TULAROSA a.s., IČO: 27374548 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti TULAROSA a.s. Údaje byly staženy 6. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27374548. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27374548 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 8. 2005
Obchodní firma
od 29. 8. 2005

TULAROSA a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 25. 6. 2014
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Na Florenci
Adresní místo: Na Florenci 2116/15
PSČ: 11000
od 1. 2. 2013 do 25. 6. 2014
Praha 1, Na příkopě , PSČ 110 00
od 9. 11. 2005 do 1. 2. 2013
Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00
od 29. 8. 2005 do 9. 11. 2005
Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00
IČO
od 29. 8. 2005

27374548

DIČ

CZ27374548

Identifikátor datové schránky:djggseb
Právní forma
od 29. 8. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10140 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 3. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 27. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 29. 8. 2005 do 27. 3. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 4. 3. 2022
- K obchodnímu závodu společnosti TULAROSA a.s. ("Zástavce") je zřízeno zástavní právo ve prospěch MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, banky vzniklé podle maďarského práva, zapsané u Městského soudu v Budapešti jednajícího jakožt o rejstříkový soud pod registračním číslem společnosti: 01-10-041712, se sídlem 1051 Budapešť, Nádor u. 31., Maďarsko ("Zástavní věřitel"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu uzavřené dne 27. září 2021 mezi Zástavním věřitel em a Zástavcem ("Zástavní smlouva") k zajištění řádného a včasného uspokojení Zajištěného dluhu (jak je tento pojem definován v čl. 1.1 Zástavní smlouvy). K obchodnímu závodu Zástavce je na základě Zástavní smlouvy zřízen rovněž zákaz zřízení dalšího zást avního práva jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve prospěch Zástavního věřitele, a to na dobu existence zástavního práva k obchodnímu závodu Zástavce ve prospěch Zástavního věřitele , nejdéle však do 15. srpna 2041.
od 15. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 6. 2012 do 9. 8. 2012
- Dne 8.6.2012 rozhodl jediný akcionář společnosti (společnost OAKFIELD a.s.) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu NZ 86/2012, N 99/2012, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. - Základní kapitál společnosti TULAROSA a.s. (dále též jen „Společnost“) se zvyšuje z částky 602.000.000 Kč (slovy: šest set dva milionů korun českých) o částku 120 000 000,- Kč (slovy: sto dvacet milionů korun českých), na částku 722 000 000, - Kč (slovy: sedm set dvacet dva milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 6 (slovy: šest) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 1 970 455 257,28,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set sedmdesát milionů čtyři sta padesát pět tisíc dvě stě padesát sedm korun českých a dvacet osm haléřů), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí po zaokrouhle ní na dvě desetinná místa 328 409 209, 55,-Kč (slovy: tři sta dvacet osm milionů čtyři sta devět tisíc dvě stě devět korun českých a padesát pět haléřů), Akcie budou splaceny peněžitým vkladem; Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost OAKFIELD a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, IČ: 270 69 095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8488 (dále též jen „OAKFIELD“) Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; - Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00 (dále jen „Sídlo Společnosti“); - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnost i v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti OAKFIELD, do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen ozná mit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem; - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti OAKFIELD vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost OAKFIELD - splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnos ti OAKFIELD vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Jedná se o tuto pohledávku: Na základě: a) Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 23. prosince 2011 mezi společností Salori Holding B.V., jako prodávajícím a Společností, jako kupujícím, týkající se převodu akcií emitovaných společností AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, IČ: 000 10 545 (pohledávka k úhradě kupní ceny); b) Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23. prosince 2011 mezi společností SORVOKA HOLDINGS LIMITED, jako postupníkem a společností Salori Holding B.V. jako postupitelem; c) Dohody o úročení pohledávky ze dne 2. ledna 2012 uzavřené mezi společností SORVOKA HOLDINGS LIMITED a Společností; d) Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 2. května 2012 mezi společností SORVOKA HOLDINGS LIMITED, jako postupitelem a společností OAKFIELD jako postupníkem; a e) Dohody o ukončení úročení pohledávky ze dne 2. května 2012 uzavřené mezi společností OAKFIELD a Společností. měla k 3. květnu 2012 společnost OAKFIELD vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 1 970 455 257,28,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set sedmdesát milionů čtyři sta padesát pět tisíc dvě stě padesát sedm korun českých a dvacet osm haléřů), z toho je ji stina ve výši 1 944 721 003,99,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set čtyřicet čtyři milionů sedm set dvacet jedna tisíc tři korun českých a devadesát devět haléřů) a úroky ve výši 25 734 253,29,- Kč (slovy: dvacet pět milionů sedm set třicet čtyři tisíc d vě stě padesát tři korun českých a dvacet devět haléřů). K započtení bude použita tato pohledávka v její plné výši 1 970 455 257,28,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set sedmdesát milionů čtyři sta padesát pět tisíc dvě stě padesát sedm korun českých a dvacet osm haléřů). - Pokud je emisní kurz akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií se podle § 163a odst. 2 obchodního zákoníku považuje za emisní ážio. - Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci - společnosti OAKFIELD do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu dohody o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti.
od 2. 8. 2007 do 27. 8. 2007
- Dne 25.7.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele (společnost OAKFIELD a.s., IČ 27069095) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 600.000.000,-Kč. Uvedené rozhodnut í je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 102/2007, N 110/2007, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. - Základní kapitál společnosti TULAROSA a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 600.000.000 Kč (slovy šest set milionů korun českých). na částku 602.000.000 Kč (slovy šest set dva milionů kor un českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 30 kusů (slovy: třicet kusů) nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 600.000.000 Kč (slovy šest set milionů korun českých, emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), Akcie budou splaceny peněžitým vkladem; Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisovaní akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost OAKFIELD a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, IČ 27069095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8 488 (dále též jen "OAKFIELD a.s."). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00 (dále jen "Sídlo Společnosti"); - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisováníakcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti OAKFIELD a.s. do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně d va (2) pracovní dny předem; - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti OAKFIELD a.s. vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost OAKFIELD a.s. splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky s polečnosti OAKFIELD a.s. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Jedná se o pohledávku: Na základě: - smlouvy o úvěru uzavřené dne 20.září 2006 mezi společností OAKFIELD a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem (dále též jen "Pohledávka1"); - smlouvy o úvěru uzavřené dne 7. listopadu 2006 mezi společností OAKFIELD a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem (dále též jen "Pohledávka 2"); a - smlouvy o úvěru uzavřené dne 20. prosince 2006 mezi společností OAKFIELD a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem (dále též jen "Pohledávka 3"); měla k 31. květnu 2007 společnost OAKFIELD a.s. vůči Společnosti pohledávku 2.485.640.621,92 Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát pět milionů šest set čtyřicet tisíc šest set dvacet jedna korun českých a devadesát dva haléřů). K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 600.000.000 Kč (slovy: šest set milionů korun českých), která je tvořena: - jistinou v celkové výši 593.806.645 Kč (slovy: pšt set devadesát tři milionů osm set šest tisíc šest set čtyřicet pět korun českých), sestávající z jistiny Pohledvky 1 ve výši 75.000.000 Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých), jistiny Pohledávk y 2 ve výši 75.000.000 Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých), části jistiny Pohledávky 3 ve výši 443.806.645 Kč (slovy: čtyřista čtyřicet tři milionů osmset šest tisíc šest set čtyřicet pět korun českých), - úroky Pohledávky 1 ve výši 3.408.123,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta osm tisíc sto dvacet tři korun českých); a - úroky Pohledávky 2 ve výši 2.785.232,-Kč (slovy: dva miliony sedm set osmdesát pět tisíc dvě stě třicet dva korun českých). - Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci - společnosti OAKFIELD a.s. do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. - Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti.
Kapitál
od 9. 8. 2012
Základní kapitál 722 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 8. 2007 do 9. 8. 2012
Základní kapitál 602 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 8. 2005 do 27. 8. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 36 v listinné podobě.
od 30. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 30. 11. 2011 do 9. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30 v listinné podobě.
od 27. 8. 2007 do 30. 11. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 30 v listinné podobě.
od 29. 8. 2005 do 30. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 2. 8. 2022
ANDRÁS HUSZÁR - člen představenstva
Budapešť, Bimbó 78, Maďarská republika
den vzniku členství: 23. 5. 2022
od 6. 10. 2021 do 2. 8. 2022
KRISTÓF SZALAY-BOBROVNICZKY - člen představenstva
Budapešť, Stromfeld Aurél út 29-33. C. ép. 1 em.1, PSČ 112 4, Maďarská republika
den vzniku členství: 30. 9. 2021 - 23. 5. 2022
od 4. 8. 2021 do 6. 10. 2021
MAREK ŠMRHA - člen představenstva
Únětice, Pod Kapličkou, PSČ 252 62
den vzniku členství: 1. 2. 2019 - 30. 9. 2021
od 18. 2. 2019 do 4. 8. 2021
MAREK ŠMRHA - člen představenstva
Praha - Vršovice, Kodaňská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 2. 2019
od 1. 10. 2016 do 18. 2. 2019
Ing. ZDENĚK KUBÁT - člen představenstva
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 8. 2016 - 1. 2. 2019
od 17. 5. 2014 do 1. 10. 2016
Ing. ZDENĚK KUBÁT - člen
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 8. 2011 - 17. 8. 2016
od 18. 7. 2013 do 17. 5. 2014
Ing. ZDENĚK KUBÁT - člen
Praha 5 - Stodůlky, Frimlova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 17. 8. 2011
od 10. 11. 2011 do 18. 7. 2013
Ing. Zdeněk Kubát - člen
Praha 5, Frimlova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 17. 8. 2011
od 12. 9. 2006 do 10. 11. 2011
Ing. Zdeněk Kubát - člen
Praha 5, Frimlova 1347/2B, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 8. 2006 - 16. 8. 2011
od 23. 6. 2006 do 12. 9. 2006
Ing. Radim Haluza - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 1596/29, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 6. 2006 - 15. 8. 2006
od 9. 11. 2005 do 23. 6. 2006
Ing. Tomáš Koutek - člen
Praha 5 - Stodůlky, Bellušova 1814/27, PSČ 155 00
den vzniku členství: 13. 10. 2005 - 16. 6. 2006
od 29. 8. 2005 do 9. 11. 2005
Ing. Zuzana Herichová - člen představenstva
Praha 3, Koněvova 188, PSČ 130 0
den vzniku členství: 29. 8. 2005 - 13. 10. 2005
den vzniku funkce: 29. 8. 2005 - 13. 10. 2005
od 29. 8. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 6. 10. 2021
JANA FIALOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Krč, Točitá, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 9. 2021
od 23. 9. 2020 do 6. 10. 2021
Ing. JAKUB RŮŽIČKA - člen dozorčí rady
Praha - Karlín, U Mlýnského kanálu, PSČ 186 00
den vzniku členství: 28. 2. 2019 - 30. 9. 2021
od 7. 3. 2019 do 23. 9. 2020
Ing. JAKUB RŮŽIČKA - člen dozorčí rady
Lysá nad Labem, Rybízová, PSČ 289 22
den vzniku členství: 28. 2. 2019
od 1. 10. 2016 do 7. 3. 2019
Ing. MICHAL FLÍDR - člen dozorčí rady
Odolena Voda, Pod Tvrzí, PSČ 250 70
den vzniku členství: 18. 8. 2016 - 28. 2. 2019
od 8. 4. 2015 do 1. 10. 2016
Ing. DOMINIKA KALINOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Lysolaje, Lysolajské údolí, PSČ 165 00
den vzniku členství: 2. 8. 2014 - 17. 8. 2016
den vzniku funkce: 2. 8. 2014 - 17. 8. 2016
od 15. 9. 2014 do 8. 4. 2015
Ing. DOMINIKA KALINOVÁ - předseda dozorčí rady
Banská Bystrica, Rudlovská cesta 108, PSČ 974 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 2. 8. 2014
den vzniku funkce: 2. 8. 2014
od 25. 6. 2014 do 15. 9. 2014
Ing. Dominika KALINOVÁ - předseda dozorčí rady
Bánská Bystrica, Rudlovská cesta, PSČ 974 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2009 - 1. 8. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2011 - 1. 8. 2014
od 10. 11. 2011 do 25. 6. 2014
Ing. Dominika Očovanová - předseda dozorčí rady
Bánská Bystrica, Rudlovská cesta, PSČ 974 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2009 - 1. 8. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2011 - 1. 8. 2014
od 10. 11. 2011 do 1. 10. 2016
Ing. Peter Andits - člen dozorčí rady
Bratislava, Kazanská 11961/23, PSČ 821 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 17. 8. 2016
od 10. 11. 2011 do 1. 10. 2016
Ing. Michal Flídr - člen dozorčí rady
Odolena Voda, Pod Tvrzí, PSČ 250 70
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 17. 8. 2016
od 12. 8. 2009 do 10. 11. 2011
Ondřej Benáček - předseda dozorčí rady
Praha 10, Jahodová 2194/20, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 8. 2009 - 31. 10. 2011
den vzniku funkce: 3. 8. 2009 - 31. 10. 2011
od 12. 8. 2009 do 10. 11. 2011
Ing. Dominika Očovanová - člen dozorčí rady
Bánská Bystrica, Rudlovská cesta 108, 974 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2009
od 12. 8. 2009 do 10. 11. 2011
Mgr. Želmíra Vlčková - člen dozorčí rady
Šamorín, Hlboká cesta 1722/8, PSČ 931 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 6. 2006 - 17. 9. 2011
od 23. 6. 2006 do 12. 8. 2009
Ing. Marie Volhejnová - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Kaplická 856/49, PSČ 140 00
den vzniku členství: 13. 10. 2005 - 31. 7. 2009
den vzniku funkce: 17. 6. 2006 - 31. 7. 2009
od 23. 6. 2006 do 12. 8. 2009
Mgr. Želmíra Oravcová - člen dozorčí rady
Šamorín, Hlboká cesta 1722/8, PSČ 931 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 6. 2006
od 9. 11. 2005 do 23. 6. 2006
Radim Haluza - předseda
Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 1596/29, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 10. 2005 - 16. 6. 2006
den vzniku funkce: 13. 10. 2005 - 16. 6. 2006
od 9. 11. 2005 do 23. 6. 2006
Ing. Marie Volhejnová - člen
Praha 4 - Podolí, Kaplická 856/49, PSČ 140 00
den vzniku členství: 13. 10. 2005
od 9. 11. 2005 do 12. 8. 2009
Daniel Kožíšek - člen
Praha 4 - Braník, Vrbova 1497/21, PSČ 142 00
den vzniku členství: 13. 10. 2005 - 1. 8. 2009
od 29. 8. 2005 do 9. 11. 2005
Petra Matoušková - předseda dozorčí rady
Čerčany, Jiráskova 393, PSČ 257 22
den vzniku členství: 29. 8. 2005 - 13. 10. 2005
den vzniku funkce: 29. 8. 2005 - 13. 10. 2005
od 29. 8. 2005 do 9. 11. 2005
Petr Malivánek - člen dozorčí rady
Chrudim, U stadionu 730, PSČ 537 03
den vzniku členství: 29. 8. 2005 - 13. 10. 2005
den vzniku funkce: 29. 8. 2005 - 13. 10. 2005
od 29. 8. 2005 do 9. 11. 2005
Jana Bartošová - člen dozorčí rady
Uničov, Hrubého 699, PSČ 783 91
den vzniku členství: 29. 8. 2005 - 13. 10. 2005
den vzniku funkce: 29. 8. 2005 - 13. 10. 2005
Akcionáři
od 14. 2. 2019
OAKFIELD a.s., IČO: 27069095
Praha - Nové Město, Na Florenci, PSČ 110 00
od 25. 6. 2014 do 14. 2. 2019
OAKFIELD a.s., IČO: 27069095
Praha - Nové Město, Na Florenci, PSČ 110 00
od 12. 9. 2006 do 25. 6. 2014
OAKFIELD a.s., IČO: 27069095
Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00
od 9. 11. 2005 do 12. 9. 2006
PENTA INVESTMENTS LIMITED
Paphos, Griva Digeni, 44 SALAMIS HOUSE, m 3rd floor, 8020, Kyperská republika
od 9. 11. 2005 do 12. 9. 2006
- IČ: He 158996
od 29. 8. 2005 do 9. 11. 2005
NORDIC VICTORY s.r.o., IČO: 27135403
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+102

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-100

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-107

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-152

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-153

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-173

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services