Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TECHNIA, a.s.
IČO: 45192502

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 5. 1992
Obchodní firma
od 5. 5. 1992

TECHNIA, a.s.

Sídlo
od 7. 4. 2011 do 27. 5. 2014
Ostrava, Slovenská , PSČ 702 00
od 16. 3. 2001 do 7. 4. 2011
Ostrava-Poruba, Porubská 25c/6106, PSČ 708 00
od 5. 2. 1998 do 16. 3. 2001
Moravská Ostrava, ul. 28. října 84
od 6. 6. 1996 do 5. 2. 1998
Ostrava-Přívoz, Slovenská 1a
od 5. 5. 1992 do 6. 6. 1996
Ostrava, Jiráskovo nám. 10, PSČ 701 30
IČO
od 5. 5. 1992

45192502

DIČ

CZ45192502

Identifikátor datové schránky:2yggiyw
Právní forma
od 5. 5. 1992 do
Akciová společnost
Spisová značka412 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 16. 4. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 6. 1996 do 16. 4. 2015
- 1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 5. 5. 1992 do 6. 6. 1996
- 1. Nákup a prodej převážně strojírenských výrobků, skladování, kompletování a úprava těchto výrobků 2. Obchodní činnost a zahraničně obchodní činnost v rozsahu předěmtu podnikání 3. Přetváření výrobního sortimentu v odběratelském rozsahu, který umožňuje komplexní zásobování určitých profesních skupin odběratelů.
Ostatní skutečnosti
od 25. 5. 2015
- S akciemi společnosti TECHNIA, a.s. jsou spojena práva a povinnosti dle stanov společnosti uložených ve sbírce listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě.
od 23. 5. 2014
- U společnosti došlo k fúzi sloučením se zanikajícími společnostmi, a to obchodní společností PORTER, s.r.o. se sídlem Ostrava - Přívoz, Slovenská 1085/1a, PSČ 702 00, IČ: 607 77 460, obchodní společností ŘEMPO Holding, s.r.o. se sídlem Ostrava - Přívoz, S lovenská 1085/1a, PSČ 702 00, IČ: 471 53 008 a obchodní společností BRNOVA, a.s. se sídlem Krnov, 9. května 11/528, PSČ 794 01, IČ: 255 52 821, kdy jmění těchto zanikajících společností přešla na společnost jako na nástupnickou společnost.
od 18. 6. 2012 do 12. 12. 2013
- Mimořádná valná hromada společnosti TECHNIA, a.s. v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), která se konala dne 12.12.2011, přijala následující usnesení ve věci přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře: "Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti TECHNIA, a.s. se sídlem Ostrava, Přívoz, Slovenská 1085/1a, PSČ 702 00, zapsané v obch odním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 412 (dále jen "společnost") podle ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je obchodní společnost BRNOVA, a.s. se sídlem Krnov, 9. května 11/52 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2531 (dále jen "Hlavní akcionář"), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti, a to 170 ks (slovy: jednoho sta sedmdesáti kusů) listinný ch kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 34.553 ks (slovy: třiceti čtyř tisíc pěti set padesáti tří kusů) zaknihovaných kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné ak cie 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 17.863.825,- Kč (slovy: sedmnáct milionů osm set šedesát tři tisíce osm set dvacet pět korun českých), což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 93,878% na základním kapitálu společnosti. Skutečnost, že Hlavní akcionář je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,878% základního kapitálu společnosti, byla osvědčena předložením akcií společnosti ve vlastnictví Hlavního akcionáře představenstvu společnosti při předán í žádosti o svolání této mimořádné valné hromady. Dle prezenční listiny je Hlavní akcionář vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 93,878% základního kapitálu společnosti, i ke dni konání této mimořádné valné hromady. Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku přejdou všechny ostatní akcie společnosti (tedy 46.599 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 25,- Kč) na Hlavního akcionáře , a to za protiplnění, které za 1 akcii ve jmenovité hodnotě 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých) činí 5,35 Kč (slovy: pět korun českých třicet pět haléřů českých). Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené Hlavním akcionářem, je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem ze dne 15.8.2011, vypracovaným společností - znalecký ústav ALFA znalecká s.r.o. se sídlem Sl ovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava-Přívoz, identifikační číslo: 277 66 993, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 29197 za účelem uplatnění práva výkupu ostatních účastnických cenných papírů společnosti; Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ustavením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku potvrzení Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, identifikační číslo: 000 01 350, o tom, že předal bance přede dnem koná ní této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím Československé banky, a.s., protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ustanovení § 183m o dst. 2 obchodního zákoníku, tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti a u dosavadních vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů dojde k zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů n a Hlavního akcionáře.
od 15. 7. 2008 do 29. 10. 2008
- U s n e s e n í valné hromady obchodní společnosti TECHNIA, a.s. ze dne 29.května 2008 o zvýšení základního kapitálu a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospod ářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.028.800,- Kč(slovy:dvamilionydvacetosmtisícosmset korun českých ) o částku ve výši 17.000.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionů korun českých ) na částku ve výši 19.028.800,- Kč ( slovy: devatená ctmilionůdvacetosmtisícosmset korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 170ks ( stosedmdesát kusů ) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité h odnotě jedné akcie 100.000,- Kč ( slovy: stotisíc korun českých ); akcie nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; c) při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto: - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Ostrava - Poruba, Porubská 25c/6106, PSČ 708 00, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8.hod. do 14.hod; - lhůta pro vykonání přednostního práva činí patnáct dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o přednostním právu představenstvem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením informace o přednostním právu z veřejněným v deníku Právo a v Obchodním věstníku; - upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 15-ti dnů od upsání akcií na zvláštní účet číslo: 523xxxx u UniCredit bank; - - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25,-Kč ( slovy: dvacetpět korun českých ) lze upsat podíl 170/81152 nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie; s využitím přednostního práva lze upsat všech 170ks ( s tosedmdesát kusů ) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), akcie nebudou kótovány; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být toto právo vykonáno poprvé; d) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ( druhé kolo ), budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to akcionáři obchodní společnosti BRNOVA, a.s. se sídlem Krnov, 9. května 11/528, PSČ 794 01, identifikační číslo: 255 52 821 s tím, že: - místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní Ostrava - Poruba, Porubská 25c/6106, PSČ 708 00, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8.hod. do 14.hod; lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva: představenstvo bude povinno nejpozději do 10-ti pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva doporučeným dopisem nebo dopisem předaným osobně sdělit předem určenému zájemci počet akcií, které může upsat bez přednostního práva s tím, že předem určenému zájemci poskytne 15-tidenní lhůtu k upsání akcií, která počne běžet dnem doručení tohoto oznámení předem určenému zájemci; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcií; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč; upisovatel je povinen splatit : 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, e) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: předem určený zájemce, a to obchodní společnost BRNOVA, a.s. se sídlem Krnov, 9. května 11/528, PSČ 794 01, identifikační číslo: 255 52 821, je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 17.000.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionů korun českých ) , vzniklé na základě ukončeného nuceného vyrovnání, která existuje v celkové výši 18.224.787,56Kč, je řádně evidována jak v účetnictví věřitele - BRNOVA, a.s., tak v účetnictví dlužníka TECHNIA, a.s. a o jejíž existenci a hodnotě vydal Zprávu auditor Ing . Pavel Kučera, 28. října 214, Ostrava - Mariánské Hory, auditor ev.č. 1924; f) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - tato pohledávka zájemce je nesporná; - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka akcionáře BRNOVA, a.s. bude započtena ve výši 17.000.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionů korun českých ) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení př edmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 17.000.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionů korun českých ) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka akcionáře BRNOVA, a.s. bude započtena ve výši 17.000.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionů korun českých ) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení př edmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 17.000.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionů korun českých ) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu.
od 22. 12. 1992 do 10. 10. 2007
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 81 152 000,- Kčs (slovy: osmdesátjedenmilionjednostopadesátdvatisíckorunčeskoslovenských) a je rozděleno na 81 152 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 5. 5. 1992
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. č. 32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 5. 5. 1992 do 22. 12. 1992
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 75.256.000,- Kčs slovy: sedmdesátpětmilionůdvěstěpadesátšesttisíckorunčeskoslovenských
od 5. 5. 1992 do 16. 12. 1993
- Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 5. 5. 1992 do 16. 12. 1993
- Dozorčí rada: Libuše Kramná, bytem Ostrava - Poruba, Vietnamská 1491 Helena Šimkovičová, bytem Ostrava 1, Poděbradova 62 Arnošt Adler, bytem Olomouc, Krapkova 18
Kapitál
od
Základní kapitál 19 028 800 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 10. 2008 do 29. 10. 2008
Základní kapitál 2 028 800 Kč
od 12. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 17.
od 12. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno 2 028 800, počet akcií: 1.
od 21. 8. 2009 do 12. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 81 152.
od 29. 10. 2008 do 12. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 170.
od 10. 10. 2007 do 21. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 81 152.
Statutární orgán
od 25. 5. 2015
Ing. VLADIMÍR MOŠKOŘ - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Bulharská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 24. 11. 2014
od 12. 12. 2013 do 25. 5. 2015
VLADIMÍR MOŠKOŘ - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Bulharská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 30. 10. 2012
den vzniku funkce: 12. 11. 2012
od 12. 12. 2013 do 25. 5. 2015
FRANTIŠEK MICHALÍK - člen představenstva
Ostrava - Bělský Les, Dr. Šavrdy, PSČ 700 30
den vzniku členství: 30. 10. 2012
od 12. 12. 2013 do 25. 5. 2015
JAROSLAV NEJEDLÍK - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Staňkova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 30. 10. 2012
od 10. 10. 2007 do 12. 12. 2013
Ing. Vladimír Moškoř - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Bulharská 1418/9, PSČ 708 00
den vzniku členství: 9. 7. 2007 - 9. 10. 2012
den vzniku funkce: 9. 7. 2007 - 9. 10. 2012
od 10. 10. 2007 do 12. 12. 2013
Ing. František Michalík - člen představenstva
Ostrava - Bělský Les, Dr. Šavrdy 3016/18, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 7. 2007 - 9. 10. 2012
od 10. 10. 2007 do 12. 12. 2013
Ing. Jaroslav Nejedlík - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Staňkova 23/222, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 7. 2007 - 9. 10. 2012
od 16. 3. 2001 do 10. 10. 2007
Zuzana Drastichová - člen představenstva
Ostrava-Poruba, L. Podéště 1885/3
od 16. 3. 2001 do 10. 10. 2007
Petr Petrák - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Porubská 372
od 27. 4. 1999 do 16. 3. 2001
Jaroslav Stranik - člen představenstva
Havířov - Město, Mickiewiczova 9
od 29. 5. 1998 do 16. 3. 2001
Ing. Radomír Michniak - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Gončarovova 11/1527
od 5. 2. 1998 do 27. 4. 1999
Ing. František Michalík - člen představenstva
Ostrava-Hrabůvka, Na obecní 1528/10
od 6. 6. 1996 do 29. 5. 1998
Ing. Jaroslav Nejedlík - místopředseda představenstva
Ostrava-Výškovice, Staňkova 222/23
od 21. 2. 1996 do 6. 6. 1996
Ing. Jaroslav Nejedlík - člen představenstva
Ostrava-Výškovice, Staňkova 222/23
od 21. 2. 1996 do 5. 2. 1998
Ing. Pavel Kačmař - člen představenstva
Ostrava-Lhotka, Kalinova 308/24
od 21. 2. 1996 do 5. 2. 1998
Ing. Miroslav Lubojacký - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Makovského 13/4414
od 21. 2. 1996 do 5. 2. 1998
Ing. František Michalík - místopředseda představenstva
Ostrava-Hrabůvka, Na obecní 1528/10
od 21. 2. 1996 do 10. 10. 2007
Ing. Vladimír Moškoř - předseda představenstva
Ostrava - Svinov, Rošického 1069
od 16. 12. 1993 do 21. 2. 1996
Ing. Jan Jurkovič - místopředseda představenstva
Havířov - Šumbark, Šenovská 5
od 16. 12. 1993 do 21. 2. 1996
Ing. Zdeněk Zmeškal - člen představenstva
Želatovice č. 7, okr. Přerov,
od 16. 12. 1993 do 21. 2. 1996
PhDr. Vratislav Šlajer - předseda představenstva
Praha 2, Polská 48
od 16. 12. 1993 do 21. 2. 1996
JUDr. Daniela Kobělková - člen představenstva
Ostrava 1, Sadová 23
od 16. 12. 1993 do 21. 2. 1996
Ing. Ladislav Císař - člen představenstva
Ostrava 3, Pavlovova 27
od 5. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Ing. Jan Jurkovič - člen představenstva
Havířov - Šumperk, Šenovská 5
od 5. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Ing. Vladislav Dimun - člen představenstva
Ostrava, Mánesova 19
od 5. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Ing. Jiří Flassig - člen představenstva
Ostrava 3, Horymírova 10
od 25. 5. 2015
Za společnost jedná člen představenstva.
od 16. 4. 2015 do 25. 5. 2015
Za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva, a to každý z nich samostatně. Předseda nebo člen představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěnému či napsanému obchodnímu jménu spol ečnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 5. 2. 1998 do 16. 4. 2015
Jednání: Za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva, a to každý z nich samostatně. Předseda nebo člen představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěnému či napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 6. 6. 1996 do 5. 2. 1998
Jednání: Za společnost jedná ve všech věcech předseda představenstva nebo kterýkoliv místopředseda představenstva, a to každý z nich samostatně. Předseda nebo místopředseda představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 16. 12. 1993 do 6. 6. 1996
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, předseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen v souladu se stanovami.
Dozorčí rada
od 25. 5. 2015
JAROSLAV NEJEDLÍK - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Staňkova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 24. 11. 2014
od 12. 12. 2013 do 25. 5. 2015
HANA MICHALÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Markova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 30. 10. 2012
den vzniku funkce: 12. 11. 2012
od 12. 12. 2013 do 25. 5. 2015
MILOSLAV MICHALÍK - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 30. 10. 2012
od 12. 12. 2013 do 25. 5. 2015
HANA MICHALÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Františka Hajdy, PSČ 700 30
den vzniku členství: 30. 10. 2012
od 10. 10. 2007 do 12. 12. 2013
Ing. Hana Michalíková - předseda dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Markova 2946/14, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 7. 2007 - 9. 10. 2012
den vzniku funkce: 9. 7. 2007 - 9. 10. 2012
od 10. 10. 2007 do 12. 12. 2013
Miloslav Michalík - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2999/27, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 7. 2007 - 9. 10. 2012
od 10. 10. 2007 do 12. 12. 2013
Hana Michalíková - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Františka Hajdy 1241/32, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 7. 2007 - 9. 10. 2012
od 16. 3. 2001 do 10. 10. 2007
Zdeňka Nyklová - člen
Ostrava-Dubina, A. Gavlase 3814
od 16. 3. 2001 do 10. 10. 2007
Miluše Kubínová - člen
Hlučín, Severní 3
od 16. 3. 2001 do 10. 10. 2007
Emilie Lampová - člen
Závada, 130
od 29. 5. 1998 do 16. 3. 2001
Ing. Hana Ondračková - člen
Ostrava - Zábřeh, Markova 14
od 21. 2. 1996 do 29. 5. 1998
Ing. Marie Müllerová - člen
Ostrava-Poruba, Podroužkova 6049
od 21. 2. 1996 do 16. 3. 2001
Ing. Jan Vařeka - předseda
Ostrava-Polanka, Tajovského 1120
od 21. 2. 1996 do 16. 3. 2001
Helena Šimkovičová - člen
Ostrava 1, Poděbradova 62
od 16. 12. 1993 do 21. 2. 1996
Ing. Jiří Haas - člen
Klimkovice, Hradilova 61
od 16. 12. 1993 do 21. 2. 1996
Libuše Kramná - člen
Ostrava - Poruba, Vietnamská 1491
od 16. 12. 1993 do 6. 6. 1996
Karel Horák - člen
Drásov, Malhostovice 50
Akcionáři
od 12. 12. 2013 do 27. 5. 2014
BRNOVA, a.s., IČO: 25552821
Krnov - Pod Cvilínem, 9. května, PSČ 794 01
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 629,37 Kč
Expobank CZ 2 630,60 Kč
Sberbank CZ 2 643,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 679,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-22
+
-
2.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-38
+
-
3.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-40
+
-
4.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-58
+
-
5.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-721
+
-

Články na Heroine.cz

Čím voněla žena starého letopočtu

Čím voněla žena starého letopočtu

Zalíbit se našemu čichu se snaží vše od balzámů na rty přes vlhčené ubrousky až po kuličky...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Zuby – pohroma huby. A podle mě i evoluční záhada. Kazí se, bolí, a dásně, to ať se na...více

„Bez kvót to nepůjde.“ Ženy v politických stranách

„Bez kvót to nepůjde.“ Ženy v politických stranách

O tom, proč je důležité zvýšit zastoupení žen ve veřejném životě, v politice, v mocenských...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Pěstoun
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Pěstoun

Otázka: Dobrý den potřeboval bych poradit byl jsem v předpěstounské péči na 10 měsíců a kvůli zpoždění a předávání nás z okresu Olomouc do druhého okresu Prostějov proběhl soud až po 11 měsících a kvůli tomu mi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services