Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Rail Invest a.s., Ostrava, IČO: 27825248 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Rail Invest a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27825248. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27825248 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
17. 12. 2007
Obchodní firma
Rail Invest a.s.
zapsáno 17. 12. 2007
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 13. 1. 2015
Sídlo Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Část obce: Přívoz
Ulice: Na Valše
Adresní místo: Na Valše 676/18
IČO
27825248
zapsáno 17. 12. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
8srfxgh
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 17. 12. 2007
Spisová značka
B 3616/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 17. 12. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

5. 11. 2021
Změna základního kapitálu z 2 000 000 Kč na 7 542 180 000 Kč
5. 11. 2021
Zapsána akcie 2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 770 090 000 Kč
27. 2. 2019
Zapsán skutečný majitel Ing. Peter Šuška, jako přímý skutečný majitel
27. 2. 2019
Zapsán skutečný majitel Ing. Rudolf Šuška, jako přímý skutečný majitel
13. 1. 2015
Vymazán člen statutárního orgánu Miroslav Golč

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Rail Invest a.s., IČO: 27825248: vizualizace vztahů osob a společností

Rail Invest a.s., IČO: 27825248

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
zapsáno 17. 12. 2007
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 5. 11. 2021
7 542 180 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 5. 11. 2021
Akcie
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 13. 1. 2015
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 13. 1. 2015
2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 770 090 000 Kč
zapsáno 5. 11. 2021
Ostatní skutečnosti
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 13. 1. 2015
Na společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Na Valše 237/21, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 465 81 979, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 24.6.2019.
zapsáno 1. 8. 2019
Usnesení valné hromady obchodní společnosti Rail Invest a.s., se sídlem Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 278 25 248 (dále též jen Společnost) ze dne 31.10.2021 o zvýšení základního kapitálu: (i) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 7.540.180.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set čtyřicet milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých), tj. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 7.542.180.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set čtyřicet dva miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Stávající výše základního kapitálu byla plně splacena. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.770.090.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set sedmdesát milionů devadesát tisíc korun českých). forma akcií: na jméno. akcie se upisují jako listinné akcie (dále též jen Nové akcie). (iii) Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání Nových akcií, a to svým prohlášením dle ust. § 490 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích. (iv) Všechny Nové akcie tak budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: pan Ing. Peter Šuška, datum narození 24.3.1965, pobyt Ostrava, Lhotka, Televizní 388/44 a pan Ing. Rudolf Šuška, datum narození 30.11.1967, pobyt Ostrava, Lhotka, Bobrovnická 338/67, kdy každému z nich bude nabídnuta k úpisu jedna Nová akcie (dále též jen Určení zájemci). Nové akcie budou upisovány na základě smluv o úpisu akcií, které budou v písemné formě uzavřeny mezi Určenými zájemci a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouvy o úpisu akcií musí obsahovat zejména náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 a násl. zákona o obchodních korporacích. (vi) Upisovací lhůta činí jeden měsíc od dne přijetí tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tak 3.770.090.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set sedmdesát milionů devadesát tisíc korun českých). (viii) Připouští se možnost započtení pohledávek Určených zájemců vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávaných pohledávek včetně jejich výše a jejich vlastníků: připouští se možnost započtení těchto peněžitých pohledávek Určeného zájemce pana Ing. Petera Šušky za Společností: 1.pohledávka ve výši 1.940.090.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set čtyřicet milionů devadesát tisíc korun českých), a to z titulu nezaplacené části kupní ceny dle Smlouvy o převodu podílu, která byla uzavřena dne 11.4.2008 (ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 11.4.2008) mezi Ing. Peterem Šuškou jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, na základě které Ing. Peter Šuška převedl na Společnost svůj podíl ve výši 50% v obchodní společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Na Valše 237/21, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 465 81 979, spisová značka C 3694 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále též jen společnost OOS). 2.pohledávka ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), a to z titulu dosud nevyplaceného příplatku mimo základní kapitál Společnosti dle Rozhodnutí představenstva Společnosti o vrácení poskytnutých peněžitých příplatků mimo základní kapitál ze dne 10.10.2021, na základě kterého bylo rozhodnuto o vrácení příplatku Ing. Peteru Šuškovi v této výši, který byl Ing. Peterem Šuškou poskytnut Společnosti na základě Dohody o přijetí příplatku ze dne 3.9.2018. 3.pohledávka ve výši 230.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých), a to z titulu neuhrazené úplaty dle Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 10.10.2021 mezi Ing. Peterem Šuškou jako postupitelem a Společností jako postupníkem, na základě které Ing. Peter Šuška postoupil na Společnost svou pohledávku za obchodní společností Wagon Legios a.s., se sídlem Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 097 30 257, spisová značka B 25891 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen společnost Wagon Legios) ve výši 230.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých). 4.pohledávka ve výši 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), a to z titulu neuhrazené úplaty dle Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 3.7.2019 mezi obchodní společností Financial Found a.s., se sídlem Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 278 25 302, spisová značka B 25889 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen společnost Financial Found) jako postupitelem a Společností jako postupníkem, a kdy společnost Financial Found postoupila tuto svou pohledávku za Společností na Ing. Petera Šušku Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 10.10.2021, a který se tak stal novým věřitelem Společnosti. (dále též společně jen pohledávky Ing. Petera Šušky). připouští se možnost započtení těchto peněžitých pohledávek Určeného zájemce pana Ing. Rudolfa Šušky za Společností: 1.pohledávka ve výši 1.940.090.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set čtyřicet milionů devadesát tisíc korun českých), a to z titulu nezaplacené části kupní ceny dle Smlouvy o převodu podílu, která byla uzavřena dne 11.4.2008 (ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 11.4.2008) mezi Ing. Rudolfem Šuškou jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, na základě které Ing. Rudolf Šuška převedl na Společnost svůj podíl ve výši 50% ve společnosti OOS. 2.pohledávka ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), a to z titulu dosud nevyplaceného příplatku mimo základní kapitál Společnosti dle Rozhodnutí představenstva Společnosti o vrácení poskytnutých peněžitých příplatků mimo základní kapitál ze dne 10.10.2021, na základě kterého bylo rozhodnuto o vrácení příplatku Ing. Rudolfu Šuškovi v této výši, který byl Ing. Rudolfem Šuškou poskytnut Společnosti na základě Dohody o přijetí příplatku ze dne 3.9.2018. 3.pohledávka ve výši 230.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých), a to z titulu neuhrazené úplaty dle Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 10.10.2021 mezi Ing. Rudolfem Šuškou jako postupitelem a Společností jako postupníkem, na základě které Ing. Rudolf Šuška postoupil na Společnost svou pohledávku za společností Wagon Legios ve výši 230.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých). 4.pohledávka ve výši 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), a to z titulu neuhrazené úplaty dle Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 3.7.2019 mezi společností Financial Found jako postupitelem a Společností jako postupníkem, a kdy společnost Financial Found postoupila tuto svou pohledávku za Společností na Ing. Rudolfa Šušku Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 10.10.2021, a který se tak stal novým věřitelem Společnosti. (dále též společně jen pohledávky Ing. Rudolfa Šušky). pohledávky Ing. Petera Šušky tak mohou být započteny v plném rozsahu oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu. celková výše pohledávek Ing. Petera Šušky odpovídá výši pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu. pohledávky Ing. Rudolfa Šušky tak mohou být započteny v plném rozsahu oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu. celková výše pohledávek Ing. Petera Šušky odpovídá výši pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu. b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: - smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, - obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valnou hromadou Společnosti, - představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, - Určený zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro úpis Nových akcií a tímto bude emisní kurs jím upsané Nové akcie splacen. - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají. - uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Nových akcií upsaných Určenými zájemci. (ix) Valná hromada podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích schvaluje návrhy smluv o započtení vzájemných pohledávek, jež budou uzavřeny mezi Společností a Určenými zájemci (návrh smlouvy o započtení pro Určeného zájemce Ing. Petera Šušku tvoří přílohu číslo 1 notářského zápisu a návrh smlouvy o započtení pro Určeného zájemce Ing. Rudolfa Šušku tvoří přílohu číslo 2 notářského zápisu).
zapsáno 5. 11. 2021

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Rudolf Šuška
Bobrovnická, 725 28 Ostrava - Lhotka
Den vzniku funkce: 17. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 10. 12. 2009
Místopředseda představenstva
Dana Maguláková
Bolotova, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Den vzniku funkce: 17. 12. 2007
Den zániku funkce: 12. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
Den zániku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 13. 1. 2015
Člen představenstva
Miroslav Golč
Nábřeží SPB, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
Den zániku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 13. 1. 2015
Předseda představenstva
Ing. Rudolf Šuška
Rainstrasse, Pfäffikon, Švýcarská konfederace
Den vzniku funkce: 17. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
zapsáno 10. 12. 2009 vymazáno 21. 8. 2013
Předseda představenstva
Ing. Rudolf Šuška
Bobrovnická, 725 28 Ostrava - Lhotka
Den vzniku funkce: 17. 12. 2007
Den zániku funkce: 12. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
Den zániku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 21. 8. 2013 vymazáno 13. 1. 2015
Člen představenstva
Ing. Rudolf Šuška
Bobrovnická, 725 28 Ostrava - Lhotka
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 13. 1. 2015
Počet členů
1
zapsáno 13. 1. 2015
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 13. 1. 2015
Za společnost jedná člen představenstva.
zapsáno 13. 1. 2015

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Peter Šuška
Televizní, 725 28 Ostrava - Lhotka
Den vzniku funkce: 17. 12. 2007
Den zániku funkce: 23. 11. 2009
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
Den zániku členstvi: 23. 11. 2009
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 10. 12. 2009
Člen dozorčí rady
František Jančička
Borovského, 734 01 Karviná - Ráj
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
Den zániku členstvi: 23. 11. 2009
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 10. 12. 2009
Člen dozorčí rady
Ludmila Žáková
Nábřeží SPB, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2007
Den zániku členstvi: 23. 11. 2009
zapsáno 17. 12. 2007 vymazáno 10. 12. 2009
Předseda dozorčí rady
Ing. Peter Šuška
Inselweg, Hurden, Švýcarská konfederace
Den vzniku funkce: 23. 11. 2009
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2009
zapsáno 10. 12. 2009 vymazáno 21. 8. 2013
Člen dozorčí rady
František Jančička
Borovského, 734 01 Karviná - Ráj
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2009
Den zániku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 10. 12. 2009 vymazáno 13. 1. 2015
Člen dozorčí rady
Ludmila Žáková
Nábřeží SPB, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2009
Den zániku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 10. 12. 2009 vymazáno 13. 1. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Peter Šuška
Televizní, 725 28 Ostrava - Lhotka
Den vzniku funkce: 23. 11. 2009
Den zániku funkce: 12. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2009
Den zániku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 21. 8. 2013 vymazáno 13. 1. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Peter Šuška
Televizní, 725 28 Ostrava - Lhotka
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2014
zapsáno 13. 1. 2015
Počet členů
1
zapsáno 13. 1. 2015

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Ing. Rudolf Šuška
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 50 % . jednají ve shodě. sourozenci.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 2. 2019
zapsáno 27. 2. 2019
Přímý skutečný majitel
Ing. Peter Šuška
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 50% . jednají ve shodě. sourozenci .
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 2. 2019
zapsáno 27. 2. 2019

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Marek Dalík

Marek Dalík

lobbista a podnikatel

-473
-
+
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-614
-
+
Jan Ledecký

Jan Ledecký

zpěvák

577
-
+
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

herec a ředitel filmového festivalu

1070
-
+
Radim Jančura

Radim Jančura

podnikatel a majitel Student Agency

377
-
+
David Rath

David Rath

podnikatel a sociálnědemokratický politik

126
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.