Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FORBES Casino, a.s.
IČO: 27344916

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 1. 2008
Obchodní firma
od 30. 7. 2008

FORBES Casino, a.s.

od 31. 1. 2008 do 30. 7. 2008

OMEGA Capo, a.s.

Sídlo
od 25. 1. 2010 do 7. 2. 2012
Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00
od 30. 7. 2008 do 25. 1. 2010
Roudnice nad Labem, Žižkova 757, PSČ 413 01
od 31. 1. 2008 do 30. 7. 2008
Roudnice nad Labem, Dr. Slavíka 1818, PSČ 413 01
IČO
od 31. 1. 2008

27344916

Identifikátor datové schránky:eg5d573
Právní forma
od 31. 1. 2008
Akciová společnost
Spisová značka15957 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 4. 2014
- provozování sázkových her v kasinu dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb.
od 5. 3. 2013
- provozování sázkových her v kasinu podle ust. § 2 písm. m) bodu 1 zák. č. 202/1990 Sb.
od 14. 1. 2009
- hostinská činnost
od 14. 1. 2009
- provozování sázkových her v kasinu podle ust. § 2 písm. i) zák. č. 202/1990 Sb.
od 22. 8. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 31. 1. 2008 do 2. 4. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
Předmět činnosti
od 2. 4. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 31. 1. 2008 do 2. 4. 2014
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, při kterém nejsou poskytnuty jiné než základní služby spojené s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 2. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 2. 4. 2014 do 17. 10. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 2. 4. 2014 do 17. 10. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 24. 1. 2013 do 11. 2. 2013
- 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 70.000.000,-- Kč (sedmdesátmilionů korun českých). Upisování akcií bad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 70 (sedmdesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českýczh) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přija ty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Upsání všech 70 (sedmdesáti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - tj. stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti LAND TRADE a. s., se sídlem Praha - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČ 274 40 893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 10647, (dále též jen "LAND TRADE a.s." nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž v yužije přednostní právo akcionáře na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku. 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti FORBES Casino, a.s. v Praze 7 - Bubeneč, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti FORBES Casino, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebi předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o up sání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto: - 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 257xxxx vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který z a tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Představenstvo společnosti je povinno do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 30. 7. 2008 do 22. 8. 2008
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 22.7.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 2.100.000,- Kč (slovy: dvamiliony jednostotisíc korun českých) o částku 27.900.000,- Kč (slovy: dvacetsedmmilionů devětsettisíc korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých). Upisování akc ií nad výše uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Bude upsáno 279 ks (slovy: dvěstěsedmdesátdevět kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jedn ostotisíc korun českých). Emisní ážio se bude rovnat nule. Rovněž na výše uvedené akcie se vztahuje podmínka, dle které je k platnosti převodu nutné udělení písemného souhlasu představenstva s převodem. Totéž platí i pro zastavení akcií. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) lze upsat 13 a 2/7 nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), jejich emisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem s využitím jeho přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku, budou upsány celé akcie. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií. Představenstvo společnosti je povinno podat k příslušnému soudu návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě do 3 (slovy: tří) dnů ode dne tohoto rozhodnutí. Představenstvo společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři ve lhůtě do 3 (slovy: tří) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu akcií v den úpisu a upisovatel se zavazuje splatit nově upsané akcie 30% jejich jmenovité hod noty na účet číslo 222xxxx. Zbývajících 70% emisního kursu upsaných akcií splatí do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet číslo 222xxxx.- Úpis bude probíhat po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři v prostorách společnosti OMEGA Capo, a.s., na adrese R oudnice nad Labem, Žižkova 757, PSČ 413 01, v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin. Přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 18. 2. 2013
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 2. 2013 do 18. 2. 2013
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 51 %.
od 22. 8. 2008 do 11. 2. 2013
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 1. 2008 do 22. 8. 2008
Základní kapitál 2 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 70.
od 11. 2. 2013
Podmínkou platnosti převodu je též udělení písemného souhlasu představenstva s převodem; to platí i pro zastavení akcií.
od 22. 8. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 300.
od 22. 8. 2008
Podmínkou platnosti převodu je též udělení písemného souhlasu představenstva s převodem; to platí i pro zastavení akcií.
od 31. 1. 2008 do 22. 8. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21.
od 31. 1. 2008 do 22. 8. 2008
Podmínkou platnosti převodu je též udělení písemného souhlasu představenstva s převodem; to platí i pro zastavení akcií.
Statutární orgán
od 17. 7. 2015
Doc. Dr. PAVEL KUČERA, CSc. - člen představenstva
Praha - Lysolaje, Sídlištní, PSČ 165 00
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 17. 10. 2014
JUDr. TOMÁŠ NEBESKÝ - předseda představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Pod kaštany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 11. 9. 2014
den vzniku funkce: 11. 9. 2014
od 17. 10. 2014 do 17. 7. 2015
JAROMÍR KOMÁREK - člen představenstva
Praha 8 - Troja, Sosnovecká, PSČ 181 00
den vzniku členství: 11. 9. 2014
od 19. 9. 2013 do 17. 10. 2014
ZUZANA ŠIMÁČKOVÁ - člen představenstva
Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí, PSČ 413 01
den vzniku členství: 20. 7. 2011 - 11. 9. 2014
od 4. 8. 2013 do 17. 10. 2014
Ing. JAN MACHAČ - člen představenstva
Velvary, Malovarská, PSČ 273 24
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 11. 9. 2014
od 5. 3. 2013 do 17. 10. 2014
TOMÁŠ NEBESKÝ - předseda představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Pod kaštany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 2. 2013 - 11. 9. 2014
den vzniku funkce: 28. 2. 2013 - 11. 9. 2014
od 25. 6. 2012 do 4. 8. 2013
Ing. Jan Machač - člen představenstva
Velvary, Malovarská 563, PSČ 273 24
den vzniku členství: 7. 6. 2012
od 1. 9. 2011 do 25. 6. 2012
Petr Vymetálek - člen představenstva
Teplice, U Hadích lázní, PSČ 415 01
den vzniku členství: 20. 7. 2011 - 7. 6. 2012
od 1. 9. 2011 do 5. 3. 2013
Pavel Chovančík - předseda představenstva
Hradec Králové, Gočárova třída, PSČ 500 02
den vzniku členství: 20. 7. 2011 - 28. 2. 2013
den vzniku funkce: 20. 7. 2011 - 28. 2. 2013
od 1. 9. 2011 do 19. 9. 2013
Zuzana Šimáčková - člen představenstva
Roudnice nad Labem, Karlovo nám., PSČ 413 01
den vzniku členství: 20. 7. 2011
od 1. 12. 2008 do 1. 9. 2011
JUDr. Tomáš Lejček - Člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 1254/61, PSČ 120 00
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 20. 7. 2011
od 30. 7. 2008 do 1. 12. 2008
JUDr. Tomáš Lejček - Člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Lamačova 827/15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 22. 7. 2008
od 30. 7. 2008 do 1. 9. 2011
Martin Charvát - Předseda představenstva
Praha 3, Husitská 157/80, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 20. 7. 2011
den vzniku funkce: 22. 7. 2008 - 20. 7. 2011
od 30. 7. 2008 do 1. 9. 2011
Michal Bendl - Člen představenstva
Příbram, Slunná 289, PSČ 268 01
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 20. 7. 2011
od 31. 1. 2008 do 30. 7. 2008
Zdeněk Fáček - Předseda představenstva
Pelhřimov, Nová Cerekev 255, PSČ 394 15
den vzniku členství: 31. 1. 2008 - 22. 7. 2008
den vzniku funkce: 31. 1. 2008 - 22. 7. 2008
od 31. 1. 2008 do 30. 7. 2008
Michal Matička - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu 1754, PSČ 413 01
den vzniku členství: 31. 1. 2008 - 22. 7. 2008
od 31. 1. 2008 do 30. 7. 2008
Václav Wimmer - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Kmochova 3157/35, PSČ 400 11
den vzniku členství: 31. 1. 2008 - 22. 7. 2008
od 17. 10. 2014
Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.
od 1. 9. 2011 do 17. 10. 2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 31. 1. 2008 do 1. 9. 2011
Za společnost jednají ve všech věcech samostatně každý z členů představenstva.
Dozorčí rada
od 17. 10. 2014
RSDr. JIŘÍ TOMÁNEK - člen dozorčí rady
Písek - Pražské Předměstí, Přemyslova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 11. 9. 2014
od 2. 4. 2014 do 17. 10. 2014
MARCELA HAVLIŠOVÁ - člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem - Podlusky, Na Vyhlídce, PSČ 413 01
den vzniku členství: 20. 3. 2014 - 11. 9. 2014
od 15. 4. 2013 do 2. 4. 2014
JAN KREUZER - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, Riegrova, PSČ 250 01
den vzniku členství: 29. 3. 2013 - 21. 4. 2013
od 15. 4. 2013 do 17. 10. 2014
JIŘÍ TOMÁNEK - předseda dozorčí rady
Písek - Pražské Předměstí, Přemyslova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 29. 3. 2013 - 11. 9. 2014
den vzniku funkce: 29. 3. 2013 - 11. 9. 2014
od 15. 4. 2013 do 17. 10. 2014
PAVEL KUČERA - člen dozorčí rady
Praha 6 - Lysolaje, Sídlištní, PSČ 165 00
den vzniku členství: 29. 3. 2013 - 11. 9. 2014
od 25. 6. 2012 do 15. 4. 2013
ing. Stanislav Půlpán - předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Mládeže 138, PSČ 503 01
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 29. 3. 2013
den vzniku funkce: 8. 6. 2012 - 29. 3. 2013
od 25. 6. 2012 do 15. 4. 2013
Hana Paulusová - člen dozorčí rady
Libčany, , PSČ 503 22
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 29. 3. 2013
od 25. 6. 2012 do 15. 4. 2013
Pavla Vilímková - člen dozorčí rady
Olešnice, , PSČ 517 36
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 29. 3. 2013
od 1. 9. 2011 do 25. 6. 2012
Julie Dobešová - člen dozorčí rady
Častolovice, Masarykova, PSČ 517 50
den vzniku členství: 20. 7. 2011 - 7. 6. 2012
od 30. 7. 2008 do 1. 9. 2011
Zdeněk Fáček - Člen dozorčí rady
Pelhřimov, Nová Cerekev 255, PSČ 394 15
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 20. 7. 2011
od 30. 7. 2008 do 25. 6. 2012
JUDr. Hana Lukešová - Předseda dozorčí rady
Litoměřice, Marie Pomocné 291/4, PSČ 412 01
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 7. 6. 2012
den vzniku funkce: 22. 7. 2008 - 7. 6. 2012
od 30. 7. 2008 do 25. 6. 2012
Jiří Klominský - Člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Na Výsluní 2376, PSČ 413 01
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 7. 6. 2012
od 31. 1. 2008 do 30. 7. 2008
JUDr. Tomáš Lejček - Předseda dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Lamačova 827/15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 31. 1. 2008 - 22. 7. 2008
den vzniku funkce: 31. 1. 2008 - 22. 7. 2008
od 31. 1. 2008 do 30. 7. 2008
Patrik Krivanek - Člen dozorčí rady
Vsetín, Jasenická 1810, PSČ 755 01
den vzniku členství: 31. 1. 2008 - 22. 7. 2008
od 31. 1. 2008 do 30. 7. 2008
Andrea Topšová - Člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, V Uličkách 2578, PSČ 413 01
den vzniku členství: 31. 1. 2008 - 22. 7. 2008
Akcionáři
od 10. 8. 2013 do 22. 1. 2014
LAND TRADE a.s., IČO: 27440893
Praha 7 - Bubeneč, Letenské náměstí, PSČ 170 00
od 25. 6. 2012 do 10. 8. 2013
LAND TRADE a.s., IČO: 27440893
Praha 1 - Nové Město, Truhlářská, PSČ 110 00
od 1. 9. 2011 do 25. 6. 2012
LAND TRADE a.s., IČO: 27440893
Praha 7 - Holešovice, Jankovcova, PSČ 170 00
od 31. 1. 2008 do 1. 9. 2011
LAND TRADE a.s., IČO: 27440893
Praha 7, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00
Hodnocení firmy
-22
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 575,00 Kč
Czech Exchange 2 578,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 631,00 Kč
Expobank CZ 2 636,80 Kč
Komerční banka 2 637,24 Kč
Sberbank CZ 2 650,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-16
+
-
2.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-19
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-30
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-63
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-83
+
-

Články na Heroine.cz

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovenský prezident nemůže skoro nic. Když s ním – nebo s ní – nespolupracuje vláda, prosadí...více

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: hmotná nouze
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > hmotná nouze

Otázka: Dobrý den, otec/42 let/ mé manželky měl v dubnu 2019 mozkovou mrtvici. Při výpočtu nemocenské jsme vycházeli z toho, že to bude dlouhodobá léčba a orintačně od 61. dne nemoci bude brát cca. 299 Kč/ 1 den,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services