Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

EP Power Europe, a.s.
IČO: 27858685

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 9. 2008
Obchodní firma
od 3. 6. 2016

EP Power Europe, a.s.

od 16. 9. 2008 do 3. 6. 2016

RILENTAR a.s.

Sídlo
od 12. 4. 2016 do 2. 11. 2016
Praha, Biskupský dvůr , PSČ 110 00
od 9. 12. 2014 do 12. 4. 2016
Ostrava, Výstavní , PSČ 702 00
od 16. 9. 2008 do 9. 12. 2014
Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00
IČO
od 16. 9. 2008

27858685

Identifikátor datové schránky:naef3qt
Právní forma
od 16. 9. 2008
Akciová společnost
Spisová značka21599 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 29. 9. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 9. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 29. 9. 2016
- správa vlastního majetku
Ostatní skutečnosti
od 27. 12. 2019
- Dle projektu přeshraniční fúze sloučením vyhotoveného dne 18. listopadu 2019 zúčastněnými společnostmi EPPE Italy N.V., se sídlem Nizozemsko, Schiphol Boulevard 477, Toren C-4, 1118BK Schiphol, firemní sídlo Amsterdam, Nizozemsko, RSIN: 852177677, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Nizozemskou obchodní komorou, pod číslem 56542909, na straně jedné jako zanikající společností, a EP Power Europe, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 278 58 685, na straně druhé jako nástupnicko u společností, došlo k zániku zanikající společnosti EPPE Italy N.V. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost EP Power Europe, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti.
od 17. 12. 2019
- Dle projektu rozdělení formou rozštěpení se vznikem jedné nové společnosti a sloučením části jmění s existující nástupnickou společností vyhotoveného dne 25. října 2019 zúčastněnými společnostmi - společností NADURENE a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Jose fov, 110 00 Praha 1, IČO 247 34 632, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a společností EP Power Europe, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 278 58 685, na straně druhé jako nástupnickou společností, rozdělovaná společn ost NADURENE a.s. zanikla bez likvidace a část jejího jmění definovaná v projektu včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešla na rozštěpením vzniklou akciovou společnost NADURENE 2, a.s., se sídlem na adrese Pařížská 130/26, Josef ov, 110 00 Praha 1, IČO 087 79 597, a zbývající část jmění společnosti NADURENE a.s. včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešla sloučením na společnost EP Power Europe, a.s.
od 11. 12. 2017
- Dle projektu fúze sloučením mezi společností EP United Kingdom, s.r.o., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 030 16 820, na straně jedné jako zanikající společností, a společností EP Power Europe, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefo v, 110 00 Praha 1, IČO 278 58 685, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti EP United Kingdom, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost EP Power Europe, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti.
od 23. 6. 2017 do 22. 8. 2017
- Jediný akcionář společnosti EP Power Europe, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem o částku 14.600.800.000,- Kč (čtrnáct miliard šest set milionů osm set tisíc korun českých), na celkovou částku 14.602.800.000,- Kč (čt rnáct miliard šest set dva milionů osm set tisíc korun českých), po zvýšení základního kapitálu Společnosti za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 73.004 (sedmdesát tři tisíc čtyřech) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), které budou všechny vydány v listinné p odobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se Jediný oprávněný akcionář vzdal přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je Jediný akcionář společnosti, a to společnost Energetic ký a průmyslový holding, a.s., se sídlem Praha 1, Pařížská 130/26, Josefov, PSČ 110 00, IČO: 283 56 250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747 (dále jen předem určený zájemce nebo společnost Energetický a prů myslový holding, a.s.); (E) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedn é akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě; (F) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti EP Power Europe, a.s., v budově na adrese Praha 1, Pařížská 130/26, Josefov, PSČ 110 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se Společnost a upisovatel ne dohodnou jinak; (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ust. § 479 z ákona o obchodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (J) Emisní kurs upsaných akcií bude splacen zčásti započtením a zčásti v penězích. Emisní kurs akcií splácený v penězích musí být splacen nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet Spol ečnosti číslo: 0002xxxx, vedený u společnosti J & T BANKA, a.s.; (K) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, kterým je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., v celkové výši 14.600.664.285,11 Kč (čtrnáct miliard šest set milionů šest set šedesát čtyři tisíc dvě stě osmdesá t pět korun českých a jedenáct haléřů), jejímž vlastníkem je předem určený zájemce, za společností EP Power Europe, a.s. na úhradu: i) jistiny úvěru ve výši 879.357.785,11 Kč (osm set sedmdesát devět milionů tři sta padesát sedm tisíc sedm set osmdesát pět korun českých a jedenáct haléřů) ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jakožto věřit elem a společností EP Power Europe, a.s. jakožto dlužníkem dne 15.1.2017 (patnáctého ledna roku dva tisíce sedmnáct) (dále jen Smlouva o úvěru 1), ii) jistiny úvěru ve výši 734.694.500,- Kč (sedm set třicet čtyři milionů šest set devadesát čtyři tisíc pět set korun českých) ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jakožto věřitelem a společností EP Power Eu rope, a.s. jakožto dlužníkem dne 15.1.2017 (patnáctého ledna roku dva tisíce sedmnáct) (dále jen Smlouva o úvěru 2), a iii) jistiny úvěru ve výši 12.986.612.000,- Kč (dvanáct miliard devět set osmdesát šest milionů šest set dvanáct tisíc korun českých) ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jakožto věřitelem a Společností jakož to dlužníkem dne 15.1.2017 (patnáctého ledna roku dva tisíce sedmnáct) (dále jen Smlouva o úvěru 3), (společně dále jen Pohledávka), proti pohledávce společnosti EP Power Europe, a.s. ve výši 14.600.800.000,- Kč (čtrnáct miliard šest set milionů osm set tisíc korun českých) za předem určeným zájemcem, společností Energetický a průmyslový holding, a.s., na splacení emisního kursu jím up saných akcií, a to do výše 14.600.664.285,11 Kč (čtrnáct miliard šest set milionů šest set šedesát čtyři tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých a jedenáct haléřů); (L) Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost EP Power Europe, a.s. předem určenému zájemci, kterým je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., nejpozději do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost EP Power Europe, a.s. poskytnout předem určenému zájemci, kterým je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavř ení smlouvy o započtení.
Kapitál
od 27. 12. 2019
Základní kapitál 23 526 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 8. 2017 do 27. 12. 2019
Základní kapitál 14 602 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 9. 2008 do 22. 8. 2017
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 117 631 v listinné podobě.
od 22. 8. 2017 do 27. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 73 014 v listinné podobě.
od 12. 4. 2016 do 22. 8. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 16. 9. 2008 do 12. 4. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 22. 9. 2018
Mgr. PAVEL HORSKÝ - Místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, Na Míčánce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 9. 2016
den vzniku funkce: 16. 9. 2016
od 13. 5. 2018
Ing. JAN ŠPRINGL - Místopředseda představenstva
Praha - Střešovice, Na Ořechovce, PSČ 162 00
den vzniku členství: 16. 9. 2016
den vzniku funkce: 16. 9. 2016
od 27. 5. 2017
BRENDAN MASSAM - Člen představenstva
Londýn, 1 Netherhall Gardens, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 21. 4. 2017
den vzniku funkce: 21. 4. 2017
od 4. 1. 2017
Mgr. Ing. TOMÁŠ DAVID - Místopředseda představenstva
Praha - Hlubočepy, Borského, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 21. 10. 2016
od 29. 9. 2016
JUDr. DANIEL KŘETÍNSKÝ - Předseda představenstva
Praha - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 9. 2016
den vzniku funkce: 16. 9. 2016
od 29. 9. 2016
Mgr. MAREK SPURNÝ - Místopředseda představenstva
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 16. 9. 2016
den vzniku funkce: 16. 9. 2016
od 29. 9. 2016
Ing. JIŘÍ FEIST - Člen představenstva
Praha - Záběhlice, Severovýchodní VI, PSČ 141 00
den vzniku členství: 16. 9. 2016
od 29. 9. 2016
Ing. TOMÁŠ NOVOTNÝ - Člen představenstva
Praha - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 9. 2016
od 29. 9. 2016
LEIF TIMMERMANN - Člen představenstva
Mannheim, Heinrich-Heine-Straße 21, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 16. 9. 2016
od 29. 9. 2016 do 4. 1. 2017
Mgr. Ing. TOMÁŠ DAVID - Člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Borského, PSČ 152 00
den vzniku členství: 16. 9. 2016
od 29. 9. 2016 do 13. 5. 2018
Ing. JAN ŠPRINGL - Místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 9. 2016
den vzniku funkce: 16. 9. 2016
od 29. 9. 2016 do 22. 9. 2018
Mgr. PAVEL HORSKÝ - Místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 9. 2016
den vzniku funkce: 16. 9. 2016
od 12. 4. 2016 do 29. 9. 2016
Ing. JAN ŠPRINGL - člen představenstva
Praha - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 12. 4. 2016 - 16. 9. 2016
od 12. 4. 2016 do 29. 9. 2016
Mgr. PAVEL HORSKÝ - člen představenstva
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 12. 4. 2016 - 16. 9. 2016
od 30. 12. 2014 do 12. 4. 2016
INGRID STIRBEROVÁ - člen představenstva
Praha - Libeň, Lindnerova, PSČ 180 00
den vzniku členství: 8. 7. 2014
od 31. 7. 2014 do 30. 12. 2014
IVONA GORNÁ - člen představenstva
Bílovec, Komenského, PSČ 743 01
den vzniku členství: 1. 4. 2009 - 8. 7. 2014
od 6. 11. 2009 do 31. 7. 2014
Ivona Gorná - člen představenstva
Bílovec, Komenského 909/4, PSČ 743 01
den vzniku členství: 1. 4. 2009
od 16. 9. 2008 do 6. 11. 2009
Světlana Schwarzová - jediný člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, U Prodejny 1016/13, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 9. 2008 - 31. 3. 2009
den vzniku funkce: 16. 9. 2008 - 31. 3. 2009
od 29. 9. 2016
Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek buďto (i) předseda a kterýkoliv místopředseda nebo člen představenstva společně nebo (ii) kteříkoliv dva místopředsedové představenstva sp olečně.
od 12. 4. 2016 do 29. 9. 2016
Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují na venek vždy dva členové představenstva společně.
od 16. 9. 2008 do 12. 4. 2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 11. 11. 2016
Ing. IVAN JAKABOVIČ - Člen dozorčí rady
MONACO-VILLE, 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, PSČ 980 00, Monacké knížectví
den vzniku členství: 16. 9. 2016
od 29. 9. 2016
Mgr. MARTIN FEDOR - Člen dozorčí rady
Bratislava, Budovatelská 12, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 9. 2016
od 29. 9. 2016
Mgr. MILOŠ BADIDA - Člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Nad akáty, PSČ 148 00
den vzniku členství: 16. 9. 2016
od 29. 9. 2016 do 11. 11. 2016
Ing. IVAN JAKABOVIČ - Člen dozorčí rady
MONACO-VILLE, 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, PSČ 980 00, Monacké knížectví
den vzniku členství: 16. 9. 2016
od 12. 4. 2016 do 29. 9. 2016
Mgr. PETR SEKANINA - člen dozorčí rady
Praha - Krč, Budějovická, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 4. 2016 - 16. 9. 2016
od 12. 4. 2016 do 29. 9. 2016
MAREK SPURNÝ - člen dozorčí rady
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 12. 4. 2016 - 16. 9. 2016
od 12. 9. 2015 do 12. 4. 2016
ANDREA BOČKOVÁ - člen dozorčí rady
Píšť, Ratibořská, PSČ 747 18
den vzniku členství: 16. 9. 2008 - 12. 4. 2016
od 4. 9. 2015 do 12. 9. 2015
ANDREA BOČKOVÁ - člen dozorčí rady
Bohuslavice, Okružní, PSČ 747 19
den vzniku členství: 16. 9. 2008
od 9. 12. 2014 do 12. 4. 2016
JANA FRIČOVÁ - člen dozorčí rady
Petřvald, Do Kopce, PSČ 735 41
den vzniku členství: 5. 11. 2009 - 12. 4. 2016
od 9. 12. 2014 do 12. 4. 2016
KATEŘINA TRANTINOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Břenkova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 5. 11. 2009 - 12. 4. 2016
od 16. 9. 2013 do 4. 9. 2015
ANDREA RÝPAROVÁ - člen dozorčí rady
Bohuslavice, Okružní, PSČ 747 19
den vzniku členství: 16. 9. 2008
od 6. 11. 2009 do 9. 12. 2014
Jana Fričová - člen dozorčí rady
Karviná - Ráj, Dačického 571/20, PSČ 734 01
den vzniku členství: 5. 11. 2009
od 6. 11. 2009 do 9. 12. 2014
Kateřina Šimonová - člen dozorčí rady
Ostrava - Vítkovice, Štramberská 829/4, PSČ 703 00
den vzniku členství: 5. 11. 2009
od 16. 9. 2008 do 6. 11. 2009
Ing. Jiří Krátký - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Dvorní 760/13, PSČ 708 00
den vzniku členství: 16. 9. 2008 - 5. 11. 2009
den vzniku funkce: 16. 9. 2008 - 5. 11. 2009
od 16. 9. 2008 do 6. 11. 2009
Monika Kociánová - člen dozorčí rady
Ostrava - Petřkovice, Šilheřovická 387/19, PSČ 725 29
den vzniku členství: 16. 9. 2008 - 5. 11. 2009
od 16. 9. 2008 do 16. 9. 2013
Andrea Rýparová - člen dozorčí rady
Bohuslavice, Okružní 323, PSČ 747 19
den vzniku členství: 16. 9. 2008
Akcionáři
od 16. 10. 2016
Energetický a průmyslový holding, a.s., IČO: 28356250
Praha - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
od 12. 4. 2016 do 16. 10. 2016
Energetický a průmyslový holding, a.s., IČO: 28356250
Brno - Zábrdovice, Příkop, PSČ 602 00
od 16. 4. 2015 do 12. 4. 2016
EUROMATER, SE, IČO: 28208595
Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00
od 30. 12. 2014 do 16. 4. 2015
EUROMATER,SE, IČO: 28208595
Praha - Staré Město, Ovocný trh, PSČ 110 00
od 16. 9. 2008 do 30. 12. 2014
READY-MADE s.r.o., IČO: 27628108
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 2 komentáře

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

16. 2. 2020 | | Michal Kašpárek | 11 komentářů

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

Michal Kašpárek mluví s Václavem Dejčmarem o pastech, které si na sebe líčí bohatí, o potkávání se a míjení s levičáky a o tom, co by dělal, kdyby přišla revoluce.

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

16. 2. 2020 | | Petr Kučera

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

Druhý ročník soutěže Zonky Innovation Awards odstartoval. Celkem 81 projektů se uchází o ceny v několika kategoriích. Hlasování veřejnosti na webu www.zia.cz probíhá do 15. března.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 500,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 510,00 Kč
Czech Exchange 2 510,00 Kč
Česká spořitelna 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Expobank CZ 2 558,50 Kč
Komerční banka 2 567,91 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 607,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 701 346 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+15
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-11
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-30
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-61
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-82
+
-

Články na Heroine.cz

Festival La Película zaostří na Latinskou Ameriku a historii Kuby

Festival La Película zaostří na Latinskou Ameriku a historii Kuby

Od 18. února si díky festivalu La Película mohou filmoví příznivci v Praze, Brně, Ostravě...více

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

Platforma Netflix se rozhodla ukončit animovaný seriál BoJack Horseman o depresivním koni...více

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Festival v Sundance uvedl dokument o popstar Taylor Swift. Kupodivu má smysl koukat 85...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení ve 14denní lhůtě
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení ve 14denní lhůtě

Otázka: Dobrý den, přišlo mi rozbalené zboží sluchátka dokonce špatně fungují. Je možné vrátit zboží ve 14denní lhůtě? Nekupovala jsem rozbalené zboží. Mám strach že se prodejce bude vymlouvat na to že rozbalené...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services