Vsetínská nemocnice a.s., IČO: 26871068 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Vsetínská nemocnice a.s. Údaje byly staženy 15. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26871068. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26871068 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu20. 9. 2005
Obchodní firma
od 20. 9. 2005

Vsetínská nemocnice a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 12. 2006 do 26. 4. 2013
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75
od 20. 9. 2005 do 1. 12. 2006
Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 32
IČO
od 20. 9. 2005

26871068

DIČ

CZ26871068

Identifikátor datové schránky:uhugytj
Právní forma
od 20. 9. 2005
Akciová společnost
Spisová značka2946 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 12. 8. 2010
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní
od 12. 8. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 3. 2008 do 12. 8. 2010
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 1. 5. 2007
- poskytování ambulantní a lůžkové základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou
od 20. 3. 2007
- masérské, rekondiční a regenerační služby
od 20. 9. 2005
- opravy silničních vozidel
od 20. 9. 2005
- hostinská činnost
Ostatní skutečnosti
od 11. 5. 2016
- Jediný akcionář se vzdal dne 26.4.2016 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci , kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 26.4.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 260.800.000,- Kč, na částku ve výši 274.000.000,- Kč, tj. o částku ve výši 13.200.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno: - 13 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, - 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 13 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 5 dnů ode dne úpisu akcií. Zlínský kraj a společnost Vsetínská nemocnice a.s. uzavřeli dne 2. dubna 2014 smlouvu o úvěru č. D/0155/2014/ZD, ke které byl dne 27. února 2015 uzavřen dodatek č. 1 a dne 9. července 2015 dodatek č. 2, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti V setínská nemocnice a.s. ve výši 20.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 13.200.000,- Kč. Společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 13 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii a 2 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii, celkem ve výši 13.200.0 00,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/0155/2014/ZD ze dne 2. dubna 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. února 2015 a dodatku č. 2 ze dne 9. července 2015 ve výši 13.200.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Vsetínská nemocnice a. s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úp isu 13 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii a 2 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 13.200.000,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 5 dnů od úpisu a kcií. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 5 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny.
od 1. 10. 2014 do 20. 7. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 9
od 15. 7. 2013 do 11. 9. 2013
- Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 1.7.2013 takto: Za první: Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kr aj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Za druhé: Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 245.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě čtyřicet pět milionů osm set tisíc korun českých) na částku ve výši 260.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě šedesát milionů osm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 15 kusů (slovy: patnáct kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 15 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.00 0.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení části emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. Za třetí: Částku ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vedený u Komerční bank y, a.s. č.ú. 107-5075xxxx do 30 dnů ode dne úpisu akcií,
od 2. 7. 2012 do 8. 10. 2012
- Jediný akcionář prohlásil dne 25.6.2012, že se vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř.T.Bati 21, IČ 708 91 320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 235.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě třicet pět milionů osm set tisíc korun českých) na částku ve výš i 245.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě čtyřicet pět milionů osm s et tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v listin né podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých), b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem; c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným ak cionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zák. a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. E) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 20 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počne běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán n ávrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 20 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zák ladního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku.f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. Částku ve výši 10.000.000,- Kč,(slovy: deset milionů korun českých), o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vedený u Komerční banky, a.s. č.ú . 107-2746xxxx do 60 dnů ode dne úpisu akcií.
od 16. 6. 2011 do 27. 7. 2011
- Jediný akcionář rozhodl dne 16. května 2011 v působnosti valné hromady o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: Nemovitost Způsob využití Druh pozemku Číslo LV Katastrální území Budova bez čp/če na p.č. 3083 jiná stavba * 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3083 * zastavěná plocha a nádvoří 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3089/1 jiná plocha ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3088 ostatní komunikace ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3081 jiná plocha ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p č. 3082 ostatní komunikace ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3090 ostatní komunikace ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p č. 3091 zeleň ostatní plocha 10094 Vsetín b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4605 - 28/2011 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Přemyslovka 3, PSČ: 796 02, IČ: 25599186, který byl pro tento případ jmenován usn esením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6132/2011 - 19, které nabylo právní moci dne 28. března 2011, na částku ve výši 112.800.000,- Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů osm set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 112.800.000,-Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů osm set tisíc korun českých) . c) za tento nepeněžitý vklad bude vydáno: - 112 kusů (slovy: jedno sto dvanáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) - 8 kusů (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídl em Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 98.000.000,- Kč, (slovy: devadesát osm milionů korun českých) na částku ve výši 235.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě třicet pět milionů osm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 137.800.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) budou upisovány - Akcie, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitým vkladem: - 112 kusů (slovy: jedno sto dvanáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) - 8 kusů (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) - Akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem: - 25 kusů (slovy: dvacet pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým a nepeněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 188 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.0 00.000,-Kč za jednu akcii a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení části emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. Zlínský kraj a společnost Vsetínská nemocnice a.s. uzavřeli dne 9. května 2011 dohodu o narovnání sporných nároků, na základě které se Vsetínská nemocnice a.s. zavazuje zaplatit částku ve výši 10.000.000,- Kč s úrokem ve výši 4% p.a. se splatností jist iny včetně úroku nejpozději do 30.června 2011. Společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 137 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii a 8 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii, celkem ve výši 137.800.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě dohody o n arovnání sporných nároků ze dne 9. května 2011, celkem ve výši 10.000.000,- Kč, (slovy: deset milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vůči upisovateli, která vznikne z titulu smlouvy o úpisu 137 ks akcií o jmenovité ho dnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii a 8 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 137.800.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých), a to na základě dohody o započtení, která bude uz avřena ve lhůtě 30 dnů od úpisu akcií. Částku ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vedený u Komerční banky a.s. č.ú čtu 43-9231xxxx takto: a) Částku ve výši 10.000.000,- Kč je povinen Zlínský kraj uhradit do 30 dnů ode dne úpisu akcií. b) Částku ve výši 5.000.000,- Kč je povinen Zlínský kraj uhradit do 1 roku ode dne úpisu akcií.
od 20. 10. 2010 do 15. 3. 2011
- 1. Jediný akcionář rozhodl dne 11.10.2010 v působnosti valné hromady o a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: - budova bez čp./če. na p.č. 3083 -jiná stavba - pozemek p.č.3083 zastavěná plocha a nádvoří - pozemek p.č. 3089/1 ostatní plocha - pozemek p.č. 3088 ostatní plocha - pozemek p.č. 3081 ostatní plocha - pozemek p.č. 3082 ostatní plocha - pozemek p.č. 3090 ostatní plocha - pozemek p.č. 3081 ostatní plocha - budova bez čp./če. na p.č. 3246 -jiná - pozemek p.č. 3246 zastavěná plocha a nádvoří vše zapsané na listu vlastnictví č. 10094, katastrální území Vsetín b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4527 - 39/2010 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Přemyslovka 3, PSČ: 796 02, IČ: 25599186, který byl pro tento případ jmenován usn esením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6367/2010 - 14, které nabylo právní moci dne 3. srpna 2010, na částku ve výši 178.700.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 178.700.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) c) za tento nepeněžitý vklad budou vydány tyto akcie: - 178 kusů (slovy: jedno sto sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) - 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad. 2. Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z. přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř . T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. 3. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 98.000.000,- Kč, (slovy: devadesát osm milionů korun českých) na částku ve výši 276.700.000,- Kč, (slovy: dvě stě sedmdesát šest milionů sedm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 188.700.000,- Kč (slov y: jedno sto osmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, b) budou upisovány > akcie, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitým vkladem: - 178 kusů (slovy: jedno sto sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) - 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) > akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem: - 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým a nepeněžitým vkladem. d) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 188 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité ho dnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii. e) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. f) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obch.z. g) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. h) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 4. Zlínský kraj a společnost Vsetínská nemocnice a.s. uzavřeli dne 7. července 2010 smlouvu o úvěru č.D/1504/2010/ZD na částku ve výši 10.000.000,- Kč s úrokem ve výši 4% p.a. se splatností jistiny včetně úroku nejpozději do 20. prosince 2010. Zlínský kraj má vůči společnosti Vsetínská nemocnice a.s. z titulu shora uvedené smlouvy o úvěru pohledávku ve výši 10.000.000,- Kč a příslušenství, tj. úrok ve výši 4% p.a. Společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 188 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii, a 7 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii, jejichž emisní kurs se splác í peněžitým a nepeněžitým vkladem, celkem ve výši 188.700.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/l504/2010/ZD ze dne 7. července 2010, celkem ve výši 10.000.000,- Kč, (slovy: deset milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vůči upisovateli ve výši 10.000.000,- Kč, která vznikne z titulu smlouvy o úpisu ak cií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě třiceti dnů od úpisu akcií. Návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kur su nových akcií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do třiceti dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o zápočtení musí být úředně ověřeny.
od 20. 3. 2007 do 1. 5. 2007
- "Dne 11. prosince 2006 rozhodl jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, který dosud činí 2.000.000,- Kč, o částku 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých) a o tom, že t oto zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady dále rozhodl, že veškeré akcie, které budou vydány v důsledku zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zlínskému kraji, IČ: 70891320, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik, jehož jediným vlastníkem je Zlínský kraj, a který tvoří samostatnou organizační složku a  v němž probíhá ucelená podnikatelská činnost a k němuž náleží majetek vymezený v přílohách smlouvy o vkladu podniku (dále jen "podnik" nebo "Vklad"). Tento podnik byl blíže specifikován ve Znaleckém posudku č. B 81/2005, o stanovení hodnoty nepeněžitého v kladu v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., zpracovaném nezávislým znalcem, společností HZ Praha, spol. s r.o., IČ 170 49 644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zpasanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tím účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením čj. Nc 5249/2005 - 10 ze dne 4. října 2005, které nabylo právní moci dne 13. října 2005. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozova ných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Nemocnice Vsetín, se sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ: 755 32, IČ 00851582, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vlo žce č. 783. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Nemocnice Vsetín, se sídlem Vsetín, Nemo cniční 955, PSČ: 755 32, IČ 00851582, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce č. 783. Hmotnou složku podniku tvoří věci movité včetně zásob a finančního majetku. Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmys lového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software. Přechod na Společnost neodporuje povaze těchto práv ani uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí. Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch.zák. a ust. § 249 odst. 2 zákoníku práce přecházejí na Společnost. Hodnota podniku jakožto nepeněžitého vkladu byla podle ust. §59 odst. 3 obch.z ák. stanovena posudkem ze dne 14. října 2005 č. B 81/2005 znalce HZ Praha, spol. s r.o., IČ 170 49 644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením čj. Nc 5249/2005 - 10 ze dne 4. října 2005, které nabylo právní moci dne 13. října 2005, na částku Kč 113.004.411,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů čtyři tisíce čtyři sta jedenáct korun českých). Z této hodn oty je 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých) určeno ke splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. Rozdíl mezi hodnotou podniku stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií je v souladu s obchodním zákoníkem určen ke splacení emisního ážia. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že bude upsáno 96 ks(slovy: devadesát šest kusů) kmenových akcií Společnosti v listinné podobě zněj ících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se bude rovnat hodnotě podniku a bude celkově činit Kč 113.004.411,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů čtyři tisíce čty ři sta jedenáct korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné nově upisované akcie se bude rovnat 1/96 z 113.004.411,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je odmítnutí návrhu na zápis výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře o  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch.zák. Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo Společnosti Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ: 762 75. Lhůta pro úpis akcií se stanoví na třicet dnů ode dne rozhodnu tí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu.
Kapitál
od 11. 5. 2016
Základní kapitál 274 000 000 Kč, splaceno 274 000 000 Kč.
od 11. 9. 2013 do 11. 5. 2016
Základní kapitál 260 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 10. 2012 do 11. 9. 2013
Základní kapitál 245 800 000 Kč, splaceno 245 800 000 Kč.
od 9. 5. 2012 do 8. 10. 2012
Základní kapitál 235 800 000 Kč, splaceno 235 800 000 Kč.
od 27. 7. 2011 do 9. 5. 2012
Základní kapitál 235 800 000 Kč, splaceno 230 800 000 Kč.
od 1. 5. 2007 do 27. 7. 2011
Základní kapitál 98 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 9. 2005 do 1. 5. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30 v listinné podobě.
od 11. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 271 v listinné podobě.
od 11. 9. 2013 do 11. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 258 v listinné podobě.
od 8. 10. 2012 do 11. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 243 v listinné podobě.
od 27. 7. 2011 do 8. 10. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 233 v listinné podobě.
od 27. 7. 2011 do 11. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 28 v listinné podobě.
od 1. 5. 2007 do 27. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 96 v listinné podobě.
od 20. 9. 2005 do 27. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 4. 8. 2022
Ing. MARTIN PAVLICA, MHA - předseda představenstva
Valašské Meziříčí, Zahradní, PSČ 757 01
den vzniku členství: 25. 1. 2021
den vzniku funkce: 1. 7. 2022
od 4. 8. 2022
Ing. VĚRA PROUSKOVÁ, MBA - člen představenstva
Starý Jičín, , PSČ 742 31
den vzniku členství: 25. 1. 2021
od 28. 1. 2021
MUDr. MARTIN METELKA, MBA - člen představenstva
Vsetín, Na Kamencoch, PSČ 755 01
den vzniku členství: 25. 1. 2021
od 28. 1. 2021 do 4. 8. 2022
Ing. VĚRA PROUSKOVÁ, MBA - předseda představenstva
Starý Jičín, , PSČ 742 31
den vzniku členství: 25. 1. 2021
den vzniku funkce: 25. 1. 2021 - 30. 6. 2022
od 28. 1. 2021 do 4. 8. 2022
Ing. MARTIN PAVLICA, MHA - člen představenstva
Valašské Meziříčí, Zahradní, PSČ 757 01
den vzniku členství: 25. 1. 2021
od 4. 7. 2020 do 28. 1. 2021
Mgr. JOZEF MACHEK - člen představenstva
Boskovice, Na Výsluní, PSČ 680 01
den vzniku členství: 1. 6. 2020 - 25. 1. 2021
od 21. 2. 2020 do 28. 1. 2021
Ing. VĚRA PROUSKOVÁ, MBA - místopředseda představenstva
Starý Jičín, , PSČ 742 31
den vzniku členství: 7. 12. 2019 - 25. 1. 2021
den vzniku funkce: 7. 12. 2019 - 25. 1. 2021
od 20. 7. 2017 do 21. 2. 2020
Ing. VĚRA PROUSKOVÁ, MBA - místopředseda představenstva
Starý Jičín, , PSČ 742 31
den vzniku členství: 6. 12. 2015 - 6. 12. 2019
den vzniku funkce: 16. 5. 2017 - 6. 12. 2019
od 20. 7. 2017 do 4. 7. 2020
Mgr. LUCIE ŠTĚPÁNKOVÁ, MBA - člen představenstva
Hlušovice, U Potoka, PSČ 783 14
den vzniku členství: 2. 5. 2017 - 31. 5. 2020
od 20. 7. 2017 do 28. 1. 2021
MUDr. RADOMÍR MARÁČEK - předseda představenstva
Frýdek-Místek - Místek, Bohuslava Martinů, PSČ 738 01
den vzniku členství: 2. 5. 2017 - 25. 1. 2021
den vzniku funkce: 16. 5. 2017 - 25. 1. 2021
od 23. 1. 2016 do 20. 7. 2017
Ing. VĚRA PROUSKOVÁ, MBA - předseda představenstva
Starý Jičín, , PSČ 742 31
den vzniku členství: 6. 12. 2015
den vzniku funkce: 7. 12. 2015 - 16. 5. 2017
od 13. 11. 2015 do 20. 7. 2017
BOŘEK LAČŇÁK - člen představenstva
Hukvaldy, , PSČ 739 46
den vzniku členství: 4. 11. 2013 - 2. 5. 2017
od 21. 11. 2013 do 13. 11. 2015
BOŘEK LAČŇÁK - člen představenstva
Hukvaldy, , PSČ 739 46
den vzniku členství: 4. 11. 2013
od 21. 11. 2013 do 23. 1. 2016
VĚRA PROUSKOVÁ - předseda představenstva
Starý Jičín, , PSČ 742 31
den vzniku členství: 5. 12. 2011 - 5. 12. 2015
den vzniku funkce: 4. 11. 2013 - 5. 12. 2015
od 21. 11. 2013 do 20. 7. 2017
LEOŠ DOSTÁL - člen představenstva
Blansko - Dolní Lhota, , PSČ 678 01
den vzniku členství: 4. 11. 2013 - 2. 5. 2017
od 18. 1. 2012 do 21. 11. 2013
Mgr. Bc. Jaroslava Hrabicová, DiS. - člen představenstva
Vizovice - Chrastěšov, , PSČ 763 12
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 4. 11. 2013
od 18. 1. 2012 do 21. 11. 2013
Ing. Věra Prousková, MBA - člen představenstva
Starý Jičín, , PSČ 742 31
den vzniku členství: 5. 12. 2011
od 29. 1. 2010 do 18. 1. 2012
Bc. Jaromír Vávra, MBA, MSc - člen představenstva
Leskovec, 96, PSČ 756 11
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 5. 12. 2011
od 29. 1. 2010 do 18. 1. 2012
Mgr. Bc. Jaroslava Hrabicová, DiS. - člen představenstva
Vsetín, Na Příkopě 814, PSČ 755 01
den vzniku členství: 21. 12. 2009
od 29. 1. 2010 do 21. 11. 2013
MUDr. Martin Metelka, MBA - předseda představenstva
Vsetín, Na Kamencoch 1332, PSČ 755 01
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 4. 11. 2013
den vzniku funkce: 22. 12. 2009 - 4. 11. 2013
od 13. 10. 2008 do 29. 1. 2010
Mgr.Bc. Jaroslava Hrabicová, DiS. - člen představenstva
Vsetín, Na Příkopě 814, PSČ 755 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 21. 12. 2009
od 14. 11. 2007 do 29. 1. 2010
Bc. Jaromír Vávra - člen představenstva
Leskovec, 96, PSČ 756 11
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 21. 12. 2009
od 20. 9. 2005 do 14. 11. 2007
Bc. Jaromír Vávra - člen představenstva
Vsetín, Družstevní 1180, PSČ 755 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005
od 20. 9. 2005 do 13. 10. 2008
Bc. Jaroslava Hrabicová, DiS. - člen představenstva
Vsetín, Na Příkopě 814, PSČ 755 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005
od 20. 9. 2005 do 29. 1. 2010
MUDr. Martin Metelka - předseda představenstva
Vsetín, Smetanova 1061, PSČ 755 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 20. 9. 2005 - 21. 12. 2009
od 28. 1. 2021
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo společně alespoň dva členové představenstva.
od 20. 7. 2017 do 28. 1. 2021
Za společnost jedná místopředseda představenstva nebo alespoň 2 členové představenstva, přičemž tito za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.
od 20. 9. 2005 do 20. 7. 2017
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 9. 9. 2022
Ing. VOJTĚCH RYZA - člen dozorčí rady
Lidečko, , PSČ 756 12
den vzniku členství: 24. 3. 2022
od 11. 3. 2021
Mgr. TAŤÁNA VALENTOVÁ NERSESJAN - předseda dozorčí rady
Vsetín, Štěpánská, PSČ 755 01
den vzniku členství: 25. 1. 2021
den vzniku funkce: 9. 2. 2021
od 11. 3. 2021
Mgr. PAVEL BARTOŇ - člen dozorčí rady
Vsetín - Rokytnice, Pod Žamboškou, PSČ 755 01
den vzniku členství: 25. 1. 2021
od 11. 3. 2021
Mgr. JOSEF SLOVÁK - člen dozorčí rady
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 25. 1. 2021
od 11. 3. 2021
Ing. TOMÁŠ PIFKA - člen dozorčí rady
Vsetín - Rokytnice, Janišov, PSČ 755 01
den vzniku členství: 25. 1. 2021
od 11. 3. 2021
Ing. PAVEL MAŇÁSEK - člen dozorčí rady
Zlín - Prštné, Svat. Čecha, PSČ 760 01
den vzniku členství: 8. 2. 2021
od 11. 3. 2021 do 9. 9. 2022
MUDr. RÓBERT TELEKY - člen dozorčí rady
Vsetín - Horní Jasenka, Pod Babykou, PSČ 755 01
den vzniku členství: 25. 1. 2021 - 1. 2. 2022
od 26. 3. 2020 do 11. 3. 2021
Ing. KAROL MURÁNSKY - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Vladislava Vaculky, PSČ 686 05
den vzniku členství: 2. 12. 2019 - 25. 1. 2021
den vzniku funkce: 27. 2. 2020 - 25. 1. 2021
od 19. 1. 2019
MUDr. MILAN DOLEŽEL - člen dozorčí rady
Lhota u Vsetína, , PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 19. 1. 2019
LUCIE KOTRLOVÁ, DiS. - člen dozorčí rady
Malá Bystřice, , PSČ 756 27
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 19. 1. 2019
MUDr. MARTIN JANÁČ - člen dozorčí rady
Vsetín, Na Výšině, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 20. 7. 2017 do 23. 5. 2018
MUDr. JAROSLAV DVOŘÁK - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, U Nemocnice, PSČ 757 01
den vzniku členství: 13. 3. 2017 - 12. 2. 2018
od 20. 7. 2017 do 19. 1. 2019
Mgr. MILENA KOVAŘÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Brumov-Bylnice - Brumov, Jos. Polácha, PSČ 763 31
den vzniku členství: 27. 3. 2017 - 31. 12. 2018
od 20. 7. 2017 do 19. 1. 2019
Ing. JAROSLAV KUČERA - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, PSČ 756 61
den vzniku členství: 13. 3. 2017 - 31. 12. 2018
od 20. 7. 2017 do 26. 3. 2020
Ing. MILUŠE MIKLÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Zlín, Česká, PSČ 760 05
den vzniku členství: 13. 3. 2017 - 2. 12. 2019
den vzniku funkce: 27. 4. 2017 - 2. 12. 2019
od 20. 7. 2017 do 11. 3. 2021
MUDr. MIROSLAV ADÁMEK - člen dozorčí rady
Zlín, Podlesí V, PSČ 760 05
den vzniku členství: 13. 3. 2017 - 25. 1. 2021
od 20. 7. 2017 do 11. 3. 2021
Ing. MARTIN DÉVA - člen dozorčí rady
Vizovice, Partyzánská, PSČ 763 12
den vzniku členství: 13. 3. 2017 - 25. 1. 2021
od 20. 7. 2017 do 11. 3. 2021
Ing. MIROSLAV HLADÍK - člen dozorčí rady
Zlín - Louky, Růžová, PSČ 763 02
den vzniku členství: 13. 3. 2017 - 25. 1. 2021
od 20. 7. 2017 do 11. 3. 2021
Ing. TOMÁŠ PAJONK - člen dozorčí rady
Zašová - Veselá, , PSČ 756 51
den vzniku členství: 27. 3. 2017 - 25. 1. 2021
od 20. 7. 2017 do 11. 3. 2021
MUDr. RÓBERT TELEKY - člen dozorčí rady
Vsetín - Horní Jasenka, Pod Babykou, PSČ 755 01
den vzniku členství: 13. 3. 2017 - 25. 1. 2021
od 1. 10. 2014 do 20. 7. 2017
MUDr. LUBOMÍR NEČAS - předseda dozorčí rady
Zlín, Křiby, PSČ 760 05
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 13. 3. 2017
den vzniku funkce: 7. 8. 2014 - 13. 3. 2017
od 1. 10. 2014 do 20. 7. 2017
Ing. LIBOR KARÁSEK - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Na Vyhlídce, PSČ 686 05
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 13. 3. 2017
od 1. 10. 2014 do 20. 7. 2017
LUCIE KOTRLOVÁ - členka dozorčí rady
Malá Bystřice, , PSČ 756 27
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 13. 3. 2017
od 1. 10. 2014 do 20. 7. 2017
Ing. JAROSLAV KUČERA - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, PSČ 756 61
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 13. 3. 2017
od 1. 10. 2014 do 20. 7. 2017
Bc. PETR LUSAR - člen dozorčí rady
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 13. 3. 2017
od 1. 10. 2014 do 20. 7. 2017
Ing. MARTIN PAVLICA - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Zahradní, PSČ 757 01
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 13. 3. 2017
od 1. 10. 2014 do 20. 7. 2017
MUDr. RADIM SLOVÁČEK - člen dozorčí rady
Vsetín, Smetanova, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 13. 3. 2017
od 1. 10. 2014 do 20. 7. 2017
MUDr. RÓBERT TELEKY - člen dozorčí rady
Vsetín - Horní Jasenka, Pod Babykou, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 13. 3. 2017
od 1. 10. 2014 do 20. 7. 2017
JUDr. JOSEF VALENTA - člen dozorčí rady
Vsetín, Štěpánská, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 13. 3. 2017
od 21. 11. 2013 do 1. 10. 2014
BLANKA KUBELOVÁ - člen dozorčí rady
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 16. 4. 2010 - 15. 4. 2014
od 21. 11. 2013 do 1. 10. 2014
RADIM SLOVÁČEK - člen dozorčí rady
Vsetín, Smetanova, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 2. 2013 - 31. 7. 2014
od 21. 11. 2013 do 1. 10. 2014
LUBOMÍR NEČAS - člen dozorčí rady
Zlín, Křiby, PSČ 760 05
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 31. 7. 2014
od 21. 11. 2013 do 1. 10. 2014
JAROSLAV KUČERA - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, PSČ 756 61
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 31. 7. 2014
od 21. 11. 2013 do 1. 10. 2014
DALIBOR MANIŠ - člen dozorčí rady
Valašské Klobouky, Dlouhá, PSČ 766 01
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 31. 7. 2014
od 21. 11. 2013 do 1. 10. 2014
OTTA GREBEŇ - člen dozorčí rady
Vsetín, Vesník, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 31. 7. 2014
od 16. 4. 2013 do 21. 11. 2013
RADIM SLOVÁČEK - člen dozorčí rady
Vsetín, Smetanova, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 2. 2013 - 31. 7. 2014
od 16. 4. 2013 do 21. 11. 2013
LUBOMÍR NEČAS - člen dozorčí rady
Zlín, Křiby, PSČ 760 05
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 31. 7. 2014
od 16. 4. 2013 do 21. 11. 2013
JAROSLAV KUČERA - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, PSČ 756 61
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 31. 7. 2014
od 16. 4. 2013 do 21. 11. 2013
DALIBOR MANIŠ - člen dozorčí rady
Valašské Klobouky, Dlouhá, PSČ 766 01
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 31. 7. 2014
od 16. 4. 2013 do 21. 11. 2013
OTTA GREBEŇ - člen dozorčí rady
Vsetín, Vesník, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 31. 7. 2014
od 16. 4. 2013 do 1. 10. 2014
PETR KOŘENEK - předseda dozorčí rady
Vsetín, Záviše Kalandry, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 31. 7. 2014
den vzniku funkce: 21. 3. 2013 - 31. 7. 2014
od 16. 4. 2013 do 1. 10. 2014
TAŤÁNA NERSESJAN - člen dozorčí rady
Vsetín, Štěpánská, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 31. 7. 2014
od 16. 4. 2013 do 1. 10. 2014
PETR MIČULKA - člen dozorčí rady
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 2. 2013 - 31. 7. 2014
od 9. 8. 2010 do 16. 4. 2013
JUDr. Jaroslav Kubín - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, Chodská, PSČ 756 61
den vzniku členství: 31. 7. 2010 - 4. 3. 2013
od 28. 6. 2010 do 16. 4. 2013
Mgr. Petr Kořenek - předseda dozorčí rady
Vsetín, Záviše Kalandry, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 4. 3. 2013
den vzniku funkce: 26. 3. 2010 -
od 28. 6. 2010 do 16. 4. 2013
Mgr. Taťána Nersesjan - člen dozorčí rady
Vsetín, Štěpánská, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 4. 3. 2013
od 28. 6. 2010 do 16. 4. 2013
Ing. Radovan Macháček - člen dozorčí rady
Chropyně, Emila Filly, PSČ 768 11
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 4. 3. 2013
od 28. 6. 2010 do 16. 4. 2013
Ing. Hana Příleská - člen dozorčí rady
Uherský Ostroh, Blatnická, PSČ 687 24
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 4. 3. 2013
od 28. 6. 2010 do 16. 4. 2013
Jitka Víchová - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Štěpnická, PSČ 686 06
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 4. 3. 2013
od 28. 6. 2010 do 16. 4. 2013
Ing. Petr Hradecký - člen dozorčí rady
Slušovice, Hřbitovní, PSČ 763 15
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 4. 3. 2013
od 28. 6. 2010 do 16. 4. 2013
Ing. Jaroslav Kučera - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, 5.května, PSČ 756 61
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 4. 3. 2013
od 28. 6. 2010 do 21. 11. 2013
Blanka Kubelová - člen dozorčí rady
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 16. 4. 2010 - 15. 4. 2014
od 20. 3. 2009 do 28. 6. 2010
Mgr. Petr Kořenek - předseda dozorčí rady
Vsetín, Záviše Kalandry 1419, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 31. 1. 2010
den vzniku funkce: 2. 12. 2008 - 31. 1. 2010
od 20. 3. 2009 do 28. 6. 2010
Mgr. Taťána Nersesjan - člen dozorčí rady
Vsetín, Štěpánská 1882, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 31. 1. 2010
od 20. 3. 2009 do 28. 6. 2010
Mgr. Dagmar Lacinová - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Seifertova 705/2, PSČ 757 01
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 31. 12. 2009
od 20. 3. 2009 do 28. 6. 2010
Ing. Radovan Macháček - člen dozorčí rady
Chropyně, Emila Filly 808, PSČ 768 11
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 31. 1. 2010
od 20. 3. 2009 do 16. 4. 2013
MUDr. Jiří Kilian - člen dozorčí rady
Vsetín, Stará cesta 1090, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 1. 12. 2012
od 20. 3. 2009 do 16. 4. 2013
MUDr. Petr Mičulka - člen dozorčí rady
Vsetín, Bratří Hlaviců 111, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 1. 12. 2012
od 20. 3. 2009 do 16. 4. 2013
MUDr. Radim Slováček - člen dozorčí rady
Vsetín, Smetanova 1477, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 1. 12. 2012
od 13. 10. 2008 do 28. 6. 2010
Jiří Částečka - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Zahradní 1002, PSČ 757 01
den vzniku členství: 9. 6. 2008 - 31. 12. 2009
od 3. 3. 2008 do 20. 3. 2009
Ing. Pavel Studeník - předseda dozorčí rady
Slavičín, Mladotické nábřeží 848, PSČ 763 21
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 1. 12. 2008
den vzniku funkce: 5. 6. 2007 - 1. 12. 2008
od 3. 3. 2008 do 20. 3. 2009
Ing. Tomáš Šimčík - člen dozorčí rady
Přílepy, 305, PSČ 769 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 1. 12. 2008
od 3. 3. 2008 do 28. 6. 2010
MUDr. Robert Teleky - člen dozorčí rady
Vsetín, Štěpánská 1885, PSČ 755 01
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 31. 1. 2010
od 31. 1. 2007 do 20. 3. 2009
MUDr. Petr Povýšil - člen dozorčí rady
Vsetín - Rokytnice, Pod Bečevnou 131, PSČ 755 01
den vzniku členství: 30. 10. 2006 - 1. 12. 2008
od 27. 10. 2005 do 3. 3. 2008
Ing. Tomáš Šimčík - předseda dozorčí rady
Přílepy, 305, PSČ 769 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005
den vzniku funkce: 20. 9. 2005 - 5. 6. 2007
od 20. 9. 2005 do 27. 10. 2005
Ing. Tomáš Šimčík - člen dozorčí rady
Přílepy, 305, PSČ 769 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005
od 20. 9. 2005 do 31. 1. 2007
MUDr. Radim Slováček - člen dozorčí rady
Vsetín, Smetanova 1477, PSČ 755 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 30. 10. 2006
od 20. 9. 2005 do 3. 3. 2008
Milan Půček - člen dozorčí rady
Vsetín, Bratří Hlaviců 110, PSČ 755 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 3. 12. 2007
od 20. 9. 2005 do 3. 3. 2008
Ing. Pavel Studeník - člen dozorčí rady
Slavičín, Mladotické nábřeží 848, PSČ 763 21
den vzniku členství: 20. 9. 2005
od 20. 9. 2005 do 13. 10. 2008
JUDr. Jiří Kubeša - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Pod Stínadly 1233, PSČ 757 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 9. 6. 2008
od 20. 9. 2005 do 20. 3. 2009
Ing. Alena Košutová - člen dozorčí rady
Vsetín, Na Kopečku 7, PSČ 755 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 1. 12. 2008
od 20. 9. 2005 do 20. 3. 2009
Ing. František Novosad - člen dozorčí rady
Nový Hrozenkov, 706, PSČ 756 04
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 1. 12. 2008
od 20. 9. 2005 do 20. 3. 2009
Zdenka Pivovarčíková, DiS. - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí - Podlesí, 431, PSČ 757 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 1. 12. 2008
od 20. 9. 2005 do 20. 3. 2009
Mgr. Josef Slovák - člen dozorčí rady
Vsetín, Bratří Hlaviců 146, PSČ 755 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 1. 12. 2008
Akcionáři
od 24. 1. 2012
Zlínský kraj, IČO: 70891320
Zlín, Tř.Tomáše Bati 21, PSČ 760 01
od 20. 9. 2005 do 24. 1. 2012
Zlínský kraj, IČO: 70891320
Zlín, Tř. T. Bati 21, PSČ 760 01
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+155

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+6

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-13

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-36

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-45

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-70

+
-

A tohle už jste četli?

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Každá desátá firma, která vydala dluhopisy po roce 2013, skončila v insolvenci. V polovině případů je to do tří let od vydání první emise. Ukazuje to nová analýza forenzní společnosti Surveilligence, která se specializuje na vyšetřování hospodářské kriminality.

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá majetek v hodnotě 385,2 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

„Síla a zázemí nám dávají komfort hledat příležitosti tam, kde by jiní už riskovali,“ říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz. Developer tak nabízí méně obvyklé koncepty: pro investory malometrážní byty na pronajmutí studentům nebo podnikatelům bydlení a provozovnu zároveň. A pro všechny, co dělají v realitách, jen tam bokem chytré aplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Rusko se řítí do ekonomické sebevraždy. Hromadný exodus ji urychlí

Rusko se řítí do ekonomické sebevraždy. Hromadný exodus ji urychlí

Úprk mužů z Ruska a velké ztráty ruské armády během agrese na Ukrajině ukazují, že problém, který si...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services