GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., IČO: 27642127 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. Údaje byly staženy 11. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27642127. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27642127 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu20. 2. 2007
Obchodní firma
od 20. 2. 2007

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 20. 2. 2007 do 1. 3. 2020
Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 110 00
IČO
od 20. 2. 2007

27642127

DIČ

CZ27642127

Identifikátor datové schránky:a4beahw
Právní forma
od 20. 2. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11435 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 8. 2013
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 4. 5. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 5. 2009
- provozování solárií
od 6. 5. 2008
- kosmetické služby
od 6. 5. 2008
- hostinská činnost
od 6. 5. 2008
- masérské, rekondiční a regenerační služby
od 6. 5. 2008 do 4. 5. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 6. 5. 2008 do 4. 5. 2009
- technické činnosti v dopravě
od 6. 5. 2008 do 4. 5. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 6. 5. 2008 do 4. 5. 2009
- realitní činnost
od 6. 5. 2008 do 4. 5. 2009
- organizování sportovních soutěží
od 6. 5. 2008 do 4. 5. 2009
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 20. 2. 2007 do 4. 5. 2009
- ubytovací služby
od 20. 2. 2007 do 4. 5. 2009
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
Ostatní skutečnosti
od 11. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 9. 2010 do 9. 12. 2010
- a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitými vklady, a to z dosavadního kapitálu ve výši 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) o částku ve výši 25.000.000,-Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) tak, že z ákladní kapitál po tomto zvýšení bude činit 45.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 25.000.000,-Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) se nepř ipouští. b) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet 250 (slovy dvě stě podesát) kusů akcií, Jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých), Druh: nekótované kmenové, Forma: na jméno, Podoba: listinné akcie. Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a sta nov společnosti akcionáři zůstanou zachována. c) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v prvním kole mohou upisovat ve smyslu ust anovení § 204a odst. 1 ObchZ. pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ustanovení § 156a odst. 3a ObchZ jako realizaci svého přednostního (prioritního) práva upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v  rozsahu jejich podílů na zákadním kapitálu společnosti. Tento podíl (upisovací podíl) se stanoví tak, že na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) lze upsat 1,25 (slovy: jedna celá dvacet pět setin) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno v listinné podobě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Lhůta k upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva potrvá 4 (slovy: čtyři) týdny a počne běžet dnem následujícím po uv eřejnění (oznámení) informace o přednostním právu akcionářů podle ustanovení § 204a odst. 2 ObchZ. Tato informace bude uveřejněna způsobem určenými stanovami po svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcio náře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Info mace o přednostním (prioritním) právu akcionářů bude zveřejněna v souladu se zákonem bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. d) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00 a to v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin. e) Emisní kurz akcií upisovaných v prvním kole s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve druhém kole je shodný a činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. f) Emisní kurz nových akcií upsaných v prvním kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 266xxxx zřízení za tímto účelem účelem společností u Československé obchodní banky, a.s. tak, aby úhrada plné v ýše emisního kurzu byla na tento účet připsána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci prvního kola, jinak bude upsání nových akcií, jejich emisní kurz (jmenovitá hodnotě) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou poté nabídnuty k upsání v rámci druhého kola. g) Nově vydané akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ 63078571. Tento určitý zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být )úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené ve stanovení § 250 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií bude tomuto ur čitému zájemci poskytnuta lhůta 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od doručení na návrhu na uzavření smlouvy o upsání s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti určitému zájemci - SPGroup a.s. bez zbytečného odkl adu, nejpozději však do 15 (slovy: patnácti) dnů od uplynutí čtyřtýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v prvním kole. Určuje se způsob splacení emisního kurzu akcií upsaných určitým zájemcem - společností SPGroup a.s. tak, že ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy (dohody) započtení, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýš ení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude uzavřena smlouva (dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce - společnosti SPGroup a.s. vůči společnosti proti peněžité pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení vkladu v souvislosti se zvýšením základního kapitálu a to pohledávky ve výši 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu nároku na vrácení jistiny půjčky (úvěru) dle smlouvy o půjčce (úvěru) ze dne 1.12.2007 (slovy: prvního prosince rok u dva tisíce sedm). Započtení příslušenství půjčky (úvěru) se vylučuje. Návrh smlouvy (dohody) o započtení zašle představenstvo společnosti určitému zájemci - společnosti SPGroup a.s. na adresu sídla společnosti. Marným uplynutím akceptační lhůty zaniká v ázanost společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek. Emisní kurz akcií upsaných určitým zájemcem - společnosti SPGroup a.s. bude splacen výlučně započtením. V případě, že započtením pohledávek shora uvedených nedojde k úplnému splacení emi sního kursu upsaných akcií je určitý zájemce povinen splatit zbývající část emisního kursu na zvláštní účet společnosti č. 266xxxx ve lhůtě patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. h) Vysluvuje se souhlas se započtením pohledávky určitého zájemce - společnosti SPGroup a.s. za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, pokud určitý zájemce upíše nové akcie společnost i, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých z titulu nároku na vrácení jistiny půjčky (úvěru) dle smlouvy o půjčce (úvěru) ze dne 1.12.2007 (slovy prvního prosince roku dva tisíce sedm). Souhlas se započ tením pohledávky shora uvedené, se vyslovuje zejména z důvodu narovnání vztahů mezi společností a určitým zájemcem, který je největším věřitelem společnosti.
Kapitál
od 9. 12. 2010
Základní kapitál 45 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2007 do 9. 12. 2010
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 2. 2007 do 17. 12. 2007
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 86 %.
od 11. 6. 2014
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 450 v zaknihované podobě.
od 9. 12. 2010 do 11. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 450 v listinné podobě.
od 20. 2. 2007 do 9. 12. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 1. 5. 2021
Ing. TOMÁŠ POLÁK, MBA - člen představenstva
Říčany, Na Vysoké, PSČ 251 01
den vzniku členství: 22. 3. 2021
od 19. 11. 2019
Ing. MIROSLAV BUKVA - člen představenstva
Tehov, Na Hůře, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 10. 2019
od 22. 2. 2019
PAVEL BALÁK - člen představenstva
Čerčany - Vysoká Lhota, Pod Radinama, PSČ 257 22
den vzniku členství: 20. 9. 2017
od 18. 1. 2019
VLADANA HORÁKOVÁ - místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 11. 2018
den vzniku funkce: 15. 11. 2018
od 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Letňany, Velešínská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 27. 9. 2016
od 15. 2. 2018 do 18. 1. 2019
MARTIN KOMÁREK - místopředseda představenstva
Praha - Hostivař, Hálův statek, PSČ 102 00
den vzniku členství: 31. 7. 2017 - 15. 11. 2018
den vzniku funkce: 20. 9. 2017 - 15. 11. 2018
od 15. 2. 2018 do 22. 2. 2019
PAVEL BALÁK - člen představenstva
Čerčany, Sukova, PSČ 257 22
den vzniku členství: 20. 9. 2017
od 8. 12. 2016 do 15. 2. 2018
ZDENĚK BARTŮŠKA - místopředseda představenstva
Praha - Pitkovice, Křemenáčová, PSČ 104 00
den vzniku členství: 31. 3. 2015 - 31. 7. 2017
den vzniku funkce: 27. 9. 2016 - 31. 7. 2017
od 8. 12. 2016 do 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 27. 9. 2016
od 8. 12. 2016 do 19. 11. 2019
VLADIMÍR NOVÁK - člen představenstva
Lány, Příční, PSČ 270 61
den vzniku členství: 27. 9. 2016 - 1. 10. 2019
od 8. 12. 2016 do 1. 5. 2021
RICHARD MARAČEK - člen představenstva
Praha - Dejvice, Nikoly Tesly, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 9. 2016 - 24. 4. 2020
od 18. 7. 2015 do 10. 12. 2015
MARTIN ČERMÁK - místopředseda představenstva
Hřebeč, Husova, PSČ 273 45
den vzniku členství: 16. 9. 2014 - 31. 8. 2015
den vzniku funkce: 31. 3. 2015 - 31. 8. 2015
od 18. 7. 2015 do 8. 12. 2016
ZDENĚK BARTŮŠKA - Člen představenstva
Praha - Pitkovice, Křemenáčová, PSČ 104 00
den vzniku členství: 31. 3. 2015
od 14. 4. 2015 do 18. 7. 2015
Ing. RADEK STEINHAIZL - místopředseda představenstva
Praha - Modřany, Komořanská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 31. 3. 2015
den vzniku funkce: 21. 11. 2011 - 31. 3. 2015
od 19. 11. 2014 do 18. 7. 2015
MARTIN ČERMÁK - člen představenstva
Hřebeč, Husova, PSČ 273 45
den vzniku členství: 16. 9. 2014
od 19. 11. 2014 do 15. 2. 2018
PETR KACHLÍK - člen představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 16. 9. 2014 - 20. 9. 2017
od 13. 6. 2014 do 19. 11. 2014
Ing. MARTIN ČERMÁK - člen představenstva
Hřebeč, Husova, PSČ 273 45
den vzniku členství: 14. 4. 2014 - 16. 9. 2014
od 7. 5. 2014 do 13. 6. 2014
VLADANA HORÁKOVÁ, MBA - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 14. 4. 2014
od 5. 6. 2013 do 13. 6. 2014
Ing. BOHUMIL VRHEL - člen představenstva
Strakonice - Strakonice II, Českých lesů, PSČ 386 01
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 14. 4. 2014
od 31. 5. 2013 do 8. 12. 2016
Ing. PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 21. 11. 2011 - 27. 9. 2016
od 10. 1. 2012 do 31. 5. 2013
Ing. Pavel Sehnal - předseda představenstva
Praha - Praha 4, Vavřenova 1440, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 21. 11. 2011
od 10. 1. 2012 do 5. 6. 2013
Ing. Bohumil Vrhel - člen představenstva
Strakonice, Českých lesů, PSČ 386 01
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 14. 4. 2014
od 10. 1. 2012 do 7. 5. 2014
Vladana Horáková, MBA - člen představenstva
Praha - Praha 3, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 14. 4. 2014
od 10. 1. 2012 do 22. 8. 2014
Ing. Vladimír Beránek - člen představenstva
Praha - Praha 4, Mojmírova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 30. 6. 2014
od 10. 1. 2012 do 14. 4. 2015
Ing. Radek Steinhaizl - místopředseda představenstva
Prachatice, Pod Cvrčkovem 783, PSČ 383 01
den vzniku členství: 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 21. 11. 2011
od 20. 2. 2007 do 10. 1. 2012
Ing. Pavel Sehnal - předseda představenstva
Praha 4, Vavřenova 1440, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 2. 2007 - 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 20. 2. 2007 - 21. 11. 2011
od 20. 2. 2007 do 10. 1. 2012
Ing. Radek Steinhaizl - místopředseda představenstva
Prachatice, Pod Cvrčkovem 783, PSČ 383 01
den vzniku členství: 20. 2. 2007 - 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 20. 2. 2007 - 21. 11. 2011
od 20. 2. 2007 do 25. 1. 2012
Ing. Otakar Šmíd - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, Raisova 179, PSČ 278 01
den vzniku členství: 20. 2. 2007 - 21. 11. 2011
od 11. 6. 2014
Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti přesahující částku 1.000.000,- Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující se k jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob; darovací a obdobné smlouvy; právní jednání, jejichž úči nky jsou delší než 12 měsíců
od 20. 2. 2007 do 11. 6. 2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, státním a jiným orgánům představenstvo. Za představenstvo jednají navenek buď samostatně předseda nebo společně vždy místopředseda a další člen představenstva.
Dozorčí rada
od 9. 6. 2022
Ing. JIŘÍ MĚCHURA - člen dozorčí rady
Benešov, Neumannova, PSČ 256 01
den vzniku členství: 28. 3. 2022
den vzniku funkce: 28. 3. 2022
od 19. 12. 2018 do 9. 6. 2022
JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 9. 2017 - 28. 3. 2022
od 26. 7. 2018 do 19. 12. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Letňany, Chlebovická, PSČ 199 00
den vzniku členství: 20. 9. 2017
od 15. 2. 2018
RAINER PETHRAN - člen dozorčí rady
München, Josephsburgstr. 12, PSČ 818 25, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 9. 2016
od 15. 2. 2018 do 26. 7. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 9. 2017
od 10. 12. 2015
PETR POŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Domanovická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 16. 9. 2014
den vzniku funkce: 16. 9. 2015
od 19. 11. 2014 do 10. 12. 2015
PETR POŘÍZEK - člen dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Domanovická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 16. 9. 2014
od 7. 5. 2013 do 19. 11. 2014
PETR KACHLÍK - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 24. 4. 2013 - 16. 9. 2014
den vzniku funkce: 24. 4. 2013 - 16. 9. 2014
od 7. 5. 2013 do 15. 2. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 24. 4. 2013 - 20. 9. 2017
od 23. 9. 2010 do 15. 2. 2018
Rainer Pethran - člen dozorčí rady
München, Josephsburgstr. 12, 81825, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 26. 8. 2010 - 26. 8. 2015
od 27. 2. 2008 do 23. 9. 2010
Günther-Ernst Traumüller - člen dozorčí rady
82319 Starnberg, Starnberger Wiese 18, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 30. 1. 2008 - 26. 8. 2010
od 27. 2. 2008 do 7. 5. 2013
Ing. Petr Kachlík - předseda dozorčí rady
Praha 10, Za Zahradami 398, PSČ 109 00
den vzniku členství: 30. 1. 2008 - 24. 4. 2013
den vzniku funkce: 30. 1. 2008 - 24. 4. 2013
od 27. 2. 2008 do 7. 5. 2013
Ing. Jiří Staněk - člen dozorčí rady
Praha 5, U Albrechtova vrchu 26, PSČ 155 00
den vzniku členství: 30. 1. 2008 - 24. 4. 2013
od 20. 2. 2007 do 27. 2. 2008
Ing. Petr Kachlík - předseda dozorčí rady
Praha 10, Za Zahradami 398, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 2. 2007
den vzniku funkce: 20. 2. 2007
od 20. 2. 2007 do 27. 2. 2008
Ing. Jiří Staněk - člen dozorčí rady
Praha 5, U Albrechtova vrchu 26, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 2. 2007
od 20. 2. 2007 do 27. 2. 2008
Günther-Ernst Traumüller - člen dozorčí rady
82319 Starnberg, Starnberger Wiese 18, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 20. 2. 2007
Hodnocení firmy
-54
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

0

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

0

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

-14

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-15

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-29

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-109

+
-

A tohle už jste četli?

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Každá desátá firma, která vydala dluhopisy po roce 2013, skončila v insolvenci. V polovině případů je to do tří let od vydání první emise. Ukazuje to nová analýza forenzní společnosti Surveilligence, která se specializuje na vyšetřování hospodářské kriminality.

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá majetek v hodnotě 385,2 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

„Síla a zázemí nám dávají komfort hledat příležitosti tam, kde by jiní už riskovali,“ říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz. Developer tak nabízí méně obvyklé koncepty: pro investory malometrážní byty na pronajmutí studentům nebo podnikatelům bydlení a provozovnu zároveň. A pro všechny, co dělají v realitách, jen tam bokem chytré aplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Češi a práce? Za nesmyslný plat a nejlíp za rohem, shodují se podnikatelky

Češi a práce? Za nesmyslný plat a nejlíp za rohem, shodují se podnikatelky

Tyhle dvě podnikatelky snad nemohou být odlišnější, a přesto se krásně doplnily. Ivana Rosová by se dala...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services