Rail Invest a.s., IČO: 27825248 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Rail Invest a.s. Údaje byly staženy 26. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27825248. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27825248 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 12. 2007
Obchodní firma
od 17. 12. 2007

Rail Invest a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 13. 1. 2015
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Část obce: Přívoz
Ulice: Na Valše
Adresní místo: Na Valše 676/18
PSČ: 70200
od 17. 12. 2007 do 13. 1. 2015
Ostrava, Na Valše 676/18, PSČ 702 00
IČO
od 17. 12. 2007

27825248

DIČ

CZ27825248

Identifikátor datové schránky:8srfxgh
Právní forma
od 17. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka3616 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 17. 12. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
Ostatní skutečnosti
od 5. 11. 2021
- Usnesení valné hromady obchodní společnosti Rail Invest a.s., se sídlem Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 278 25 248 (dále též jen Společnost) ze dne 31.10.2021 o zvýšení základního kapitálu: (i) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 7.540.180.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set čtyřicet milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých), tj. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 7.542.180.0 00,- Kč (slovy: sedm miliard pět set čtyřicet dva miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Stávající výše základního kapitálu byla plně splacena. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.770.090.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set sedmdesát milionů devadesát tisíc korun českých); forma akcií: na jméno; akcie se upisují jako listinné akci e (dále též jen Nové akcie). (iii) Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání Nových akcií, a to svým prohlášením dle ust. § 490 odst . 2 a 3 zákona o obchodních korporacích. (iv) Všechny Nové akcie tak budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: pan Ing. Peter Šuška, datum narození 24.3.1965, pobyt Ostrava, Lhotka, Televizní 388/44 a pan Ing. Rudolf Šuška, datum narození 30.11.1967, pobyt Ostrava, Lhotka, Bobrovnická 338/67, kdy každému z nich bude nabídnuta k úpisu jedna Nová akcie (dále též jen Určení zájemci). Nové akcie budou upisovány na základě smluv o úpisu akcií, které budou v písemné formě uzavřeny mezi Určenými zájemci a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouvy o úpisu akcií musí obsahovat zejména náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 a násl. zákona o obchodních korporacích. (vi) Upisovací lhůta činí jeden měsíc od dne přijetí tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení va lné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí valné hroma dy o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tak 3.770.090.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set sedmdesát milionů devadesát tisíc korun českých). (viii) Připouští se možnost započtení pohledávek Určených zájemců vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávaných pohledávek včetně jejich výše a jejich vlastníků: připouští se možnost započtení těchto peněžitých pohledávek Určeného zájemce pana Ing. Petera Šušky za Společností: 1.pohledávka ve výši 1.940.090.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set čtyřicet milionů devadesát tisíc korun českých), a to z titulu nezaplacené části kupní ceny dle Smlouvy o převodu podílu, která byla uzavřena dne 11.4.2008 (ve znění jejího Dodatku č . 1 ze dne 11.4.2008) mezi Ing. Peterem Šuškou jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, na základě které Ing. Peter Šuška převedl na Společnost svůj podíl ve výši 50% v obchodní společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Na Valše 2 37/21, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 465 81 979, spisová značka C 3694 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále též jen společnost OOS); 2.pohledávka ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), a to z titulu dosud nevyplaceného příplatku mimo základní kapitál Společnosti dle Rozhodnutí představenstva Společnosti o vrácení poskytnutých peněžitých příplatků mimo základn í kapitál ze dne 10.10.2021, na základě kterého bylo rozhodnuto o vrácení příplatku Ing. Peteru Šuškovi v této výši, který byl Ing. Peterem Šuškou poskytnut Společnosti na základě Dohody o přijetí příplatku ze dne 3.9.2018; 3.pohledávka ve výši 230.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých), a to z titulu neuhrazené úplaty dle Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 10.10.2021 mezi Ing. Peterem Šuškou jako postupitelem a Společností jako postupníkem, na základě které Ing. Peter Šuška postoupil na Společnost svou pohledávku za obchodní společností Wagon Legios a.s., se sídlem Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 097 30 257, spisová značka B 25891 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen společnost Wagon Legios) ve výši 230.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých); 4.pohledávka ve výši 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), a to z titulu neuhrazené úplaty dle Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 3.7.2019 mezi obchodní společností Financial Found a.s., se sídlem Musílkova 257/48, Košíře, 15 0 00 Praha 5, identifikační číslo: 278 25 302, spisová značka B 25889 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen společnost Financial Found) jako postupitelem a Společností jako postupníkem, a kdy společnost Financial Found postoupila tuto svou pohled ávku za Společností na Ing. Petera Šušku Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 10.10.2021, a který se tak stal novým věřitelem Společnosti; (dále též společně jen pohledávky Ing. Petera Šušky); připouští se možnost započtení těchto peněžitých pohledávek Určeného zájemce pana Ing. Rudolfa Šušky za Společností: 1.pohledávka ve výši 1.940.090.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set čtyřicet milionů devadesát tisíc korun českých), a to z titulu nezaplacené části kupní ceny dle Smlouvy o převodu podílu, která byla uzavřena dne 11.4.2008 (ve znění jejího Dodatku č . 1 ze dne 11.4.2008) mezi Ing. Rudolfem Šuškou jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, na základě které Ing. Rudolf Šuška převedl na Společnost svůj podíl ve výši 50% ve společnosti OOS; 2.pohledávka ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), a to z titulu dosud nevyplaceného příplatku mimo základní kapitál Společnosti dle Rozhodnutí představenstva Společnosti o vrácení poskytnutých peněžitých příplatků mimo základn í kapitál ze dne 10.10.2021, na základě kterého bylo rozhodnuto o vrácení příplatku Ing. Rudolfu Šuškovi v této výši, který byl Ing. Rudolfem Šuškou poskytnut Společnosti na základě Dohody o přijetí příplatku ze dne 3.9.2018; 3.pohledávka ve výši 230.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých), a to z titulu neuhrazené úplaty dle Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 10.10.2021 mezi Ing. Rudolfem Šuškou jako postupitelem a Společností jako postupníkem, na základě které Ing. Rudolf Šuška postoupil na Společnost svou pohledávku za společností Wagon Legios ve výši 230.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých); 4.pohledávka ve výši 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), a to z titulu neuhrazené úplaty dle Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 3.7.2019 mezi společností Financial Found jako postupitelem a Společností jako postupníkem, a k dy společnost Financial Found postoupila tuto svou pohledávku za Společností na Ing. Rudolfa Šušku Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 10.10.2021, a který se tak stal novým věřitelem Společnosti; (dále též společně jen pohledávky Ing. Rudolfa Šušky); pohledávky Ing. Petera Šušky tak mohou být započteny v plném rozsahu oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu; celková výše pohledávek Ing. Petera Šušky odpovídá výši pohledávky Společnosti na sp lacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu. pohledávky Ing. Rudolfa Šušky tak mohou být započteny v plném rozsahu oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu; celková výše pohledávek Ing. Petera Šušky odpovídá výši pohledávky Společnosti na s placení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu. b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: - smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, - obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valnou hromadou Společnosti, - představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, - Určený zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro úpis Nových akcií a tímto bude emisní kurs jím upsané Nové akcie splacen; - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají; - uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Nových akcií upsaných Určenými zájemci; (ix) Valná hromada podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích schvaluje návrhy smluv o započtení vzájemných pohledávek, jež budou uzavřeny mezi Společností a Určenými zájemci (návrh smlouvy o započtení pro Určeného zájemce Ing. Petera Šušku tvoří přílohu číslo 1 notářského zápisu a návrh smlouvy o započtení pro Určeného zájemce Ing. Rudolfa Šušku tvoří přílohu číslo 2 notářského zápisu).
od 1. 8. 2019
- Na společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Na Valše 237/21, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 465 81 979, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 24.6.201 9.
Kapitál
od 5. 11. 2021
Základní kapitál 7 542 180 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2007 do 5. 11. 2021
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 11. 2021
Akcie na jméno 3 770 090 000, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 13. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 17. 12. 2007 do 13. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 13. 1. 2015
Ing. RUDOLF ŠUŠKA - člen představenstva
Ostrava - Lhotka, Bobrovnická, PSČ 725 28
den vzniku členství: 12. 12. 2014
od 21. 8. 2013 do 13. 1. 2015
Ing. RUDOLF ŠUŠKA - předseda představenstva
Ostrava - Lhotka, Bobrovnická, PSČ 725 28
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 12. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2007 - 12. 12. 2014
od 10. 12. 2009 do 21. 8. 2013
Ing. Rudolf Šuška - předseda představenstva
Pfäffikon, Rainstrasse 30, PSČ 880 8, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 17. 12. 2007
den vzniku funkce: 17. 12. 2007
od 17. 12. 2007 do 10. 12. 2009
Ing. Rudolf Šuška - předseda představenstva
Ostrava - Lhotka, Bobrovnická 338/67, PSČ 725 28
den vzniku členství: 17. 12. 2007
den vzniku funkce: 17. 12. 2007
od 17. 12. 2007 do 13. 1. 2015
Dana Maguláková - místopředseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Bolotova 1771/5, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 12. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2007 - 12. 12. 2014
od 17. 12. 2007 do 13. 1. 2015
Miroslav Golč - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Nábřeží SPB 650/70, PSČ 708 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 12. 12. 2014
od 13. 1. 2015
Za společnost jedná člen představenstva.
od 17. 12. 2007 do 13. 1. 2015
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 13. 1. 2015
Ing. PETER ŠUŠKA - člen dozorčí rady
Ostrava - Lhotka, Televizní, PSČ 725 28
den vzniku členství: 12. 12. 2014
od 21. 8. 2013 do 13. 1. 2015
Ing. PETER ŠUŠKA - předseda dozorčí rady
Ostrava - Lhotka, Televizní, PSČ 725 28
den vzniku členství: 23. 11. 2009 - 12. 12. 2014
den vzniku funkce: 23. 11. 2009 - 12. 12. 2014
od 10. 12. 2009 do 21. 8. 2013
Ing. Peter Šuška - předseda dozorčí rady
Hurden, Inselweg 15, PSČ 864 0, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 23. 11. 2009
den vzniku funkce: 23. 11. 2009
od 10. 12. 2009 do 13. 1. 2015
František Jančička - člen dozorčí rady
Karviná - Ráj, Borovského 811/4, PSČ 734 01
den vzniku členství: 23. 11. 2009 - 12. 12. 2014
od 10. 12. 2009 do 13. 1. 2015
Ludmila Žáková - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Nábřeží SPB 447/18, PSČ 708 00
den vzniku členství: 23. 11. 2009 - 12. 12. 2014
od 17. 12. 2007 do 10. 12. 2009
Ing. Peter Šuška - předseda dozorčí rady
Ostrava - Lhotka, Televizní 388/44, PSČ 725 28
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 23. 11. 2009
den vzniku funkce: 17. 12. 2007 - 23. 11. 2009
od 17. 12. 2007 do 10. 12. 2009
František Jančička - člen dozorčí rady
Karviná - Ráj, Borovského 811/4, PSČ 734 01
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 23. 11. 2009
od 17. 12. 2007 do 10. 12. 2009
Ludmila Žáková - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Nábřeží SPB 447/18, PSČ 708 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 23. 11. 2009
Hodnocení firmy
-13
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+228

+
-
Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+199

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-49

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-106

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-143

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-208

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services