Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Kofola a.s.
IČO: 27767680

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu15. 5. 2006
Obchodní firma
od 1. 11. 2006

Kofola a.s.

od 6. 9. 2006 do 1. 11. 2006

Kofola CZ a.s.

od 15. 5. 2006 do 6. 9. 2006

LUMBRERA a.s.

Sídlo
od 6. 9. 2006 do 19. 5. 2014
Krnov, Za drahou 165/1, PSČ 794 01
od 15. 5. 2006 do 6. 9. 2006
Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00
IČO
od 15. 5. 2006

27767680

DIČ

CZ27767680

Identifikátor datové schránky:j44esum
Právní forma
od 15. 5. 2006
Akciová společnost
Spisová značka3021 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 1. 7. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 4. 2007
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 1. 11. 2006 do 1. 7. 2009
- Velkoobchod
od 1. 11. 2006 do 1. 7. 2009
- Výroba nápojů
od 1. 11. 2006 do 1. 7. 2009
- Výroba potravinářských výrobků
od 1. 11. 2006 do 1. 7. 2009
- Ubytovací služby
od 15. 5. 2006
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 19. 5. 2014
- Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady Společnosti.
od 19. 5. 2014 do 21. 10. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 19. 5. 2014 do 21. 10. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 5. 2014 do 21. 10. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 11. 2007
- Na základě smlouvy o převodu jmění na společníka ze dne 24.9.2007 přešlo na společnost Kofola a.s., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 794 01, IČ: 27767680 jmění zanikající obchodní společnosti KLIMO výroba s.r.o., se sídlem Klat ovy, Puškinova 135/IV, PSČ 339 01, IČ: 45349665.
od 9. 10. 2006 do 3. 1. 2007
- Jediný akcionář společnosti Kofola CZ a.s. rozhodl dne 19. září 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti Kofola CZ a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti Kofola CZ a.s. se zvyšuje ze stávající výše 2,000.000,-Kč o částku 266,653.000,- Kč na celkovou částku 268,653.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním: 1.333 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč a 53 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč podle § 203 a násl. obchod ního zákoníku. S akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve vydanými. Akcie nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích. 3. Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť emisní kurs všech nově upisovaných akcií se splácí pouze nepeněžitým vkladem. Jediný akcionář v této souvislosti bere na vědomí zprávu představenstva společnosti Kofola CZ a.s. odůvo dňující upisování akcií nepeněžitým vkladem a výši navrhovaného emisního kursu. 4. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jímž je jediný akcionář, společnost Kofola a.s., se sídlem Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ: 794 01, identifikační číslo: 651 38 147, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.B, vložka 1293. 5. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs nových akcií je jediný akcionář povinen upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Kofola CZ a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je stanovena lhůta 3 (slov y: tří) měsíců od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jed iného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti na adrese Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 79401, kancelář představenstva (každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hod.) . 7. Emisní kurs 1.333 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč činí 200.000,- Kč a emisní kurs 53 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč činí 1.000,- Kč. 8. Nepeněžitý vklad specifikovaný níže pod bodem 9. musí být splacen ve lhůtě do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 9. Předmětem nepeněžitého vkladu jediného akcionáře je část podniku Kofola a.s. představující organizační složku ve formě odštěpného závodu. Tato organizační složka, která představuje část podniku Kofola a.s. (dále též vkladatel), byla s účinností ke dni 19.08.2006 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddílu AX, vložce 948 pod označením Kofola a.s., divize výroba a obchod - odštěpný závod, a je umístěna na adrese: Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 794 01, a je tvořena souborem hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k nimž náleží zejména věci ve vlastnictví vkladatele, práva a jiné majetkové hodnoty patřící vkladateli, které slouží k provozování předmětné části podniku a tedy souvisí s čin nostmi odštěpného závodu, tj. s výrobou a prodejem nápojů, včetně souvisejících činností, nebo vzhledem ke své povaze tomuto účelu sloužit mají. Součástí vkládané části podniku jsou rovněž nemovitosti ve vlastnictví vkladatele, jejichž výčet je uveden níže: Následující nemovitosti v katastrálním území Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál, evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Krnov zapsané na listu vlastnictví č. 515: Pozemky Parcela Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití 405 480 zastavěná plocha a nádvoří 406 986 zastavěná plocha a nádvoří 407 7562 zastavěná plocha a nádvoří 408 399 zastavěná plocha a nádvoří 409 13822 ostatní plocha manipulační plocha 410 2272 ostatní plocha ostatní komunikace 411/1 3146 ostatní plocha jiná plocha 411/2 391 zastavěná plocha a nádvoří 412 246 trvalý travní porost 413 14 ostatní plocha manipulační plocha 414/4 1037 trvalý travní porost 414/5 337 trvalý travní porost 416 843 ostatní plocha ostatní komunikace 418/1 2579 ostatní plocha jiná plocha Budovy Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Pod Bezručovým vrchem, č.p. 165 obč. vyb. 405 bez čp/če jiná st. 406 bez čp/če výroba 407 bez čp/če adminis. 408 bez čp/če výroba 411/2 10. Shora uvedený nepeněžitý vklad, jímž se splácí emisní kurs nově upisovaných akcií, byl oceněn znaleckým posudkem č. 753, vypracovaným pro tento účel soudním znalcem Doc. Ing. Josefem Luňákem, CSc., rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Nc 5236 /2006-12 ze dne 19.7.2006, v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a odst. 4 obchodního zákoníku. Hodnota nepeněžitého vkladu dle uvedeného znaleckého posudku činí 266,653.000,- Kč. 11. Za nepeněžitý vklad uvedený shora pod bodem 9. bude vydáno: 1.333 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč a 53 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč S akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve vydanými, akcie nebudou registrované k obchodování na veřejných trzích.
od 6. 9. 2006 do 19. 5. 2014
- Omezení převoditelnosti akcií: K platnosti převodů akcií společnosti se vyžaduje udělení předchozího souhlasu představenstvem společnosti.
Kapitál
od 3. 1. 2007
Základní kapitál 268 653 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 5. 2006 do 3. 1. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 343.
od 3. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 53.
od 6. 9. 2006 do 3. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 15. 5. 2006 do 6. 9. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 24. 5. 2019
Mgr. JAROSLAV VÍCH - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Na Tabulovém vrchu, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 5. 2019
od 24. 5. 2019
Ing. MARTIN ROSYPAL - člen představenstva
Brušperk, U Dvora, PSČ 739 44
den vzniku členství: 14. 5. 2019
od 14. 12. 2018
Ing. DANIEL BURYŠ, MBA - místopředseda představenstva
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Pod Myslivnou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 20. 9. 2011
den vzniku funkce: 1. 12. 2018
od 14. 12. 2018
KAREL TEICHMANN - člen představenstva
Štěpánkovice, Rybniční, PSČ 747 28
den vzniku členství: 1. 12. 2018
od 26. 1. 2018 do 24. 5. 2019
MARTIN MINÁŘ - člen představenstva
Šebrov-Kateřina - Šebrov, , PSČ 679 22
den vzniku členství: 1. 1. 2018 - 24. 4. 2019
od 30. 11. 2016
KAREL HRBEK - člen představenstva
Praha - Zbraslav, Sulova, PSČ 156 00
den vzniku členství: 1. 11. 2016
od 21. 4. 2015 do 3. 8. 2017
ROMAN ZÚRIK - člen představenstva
Dolný Kubín, Žilinský kraj, Chočská 153/10-16, PSČ 026 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 3. 2015 - 14. 6. 2017
od 21. 4. 2015 do 14. 12. 2018
RENÉ MUSILA - místopředseda představenstva
Opava - Předměstí, Veleslavínova, PSČ 746 01
den vzniku členství: 20. 9. 2011 - 1. 12. 2018
den vzniku funkce: 23. 3. 2015 - 1. 12. 2018
od 19. 5. 2014
JANIS SAMARAS - předseda představenstva
Hradec nad Moravicí, Na Vyhlídce, PSČ 747 41
den vzniku členství: 31. 10. 2011
den vzniku funkce: 31. 10. 2011
od 19. 5. 2014 do 21. 4. 2015
MARIÁN ŠEFČOVIČ - místopředseda představenstva
Suchá nad Parnou, Zvončín, PSČ 919 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 9. 2011 - 23. 3. 2015
den vzniku funkce: 20. 9. 2011 - 23. 3. 2015
od 19. 5. 2014 do 21. 4. 2015
RENÉ MUSILA - člen představenstva
Opava - Předměstí, Veleslavínova, PSČ 746 01
den vzniku členství: 20. 9. 2011
od 19. 5. 2014 do 30. 11. 2016
JIŘÍ VLASÁK - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Čechova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 8. 2010 - 1. 11. 2016
od 14. 2. 2014 do 14. 12. 2018
Ing. DANIEL BURYŠ, MBA - člen představenstva
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Pod Myslivnou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 20. 9. 2011
od 14. 11. 2011 do 14. 2. 2014
Ing. Daniel Buryš, MBA - člen představenstva
Ostrava - Radvanice, Vrchlického, PSČ 716 00
den vzniku členství: 20. 9. 2011
od 14. 11. 2011 do 19. 5. 2014
Janis Samaras - předseda představenstva
Hradec nad Moravicí, Na Vyhlídce, PSČ 747 41
den vzniku členství: 31. 10. 2011
den vzniku funkce: 31. 10. 2011
od 14. 11. 2011 do 19. 5. 2014
Marián Šefčovič - místopředseda představenstva
Suchá nad Parnou, Zvončín, PSČ 919 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 9. 2011
den vzniku funkce: 20. 9. 2011
od 14. 11. 2011 do 19. 5. 2014
René Musila - člen představenstva
Opava - Předměstí, Veleslavínova, PSČ 746 01
den vzniku členství: 20. 9. 2011
od 23. 8. 2010 do 14. 11. 2011
Ing. Daniel Buryš, MBA - místopředseda představenstva
Ostrava - Radvanice, Vrchlického
den vzniku členství: 1. 8. 2010 - 20. 9. 2011
den vzniku funkce: 2. 8. 2010 - 20. 9. 2011
od 23. 8. 2010 do 19. 5. 2014
Jiří Vlasák - člen představenstva
Poděbrady, Čechova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 8. 2010
od 29. 9. 2009 do 14. 11. 2011
Karel Teichmann - člen představenstva
Štěpánkovice, Rybniční 426/30, PSČ 747 28
den vzniku členství: 3. 9. 2009 - 20. 9. 2011
od 1. 7. 2009 do 29. 9. 2009
René Novotný - člen představenstva
Krnov, Albrechtická 2174/2, PSČ 794 01
den vzniku členství: 10. 6. 2009 - 3. 9. 2009
od 1. 7. 2009 do 23. 8. 2010
Ing. Jiří Matěj - místopředseda představenstva
Šenov u Ostravy, Morušova 662, PSČ 739 34
den vzniku členství: 10. 6. 2009 - 1. 8. 2010
den vzniku funkce: 10. 6. 2009 - 1. 8. 2010
od 1. 7. 2009 do 23. 8. 2010
Mgr. Pavel Krömer - člen představenstva
Krnov, Hlubčická 69, PSČ 794 01
den vzniku členství: 10. 6. 2009 - 1. 8. 2010
od 1. 7. 2009 do 14. 11. 2011
Ing. Jaroslav Barták - předseda představenstva
Praha 9, Čekanovská 1890, PSČ 190 16
den vzniku členství: 10. 6. 2009 - 31. 10. 2011
den vzniku funkce: 10. 6. 2009 - 31. 10. 2011
od 1. 7. 2009 do 14. 11. 2011
Peter Szuma - člen představenstva
Zvolen, Rudolfa Čelku 1551/1, PSČ 960 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 6. 2009 - 20. 9. 2011
od 6. 9. 2006 do 1. 7. 2009
René Sommer - předseda představenstva
Opava - Kateřinky, Chelčického 885/38, PSČ 747 05
den vzniku členství: 20. 7. 2006 - 10. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 7. 2006 - 10. 6. 2009
od 6. 9. 2006 do 1. 7. 2009
René Musila - místopředseda představenstva
Opava - Předměstí, Veleslavínova 370/17, PSČ 746 01
den vzniku členství: 20. 7. 2006 - 10. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 7. 2006 - 10. 6. 2009
od 6. 9. 2006 do 1. 7. 2009
Tomáš Jendřejek - člen představenstva
Krnov - Pod Cvilínem, Brožíkova 1073/40, PSČ 794 01
den vzniku členství: 20. 7. 2006 - 10. 6. 2009
od 6. 9. 2006 do 1. 7. 2009
Janis Samaras - člen představenstva
Opava - Město, Masarykova třída 356/19, PSČ 746 01
den vzniku členství: 20. 7. 2006 - 10. 6. 2009
od 6. 9. 2006 do 1. 7. 2009
Ing. Simona Nováková - člen představenstva
Chlebičov, Haškova 123, PSČ 747 31
den vzniku členství: 20. 7. 2006 - 10. 6. 2008
od 15. 5. 2006 do 6. 9. 2006
Kateřina Borůvková - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Výškovická 560/158, PSČ 700 30
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 20. 7. 2006
od 19. 5. 2014
Společnost zastupují vždy společně předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.
od 28. 4. 2009 do 19. 5. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy společně předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.
od 6. 9. 2006 do 28. 4. 2009
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně kterýkoli z členů představenstva ve věcech nepřesahujících hodnotu 5,000.000,- Kč, a nebo předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda předst avenstva a jeden člen představenstva společně ve věcech přesahujících hodnotu 5,000.000,- Kč. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli z členů představenstva ve věcech nepřesahujících hodnotu 5,000.000,- Kč a nebo předseda představenstva spolu s místopředsedou před stavenstva, nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva ve věcech přesahujících hodnotu 5,000.000,- Kč.
od 15. 5. 2006 do 6. 9. 2006
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti.
Dozorčí rada
od 27. 4. 2019
RENÉ SOMMER - člen dozorčí rady
Chvalíkovice, Železnobrodská, PSČ 747 06
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 10. 1. 2019 do 27. 4. 2019
RENÉ SOMMER - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Chelčického, PSČ 747 05
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 4. 2. 2016
TOMÁŠ JENDŘEJEK - člen dozorčí rady
Krnov - Pod Cvilínem, Brožíkova, PSČ 794 01
den vzniku členství: 12. 10. 2015
od 19. 5. 2014
RNDr. PETR PRAVDA - předseda dozorčí rady
Opava - Jaktař, Kotršova, PSČ 747 07
den vzniku členství: 20. 7. 2006
den vzniku funkce: 20. 7. 2006
od 19. 5. 2014 do 21. 10. 2015
KOSTAS SAMARAS - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Holasická, PSČ 747 05
den vzniku členství: 20. 7. 2006 - 8. 10. 2015
od 19. 5. 2014 do 10. 1. 2019
NIKI SOMMEROVÁ - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Rolnická, PSČ 747 05
den vzniku členství: 20. 7. 2006 - 31. 12. 2018
od 6. 9. 2006 do 19. 5. 2014
RNDr. Petr Pravda - předseda dozorčí rady
Opava - Jaktař, Kotršova 185/9, PSČ 747 07
den vzniku členství: 20. 7. 2006
den vzniku funkce: 20. 7. 2006
od 6. 9. 2006 do 19. 5. 2014
Niki Sommerová - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Rolnická 1546/36, PSČ 747 05
den vzniku členství: 20. 7. 2006
od 6. 9. 2006 do 19. 5. 2014
Kostas Samaras - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Holasická 1156/5, PSČ 747 05
den vzniku členství: 20. 7. 2006
od 15. 5. 2006 do 6. 9. 2006
Lenka Oborná, DiS. - předseda dozorčí rady
Čeladná, 713, PSČ 739 12
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 20. 7. 2006
den vzniku funkce: 15. 5. 2006 - 20. 7. 2006
od 15. 5. 2006 do 6. 9. 2006
Ing. Taťana Mrózková - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Výstavní 1123, PSČ 739 61
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 20. 7. 2006
od 15. 5. 2006 do 6. 9. 2006
Marie Korchová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Opavská 958/53, PSČ 708 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 20. 7. 2006
Akcionáři
od 9. 8. 2016
Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČO: 24261980
Ostrava - Poruba, Nad Porubkou, PSČ 708 00
od 3. 6. 2015 do 4. 8. 2016
Kofola CS a.s., IČO: 27663001
Ostrava - Poruba, Nad Porubkou, PSČ 708 00
od 17. 1. 2014 do 3. 6. 2015
Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČO: 27663001
Ostrava - Poruba, Nad Porubkou, PSČ 708 00
od 5. 12. 2006 do 17. 1. 2014
Kofola Holding a.s., IČO: 27663001
Ostrava - Poruba, Nad Porubkou 2278/31a, PSČ 708 00
od 6. 9. 2006 do 5. 12. 2006
Kofola a.s., IČO: 65138147
Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 794 01
od 15. 5. 2006 do 6. 9. 2006
ABC.ENTERPRISE, akciová společnost, IČO: 63998386
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

8. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

Počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal ke konci loňského roku hranici 20 tisíc. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3382 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. Ukazují to data poradenské společnosti Bisnode.

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

7. 1. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) dostal od Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 10,67 milionu korun. Důvodem je zneužití dominantního postavení.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 585,00 Kč
Komerční banka 2 589,17 Kč
Expobank CZ 2 590,50 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 643,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+81
+
-
2.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-78
+
-
3.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-81
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-90
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-102
+
-

Články na Heroine.cz

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jíst lokálně. To je trend, který je tu s námi už pár let. Od Pohlreicha objevujícího biofarmáře...více

Vít Samek o mrtvici. Máte štěstí, že žijete teď

Vít Samek o mrtvici. Máte štěstí, že žijete teď

Léčebné možnosti u akutních cévních mozkových příhod se neustále rozšiřují. Je to sotva...více

V sexu jde občas jen o obchod. Věděla to už Lolita

V sexu jde občas jen o obchod. Věděla to už Lolita

Sexuální práce je i dnes považovaná za něco podřadného, o čem se nemluví. Byl to sice...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Doplatek na bydleni a na zivobyti
Poradna > Poradna při finanční tísni > Doplatek na bydleni a na zivobyti

Otázka: Jsem telesne postizeny na 75%-3.stupen invalida samozivitel mam v peci 8 letyho syna na urade P-7 nemam na rok na zivobyti a doplatek na bydleni pri odecteni nakladu na bydleni me zustava kdyz zaplatim...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services