Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

AAA Realitní fond, a.s., Praha, IČO: 27413934 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AAA Realitní fond, a.s.. Údaje byly staženy 11. 12. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27413934. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27413934 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
5. 1. 2006
Obchodní firma
AAA Realitní fond, a.s.
zapsáno 5. 1. 2006
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Masarykovo nábř. 235/28, 110 00 Praha 1
zapsáno 5. 1. 2006 vymazáno 3. 3. 2020
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Na struze
Adresní místo: Na struze 227/1
IČO
27413934
zapsáno 5. 1. 2006
DIČ
Identifikátor datové schránky
j2cci85
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 5. 1. 2006
Spisová značka
B 10433/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 5. 1. 2006
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

8. 12. 2023
Změna adresy: člen statutárního orgánu Otakar Šmíd
3. 3. 2020
Změna sídla z Masarykovo nábř. 235/28, 110 00 Praha 1 na Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město
3. 3. 2020
Zapsán akcionář SPGroup a.s.
3. 3. 2020
Vymazán akcionář SPGroup a.s.
22. 2. 2019
Změna adresy: člen statutárního orgánu Pavel Balák

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

AAA Realitní fond, a.s., IČO: 27413934: vizualizace vztahů osob a společností

AAA Realitní fond, a.s., IČO: 27413934

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených
zapsáno 5. 1. 2006 vymazáno 24. 3. 2009
Realitní činnost
zapsáno 23. 5. 2006 vymazáno 24. 3. 2009
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 24. 3. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 24. 3. 2009
Základní kapitál
40 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 5. 1. 2006 vymazáno 10. 4. 2009
80 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 10. 4. 2009
Akcie
40000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. Každý z akcionářů společnosti, který je vlastníkem akcií, je oprávněn převést akcie nebo jejich část na třetí osobu pouze po předchozím souhlasu valné hromady společnosti. Akcionář, který má v úmyslu převést své akcie nebo jeich část je povinen nejdříve o svém úmyslu vyrozumět písemně představenstvo, které je povinno bez zbytečného odkladu po obdržení takového vyrozumění zajistit svolání valné hromady za účelem udělení souhlasu s převodem akcií akcionáře či jejich části. Jakýkoli převod akcií, který bude proveden ze strany převádějícího akcionáře v rozporu s tímto ustanovením je neplatný.
zapsáno 5. 1. 2006 vymazáno 10. 4. 2009
80000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. Každý z akcionářů společnosti, který je vlastníkem akcií, je oprávněn převést akcie nebo jejich část na třetí osobu pouze po předchozím souhlasu valné hromady společnosti. Akcionář, který má v úmyslu převést své akcie nebo jeich část je povinen nejdříve o svém úmyslu vyrozumět písemně představenstvo, které je povinno bez zbytečného odkladu po obdržení takového vyrozumění zajistit svolání valné hromady za účelem udělení souhlasu s převodem akcií akcionáře či jejich části. Jakýkoli převod akcií, který bude proveden ze strany převádějícího akcionáře v rozporu s tímto ustanovením je neplatný.
zapsáno 10. 4. 2009
Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti AAA Realitní fond, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ: 274 13 934 (dále jen \"Společnost\") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je umožnit jedinému akcionáři, tj. společnosti SPGroup a.s. kapitalizovat své pohledávky za Společností, zlepšit kapitálovou strukturu Společnosti cestou jejího bilančního oddlužení a posílit tak její vlastní kapitál v zájmu zajištění nezbytné míry finanční stability Společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií, a to zvýšením z částky 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) o částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých)se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 40.000 ks (slovy: čtyřicet tisíc kusů) nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tj. činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři zůstanou zachována. Určuje se, že všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci, jímž je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, IČ: 630 78 571. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu oznámí představenstvo Společnosti určitému zájemci, tedy společnosti SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, IČ: 630 78 571, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určuje se způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena smlouva (dohoda) o započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního nově upsaných akcií, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) z titulu nároku na vrácení úvěru dle Smlouvy o revolvingovém úvěru ze dne 21.12.2007. Započtení příslušenství úvěru je vyloučeno. Zprávou (prohlášením) ze dne 2. února 2009, kterou zpracovala auditorská firma BDO Prima Audit s.r.o., osvědčení KA ČR č. 018, se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, byla osvědčena (potvrzena) existence závazků Společnosti vůči určitému zájemci, a to jak co do důvodu jejich vzniku, tak i výše. Návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výlučně započtením. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost Společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek. Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávek určitého zájemce za Společností z titulu Smlouvy o revolvingovém úvěru ze dne 21.12.2007 proti pohledávce Společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve smyslu ust. § 163 odst. 3 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud určitý zájemce upíše nové akcie Společnosti. Souhlas se započtením shora uvedených pohledávek se vyslovuje zejména z důvodu narovnání vztahů mezi Společností a určitým zájemcem, který je největším věřitelem Společnosti. Jediný akcionář Společnosti, tj. společnost SPGroup a.s. prohlašuje, že se tímto vzdává přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.
zapsáno 25. 2. 2009 vymazáno 10. 4. 2009
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 31. 10. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Pavel Sehnal
Vavřenova, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 5. 1. 2006
Den zániku funkce: 17. 9. 2010
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2006
Den zániku členstvi: 17. 9. 2010
zapsáno 5. 1. 2006 vymazáno 13. 10. 2010
Místopředseda představenstva
JUDr. Alena Slánská
Xavierova, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 5. 1. 2006
Den zániku funkce: 15. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2006
Den zániku členstvi: 15. 5. 2006
zapsáno 5. 1. 2006 vymazáno 22. 6. 2006
Člen představenstva
Ing. Petr Kachlík
Za Zahradami, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Den vzniku funkce: 5. 1. 2006
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2006
Den zániku členstvi: 17. 9. 2010
zapsáno 5. 1. 2006 vymazáno 13. 10. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Illetško, MBA
Kloboukova, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 15. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 15. 5. 2006
zapsáno 22. 6. 2006 vymazáno 18. 6. 2007
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Illetško, MBA
Karfíkova, 149 00 Praha 4 - Šeberov
Den vzniku funkce: 15. 5. 2006
Den zániku funkce: 16. 12. 2008
Den vzniku členstvi: 15. 5. 2006
Den zániku členstvi: 16. 12. 2008
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 5. 1. 2009
Člen představenstva
Ing. Aleš Budín, MBA
Rozdrojovice, 664 34 Rozdrojovice
Den vzniku členstvi: 16. 12. 2008
Den zániku členstvi: 5. 10. 2009
zapsáno 5. 1. 2009 vymazáno 5. 11. 2009
Člen představenstva
Ing. Otakar Šmíd
Raisova, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2009
Den zániku členstvi: 13. 8. 2014
zapsáno 5. 11. 2009 vymazáno 31. 10. 2014
Předseda představenstva
Ing. Pavel Sehnal
Vavřenova, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 17. 9. 2010
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2010
zapsáno 13. 10. 2010 vymazáno 31. 5. 2013
Člen představenstva
Ing. Petr Kachlík
Za Zahradami, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2010
zapsáno 13. 10. 2010 vymazáno 18. 9. 2013
Předseda představenstva
Ing. Pavel Sehnal
Vavřenova, 142 00 Praha - Braník
Den vzniku funkce: 17. 9. 2010
Den zániku funkce: 8. 7. 2015
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2010
Den zániku členstvi: 8. 7. 2015
zapsáno 31. 5. 2013 vymazáno 20. 8. 2015
Člen představenstva
Ing. Petr Kachlík
Za zahradami, 109 00 Praha - Dolní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2010
Den zániku členstvi: 8. 7. 2015
zapsáno 18. 9. 2013 vymazáno 20. 8. 2015
Člen představenstva
Otakar Šmíd
Raisova, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2014
zapsáno 31. 10. 2014 vymazáno 8. 12. 2023
Předseda představenstva
Pavel Sehnal
Vavřenova, 142 00 Praha - Braník
Den vzniku funkce: 8. 7. 2015
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2015
zapsáno 20. 8. 2015 vymazáno 17. 5. 2018
Člen představenstva
Petr Kachlík
Za zahradami, 109 00 Praha - Dolní Měcholupy
Den vzniku funkce: 8. 7. 2015
Den zániku funkce: 30. 6. 2017
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2015
Den zániku členstvi: 30. 6. 2017
zapsáno 20. 8. 2015 vymazáno 27. 7. 2017
Člen představenstva
Pavel Balák
Sukova, 257 22 Čerčany - Čerčany
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2017
zapsáno 27. 7. 2017 vymazáno 22. 2. 2019
Předseda představenstva
Pavel Sehnal
Velešínská, 199 00 Praha - Letňany
Den vzniku funkce: 8. 7. 2015
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2015
zapsáno 17. 5. 2018
Člen představenstva
Pavel Balák
Pod Radinama, 257 22 Čerčany - Vysoká Lhota
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2017
zapsáno 22. 2. 2019
Člen představenstva
Otakar Šmíd
Wolkerova, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2014
zapsáno 8. 12. 2023
Počet členů
3
zapsáno 31. 10. 2014
Způsob jednání
Za představenstvo jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
zapsáno 5. 1. 2006 vymazáno 17. 10. 2011
Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva ve všech věcech, b) společně dva členové představenstva ve všech věcech, c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a to v rozsahu tohoto pověření.
zapsáno 17. 10. 2011 vymazáno 31. 10. 2014
Za společnost jedná : a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva, b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: - právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti přesahující částku 1 000 000 Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující se k jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob, - darovací a obdobné smlouvy, - právní jednání, jejichž účinky jsou delší než dvanáct měsíců.
zapsáno 31. 10. 2014

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Mgr. Milan Kolanda
Za Černým mostem, 198 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 5. 1. 2006
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2006
zapsáno 5. 1. 2006 vymazáno 14. 4. 2008
Člen dozorčí rady
Hana Červenková
Akátová, 252 28 Černošice
Den vzniku funkce: 5. 1. 2006
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2006
zapsáno 5. 1. 2006 vymazáno 14. 4. 2008
Předseda dozorčí rady
Ing. Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
Den vzniku funkce: 5. 1. 2006
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2006
zapsáno 5. 1. 2006 vymazáno 14. 4. 2008
Předseda dozorčí rady
Ing. Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
Den vzniku funkce: 5. 1. 2007
Den zániku funkce: 15. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2007
Den zániku členstvi: 15. 6. 2012
zapsáno 14. 4. 2008 vymazáno 9. 11. 2012
Člen dozorčí rady
Mgr. Milan Kolanda
Za Černým mostem, 198 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2007
Den zániku členstvi: 15. 6. 2012
zapsáno 14. 4. 2008 vymazáno 9. 11. 2012
Člen dozorčí rady
Hana Červenková
Akátová, 252 28 Černošice
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2007
zapsáno 14. 4. 2008 vymazáno 31. 7. 2008
Člen dozorčí rady
Bc. Hana Červenková
Na Marsu, 252 28 Černošice
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2007
Den zániku členstvi: 17. 9. 2010
zapsáno 31. 7. 2008 vymazáno 13. 10. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Miroslav Novotný
Na Ryšavce, 397 01 Písek
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2010
Den zániku členstvi: 13. 8. 2014
zapsáno 13. 10. 2010 vymazáno 31. 10. 2014
Předseda dozorčí rady
Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
Den vzniku funkce: 16. 6. 2012
Den zániku funkce: 13. 8. 2014
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2012
Den zániku členstvi: 13. 8. 2014
zapsáno 9. 11. 2012 vymazáno 31. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Staněk
U Albrechtova vrchu, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2012
Den zániku členstvi: 13. 8. 2014
zapsáno 9. 11. 2012 vymazáno 31. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2014
zapsáno 31. 10. 2014
Počet členů
1
zapsáno 31. 10. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 5. 1. 2006 vymazáno 3. 3. 2020
Jediný akcionář
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 3. 3. 2020

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel
Ing. Pavel Sehnal
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 22. 11. 2018
zapsáno 22. 11. 2018

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Roman Berbr

Roman Berbr

fotbalový funkcionář

-378
-
+
Leoš Mareš

Leoš Mareš

moderátor

196
-
+
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

1058
-
+
Martin Kasa

Martin Kasa

podnikatel, Pilulka.cz

-280
-
+
David Černý

David Černý

výtvarník

-203
-
+
Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

ekonom

-150
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.