Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s.
IČO: 27826597

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 12. 2007
Obchodní firma
od 3. 6. 2008

ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s.

od 19. 12. 2007 do 3. 6. 2008

Macamo Group a.s.

Sídlo
od 16. 2. 2010 do 17. 3. 2014
Ostrava, Tyršova 1438/38, PSČ 702 00
od 3. 6. 2008 do 16. 2. 2010
Ostrava, Sokolská třída 244/27, PSČ 702 00
od 19. 12. 2007 do 3. 6. 2008
Ostrava, Ludvíkova 1351/16, PSČ 716 00
IČO
od 19. 12. 2007

27826597

Identifikátor datové schránky:5aedkk7
Právní forma
od 19. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka3728 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 23. 2. 2017
- Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 16. 2. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 6. 2008 do 16. 2. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 3. 6. 2008 do 16. 2. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 3. 6. 2008 do 16. 2. 2010
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 19. 12. 2007
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
od 19. 12. 2007 do 16. 2. 2010
- Poskytování technických služeb
Ostatní skutečnosti
od 7. 11. 2016 do 16. 11. 2016
- I.Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých), na novou výši základn ího kapitálu, která činí 23 600 000,- Kč (dvacet tři milionů šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) navrhovaného zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. II.Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: 1)Počet upisovaných akcií: 108 ks (jedno sto osm kusů) (celkem) 2)Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 200 000,- Kč (dvě sta tisíc korun českých) 3)Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) 4)Emisní kurz upisovaných akcií: 200 000,- Kč/1 ks (dvě sta tisíc korun českých / jeden kus) 5)Emisní kurz všech upisovaných akcií: 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) 6)Druh upisovaných akcií: kmenové 7)Forma upisovaných akcií: na jméno 8)Podoba všech upisovaných akcií: listinná (dále jen akcie). III.Přednostní právo na upisování akcií Jediný akcionář společnosti se dne 1.11.2016 před rozhodnutím o tomto zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na upisování akcií specifikovaných pod bodem II. IV.Způsob upisování akcií Jediný akcionář společnosti při výkonu valné hromady rozhodnul, že všechny nově upisované akcie specifikované pod bodem II. budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, jimiž je: Jaroslav Kovář, narozen 5.2.1965, bytem U Parku 730, 252 43 Průhonice, kterému společnost ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., se sídlem se sídlem Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 27826597, nabídne k upsání celkem 108 ks (jedno sto osm kusů) akcií specifikovaných v bodě II. v úhrnné jmenovité h odnotě 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) za emisní kurz všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) při emisním kurzu jedné upsané akcie ve výši 200 000, - Kč (dvě sta tisíc korun českých). V.Místo a lhůta pro upisování akcií: Místo upisování akcií: V sídle společnosti ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., se sídlem se sídlem Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 27826597, v kanceláři statutárního ředitele. Lhůta pro upisování akcií: Lhůta pro upisování akcií činí 90 (devadesát) kalendářních dnů a začíná běžet dnem 1.11.2016 (prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct) včetně. Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona číslo 90/2012 Sb. mezi společností, na straně jedné, a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. VI.Lhůta splacení emisního kurzu akcií a bankovní spojení Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 43-2788xxxx, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií, tj. do 30 (třiceti) dnů, kdy upisovatel v místě upisován í akcií uzavře se společností dle ustanovení § 479 zákona číslo 90/2012 Sb. písemnou smlouvu o upsání akcií VII. Souhlas se započtením pohledávek Započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti specifikovaných pod bodem VII. proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu, jim upsaných akcií, se připouští. Započtení je výhradní formou splacení emis ního kurzu nově upisovaných akcií specifikovaných pod bodem II. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., se sídlem se sídlem Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 27826597, vůči upisovateli Jaroslavu K ovářovi, narozenému 5.2.1965, bytem U Parku 730, 252 43 Průhonice, v úhrnné výši 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých), spočívající v právu na splacení emisního kurzu 108 ks (jedno sto osm tisíc kusů) jím upsaných kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč/1 ks (dvě sta tisíc korun českých / jeden kus) specifikovaných v bodě II., byla v celém rozsahu započtena proti níže specifikovaným peněžitým pohledávkám Jaroslava Kováře, narozeného 5.2.1965, bytem U Par ku 730, 252 43 Průhonice, vůči společnosti v úhrnné výši 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých), a to proti pohledávce spočívající v právu upisovatele, jakožto věřitele, na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a zaplacení upisovateli, jakožto věřiteli - částky ve výši 45.246,- Kč (čtyřicet pět tisíc dvě sta čtyři cet šest korun českých) představující sjednaný úrok ve výši 6% p.a. z přenechané jistiny ve výši 1.000.000,-Kč za období od 01.01.2016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct) do 01.11.2016 (prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct), to vše podle smlouv y o půjčce ze dne 05. 10. 2009 (pátého října roku dva tisíce devět), ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, uzavřené mezi společností ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., jakožto dlužníkem, a Ing. Radimem Peřinou, jakožto věřitelem, kterážto pohledáv ka byla na upisovatele postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 31.01.2016 (třicátého prvního ledna roku dva tisíce šestnáct), pohledávce spočívající v právu upisovatele, jakožto věřitele, na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a zaplacení upisovateli, jakožto věřiteli - částky ve výši 22.623,- Kč (dvacet dva tisíc šest set dvacet tři korun českých) představující sjednaný úrok ve výši 6 % (šest procent) p.a. z přenechané jistiny ve výši 500.000,-Kč za období od 01.01.2016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct) do 01.11.2016 (prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct), to vše pod le smlouvy o půjčce ze dne 06. 10. 2009 (šestého října roku dva tisíce devět), ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, uzavřené mezi společností ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., jakožto dlužníkem a Ing. Radimem Peřinou, jakožto věřitelem, kterážto p ohledávka byla na upisovatele postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 31.01.2016 (třicátého prvního ledna roku dva tisíce šestnáct), pohledávce spočívající v právu upisovatele, jakožto věřitele, na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 2.800.000,- Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých) a zaplacení upisovateli, jakožto věřiteli - částky ve výši 126.688,- Kč (jedno sto dvacet š est tisíc šest set osmdesát osm korun českých) představující sjednaný úrok ve výši 6% (šest procent) p.a. z přenechané jistiny ve výši 2.800.000,-Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých) za období od 01.01.2016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct) do 01.11.2016 (prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct), to vše podle smlouvy o půjčce ze dne 24. 02. 2010 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce deset), ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, uzavřené mezi společností ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., j akožto dlužníkem a Ing. Radimem Peřinou, jakožto věřitelem, kterážto pohledávka byla na upisovatele postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 31.01.2016 (třicátého prvního ledna roku dva tisíce šestnáct), pohledávce spočívající v právu upisovatele, jakožto věřitele, na vrácení přenechané jistiny zápůjčky ve výši 10.090.226,- Kč (deset milionů devadesát tisíc dvě sta dvacet šest korun českých) a zaplacení upisovateli, jakožto věřiteli - částky ve výši 506.1 65,- Kč (pět set šest tisíc jedno sto šedesát pět korun českých), představující sjednaný úrok ve výši 6% (šest procent) p.a. z přenechané jistiny ve výši 10.090.226,-Kč (deset milionů devadesát tisíc dvě sta dvacet šest korun českých) za období od 01.01.2 016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct) do 01.11.2016 (prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct), to vše podle dohody o změně obsahu závazku ze dne 01. 09. 2014 (prvního září roku dva tisíce čtrnáct), ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi společnost í ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., jakožto vydlužitelem a upisovatelem, jakožto zapůjčitelem, pohledávce spočívající v právu upisovatele, jakožto věřitele, na vrácení přenechané jistiny zápůjčky ve výši 1.100.000,- Kč a zaplacení upisovateli, jakožto věřiteli - částky ve výši 55.180,- Kč, představující sjednaný úrok ve výši 6% p.a. z přenechané ji stiny ve výši 1.100.000,-Kč za období od 01.01.2016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct) do 01.11.2016 (prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct), to vše podle smlouvy o zápůjčce ze dne 13. 11. 2014 (třináctého listopadu roku dva tisíce čtrnáct), uz avřené mezi společností ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., jakožto vydlužitelem a upisovatelem, jakožto zapůjčitelem, pohledávce spočívající v právu upisovatele, jakožto věřitele, na vrácení přenechané jistiny zápůjčky ve výši 5.353.872,- Kč (pět milionů tři sta padesát tři tisíc osm set sedmdesát dva korun českých) bez příslušenství, kterou upisovatel bezúročně, dočasně přenechal společnosti ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. podle smlouvy o zápůjčce ze dne 25. 10. 2016 (dvacátého pátého října roku dva tisíce šestnáct) uzavřené mezi společností ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., jakožto vydlužitelem a upisovatelem, jakožto za půjčitelem. VIII.Způsob splacení emisního kurzu Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek společnosti vůči upisovateli (předem určenému zájemci akcionáři) na splacení emisního kurzu jiím upsaných akcií v úhrnné výši 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých), proti pohledávkám upisovatele (akcionáře) vůči společnosti v úhrnné výši 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých), specifikovaných v bodě VII. IX.Pravidla postupu při uzavírání smluv o započtení Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči upisovateli (akcionáři) na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií proti pohledávkám upisovatele (akcionáře) vůči společnosti, specifikovaným v bodě VII. bude uzavírána tímto postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: -V sídle společnosti ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., se sídlem se sídlem Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 27826597, v kanceláři statutárního ředitele. Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: -Do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy příslušný předem určený zájemce na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady uzavře se společností podle ustanovení § 479 zákona číslo 90/2012 Sb. smlouvu o upisování akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a společnost společně s upisovatelem (akcionářem) v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou mezi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávek společnosti vůči upisovate li (akcionáři) na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií, proti pohledávkám upisovatele (akcionáře) vůči společnosti, specifikovaných v bodě VII., může být uzavřena také při témže právním jednání společně se smlouvou o upisování akcií s tím, že obě t yto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků.
Kapitál
od 16. 11. 2016
Základní kapitál 23 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2007 do 16. 11. 2016
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 11. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 118.
od 4. 12. 2014 do 16. 11. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 19. 12. 2007 do 4. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 4. 12. 2014
JAN HORECKÝ
Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova, PSČ 702 00
den vzniku funkce: 10. 11. 2014
od 17. 3. 2014 do 4. 12. 2014
JAN HORECKÝ - předseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 10. 5. 2010 - 10. 11. 2014
den vzniku funkce: 10. 5. 2010 - 10. 11. 2014
od 2. 8. 2013 do 4. 12. 2014
RADEK KOVÁŘ - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Bořivojova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 5. 2010 - 10. 11. 2014
od 1. 8. 2013 do 4. 12. 2014
KAMILA MATOUCHOVÁ - člen představenstva
Karviná - Mizerov, Majakovského, PSČ 734 01
den vzniku členství: 10. 5. 2010 - 10. 11. 2014
od 13. 5. 2010 do 1. 8. 2013
Kamila Matouchová - člen představenstva
Karviná - Mizerov, Majakovského
den vzniku členství: 10. 5. 2010
od 13. 5. 2010 do 2. 8. 2013
Radek Kovář - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Bořivojova
den vzniku členství: 10. 5. 2010
od 13. 5. 2010 do 17. 3. 2014
Jan Horecký - předseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 10. 5. 2010
den vzniku funkce: 10. 5. 2010
od 3. 6. 2008 do 13. 5. 2010
Ivo Polách - předseda představenstva
Frýdek-Místek - Místek, 28. října 1844, PSČ 738 01
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 10. 5. 2010
den vzniku funkce: 22. 5. 2008 - 10. 5. 2010
od 3. 6. 2008 do 13. 5. 2010
Olga Poláchová - člen představenstva
Sviadnov, Ke Splavu 15, PSČ 739 25
den vzniku členství: 22. 5. 2008 - 10. 5. 2010
od 3. 6. 2008 do 13. 5. 2010
Jan Čuraj - člen představenstva
Frýdek-Místek - Frýdek, I.J.Pešiny 2573, PSČ 738 01
den vzniku členství: 22. 5. 2008 - 10. 5. 2010
od 19. 12. 2007 do 3. 6. 2008
Jiří Pastor - předseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, 30. dubna 1636/19, PSČ 702 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 22. 5. 2008
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 22. 5. 2008
od 19. 12. 2007 do 3. 6. 2008
Pavel Syrovátka - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Karla Pokorného 1289/9, PSČ 708 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 22. 5. 2008
od 19. 12. 2007 do 3. 6. 2008
Ivo Polách - člen představenstva
Frýdek-Místek - Místek, 28. října 1844, PSČ 738 01
den vzniku členství: 19. 12. 2007
od 4. 12. 2014
Společnost zastupuje statutární ředitel, který je statutárním orgánem společnosti, a za společnost podepisuje tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis.
od 19. 12. 2007 do 4. 12. 2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
Správní rada
od 9. 6. 2018
LENKA SVOJANOVSKÁ - předseda správní rady
Ostrava - Poruba, Vietnamská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 23. 2. 2017
den vzniku funkce: 23. 2. 2017
od 23. 2. 2017 do 9. 6. 2018
LENKA SVOJANOVSKÁ - předseda správní rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Husova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 23. 2. 2017
den vzniku funkce: 23. 2. 2017
od 4. 12. 2014 do 23. 2. 2017
JAN HORECKÝ - předseda správní rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 10. 11. 2014 - 23. 2. 2017
den vzniku funkce: 10. 11. 2014 - 23. 2. 2017
Dozorčí rada
od 17. 3. 2014 do 4. 12. 2014
PETR VARGA - předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Sadová, PSČ 702 00
den vzniku členství: 22. 5. 2008 - 10. 11. 2014
den vzniku funkce: 10. 5. 2010 - 10. 11. 2014
od 17. 3. 2014 do 4. 12. 2014
LUKÁŠ LUDVIK - člen dozorčí rady
Karviná - Nové Město, Fučíkova, PSČ 735 06
den vzniku členství: 10. 5. 2010 - 10. 11. 2014
od 12. 2. 2014 do 4. 12. 2014
PETR SLOWIK - člen dozorčí rady
Praha 8 - Libeň, Braunerova, PSČ 180 00
den vzniku členství: 10. 5. 2010 - 10. 11. 2014
od 13. 5. 2010 do 12. 2. 2014
Petr Slowik - člen dozorčí rady
Karviná - Ráj, Na Svahu
den vzniku členství: 10. 5. 2010
od 13. 5. 2010 do 17. 3. 2014
Petr Varga - předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Sadová, PSČ 702 00
den vzniku členství: 22. 5. 2008
den vzniku funkce: 10. 5. 2010
od 13. 5. 2010 do 17. 3. 2014
Lukáš Ludvík - člen dozorčí rady
Karviná - Nové Město, Fučíkova, PSČ 735 06
den vzniku členství: 10. 5. 2010
od 3. 6. 2008 do 13. 5. 2010
Michaela Musiolková - předseda dozorčí rady
Dobrá, 518, PSČ 739 51
den vzniku členství: 22. 5. 2008 - 10. 5. 2010
den vzniku funkce: 22. 5. 2008 - 10. 5. 2010
od 3. 6. 2008 do 13. 5. 2010
Ivan Musiolek - člen dozorčí rady
Dobrá, 518, PSČ 739 51
den vzniku členství: 22. 5. 2008 - 10. 5. 2010
od 3. 6. 2008 do 13. 5. 2010
Petr Varga - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Sadová 2647/18, PSČ 702 00
den vzniku členství: 22. 5. 2008
od 19. 12. 2007 do 3. 6. 2008
Dalibor Lauko - předseda dozorčí rady
Havířov - Město, Fibichova 227/21, PSČ 736 01
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 22. 5. 2008
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 22. 5. 2008
od 19. 12. 2007 do 3. 6. 2008
Pavel Duda - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 2115/90, PSČ 702 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 22. 5. 2008
od 19. 12. 2007 do 3. 6. 2008
Dajana Dudová - člen dozorčí rady
Ostrava - Muglinov, Vdovská 697/38, PSČ 712 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 22. 5. 2008
Akcionáři
od 4. 12. 2014 do 16. 11. 2016
JAN HORECKÝ
Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
-25
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Nový zákon o realitním zprostředkování schválili po poslancích také senátoři. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 621,00 Kč
Komerční banka 2 625,13 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-6
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-7
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-37
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-51
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-84
+
-

Články na Heroine.cz

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

Když Emma Watson nedávno řekla, že je ve svých skoro třicíti spokojená i bez vztahu, vyvolalo...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Poslední otvor. Ten nejmenší a nejcitlivější. Otvor zásadní. Cystoskopie, endoskopické...více

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Někdo chodí do kina, někdo krade. Jiný má telku. A někdo si pustí film z Aerovodu. Zeptali...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: pozemky
Poradna > Realitní poradna > pozemky

Otázka: Dobrý den. Soused se v roce 2011 rozhodl prodat nějaké pozemky zemědělskému družstvu. Teď, v roce 2019 nám prodal domek s pergolou,kde jsme teprve teď zjistili, že i pozemek pod pergolou a vybudovaná příjezdová...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services