Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., Praha, IČO: 27642127 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.. Údaje byly staženy 30. 11. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27642127. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27642127 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
20. 2. 2007
Obchodní firma
GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
zapsáno 20. 2. 2007
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Masarykovo nábř. 235/28, 110 00 Praha 1
zapsáno 20. 2. 2007 vymazáno 1. 3. 2020
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Na struze
Adresní místo: Na struze 227/1
IČO
27642127
zapsáno 20. 2. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
a4beahw
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 20. 2. 2007
Spisová značka
B 11435/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 20. 2. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

28. 11. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Polák, MBA
28. 11. 2023
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Miroslav Novotný, jako člen dozorčí rady
28. 11. 2023
Vymazán člen dozorčí rady Ing. Jiří Měchura
28. 10. 2023
Zapsán člen dozorčí rady Thomas Meier, jako člen dozorčí rady
28. 10. 2023
Vymazán člen dozorčí rady Rainer Pethran

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., IČO: 27642127: vizualizace vztahů osob a společností

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., IČO: 27642127

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
zapsáno 20. 2. 2007 vymazáno 4. 5. 2009
Ubytovací služby
zapsáno 20. 2. 2007 vymazáno 4. 5. 2009
Organizování sportovních soutěží
zapsáno 6. 5. 2008 vymazáno 4. 5. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 6. 5. 2008 vymazáno 4. 5. 2009
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
zapsáno 6. 5. 2008 vymazáno 4. 5. 2009
Realitní činnost
zapsáno 6. 5. 2008 vymazáno 4. 5. 2009
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 6. 5. 2008 vymazáno 4. 5. 2009
Technické činnosti v dopravě
zapsáno 6. 5. 2008 vymazáno 4. 5. 2009
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
zapsáno 2. 8. 2013 vymazáno 6. 3. 2023
Hostinská činnost
zapsáno 6. 5. 2008
Kosmetické služby
zapsáno 6. 5. 2008
Masérské, rekondiční a regenerační služby
zapsáno 6. 5. 2008
Provozování solárií
zapsáno 4. 5. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 4. 5. 2009
Základní kapitál
20 000 000 Kč
Splaceno: 86,00 %
zapsáno 20. 2. 2007 vymazáno 17. 12. 2007
20 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 9. 12. 2010
45 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 9. 12. 2010
Akcie
200 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 20. 2. 2007 vymazáno 9. 12. 2010
450 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 9. 12. 2010 vymazáno 11. 6. 2014
450 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 11. 6. 2014
Ostatní skutečnosti
a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitými vklady, a to z dosavadního kapitálu ve výši 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) o částku ve výši 25.000.000,-Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 45.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 25.000.000,-Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) se nepřipouští. b) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet 250 (slovy dvě stě podesát) kusů akcií, Jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých), Druh: nekótované kmenové, Forma: na jméno, Podoba: listinné akcie. Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov společnosti akcionáři zůstanou zachována. c) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v prvním kole mohou upisovat ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 ObchZ. pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ustanovení § 156a odst. 3a ObchZ jako realizaci svého přednostního (prioritního) práva upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na zákadním kapitálu společnosti. Tento podíl (upisovací podíl) se stanoví tak, že na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) lze upsat 1,25 (slovy: jedna celá dvacet pět setin) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno v listinné podobě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Lhůta k upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva potrvá 4 (slovy: čtyři) týdny a počne běžet dnem následujícím po uveřejnění (oznámení) informace o přednostním právu akcionářů podle ustanovení § 204a odst. 2 ObchZ. Tato informace bude uveřejněna způsobem určenými stanovami po svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Infomace o přednostním (prioritním) právu akcionářů bude zveřejněna v souladu se zákonem bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. d) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00 a to v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin. e) Emisní kurz akcií upisovaných v prvním kole s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve druhém kole je shodný a činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. f) Emisní kurz nových akcií upsaných v prvním kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 266074883/0300 zřízení za tímto účelem účelem společností u Československé obchodní banky, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na tento účet připsána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci prvního kola, jinak bude upsání nových akcií, jejich emisní kurz (jmenovitá hodnotě) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou poté nabídnuty k upsání v rámci druhého kola. g) Nově vydané akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ 63078571. Tento určitý zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být )úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené ve stanovení § 250 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií bude tomuto určitému zájemci poskytnuta lhůta 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od doručení na návrhu na uzavření smlouvy o upsání s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti určitému zájemci - SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (slovy: patnácti) dnů od uplynutí čtyřtýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v prvním kole. Určuje se způsob splacení emisního kurzu akcií upsaných určitým zájemcem - společností SPGroup a.s. tak, že ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy (dohody) započtení, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude uzavřena smlouva (dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce - společnosti SPGroup a.s. vůči společnosti proti peněžité pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení vkladu v souvislosti se zvýšením základního kapitálu a to pohledávky ve výši 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu nároku na vrácení jistiny půjčky (úvěru) dle smlouvy o půjčce (úvěru) ze dne 1.12.2007 (slovy: prvního prosince roku dva tisíce sedm). Započtení příslušenství půjčky (úvěru) se vylučuje. Návrh smlouvy (dohody) o započtení zašle představenstvo společnosti určitému zájemci - společnosti SPGroup a.s. na adresu sídla společnosti. Marným uplynutím akceptační lhůty zaniká vázanost společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek. Emisní kurz akcií upsaných určitým zájemcem - společnosti SPGroup a.s. bude splacen výlučně započtením. V případě, že započtením pohledávek shora uvedených nedojde k úplnému splacení emisního kursu upsaných akcií je určitý zájemce povinen splatit zbývající část emisního kursu na zvláštní účet společnosti č. 266074883/0300 ve lhůtě patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. h) Vysluvuje se souhlas se započtením pohledávky určitého zájemce - společnosti SPGroup a.s. za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, pokud určitý zájemce upíše nové akcie společnosti, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých z titulu nároku na vrácení jistiny půjčky (úvěru) dle smlouvy o půjčce (úvěru) ze dne 1.12.2007 (slovy prvního prosince roku dva tisíce sedm). Souhlas se započtením pohledávky shora uvedené, se vyslovuje zejména z důvodu narovnání vztahů mezi společností a určitým zájemcem, který je největším věřitelem společnosti.
zapsáno 23. 9. 2010 vymazáno 9. 12. 2010
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 11. 6. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Pavel Sehnal
Vavřenova, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 20. 2. 2007
Den zániku funkce: 21. 11. 2011
Den vzniku členstvi: 20. 2. 2007
Den zániku členstvi: 21. 11. 2011
zapsáno 20. 2. 2007 vymazáno 10. 1. 2012
Místopředseda představenstva
Ing. Radek Steinhaizl
Pod Cvrčkovem, 383 01 Prachatice
Den vzniku funkce: 20. 2. 2007
Den zániku funkce: 21. 11. 2011
Den vzniku členstvi: 20. 2. 2007
Den zániku členstvi: 21. 11. 2011
zapsáno 20. 2. 2007 vymazáno 10. 1. 2012
Člen představenstva
Ing. Otakar Šmíd
Raisova, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Den vzniku členstvi: 20. 2. 2007
Den zániku členstvi: 21. 11. 2011
zapsáno 20. 2. 2007 vymazáno 25. 1. 2012
Předseda představenstva
Ing. Pavel Sehnal
Vavřenova, 140 00 Praha - Praha 4
Den vzniku funkce: 21. 11. 2011
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2011
zapsáno 10. 1. 2012 vymazáno 31. 5. 2013
Místopředseda představenstva
Ing. Radek Steinhaizl
Pod Cvrčkovem, 383 01 Prachatice
Den vzniku funkce: 21. 11. 2011
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2011
zapsáno 10. 1. 2012 vymazáno 14. 4. 2015
Člen představenstva
Ing. Bohumil Vrhel
Českých lesů, 386 01 Strakonice
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2011
Den zániku členstvi: 14. 4. 2014
zapsáno 10. 1. 2012 vymazáno 5. 6. 2013
Člen představenstva
Vladana Horáková, MBA
Koněvova, 130 00 Praha - Praha 3
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2011
Den zániku členstvi: 14. 4. 2014
zapsáno 10. 1. 2012 vymazáno 7. 5. 2014
Člen představenstva
Ing. Vladimír Beránek
Mojmírova, 140 00 Praha - Praha 4
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 10. 1. 2012 vymazáno 22. 8. 2014
Předseda představenstva
Ing. Pavel Sehnal
Vavřenova, 142 00 Praha - Braník
Den vzniku funkce: 21. 11. 2011
Den zániku funkce: 27. 9. 2016
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2011
Den zániku členstvi: 27. 9. 2016
zapsáno 31. 5. 2013 vymazáno 8. 12. 2016
Člen představenstva
Ing. Bohumil Vrhel
Českých lesů, 386 01 Strakonice - Strakonice II
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2011
Den zániku členstvi: 14. 4. 2014
zapsáno 5. 6. 2013 vymazáno 13. 6. 2014
Člen představenstva
Vladana Horáková, MBA
Koněvova, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2011
Den zániku členstvi: 14. 4. 2014
zapsáno 7. 5. 2014 vymazáno 13. 6. 2014
Člen představenstva
Ing. Martin Čermák
Husova, 273 45 Hřebeč - Hřebeč
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2014
Den zániku členstvi: 16. 9. 2014
zapsáno 13. 6. 2014 vymazáno 19. 11. 2014
Člen představenstva
Petr Kachlík
Za zahradami, 109 00 Praha - Dolní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 16. 9. 2014
Den zániku členstvi: 20. 9. 2017
zapsáno 19. 11. 2014 vymazáno 15. 2. 2018
Člen představenstva
Martin Čermák
Husova, 273 45 Hřebeč - Hřebeč
Den vzniku členstvi: 16. 9. 2014
zapsáno 19. 11. 2014 vymazáno 18. 7. 2015
Místopředseda představenstva
Ing. Radek Steinhaizl
Komořanská, 143 00 Praha - Modřany
Den vzniku funkce: 21. 11. 2011
Den zániku funkce: 31. 3. 2015
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2011
Den zániku členstvi: 31. 3. 2015
zapsáno 14. 4. 2015 vymazáno 18. 7. 2015
Místopředseda představenstva
Martin Čermák
Husova, 273 45 Hřebeč - Hřebeč
Den vzniku funkce: 31. 3. 2015
Den zániku funkce: 31. 8. 2015
Den vzniku členstvi: 16. 9. 2014
Den zániku členstvi: 31. 8. 2015
zapsáno 18. 7. 2015 vymazáno 10. 12. 2015
Člen představenstva
Zdeněk Bartůška
Křemenáčová, 104 00 Praha - Pitkovice
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2015
zapsáno 18. 7. 2015 vymazáno 8. 12. 2016
Místopředseda představenstva
Zdeněk Bartůška
Křemenáčová, 104 00 Praha - Pitkovice
Den vzniku funkce: 27. 9. 2016
Den zániku funkce: 31. 7. 2017
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2015
Den zániku členstvi: 31. 7. 2017
zapsáno 8. 12. 2016 vymazáno 15. 2. 2018
Předseda představenstva
Pavel Sehnal
Vavřenova, 142 00 Praha - Braník
Den vzniku funkce: 27. 9. 2016
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
zapsáno 8. 12. 2016 vymazáno 17. 5. 2018
Člen představenstva
Richard Maraček
Nikoly Tesly, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
Den zániku členstvi: 24. 4. 2020
zapsáno 8. 12. 2016 vymazáno 1. 5. 2021
Člen představenstva
Vladimír Novák
Příční, 270 61 Lány - Lány
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
Den zániku členstvi: 1. 10. 2019
zapsáno 8. 12. 2016 vymazáno 19. 11. 2019
Místopředseda představenstva
Martin Komárek
Hálův statek, 102 00 Praha - Hostivař
Den vzniku funkce: 20. 9. 2017
Den zániku funkce: 15. 11. 2018
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2017
Den zániku členstvi: 15. 11. 2018
zapsáno 15. 2. 2018 vymazáno 18. 1. 2019
Člen představenstva
Pavel Balák
Sukova, 257 22 Čerčany - Čerčany
Den vzniku členstvi: 20. 9. 2017
zapsáno 15. 2. 2018 vymazáno 22. 2. 2019
Předseda představenstva
Pavel Sehnal
Velešínská, 199 00 Praha - Letňany
Den vzniku funkce: 27. 9. 2016
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
zapsáno 17. 5. 2018
Místopředseda představenstva
Vladana Horáková
Koněvova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku funkce: 15. 11. 2018
Den vzniku členstvi: 15. 11. 2018
zapsáno 18. 1. 2019
Člen představenstva
Pavel Balák
Pod Radinama, 257 22 Čerčany - Vysoká Lhota
Den vzniku členstvi: 20. 9. 2017
zapsáno 22. 2. 2019
Člen představenstva
Ing. Miroslav Bukva
Na Hůře, 251 01 Tehov - Tehov
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2019
zapsáno 19. 11. 2019
Člen představenstva
Ing. Tomáš Polák, MBA
Na Vysoké, 251 01 Říčany - Říčany
Den vzniku členstvi: 22. 3. 2021
Den zániku členstvi: 1. 9. 2023
zapsáno 1. 5. 2021 vymazáno 28. 11. 2023
Počet členů
5
zapsáno 19. 11. 2014
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, státním a jiným orgánům představenstvo. Za představenstvo jednají navenek buď samostatně předseda nebo společně vždy místopředseda a další člen představenstva.
zapsáno 20. 2. 2007 vymazáno 11. 6. 2014
Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti přesahující částku 1.000.000,- Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující se k jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob. darovací a obdobné smlouvy. právní jednání, jejichž účinky jsou delší než 12 měsíců
zapsáno 11. 6. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Petr Kachlík
Za Zahradami, 109 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 20. 2. 2007
Den vzniku členstvi: 20. 2. 2007
zapsáno 20. 2. 2007 vymazáno 27. 2. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Staněk
U Albrechtova vrchu, 155 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 20. 2. 2007
zapsáno 20. 2. 2007 vymazáno 27. 2. 2008
Člen dozorčí rady
Günther-Ernst Traumüller
Starnberger Wiese, 82319 Starnberg, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 20. 2. 2007
zapsáno 20. 2. 2007 vymazáno 27. 2. 2008
Předseda dozorčí rady
Ing. Petr Kachlík
Za Zahradami, 109 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 30. 1. 2008
Den zániku funkce: 24. 4. 2013
Den vzniku členstvi: 30. 1. 2008
Den zániku členstvi: 24. 4. 2013
zapsáno 27. 2. 2008 vymazáno 7. 5. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Staněk
U Albrechtova vrchu, 155 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 30. 1. 2008
Den zániku členstvi: 24. 4. 2013
zapsáno 27. 2. 2008 vymazáno 7. 5. 2013
Člen dozorčí rady
Günther-Ernst Traumüller
Starnberger Wiese, 82319 Starnberg, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 30. 1. 2008
Den zániku členstvi: 26. 8. 2010
zapsáno 27. 2. 2008 vymazáno 23. 9. 2010
Člen dozorčí rady
Rainer Pethran
München, Josephsburgstr. 12, 81825, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 26. 8. 2010
Den zániku členstvi: 26. 8. 2015
zapsáno 23. 9. 2010 vymazáno 15. 2. 2018
Předseda dozorčí rady
Petr Kachlík
Za zahradami, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Den vzniku funkce: 24. 4. 2013
Den zániku funkce: 16. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 24. 4. 2013
Den zániku členstvi: 16. 9. 2014
zapsáno 7. 5. 2013 vymazáno 19. 11. 2014
Člen dozorčí rady
Jiří Staněk
U Albrechtova vrchu, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 24. 4. 2013
Den zániku členstvi: 20. 9. 2017
zapsáno 7. 5. 2013 vymazáno 15. 2. 2018
Člen dozorčí rady
Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Den vzniku členstvi: 16. 9. 2014
zapsáno 19. 11. 2014 vymazáno 10. 12. 2015
Předseda dozorčí rady
Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Den vzniku funkce: 16. 9. 2015
Den vzniku členstvi: 16. 9. 2014
zapsáno 10. 12. 2015
Člen dozorčí rady
Jiří Staněk
U Albrechtova vrchu, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 20. 9. 2017
zapsáno 15. 2. 2018 vymazáno 26. 7. 2018
Člen dozorčí rady
Rainer Pethran
Josephsburgstr. 12, 818 25 München, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
Den zániku členstvi: 22. 3. 2021
zapsáno 15. 2. 2018 vymazáno 28. 10. 2023
Člen dozorčí rady
Jiří Staněk
Chlebovická, 199 00 Praha - Letňany
Den vzniku členstvi: 20. 9. 2017
zapsáno 26. 7. 2018 vymazáno 19. 12. 2018
Člen dozorčí rady
Jiří Staněk
U Albrechtova vrchu, 155 00 Praha - Stodůlky
Den zániku funkce: 28. 3. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 9. 2017
Den zániku členstvi: 28. 3. 2022
zapsáno 19. 12. 2018 vymazáno 9. 6. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Měchura
Neumannova, 256 01 Benešov - Benešov
Den vzniku funkce: 28. 3. 2022
Den zániku funkce: 13. 10. 2023
Den vzniku členstvi: 28. 3. 2022
Den zániku členstvi: 13. 10. 2023
zapsáno 9. 6. 2022 vymazáno 28. 11. 2023
Člen dozorčí rady
Thomas Meier
Berger Straße 26, 923 48 Berg. b. Neumarkt in der Opf., Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 22. 3. 2021
zapsáno 28. 10. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Miroslav Novotný
Na Ryšavce, 397 01 Písek - Hradiště
Den vzniku členstvi: 13. 10. 2023
zapsáno 28. 11. 2023
Počet členů
3
zapsáno 19. 11. 2014

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel
Ing. Pavel Sehnal
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 4. 2021
zapsáno 15. 4. 2021 vymazáno 13. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Pavel Sehnal
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 4. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 91,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 91,00 %
zapsáno 13. 6. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

1312
-
+
Libor Bouček

Libor Bouček

moderátor

619
-
+
Miloš Knor

Miloš Knor

moderátor, bavič

303
-
+
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-446
-
+
Dara Rolins

Dara Rolins

zpěvačka

-331
-
+
Vít Bárta

Vít Bárta

podnikatel, bývalý politik

-613
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem