Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

VM Industry investment, a.s.
IČO: 28167104

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu11. 10. 2007
Obchodní firma
od 25. 4. 2016

VM Industry investment, a.s.

od 11. 10. 2007 do 25. 4. 2016

Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo
od 11. 10. 2007 do 9. 4. 2010
Hostomice, 550, PSČ 267 24
IČO
od 11. 10. 2007

28167104

Identifikátor datové schránky:d8jedbk
Právní forma
od 11. 10. 2007
Akciová společnost
Spisová značka12429 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 4. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
od 19. 5. 2015 do 25. 4. 2016
- Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
od 11. 10. 2007 do 19. 5. 2015
- Kolektivní investování
Ostatní skutečnosti
od 31. 8. 2015
- V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti Vilová čtvrť Levín, s.r.o., IČ: 276 26 393, se sídlem Beroun-Město, V Zahradách 1874, PSČ 266 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 119831 a k pře chodu jejího jmění na nástupnickou společnost Harmonie uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 281 67 104, sídlem Hostomice, Dobříšská 550, PSČ 267 24, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12429. Společnost Harmonie uzavřený investiční fond, a.s. tak vstoupila do právního postavení společnosti Vilová čtvrť Levín, s.r.o.
od 20. 12. 2010
- Společnost Harmonie uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28167104, sídlem Hostomice, Dobříšská 550, PSČ 267 24, převzala jako nástupnická společnost při vnitrostátní fúzi sloučením uskutečněné podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 7.9.2010 jmění společnosti INFANT, a.s., IČ 26468344, sídlem Hostomice 550, PSČ 267 24.
od 23. 8. 2010 do 1. 9. 2010
- Valná hromada rozhodla dne 1.7. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti, rozhodnutí valné hromady bylo sepsáno formou notářského zápisu JUDr. Tomáše Oulíka, notáře v Praze se sídlem: Klimentská 1, Praha 1, č. N 411/2010 NZ 356/2010, takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 37.200.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) o čá stku 40.000.000,- Kč (slovy: o čtyřicet milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 77.200.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) za účelem posílení postavení společnosti v obchodních vztazích a z důvodu zákonné povinnosti společnosti dosáhnout vlastního kapitálu alespoň ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a udržení její výše podle § 70 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Upisování a kcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bude využito k účelům uvedeným ve statutu společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 200 ks (slovy. dvě stě kusů) nových kmenových akcií na jméno, k teré nebudou registrovanými cennými papíry a budou vydány v listinné podobě s tím, že tyto akcie budou převoditelné jen s předchozím souhlasem představenstva, jež udělí akcionáři tento souhlas písemnou formou na základě jeho písemné žádosti. Jmenovitá hod nota každé akcie bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upíší peněžitým vkladem předem určeného jediného zájemce - Vlastimila Mandíka, nar. 22.5.1957, bytem Hostomice 528. Tyto nově upisované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií se společností v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 27437558, v pracovní dny od 10 d o 16 hodin, a to ve lhůtě 6 týdnů, která počne běžet dnem 28.7. 2010. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určenému zájemci nejméně pět pracovních dnů před zaháj ením běhu této lhůty. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) u každé akcie; upisovatelem bude zcela splacen uzavřením smlouvy o započtení pohledávky mezi upisovatelem a společností Harmonie uzavřený inve stiční fond, a.s., ve výši 203.848.000,- Kč, kterou má Vlastimil Mandík vůči této společnosti, podle smlouvy o převodu akcií společnosti INFANT, a.s., IČ: 264 68 344, ze dne 17.6.2010. Valná hromada vyslovuje souhlas s tímto započtením. Zbylá část pohledá vky, kterou má upisovatel za společností z titulu nezaplacené kupní ceny za převod akcií emitovaných společností INFANT, a.s., co do výše 163.848.000,- Kč nezaniká. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy upisovatel upsal akcie. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 1. 12. 2009
- Společnost Harmonie uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28167104, sídlem Hostomice 550, PSČ 267 24, převzala jako přejímající společník jmění společnosti Bytový dům Vlaštovka, s.r.o., IČ 27868966, na základě Projektu převzetí jmění ze dne 15.4.2009.
od 23. 2. 2009 do 30. 3. 2009
- Valná hromada rozhodla dne 4.2.2009 o zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí valné hromady bylo sepsáno formou notářského zápisu JUDr. Tomáše Oulíka, notáře v Praze, se sídlem: Klimentská 1, Praha 1, č. N 71/2009 NZ 59/2009, takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 27.600.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých) o částku 9.600.000,- Kč (slovy: o devět milionů šest set tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 37.200.000,- Kč (sl ovy: třicet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) za účelem posílení postavení společnosti v obchodních vztazích a z důvodu zákonné povinnosti společnosti dosáhnout vlastního kapitálu alespoň ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun český ch) podle § 70 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bude využito k účelům uvedeným ve statutu společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 48 ks (slovy: čtyřicet osm kusů) nových kmenových akcií na jméno, které nebudou registrovanými cennými papíry a budou vydány v listinné podobě s tím, že tyto akcie budou převoditelné jen s předchozím sou hlasem představenstva, jež udělí akcionáři tento souhlas písemnou formou na základě jeho písemné žádosti. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upíší peněžitým vkladem předem určeného jediného zájemci - společnosti HARMONIE GROUP, a.s., se sídlem Beroun, Havlíčkova 1735, PSČ 266 01, IČ 267 63 494. Tyto nově upisované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání ak cií se společností v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 274 37 558, v pracovní dny od 10 do 16 hodin, a to ve lhůtě čtyř týdnů, která počne běžet dnem 23.2.2009 (slovy: třiadvacátého úno ra roku dva tisíce devět). Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určenému zájemci nejméně pět pracovních dnů před zahájením běhu této lhůty. Emisní kurs upisovaný ch akcií bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) u každé akcie. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i za upisovatele musí být ú ředně ověřeny. Pokud k uzavření smlouvy o upsání akcií dojde před právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmín ku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií upisovaných k provedení tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti bude upisovatele m zcela splacen uzavřením smlouvy o započtení pohledávky, uzavřené mezi společností a upisovatelem. Jedná se o pohledávku ve výši 9.613.000,- Kč, kterou má upisovatel za společností z titulu dosud nevyplacené úhrady za převod obchodního podílu ve společn osti Bytový dům Vlaštovka, s.r.o., se sídlem Beroun - Město, Havlíčkova 1735, PSČ 266 01, IČ: 278 68 966, dle Smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti Bytový dům Vlaštovka, s.r.o. ze dne 16.12.208. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřen a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do patnácti dnů ode dne, kdy upisovatel upsal akcie. S tímto způsobem započtení valná hromada vyslovuje souhlas, přičemž zbylá část pohledávky, kterou má u pisovatel za společností z titulu dosud nevyplacené úhrady za převod obchodního podílu ve společnosti Bytový dům Vlaštovka, s.r.o. co do výše 13.000,- Kč nezaniká.
od 9. 10. 2008 do 11. 11. 2008
- Jediný akcionář rozhodl dne 30. 9. 2008 o výšení základního kapitálu, rozhodnutí jediného akcionáře bylo sepsáno formou notářského zápisu JUDr. Tomáše Oulíka, notáře v Praze, se sídlem: Klimentská 1, Praha 1, č. N 540/2008 NZ 449/2008 takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), která byla zvýšena rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 27.8.2008 obsaženým v notářském zápise JUDr. Tomáše Oulíka čj. NZ 398/2008 na částku 4.000.000,- K č (slovy: čtyři miliony korun českých), o částku 23.600.000,- Kč (slovy: o dvacet tři milionů šest set tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 27.600.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých) za účelem posílení po stavení společnosti v obchodních vztazích a z důvodu zákonné povinnosti společnosti dosáhnout vlastního kapitálu alespoň ve výši 50,000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) podle § 70 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v e znění pozdějších předpisů. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bude využito k účelům uvedeným ve statutu společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 118 ks (slovy: jedno sto osmnáct kusů) nových kmenových akcií na jméno, které nebudou registrovanými cennými papíry a budou vydány v listinné podobě s tím, že tyto akcie budou převoditelné jen s předchozí m souhlasem představenstva, jež udělí akcionáři tento souhlas písemnou formou na základě jeho písemné žádosti. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upíší peněžitým vkladem. Jediný akcionář společnosti se vzdává, a tímto již vzdal, přednostního práva k úpisu nových akcií a rozhodl, že akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a sice této právnické osobě: HARMONIE GROUP, a.s., se sídlem Beroun, Havlíčkova 1735, PSČ 266 0 1, IČ 267 63 494, co do výše 23.600.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set tisíc korun českých). Předmětem činnosti společnosti HARMONIE GROUP, a.s., je : - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem, - velkoobchod, - zprostředkování obchodu, - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, - zprostředkování služeb, - realitní činnost, - správa a údržba nemovitostí, - provádění staveb, jejich změn a odstraňování, - vydavatelské a nakladatelské činnosti, - reklamní činnost a marketing, - projektová činnost ve výstavbě. Tyto nově upisované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií se společností v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 27437558, v pracovní dny od 10 do 16 hodin, a to ve lhůtě čtyř tý dnů, která počne běžet dnem 13. 10. 2008 (slovy: třináctého října roku dva tisíce osm). Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určenému zájemci nejméně pět pracovn ích dnů před zahájením běhu této lhůty. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) u každé akcie. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i za u pisovatele musí být úředně ověřeny. Pokud k uzavření smlouvy o upsání akcií dojde před právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude pr ávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií upisovaných k provedení tohoto zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem zcela splacen uzavřením smlouvy o započtení pohledávky, uzavřené mezi společností a upisovatelem. Jedná se o pohledávku ve výši 23.606.400,- Kč, kterou m á upisovatel za společností z titulu dosud neuhrazené kupní ceny za převod akcií společnosti TIP´02 a.s., se sídlem Beroun, Havlíčkova 1735, PSČ 266 01, IČ: 492 40 901, dle Smlouvy o převodu akcií společnosti TIP´02 a.s. ze dne 9.4.2008. -Smlouva o započt ení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do patnácti dnů ode dne, kdy upisovatel upsal akcie. S tímto způsobem započtení jediný akcionář vyslovuje souhlas, přičemž zbylá část pohledávky, kterou má upisovatel za společností z titulu dosud neuhrazené kupní ceny za převod akcií společnosti TIP´02 a.s., co do výše 6.400,- Kč nezaniká.
od 5. 9. 2008 do 7. 10. 2008
- Jediný akcionář rozhodl dne 27. 8. 2008 o zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí jediného akcionáře bylo sepsáno formou notářského zápisu JUDr. Tomáše Oulíka, notáře v Praze se sídlem Klimentská 1, Praha 1, č. N 480/2008, Nz 398/2008 takto: Základní kapi tál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) za účelem posílení postavení společnosti v obcho dních vztazích a z důvodu zákonné povinnosti společnosti navýšit základní kapitál na celkovou částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) podle § 70 odst. 2 zákona č. 189/2004Sb., o kolektivním investování,ve znění pozdějších předpisů. U pisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Peněžní prostředky získané upsáním nových akcií budou použity k účelům uvedeným ve statutu společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 ks (slovy: deseti kusů) nových kmenových akcií na jméno, které nebudou registrovanými cennými papíry a budou vydávány v listinné podobě s tím, že tyto akcie budou převoditelné jen s předchozím souhla sem představenstva, jež udělí akcionáři tento souhlas písemnou formou na základě jeho písemné žádosti. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Jediný akcionář společnosti se vzdává, a tímto již vzdal, přednostního práva k úpisu nových akcií a rozhodl, že akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a sice této právnicí osobě: HARMONIE GROUP, a.s., se sídlem Beroun, Havlíčkova 1735, PSČ 266 01, IČ 267 63 494, co do výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvou milionů korun českých). Předmětem činnosti společnosti HARMONIE GROUP, a.s., je: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem, - velkoobchod, - zprostředkování obchodu, - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, - zprostředkování služeb, - realitní činnost, - správa a údržba nemovitostí, - provádění staveb, jejich změn a odstraňování, - vydavatelské a nakladatelské činnosti, - reklamní činnost a marketing, - projektová činnost ve výstavbě. Jediný akcionář konstatuje, že tato právnická osoba již obdržela předchozí souhlas České národní banky k tomuto úpisu. Tyto nově upisované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií se společností v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s.,se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 274 37 558, v pracovní dny od 10 do 16 hodin, a to ve lhůtě čtyř t ýdnů, která počně běžet dnem 5. 9. 2008 (slovy: pátého září roku dva tisíce osm). Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určenému zájemci nejméně pět pracovních d nů před zahájením běhu této lhůty. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i za upisovatele musí být úředně ověřeny. Pokud k uzavření smlouvy o upsání akcií dojde před právní mocí usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude pr ávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií upisovaných k provední zvýšení základního kapitálu bude splacen upisovatelem výhradně peněžitým vkladem na účetč. 266xxxx u ČSOB, a.s., ve lhůtě dvou měsíců od uzavření smlouvy o upsání akcií.
Kapitál
od 1. 9. 2010
Základní kapitál 77 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 3. 2009 do 1. 9. 2010
Základní kapitál 37 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 11. 2008 do 30. 3. 2009
Základní kapitál 27 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 10. 2008 do 11. 11. 2008
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2007 do 7. 10. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 386.
od 25. 4. 2016
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 1. 9. 2010 do 25. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 386.
od 30. 3. 2009 do 1. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 186.
od 11. 11. 2008 do 30. 3. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 138.
od 7. 10. 2008 do 11. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 11. 10. 2007 do 7. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 25. 4. 2016
Mgr. MARCEL MANDÍK - statutární ředitel
Neumětely, Ve Dvoře, PSČ 267 24
den vzniku členství: 11. 1. 2016
den vzniku funkce: 11. 1. 2016
od 31. 8. 2015 do 25. 4. 2016
Mgr. MARCEL MANDÍK - předseda představenstva
Neumětely, Ve Dvoře, PSČ 267 24
den vzniku členství: 15. 6. 2015 - 11. 1. 2016
den vzniku funkce: 15. 6. 2015 - 11. 1. 2016
od 31. 8. 2015 do 25. 4. 2016
VLASTIMIL MANDÍK - místopředseda představenstva
Hostomice, Na Hřibu, PSČ 267 24
den vzniku členství: 15. 6. 2015 - 11. 1. 2016
den vzniku funkce: 15. 6. 2015 - 11. 1. 2016
od 31. 8. 2015 do 25. 4. 2016
Ing. VIKTOR ČECHURA - člen představenstva
Jirny, Zahradní, PSČ 250 90
den vzniku členství: 15. 6. 2015 - 11. 1. 2016
od 19. 5. 2015 do 31. 8. 2015
AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558 - člen představenstva
Praha, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00
den vzniku funkce: 16. 4. 2015 - 15. 6. 2015
od 18. 12. 2012 do 19. 5. 2015
Mgr. MARCEL MANDÍK - předseda představenstva
Neumětely, Ve Dvoře, PSČ 267 24
den vzniku členství: 19. 3. 2010 - 16. 4. 2015
den vzniku funkce: 9. 10. 2012
od 18. 12. 2012 do 19. 5. 2015
VLASTIMIL MANDÍK - místopředseda představenstva
Hostomice, Na Hřibu, PSČ 267 24
den vzniku členství: 8. 10. 2012 - 16. 4. 2015
den vzniku funkce: 9. 10. 2012
od 18. 12. 2012 do 19. 5. 2015
Ing. VIKTOR ČECHURA - člen představenstva
Jirny, Zahradní, PSČ 250 90
den vzniku členství: 8. 10. 2012 - 16. 4. 2015
od 9. 4. 2010 do 18. 12. 2012
Mgr. Marcel Mandík - člen představenstva
Neumětely, Ve Dvoře, PSČ 267 24
den vzniku členství: 19. 3. 2010
od 11. 10. 2007 do 9. 4. 2010
Ing. arch. Martin Tomáš - člen představenstva
Valašské Meziříčí, Sklářská 193, PSČ 757 01
den vzniku členství: 11. 10. 2007 - 19. 3. 2010
od 11. 10. 2007 do 18. 12. 2012
Vlastimil Mandík - předseda představenstva
Hostomice, 528, PSČ 267 24
den vzniku členství: 11. 10. 2007
den vzniku funkce: 11. 10. 2007
od 11. 10. 2007 do 18. 12. 2012
Ing. Viktor Čechura - místopředseda představenstva
Jirny, Zahradní 449, PSČ 250 90
den vzniku členství: 11. 10. 2007
den vzniku funkce: 11. 10. 2007
od 25. 4. 2016
Společnost zastupuje její statutární ředitel.
od 31. 8. 2015 do 25. 4. 2016
Společnost zastupuje vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně.
od 19. 5. 2015 do 31. 8. 2015
Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce, či více pověřených zmocněnců.
od 11. 10. 2007 do 19. 5. 2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představensva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Správní rada
od 25. 4. 2016
Mgr. MARCEL MANDÍK - člen správní rady
Neumětely, Ve Dvoře, PSČ 267 24
den vzniku členství: 11. 1. 2016
Dozorčí rada
od 27. 9. 2015 do 25. 4. 2016
Ing. JANA MALECKÁ - člen dozorčí rady
Hořovice, U Remízku, PSČ 268 01
den vzniku členství: 11. 10. 2007 - 11. 1. 2016
od 9. 4. 2010 do 25. 4. 2016
Petra Melicharová Mandíková - předseda dozorčí rady
beroun, Nad Paloučkem, PSČ 266 01
den vzniku členství: 19. 3. 2010 - 11. 1. 2016
den vzniku funkce: 22. 3. 2010 - 11. 1. 2016
od 20. 3. 2009 do 25. 4. 2016
Ing. Andrea Rosenbaumová
Zdice, Na Nové 848, PSČ 267 51
den vzniku členství: 11. 3. 2009 - 11. 1. 2016
od 11. 10. 2007 do 20. 3. 2009
Jan Dušek - člen dozorčí rady
Neratovice, Kojetická 1023, PSČ 277 11
den vzniku členství: 11. 10. 2007 - 11. 3. 2009
od 11. 10. 2007 do 9. 4. 2010
Ing. Martin Klein - předseda dozorčí rady
Beroun, Nad Paloučkem 1720, PSČ 266 01
den vzniku členství: 11. 10. 2007 - 19. 3. 2010
den vzniku funkce: 11. 10. 2007 - 19. 3. 2010
od 11. 10. 2007 do 27. 9. 2015
Ing. Jana Malecká - člen dozorčí rady
Hořovice, U Remízku 1228, PSČ 268 01
den vzniku členství: 11. 10. 2007
Akcionáři
od 16. 5. 2008 do 7. 10. 2008
Vlastimil Mandík
Hostomice, 528, PSČ 267 24
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 10 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+265
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+105
+
-
3.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-106
+
-
4.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-205
+
-
5.Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-388
+
-

Články na Heroine.cz

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services