EP Energy, a.s., IČO: 29259428 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti EP Energy, a.s. Údaje byly staženy 2. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 29259428. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 29259428 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 12. 2010
Obchodní firma
od 16. 12. 2010

EP Energy, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 10. 6. 2015 do 17. 6. 2016
Brno, Příkop , PSČ 602 00
od 2. 9. 2014 do 10. 6. 2015
Brno, Příkop , PSČ 602 00
od 16. 12. 2010 do 2. 9. 2014
Brno, Příkop , PSČ 602 00
IČO
od 16. 12. 2010

29259428

DIČ

CZ29259428

Identifikátor datové schránky:pwfwq8t
Právní forma
od 16. 12. 2010
Akciová společnost
Spisová značka21733 B, Městský soud v Praze
Předmět činnosti
od 16. 12. 2010
- správa vlastního majetku
Ostatní skutečnosti
od 1. 8. 2021
- Na společnost EP Energy, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 59 428, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Lirostana s.r.o., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 087 83 993.
od 30. 11. 2017
- Dle projektu fúze sloučením mezi společností EP Hungary, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 041 61 416, na straně jedné jako zanikající společností, a společností EP Energy, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 292 59 428, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti EP Hungary, a.s. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost EP Energy, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti.
od 1. 8. 2015
- Na společnost EP Energy, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností EP Renewables a.s., IČO 03139085, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd ílu B, vložce č. 19842 a společnosti ČKD Blansko Wind, a.s., IČO 27689701, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 18381.
od 2. 9. 2014 do 5. 2. 2015
- Dne 14. srpna 2014 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu 6 725 044 512 Kč (z původních 19 569 097 548 Kč na 12 844 053 036 Kč) snížením jmenovité hodnoty vš ech 19 549 548 ks akcií emitovaných společností z 1001 Kč na akcii na 657 na akcii. Ke snížení základního kapitálu dojde z důvodu optimalizace kapitálové struktury společnosti. Peněžní prostředky odpovídající snížení základního kapitálu budou vyplaceny je dinému akcionáři (výplata bude provedena započtením pohledávek společnosti za jediným akcionářem vůči pohledávkám jediného akcionáře za společností, popřípadě po příslušném postoupení pohledávek jiným právnickým osobám v rámci koncernu).
od 2. 9. 2014 do 17. 6. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 8. 2014
- Dne 26. května 2014 společnosti EP Energy, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ 292 59 428 ("Nástupnická společnost") a společnosti EPH Financing II, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 247 88 376 ("Zanikající společnost") sjednaly projekt fúze sloučením, na základě kterého Zanikající společnost zanikla a jmění Zanikající společnosti přešlo na Nástupnickou společnost.
od 19. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 12. 2013 do 18. 12. 2013
- Dne 11. prosince 2013 společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „Jediný akcionář“) rozhodla při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 100.100.000,- Kč (jedno sto milionů jedno sto tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: - 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) akcií, - o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.001,- Kč (jeden tisíc jedna korun českých), - druh akcií: kmenové, - podoba akcií: listinná, - forma akcií: akcie na jméno; - emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.001,- Kč činí: 33.134,12 Kč (slovy: třicet tři tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých dvanáct haléřů). 3) Údaj o přednostním právu na upisování akcií: neexistují žádná přednostní práva podle § 204a obchodního zákoníku na upsání jakýchkoliv nových akcií, které budou vydány na základě tohoto rozhodnutí, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem. 4) Všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem společností Energetický a průmyslový holding, a.s. 3) Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 3.313.412.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta třináct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) a bude splacen nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, 4) Akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. a Společností; Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude Jedinému akcionáři oznámen představenstvem Společnosti při doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií , s tím, že tato lhůta počne běžet Jedinému akcionáři dnem následujícím po dni, ve kterém bude předmětný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen. Upisování akcií může začít před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku, za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, na adrese Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, v pracovní dny od 9:00 hod do 16:00 hod. 5) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných nových akcií do 14 dní ode dne následujícího po uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, a to uzavřením písemné smlouvy o vkladu nepeněžitého vkladu, s tím, že místem pr o splacení nepeněžitých vkladů je sídlo Společnosti, na adrese Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, v pracovní dny od 9:00 hod do 16:00 hod. 6) Celkem 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) akcií o celkové jmenovité hodnotě 100.100.000,- Kč (jedno sto milionů jedno sto tisíc korun českých) bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci - Jedinému akcionáři, přičemž upsaný vklad bude předem určeným - Jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem; nepeněžitý vklad tvoří: - deset kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě emitovaných společností EPH Financing II, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČO: 24788376, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých každá); - pohledávka Jediného akcionáře za společností EPH Financing II, a.s., na vrácení úvěru poskytnutého na základě úvěrové smlouvy ze dne 17. října 2013, uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jako věřitelem a společností EPH Financ ing II, a.s.jako dlužníkem; 7) Jediný akcionář, zastoupený paní Janou Myslivcovou, schvaluje upisování akcií Jediným akcionářem, shora popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou 3.313.412.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta třin áct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) určenou ve znaleckém posudku znalcem E & Y Valuations s.r.o., IČ: 16190581, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 2097/10, PSČ 120 00, počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem činí: - 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.001,- Kč (jeden tisíc jedna korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: listinná, forma akcií: akcie na jméno; za celkový emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 3.31 3.412.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta třináct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 2) obchodního zákoníku) tvoří emisní ážio.
od 4. 11. 2013
- Dne 12. září 2013 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o přeshraniční fúzi sloučením a schválil projekt přeshraniční fúze ze dne 25. června 2013, na jehož základě došlo k zániku společnosti Honor Invest, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297 /14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 271 45 565, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9306, společnosti Czech Energy Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 271 66 51 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9447, společnosti HC Fin3 N.V., se sídlem Weteringschans 26, 1017SG Amsterdam, Nizozemsko, reg. č.: 818028488, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Ams terodam č. 34274924, společnosti EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, Nicosia, 2012, Kyperská republika, reg. č.: HE 250826, a společnosti LIGNITE INVESTMENTS 1 LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, Nicosia, 2012, Kyperská republika, reg. č.: HE 237612 a přechodu jmění těchto zanikajících společností na nástupnickou společnost EP Energy, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, Česká republika, IČO: 292 59 428 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6278.
od 16. 8. 2013 do 26. 8. 2013
- Společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti EP Energy, a.s., přijalo dne 14. srpna 2013 tato rozhodnutí: 1. Společná ustanovení 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 30 000 000,- Kč (třicet milionů korun českých), vydáním 30 000 (třiceti tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ( jeden tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.2. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva může jediný akcionář upsat všech 30 000 (třicet tisíc) kusů nových akcií; emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) 2.2. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o přednostním právu na upsání nových akcií obsahující alespoň náležito sti podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 2.3. přednostní právo na upsání nových akcií může akcionář vykonat uzavřením smlouvy o upsání akcií na adrese Praha 1, Pařížská 130/26, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti dnů) ode dne doručení informace o přednostním právu 2.4. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2109xxxx zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu 3. Upisování bez přednostního práva 3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti, ostatní způsoby upsání akcií uv edené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Praze 1, Pařížská 130/26, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází u zavřením smlouvy o upsání akcií 3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2109xxxx zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro spl acení vkladu
od 28. 6. 2011 do 30. 6. 2011
- Dne 27.6.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu 1 703 571 000 Kč (z původních 17 715 977 000Kč na 19 419 548 000 Kč) a to úpisem 1 703 571 kusů kmenovýc h listinných akcií na jméno, každé ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s tím, že: - emisní kurz každé nově upisované akcie je 1 000,- Kč; - všechny nově upisované akcie budou upsány jediným akcionářem, tj. společností Energetický a průmyslový holding, a.s.; - upisování nad částku 1 703 571 000,- Kč se nepřipouští; - akcie se upisují uzavřením smlouvy o úpisu akcií; - akcie se upisují nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je 100 % akcií společnosti HC Fin3 N.V., se sídlem Weteringschans 26, 1017SG Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34274924, které byly oceněny znalcem A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4 , 602 00 Brno, IČ: 44119097, na hodnotu 1 703 571 000,- Kč, přičemž za tento vklad se vydá 1 703 571 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každé ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč; - místem úpisu akcii je sídlo společnosti EP Investment Advisors, s.r.o.: Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1; - pro úpis akcií se určuje lhůta 14 dnů od předložení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; - smlouvu o úpisu akcií předloží představenstvo společnosti EP Energy, a.s. k podpisu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. bezodkladně po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti EP Energy, a.s. o zvýšení základního k apitálu společnosti do obchodního rejstříku; - úpis akcií je vázán rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti EP Energy, a.s. do obchodního rejstříku; - lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti EP Investment Advisors, s.r.o.: Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1.
Kapitál
od 30. 11. 2017
Základní kapitál 13 000 449 420 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 2. 2015 do 30. 11. 2017
Základní kapitál 12 844 053 036 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 2. 2015 do 25. 2. 2015
Základní kapitál 12 844 053 036 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 12. 2013 do 5. 2. 2015
Základní kapitál 19 569 097 548 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 11. 2013 do 18. 12. 2013
Základní kapitál 19 468 997 548 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 8. 2013 do 4. 11. 2013
Základní kapitál 19 449 548 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 6. 2011 do 26. 8. 2013
Základní kapitál 19 419 548 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 12. 2010 do 30. 6. 2011
Základní kapitál 17 715 977 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno 665, počet akcií: 19 549 548 v listinné podobě.
od 25. 2. 2015 do 30. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno 657, počet akcií: 19 549 548 v listinné podobě.
od 5. 2. 2015 do 25. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno 657, počet akcií: 19 549 548 v listinné podobě.
od 5. 2. 2015 do 25. 2. 2015
19549548 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 657,- Kč
od 20. 12. 2013 do 5. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 001, počet akcií: 19 549 548 v listinné podobě.
od 18. 12. 2013 do 20. 12. 2013
Akcie na jméno 1 001, počet akcií: 100 000 v listinné podobě.
od 4. 11. 2013 do 20. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 001, počet akcií: 19 449 548 v listinné podobě.
od 26. 8. 2013 do 4. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 19 449 548 v listinné podobě.
od 30. 6. 2011 do 26. 8. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 19 419 548 v listinné podobě.
od 16. 12. 2010 do 30. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 17 715 977 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 22. 9. 2018
PAVEL HORSKÝ - člen představenstva
Praha - Dejvice, Na Míčánce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015
od 25. 7. 2017
Ing. Mgr. TOMÁŠ DAVID - předseda představenstva
Praha - Hlubočepy, Borského, PSČ 152 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015
den vzniku funkce: 9. 3. 2017
od 25. 7. 2017
WILLIAM DAVID GEORGE PRICE - člen představenstva
Londýn, 99 Brondesbury Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 11. 3. 2017
od 26. 10. 2016
Mgr. PETR SEKANINA - Místopředseda představenstva
Praha - Krč, Budějovická, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 10. 2016
den vzniku funkce: 12. 10. 2016
od 17. 6. 2016
MAREK SPURNÝ - člen představenstva
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 11. 12. 2015
od 17. 6. 2016
JIŘÍ FEIST - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Severovýchodní VI, PSČ 141 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015
od 17. 6. 2016 do 26. 10. 2016
Ing. JAN ŠPRINGL - Místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015 - 12. 10. 2016
den vzniku funkce: 18. 1. 2016 - 12. 10. 2016
od 17. 6. 2016 do 25. 7. 2017
JUDr. DANIEL KŘETÍNSKÝ - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015 - 10. 3. 2017
den vzniku funkce: 11. 12. 2015 - 9. 3. 2017
od 17. 6. 2016 do 25. 7. 2017
TOMÁŠ DAVID - člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Borského, PSČ 152 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015
od 17. 6. 2016 do 22. 9. 2018
PAVEL HORSKÝ - člen představenstva
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015
od 1. 2. 2016 do 17. 6. 2016
Ing. JAN ŠPRINGL - Místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015
den vzniku funkce: 18. 1. 2016
od 22. 1. 2016 do 1. 2. 2016
JAN ŠPRINGL - člen představenstva
Praha - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015
od 22. 1. 2016 do 17. 6. 2016
JUDr. DANIEL KŘETÍNSKÝ - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015
den vzniku funkce: 11. 12. 2015
od 22. 1. 2016 do 17. 6. 2016
MAREK SPURNÝ - člen představenstva
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 11. 12. 2015
od 22. 1. 2016 do 17. 6. 2016
PAVEL HORSKÝ - člen představenstva
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015
od 22. 1. 2016 do 17. 6. 2016
JIŘÍ FEIST - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Severovýchodní VI, PSČ 141 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015
od 22. 1. 2016 do 17. 6. 2016
TOMÁŠ DAVID - člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Borského, PSČ 152 00
den vzniku členství: 11. 12. 2015
od 10. 6. 2015 do 22. 1. 2016
JUDr. DANIEL KŘETÍNSKÝ - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 11. 12. 2015
den vzniku funkce: 16. 12. 2010 - 11. 12. 2015
od 6. 11. 2013 do 10. 6. 2015
JUDr. DANIEL KŘETÍNSKÝ - předseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 12. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2010
od 5. 4. 2013 do 22. 1. 2016
JAN ŠPRINGL - místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 11. 12. 2015
den vzniku funkce: 5. 3. 2013 - 11. 12. 2015
od 5. 4. 2013 do 22. 1. 2016
MAREK SPURNÝ - člen představenstva
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 11. 12. 2015
od 5. 4. 2013 do 22. 1. 2016
PAVEL HORSKÝ - člen představenstva
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 20. 3. 2012 - 11. 12. 2015
od 5. 4. 2013 do 22. 1. 2016
JIŘÍ FEIST - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Severovýchodní VI, PSČ 141 00
den vzniku členství: 5. 3. 2013 - 11. 12. 2015
od 5. 4. 2013 do 22. 1. 2016
TOMÁŠ DAVID - člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Borského, PSČ 152 00
den vzniku členství: 5. 3. 2013 - 11. 12. 2015
od 16. 4. 2012 do 5. 4. 2013
Pavel Horský - člen představenstva
Brno - Líšeň, Otiskova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 20. 3. 2012
od 16. 12. 2010 do 5. 4. 2013
Mgr. Marek Spurný - místopředseda představenstva
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 16. 12. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2010 - 5. 3. 2013
od 16. 12. 2010 do 5. 4. 2013
Ing. Jan Špringl - člen představenstva
Praha 3, Pod Kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 12. 2010
od 16. 12. 2010 do 6. 11. 2013
JUDr. Daniel Křetínský - předseda představenstva
Praha 7, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 12. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2010
od 16. 12. 2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 25. 7. 2020
Ing. VÁCLAV PALEČEK - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Bořivojova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 7. 2020
od 13. 5. 2018
Ing. JAN ŠPRINGL - Předseda dozorčí rady
Praha - Střešovice, Na Ořechovce, PSČ 162 00
den vzniku členství: 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 22. 6. 2017
od 25. 7. 2017
Ing. MILAN JALOVÝ - člen dozorčí rady
Blansko, Vrchlického, PSČ 678 01
den vzniku členství: 22. 6. 2017
od 25. 7. 2017 do 13. 5. 2018
Ing. JAN ŠPRINGL - Předseda dozorčí rady
Praha - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 22. 6. 2017
od 25. 7. 2017 do 25. 7. 2020
Ing. FILIP BĚLÁK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, V borovičkách, PSČ 155 00
den vzniku členství: 22. 6. 2017 - 30. 6. 2020
od 26. 10. 2016 do 25. 7. 2017
Ing. IVAN JAKABOVIČ - předseda dozorčí rady
MONACO-VILLE, 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, PSČ 980 00, Monacké knížectví
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 14. 8. 2014 - 22. 6. 2017
od 17. 6. 2016 do 26. 10. 2016
IVAN JAKABOVIČ - předseda dozorčí rady
Praha - Malá Strana, Malostranské nábřeží, PSČ 118 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012
den vzniku funkce: 14. 8. 2014
od 17. 6. 2016 do 25. 7. 2017
MARTIN FEDOR - člen dozorčí rady
Bratislava, Budovatelská 12, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 22. 6. 2017
od 17. 6. 2016 do 25. 7. 2017
MILOŠ BADIDA - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Nad akáty, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 22. 6. 2017
od 10. 6. 2015 do 17. 6. 2016
MILOŠ BADIDA - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Nad akáty, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012
od 2. 9. 2014 do 17. 6. 2016
IVAN JAKABOVIČ - předseda dozorčí rady
Bratislava, Donnerova, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 9. 2012
den vzniku funkce: 14. 8. 2014
od 5. 4. 2013 do 2. 9. 2014
ROBERT ŠEVELA - člen dozorčí rady
Dolní Břežany - Lhota, Jasanová, PSČ 252 41
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 20. 6. 2014
od 5. 4. 2013 do 2. 9. 2014
MEL GERARD CARVILL - člen dozorčí rady
Bradways, Rue des Tranquesous, St. Saviours, Guernsey (Spojené království)
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 20. 6. 2014
od 5. 4. 2013 do 2. 9. 2014
IVAN JAKABOVIČ - člen dozorčí rady
Bratislava, Donnerova, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 9. 2012
od 5. 4. 2013 do 10. 6. 2015
MILOŠ BADIDA - člen dozorčí rady
Praha 4 - Libuš, K lesu, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012
od 5. 4. 2013 do 17. 6. 2016
MARTIN FEDOR - člen dozorčí rady
Bratislava, Budovatelská 12, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 9. 2012
od 8. 2. 2013 do 5. 4. 2013
ROBERT ŠEVELA - člen dozorčí rady
Dolní Břežany - Lhota, Jasanová, PSČ 252 41
den vzniku členství: 27. 10. 2012 - 20. 6. 2014
od 8. 2. 2013 do 5. 4. 2013
MEL GERARD CARVILL - člen dozorčí rady
Bradways, Rue des Tranquesous, St. Saviours, Guernsey (Spojené království)
den vzniku členství: 27. 11. 2012 - 20. 6. 2014
od 8. 2. 2013 do 5. 4. 2013
IVAN JAKABOVIČ - člen dozorčí rady
Bratislava, Donnerova, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 11. 2012
od 8. 2. 2013 do 5. 4. 2013
MARTIN FEDOR - člen dozorčí rady
Bratislava, Budovatelská 12, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 11. 2012
od 8. 2. 2013 do 5. 4. 2013
MILOŠ BADIDA - člen dozorčí rady
Praha 4 - Libuš, K lesu, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 11. 2012
od 8. 2. 2013 do 2. 9. 2014
MARTIN ŠTEFUNKO - předseda dozorčí rady
Galanta, SNP 968/43, PSČ 924 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 9. 2012 - 20. 6. 2014
od 10. 7. 2012 do 8. 2. 2013
Ing. František Čupr - předseda dozorčí rady
Brno, Vlárská, PSČ 627 00
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 27. 9. 2012
den vzniku funkce: 24. 4. 2012 - 27. 9. 2012
od 10. 7. 2012 do 8. 2. 2013
Mgr. Ing. Jiří Nováček - místopředseda dozorčí rady
Husinec - Řež, Červená skála, PSČ 250 68
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 27. 9. 2012
den vzniku funkce: 24. 4. 2012 - 27. 9. 2012
od 16. 12. 2010 do 10. 7. 2012
Mgr. Marek Janča - předseda dozorčí rady
Brno, Plachty 12B, PSČ 634 00
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 24. 4. 2012
den vzniku funkce: 16. 12. 2010 - 24. 4. 2012
od 16. 12. 2010 do 10. 7. 2012
Ing. František Čupr - místopředseda dozorčí rady
Brno, Vlárská, PSČ 627 00
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 24. 4. 2012
den vzniku funkce: 16. 12. 2010 - 24. 4. 2012
od 16. 12. 2010 do 10. 7. 2012
Mgr.Ing. Jiří Nováček - člen dozorčí rady
Husinec - Řež, Červená skála, PSČ 250 68
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 24. 4. 2012
Akcionáři
od 17. 6. 2016
EP Infrastructure, a.s., IČO: 02413507
Praha - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
od 10. 6. 2015 do 17. 6. 2016
CE Energy, a.s., IČO: 02413507
Brno - Zábrdovice, Příkop, PSČ 602 00
od 19. 5. 2014 do 10. 6. 2015
CE Energy, a.s., IČO: 02413507
Brno, Příkop, PSČ 602 00
od 16. 12. 2010 do 19. 5. 2014
Energetický a průmyslový holding, a.s., IČO: 28356250
Brno, Příkop, PSČ 602 00
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+38

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+19

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-63

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-68

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-137

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-154

+
-

A tohle už jste četli?

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Obchodní podmínky a návštěvní řád nejspíš podrobně nestudujete. Přesto: nákupem vstupenky s nimi souhlasíte. A když pak porušíte pravidla, můžete dostat smluvní pokutu. Třeba i od fotbalového klubu, potvrdil soud.

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Jak lákavá je nabídka akcií společností Gevorkyan a M&T 1997? Máte čekat na Coloseum? Zeptali jsme se investičních expertů.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 081 512 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Je tohle konec bitcoinu? Proč hlavní kryptoměna ztrácí na hodnotě

Je tohle konec bitcoinu? Proč hlavní kryptoměna ztrácí na hodnotě

Cena jednoho bitcoinu se propadla už o víc než milion korun, jako nikdy v historii. Je to jeho konec?

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Současná generace 50+ a v těsném závěsu za ní i takzvané Husákovy děti z počátku 70. let tvoří početnou...

Partners Financial Services