AAA Realitní fond, a.s., IČO: 27413934 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AAA Realitní fond, a.s. Údaje byly staženy 12. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27413934. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27413934 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu5. 1. 2006
Obchodní firma
od 5. 1. 2006

AAA Realitní fond, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 3. 3. 2020
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Na struze
Adresní místo: Na struze 227/1
PSČ: 11000
od 5. 1. 2006 do 3. 3. 2020
Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 110 00
IČO
od 5. 1. 2006

27413934

DIČ

CZ27413934

Identifikátor datové schránky:j2cci85
Právní forma
od 5. 1. 2006
Akciová společnost
Spisová značka10433 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 24. 3. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 24. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 5. 2006 do 24. 3. 2009
- realitní činnost
od 5. 1. 2006 do 24. 3. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených
Ostatní skutečnosti
od 25. 2. 2009 do 10. 4. 2009
- Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti AAA Realitní fond, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ: 274 13 934 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je umožnit jedinému akcionáři, tj. společnosti SPGroup a.s. kapitalizovat své pohledávky za Společností, zlepšit kapitálovou strukturu Společnosti cestou jejího bilančního oddlužení a posílit tak její vlas tní kapitál v zájmu zajištění nezbytné míry finanční stability Společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií, a to zvýšením z částky 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) o částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů k orun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých)se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 40.000 ks (slovy: čtyřicet tisíc kusů) nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé akcie odpo vídá její jmenovité hodnotě, tj. činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechna práva spojená s vlastni ctvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři zůstanou zachována. Určuje se, že všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci, jímž je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, IČ: 630 78 571. Ten to určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu oznámí představenstvo Společnosti určitému zájemci, tedy společnosti SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, IČ: 630 78 571, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií mus í být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určuje se způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena smlouva (dohoda) o započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního nově upsaných akcií, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) z titulu nároku na vrácení úvěru dle Smlouvy o revolvingovém úvěru ze dne 21.12.2007. Započtení příslušens tví úvěru je vyloučeno. Zprávou (prohlášením) ze dne 2. února 2009, kterou zpracovala auditorská firma BDO Prima Audit s.r.o., osvědčení KA ČR č. 018, se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, byla osvědčena (potvrzena) existence závazků Společnosti vůči určitému zájemci, a to jak co do důvodu jejich vzniku, tak i výše. Návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výlučně započtením. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným upl ynutím této lhůty zaniká vázanost Společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek. Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávek určitého zájemce za Společností z titulu Smlouvy o revolvingovém úvěru ze dne 21.12.2007 proti pohledávce Společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve smyslu ust. § 163 o dst. 3 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud určitý zájemce upíše nové akcie Společnosti. Souhlas se započtením shora uvedených pohledávek se vyslovuje zejména z důvodu narovnání vztahů mezi Společností a určitým zájemc em, který je největším věřitelem Společnosti. Jediný akcionář Společnosti, tj. společnost SPGroup a.s. prohlašuje, že se tímto vzdává přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 10. 4. 2009
Základní kapitál 80 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 1. 2006 do 10. 4. 2009
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 4. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 80 000 v listinné podobě.
od 10. 4. 2009
Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. Každý z akcionářů společnosti, který je vlastníkem akcií, je oprávněn převést akcie nebo jejich část na třetí osobu pouze po předchozím souhlasu valné hromady společnosti. Akcionář, který má v úmyslu převést sv é akcie nebo jeich část je povinen nejdříve o svém úmyslu vyrozumět písemně představenstvo, které je povinno bez zbytečného odkladu po obdržení takového vyrozumění zajistit svolání valné hromady za účelem udělení souhlasu s převodem akcií akcionáře či jej ich části. Jakýkoli převod akcií, který bude proveden ze strany převádějícího akcionáře v rozporu s tímto ustanovením je neplatný.
od 5. 1. 2006 do 10. 4. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40 000 v listinné podobě.
od 5. 1. 2006 do 10. 4. 2009
Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. Každý z akcionářů společnosti, který je vlastníkem akcií, je oprávněn převést akcie nebo jejich část na třetí osobu pouze po předchozím souhlasu valné hromady společnosti. Akcionář, který má v úmyslu převést sv é akcie nebo jeich část je povinen nejdříve o svém úmyslu vyrozumět písemně představenstvo, které je povinno bez zbytečného odkladu po obdržení takového vyrozumění zajistit svolání valné hromady za účelem udělení souhlasu s převodem akcií akcionáře či jej ich části. Jakýkoli převod akcií, který bude proveden ze strany převádějícího akcionáře v rozporu s tímto ustanovením je neplatný.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 22. 2. 2019
PAVEL BALÁK - člen představenstva
Čerčany - Vysoká Lhota, Pod Radinama, PSČ 257 22
den vzniku členství: 1. 7. 2017
od 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Letňany, Velešínská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 8. 7. 2015
den vzniku funkce: 8. 7. 2015
od 27. 7. 2017 do 22. 2. 2019
PAVEL BALÁK - člen představenstva
Čerčany, Sukova, PSČ 257 22
den vzniku členství: 1. 7. 2017
od 20. 8. 2015 do 27. 7. 2017
PETR KACHLÍK - člen představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 8. 7. 2015 - 30. 6. 2017
den vzniku funkce: 8. 7. 2015 - 30. 6. 2017
od 20. 8. 2015 do 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 8. 7. 2015
den vzniku funkce: 8. 7. 2015
od 31. 10. 2014
OTAKAR ŠMÍD - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou - Lobeček, Raisova, PSČ 278 01
den vzniku členství: 13. 8. 2014
od 18. 9. 2013 do 20. 8. 2015
Ing. PETR KACHLÍK - člen představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 17. 9. 2010 - 8. 7. 2015
od 31. 5. 2013 do 20. 8. 2015
Ing. PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 17. 9. 2010 - 8. 7. 2015
den vzniku funkce: 17. 9. 2010 - 8. 7. 2015
od 13. 10. 2010 do 31. 5. 2013
Ing. Pavel Sehnal - předseda představenstva
Praha 4, Vavřenova 1440, PSČ 140 00
den vzniku členství: 17. 9. 2010
den vzniku funkce: 17. 9. 2010
od 13. 10. 2010 do 18. 9. 2013
Ing. Petr Kachlík - člen představenstva
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za Zahradami 398, PSČ 109 00
den vzniku členství: 17. 9. 2010
od 5. 11. 2009 do 31. 10. 2014
Ing. Otakar Šmíd - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, Raisova 179, PSČ 278 01
den vzniku členství: 5. 10. 2009 - 13. 8. 2014
od 5. 1. 2009 do 5. 11. 2009
Ing. Aleš Budín, MBA - člen představenstva
Rozdrojovice, 243, PSČ 664 34
den vzniku členství: 16. 12. 2008 - 5. 10. 2009
od 18. 6. 2007 do 5. 1. 2009
Ing. Petr Illetško, MBA - místopředseda představenstva
Praha 4 - Šeberov, Karfíkova 935, PSČ 149 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 16. 12. 2008
den vzniku funkce: 15. 5. 2006 - 16. 12. 2008
od 22. 6. 2006 do 18. 6. 2007
Ing. Petr Illetško, MBA - místopředseda představenstva
Praha 4, Kloboukova 2190/6, PSČ 148 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006
den vzniku funkce: 15. 5. 2006
od 5. 1. 2006 do 22. 6. 2006
JUDr. Alena Slánská - místopředseda představenstva
Praha 5, Xavierova 11, PSČ 150 00
den vzniku členství: 5. 1. 2006 - 15. 5. 2006
den vzniku funkce: 5. 1. 2006 - 15. 5. 2006
od 5. 1. 2006 do 13. 10. 2010
Ing. Pavel Sehnal - předseda představenstva
Praha 4, Vavřenova 1440, PSČ 140 00
den vzniku členství: 5. 1. 2006 - 17. 9. 2010
den vzniku funkce: 5. 1. 2006 - 17. 9. 2010
od 5. 1. 2006 do 13. 10. 2010
Ing. Petr Kachlík - člen představenstva
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za Zahradami 398, PSČ 109 00
den vzniku členství: 5. 1. 2006 - 17. 9. 2010
den vzniku funkce: 5. 1. 2006
od 31. 10. 2014
Za společnost jedná : a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva, b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: - právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti přesahující částku 1 000 000 Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující se k jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob, - darovací a obdobné smlouvy, - právní jednání, jejichž účinky jsou delší než dvanáct měsíců.
od 17. 10. 2011 do 31. 10. 2014
Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva ve všech věcech, b) společně dva členové představenstva ve všech věcech, c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a to v rozsahu tohoto pověření.
od 5. 1. 2006 do 17. 10. 2011
Za představenstvo jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 31. 10. 2014
PETR POŘÍZEK - člen dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Domanovická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 13. 8. 2014
od 9. 11. 2012 do 31. 10. 2014
Petr Pořízek - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Domanovická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 15. 6. 2012 - 13. 8. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2012 - 13. 8. 2014
od 9. 11. 2012 do 31. 10. 2014
Ing. Jiří Staněk - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 15. 6. 2012 - 13. 8. 2014
od 13. 10. 2010 do 31. 10. 2014
Ing. Miroslav Novotný - člen dozorčí rady
Písek, Na Ryšavce, PSČ 397 01
den vzniku členství: 17. 9. 2010 - 13. 8. 2014
od 31. 7. 2008 do 13. 10. 2010
Bc. Hana Červenková - člen dozorčí rady
Černošice, Na Marsu 1935, PSČ 252 28
den vzniku členství: 5. 1. 2007 - 17. 9. 2010
od 14. 4. 2008 do 31. 7. 2008
Hana Červenková - člen dozorčí rady
Černošice, Akátová 1465, PSČ 252 28
den vzniku členství: 5. 1. 2007
od 14. 4. 2008 do 9. 11. 2012
Ing. Petr Pořízek - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Domanovická 1204, PSČ 190 16
den vzniku členství: 5. 1. 2007 - 15. 6. 2012
den vzniku funkce: 5. 1. 2007 - 15. 6. 2012
od 14. 4. 2008 do 9. 11. 2012
Mgr. Milan Kolanda - člen dozorčí rady
Praha 9, Za Černým mostem 1519, PSČ 198 00
den vzniku členství: 5. 1. 2007 - 15. 6. 2012
od 5. 1. 2006 do 14. 4. 2008
Mgr. Milan Kolanda - člen dozorčí rady
Praha 9, Za Černým mostem 1519, PSČ 198 00
den vzniku členství: 5. 1. 2006
den vzniku funkce: 5. 1. 2006
od 5. 1. 2006 do 14. 4. 2008
Hana Červenková - člen dozorčí rady
Černošice, Akátová 1465, PSČ 252 28
den vzniku členství: 5. 1. 2006
den vzniku funkce: 5. 1. 2006
od 5. 1. 2006 do 14. 4. 2008
Ing. Petr Pořízek - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Domanovická 1204, PSČ 190 16
den vzniku členství: 5. 1. 2006
den vzniku funkce: 5. 1. 2006
Akcionáři
od 3. 3. 2020
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha - Nové Město, Na struze, PSČ 110 00
od 5. 1. 2006 do 3. 3. 2020
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-33
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+272

+
-
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+159

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-113

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-139

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-139

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-179

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services