Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
IČO: 27642127

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 2. 2007
Obchodní firma
od 20. 2. 2007

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.

Sídlo
od 20. 2. 2007 do 1. 3. 2020
Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 110 00
IČO
od 20. 2. 2007

27642127

DIČ

CZ27642127

Identifikátor datové schránky:a4beahw
Právní forma
od 20. 2. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11435 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 8. 2013
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 4. 5. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 5. 2009
- provozování solárií
od 6. 5. 2008
- kosmetické služby
od 6. 5. 2008
- hostinská činnost
od 6. 5. 2008
- masérské, rekondiční a regenerační služby
od 6. 5. 2008 do 4. 5. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 6. 5. 2008 do 4. 5. 2009
- technické činnosti v dopravě
od 6. 5. 2008 do 4. 5. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 6. 5. 2008 do 4. 5. 2009
- realitní činnost
od 6. 5. 2008 do 4. 5. 2009
- organizování sportovních soutěží
od 6. 5. 2008 do 4. 5. 2009
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 20. 2. 2007 do 4. 5. 2009
- ubytovací služby
od 20. 2. 2007 do 4. 5. 2009
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
Ostatní skutečnosti
od 11. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 9. 2010 do 9. 12. 2010
- a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitými vklady, a to z dosavadního kapitálu ve výši 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) o částku ve výši 25.000.000,-Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) tak, že z ákladní kapitál po tomto zvýšení bude činit 45.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 25.000.000,-Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) se nepř ipouští. b) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet 250 (slovy dvě stě podesát) kusů akcií, Jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých), Druh: nekótované kmenové, Forma: na jméno, Podoba: listinné akcie. Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a sta nov společnosti akcionáři zůstanou zachována. c) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v prvním kole mohou upisovat ve smyslu ust anovení § 204a odst. 1 ObchZ. pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ustanovení § 156a odst. 3a ObchZ jako realizaci svého přednostního (prioritního) práva upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v  rozsahu jejich podílů na zákadním kapitálu společnosti. Tento podíl (upisovací podíl) se stanoví tak, že na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) lze upsat 1,25 (slovy: jedna celá dvacet pět setin) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno v listinné podobě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Lhůta k upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva potrvá 4 (slovy: čtyři) týdny a počne běžet dnem následujícím po uv eřejnění (oznámení) informace o přednostním právu akcionářů podle ustanovení § 204a odst. 2 ObchZ. Tato informace bude uveřejněna způsobem určenými stanovami po svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcio náře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Info mace o přednostním (prioritním) právu akcionářů bude zveřejněna v souladu se zákonem bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. d) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00 a to v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin. e) Emisní kurz akcií upisovaných v prvním kole s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve druhém kole je shodný a činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. f) Emisní kurz nových akcií upsaných v prvním kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 266xxxx zřízení za tímto účelem účelem společností u Československé obchodní banky, a.s. tak, aby úhrada plné v ýše emisního kurzu byla na tento účet připsána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci prvního kola, jinak bude upsání nových akcií, jejich emisní kurz (jmenovitá hodnotě) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou poté nabídnuty k upsání v rámci druhého kola. g) Nově vydané akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ 63078571. Tento určitý zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být )úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené ve stanovení § 250 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií bude tomuto ur čitému zájemci poskytnuta lhůta 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od doručení na návrhu na uzavření smlouvy o upsání s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti určitému zájemci - SPGroup a.s. bez zbytečného odkl adu, nejpozději však do 15 (slovy: patnácti) dnů od uplynutí čtyřtýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v prvním kole. Určuje se způsob splacení emisního kurzu akcií upsaných určitým zájemcem - společností SPGroup a.s. tak, že ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy (dohody) započtení, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýš ení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude uzavřena smlouva (dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce - společnosti SPGroup a.s. vůči společnosti proti peněžité pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení vkladu v souvislosti se zvýšením základního kapitálu a to pohledávky ve výši 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu nároku na vrácení jistiny půjčky (úvěru) dle smlouvy o půjčce (úvěru) ze dne 1.12.2007 (slovy: prvního prosince rok u dva tisíce sedm). Započtení příslušenství půjčky (úvěru) se vylučuje. Návrh smlouvy (dohody) o započtení zašle představenstvo společnosti určitému zájemci - společnosti SPGroup a.s. na adresu sídla společnosti. Marným uplynutím akceptační lhůty zaniká v ázanost společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek. Emisní kurz akcií upsaných určitým zájemcem - společnosti SPGroup a.s. bude splacen výlučně započtením. V případě, že započtením pohledávek shora uvedených nedojde k úplnému splacení emi sního kursu upsaných akcií je určitý zájemce povinen splatit zbývající část emisního kursu na zvláštní účet společnosti č. 266xxxx ve lhůtě patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. h) Vysluvuje se souhlas se započtením pohledávky určitého zájemce - společnosti SPGroup a.s. za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, pokud určitý zájemce upíše nové akcie společnost i, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých z titulu nároku na vrácení jistiny půjčky (úvěru) dle smlouvy o půjčce (úvěru) ze dne 1.12.2007 (slovy prvního prosince roku dva tisíce sedm). Souhlas se započ tením pohledávky shora uvedené, se vyslovuje zejména z důvodu narovnání vztahů mezi společností a určitým zájemcem, který je největším věřitelem společnosti.
Kapitál
od 9. 12. 2010
Základní kapitál 45 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2007 do 9. 12. 2010
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 2. 2007 do 17. 12. 2007
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 86 %.
od 11. 6. 2014
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 450 v zaknihované podobě.
od 9. 12. 2010 do 11. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 450 v listinné podobě.
od 20. 2. 2007 do 9. 12. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 19. 11. 2019
Ing. MIROSLAV BUKVA - člen představenstva
Tehov, Na Hůře, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 10. 2019
od 22. 2. 2019
PAVEL BALÁK - člen představenstva
Čerčany - Vysoká Lhota, Pod Radinama, PSČ 257 22
den vzniku členství: 20. 9. 2017
od 18. 1. 2019
VLADANA HORÁKOVÁ - místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 11. 2018
den vzniku funkce: 15. 11. 2018
od 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Letňany, Velešínská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 27. 9. 2016
od 15. 2. 2018 do 18. 1. 2019
MARTIN KOMÁREK - místopředseda představenstva
Praha - Hostivař, Hálův statek, PSČ 102 00
den vzniku členství: 31. 7. 2017 - 15. 11. 2018
den vzniku funkce: 20. 9. 2017 - 15. 11. 2018
od 15. 2. 2018 do 22. 2. 2019
PAVEL BALÁK - člen představenstva
Čerčany, Sukova, PSČ 257 22
den vzniku členství: 20. 9. 2017
od 8. 12. 2016
RICHARD MARAČEK - člen představenstva
Praha - Dejvice, Nikoly Tesly, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 9. 2016
od 8. 12. 2016 do 15. 2. 2018
ZDENĚK BARTŮŠKA - místopředseda představenstva
Praha - Pitkovice, Křemenáčová, PSČ 104 00
den vzniku členství: 31. 3. 2015 - 31. 7. 2017
den vzniku funkce: 27. 9. 2016 - 31. 7. 2017
od 8. 12. 2016 do 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 27. 9. 2016
od 8. 12. 2016 do 19. 11. 2019
VLADIMÍR NOVÁK - člen představenstva
Lány, Příční, PSČ 270 61
den vzniku členství: 27. 9. 2016 - 1. 10. 2019
od 18. 7. 2015 do 10. 12. 2015
MARTIN ČERMÁK - místopředseda představenstva
Hřebeč, Husova, PSČ 273 45
den vzniku členství: 16. 9. 2014 - 31. 8. 2015
den vzniku funkce: 31. 3. 2015 - 31. 8. 2015
od 18. 7. 2015 do 8. 12. 2016
ZDENĚK BARTŮŠKA - Člen představenstva
Praha - Pitkovice, Křemenáčová, PSČ 104 00
den vzniku členství: 31. 3. 2015
od 14. 4. 2015 do 18. 7. 2015
Ing. RADEK STEINHAIZL - místopředseda představenstva
Praha - Modřany, Komořanská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 31. 3. 2015
den vzniku funkce: 21. 11. 2011 - 31. 3. 2015
od 19. 11. 2014 do 18. 7. 2015
MARTIN ČERMÁK - člen představenstva
Hřebeč, Husova, PSČ 273 45
den vzniku členství: 16. 9. 2014
od 19. 11. 2014 do 15. 2. 2018
PETR KACHLÍK - člen představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 16. 9. 2014 - 20. 9. 2017
od 13. 6. 2014 do 19. 11. 2014
Ing. MARTIN ČERMÁK - člen představenstva
Hřebeč, Husova, PSČ 273 45
den vzniku členství: 14. 4. 2014 - 16. 9. 2014
od 7. 5. 2014 do 13. 6. 2014
VLADANA HORÁKOVÁ, MBA - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 14. 4. 2014
od 5. 6. 2013 do 13. 6. 2014
Ing. BOHUMIL VRHEL - člen představenstva
Strakonice - Strakonice II, Českých lesů, PSČ 386 01
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 14. 4. 2014
od 31. 5. 2013 do 8. 12. 2016
Ing. PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 21. 11. 2011 - 27. 9. 2016
od 10. 1. 2012 do 31. 5. 2013
Ing. Pavel Sehnal - předseda představenstva
Praha - Praha 4, Vavřenova 1440, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 21. 11. 2011
od 10. 1. 2012 do 5. 6. 2013
Ing. Bohumil Vrhel - člen představenstva
Strakonice, Českých lesů, PSČ 386 01
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 14. 4. 2014
od 10. 1. 2012 do 7. 5. 2014
Vladana Horáková, MBA - člen představenstva
Praha - Praha 3, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 14. 4. 2014
od 10. 1. 2012 do 22. 8. 2014
Ing. Vladimír Beránek - člen představenstva
Praha - Praha 4, Mojmírova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 30. 6. 2014
od 10. 1. 2012 do 14. 4. 2015
Ing. Radek Steinhaizl - místopředseda představenstva
Prachatice, Pod Cvrčkovem 783, PSČ 383 01
den vzniku členství: 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 21. 11. 2011
od 20. 2. 2007 do 10. 1. 2012
Ing. Pavel Sehnal - předseda představenstva
Praha 4, Vavřenova 1440, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 2. 2007 - 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 20. 2. 2007 - 21. 11. 2011
od 20. 2. 2007 do 10. 1. 2012
Ing. Radek Steinhaizl - místopředseda představenstva
Prachatice, Pod Cvrčkovem 783, PSČ 383 01
den vzniku členství: 20. 2. 2007 - 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 20. 2. 2007 - 21. 11. 2011
od 20. 2. 2007 do 25. 1. 2012
Ing. Otakar Šmíd - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, Raisova 179, PSČ 278 01
den vzniku členství: 20. 2. 2007 - 21. 11. 2011
od 11. 6. 2014
Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti přesahující částku 1.000.000,- Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující se k jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob; darovací a obdobné smlouvy; právní jednání, jejichž úči nky jsou delší než 12 měsíců
od 20. 2. 2007 do 11. 6. 2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, státním a jiným orgánům představenstvo. Za představenstvo jednají navenek buď samostatně předseda nebo společně vždy místopředseda a další člen představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 12. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 9. 2017
od 26. 7. 2018 do 19. 12. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Letňany, Chlebovická, PSČ 199 00
den vzniku členství: 20. 9. 2017
od 15. 2. 2018
RAINER PETHRAN - člen dozorčí rady
München, Josephsburgstr. 12, PSČ 818 25, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 9. 2016
od 15. 2. 2018 do 26. 7. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 9. 2017
od 10. 12. 2015
PETR POŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Domanovická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 16. 9. 2014
den vzniku funkce: 16. 9. 2015
od 19. 11. 2014 do 10. 12. 2015
PETR POŘÍZEK - člen dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Domanovická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 16. 9. 2014
od 7. 5. 2013 do 19. 11. 2014
PETR KACHLÍK - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 24. 4. 2013 - 16. 9. 2014
den vzniku funkce: 24. 4. 2013 - 16. 9. 2014
od 7. 5. 2013 do 15. 2. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 24. 4. 2013 - 20. 9. 2017
od 23. 9. 2010 do 15. 2. 2018
Rainer Pethran - člen dozorčí rady
München, Josephsburgstr. 12, 81825, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 26. 8. 2010 - 26. 8. 2015
od 27. 2. 2008 do 23. 9. 2010
Günther-Ernst Traumüller - člen dozorčí rady
82319 Starnberg, Starnberger Wiese 18, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 30. 1. 2008 - 26. 8. 2010
od 27. 2. 2008 do 7. 5. 2013
Ing. Petr Kachlík - předseda dozorčí rady
Praha 10, Za Zahradami 398, PSČ 109 00
den vzniku členství: 30. 1. 2008 - 24. 4. 2013
den vzniku funkce: 30. 1. 2008 - 24. 4. 2013
od 27. 2. 2008 do 7. 5. 2013
Ing. Jiří Staněk - člen dozorčí rady
Praha 5, U Albrechtova vrchu 26, PSČ 155 00
den vzniku členství: 30. 1. 2008 - 24. 4. 2013
od 20. 2. 2007 do 27. 2. 2008
Ing. Petr Kachlík - předseda dozorčí rady
Praha 10, Za Zahradami 398, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 2. 2007
den vzniku funkce: 20. 2. 2007
od 20. 2. 2007 do 27. 2. 2008
Ing. Jiří Staněk - člen dozorčí rady
Praha 5, U Albrechtova vrchu 26, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 2. 2007
od 20. 2. 2007 do 27. 2. 2008
Günther-Ernst Traumüller - člen dozorčí rady
82319 Starnberg, Starnberger Wiese 18, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 20. 2. 2007
Hodnocení firmy
-49
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 700,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 777,80 Kč
ČSOB 2 785,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 785,60 Kč
Česká spořitelna 2 798,00 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Raiffeisenbank 2 824,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 853,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+130
+
-
2.Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+115
+
-
3.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-230
+
-
4.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-244
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-337
+
-

Články na Heroine.cz

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Předseda Trikolóry radí často a rád a stejně tak rád se stylizuje do podoby moudrého muže,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services