Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Elektroporcelán a.s.
IČO: 28203101

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu28. 12. 2007
Obchodní firma
od 9. 11. 2015

Elektroporcelán a.s.

od 28. 12. 2007 do 9. 11. 2015

Brown Hill, a.s.

Sídlo
od 6. 5. 2010 do 9. 11. 2015
Praha 1, Masarykovo nábř. , PSČ 110 00
od 28. 12. 2007 do 6. 5. 2010
Praha 1, Konviktská 24, PSČ 110 00
IČO
od 28. 12. 2007

28203101

Identifikátor datové schránky:sicc87b
Právní forma
od 28. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka2560 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 27. 10. 2015
- zámečnictví, nástrojářství
od 27. 10. 2015
- obráběčství
od 27. 10. 2015
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 27. 10. 2015
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 27. 10. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 10. 2015
- distribuce plynu
od 27. 10. 2015
- distribuce elektřiny
od 28. 12. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 8. 9. 2016 do 8. 9. 2016
- Valná hromada společnosti Elektroporcelán a.s., se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2560, IČ 282 03 101, schválila svým usnesením ze dne 27.6.2 016 zvýšení základního kapitálu společnosti takto : 1.Základní kapitál společnosti Elektroporcelán a.s., IČO: 28203101, se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15 (dále jen Společnost), se zvyšuje o částku 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých) upsán ím nových akcií Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých). 2.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se připouští, přičemž však souhrnná jmenovitá hodnota upsaných akcií musí dosáhnout nejméně 5.000.000,- Kč.(slovy : pět milionů korun českých). 3.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady akcionářů Společnosti. Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu. 4.Bude vydáno 97.256 (devadesát sedm tisíc dvě stě padesát šest) kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (sto korun českých), a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií je jejich souhrnná jmenovitá hodnota, tedy částka ve výši 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých), a bude splacen peněžitými vklady akcionářů Společnosti. 5.Akcionáři jsou oprávněni upisovat akcie s využitím přednostního práva. Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva: a)Představenstvo Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií ("oznámení" ). b)Lhůta pro přednostní upsání akcií činí 2 (dva) týdny ode dne doručení oznámení. Oznámení bude obsahovat náležitosti podle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Přednostní právo lze uplatnit v sídle Společnosti ve stan ovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě. c)K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností ve smyslu ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen "smlouva"). Akcionář, který uplatní přednostní právo na úpis nových akcií, předloží nebo zašl e návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvo Společnosti. d)Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě jednoho měsíce od konání této valné hromady Společnosti; není však povinen učinit tak dříve, než ve lhůtě dvou týdnů ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil. e)Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v druhém kole k upsání akcionářům Společnosti bez omezení. f)Představenstvo Společnosti ve lhůtě deseti dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva uveřejní na internetových stránkách Společnosti oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem akcie upsat ve lhůtě jednoho týdne ode dne uveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese Společnosti nebo písemným oznám ením adresovaným Společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů projeví zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií projevil vůči představenstvu Společnosti nejdříve. g)K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionář, který projeví zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií p ředstavenstvo Společnosti. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě jednoho týdne ode dne př edložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, neprojevil. h)Akcie, které nebyly upsány ani ve druhém kole upisování, se dále neupisují, dosáhne-li souhrnná jmenovitá hodnota upsaných akcií alespoň částky 5.000.000 Kč (slovy : pět milionů korun českých). 6.Za každých završených 2.000,-- Kč (dva tisíce korun českých) jejich podílu na základním kapitálu Společnosti mohou akcionáři upsat jednu novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100 Kč (sto korun českých, tedy: a)akcionáři vlastnící akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč(jeden tisíc korun českých) mohou upsat 1 (jednu) novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.-- Kč (sto korun českých), a to za každé dvě dosavadní akcie Společnosti ve jmenovit é hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) lze tedy upsat (jednu polovinu) nové akcie. Upisovat lze pouze celé akcie. b) akcionáři vlastnící akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 758,-- Kč (sedmset padesát osm korun českých) mohou upsat 1 (jednu) novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých), a to za každých završených 2.000,-- Kč (dva t isíce korun českých) jejich souhrnné jmenovité hodnoty. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 758,--Kč (sedmset padesát osm korun českých) lze tedy upsat 758/2000 nové akcie. Upisovat lze pouze celé akcie. 7.Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet zřízený Společností č.: 60xxxx, vedený u Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií. 8.Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávek akcionáře Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., IČ 47116072, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00 (dále jen BSKT) za Společností: a) pohledávky ve výši 2.000.310,06 Kč,- (slovy: dva miliony tři sta deset korun českých a šest haléřů), která byla přiznána pravomocným rozhodčím nálezem vydaným Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem Praha 5 Smíchov, Vrázova 2243/7, PSČ 150 00, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 dne 18. června 2015, který nabyl právní moci dne 25. června 2015 a vykonatelnosti dne 26. června 2015. Předmětná pohledávka představuje část úroků z prodlení z neuhrazené ceny za Společností odebraný zemní plyn a smluvní pokuty za po rušení závazku Společnosti odebrat minimální množství zemního plynu s fixní cenou, to vše spolu s úrokem z prodlení v zákonné výši, dle smluv uzavřených mezi Společností a společnostmi Západočeská plynárenská, a.s., a Severočeská plynárenská, a.s., dne 4. července 2008, a b) pohledávky ve výši 6.737.189,94 Kč (slovy: šest milionů sedm set třicet sedm tisíc sto osmdesát devět korun českých a devadesát čtyři haléřů) z celkové částky pohledávek 6.854.400,- Kč (slovy: šest milionů osm set padesát čtyři tisíc čtyři sta korun če ských), které společnost BSKT nabyla od společnosti SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, IČ: 630 78 571 na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.4.2016. Pohledávky vznikly na základě Smlouvy o řízení ze dne 29. led na 1997 uzavřené mezi Společností a společností SPGroup a.s. v období od 1. listopadu 2008 do 31. října 2009 a byly Společností uznány, naposled prohlášením o uznání dluhu ze dne 31. prosince 2015 Započtení pohledávek uvedených sub a) a b) se připouští v celkové výši 8.737.500,--Kč (osm milionů sedmset třicet sedm tisíc pět set korun českých) Akcionář společnost BSKT tedy upíše celkem 87.375 ks (osmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát pět kusů) nov ých akcií. 9.Valná hromada současně ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení, které je přílohou zápisu z této valné hromady. 10.Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení mezi Společností a společností BSKT: a)K započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek akcionáře společnosti BSKT dochází účinností smlouvy o započtení uzavřené mezi Společností a společností BSKT. b)Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o úpisu akcií obsahující všechny náležitosti. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doruč it představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o úpisu akcií ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh. c)Lhůta pro upsání akcií činí patnáct dní ode dne, kdy bude společnosti BSKT předán nebo doručen návrh smlouvy o úpisu akcií obsahující všechny náležitosti, nejdéle však třicet dní ode dne konání této valné hromady. Nebude-li v této lhůtě upsáno všech 87. 375 (osmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát pět) kusů nových akcií Společnosti, budou neupsané akcie nabídnuty ostatním akcionářům Společnosti ve druhém kole. d)Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o započtení schválené touto valnou hromadou. Společnost BSKT je povinna a kceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. e)Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 11.Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií.-
od 9. 11. 2015
- Na společnost Brown Hill, a.s., IČ 282 03 101, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, coby společnost nástupnickou přešlo v důsledku přeměny ve formě fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Elektroporcelán Louny a.s., IČ 49 9 02 521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15.
od 6. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Kapitál
od 8. 9. 2016
Základní kapitál 203 254 938 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 12. 2015 do 8. 9. 2016
Základní kapitál 194 513 038 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 11. 2015 do 23. 12. 2015
Základní kapitál 154 101 038 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 12. 2007 do 9. 11. 2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 100, počet akcií: 87 419 v listinné podobě.
od 23. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 42 412 v listinné podobě.
od 9. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno 758, počet akcií: 200 661 v listinné podobě.
od 28. 12. 2007 do 23. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 21. 10. 2019
Ing. IVO JABLONICKÝ, MBA - Místopředseda představenstva
Velešovice, , PSČ 683 01
den vzniku členství: 30. 8. 2019
den vzniku funkce: 5. 9. 2019
od 12. 10. 2019
Ing. PAVEL SEHNAL - Předseda představenstva
Praha - Letňany, Velešínská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 28. 6. 2019
den vzniku funkce: 28. 6. 2019
od 19. 12. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen představenstva
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 16. 7. 2015
od 25. 9. 2018 do 12. 10. 2019
Ing. PAVEL SEHNAL - Předseda představenstva
Praha - Letňany, Velešínská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 16. 8. 2018 - 28. 6. 2019
den vzniku funkce: 16. 8. 2018 - 28. 6. 2019
od 25. 9. 2018 do 21. 10. 2019
Ing. PETR JAŠEK, MBA - Místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Řeznická, PSČ 110 00
den vzniku členství: 29. 6. 2018 - 30. 8. 2019
den vzniku funkce: 30. 6. 2018 - 30. 8. 2019
od 26. 7. 2018 do 19. 12. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen představenstva
Praha - Letňany, Chlebovická, PSČ 199 00
den vzniku členství: 16. 7. 2015
od 17. 5. 2018 do 25. 9. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Letňany, Velešínská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 28. 12. 2012 - 28. 12. 2017
den vzniku funkce: 16. 7. 2015 - 28. 12. 2017
od 7. 11. 2017 do 25. 9. 2018
PETR JAŠEK - místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Řeznická, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 9. 2017 - 29. 6. 2018
den vzniku funkce: 27. 9. 2017 - 29. 6. 2018
od 3. 9. 2015
PETR MILOTA - člen představenstva
Černčice, Čeňka Zemana, PSČ 439 01
den vzniku členství: 16. 7. 2015
od 3. 9. 2015
TOMÁŠ BREZULA - člen představenstva
Praha - Břevnov, Šlikova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 16. 7. 2015
od 3. 9. 2015 do 7. 11. 2017
MIROSLAV NOVOTNÝ - místopředseda představenstva
Písek - Hradiště, Na Ryšavce, PSČ 397 01
den vzniku členství: 16. 7. 2015 - 26. 9. 2017
den vzniku funkce: 16. 7. 2015 - 26. 9. 2017
od 3. 9. 2015 do 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 28. 12. 2012
den vzniku funkce: 16. 7. 2015
od 3. 9. 2015 do 26. 7. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen představenstva
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 16. 7. 2015
od 13. 2. 2013 do 3. 9. 2015
PAVEL SEHNAL - člen představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 28. 12. 2012
od 28. 12. 2007 do 13. 2. 2013
Ing. Pavel Sehnal - člen představenstva
Praha 4, Vavřenova 1440, PSČ 142 00
den vzniku členství: 28. 12. 2007 - 28. 12. 2012
den vzniku funkce: 28. 12. 2007 - 28. 12. 2012
od 3. 9. 2015
Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva, b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen v rozsahu tohoto pověření. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva anebo místopředseda představenst va společně s dalším členem představenstva.
od 6. 8. 2014 do 3. 9. 2015
Má-li představenstvo společnosti jednoho člena, jedná za společnost tento člen samostatně. Má-li představenstvo společnosti tři členy, jedná za společnost samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva anebo místopředseda představens tva společně s dalším členem představenstva.
od 28. 12. 2007 do 6. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoli člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnost i.
Dozorčí rada
od 25. 9. 2018
Ing. MIROSLAV NOVOTNÝ - Člen dozorčí rady
Písek - Hradiště, Na Ryšavce, PSČ 397 01
den vzniku členství: 29. 6. 2018
od 7. 4. 2018 do 25. 9. 2018
PETR KACHLÍK - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 111 01
den vzniku členství: 24. 6. 2014 - 29. 6. 2018
od 6. 8. 2014 do 7. 4. 2018
PETR KACHLÍK - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 24. 6. 2014
od 5. 6. 2013 do 6. 8. 2014
Ing. BOHUMIL VRHEL - člen dozorčí rady
Strakonice - Strakonice II, Českých lesů, PSČ 386 01
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 24. 6. 2014
od 15. 8. 2012 do 5. 6. 2013
Ing. Bohumil Vrhel - člen dozorčí rady
Strakonice, Českých lesů, PSČ 386 01
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 24. 6. 2014
od 5. 2. 2009 do 15. 8. 2012
Mgr. Milan Kolanda - člen dozorčí rady
Praha 9, Za Černým mostem 1519, PSČ 198 00
den vzniku členství: 20. 1. 2009 - 1. 6. 2012
od 5. 2. 2009 do 6. 8. 2014
Ing. Petr Kachlík - předseda dozorčí rady
Praha 10, Za Zahradami 398/6, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 1. 2009 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 1. 2009 - 24. 6. 2014
od 5. 2. 2009 do 6. 8. 2014
Ing. Václav Beneš - člen dozorčí rady
Černíny - Hetlín, 1, PSČ 284 01
den vzniku členství: 20. 1. 2009 - 24. 6. 2014
od 28. 12. 2007 do 5. 2. 2009
Ing. Petr Kachlík - předseda dozorčí rady
Praha 10, Za Zahradami 398/6, PSČ 109 00
den vzniku členství: 28. 12. 2007 - 20. 1. 2009
den vzniku funkce: 28. 12. 2007 - 20. 1. 2009
od 28. 12. 2007 do 5. 2. 2009
Ing. Václav Beneš - člen dozorčí rady
Říčany, Táborská 934, PSČ 251 01
den vzniku členství: 28. 12. 2007 - 20. 1. 2009
den vzniku funkce: 28. 12. 2007 - 20. 1. 2009
od 28. 12. 2007 do 5. 2. 2009
Mgr. Milan Kolanda - člen dozorčí rady
Praha 9, Za Černým mostem 1519, PSČ 198 00
den vzniku členství: 28. 12. 2007 - 20. 1. 2009
den vzniku funkce: 28. 12. 2007 - 20. 1. 2009
Akcionáři
od 3. 9. 2015 do 9. 11. 2015
Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s., IČO: 47116072
Praha l, Masarykovo nábř. 28
od 6. 5. 2008 do 3. 9. 2015
Ing. Pavel Sehnal
Praha 4, Vavřenova 1440, PSČ 142 00
od 28. 12. 2007 do 6. 5. 2008
Capital Management Company, a.s., IČO: 63079992
Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 15 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 45 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 68 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Broadway Change 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 628,00 Kč
Komerční banka 2 631,95 Kč
Expobank CZ 2 632,70 Kč
Sberbank CZ 2 645,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 687,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 198 704 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+6
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

+4
+
-
3.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

-3
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-5
+
-
5.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-69
+
-

Články na Heroine.cz

Alternativy pro všechny s periodou

Alternativy pro všechny s periodou

Trh s menstruačními pomůckami rozrostl. Do středního proudu se dostaly i alternativy,...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Kolonoskopie čeká opravdu mnoho z vás. Už jenom proto, že od padesáti pěti let nabízí...více

Jak Terminátoři přicházejí o maminky

Jak Terminátoři přicházejí o maminky

Do kin jde šestý Terminátor. A možná zajímavější než to, že Arnold tentokrát řekne: Už...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Dovolená
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Dovolená

Otázka: Dobrý den. Mám dotaz. Kolegyně přešla z rodičovské dovolené s jedním dítětem na mateřskou dovolenou s druhým dítětem. Můj dotaz zní, jak se počítají dny řádné dovolené, které bych ji měla vyplatit po uplynutí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services