 9. 2013 vymazáno 31. 3. 2014
Předseda představenstva
Miroslav Nosál
K lesu, 142 00 Praha 4 - Libuš
Den vzniku funkce: 2. 8. 2013
Den zániku funkce: 5. 11. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2013
zapsáno 16. 10. 2013 vymazáno 28. 1. 2015
Člen představenstva
Susanne Fabry
Thorenkamp 27, Minden, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2013
Den zániku členstvi: 1. 4. 2014
zapsáno 4. 11. 2013 vymazáno 27. 6. 2014
Místopředseda představenstva
Eckart Baum
Xaver-Loibl-Strasse 29, 945 13 Schönberg, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 29. 11. 2013
Den zániku funkce: 1. 4. 2014
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2013
Den zániku členstvi: 1. 4. 2014
zapsáno 31. 3. 2014 vymazáno 27. 6. 2014
Člen představenstva
Ing. Alois Těšitel
Jihovýchodní VI, 141 00 Praha 4 - Záběhlice
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2014
Den zániku členstvi: 10. 3. 2015
zapsáno 27. 6. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Člen představenstva
Petr Hromek
Ondříčkova, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2014
Den zániku členstvi: 10. 3. 2015
zapsáno 27. 6. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Člen představenstva
Ing. Pavel Janeček
Mánesova, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2014
zapsáno 27. 6. 2014 vymazáno 28. 1. 2015
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Janeček
Mánesova, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku funkce: 10. 4. 2014
Den zániku funkce: 10. 3. 2015
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2014
Den zániku členstvi: 10. 3. 2015
zapsáno 28. 1. 2015 vymazáno 16. 4. 2015
Člen představenstva
Ing. Miroslav Nosál
Řehořova, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2013
zapsáno 28. 1. 2015 vymazáno 18. 2. 2015
Člen představenstva
Ing. Miroslav Nosál
Řehořova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2013
Den zániku členstvi: 10. 3. 2015
zapsáno 18. 2. 2015 vymazáno 16. 4. 2015
Člen představenstva
Ing. Pavel Pustějovský
Beskydská, 757 01 Valašské Meziříčí - Valašské Meziříčí
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
zapsáno 16. 4. 2015 vymazáno 30. 10. 2015
Předseda představenstva
Ing. Radek Lacko
Na záhonech, 141 00 Praha - Michle
Den vzniku funkce: 16. 3. 2015
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
zapsáno 16. 4. 2015 vymazáno 30. 10. 2015
Místopředseda představenstva
Ing. Antonín Weinert, CSc.
Na Třebešíně, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku funkce: 16. 3. 2015
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
zapsáno 16. 4. 2015 vymazáno 30. 10. 2015
Člen představenstva
Ing. Tomáš Mikeska
Na Parukářce, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
zapsáno 16. 4. 2015 vymazáno 30. 10. 2015
Člen představenstva
Ing. Pavel Pustějovský
Beskydská, 757 01 Valašské Meziříčí - Valašské Meziříčí
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
Den zániku členstvi: 22. 1. 2018
zapsáno 30. 10. 2015 vymazáno 18. 4. 2018
Předseda představenstva
Ing. Radek Lacko
Na záhonech, 141 00 Praha - Michle
Den vzniku funkce: 16. 3. 2015
Den zániku funkce: 27. 9. 2016
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
Den zániku členstvi: 27. 9. 2016
zapsáno 30. 10. 2015 vymazáno 7. 12. 2016
Místopředseda představenstva
Ing. Antonín Weinert, CSc.
Na Třebešíně, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku funkce: 16. 3. 2015
Den zániku funkce: 18. 12. 2018
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
Den zániku členstvi: 18. 12. 2018
zapsáno 30. 10. 2015 vymazáno 4. 3. 2019
Člen představenstva
Ing. Tomáš Mikeska
Na Parukářce, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
Den zániku členstvi: 11. 3. 2020
zapsáno 30. 10. 2015 vymazáno 28. 7. 2020
Předseda představenstva
Ing. Karel Grabein Procházka
Bílkova, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku funkce: 1. 11. 2016
Den zániku funkce: 18. 12. 2018
Den vzniku členstvi: 28. 9. 2016
Den zániku členstvi: 18. 12. 2018
zapsáno 7. 12. 2016 vymazáno 4. 3. 2019
Člen představenstva
Mgr. Ing. Martin Kopecký
Bělušická, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Den vzniku členstvi: 7. 3. 2018
zapsáno 18. 4. 2018 vymazáno 1. 7. 2018
Člen představenstva
Mgr. Ing. Martin Kopecký
Na stezce, 100 00 Praha - Vršovice
Den vzniku členstvi: 7. 3. 2018
Den zániku členstvi: 18. 12. 2018
zapsáno 1. 7. 2018 vymazáno 4. 3. 2019
Předseda představenstva
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc.
Jeseniova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku funkce: 17. 1. 2019
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2018
zapsáno 4. 3. 2019 vymazáno 1. 7. 2023
Místopředseda představenstva
Mgr. Vladan Brož
U lužického semináře, 118 00 Praha - Malá Strana
Den vzniku funkce: 17. 1. 2019
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2018
zapsáno 4. 3. 2019 vymazáno 17. 7. 2022
Člen představenstva
Mgr. Ing. Jaromír Beránek
Daškova, 143 00 Praha - Modřany
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2018
Den zániku členstvi: 19. 9. 2019
zapsáno 4. 3. 2019 vymazáno 9. 10. 2019
Člen představenstva
MgA Adam Rut
Zborovská, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 20. 9. 2019
zapsáno 9. 10. 2019 vymazáno 9. 10. 2019
Člen představenstva
MgA. Adam Rut
Zborovská, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 20. 9. 2019
zapsáno 9. 10. 2019 vymazáno 3. 10. 2020
Člen představenstva
Ing. Tomáš Mikeska
Na Parukářce, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2020
zapsáno 28. 7. 2020 vymazáno 1. 7. 2023
Člen představenstva
MgA. Adam Rut
Na Skalce, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 20. 9. 2019
zapsáno 3. 10. 2020 vymazáno 10. 10. 2021
Člen představenstva
MgA. Adam Rut
U Nikolajky, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 20. 9. 2019
zapsáno 10. 10. 2021 vymazáno 1. 7. 2023
Místopředseda představenstva
Mgr. Vladan Brož
U akademie, 170 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku funkce: 17. 1. 2019
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2018
zapsáno 17. 7. 2022 vymazáno 1. 7. 2023
Počet členů
4
zapsáno 16. 4. 2015 vymazáno 1. 7. 2023
Způsob jednání
Za společnost jednají vždy tři členové představenstva společně. Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 16. 7. 2014
Společnost zastupují ve všech záležitostech společně nejméně tři členové představenstva.
zapsáno 16. 7. 2014 vymazáno 1. 7. 2023

Dozorčí rada - Pražská plynárenská Holding a.s.

Člen
Ing. Petr Švec
Pod Čimickým hájem, 181 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 26. 3. 2001
Den zániku členstvi: 14. 4. 2003
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 9. 6. 2003
Člen
Otto Kechner
Veverkova, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: 26. 3. 2001
Den zániku členstvi: 14. 4. 2003
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 9. 6. 2003
Člen
Dr. jur. Klaus Bussfeld
Bochumer Strasse, D-45886 Gelsenkirchen, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 26. 3. 2001
Den zániku funkce: 25. 6. 2002
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 18. 11. 2002
Člen
Dr. Fritz Gautier
Frankenstr. Ju, D-50858 Köln, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 26. 3. 2001
Den zániku funkce: 21. 4. 2004
zapsáno 26. 3. 2001 vymazáno 13. 8. 2004
Člen
Dipl-Kfm. Volker Bernstorff
49078 Osnabück, Vosskamp 45, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 26. 6. 2001
Den zániku funkce: 10. 10. 2002
zapsáno 28. 12. 2001 vymazáno 1. 8. 2003
Člen
Ing. Martin Trnka
V Remízku, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 26. 6. 2001
Den zániku členstvi: 14. 4. 2003
zapsáno 28. 12. 2001 vymazáno 9. 6. 2003
Člen
Dr. Ing. Klaus Homann
Stangefolstraße, 441 41 Dortmund, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 25. 6. 2002
Den zániku funkce: 21. 4. 2004
zapsáno 18. 11. 2002 vymazáno 13. 8. 2004
Člen
Mgr. Jan Choděra
Doudova, 147 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2003
Den zániku členstvi: 2. 12. 2004
zapsáno 9. 6. 2003 vymazáno 9. 2. 2005
Člen
Ing. Marie Kousalíková
U Petřin, 160 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2003
Den zániku členstvi: 14. 4. 2007
zapsáno 9. 6. 2003 vymazáno 31. 5. 2007
Člen
Ing. Martin Trnka
Lamačova, 150 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2003
Den zániku členstvi: 2. 12. 2004
zapsáno 9. 6. 2003 vymazáno 9. 2. 2005
Člen
Sybe Visser
44229 Dortmund, Heidekrugweg 4, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 10. 10. 2002
Den zániku funkce: 21. 4. 2004
zapsáno 1. 8. 2003 vymazáno 13. 8. 2004
Člen dozorčí rady
Dipl. Ing. Michael Fehn
D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2004
zapsáno 13. 8. 2004 vymazáno 30. 8. 2007
Člen dozorčí rady
Dr. Ulrich Jobs
Kladská, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2004
Den zániku členstvi: 11. 12. 2006
zapsáno 13. 8. 2004 vymazáno 26. 1. 2007
Člen dozorčí rady
Martin Friedrich Herrmann
Pod Rozvodnou, Praha 4 - Šeberov
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2004
Den zániku členstvi: 11. 12. 2006
zapsáno 13. 8. 2004 vymazáno 26. 1. 2007
Člen dozorčí rady
Jan Slezák
Živonínská, 190 16 Praha 9
Den vzniku členstvi: 3. 12. 2004
Den zániku členstvi: 3. 12. 2008
zapsáno 9. 2. 2005 vymazáno 8. 1. 2009
Člen dozorčí rady
Bc. Ondřej Pecha
Pod Parukářkou, 130 00 Praha 3
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2005
Den zániku členstvi: 30. 11. 2009
zapsáno 9. 1. 2006 vymazáno 15. 12. 2009
Člen
Ing. Marie Kousalíková
U Petřin, 160 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2007
zapsáno 31. 5. 2007 vymazáno 30. 8. 2007
Člen dozorčí rady
Peter Ficht
Bleicherhornstrasse, 814 76 Mnichov, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2007
Den zániku členstvi: 24. 2. 2010
zapsáno 31. 5. 2007 vymazáno 2. 4. 2010
Člen dozorčí rady
Lorenz Pronnet
Austrasse, 830 83 Riedering, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2007
Den zániku členstvi: 24. 6. 2011
zapsáno 31. 5. 2007 vymazáno 28. 11. 2011
Předseda dozorčí rady
Ing. Marie Kousalíková
U Petřin, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 25. 7. 2007
Den zániku funkce: 24. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2007
Den zániku členstvi: 24. 6. 2011
zapsáno 30. 8. 2007 vymazáno 5. 10. 2011
Místopředseda dozorčí rady
Dipl. Ing. Michael Fehn
D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 25. 7. 2007
Den zániku funkce: 22. 4. 2008
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2004
Den zániku členstvi: 22. 4. 2008
zapsáno 30. 8. 2007 vymazáno 26. 5. 2008
Člen
Ing. Marie Kousalíková
U Petřin, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 25. 7. 2007
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2007
zapsáno 30. 8. 2007 vymazáno 30. 8. 2007
Člen dozorčí rady
Dipl. Ing. Michael Fehn
D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 25. 7. 2007
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2004
zapsáno 30. 8. 2007 vymazáno 30. 8. 2007
Místopředseda dozorčí rady
Dipl. Ing. Michael Fehn
D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 23. 4. 2008
zapsáno 26. 5. 2008 vymazáno 29. 10. 2008
Místopředseda dozorčí rady
Dipl. Ing. Michael Fehn
D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 13. 10. 2008
Den zániku funkce: 23. 4. 2012
Den vzniku členstvi: 23. 4. 2008
Den zániku členstvi: 23. 4. 2012
zapsáno 29. 10. 2008 vymazáno 26. 6. 2012
Člen dozorčí rady
Jan Slezák
Živonínská, 190 16 Praha 9
Den vzniku členstvi: 4. 12. 2008
Den zániku členstvi: 24. 6. 2011
zapsáno 8. 1. 2009 vymazáno 5. 10. 2011
Člen dozorčí rady
Bc. Ondřej Pecha
Pod Parukářkou, 130 00 Praha 3
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2009
Den zániku členstvi: 19. 12. 2012
zapsáno 15. 12. 2009 vymazáno 13. 2. 2013
Člen dozorčí rady
Magnus Alexander Brandau
Mnichov, Belfortstrasse 2, 81667, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 25. 2. 2010
Den zániku členstvi: 25. 2. 2014
zapsáno 2. 4. 2010 vymazáno 27. 6. 2014
Člen dozorčí rady
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, PhD.
Lannova, 110 00 Praha 1
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2011
Den zániku členstvi: 12. 3. 2012
zapsáno 5. 10. 2011 vymazáno 26. 6. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Kousalíková
U Petřin, 160 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2011
Den zániku členstvi: 12. 3. 2012
zapsáno 5. 10. 2011 vymazáno 26. 6. 2012
Člen dozorčí rady
Lorenz Pronnet
Austrasse, 830 83 Riedering, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2011
Den zániku členstvi: 1. 4. 2014
zapsáno 28. 11. 2011 vymazáno 25. 7. 2013
Předseda dozorčí rady
MUDr. Iveta Borská
Zelená, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 25. 4. 2012
Den zániku funkce: 21. 11. 2012
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2012
zapsáno 26. 6. 2012 vymazáno 13. 2. 2013
Člen dozorčí rady
Mgr. Ludmila Štvánová
Vinohradská, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2012
Den zániku členstvi: 19. 12. 2013
zapsáno 26. 6. 2012 vymazáno 31. 3. 2014
Místopředseda dozorčí rady
Dipl. Ing. Michael Fehn
D - 96317, Kronach (Oberfranken), Mangstr. 4, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 25. 4. 2012
Den zániku funkce: 21. 11. 2012
Den vzniku členstvi: 24. 4. 2012
zapsáno 26. 6. 2012 vymazáno 13. 2. 2013
Člen dozorčí rady
Pavel Sladkovský
Chrudimská, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2012
Den zániku členstvi: 31. 5. 2013
zapsáno 13. 2. 2013 vymazáno 25. 7. 2013
Místopředseda dozorčí rady
Iveta Borská
Zelená, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Den vzniku funkce: 21. 11. 2012
Den zániku funkce: 10. 3. 2015
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2012
Den zániku členstvi: 10. 3. 2015
zapsáno 13. 2. 2013 vymazáno 16. 4. 2015
Předseda dozorčí rady
Michael Fehn
Mangstraße 4, D - 96317 Kronach (Oberfranken), Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 21. 11. 2012
Den zániku funkce: 1. 4. 2014
Den vzniku členstvi: 24. 4. 2012
Den zániku členstvi: 1. 4. 2014
zapsáno 13. 2. 2013 vymazáno 27. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Lorenz Pronnet
Oberputting 1A, 830 83 Riedering , Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2011
Den zániku členstvi: 1. 4. 2014
zapsáno 25. 7. 2013 vymazáno 27. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Ivan Beneš
Lipnice, 373 12 Jílovice - Lipnice
Den vzniku členstvi: 31. 5. 2013
Den zániku členstvi: 10. 3. 2015
zapsáno 25. 7. 2013 vymazáno 16. 4. 2015
Člen dozorčí rady
Helena Chudomelová
Pirinská, 143 00 Praha 4 - Modřany
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2013
Den zániku členstvi: 10. 3. 2015
zapsáno 31. 3. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Člen dozorčí rady
Jiří Vávra
Na pozorce, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2014
zapsáno 27. 6. 2014 vymazáno 10. 9. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Richter
V lipkách, 154 00 Praha 5 - Slivenec
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2014
zapsáno 27. 6. 2014 vymazáno 27. 7. 2014
Člen představenstva
Magnus Alexander Brandau
Konecchlumského, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Den vzniku členstvi: 26. 2. 2014
Den zániku členstvi: 1. 4. 2014
Bydliště: Belfortstrasse 2, 816 67 Mnichov, Spolková republika Německo
zapsáno 27. 6. 2014 vymazáno 2. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Richter
Na Zámyšli, 150 00 Praha 5 - Košíře
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2014
Den zániku členstvi: 10. 3. 2015
zapsáno 27. 7. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Předseda dozorčí rady
Jiří Vávra
Na pozorce, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Den vzniku funkce: 28. 5. 2014
Den zániku funkce: 10. 3. 2015
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2014
Den zániku členstvi: 10. 3. 2015
zapsáno 10. 9. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Člen dozorčí rady
Milan Urban
Karfíkova, 149 00 Praha 4 - Šeberov
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2014
Den zániku členstvi: 10. 3. 2015
zapsáno 10. 9. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Patrik Nacher
Vysočanská, 190 00 Praha - Prosek
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
zapsáno 16. 4. 2015 vymazáno 30. 10. 2015
Člen dozorčí rady
doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Ruská, 101 00 Praha - Vršovice
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
zapsáno 16. 4. 2015 vymazáno 30. 10. 2015
Člen dozorčí rady
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
Na stráži, 180 00 Praha - Libeň
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
zapsáno 16. 4. 2015 vymazáno 30. 10. 2015
Člen dozorčí rady
MUDr. Iveta Borská
Zelená, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
zapsáno 16. 4. 2015 vymazáno 30. 10. 2015
Člen dozorčí rady
Mgr. Pavel Mareš
Sečská, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
zapsáno 16. 4. 2015 vymazáno 30. 10. 2015
Člen dozorčí rady
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
Ordovická, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
zapsáno 16. 4. 2015 vymazáno 30. 10. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Patrik Nacher
Vysočanská, 190 00 Praha - Prosek
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
Den zániku členstvi: 18. 12. 2018
zapsáno 30. 10. 2015 vymazáno 4. 3. 2019
Člen dozorčí rady
doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Ruská, 101 00 Praha - Vršovice
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
Den zániku členstvi: 18. 12. 2018
zapsáno 30. 10. 2015 vymazáno 4. 3. 2019
Předseda dozorčí rady
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
Na stráži, 180 00 Praha - Libeň
Den vzniku funkce: 19. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
zapsáno 30. 10. 2015 vymazáno 12. 11. 2017
Místopředseda dozorčí rady
MUDr. Iveta Borská
Zelená, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku funkce: 19. 6. 2015
Den zániku funkce: 18. 12. 2018
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
Den zániku členstvi: 18. 12. 2018
zapsáno 30. 10. 2015 vymazáno 4. 3. 2019
Člen dozorčí rady
Mgr. Pavel Mareš
Sečská, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
zapsáno 30. 10. 2015 vymazáno 8. 5. 2019
Člen dozorčí rady
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
Ordovická, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
Den zániku členstvi: 6. 12. 2016
zapsáno 30. 10. 2015 vymazáno 3. 3. 2017
Člen dozorčí rady
Jaroslava Nguyenová
Šmeralova, 170 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku funkce: 7. 12. 2016
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2016
Den zániku členstvi: 18. 12. 2018
zapsáno 3. 3. 2017 vymazáno 4. 3. 2019
Předseda dozorčí rady
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
Františka Kadlece, 180 00 Praha - Libeň
Den vzniku funkce: 19. 6. 2015
Den zániku funkce: 18. 12. 2018
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
Den zániku členstvi: 18. 12. 2018
zapsáno 12. 11. 2017 vymazáno 4. 3. 2019
Člen dozorčí rady
Zdeněk Hořánek
Vítězné náměstí, 160 00 Praha - Dejvice
Den zániku funkce: 18. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2018
Den zániku členstvi: 18. 12. 2022
zapsáno 4. 3. 2019 vymazáno 4. 4. 2023
Člen dozorčí rady
Viktor Mahrik
Únětická, 161 00 Praha - Ruzyně
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2018
zapsáno 4. 3. 2019 vymazáno 8. 5. 2019
Člen dozorčí rady
Mgr. Jiří Janoušek
Zikova, 160 00 Praha - Dejvice
Den zániku funkce: 18. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2018
Den zániku členstvi: 18. 12. 2022
zapsáno 4. 3. 2019 vymazáno 4. 4. 2023
Člen dozorčí rady
Mgr. Karel Ulm, MPA
Elišky Krásnohorské, 110 00 Praha - Josefov
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2018
zapsáno 4. 3. 2019 vymazáno 4. 3. 2019
Člen dozorčí rady
Adam Zábranský
Zbynická, 153 00 Praha - Radotín
Den zániku funkce: 18. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2018
Den zániku členstvi: 18. 12. 2022
zapsáno 4. 3. 2019 vymazáno 4. 4. 2023
Člen dozorčí rady
Mgr. Karel Ulm, MBA
Elišky Krásnohorské, 110 00 Praha - Josefov
Den zániku funkce: 18. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2018
Den zániku členstvi: 18. 12. 2022
zapsáno 4. 3. 2019 vymazáno 4. 4. 2023
Předseda dozorčí rady
Mgr. Pavel Mareš
Sečská, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku funkce: 5. 3. 2019
Den zániku funkce: 11. 3. 2019
Den vzniku členstvi: 11. 3. 2015
Den zániku členstvi: 11. 3. 2019
zapsáno 8. 5. 2019 vymazáno 3. 8. 2019
Místopředseda dozorčí rady
Viktor Mahrik
Únětická, 161 00 Praha - Ruzyně
Den vzniku funkce: 5. 3. 2019
Den zániku funkce: 18. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2018
Den zániku členstvi: 18. 12. 2022
zapsáno 8. 5. 2019 vymazáno 4. 4. 2023
Předseda dozorčí rady
Mgr. Pavel Mareš
Sečská, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku funkce: 14. 6. 2019
Den zániku funkce: 12. 3. 2023
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2019
Den zániku členstvi: 12. 3. 2023
zapsáno 3. 8. 2019 vymazáno 10. 5. 2023
Člen dozorčí rady
Zdeněk Hořánek
Vítězné náměstí, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2022
zapsáno 4. 4. 2023 vymazáno 1. 7. 2023
Místopředseda dozorčí rady
Viktor Mahrik
Únětická, 161 00 Praha - Ruzyně
Den vzniku funkce: 1. 3. 2023
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2022
zapsáno 4. 4. 2023 vymazáno 1. 7. 2023
Člen dozorčí rady
JUDr. Jiří Janoušek
Zikova, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2022
zapsáno 4. 4. 2023 vymazáno 1. 7. 2023
Člen dozorčí rady
Adam Zábranský
Norská, 101 00 Praha - Vršovice
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2022
zapsáno 4. 4. 2023 vymazáno 1. 7. 2023
Počet členů
6
zapsáno 3. 8. 2019 vymazáno 1. 7. 2023

Jediný akcionář - Pražská plynárenská Holding a.s.

Jediný akcionář
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO: 00064581
Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha - Staré Město
zapsáno 27. 6. 2014 vymazáno 1. 7. 2023

Hodnocení firmy - Pražská plynárenská Holding a.s.

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě - Pražská plynárenská Holding a.s.

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Vít Bárta

Vít Bárta

podnikatel, bývalý politik

-73
-
+
Juraj Lelkes

Juraj Lelkes

podnikatel

-6
-
+
Richard Krajčo

Richard Krajčo

zpěvák

1400
-
+
Marek Dospiva

Marek Dospiva

miliardář, Penta

-1405
-
+
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

fotbalista

1700
-
+
Andrej Babiš

Andrej Babiš

podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

6500
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.