Agropodnik Dvorce, a.s., IČO: 45192545 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Agropodnik Dvorce, a.s. Údaje byly staženy 18. 8. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 45192545. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45192545 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 5. 1992
Obchodní firma
od 5. 5. 1992

Agropodnik Dvorce, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 16. 11. 2004 do 17. 4. 2015
Křišťanovice, 171, PSČ 793 68
od 27. 9. 2004 do 16. 11. 2004
Dvorce u Bruntálu, Křišťanovice 171, PSČ 793 68
od 23. 7. 1999 do 27. 9. 2004
Dvorce, Olomoucká 373
od 5. 5. 1992 do 23. 7. 1999
Dvorce, Olomoucká 369
IČO
od 5. 5. 1992

45192545

DIČ

CZ45192545

Identifikátor datové schránky:xugcntp
Právní forma
od 5. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka417 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 10. 9. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 9. 2014
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 10. 9. 2014
- zemědělská výroba: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostli, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozované bez pozemků b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní c) produkce chovných a plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b) d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely
od 6. 12. 2005
- správa a údržba nemovitostí
od 6. 12. 2005
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 6. 12. 2005 do 10. 9. 2014
- velkoobchod
od 6. 12. 2005 do 10. 9. 2014
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 6. 12. 2005 do 10. 9. 2014
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 6. 12. 2005 do 10. 9. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 6. 12. 2005 do 10. 9. 2014
- balicí činnosti
od 27. 10. 2000
- opravy silničních vozidel
od 27. 10. 2000
- hostinská činnost
od 27. 10. 2000 do 6. 12. 2005
- balící činnost
od 27. 10. 2000 do 10. 9. 2014
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 27. 10. 2000 do 10. 9. 2014
- ostatní služby spojené s živočišnou výrobou-výroba krmiv a krmných směsí pro hospodářská zvířata pro domácí a další zvířata
od 27. 10. 2000 do 10. 9. 2014
- ostatní služby spojené s rostlinnou výrobou-poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 27. 10. 2000 do 10. 9. 2014
- podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných
od 27. 10. 2000 do 10. 9. 2014
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 27. 10. 2000 do 10. 9. 2014
- pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor, včetně poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem, poskytovaných pronajímatelem
od 27. 10. 2000 do 10. 9. 2014
- výroba a zpracování kompostů, humusotvorných komponentů a půdních substrátů
od 17. 11. 1998 do 10. 9. 2014
- zpracování roseného lnu
od 20. 10. 1994 do 6. 12. 2005
- 3. obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 10. 1994 do 10. 9. 2014
- 1. zemědělská výroba a recionální hospodaření na zemědělské půdě
od 20. 10. 1994 do 10. 9. 2014
- 2. silniční motorová doprava
od 5. 5. 1992 do 20. 10. 1994
- 1. zemědělská výroba a recionální hospodaření na zemědělské půdě 2. činnost a výroba výrobků k potřebám zemědělské výroby 3. úprava a zpracování vlastních výrobků a jejich maloobchodní prodej 4. stavební činnost a zemní práce 5. neveřejná silniční dorpava, nakládka materiálů a práce zvedacími mechanizmy 6. práce a služby 7. dřevovýroba 8. kovovýroba 9. montáž, opravy a údržba technických zařízení
Ostatní skutečnosti
od 10. 8. 2023 do 15. 8. 2023
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 10.8.2023: 1.Základní kapitál obchodní společnosti Agropodnik Dvorce, a.s., se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice, identifikační číslo 451 92 545, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 417 (dále též jen Společnost) se z vyšuje upisováním nových akcií o částku 4,000.000,--Kč, slovy: čtyři-miliony korun českých. Základní kapitál Společnosti po zvýšení základního kapitálu bude činit 136,435.000,--Kč, slovy: sto-třicet-šest-milionů-čtyři-sta-třicet-pět-tisíc korun českých. U pisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním 1 ks, slovy: jednoho kusu, akcie společnosti, v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 4,000.000,--Kč, slovy: čtyři-miliony korun českých (dále též jen nová akcie). Nová akcie bude mít for mu cenného papíru na řad. Nová akcie tedy nebude vydána jako zaknihovaný cenný papír. 3.V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že se dle ustanovení § 490 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. 4.Nová akcie bude nabídnuta k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 654 68 953, které upíše svým peněžitým vklad em ve výši 4,000.000,--Kč, slovy: čtyři-miliony korun českých, 1 ks, slovy: jeden kus, kmenové akcie Společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 4,000.000,--Kč, slovy: čtyři-miliony korun českých. 5.Místem upisování nové akcie je sídlo Biskupství ostravsko-opavského na adrese Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Lhůta pro upsání akcie předem určeným zájemcem činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nová akcie Společnosti bude předem určeným zájemcem upsána na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem a Společností, p řičemž upsání akcie bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpis osoby jednající za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. 6.Emisní kurz nové akcie o jmenovité hodnotě 4,000.000,--Kč činí 4,000.000,--Kč, slovy: čtyři-miliony korun českých. Emisní kurz nové akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. Předem určený zájemce upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsané a kcie peněžitým vkladem ve výši 4,000.000,--Kč, slovy: čtyři-miliony korun českých, ve lhůtě do dvaceti (20) pracovních dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií), a to na účet Společnosti, č.ú. 238xxxx. Emisní kurs lze splatit pouze pen ěžitým vkladem. Vkladová povinnost musí být splněna před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.Započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu upsané akcie v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. 8.Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií Společnosti a dále též výslovně se mění stanovy v části týkající se určení hlasů připadajících na jednu akcii tak, že znění článku 4. odst. 4.2. stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nahrazuje takto: 4.2. Na každých 1.000,--Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 136 435 hlasů.
od 29. 12. 2022 do 29. 12. 2022
- 1.Základní kapitál obchodní společnosti Agropodnik Dvorce, a.s., se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice, identifikační číslo 451 92 545, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 417 (dále též jen Společnost) se z vyšuje upisováním nových akcií o částku 31,250.000,--Kč, slovy: třicet-jedna-milionů-dvě-stě-padesát-tisíc korun českých. Základní kapitál Společnosti po zvýšení základního kapitálu bude činit 132,435.000,--Kč, slovy: jedno-sto-třicet-dva-milionů-čtyři-st a-třicet-pět-tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním 1 ks, slovy: jednoho kusu, akcie společnosti, v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 31,250.000,--Kč, slovy: třicet-jedna-milionů-dvě-stě-padesát-tisíc korun českých (dále též jen nová a kcie). Nová akcie bude mít formu cenného papíru na řad. Nová akcie tedy nebude vydána jako zaknihovaný cenný papír. 3.V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že se dle ustanovení § 490 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. 4.Nová akcie bude nabídnuta k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 654 68 953, které upíše svým peněžitým vklad em ve výši 31,250.000,--Kč, slovy: třicet-jedna-milionů-dvě-stě-padesát-tisíc korun českých, 1 ks, slovy: jeden kus, kmenové akcie Společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 31,250.000,--Kč, slovy: třicet-jedna-milionů-dvě-stě-pa desát-tisíc korun českých. 5.Místem upisování nové akcie je sídlo Biskupství ostravsko-opavského na adrese Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Lhůta pro upsání akcie předem určeným zájemcem činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nová akcie Společnosti bude předem určeným zájemcem upsána na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem a Společností, p řičemž upsání akcie bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpis osoby jednající za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. 6.Emisní kurz nové akcie o jmenovité hodnotě 31,250.000,--Kč činí 31,250.000,--Kč, slovy: třicet-jedna-milionů-dvě-stě-padesát-tisíc korun českých. Emisní kurz nové akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. 7.Připouští se možnost započtení pohledávky Společnosti vůči předem určenému zájemci jedinému akcionáři společnosti, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu prot i pohledávce předem určeného zájemce jediného akcionáře společnosti, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, vůči Společnosti, a to: - Pohledávky jediného akcionáře, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, vůči Společnosti vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 22.1.2018, č.j. 2018/1915, uzavřené mezi věřitelem, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, a obchodní společností Agropodni k Dvorce, a.s., jako dlužníkem, na základě které byla poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši 10,000.000,-- Kč, slovy: deset-milionů korun českých, a dále Smlouvy o zápůjčce ze dne 2.8.2019, č.j. 11154/2019, uzavřené mezi věřitelem, kterým je Biskupství o stravsko-opavské, a obchodní společností Agropodnik Dvorce, a.s., jako dlužníkem, na základě které byla poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši 3,200.000,-- Kč, slovy: tři-miliony-dvě-stě-tisíc korun českých, Smlouvy o zápůjčce ze dne 14.8.2019, č.j. 1140 3/2019, uzavřené mezi věřitelem, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, a obchodní společností Agropodnik Dvorce, a.s., jako dlužníkem, na základě které byla poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden-milion korun českých, Smlo uvy o zápůjčce ze dne 4.9.2019, č.j. 12570/2019, uzavřené mezi věřitelem, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, a obchodní společností Agropodnik Dvorce, a.s., jako dlužníkem, na základě které byla poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši 3,000.000,-- Kč , slovy: tři-miliony korun českých, Smlouvy o zápůjčce ze dne 18.9.2019, č.j. 13553/2019, uzavřené mezi věřitelem, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, a obchodní společností Agropodnik Dvorce, a.s., jako dlužníkem, na základě které byla poskytnuta Spo lečnosti zápůjčka ve výši 2,500.000,-- Kč, slovy: dva-miliony-pět-set-tisíc korun českých, Smlouvy o zápůjčce ze dne 7.10.2019, č.j. 14479/2019, uzavřené mezi věřitelem, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, a obchodní společností Agropodnik Dvorce, a.s ., jako dlužníkem, na základě které byla poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši 1,500.000,-- Kč, slovy: jeden-milion-pět-set-tisíc korun českých, a Smlouvy o zápůjčce č. 040/2020 ze dne 5.10.2020, č.j. 2020/13676, uzavřené mezi věřitelem, kterým je Bisku pství ostravsko-opavské, a obchodní společností Agropodnik Dvorce, a.s., jako dlužníkem, na základě které byla poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši 1,500.000,-- Kč, slovy: jeden-milion-pět-set-tisíc korun českých. Celková hodnota pohledávek vůči Společnosti z výše uvedených titulů činí 22,700.000,--Kč, slovy: dvacet-dva-milionů-sedm-set-tisíc korun českých, a tato částka představuje jistinu dluhů. K započtení jsou tyto pohledávky navrhovány v plné výši, tedy v část ce 22,700.000,--Kč, slovy: dvacet-dva-milionů-sedm-set-tisíc korun českých. Stav a existence pohledávek byly potvrzeny auditorem ABC.AUDIT, s.r.o. (osvědčení KAČR č. 387) ve Zprávě auditora o věcných zjištěním určená statutárnímu orgánu Agropodnik Dvorce, a.s. ze dne 14.12.2022. 8. Část emisního kursu nové akcie ve výši 22,700.000,--Kč, slovy: dvacet-dva-milionů-sedm-set-tisíc korun českých, bude splacena započtením výše uvedených pohledávek předem určeného zájemce, v celkové výši 22,700.000,--Kč, slovy: dvacet-dva-milionů-sedm -set-tisíc korun českých, a to uzavřením Dohody o započtení pohledávek. Zbývající část emisního kursu nové akcie ve výši 8,550.000,--Kč, slovy: osm-milionů-pět-set-padesát-tisíc korun českých, bude splacena peněžitým vkladem předem určeného zájemce převod em na účet Společnosti, č. účtu 238xxxx. 9.Lhůta pro splacení emisního kurzu akcie činí třicet (30) kalendářních dnů a počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100 %) emisního kurzu akcie. Dohoda o započtení výše uvedených pohledávek musí b ýt uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude upisovateli doručen představenstvem Společnosti dopisem nebo mu bude osobně předán, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. 10.Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. 11.V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář při působnosti valné hromady v souvislosti s tímto zvýšení základního kapitálu a s ohledem na skutečnost, že valná hromada vyslovuje souhlas s možností započtení vzáje mných pohledávek předem určeného zájemce a Společnosti, schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky Společnosti vůči předem určenému zájemci jedinému akcionáři společnosti, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, na splacení části emisního kurzu upsan é akcie ve výši 22,700.000,--Kč, slovy: dvacet-dva-milionů-sedm-set-tisíc korun českých, v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu proti pohledávkám předem určeného zájemce jediného akcionáře společnosti, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, vůči Společnosti výše v tomto rozhodnutí specifikované. Schválený návrh smlouvy o započtení pohledávek tvoří přílohu notářského zápisu. 12.Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií Společnosti.
od 4. 12. 2019 do 5. 12. 2019
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ze dne 3.12.2019: 1.Základní kapitál obchodní společnosti Agropodnik Dvorce, a.s., se sídlem Křišťanovice 171, PSČ 793 68, identifikační číslo 451 92 545, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 417 (dále též jen Společnost) se zv yšuje upisováním nových akcií o částku 10,185.000,-- Kč, slovy: deset-milionu-sto-osmdesát-pět-tisíc korun českých. Základní kapitál Společnosti po zvýšení základního kapitálu bude činit 101,185.000,-- Kč, slovy: sto-jedna-milionu-sto-osmdesát-pět-tisíc k orun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním 1 ks, slovy: jednoho kusu, kmenové akcie, v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 10,185. 000,- Kč, slovy: deset-milionu-sto-osmdesát-pět-tisíc korun českých (dále též jen nová akcie). No vá akcie bude mít formu cenného papíru na řad. Nová akcie tedy nebude vydána jako zaknihovaný cenný papír. 3.V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že se dle ustanovení § 490 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK)vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. 4.Nová akcie bude nabídnuta k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, identifikační číslo 654 68 953, které upíše svým peněžitým vk ladem ve výši 10,185.000,-- Kč, slovy: deset-milionu-sto-osmdesát-pět-tisíc korun českých, 1 ks, slovy: jeden kus, kmenové akcie Společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 10,185.000,-- Kč, slovy: deset-milionu-sto-osmdesát-pět-t isíc korun českých. 5.Místem upisování nové akcie je advokátní kancelář Mgr. Romana Krakovky v Ostravě, Pivovarská 1504/8. Lhůta pro upsání akcie předem určeným zájemcem činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společno sti. Nová akcie Společnosti bude předem určeným zájemcem upsána na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcie bude vázáno na r ozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpis osoby jednající za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsá ní akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. 6.Emisní kurz nové akcie o jmenovité hodnotě 10,185.000,-- Kč činí 10,185.000,-- Kč, slovy: deset-milionu-sto-osmdesát-pět-tisíc korun českých. Emisní kurz nové akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. 7.Připouští se možnost započtení pohledávky Společnosti vůči předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu pro ti pohledávce předem určeného zájemce - jediného akcionáře společnosti, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, vůči Společnosti, a to Pohledávky jediného akcionáře, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, vůči Společnosti vyplývající ze Smlouvy o zápůjčc e ze dne 22.1.2018, č.j. 2018/1917, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.11.2019, obojí uzavřené mezi věřitelem, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, a obchodní společnosti Agropodnik Dvorce, a.s.,jako dlužníkem, na základě které byla poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši 2,385.000,-- Kč, slovy: dva-miliony-tři-sta-osmdesát-pět-tisíc korun českých, a dále Smlouvy o zápůjčce ze dne 27.8.2018, č.j. 13087/2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.11.2019, obojí uzavřené mezi věřitelem, kterým je Biskupství ostra vsko-opavské, a obchodní společnosti Agropodnik Dvorce, a.s.,jako dlužníkem, na základě které byla poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši 4,500.000,-- Kč, přičemž výše dlužné jistiny z této zápůjčky činí po částečné úhradě částku ve výši 2,000.000,-- Kč, slovy: dva-miliony korun českých, Smlouvy o zápůjčce ze dne 5.10.2018, č.j. 16429/2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.11.2019, obojí uzavřené mezi věřitelem, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, a obchodní společnosti Agropodnik Dvorce, a.s.,jako dl užníkem, na základě které byla poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši 4,300.000,-- Kč, slovy: čtyři-miliony-tři-sta-tisíc korun českých, a Smlouvy o zápůjčce ze dne 15.7.2019, č.j. 10436/2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.11.2019, obojí uzavřené mezi věřitelem, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, a obchodní společnosti Agropodnik Dvorce, a.s.,jako dlužníkem, na základě které byla poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši 1,500.000,-- Kč, slovy: milion-pět-set-tisíc korun českých. Celková hodnota poh ledávek vůči Společnosti z výše uvedených titulů činí 10,185.000,-- Kč, slovy: deset-milionu-sto-osmdesát-pět-tisíc korun českých, a tato částka představuje jistinu dluhů. K započtení jsou tyto pohledávky navrhovány v plné výši, tedy v částce 10,185.000, -- Kč, slovy: deset-milionu-sto-osmdesát-pět-tisíc korun českých. Stav a existence pohledávek byly potvrzeny auditorem Ing. Rostislavem Oháňkou (osvědčení KAČR č. 1157) ve Zprávě auditora pro akcionáře ze dne 28.11.2019. 8.Emisní kurs nové akcie bude splacen výhradně započtením výše uvedených pohledávek předem určeného zájemce, v celkové výši 10,185.000,-- Kč, slovy: deset-milionu-sto-osmdesát-pět-tisíc korun českých, a to uzavřením Dohody o započtení pohledávek. Lhůta pr o splacení emisního kurzu akcie činí třicet (30) kalendářních dnů a počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100 %) emisního kurzu akcie. Dohoda o započtení výše uvedených pohledávek musí být uzavřen a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude upisovateli doručen představenstvem Společnosti dopisem nebo mu bude osobně předán, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu a kcií. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. 9.Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. 10.V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář při působnosti valné hromady v souvislosti s tímto zvýšení základního kapitálu a s ohledem na skutečnost, že valná hromada vyslovuje souhlas s možností započtení vzáje mných pohledávek předem určeného zájemce a Společnosti, schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky Společnosti vůči předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, na splacení emisního kurzu upsaných a kcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu proti pohledávce předem určeného zájemce - jediného akcionáře společnosti, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, vůči Společnosti výše v tomto rozhodnutí specifikované. Schválený návrh smlouvy o z apočtení pohledávek tvoří přílohu notářského zápisu. 11.Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií Společnosti a dále též výslovně se mění stanovy v části týkající se určení hlasů připadajících na jednu akcii tak, že znění článku 4. odst. 4.2. stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nahrazuje takto: 4.2. Na každých 1.000,--Kč jmenovité hodnoty akcie připadá j eden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 101 185 hlasů.
od 21. 12. 2016
- Na společnost s firmou Agropodnik Dvorce, a.s., identifikační číslo 451 92 545, se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice jako společnost nástupnickou přešlo na základě projektu o rozdělení ve formě odštěpení sloučením a o fúzi sloučením ze dne 04. 11. 2016 schváleného dne 16. 12. 2016 jmění zanikající společnosti Soil finance s.r.o., se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice, identifikační číslo 015 56 835, a odštěpené části jmění rozdělovaných společností AB AGRO s.r.o., identifikační číslo 268 53 566, se s ídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice, AGRO DVORCE s.r.o., identifikační číslo 268 53 558, se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice a YELLOW ROSE s.r.o., identifikační číslo 271 37 937, se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice.
od 2. 12. 2015
- I. Řádná valná hromada konaná dne 30.10.2015 určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Soil finance s.r.o., se sídlem Křišťanovice č.p. 171, PSČ 793 68, IČ: 015 56 835, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložk a 56061, když vlastní 314 141 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 283,-Kč vydaných Společností, jejíž základní kapitál činí 90 214 174,-Kč a je rozdělen na 318 778 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 283,-Kč, tedy vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 88 890 017,- Kč, což činí 98,545 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 98,545 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích. II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionář e na Hlavního akcionáře, a to společnost Soil finance s.r.o., se sídlem Křišťanovice č.p. 171, IČ: 015 56 835, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56061. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kter ými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. III. Řádná valná hromada určuje, že výše Protiplnění při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, které poskytne Hlavní akcionář Soil finance s.r.o., se sídlem Křišťanovice č.p. 171, IČ: 015 56 835, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56061, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, činí částku 279,- Kč za každou jednu kmenovou akcii na jméno ve jmenovité ho dnotě 283,-Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 353-16/2015 ze dne 11.9.2015 vypracovaného ke dni 31.12.2014, Ing. Liborem Bučkem, soudním znalcem jmenovaným rozhodnu tím Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 3572/98 a ze dne 26.4.2013 č.j. Spr 4469/2012 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na cenné papíry a podniky, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 279,-Kč za každou jednu kmenovou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 283,-Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla soudním znalcem použita metoda zjišťování substanční hodnoty. Substanční hodnota na akcii představuje alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti. Hodnota čistého obchodního majetku Spol ečnosti byla stanovena jako součet jednotlivých položek majetku snížený o souhrn závazků. IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích a to společnost Roklen360 a.s., IČ 607 32 07 5, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vla stníků akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akci onářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti. V. Řádná valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba společnost Roklen360 a.s., IČ 607 32 075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20437, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl na příslušný účet peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. VI. Řádná valná hromada určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti na adrese Křišťanovice č.p. 171 v pracovních dnech v době od 7.30 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie v rámci řádné lhůty, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratš í než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společností v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, v sídle společnosti na adrese Křišťanovice v pracovních dnech v době od 7.30 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.
od 10. 9. 2014 do 17. 4. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 10. 9. 2014 do 17. 4. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 10. 9. 2014 do 17. 4. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 10. 2007
- Společnost byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti Agrator a.s., se sídlem Praha 8, Pakoměřická 5, s rozhodným dnem 1.1.2007. V rámci rozhodnutí o rozdělení společnosti bylo valnou hromadou konanou dne 18.9.2007 rozhodnuto o snížení základ ního kapitálu o částku 212.624.926,-Kč vzhledem k povinnosti stanovené § 220 zb odst. 6 obch. zákoníku. Snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou stávajících akcií společnosti se jmenovitou hodnotou 950,-Kč za akcie o jmenovité hodnotě 283,-Kč. A kcionáři jsou povinni předložit akcie k výměně pověřenému obchodníku s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s, se sídlem T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČ: 60732075, do jednoho měsíce od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 5. 4. 2005
- Smlouvou o vkladu části podniku do společnosti na zvýšení jejího základního kapitálu ze dne 29.12.2004 byla převedena na společnost YELLOW ROSE s.r.o., se sídlem Křišťanovice 171, PSČ 793 68, (dříve Dvorce, Olomoucká 373, PSČ 793 68), IČ 29137937 část pod niku Agropodnik Dvorce a.s., představovaná Střediskem 501 - "provozovna Ekofarma", a to ve stavu, jak vyplynul z účetnictví vkladatele ke dni 31.12.2004. Smlouvou o vkladu části podniku do společnosti při jejím založení ze dne 29.12.2004 byla převedena na společnost AB AGRO s.r.o., se sídlem Křišťanovice 171, PSČ 793 68, část podniku Agropodnik Dvorce a.s., představovaná Střediskem 502 - "provozovna Velko kapacitní kravín", a to ve stavu, jak vyplynul z účetnictví vkladatele ke dni 31.12.2004. Smlouvou o vkladu části podniku do společnosti při jejím založení ze dne 29.12.2004 byla převedena na společnost AGRO DVORCE s.r.o., se sídlem Křišťanovice 171, PSČ 793 68, část podniku Agropodnik Dvorce a.s., představovaná Střediskem 503 - " provozovna R ostlinná výroba s kompostárnou", a to ve stavu, jak vyplynul z účetnictví vkladatele ke dni 31.12.2004.
od 27. 9. 2004
- Valná hromada společnosti konaná dne 29.7.2004 přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 15.938.900,-Kč z důvodu zreálnění poměru vlastního jmění a základního kapitálu doborovolnou úhradou ztrát. Částka, o kterou se základní ka pitál snižuje, bude použita zcela k úhradě ztrát minulých obodobí. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 50,-Kč vyznačením nové jmenovité hodnoty 950,-Kč na předložené akcie. Akcionáři jsou povinni předložit společnosti své akcie k vyznačení nové jmenovité hodnoty do tří měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 5. 5. 1992
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32.
od 5. 5. 1992 do 20. 10. 1994
- Dozorčí rada: Vlastimil O t á h a l , bytem Moravský Beroun, Tkalcovká 333 JUDr. Roanald K o v á ř , bytem Bruntál, Nezvalova 24 Ing. Ladislav T o m e š , bytem Olomouc, Karafiátová 21
od 5. 5. 1992 do 20. 10. 1994
- J e d n á n í : Za společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 5. 5. 1992 do 13. 12. 2004
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 318.778.000,- kčs (slovy: třistaosmnáctmilionůsedmsetsedmdesátosmtisíc korunčeskoslovenských). Základní jmění společnosti je rozděleno na 318 778 akcií na majitele po 1000,- kčs jmenovité hodnoty.
Kapitál
od 15. 8. 2023
Základní kapitál 136 435 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 12. 2022 do 15. 8. 2023
Základní kapitál 132 435 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 12. 2019 do 29. 12. 2022
Základní kapitál 101 185 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 12. 2016 do 5. 12. 2019
Základní kapitál 91 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 10. 2007 do 21. 12. 2016
Základní kapitál 90 214 174 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 12. 2004 do 10. 10. 2007
Základní kapitál 302 839 100 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 8. 2023
Kmenové akcie na jméno 4 000 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 29. 12. 2022
Kmenové akcie na jméno 31 250 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 5. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno 10 185 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno 9 100 000, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 30. 9. 2014 do 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno 283, počet akcií: 318 778 v listinné podobě.
od 10. 10. 2007 do 30. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 318 778 v listinné podobě.
od 13. 12. 2004 do 10. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 318 778.
od 13. 12. 2004 do 10. 10. 2007
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 28. 12. 2022
MARTINA ŽELEZNÁ - místopředseda představenstva
Nová Pláň, , PSČ 792 01
den vzniku členství: 17. 5. 2022
den vzniku funkce: 17. 5. 2022
od 6. 9. 2021
Ing. JOSEF HUB - předseda představenstva
Nový Jičín - Loučka, Mlýnská, PSČ 741 01
den vzniku členství: 1. 9. 2021
den vzniku funkce: 1. 9. 2021
od 28. 1. 2021
Ing. MARTA HRUŠKOVÁ - člen představenstva
Bílovec, Beskydská, PSČ 743 01
den vzniku členství: 23. 12. 2020
od 11. 7. 2019 do 28. 12. 2022
MARTINA ŽELEZNÁ - místopředseda představenstva
Nová Pláň, , PSČ 792 01
den vzniku členství: 16. 5. 2019 - 16. 5. 2022
den vzniku funkce: 16. 5. 2019 - 16. 5. 2022
od 3. 11. 2018 do 6. 9. 2021
Ing. PETR DAVID - předseda představenstva
Štěpánov, Horní, PSČ 783 13
den vzniku členství: 1. 10. 2018 - 31. 8. 2021
den vzniku funkce: 1. 10. 2018 - 31. 8. 2021
od 22. 12. 2017 do 28. 1. 2021
Ing. MARTA HRUŠKOVÁ - člen představenstva
Bílovec, Beskydská, PSČ 743 01
den vzniku členství: 22. 12. 2017 - 22. 12. 2020
od 11. 10. 2017 do 3. 11. 2018
RADMILA PASOVSKÁ - předseda představenstva
Jívová, , PSČ 783 16
den vzniku členství: 15. 5. 2016 - 30. 9. 2018
den vzniku funkce: 15. 5. 2016 - 30. 9. 2018
od 11. 10. 2017 do 11. 7. 2019
MARTINA ŽELEZNÁ - místopředseda představenstva
Nová Pláň, , PSČ 792 01
den vzniku členství: 15. 5. 2016 - 15. 5. 2019
den vzniku funkce: 15. 5. 2016 - 15. 5. 2019
od 16. 9. 2015 do 11. 10. 2017
MARTINA ŽELEZNÁ - místopředseda představenstva
Nová Pláň, , PSČ 792 01
den vzniku členství: 11. 10. 2013 - 15. 5. 2016
den vzniku funkce: 15. 7. 2015 - 15. 5. 2016
od 16. 9. 2015 do 22. 12. 2017
ANDREA MECOVÁ - člen představenstva
Leskovec nad Moravicí, , PSČ 793 68
den vzniku členství: 15. 7. 2015 - 22. 12. 2017
od 24. 7. 2014 do 11. 10. 2017
RADMILA PASOVSKÁ - předseda představenstva
Jívová, , PSČ 783 16
den vzniku členství: 31. 5. 2013 - 15. 5. 2016
den vzniku funkce: 31. 5. 2013 - 15. 5. 2016
od 11. 11. 2013 do 16. 9. 2015
MARTINA ŽELEZNÁ - člen představenstva
Nová Pláň, , PSČ 792 01
den vzniku členství: 11. 10. 2013
od 30. 7. 2013 do 11. 11. 2013
DAVID ŠKODA - člen představenstva
Olomouc - Povel, Nešporova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 31. 5. 2013 - 10. 10. 2013
od 30. 7. 2013 do 24. 7. 2014
RADMILA PASOVSKÁ - předseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Mozartova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 31. 5. 2013
den vzniku funkce: 31. 5. 2013
od 30. 7. 2013 do 16. 9. 2015
MARTIN DEDEK - místopředseda představenstva
Těšetice, , PSČ 783 46
den vzniku členství: 31. 5. 2013 - 15. 7. 2015
den vzniku funkce: 31. 5. 2013 - 15. 7. 2015
od 7. 6. 2013 do 30. 7. 2013
JAN SRNEC - předseda představenstva
Český Krumlov - Slupenec, , PSČ 381 01
od 7. 6. 2013 do 30. 7. 2013
VĚRA URBANOVÁ - místopředseda představenstva
Lichkov, , PSČ 561 68
od 10. 3. 2004 do 30. 7. 2013
Ing. Jan Vondrouš - člen představenstva
Český Krumlov, Slupenec 21, PSČ 381 01
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 30. 5. 2013
od 16. 1. 2001 do 7. 6. 2013
Jan Srnec - předseda představenstva
Slupenec 1,
od 17. 11. 1998 do 16. 1. 2001
Jan Srnec - předseda představenstva
Český Krumlov, Nové Spolí 36
od 17. 11. 1998 do 10. 3. 2004
Ing. Oldřich Ridl - člen představenstva
Dvorce, Partyzánská 193
od 17. 11. 1998 do 7. 6. 2013
Věra Urbanová - místopředseda představenstva
Lichkov, 5
od 23. 4. 1998 do 17. 11. 1998
Ing. Jaroslav Bečka - předseda představentva
Praha 1, Nerudova 11
od 23. 4. 1998 do 17. 11. 1998
Ing. Karel Krejza - člen představenstva
Litoměřice, Marie Pomocné 11
od 23. 4. 1998 do 17. 11. 1998
Věra Urbanová - člen představenstva
Lichkov 5, okr. Ústí nad Orlicí
od 3. 2. 1998 do 23. 4. 1998
Ing. Michal Silon - předseda představenstva
Pustá Polom 179,
od 3. 2. 1998 do 23. 4. 1998
Ing. Miroslav Jelen - místopředseda představenstva
Bruntál, Nová pláň č. 16
od 3. 2. 1998 do 23. 4. 1998
Ing. Ivan Cap - člen představenstva
Moravská Ostrava, Gregorova 10
od 3. 2. 1998 do 23. 4. 1998
Ing. Petr Malina - člen představenstva
Bruntál, Pod lipami 52
od 3. 2. 1998 do 23. 4. 1998
Daneš Zátorský - člen představenstva
Ostrava-Heřmanice, Parcelní 20
od 20. 10. 1994 do 3. 2. 1998
Ing. Vladimír Blesk - předseda představenstva
Praha 9, Prosek, Zárybská 671/8
od 20. 10. 1994 do 3. 2. 1998
Ing. František Andreovský - místopředseda představenstva
Dvorce, Na aleji 202
od 20. 10. 1994 do 3. 2. 1998
Ing. Drahoslav Čítek - člen představenstva
Praha 4, Háje, Kosmická 751
od 20. 10. 1994 do 3. 2. 1998
Prof.Ing. Josef Tyleček, Dr.Sc. - člen představenstva
Habrovany, 208
od 20. 10. 1994 do 3. 2. 1998
JUDr. Eduard Huth - člen představenstva
Praha 3, Sajfertova 25
od 5. 5. 1992 do 20. 10. 1994
Ing. František Andreovský - člen představenstva
Dvorce, Na aleji 202
od 5. 5. 1992 do 20. 10. 1994
Ing. Josef Krajkovič - člen představenstva
Dvorce, Olomoucká 39
od 5. 5. 1992 do 20. 10. 1994
Antonín Kunčar - člen představenstva
Dvorce, Na aleji 313
od 11. 10. 2017
Společnost zastupují společně vždy dva členové představenstva.
od 10. 9. 2014 do 11. 10. 2017
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. K napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy dva členové představenstv a.
od 27. 9. 2004 do 10. 9. 2014
J e d n á n í : Za společnost jedná a vůči třetím osobám společnost zastupuje představenstvo, a to samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Činí tak způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 23. 7. 1999 do 27. 9. 2004
J e d n á n í : Za společnost jedná a vůči třetím osobám společnost zastupuje představenstvo, a to společně vždy nejméně dva členové představenstva.
od 20. 10. 1994 do 23. 7. 1999
Jednání: Za společnost jedná představenstvo jako celek nebo předseda představenstva nebo místopředseda představentva.
Dozorčí rada
od 1. 4. 2022
Mgr. ROMAN KRAKOVKA - předseda dozorčí rady
Ludgeřovice, Markvartovická, PSČ 747 14
den vzniku členství: 16. 2. 2022
den vzniku funkce: 16. 2. 2022
od 1. 4. 2022
Mgr. MARTIN DAVID - člen dozorčí rady
Ženklava, , PSČ 742 67
den vzniku členství: 16. 2. 2022
od 6. 9. 2021
RENÁTA BÉLIKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, V Zahradách, PSČ 708 00
den vzniku členství: 30. 8. 2021
od 6. 9. 2021 do 1. 4. 2022
Mgr. ROMAN KRAKOVKA - předseda dozorčí rady
Ludgeřovice, Markvartovická, PSČ 747 14
den vzniku členství: 22. 12. 2017 - 22. 12. 2021
den vzniku funkce: 30. 8. 2021 - 22. 12. 2021
od 22. 12. 2017 do 6. 9. 2021
Mgr. ROMAN KRAKOVKA - člen dozorčí rady
Ludgeřovice, Markvartovická, PSČ 747 14
den vzniku členství: 22. 12. 2017
od 22. 12. 2017 do 1. 4. 2022
Mgr. MARTIN DAVID - člen dozorčí rady
Ženklava, , PSČ 742 67
den vzniku členství: 22. 12. 2017 - 22. 12. 2021
od 11. 10. 2017 do 22. 12. 2017
JUDr. ALENA SIKOROVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Slavonín, Topolová, PSČ 783 01
den vzniku členství: 29. 5. 2017 - 22. 12. 2017
od 11. 10. 2017 do 22. 12. 2017
INGRID ŠTĚPÁNOVÁ - člen dozorčí rady
Bouzov - Podolí, , PSČ 783 25
den vzniku členství: 29. 5. 2017 - 22. 12. 2017
od 11. 10. 2017 do 6. 9. 2021
SOBĚSLAV SEDLÁČEK - předseda dozorčí rady
Leskovec nad Moravicí, , PSČ 793 68
den vzniku členství: 29. 5. 2017 - 29. 5. 2021
den vzniku funkce: 29. 5. 2017 - 29. 5. 2021
od 11. 6. 2016 do 11. 10. 2017
INGRID ŠTĚPÁNOVÁ - člen dozorčí rady
Bouzov - Podolí, , PSČ 783 25
den vzniku členství: 29. 5. 2013 - 29. 5. 2017
od 30. 7. 2013 do 31. 5. 2016
RICHARD HOMOLKA - předseda dozorčí rady
Křelov-Břuchotín - Křelov, Nová, PSČ 783 36
den vzniku členství: 29. 5. 2013 - 4. 5. 2016
den vzniku funkce: 30. 5. 2013 - 4. 5. 2016
od 30. 7. 2013 do 11. 6. 2016
INGRID ŠTĚPÁNOVÁ - člen dozorčí rady
Libhošť, , PSČ 742 57
den vzniku členství: 29. 5. 2013
od 30. 7. 2013 do 11. 10. 2017
SOBĚSLAV SEDLÁČEK - člen dozorčí rady
Leskovec nad Moravicí, , PSČ 793 68
den vzniku členství: 29. 5. 2013 - 29. 5. 2017
od 10. 3. 2004 do 30. 7. 2013
Filip Véle - člen
Český Krumlov - Nové Spolí, 36, PSČ 381 01
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 29. 5. 2013
od 23. 7. 1999 do 30. 7. 2013
Jaroslav Vlach - člen
Český Krumlov, Šeříkova 189
od 23. 7. 1999 do 30. 7. 2013
MUDr. Bronislav Bečka - předseda
Praha 9, Žíšovská 1627
od 17. 11. 1998 do 23. 7. 1999
MUDr. Bronislav Bečka - místopředseda
Praha 9, Žíšovská 1627
od 23. 4. 1998 do 17. 11. 1998
MUDr. Bronislav Bečka - člen
Praha 9, Žíšovská 1627
od 23. 4. 1998 do 23. 7. 1999
Jaroslav Vlach - předseda
Český Krumlov, Šeříkova 189
od 3. 2. 1998 do 23. 4. 1998
Ing. Zbyšek Martynek - předseda
Karviná-Mizerov, Žižkova 72/996
od 3. 2. 1998 do 23. 4. 1998
Ing. Zdeněk Petr - místopředseda
Bruntál, Nezvalova č. 15
od 3. 2. 1998 do 10. 3. 2004
Ing. Josef Krajkovič - člen
Dvorce, Olomoucká 39
od 20. 10. 1994 do 3. 2. 1998
Vlastimil Otáhal - člen
Moravský Beroun, Tkalcovká 333
od 20. 10. 1994 do 3. 2. 1998
Věra Voksová - člen
Bruntál, Pionýrská 4
od 20. 10. 1994 do 3. 2. 1998
Marta Chudá - člen
Roudno, 1
Akcionáři
od 22. 12. 2017
Biskupství ostravsko-opavské, IČO: 65468953
Ostrava - Moravská Ostrava, Kostelní náměstí, PSČ 702 00
od 21. 12. 2016 do 22. 12. 2017
UNICAPITAL AGRO a.s., IČO: 01892908
Praha - Karlín, Sokolovská, PSČ 186 00
od 10. 5. 2016 do 21. 12. 2016
Soil finance s.r.o., IČO: 01556835
Křišťanovice, , PSČ 793 68
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+351

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-102

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-103

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-148

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-180

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-411

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services