PROXY Holding a.s., IČO: 27876616 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PROXY Holding a.s. Údaje byly staženy 21. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27876616. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27876616 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 3. 2007
Obchodní firma
od 29. 3. 2007

PROXY Holding a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 29. 3. 2007 do 23. 7. 2007
Praha 5, Klicperova 604/8, PSČ 150 00
IČO
od 29. 3. 2007

27876616

Identifikátor datové schránky:ikcfu9h
Právní forma
od 29. 3. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11690 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 8. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
od 29. 3. 2007 do 12. 8. 2014
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 12. 7. 2017 do 12. 7. 2017
- Valná hromada společnosti konaná dne 19.6.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.250.000,- Kč (slovy: jedenmilion dvěstěpadesáttisíc korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 50 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých), jejichž převoditelnost bude omezena shodně jako převoditelnost dosavadních akcií ve smyslu čl. IV bod IV.9 stanov společnosti, 3) 29 kusů akcií bude upsáno a splaceno peněžitým vkladem a 21 kusů akcií bude upsáno a splaceno nepeněžitým vkladem (definice níže), 4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií, a to formou prohlášení shora v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o ob chodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. v šechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: -Ing. Ladislavovi Dědečkovi, nar. 4.5.1967, bydliště Praha 5, Zbraslav, Neužilova 1495/4, PSČ 156 00: 12 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 1-12 o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) každá, -Ing. Miroslavovi Mrázkovi, nar. 12.5.1958, bydliště Stráž nad Nežárkou, Vaňkovská 300, PSČ 378 02: 6 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 13-18 o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) každá, -Ing. Dittě Hlaváčkové, nar. 6.8.1968, bydliště Srubec, Do Kopce 392, PSČ 370 06: 11 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 19-29 o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) každá, -Ing. Josefovi Faicovi, nar. 27.4.1974, bydliště Palackého 882, Klatovy, PSČ: 339 01: 21 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 30-50 o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) každá, 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověře ny, 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; emisní kurs upisovaných akcií je shod ný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou shora v bodě 2) tohoto rozhodnutí; 10) valná hromada bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 469 odst. 1 byl pro ocenění nepeněžitého vkladu rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 13.6.2017 vybrán obecně uznávaný nezávislý odborník, a to Ing. Miroslav Skořepa, soudní znalec jme novaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, č. Spr. 406/2007, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací oceňování hospodářských činností společností, který o reálné hodnotě nepeněžitého vkladu vypracoval o dborné posouzení, a to ve formě znaleckého posudku č. 002/014/2017 (dále jen odborné posouzení); 11) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis nov é výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to tak, že část emisního kursu akcií splácená peněžitými vklady v celkové výši 725.000,-Kč (slovy: sedmsetdvacetpěttisíc korun českých) bude splacena na účet společnosti č. 8900xxxx, část emisní ho kursu akcií ve výši 525.000,-Kč (slovy: pětsetdvacetpěttisíc korun českých) bude splacena nepeněžitým vkladem, tj. uzavřením smlouvy o vkladu akcií a jejich rubopisem, 12) v souladu s ustanovením § 475 písm. j) zákona o obchodních korporacích schvaluje, že předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájemce pana Ing. Josefa Faice, je 250 kusů kmenových akcií společnosti PROXY, a.s., se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 15270301, znějících na jméno Ing. Josefa Faice v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to konkrétně: akcie č. 0001-0125, č. 0614-0640, č. 0863-0910, č. 1001-1050, přičemž všechny tyto akcie jsou nahrazeny hromadnými listinami č. 1 a 20; všechny akcie, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu, jsou bez samostatně oddělitelného (a již odděleného) práva na podíl na zisku za rok 2016 a samostatně oddělitelného (a již odděleného) práva na podíl na nerozděleném zisku minulých let; v obou případech dle usnesení valné hromady společnosti PROXY, a.s. z 18. května 2017, 13) bere na vědomí, že celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle odborného posouzení činí částku 13.297.500,- Kč (slovy: třináctmilionů dvěstědevadesátsedmtisíc pětset korun českých), přičemž valná hromada toto ocenění schvaluje a zároveň sch valuje cenu nepeněžitého vkladu ve výši ocenění. Na nepeněžitý vklad bude vydáno 21 (slovy: dvacet jeden) kus kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Emisní kurs upisov ané akcie je roven její jmenovité hodnotě. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií splácených nepeněžitým vkladem bude použit na tvorbu rezervního fondu, 14) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 3.750.000,-Kč (slovy: třimiliony sedmsetpadesáttisíc korun českých).
od 12. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 8. 2014 do 20. 5. 2021
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 12. 8. 2014 do 20. 5. 2021
- Počet členů dozorčí rady: 3
Kapitál
od 12. 7. 2017
Základní kapitál 3 750 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 3. 2007 do 12. 7. 2017
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno 125 000, počet akcií: 20 v zaknihované podobě.
od 20. 5. 2021
Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
od 20. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno 25 000, počet akcií: 50 v zaknihované podobě.
od 20. 5. 2021
Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
od 12. 7. 2017 do 20. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno 25 000, počet akcií: 50 v listinné podobě.
od 12. 7. 2017 do 20. 5. 2021
Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
od 12. 8. 2014 do 20. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno 125 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 12. 8. 2014 do 20. 5. 2021
Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
od 29. 3. 2007 do 12. 8. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 20. 5. 2021
LADISLAV DĚDEČEK - předseda představenstva
Praha - Zbraslav, Neužilova, PSČ 156 00
den vzniku členství: 19. 5. 2021
den vzniku funkce: 19. 5. 2021
od 20. 5. 2021
Ing. ŠÁRKA ADÁMKOVÁ - člen představenstva
Sulice - Hlubočinka, U Lesa, PSČ 251 68
den vzniku členství: 19. 5. 2021
od 20. 5. 2021
ing. DITTA HLAVÁČKOVÁ - člen představenstva
Srubec, Do kopce, PSČ 370 06
den vzniku členství: 19. 5. 2021
od 30. 1. 2016 do 20. 5. 2021
Ing. LADISLAV DĚDEČEK - předseda představenstva
Praha - Zbraslav, Neužilova, PSČ 156 00
den vzniku členství: 29. 3. 2007 - 19. 5. 2021
den vzniku funkce: 29. 3. 2007 - 19. 5. 2021
od 28. 11. 2015 do 20. 5. 2021
Ing. ŠÁRKA ADÁMKOVÁ
Sulice - Hlubočinka, U Lesa, PSČ 251 68
den vzniku členství: 29. 3. 2007 - 19. 5. 2021
od 3. 11. 2009 do 30. 1. 2016
Ing. Ladislav Dědeček - předseda představenstva
Praha 5 - Zbraslav, Neužilova 1495/4, PSČ 156 00
den vzniku členství: 29. 3. 2007
den vzniku funkce: 29. 3. 2007
od 29. 3. 2007 do 3. 11. 2009
Ing. Ladislav Dědeček - předseda představenstva
Praha 2, Francouzská 463/13, PSČ 120 00
den vzniku členství: 29. 3. 2007
den vzniku funkce: 29. 3. 2007
od 29. 3. 2007 do 28. 11. 2015
Ing. Šárka Adámková
Sulice - Hlubočinka, 942, PSČ 251 68
den vzniku členství: 29. 3. 2007
od 29. 3. 2007 do 20. 5. 2021
Ing. Ditta Hlaváčková
Srubec, Do Kopce 392, PSČ 370 06
den vzniku členství: 29. 3. 2007 - 19. 5. 2021
od 12. 8. 2014
Za představenstvo zastupuje společnost ve všech záležitostech navenek každý člen představenstva samostatně.
od 29. 3. 2007 do 12. 8. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoliv člen představenstva.
Dozorčí rada
od 8. 4. 2022
JIŘÍ KUNST - člen dozorčí rady
Praha - Velká Chuchle, Ceplechova, PSČ 159 00
den vzniku členství: 19. 5. 2021
od 20. 5. 2021
Mgr. JIŘÍ KAŇKA - předseda dozorčí rady
Praha - Smíchov, Pod Hybšmankou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 5. 2021
den vzniku funkce: 19. 5. 2021
od 20. 5. 2021
Ing. JOSEF FAIC - člen dozorčí rady
Klatovy - Klatovy II, Palackého, PSČ 339 01
den vzniku členství: 19. 5. 2021
od 20. 5. 2021 do 8. 4. 2022
JIŘÍ KUNST - člen dozorčí rady
Praha - Zbraslav, Pickova, PSČ 156 00
den vzniku členství: 19. 5. 2021
od 4. 10. 2016 do 20. 5. 2021
Ing. JOSEF FAIC - člen dozorčí rady
Klatovy - Klatovy II, Palackého, PSČ 339 01
den vzniku členství: 14. 7. 2016 - 19. 5. 2021
od 28. 11. 2015 do 4. 10. 2016
Ing. MIROSLAV MRÁZEK - člen dozorčí rady
Stráž nad Nežárkou, Vaňkovská, PSČ 378 02
den vzniku členství: 3. 4. 2012 - 13. 7. 2016
od 27. 11. 2015 do 20. 5. 2021
Mgr. JIŘÍ KAŇKA - předseda dozorčí rady
Praha - Smíchov, Pod Hybšmankou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 3. 4. 2012 - 19. 5. 2021
den vzniku funkce: 3. 4. 2012 - 19. 5. 2021
od 16. 5. 2012 do 27. 11. 2015
Mgr. Jiří Kaňka - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Pod Hybšmankou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 3. 4. 2012
den vzniku funkce: 3. 4. 2012
od 16. 5. 2012 do 28. 11. 2015
Ing. Miroslav Mrázek - člen dozorčí rady
Stráž nad Nežárkou, Vaňkovská, PSČ 378 02
den vzniku členství: 3. 4. 2012
od 16. 5. 2012 do 20. 5. 2021
Jiří Kunst - člen dozorčí rady
Praha 5 - Zbraslav, Pickova, PSČ 156 00
den vzniku členství: 3. 4. 2012 - 19. 5. 2021
od 29. 3. 2007 do 16. 5. 2012
Ing. Miroslav Mrázek - předseda dozorčí rady
Stráž nad Nežárkou, Vaňkovská 300, PSČ 378 02
den vzniku členství: 29. 3. 2007 - 3. 4. 2012
den vzniku funkce: 29. 3. 2007 - 3. 4. 2012
od 29. 3. 2007 do 16. 5. 2012
Ing. Martin Tuček
Jindřichův Hradec, Belgická 1268/II, PSČ 377 01
den vzniku členství: 29. 3. 2007 - 3. 4. 2012
od 29. 3. 2007 do 16. 5. 2012
Jitka Štefanová
Praha 4, Podolská 1048/58, PSČ 147 00
den vzniku členství: 29. 3. 2007 - 3. 4. 2012
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+31

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-6

+
-
Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-17

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-25

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-26

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-58

+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services