Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MODYREAL Praha, a.s.
IČO: 27741893

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 8. 2007
Obchodní firma
od 31. 3. 2015

MODYREAL Praha, a.s.

od 18. 3. 2015 do 31. 3. 2015

MODIA Praha, a.s.

od 21. 8. 2007 do 18. 3. 2015

MODIA, a.s.

Sídlo
od 28. 7. 2011 do 2. 5. 2012
Praha, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00
od 21. 8. 2007 do 28. 7. 2011
Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ 586 01
IČO
od 21. 8. 2007

27741893

Identifikátor datové schránky:bvie8uf
Právní forma
od 21. 8. 2007
Akciová společnost
Spisová značka17423 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 6. 2009
- zámečnictví, nástrojářství
od 20. 9. 2007 do 30. 6. 2009
- nástrojářství
od 20. 9. 2007 do 30. 6. 2009
- zámečnictví
od 20. 9. 2007 do 30. 6. 2009
- výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 20. 9. 2007 do 30. 6. 2009
- výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
Předmět činnosti
od 18. 3. 2015
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 21. 8. 2007 do 18. 3. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2009 do 7. 8. 2009
- Usnesením ze dne 22. června 2009 mimořádná valná hromada společnosti MODIA, a.s. rozhodla podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost WELLYEN, a.s. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Jaroslavy Sabriny Häni Trojanové, notářky v Jihlavě, ze dne 22.6.2009, NZ 237/2009, N 262/2009. Obsah rozhodnutí valné hromady: Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti MODIA, a.s., který požádal o svolání mimořádné valné hromady, je obchodní společnost WELLYEN, a.s., Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00, IČ: 278 73 251, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., v ložka 11677. Osvědčení společnosti WELLYEN, a.s. jakožto hlavního akcionáře: Základní kapitál akciové společnosti MODIA, a.s. činí 7,197.435,- Kč, slovy: sedm milionů sto devadesát sedm tisíc čtyři sta třicet pět korun českých a je rozdělen na 342735 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 21 Kč. Va lná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář WELLYEN, a.s. je hlavním akcionářem, neboť je k dnešnímu dni vlastníkem 337 193 (tři sta třiceti sedmi tisíc sto devadesáti tří) kusů nekotovaných kmenových akcií společnosti MODIA, a.s. (vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč, znějících na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,38% (devadesát osm celých třicet osm setin procenta) základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti MODIA, a.s. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře: Valná hromada schvaluje návrh předložený hlavním akcionářem a rozhoduje takto: všechny nekotované kmenové akcie společnosti MODIA, a.s., vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (dvacet jedna koruna česká), znějící na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví všech ostatních akcionářů), přecházejí za podmínek uvedených v obchodním zákoníku (§ 183i a násl.) na osobu hlavního akcionáře - společnost WELLYEN, a.s. Určení výše protiplnění: Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 68,- Kč (šedesát osm korun českých) za každou jednu nekotovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč, znějící na majitele (dále taktéž jen "účastnické cenné papíry"). Tato výše protiplnění byla určena mimo jiné tak, aby zohlednila ekonomické údaje o společnosti MODIA, a.s., které měl hlavní akcionář k dispozici z auditovaných účetních závěrek a z ostatních dostupných zdrojů. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavn ím akcionářem byla v souladu s ustanovením §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROFI-TEN a.s., se sídlem v Praze 1, Vodičkova 20/682, PSČ 110 00, IČ 251 33 497; znalecký posudek má číslo 998/2009 a byl vypracová n dne 19. května 2009 Ing. Jaromírem Daňkem. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: "Přiměřená hodnota protiplnění za 1 ks účastnického cenného papíru - akcie emitenta Modia, a.s. v nominální hodnotě 21,- Kč je odhadnuta ve výši 68,36 Kč, slovy: šedesát osm a 36/100 korun českých". Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům: Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky: Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží tyto do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře tak, že je odevzdají pověřené společnosti CYRRUS, a.s. se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČ 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800, a to každé pracovní pondělí a středu od 8:30 do 16:00 hodin v jejím sídle (Veveří 111, Brno); jiný termín lze dohodnou emailem na adrese corporate@cyrru s.cz nebo telefonicky na čísle 538705789. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že doho da mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Výplata protiplnění: Hlavní akcionář, společnost WELLYEN a.s. sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše specifikovaná společnost CYRRUS, a.s., která dosavadním vlastníkům respektive zástavním věřitelům poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich ú častnických cenných papírů (akcií). Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení do savadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dní, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Uložení notářského zápisu: Představenstvo společnosti MODIA, a.s. sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 22.6.2009 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti MODIA, a.s. k nahlédnutí dle ustanovení § 183l odst. 2 obchodního záko níku, a to každý pracovní den kromě pátků od 9:00 do 12:00 hodin. Zmocnění představenstvu: Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nehlédnutí.
od 21. 8. 2007
- Společnost vznikla rozdělením společnosti TESLA Jihlava, a.s., IČ: 463 47 518, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 30, PSČ: 586 26 a přešlo na ni jmění výše uvedené právnické osoby, v rozsahu uvedeném v projektu rozdělení. Rozdělením výše uvedené právnické osoby současně vznikly společnosti: TTH Investment, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 227 41 907 TT METEA, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 915
Kapitál
od 18. 3. 2015
Základní kapitál 7 197 435 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 8. 2007 do 18. 3. 2015
Základní kapitál 7 197 435 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 21, počet akcií: 342 735 v listinné podobě.
od 22. 3. 2013 do 18. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 342 735 v listinné podobě.
od 21. 8. 2007 do 22. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 342 735 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 26. 10. 2019
BRAHE Neo, s.r.o., IČO: 04225694 - člen představenstva
Jihlava - Hruškové Dvory, , PSČ 586 01
den vzniku členství: 17. 9. 2019
od 14. 10. 2015 do 26. 10. 2019
Ing. JAN BAŠTA - člen představenstva
Praha - Velká Chuchle, Radotínská, PSČ 159 00
den vzniku členství: 2. 5. 2015 - 17. 9. 2019
den vzniku funkce: 2. 5. 2015
od 18. 8. 2015 do 14. 10. 2015
Ing. JAN BAŠTA - člen představenstva
Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí, PSČ 580 01
den vzniku členství: 2. 5. 2015
den vzniku funkce: 2. 5. 2015
od 17. 7. 2015 do 18. 8. 2015
Ing. KAREL VÁVRA - člen představenstva
Praha - Modřany, Vojtova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 30. 4. 2015 - 2. 5. 2015
od 16. 7. 2015 do 17. 7. 2015
Ing. KAREL VÁVRA - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Vojtova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 30. 4. 2015
od 2. 8. 2013 do 16. 7. 2015
Ing. JAN BAŠTA - člen představenstva
Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí, PSČ 580 01
den vzniku členství: 4. 7. 2013 - 30. 4. 2015
od 26. 11. 2010 do 2. 8. 2013
Jiří Šubrt - člen představenstva
Havlíčkův Brod, Nad Rybníkem, PSČ 580 01
den vzniku členství: 21. 10. 2010 - 4. 7. 2013
od 21. 7. 2008 do 16. 10. 2009
Ing. Miroslav Pech - předseda představenstva
Hradec Králové, Požární 542, PSČ 500 03
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 24. 6. 2008 - 7. 10. 2009
od 21. 7. 2008 do 16. 10. 2009
Ing. Petr Tyráček - člen představenstva
Kostelec, 66, PSČ 588 61
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 7. 10. 2009
od 21. 8. 2007 do 21. 7. 2008
Ing. Petr Tyráček - předseda představenstva
Kostelec, 66, PSČ 588 61
den vzniku členství: 21. 8. 2007
den vzniku funkce: 21. 8. 2007 - 24. 6. 2008
od 21. 8. 2007 do 21. 7. 2008
Ing. Hubert Ondra - člen představenstva
Větrný Jeníkov, 21, PSČ 588 42
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 24. 6. 2008
od 21. 8. 2007 do 4. 11. 2010
Ing. Jan Bašta - člen představenstva
Havlíčkův Brod, Dolní 1, PSČ 580 01
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 31. 3. 2010
od 18. 3. 2015
Společnost zastupuje ve všech věcech jediný člen představenstva samostatně.
od 16. 10. 2009 do 18. 3. 2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech člen představenstva samostatně.
od 21. 8. 2007 do 16. 10. 2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 26. 10. 2019
Mgr. VÁCLAV ROČÁREK - člen dozorčí rady
Modřice, Prusinovského, PSČ 664 42
den vzniku členství: 17. 9. 2019
od 17. 8. 2016 do 26. 10. 2019
MICHAL BAŠTA - člen dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Bělohradská, PSČ 580 01
den vzniku členství: 23. 6. 2016 - 17. 9. 2019
od 23. 5. 2015 do 17. 8. 2016
PETRA HAVLÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 4, Studentská, PSČ 591 01
den vzniku členství: 4. 7. 2013 - 23. 6. 2016
od 18. 3. 2015 do 23. 5. 2015
PETRA HAVLÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3, Trhová, PSČ 591 01
den vzniku členství: 4. 7. 2013
od 4. 8. 2013 do 18. 3. 2015
PETRA HAVLÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3, Trhová, PSČ 591 01
den vzniku členství: 4. 7. 2013
od 2. 8. 2013 do 4. 8. 2013
PETRA HAVLÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou, Trhová, PSČ 591 01
den vzniku členství: 4. 7. 2013
od 18. 5. 2012 do 18. 3. 2015
Jaroslava Šimková - člen dozorčí rady
Jihlava, Na Kopci, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 16. 3. 2012 - 13. 3. 2015
od 16. 10. 2009 do 16. 10. 2009
Ing. Karel Tyráček - předseda dozorčí rady
Kostelec, 66, PSČ 588 61
den vzniku členství: 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 7. 10. 2009
od 16. 10. 2009 do 2. 8. 2013
Ing. Luboš Rozkošný - člen dozorčí rady
Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko 25, PSČ 517 21
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 4. 7. 2013
od 16. 10. 2009 do 18. 3. 2015
Ing. Petr Tyráček - předseda dozorčí rady
Kostelec, 66, PSČ 588 61
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 13. 3. 2015
den vzniku funkce: 7. 10. 2009 - 13. 3. 2015
od 21. 7. 2008 do 16. 10. 2009
Ing. Jana Kozáková - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Svobodné Dvory, K Metelce 18/14, PSČ 503 11
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 7. 10. 2009
od 5. 11. 2007 do 18. 5. 2012
Karel Matoušek - člen dozorčí rady
Jihlava, Slavíčkova 26, PSČ 589 01
den vzniku členství: 17. 10. 2007 - 16. 2. 2012
od 21. 8. 2007 do 5. 11. 2007
Ing. Pavel Procházka - člen dozorčí rady
Kamenice u Jihlavy, Kamenice 118, PSČ 588 23
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 17. 10. 2007
od 21. 8. 2007 do 21. 7. 2008
Ing. Andrea Tesařová - člen dozorčí rady
Jihlava, Chlumova 4970/9, PSČ 586 01
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 24. 6. 2008
od 21. 8. 2007 do 16. 10. 2009
Ing. Karel Vávra - předseda dozorčí rady
Praha 4, Čimelická 958, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 21. 8. 2007 - 7. 10. 2009
Akcionáři
od 17. 12. 2018
BRAHE Neo, s.r.o., IČO: 04225694
Jihlava - Hruškové Dvory, , PSČ 586 01
od 29. 4. 2016 do 17. 12. 2018
KTA PRAHA a.s., IČO: 25083490
Praha - Velká Chuchle, Radotínská, PSČ 159 00
od 14. 5. 2014 do 29. 4. 2016
NINIVE a.s., IČO: 28195451
Praha - Nové Město, Křemencova, PSČ 110 00
od 16. 10. 2009 do 14. 5. 2014
NINIVE a.s., IČO: 28195451
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, PSČ 150 00
od 7. 8. 2009 do 16. 10. 2009
WELLYEN a.s., IČO: 27873251
Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 627,99 Kč
Expobank CZ 2 630,60 Kč
Sberbank CZ 2 642,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 681,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-3
+
-
2.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-41
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-116
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-151
+
-
5.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-717
+
-

Články na Heroine.cz

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Někdo chodí do kina, někdo krade. Jiný má telku. A někdo si nechá do počítače zavést Aerovod....více

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Pohled na malé nebo i větší dítě na konferenci, diskusním panelu nebo autorském čtení,...více

Čím voněla žena starého letopočtu

Čím voněla žena starého letopočtu

Zalíbit se našemu čichu se snaží vše od balzámů na rty přes vlhčené ubrousky až po kuličky...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

Otázka: Dobrý den, od r. 2013 jsem členem stavebního bytového družstva založeného v r. 1960. Z titulu mého členství v tomto družstvu, na základě nájemní smlouvy, užívám od r. 2013 byt, ve kterém skutečně žiji...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services