B.G.M. holding a.s., IČO: 43873871 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti B.G.M. holding a.s. Údaje byly staženy 25. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 43873871. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 43873871 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 12. 1991
Obchodní firma
od 20. 6. 1996

B.G.M. holding a.s.

od 19. 6. 1996 do 20. 6. 1996

B.G.M. a.s.

od 16. 3. 1993 do 19. 6. 1996

První zemědělsko-potravinářský investiční fond Bohemia, a.s.

od 16. 12. 1991 do 16. 3. 1993

První zemědělsko-potravinářský investiční fond pro privatizaci zemědělských organizací a jejich propojení se zpracovatelským průmyslem a terciální sférou, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 22. 1. 2014
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Strašnice
Ulice: Žernovská
Adresní místo: Žernovská 1316/6
PSČ: 10000
od 19. 6. 1996 do 22. 1. 2014
Praha 10, Žernovská 6
od 11. 5. 1995 do 19. 6. 1996
Praha 8, Thámova 20
od 16. 12. 1991 do 11. 5. 1995
Praha 7, Osadní 26
IČO
od 16. 12. 1991

43873871

DIČ

CZ43873871

Identifikátor datové schránky:zuunmwg
Právní forma
od 16. 12. 1991
Akciová společnost
Spisová značka1097 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 11. 2021
- Velkoobchod a maloobchod
od 10. 11. 2021
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
od 10. 11. 2021
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 11. 2021
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 10. 11. 2021
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 10. 11. 2021
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 10. 11. 2021
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 8. 7. 2010 do 10. 11. 2021
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 7. 2010 do 10. 11. 2021
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 30. 7. 2008 do 8. 7. 2010
- Realitní činnost
od 16. 5. 2002 do 8. 7. 2010
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob.
od 19. 6. 1996 do 8. 7. 2010
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 19. 6. 1996 do 8. 7. 2010
- Činnost organizačních a ekonomických poradců.
od 19. 6. 1996 do 8. 7. 2010
- Pronájem motorových vozidel.
od 19. 6. 1996 do 8. 7. 2010
- Pronájem průmyslového zboží.
od 19. 6. 1996 do 8. 7. 2010
- Poradenská činnost v oblasti obchodu.
od 19. 6. 1996 do 8. 7. 2010
- Poradenská činnost v oblasti řídících systémů a ekonomických záměrů.
od 19. 6. 1996 do 8. 7. 2010
- Marketing - průzkum a vyhodnocování trhu.
od 19. 6. 1996 do 8. 7. 2010
- Pronájem technologií a technologických zařízení.
od 8. 11. 1993 do 19. 6. 1996
- Shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na podnikání (kolektivní investování).
od 8. 11. 1993 do 19. 6. 1996
- Používání prostředků získaných podle předchozího odstavce ke koupi cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí nebo k vkladům podle smlouvy o tichém společenství nebo jejich ukládání na zvláštní účet u bank.
od 16. 12. 1991 do 8. 11. 1993
- - shromažďovat investiční kupóny a jejich prostřednictvím prová- dět nákupy akcií podniků určených k privatizaci touto formou s cílem umístit investiční kupóny do majetku, který zabezpečí jejich spolehlivé a výnosné uložení
od 16. 12. 1991 do 8. 11. 1993
- - provozování obchodní a podnikatelské činnosti potřebné pro umístění a hospodaření s jejím základním jměním a provozováním obchodů a podnikání bezprostředně souvisejících s činností v prvním odstavci.
Předmět činnosti
od 27. 10. 2004 do 8. 7. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 2. 1. 2023
- Na společnost B.G.M. holding a.s., se sídlem Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 438 73 871, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti AQUA SPOL,spol.s r.o., se sídlem Dolínecká 3161/2, Stra šnice, 100 00 Praha 10, IČO: 453 07 679.
od 27. 2. 2018 do 10. 11. 2021
- Řádná valná hromada společnosti konaná dne 23.2.2018 přijala toto usnesení : 1.Valná hromada společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, IČO 438 73 871, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále je Společnost), v souladu s § 375 a násl. ZOK konstatuj e, že hlavním akcionářem Společnosti je B.G.M. Managers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO 250 55 143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45737 (dále jen Hlavní akcionář), kter ý vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala a ke dni konání valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlaso vacích právech Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatňovat právo požadovat nucený přechod všech akcií ostatních vlastníků akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK. 2.Valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví vlastníků akcií odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen minoritní akcionáři), na Hlavního akcionáře, a to společnost B.G.M. Mana gers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO 250 55 143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45737. Vlastnické právo k akciím Společnosti, kterými jsou akcie minoritních akcionářů Sp olečnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady konané dne 23. 2. 2018 do obchodního rejstříku (dále jen Rozhodný den). Na Hlavního akcionáře tedy k Rozhodnému dni přejde vlastnické právo k akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku minoritní akcionáři. 3.Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí část ku 466,-Kč (čtyřista šedesát šest korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění Hlavní akcionář doložil znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 32/2017 ze dne 13. 12. 2017, vypracovaným znaleckým ústavem A Consult plus, spol. s r.o. znalecký ústav, Na Poříčí 3a, Palladium, 110 00 Praha 1, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady (dále jen Znalecký posudek) 4.Valná hromada schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou, a to Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 00001350 (dále jen ČSOB). 5.Valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba ČSOB před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl na účet vedený ČSOB peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění minor itním akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. 6.Valná hromada určuje, že minoritní akcionáři předloží své akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. § 387 odst.1 ZOK, tedy do 30 dnů od Rozhodného dne, tedy do 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře v soul adu s čl. 2 tohoto bodu usnesení valné hromady, příp. v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší než 14 dnů ode dne jejího vyhlášení. Minoritní akcionáři předloží své akcie v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Žernovská 1316/6 v pracovních dnech (pondělí a středa) v době od 9.00 do 15.00 hod., po předchozím telefonickém objednání na tel. čísle 274 810 488. Nepředloží-li minoritní akcionáři tyto akcie ve stanovené lhůtě, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1, vět a první ZOK. 7.ČSOB vyplatí minoritním akcionářům Protiplnění nejpozději do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388, odst. 1 ZOK, tedy po dni, ve kterém minoritní akcionáři předají své akcie Společnosti dle ust. § 387 ZOK. ČSOB poskytne protiplnění podl e pokynu Společnosti tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k Rozhodnému dni, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. 389 odst. 1 ZOK. V souladu s ust. 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok v obvyklé výši úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., přirůstající od Rozhodného dne, kdy do jde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akcií minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění včetně úroku ČSOB vyplatí minoritním akcionářům bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který minori tní akcionář sdělí Společnosti při předání akcií Společnosti.
od 22. 1. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 7. 2006 do 20. 12. 2006
- Řádná valná hromada, konaná dne 21. června 2006, přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o částku 38.940.000,- Kč (slovy: třicetosmmilionů devětsetčtyřicet tisíc korun českých) z původní výše 389.443.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů čtyřistačtyřicet tři tisíc korun českých) na částku 350.503.000,- Kč (slovy: třistapadesát milionů pětset tři tisíc korun českých). Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je vyvedení všech vlastních akcií v m ajetku společnosti z majetku společnosti. S částkou 38.940.000.- Kč (slovy: třicetosm milionů devětsetčtyřicet tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude zaúčtována v účetnictví společnosti oproti účtu 411 Zák ladní kapitál. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 38.940.000,- Kč (slovy: třicetosm milionů devětsetčtyřicet tisíc korun českých) a jejich pořizovací cenu ve výši 28.815.600,- Kč (slovy: dvacetosm milion ů osmsetpatnáct tisíc šest set korun českých), t.j. částka 10.124.400,- Kč (deset milionů jednostodvacetčtyři tisíc čtyřista korun českých), bude zaúčtována ve prospěch účtu 413 Ostatní kapitálové fondy. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. Základní kapitál bude snížen pouze za použití vlastních akcií v majetku společnosti. Společnost po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí v souladu s § 213 odst. 2 obchodního zákoníku vš echny vlastní akcie v majetku společnosti vydané ve formě hromadných listin, t.j. celkem 77.880 (sedmdesát sedm tisíc osmset osmdesát tisíc) kusů akcií emitovaných společností B.G.M.holding a.s., znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) na akcii, v listinné podobě, těchto čísel: 455378-473266, 654379-657136, 664390-664801, 665547-665779, 666185-666270, 666435-666591, 666728-666910, 667026-667079, 667239-667289, 667390-667630, 667905-668094, 668167-668526, 668669-6 68698, 668787-668814, 668843-668869, 668949-668973, 668999-669070, 669116-669267, 675288-694287, 707208-707245, 711729-732500, 748197-748417, 748671-748686, 748821-748862, 748954-749085, 749122-749165, 757598-767087, 767978-768067, 768523-769738, 770571 -770591, 771234-771869, 771956-772080, 772837-775352, 777024-777179, 777262-777673, 778065-778069.
od 19. 1. 1996 do 1. 8. 1996
- Dne 26.9.1995 řádná valná hromada společnosti přijala úmysl snížit základní jmění společnosti z částky 973 607 500,- Kč o částku 584 164 500,- Kč, tj. základní jmění po snížení by činilo 389 443 000,- Kč.
od 16. 3. 1993 do 1. 8. 1996
- Splaceno bylo 200.000,-- Kč, zbývající část bude uhrazena do 31.l2.l993.
od 16. 12. 1991 do 16. 3. 1993
- Celé obchodní jméno zní : První zemědělsko-potravinářský investiční fond pro privatizaci zemědělských organizací a jejich propojení se zpracovatelským průmyslem a teriální sférou, a.s.
od 16. 12. 1991 do 1. 8. 1996
- Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelským plánem z 25.ll. l99l. Zakladatel uskutečnil v souladu s § 25 zák.č. lO4/l990 Sb. jednorázové založení společnosti. Založil zakladatelský plán s tím, že schválil stanovy společnosti, jmenoval členy předsta- venstva a dozorčí rady. Byl jmenován i ředitel společnosti. Ze lOO % upsaného kapitálu je ke dni 3.l2. 1991 splaceno více než 30 %. Ke zřízení akciové společnosti byl dán souhlas ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 27.ll.l99l pod čj. 9l/O368/20.
Kapitál
od 20. 12. 2006
Základní kapitál 350 503 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 5. 2002 do 20. 12. 2006
Základní kapitál 389 443 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 8. 1996 do 16. 5. 2002
Základní kapitál 389 443 000 Kč
od 8. 11. 1993 do 1. 8. 1996
Základní kapitál 973 607 500 Kč
od 16. 3. 1993 do 8. 11. 1993
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 16. 12. 1991 do 16. 3. 1993
Základní kapitál 100 000 Kč
od 22. 1. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 701 006 v listinné podobě.
od 20. 12. 2006 do 22. 1. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 700 206 v listinné podobě.
od 27. 10. 2004 do 20. 12. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 778 086.
od 27. 10. 2004 do 20. 12. 2006
v listinné podobě
od 27. 10. 2004 do 22. 1. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 800.
od 27. 10. 2004 do 22. 1. 2014
v listinné podobě
od 1. 8. 1996 do 27. 10. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 800.
od 1. 8. 1996 do 27. 10. 2004
v zaknihované podobě
od 1. 8. 1996 do 27. 10. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 778 086.
od 1. 8. 1996 do 27. 10. 2004
v zaknihované podobě
od 8. 11. 1993 do 1. 8. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 800.
od 8. 11. 1993 do 1. 8. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 778 086.
od 16. 3. 1993 do 8. 11. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 16. 3. 1993 do 8. 11. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 900.
od 16. 12. 1991 do 16. 3. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 13. 10. 2021
Ing. MARTIN ADAMEC - člen představenstva
Praha - Dejvice, Mydlářka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 23. 6. 2021
od 11. 9. 2020
Ing. LADISLAV ADAMEC, CSc. - Předseda představenstva
Praha - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 25. 6. 2020
den vzniku funkce: 25. 6. 2020
od 11. 9. 2020 do 13. 10. 2021
Ing. JAN HALOUSKA - Místopředseda představenstva
Praha - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 6. 2020 - 1. 9. 2021
den vzniku funkce: 25. 6. 2020 - 1. 9. 2021
od 13. 10. 2017 do 13. 10. 2021
MARTIN ADAMEC
Praha - Dejvice, Mydlářka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 23. 6. 2016 - 23. 6. 2021
od 31. 8. 2016 do 13. 10. 2017
MARTIN ADAMEC
Praha - Dejvice, Zelená, PSČ 160 00
den vzniku členství: 23. 6. 2016
od 12. 8. 2016 do 31. 8. 2016
MARTIN ADAMEC
Praha - Stodůlky, K zahrádkám, PSČ 155 00
den vzniku členství: 23. 6. 2016
od 7. 7. 2015 do 11. 9. 2020
LADISLAV ADAMEC - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 25. 6. 2020
den vzniku funkce: 25. 6. 2015 - 25. 6. 2020
od 7. 7. 2015 do 11. 9. 2020
JAN HALOUSKA - místopředseda představenstva
Praha - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 25. 6. 2020
den vzniku funkce: 25. 6. 2015 - 25. 6. 2020
od 1. 9. 2013 do 12. 8. 2016
Ing. MARTIN ADAMEC - člen představenstva
Praha - Stodůlky, K zahrádkám, PSČ 155 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 21. 6. 2016
od 21. 7. 2011 do 1. 9. 2013
Ing. Martin Adamec - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, K Zahrádkám, PSČ 155 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011
od 8. 7. 2010 do 21. 7. 2011
Ing. Dagmar Roušarová - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Husova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 21. 6. 2011
od 8. 7. 2010 do 7. 7. 2015
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - Předseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 24. 6. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2010 - 24. 6. 2015
od 8. 7. 2010 do 7. 7. 2015
Ing. Jan Halouska - Místopředseda představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 24. 6. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2010 - 24. 6. 2015
od 5. 6. 2007 do 8. 7. 2010
ing. Ladislav Adamec, CSc. - Předseda představenstva
Praha 7, M. Horákové 56
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 23. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 5. 6. 2007 do 8. 7. 2010
Ing. Jan Halouska - Místopředseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 23. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 20. 8. 2005 do 8. 7. 2010
Ing. Dagmar Roušarová - člen představenstva
Říčany, Husova 260/7, PSČ 251 01
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 16. 5. 2002 do 20. 8. 2005
Ing. Dagmar Roušarová
Říčany, Husova 260, PSČ 251 01
den vzniku funkce: 10. 10. 2001 - 20. 6. 2005
od 16. 5. 2002 do 5. 6. 2007
Ing. Jan Halouska - Místopředseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9, PSČ 182 00
den vzniku členství: 20. 6. 2000 - 23. 6. 2005
den vzniku funkce: 10. 10. 2001 - 23. 6. 2005
od 6. 10. 1999 do 16. 5. 2002
ing. Jan Halouska - Člen představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9, PSČ 182 00
od 5. 11. 1998 do 16. 5. 2002
ing. Andrea Paslerová - Místopředseda představenstva
Říčany, Na vyhlídce 1891, PSČ 251 01
od 8. 10. 1996 do 6. 10. 1999
ing. Jan Halouska - Člen představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Horňátecká 791/8
od 19. 6. 1996 do 8. 10. 1996
ing. Zdeněk Grygar - Člen představenstva
Praha 8, Gdaňská 590/5
od 19. 6. 1996 do 5. 6. 2007
ing. Ladislav Adamec, CSc. - Předseda představenstva
Praha 7, M. Horákové 56
den vzniku členství: 20. 6. 2000 - 23. 6. 2005
od 19. 6. 1996 do 5. 6. 2007
- současně ve funkci generálního ředitele
od 19. 1. 1996 do 19. 6. 1996
ing. Mikuláš Végh - Předseda představenstva
Praha 8, Strážnická 401
od 19. 1. 1996 do 19. 6. 1996
ing. Zdeněk Grygar - Člen představenstva
Praha 6, Na Dělostřílnách 1042/11
od 11. 5. 1995 do 19. 1. 1996
ing. Hugo Kysilka - Předseda představenstva
Praha 7, M. Horákové 24
od 11. 5. 1995 do 5. 11. 1998
ing. Andrea Paslerová - Místopředseda představenstva
Praha 10, Frostova 339
od 30. 1. 1995 do 11. 5. 1995
Mgr. František Jeřábek - Druhý místopředseda
Most, Zd. Fibicha 2725, PSČ 434 01
od 30. 1. 1995 do 11. 5. 1995
ing. Pavel Gorčica - Člen představenstva
Chrastava, Střelecký vrch 545, PSČ 463 31
od 30. 1. 1995 do 11. 5. 1995
Ing. Pavel Krenk - Předseda představenstva
Liberec, Svatoplukova 23, PSČ 460 01
od 30. 1. 1995 do 11. 5. 1995
Ing. Hugo Kysilka - První místopředseda
Praha 7, Milady Horákové 24, PSČ 170 00
od 30. 1. 1995 do 19. 1. 1996
Jiří Svoboda - Člen představenstva
Praha 3, Jilmová 2683/6, PSČ 130 00
od 8. 11. 1993 do 30. 1. 1995
ing. Otto Novotný - Předseda představenstva
Praha 1, Mostecká 21
od 8. 11. 1993 do 30. 1. 1995
ing. Jiří Vltavský - První místopředseda
Praha 10, Vršovická 1461
od 16. 3. 1993 do 8. 11. 1993
Josef Špetla - první místopředseda
Mladé Buky, Mladé Buky l90
od 16. 3. 1993 do 30. 1. 1995
Pavel Dražan - druhý místopředseda
Louny, Husova 686
od 16. 12. 1991 do 16. 3. 1993
Pavel Dufek - l.místopředseda představenstva
..., ......
od 16. 12. 1991 do 16. 3. 1993
Ing. Přemysl Fojtů - 2.místopředseda představenstva
.., ..
od 16. 12. 1991 do 8. 11. 1993
Bohumír Dufek - předseda představenstva
...,
od 16. 12. 1991 do 8. 11. 1993
JUDr. Otto Novotný - člen představenstva
..., ...
od 16. 12. 1991 do 30. 1. 1995
Ing. Václava Vondrová - ředitelka společnosti
.., ..
od 10. 11. 2021
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 22. 1. 2014 do 10. 11. 2021
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Předseda představenstva je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování společnosti při určitém právním jednání.
od 16. 5. 2002 do 22. 1. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo a to každý člen samostatně. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva současně ve funkci generálního ředitele nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.
od 19. 6. 1996 do 16. 5. 2002
Společnost zastupuje představenstvo nebo předseda představenstva ve funkci generálního ředitele nebo nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo předseda představenstva ve funkci generálního ředitele nebo nejméně dva členové představenstva.
od 11. 5. 1995 do 19. 6. 1996
Společnost zastupuje předstvenstvo nebo nejméně dva členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo nejméně dva členové představenstva.
od 30. 1. 1995 do 11. 5. 1995
Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy nejméně dva členové představenstva.
od 8. 11. 1993 do 30. 1. 1995
Za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti první místopředseda.
od 16. 3. 1993 do 8. 11. 1993
Zastupování a podepisování za společnost : Za společnost jedná a podepisuje se ve všech věcech před- seda představenstva. V jeho nepřítomnosti první a druhý místopředseda v tomto pořadí.
od 16. 12. 1991 do 16. 3. 1993
Zastupování společnosti: Za společnost jedná ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti za společnost jednají ve všech věcech první a druhý místopředseda představenstva v uvedeném pořadí. V době mezi zasedáními představenstva a v pracovněprávních věcech jedná za společnost její ředitel. Podepisování za společnost: Za společnost podepisuje ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti podepisuje za společnost ve všech věcech první a druhý místopředseda před- stavenstva v uvedeném pořadí. V době mezi zasedáními představen- stva podepisuje ve všech věcech za společnost, jakož i v pracov- něprávních věcech ředitelka společnosti.
Dozorčí rada
od 13. 10. 2021
Mgr. Ing. JANA ADAMCOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Mydlářka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 9. 2021
den vzniku funkce: 1. 9. 2021
od 11. 9. 2020
DANA LORENCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Majerského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 25. 6. 2020
od 11. 9. 2020
MARCELA POUCHOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Čumpelíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 6. 2020
od 11. 9. 2020 do 13. 10. 2021
Ing. MARTINA RUSŇÁKOVÁ - předseda dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 25. 6. 2020 - 1. 9. 2021
den vzniku funkce: 25. 6. 2020 - 1. 9. 2021
od 16. 7. 2015 do 11. 9. 2020
MARCELA POUCHOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Čumpelíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 25. 6. 2020
od 15. 7. 2015 do 11. 9. 2020
DANA LORENCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Majerského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 25. 6. 2020
od 7. 7. 2015 do 15. 7. 2015
DANA LORENCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Majerského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 7. 7. 2015 do 16. 7. 2015
MARCELA POUCHOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 8 - Kobylisy, Čumpelíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 7. 7. 2015 do 11. 9. 2020
MARTINA RUSŇÁKOVÁ - předseda dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 25. 6. 2020
den vzniku funkce: 25. 6. 2015 - 25. 6. 2020
od 22. 1. 2014 do 7. 7. 2015
DANA LORENCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Majerského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 25. 6. 2015
od 8. 7. 2010 do 22. 1. 2014
Dana Lorencová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Majerského
den vzniku členství: 24. 6. 2010
od 8. 7. 2010 do 7. 7. 2015
Ing. Martina Rusňáková - předseda dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2010 - 25. 6. 2015
od 8. 7. 2010 do 7. 7. 2015
Marcela Pouchová - Člen
Praha 8 - Kobylisy, Čumpelíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 25. 6. 2015
od 5. 6. 2007 do 8. 7. 2010
Dana Lorencová - člen dozorčí rady
Praha 4, Majerského 2049/5
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 5. 6. 2007 do 8. 7. 2010
Ing. Martina Rusňáková - předseda dozorčí rady
Říčany, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 23. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 5. 6. 2007 do 8. 7. 2010
Marcela Pouchová - Člen
Praha 8, Čumpelíkova 1061/37, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 16. 5. 2002 do 5. 6. 2007
Ing. Martina Rusňáková - Člen
Říčany, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 20. 6. 2000 - 23. 6. 2005
od 16. 5. 2002 do 5. 6. 2007
Marcela Pouchová - Člen
Praha 8, Čumpelíkova 1061/37, PSČ 182 00
den vzniku členství: 20. 6. 2000 - 23. 6. 2005
od 17. 5. 1999 do 16. 5. 2002
Marcela Pouchová - Člen
Praha 4, Choceradská 32
od 17. 9. 1997 do 5. 6. 2007
Dana Lorencová
Praha 4, Majerského 2049/5
den vzniku členství: 20. 6. 2000 - 23. 6. 2005
od 8. 10. 1996 do 17. 9. 1997
ing. Petr Babulík - Předseda
Praha 6, Nad Spáleným mlýnem 634
od 8. 10. 1996 do 17. 5. 1999
Marcela Želizníková - Člen
Praha 4, Choceradská 32
od 8. 10. 1996 do 16. 5. 2002
ing. Martina Rusňáková - Člen
Praha 4, Klírova 1916
od 19. 6. 1996 do 8. 10. 1996
Danuše Chlumecká - Člen
Praha 6, Ke dvoru 774/3
od 11. 5. 1995 do 19. 6. 1996
Jaroslava Pavelková - Člen
Praha 5 - Zbraslav, K výtopně 1237
od 11. 5. 1995 do 8. 10. 1996
ing. Radomír Válek - Předseda
Praha 5, Fingerova 21
od 11. 5. 1995 do 8. 10. 1996
ing. Viera Demetrovičová - Místopředseda
Praha 4, Schulhoffova 856
od 30. 1. 1995 do 11. 5. 1995
JUDr. Otto Novotný
Praha 1, Mostecká 21
od 30. 1. 1995 do 11. 5. 1995
ing. Radomír Válek
Praha 5, Fingerova 2181
od 30. 1. 1995 do 11. 5. 1995
ing. Viera Demetrovičová
Praha 4, Schulhoffova 856
od 30. 1. 1995 do 11. 5. 1995
ing. Jiří Vltavský
Praha 10, Vršovická 1461
od 30. 1. 1995 do 11. 5. 1995
Doc, ing. Eva Rosochatecká, CSc.
Praha 4, Dědinova 1985/12
od 8. 11. 1993 do 30. 1. 1995
ing. Antonín Rubín - Člen dozorčí rady
Praha 6, U zeměpisného ústavu 2
od 8. 11. 1993 do 30. 1. 1995
Josef Špetla - Člen dozorčí rady
Mladé Buky, 190
od 8. 11. 1993 do 30. 1. 1995
Pavel Dražan - Člen dozorčí rady
Louny, Husova 686
od 8. 11. 1993 do 30. 1. 1995
doc.ing. Jiří Dudorkin, CSc. - Člen dozorčí rady
Praha 2, Tyršova 6
od 16. 12. 1991 do 16. 3. 1993
JUDr. Petr Hála - předseda
..,
od 16. 12. 1991 do 16. 3. 1993
Ing. Rudolf Machala - člen
..,
od 16. 12. 1991 do 8. 11. 1993
Ing. František Holub - místopředseda
.., ..
od 16. 12. 1991 do 8. 11. 1993
Ing. Jaroslav Klesný - člen
.., ..
od 16. 12. 1991 do 8. 11. 1993
Ing. Gerhard Matička - člen
.., ..
od 16. 12. 1991 do 8. 11. 1993
Karel Kortelt - člen
.., ..
od 16. 12. 1991 do 8. 11. 1993
Pavel Horáček - člen
.., ..
od 16. 12. 1991 do 8. 11. 1993
František Tesař - člen
.., ..
od 16. 12. 1991 do 11. 5. 1995
Jarmila Končinská - člen
.., ..
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+282

+
-
Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

-4

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-42

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-143

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-243

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-259

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services