Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

PROXY Holding a.s., Praha, IČO: 27876616 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PROXY Holding a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27876616. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27876616 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES
Datum vzniku a zápisu
29. 3. 2007
Obchodní firma
PROXY Holding a.s.
zapsáno 29. 3. 2007
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 23. 7. 2007
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Smíchov
Ulice: Plzeňská
Adresní místo: Plzeňská 3217/16
IČO
27876616
zapsáno 29. 3. 2007
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 29. 3. 2007
Spisová značka
B 11690/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 29. 3. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

8. 4. 2022
Změna adresy: člen dozorčí rady Jiří Kunst
20. 5. 2021
Změna titulu: člen statutárního orgánu Ladislav Dědeček
20. 5. 2021
Změna adresy: člen statutárního orgánu Ing. Ditta Hlaváčková
20. 5. 2021
Změna funkce: Ing. Šárka Adámková z člen statutárního orgánu na člen představenstva
20. 5. 2021
Počet členů statutárního orgánu: 3

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

PROXY Holding a.s., IČO: 27876616: vizualizace vztahů osob a společností

PROXY Holding a.s., IČO: 27876616

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 12. 8. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
zapsáno 12. 8. 2014
Základní kapitál
2 500 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 12. 7. 2017
3 750 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 12. 7. 2017
Akcie
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 125 000 Kč
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 12. 8. 2014
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 125 000 Kč Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
zapsáno 12. 8. 2014 vymazáno 20. 5. 2021
50 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25 000 Kč Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
zapsáno 12. 7. 2017 vymazáno 20. 5. 2021
20 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 125 000 Kč Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
zapsáno 20. 5. 2021
50 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 25 000 Kč Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
zapsáno 20. 5. 2021
Ostatní skutečnosti
Valná hromada společnosti konaná dne 19.6.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.250.000,- Kč (slovy: jedenmilion dvěstěpadesáttisíc korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 50 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých), jejichž převoditelnost bude omezena shodně jako převoditelnost dosavadních akcií ve smyslu čl. IV bod IV.9 stanov společnosti, 3) 29 kusů akcií bude upsáno a splaceno peněžitým vkladem a 21 kusů akcií bude upsáno a splaceno nepeněžitým vkladem (definice níže), 4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení shora v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: -Ing. Ladislavovi Dědečkovi, nar. 4.5.1967, bydliště Praha 5, Zbraslav, Neužilova 1495/4, PSČ 156 00: 12 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 1-12 o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) každá, -Ing. Miroslavovi Mrázkovi, nar. 12.5.1958, bydliště Stráž nad Nežárkou, Vaňkovská 300, PSČ 378 02: 6 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 13-18 o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) každá, -Ing. Dittě Hlaváčkové, nar. 6.8.1968, bydliště Srubec, Do Kopce 392, PSČ 370 06: 11 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 19-29 o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) každá, -Ing. Josefovi Faicovi, nar. 27.4.1974, bydliště Palackého 882, Klatovy, PSČ: 339 01: 21 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 30-50 o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) každá, 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou shora v bodě 2) tohoto rozhodnutí. 10) valná hromada bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 469 odst. 1 byl pro ocenění nepeněžitého vkladu rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 13.6.2017 vybrán obecně uznávaný nezávislý odborník, a to Ing. Miroslav Skořepa, soudní znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, č. Spr. 406/2007, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací oceňování hospodářských činností společností, který o reálné hodnotě nepeněžitého vkladu vypracoval odborné posouzení, a to ve formě znaleckého posudku č. 002/014/2017 (dále jen odborné posouzení). 11) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to tak, že část emisního kursu akcií splácená peněžitými vklady v celkové výši 725.000,-Kč (slovy: sedmsetdvacetpěttisíc korun českých) bude splacena na účet společnosti č. 8900077106/0100, část emisního kursu akcií ve výši 525.000,-Kč (slovy: pětsetdvacetpěttisíc korun českých) bude splacena nepeněžitým vkladem, tj. uzavřením smlouvy o vkladu akcií a jejich rubopisem, 12) v souladu s ustanovením § 475 písm. j) zákona o obchodních korporacích schvaluje, že předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájemce pana Ing. Josefa Faice, je 250 kusů kmenových akcií společnosti PROXY, a.s., se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 15270301, znějících na jméno Ing. Josefa Faice v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to konkrétně: akcie č. 0001-0125, č. 0614-0640, č. 0863-0910, č. 1001-1050, přičemž všechny tyto akcie jsou nahrazeny hromadnými listinami č. 1 a 20. všechny akcie, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu, jsou bez samostatně oddělitelného (a již odděleného) práva na podíl na zisku za rok 2016 a samostatně oddělitelného (a již odděleného) práva na podíl na nerozděleném zisku minulých let. v obou případech dle usnesení valné hromady společnosti PROXY, a.s. z 18. května 2017, 13) bere na vědomí, že celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle odborného posouzení činí částku 13.297.500,- Kč (slovy: třináctmilionů dvěstědevadesátsedmtisíc pětset korun českých), přičemž valná hromada toto ocenění schvaluje a zároveň schvaluje cenu nepeněžitého vkladu ve výši ocenění. Na nepeněžitý vklad bude vydáno 21 (slovy: dvacet jeden) kus kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Emisní kurs upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií splácených nepeněžitým vkladem bude použit na tvorbu rezervního fondu, 14) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 3.750.000,-Kč (slovy: třimiliony sedmsetpadesáttisíc korun českých).
zapsáno 12. 7. 2017 vymazáno 12. 7. 2017
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 12. 8. 2014 vymazáno 20. 5. 2021
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 12. 8. 2014 vymazáno 20. 5. 2021
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 12. 8. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Člen statutárního orgánu
Ing. Šárka Adámková
Hlubočinka, 251 68 Sulice - Hlubočinka
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2007
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 28. 11. 2015
Člen statutárního orgánu
Ing. Ditta Hlaváčková
Do Kopce, 370 06 Srubec
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2007
Den zániku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 20. 5. 2021
Předseda představenstva
Ing. Ladislav Dědeček
Francouzská, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 29. 3. 2007
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2007
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 3. 11. 2009
Předseda představenstva
Ing. Ladislav Dědeček
Neužilova, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Den vzniku funkce: 29. 3. 2007
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2007
zapsáno 3. 11. 2009 vymazáno 30. 1. 2016
Člen statutárního orgánu
Ing. Šárka Adámková
U Lesa, 251 68 Sulice - Hlubočinka
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2007
Den zániku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 28. 11. 2015 vymazáno 20. 5. 2021
Předseda představenstva
Ing. Ladislav Dědeček
Neužilova, 156 00 Praha - Zbraslav
Den vzniku funkce: 29. 3. 2007
Den zániku funkce: 19. 5. 2021
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2007
Den zániku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 30. 1. 2016 vymazáno 20. 5. 2021
Předseda představenstva
Ladislav Dědeček
Neužilova, 156 00 Praha - Zbraslav
Den vzniku funkce: 19. 5. 2021
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021
Člen představenstva
Ing. Šárka Adámková
U Lesa, 251 68 Sulice - Hlubočinka
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021
Člen představenstva
ing. Ditta Hlaváčková
Do kopce, 370 06 Srubec - Srubec
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021
Počet členů
3
zapsáno 20. 5. 2021
Způsob jednání
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoliv člen představenstva.
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 12. 8. 2014
Za představenstvo zastupuje společnost ve všech záležitostech navenek každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 12. 8. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Mrázek
Vaňkovská, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Den vzniku funkce: 29. 3. 2007
Den zániku funkce: 3. 4. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2007
Den zániku členstvi: 3. 4. 2012
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 16. 5. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Tuček
Belgická, 377 01 Jindřichův Hradec
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2007
Den zániku členstvi: 3. 4. 2012
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 16. 5. 2012
Člen dozorčí rady
Jitka Štefanová
Podolská, 147 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2007
Den zániku členstvi: 3. 4. 2012
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 16. 5. 2012
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jiří Kaňka
Pod Hybšmankou, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku funkce: 3. 4. 2012
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2012
zapsáno 16. 5. 2012 vymazáno 27. 11. 2015
Člen dozorčí rady
Jiří Kunst
Pickova, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2012
Den zániku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 16. 5. 2012 vymazáno 20. 5. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Miroslav Mrázek
Vaňkovská, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2012
zapsáno 16. 5. 2012 vymazáno 28. 11. 2015
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jiří Kaňka
Pod Hybšmankou, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 3. 4. 2012
Den zániku funkce: 19. 5. 2021
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2012
Den zániku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 27. 11. 2015 vymazáno 20. 5. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Miroslav Mrázek
Vaňkovská, 378 02 Stráž nad Nežárkou - Stráž nad Nežárkou
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2012
Den zániku členstvi: 13. 7. 2016
zapsáno 28. 11. 2015 vymazáno 4. 10. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Faic
Palackého, 339 01 Klatovy - Klatovy II
Den vzniku členstvi: 14. 7. 2016
Den zániku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 4. 10. 2016 vymazáno 20. 5. 2021
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jiří Kaňka
Pod Hybšmankou, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 19. 5. 2021
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021
Člen dozorčí rady
Jiří Kunst
Pickova, 156 00 Praha - Zbraslav
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 4. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Faic
Palackého, 339 01 Klatovy - Klatovy II
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021
Člen dozorčí rady
Jiří Kunst
Ceplechova, 159 00 Praha - Velká Chuchle
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2021
zapsáno 8. 4. 2022
Počet členů
3
zapsáno 20. 5. 2021

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Ing. Ladislav Dědeček
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 28%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 3. 10. 2018
zapsáno 3. 10. 2018

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jaroslav Stárka

Jaroslav Stárka

podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-403
-
+
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-406
-
+
Milan Jančík

Milan Jančík

podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-484
-
+
Andrej Babiš

Andrej Babiš

podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

3325
-
+
Pavel Tykač

Pavel Tykač

podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-350
-
+
Simona Janoušková

Simona Janoušková

podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-390
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.