Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Zkušebnictví, a. s.
IČO: 45274355

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 1. 5. 1992

Zkušebnictví, a. s.

Sídlo
od 16. 12. 1996 do 17. 10. 2001
Praha 9, Běchovice , PSČ 190 11
od 1. 5. 1992 do 16. 12. 1996
Praha 9, Běchovice , PSČ 190 00
IČO
od 1. 5. 1992

45274355

DIČ

CZ45274355

Identifikátor datové schránky:m5ug6bc
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1563 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 31. 10. 2011
- výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 10. 2002 do 31. 10. 2011
- poskytování technických služeb
od 7. 8. 1996 do 7. 8. 1996
- poradenské a konzultační služby pro elektronický průmysl a energetiku
od 7. 8. 1996 do 31. 10. 2011
- výroba,instalace a opravy el. strojů a přístrojů
od 7. 8. 1996 do 31. 10. 2011
- zkoušení silnoproudých el. zařízení, strojů a přístrojů
od 7. 8. 1996 do 31. 10. 2011
- výzkum a vývoj pro elektrotechnický průmysl a energetiku
od 7. 8. 1996 do 31. 10. 2011
- vývoj, modofikace a obchodování se software
od 7. 8. 1996 do 31. 10. 2011
- poradenské a konzultační služby pro elektrotechnický průmysl a energetiku
od 7. 8. 1996 do 31. 10. 2011
- poradenská činnost v oblasti zkušebnictví v silnoproudé elektrotechnice a EMC
od 7. 8. 1996 do 31. 10. 2011
- projektování, vývoj a výroba odrušovacích a filtračních kompenzačních prostředků
od 7. 8. 1996 do 31. 10. 2011
- odborná měření a zkoušky v oblasti radiového rušení, energetického rušenía odolnosti proti průmyslovénu rušení, výzkum a vývoj nových zkušebních metod
od 1. 5. 1992 do 7. 8. 1996
- vývoj, výroba a odbyt speciálních zkušebních přístrojů a zaří- zení
od 1. 5. 1992 do 7. 8. 1996
- vývojové, typové a ověřovací zkoušky silnoproudých zařízení
od 1. 5. 1992 do 7. 8. 1996
- odborná měření a zkoušky v oblasti radiového rušení, energetic- kého rušení a odolnosti proti průmyslovému rušení, výzkum a vý- voj nových zkušebních metod
od 1. 5. 1992 do 7. 8. 1996
- projektování, vývoj a výroba odrušovacích a filtračně kompen- začních prostředků
od 1. 5. 1992 do 7. 8. 1996
- konzultační a poradenská činnost v oblasti zkušebnictví
od 1. 5. 1992 do 7. 8. 1996
- zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání
Ostatní skutečnosti
od 31. 12. 2010 do 8. 7. 2011
- Společnost KEMA International B.V. jako jediný akcionář společnosti Zkušebnictví, a.s. (dále jen "Společnost") rozhodl dne 21.12.2010 o snížení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 71.965.000,-- Kč (slovy sedmdesát jedna milionů devět set šed esát pět tisíc korun českých) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu o pevnou částku 69.965.000,-- Kč (slovy šedesát devět milionů devět set šedesát pět tisíc korun českých) na částku 2.000.000,-- Kč (slo vy dva miliony korun českých). Důvodem tohoto snížení základního kapitálu Společnosti je převod částky, o kterou bude základní kapitál Společnosti snížen, na účet nerozděleného zisku minulých let. S částkou, o kterou bude základní kapitál snížen, bude naloženo tak, že bude převedena z účetní položky základní kapitál do účetní položky nerozdělený zisk minulých let, (a to ke dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku). Jediný akcionář je povinen předložit Společnosti 69.965 (slovy šedesát devět tisíc devět set šedesát pět) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno s nominální hodnotou 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá, ve lhůtě do 15 (slovy patnácti) d nů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku za účelem jejich zničení.
od 19. 12. 2008
- Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 9.9.2005 Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akconáře ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku: a) Hlavním akcionářem se určuje společnost OEZ s.r.o. se sídlem Letohrad, Šedivská 339, PSČ 561 51, IČ 49810146, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložce 4649 /dále jen hlavní akcionář/. Vlastnictví akcií b ylo hlavním akcionářem doloženo předložením celkem 71292 kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč, emitenta společnosti Zkušebnictví, a.s. a čestným prohlášením společnosti OEZ s.r.o., že je vlastníkem 71292 kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 1 akcie 1000,- Kč, emitenta společnosti Zkušebnictví, a.s., se kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti Zkušebnictví, a.s. ve výši 99,06%. Společnost OEZ s.r.o. je osobou op rávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti Zkušebnictví, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i) a následujících obchodního zákoníku. b/ Všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí za podmínek podle § 183 i) a následujících obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, to je na společnost OEZ s.r.o. se sídlem Letohrad, Šed ivská 339, PSČ 562 51, IČ 49810146, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce 4649. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře dojde podle § 183 l), odst.3, obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o přec hodu akcií do obchodního rejstříku. c/ Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183 i) a následujících obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183 m), odst.2 obchodního z ákoníku na zplacení protiplnění, určeného na základě znaleckého posudku ve výši 802,- Kč za každou kmenovou akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183 m), odst.1, písm.b), obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 050815 ze dne 15.8.2005, vpracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585, zapsaná v o bchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 57202. Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění. d/ Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti, odlišní od hlavního akcionáře, mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00 ve lhůtě ode dne následujícího po p řechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin. Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění /bankovním převodem nebo poštovní poukázkou/ a případně o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč. Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i form ou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem /bankovním převodem nebo poštovní poukázkou/. Podpis dosavadn ího akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika, spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcionáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183 m), odst.2 obchodního zákoníku, týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře. Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli /to neplatí prokáže-li vlastník, že zásta vní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak/.
od 16. 4. 2003
- Akcie jsou kmenové v listinné podobě, znějící na majitele a nejsou veřejně obchodovatelné.
od 16. 12. 1996 do 16. 4. 2003
- Akcie jsou kmenové v zaknihované podobě a veřejně obchodovatelné.
od 1. 5. 1992
- Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaže- no ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkum- ný ústav silnoproudé elektrotechniky.
od 1. 5. 1992
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zá- koníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majet- ku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výzkumný ústav silnoprou- dé elektrotechniky. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů před- stavenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 8. 7. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 10. 1993 do 8. 7. 2011
Základní kapitál 71 965 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Základní kapitál 68 817 000 Kč
od 8. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 8. 7. 2011
listinná podoba
od 18. 8. 2010 do 8. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 71 965.
od 18. 8. 2010 do 8. 7. 2011
listinná podoba
od 13. 10. 1993 do 18. 8. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 71 965.
od 13. 10. 1993 do 18. 8. 2010
listinná podoba
od 1. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 68 817.
Statutární orgán
od 5. 1. 2017
Ing. ROBERT JECH - předseda představenstva
Praha - Hostivař, Na Sedlišti, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 8. 2016
den vzniku funkce: 12. 12. 2016
od 5. 8. 2016
AALDERT DAVID VAN DE HEL - člen představenstva
6852 PM Huissen, Koningsboulevard 162, Nizozemské království
den vzniku členství: 14. 7. 2016
od 13. 3. 2014 do 5. 8. 2016
EBEL VISSER - místopředseda představenstva
BM Deventer, Zandpoort 20, PSČ 741 1, Nizozemské království
den vzniku členství: 29. 1. 2014 - 14. 7. 2016
den vzniku funkce: 30. 1. 2014 - 14. 7. 2016
od 13. 3. 2014 do 5. 1. 2017
Ing. ROBERT JECH - předseda představenstva
Praha - Hostivař, Na Sedlišti, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 1. 8. 2016
den vzniku funkce: 30. 1. 2014 - 1. 8. 2016
od 31. 1. 2014 do 13. 3. 2014
Ing. ROBERT JECH - člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Na Sedlišti, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011
od 29. 9. 2011 do 13. 7. 2012
Ing. Petr Šmejcký - předseda představenstva
Praha 8 - Březiněves, Za Sadem, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 8. 2011 - 28. 6. 2012
od 29. 9. 2011 do 31. 1. 2014
Ing. Robert Jech - člen představenstva
Praha 10, Na Sedlišti, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011
od 29. 9. 2011 do 13. 3. 2014
Dirk Fenske - místopředseda představenstva
Groß-Gerau, Neckarring 101, 64521, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 28. 1. 2014
den vzniku funkce: 1. 8. 2011 - 28. 1. 2014
od 27. 7. 2010 do 29. 9. 2011
Petrus Gerardus Albertus Bus - člen představenstva
Elst, De Kist 22, 6661, Nizozemské království
den vzniku členství: 21. 5. 2010 - 31. 7. 2011
od 5. 11. 2009 do 5. 11. 2009
Markus Tappert - člen představenstva
Langensendelbach, Am Sportplatz 5, PSČ 91094, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 4. 2. 2009 - 30. 9. 2009
od 5. 11. 2009 do 27. 7. 2010
Ing. Zdeněk Kotlář - člen představenstva
Letohrad, Petříkov 297, PSČ 561 51
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 18. 12. 2009
od 11. 3. 2008 do 27. 7. 2010
Ing. Robert Jech - místopředseda představenstva
Praha 10, Na Sedlišti 434/29, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 10. 2007 - 18. 12. 2009
den vzniku funkce: 4. 12. 2007 - 18. 12. 2009
od 2. 11. 2007 do 11. 3. 2008
Ing. Robert Jech - člen představenstva
Praha 10, Na Sedlišti 434/29, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 10. 2007
od 2. 11. 2007 do 5. 11. 2009
Werner Klaus Freeman Liebl - člen představenstva
Mnichov - Kirchheim b., Tränkbachweg 8, PSČ 855 51, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 10. 2007 - 5. 12. 2008
od 23. 1. 2004 do 2. 11. 2007
Ing. Pavel Křemen, CSc. - člen představenstva
Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 544, PSČ 190 14
den vzniku členství: 24. 10. 2002 - 30. 9. 2007
od 23. 1. 2004 do 2. 11. 2007
Ing. Jan Krejčí - Místopředseda představenstva
Letohrad, U potoka 803
den vzniku členství: 6. 12. 2002 - 30. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 12. 2003 - 30. 9. 2007
od 23. 1. 2004 do 27. 7. 2010
Ing. Jaroslav Svoboda - Předseda představenstva
Praha 5, U Kříže 633/28, PSČ 158 00
den vzniku členství: 29. 11. 2003 - 20. 5. 2010
den vzniku funkce: 1. 12. 2003 - 20. 5. 2010
od 16. 4. 2003 do 23. 1. 2004
Ing. Pavel Křemen, CSc. - Místopředseda představenstva
Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 544, PSČ 190 14
den vzniku členství: 24. 10. 2002
den vzniku funkce: 9. 12. 2002 - 18. 12. 2003
od 26. 3. 2003 do 23. 1. 2004
Ing. Radim Adamec - Předseda představenstva
Letohrad, V Aleji 742
den vzniku členství: 6. 12. 2002 - 29. 11. 2003
den vzniku funkce: 6. 12. 2002 - 29. 11. 2003
od 26. 3. 2003 do 23. 1. 2004
Ing. Jan Krejčí - člen
Letohrad, U potoka 803
den vzniku členství: 6. 12. 2002
od 24. 2. 2003 do 26. 3. 2003
Ing. Ivan Glemba - předseda
Praha 10 - Petrovice, Edisonova 402, PSČ 109 00
den vzniku členství: 3. 10. 2002 - 6. 12. 2002
den vzniku funkce: 24. 10. 2002 - 6. 12. 2002
od 24. 2. 2003 do 26. 3. 2003
Andrea Stáhalová - místopředseda
Praha 6 - Dejvice, Kafkova 678/36, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 10. 2002 - 6. 12. 2002
den vzniku funkce: 24. 10. 2002 - 6. 12. 2002
od 24. 2. 2003 do 16. 4. 2003
Ing. Pavel Křemen, CSc. - člen
Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 544, PSČ 190 14
den vzniku členství: 24. 10. 2002
od 24. 2. 2003 do 23. 1. 2004
Ing. Vladimír Mastný - člen
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 866/23, PSČ 120 00
den vzniku členství: 24. 10. 2002 - 29. 11. 2003
od 18. 12. 2002 do 24. 2. 2003
Ing. Ivan Glemba - člen
Praha 10 - Petrovice, Edisonova 402, PSČ 109 00
den vzniku členství: 3. 10. 2002
od 9. 4. 2001 do 18. 12. 2002
Ing. Pavel Křemen, Csc. - člen
Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 544, PSČ 190 14
den vzniku funkce: 30. 11. 2000
od 9. 4. 2001 do 24. 2. 2003
Pavel Míčka - předseda představenstva
Praha 4 - Libuš, Na domovině 691/16, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 30. 11. 2000 - 24. 10. 2002
od 9. 4. 2001 do 24. 2. 2003
Alain Hubert Pons - místopředseda
78770 Thoiry, 1 Clos de la Troix Buissee, Francouzská republika
den vzniku funkce: 30. 11. 2000 - 24. 10. 2002
od 9. 4. 2001 do 24. 2. 2003
- pobyt v ČR Praha 9 - Klánovice , Slavětínská 544, Psč 190 14
od 9. 4. 2001 do 24. 2. 2003
Patrik Antonie Gaston Luccioni - člen
75015 Paris, 8.rue Cauchy, Francouzská republika
den vzniku funkce: 30. 11. 2000 - 24. 10. 2002
od 9. 4. 2001 do 24. 2. 2003
- pobyt v ČR Praha 1 - Staré Město, Štupartská 746/11, Psč 110 00
od 16. 12. 1996 do 9. 4. 2001
Alain Hubert Pons nar. 15.4.1953 - člen představenstva
Praha 9, Slavětínská 544, PSČ 190 00
od 7. 8. 1996 do 16. 12. 1996
Alain Hubert Pons - člen představenstva
Praha 9, Slavětínská 544, PSČ 190 00
od 13. 10. 1993 do 7. 8. 1996
Jiří Lula - místopředseda představenstva
Praha 9, Trojmezní 199/15, PSČ 190 00
od 13. 10. 1993 do 9. 4. 2001
Ing. Pavel Křemen, CSc. - předseda představenstva
Praha 9, Slavětínská 544
od 13. 10. 1993 do 9. 4. 2001
Ing. Arnošt Zajíc - člen představenstva
Praha 5, U klimentky 3, PSČ 150 00
od 1. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Ing. Arnošt Zajíc - člen představenstva
Praha 5, Nad Kesnerkou 2384/6, PSČ 150 00
od 1. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Ing. Pavel Křemen, CSc. - člen představenstva
Praha 9, Slavětínská 544, PSČ 190 00
od 1. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Prof.Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. - člen představenstva
Plzeň, Motýlý 14, PSČ 301 00
od 5. 8. 2016
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 29. 9. 2011 do 5. 8. 2016
Jménem společnosti jedná předseda představenstva, a to vždy společně s členem představenstva, nebo místopředseda představenstva, a to samostatně.
od 27. 7. 2010 do 29. 9. 2011
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva.
od 23. 1. 2004 do 27. 7. 2010
Jednání a podepisování jménem společnosti: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 17. 10. 2001 do 23. 1. 2004
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná společně předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí společně svůj podpis předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva.
od 7. 8. 1996 do 17. 10. 2001
Způsob jednání jménem společnosti : - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva, v nepřítomnosti předsedy místopředseda a jeden člen představenstva. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen.
od 13. 10. 1993 do 7. 8. 1996
Způsob jednání jménem společnosti : - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda předsta- venstva a jeden člen představenstva,v nepřítomnosti předsedy místopředseda a jeden člen představenstva.
od 1. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pí- semně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku ra- zítka společnosti.
Prokura
od 22. 1. 2014 do 5. 8. 2016
Ing. ROBERT JECH
Praha - Hostivař, Na Sedlišti, PSČ 102 00
Dozorčí rada
od 22. 1. 2019
VASILEIOS STAVRIDIS - Člen dozorčí rady
Oosterbeek, Molenweg 8d, Nizozemské království
den vzniku členství: 6. 12. 2018
od 23. 12. 2014 do 22. 1. 2019
JACOB PIETER FONTIJNE
Sint-Michielsgestel, Brandsestraat 10, Nizozemské království
den vzniku členství: 28. 10. 2014 - 6. 12. 2018
od 17. 10. 2012 do 23. 12. 2014
Adrianus van den Bos - člen dozorčí rady
Ovezande, Baandijk 8, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 8. 2012 - 28. 10. 2014
od 14. 8. 2012 do 17. 10. 2012
Adrianus van den Bos - člen dozorčí rady
Palazzago (BG), Via Salvano 9, 24030, Italská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2012
od 14. 8. 2012 do 5. 8. 2016
Elisabeth Harstad - předseda dozorčí rady
Arnhem, Velperplein 12-19, 6811 AG, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 8. 2012 - 14. 7. 2016
den vzniku funkce: 2. 8. 2012 - 14. 7. 2016
od 29. 9. 2011 do 14. 8. 2012
Josephus Johannes Willem Maria Huijbregts - člen dozorčí rady
Hoogland, Hamseweg 37, 3828 AA, Nizozemské království
den vzniku členství: 29. 7. 2011 - 31. 7. 2012
od 29. 9. 2011 do 14. 8. 2012
Johannes Wilhelmus Jozef van Haarst - předseda dozorčí rady
Velp, Rembrandtlaan 13, 6881 Cn, Nizozemské království
den vzniku členství: 29. 7. 2011 - 31. 7. 2012
den vzniku funkce: 1. 8. 2011 - 31. 7. 2012
od 29. 9. 2011 do 5. 8. 2016
Gerrit Derk Enoch - člen dozorčí rady
Borne, Erve Jenneboer 11, 7623, Nizozemské království
den vzniku členství: 28. 3. 2011 - 28. 3. 2016
od 6. 6. 2011 do 29. 9. 2011
Gerrit Derk Enoch - předseda dozorčí rady
Borne, Erve Jenneboer 11, 7623, Nizozemské království
den vzniku členství: 28. 3. 2011
den vzniku funkce: 30. 3. 2011 - 31. 7. 2011
od 6. 6. 2011 do 29. 9. 2011
Dirk Fenske - člen dozorčí rady
Groß-Gerau, Neckarring 101, 64521, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 28. 3. 2011 - 28. 7. 2011
od 27. 7. 2010 do 27. 7. 2010
Petrus Gerardus Albertus Bus - člen dozorčí rady
Elst, De Kist 22, 6661, Nizozemské království
den vzniku členství: 18. 12. 2009 - 20. 5. 2010
od 27. 7. 2010 do 6. 6. 2011
Petrus Johannes Jacobus Gerardus Nabuurs - předseda dozorčí rady
Antwerpen, Verschansingstraat 54, B52, 2000, Belgické království
den vzniku členství: 18. 12. 2009 - 28. 3. 2011
den vzniku funkce: 18. 12. 2009 - 28. 3. 2011
od 27. 7. 2010 do 6. 6. 2011
Gerard Herman Marie van Beek - člen dozorčí rady
Harleem, AV Apeldoorn, Sparrenlaan 12, 7313, Nizozemské království
den vzniku členství: 20. 5. 2010 - 28. 3. 2011
od 27. 7. 2010 do 29. 9. 2011
Paulus Xaverius Hubertus Mathias Dautzenberg - člen dozorčí rady
Utrecht, Prof. Hugo de Vrieslaan 63, 3571, Nizozemské království
den vzniku členství: 18. 12. 2009 - 28. 7. 2011
od 5. 11. 2009 do 5. 11. 2009
Ing. Stanislav Adamec - člen
Letohrad, U Bažantnice 837
den vzniku členství: 26. 7. 2007 - 30. 4. 2009
od 5. 11. 2009 do 27. 7. 2010
Markus Tappert - předseda dozorčí rady
Langensendelbach, Am Sportplatz 5, PSČ 91094, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 10. 2009 - 18. 12. 2009
den vzniku funkce: 7. 10. 2009 - 18. 12. 2009
od 5. 11. 2009 do 27. 7. 2010
Ing. Roman Schiffer - člen dozorčí rady
Zábřeh, U Dráhy 2290/100, PSČ 789 01
den vzniku členství: 1. 10. 2009 - 18. 12. 2009
od 2. 11. 2007 do 27. 7. 2010
Dr. Bohumil Brodský - člen dozorčí rady
Komárov - Hvozdec, 57, PSČ 267 62
den vzniku členství: 26. 7. 2007 - 18. 12. 2009
od 20. 10. 2004 do 2. 11. 2007
Ing. Jaromír Mynář - člen
Praha 5 - Stodůlky, Podohradská 1696/5
den vzniku členství: 20. 5. 2004
od 20. 10. 2004 do 5. 11. 2009
Ing. Libor Vlček - člen
Letohrad - Orlice, 285
den vzniku členství: 20. 5. 2004 - 30. 4. 2009
od 26. 3. 2003 do 20. 10. 2004
Ing. Ivan Chmelíček - člen
Letohrad, Na rozmezí 179
den vzniku členství: 9. 12. 2002 - 20. 5. 2004
od 26. 3. 2003 do 20. 10. 2004
Ing. Karel Kubů - člen
Letohrad, Divadelní 346
den vzniku členství: 9. 12. 2002 - 20. 5. 2004
od 26. 3. 2003 do 5. 11. 2009
Ing. Stanislav Adamec - člen
Letohrad, U Bažantnice 837
den vzniku členství: 9. 12. 2002 - 25. 7. 2007
od 24. 2. 2003 do 26. 3. 2003
Ing. Ladislav Ornst - předseda
Praha 5 - Stodůlky, Píškova 1943/6, PSČ 155 00
den vzniku členství: 24. 10. 2002 - 9. 12. 2002
den vzniku funkce: 24. 10. 2002 - 9. 12. 2002
od 24. 2. 2003 do 26. 3. 2003
Petr Matuška - člen
Praha 10 - Vršovice, 28. pluku 295/37, PSČ 100 00
den vzniku členství: 24. 10. 2002 - 9. 12. 2002
od 6. 3. 2002 do 24. 2. 2003
Jacgues Jouaire - předseda
92340 Bourg-La-Reine, 18 Rue André Theuriet, Francouzská republika
den vzniku členství: 4. 12. 2001 - 24. 10. 2002
den vzniku funkce: 20. 12. 2001 - 24. 10. 2002
od 6. 8. 2001 do 26. 3. 2003
RNDr. Luděk Cigler - člen
Praha 10 - Horní Měcholupy, Kaznějovská 276, PSČ 109 00
den vzniku členství: 21. 5. 2001 - 29. 11. 2002
od 9. 4. 2001 do 6. 8. 2001
Ing. Vladimír Mastný
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 866/23, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 7. 1998 - 21. 5. 2001
den vzniku funkce: 8. 7. 1998
od 9. 4. 2001 do 6. 3. 2002
Roger Ballay - předseda dozorčí rady
91370 Verrieres le Buisson, Rue d ´Amblainvilliers 44, Francouzská republika
den vzniku funkce: 30. 11. 2000 - 4. 12. 2001
od 9. 4. 2001 do 24. 2. 2003
Denis Olivier Marie Givois
Praha 4 - Braník, Pod srázem 7/1755, PSČ 147 00
den vzniku funkce: 30. 11. 2000
od 8. 7. 1998 do 9. 4. 2001
ing. Vladimír Mastný - člen
Praha 2, Mánesova 866/23
od 16. 12. 1996 do 9. 4. 2001
Robert Ballay - předseda dozorčí rady
91370 Verrieres le Buisson, Rue d'Amblainvilliers 44, Francouzská republika
od 7. 8. 1996 do 16. 12. 1996
Roger Ballay - předseda dozorčí rady
91370 Verrieres le Buisson, Rue d'Amblainvilliers 44, Francouzská republika
od 27. 10. 1994 do 7. 8. 1996
Ing. Jaroslav Lieb - předseda dozorčí rady
Stránčice, A.Nováka 340, PSČ 251 63
od 13. 10. 1993 do 27. 10. 1994
Miloš Sladký - předseda dozorčí rady
okr. Praha - východ, Vyžlovka
od 13. 10. 1993 do 27. 10. 1994
Ing. Jaroslav Lieb - člen
Stránčice, A.Nováka 340
od 13. 10. 1993 do 27. 10. 1994
Ing. Stanislav Zábranský - člen
Praha 9, Krausova 604/31, PSČ 190 00
od 1. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Ing. Jan Dvořák
Praha 7, Vinařská 7, PSČ 170 00
od 1. 5. 1992 do 8. 7. 1998
Ing. Jaroslav Caldr
Praha 4, Na výspě 27, PSČ 140 00
od 1. 5. 1992 do 9. 4. 2001
Ing. Juraj Kollár
Bratislava, Kukučínova 16, PSČ 810 00
Akcionáři
od 16. 3. 2018
DNV GL AS
H vik, Veritasveien 1, PSČ 136 3, Norské království
od 27. 7. 2010 do 16. 3. 2018
KEMA International B.V.
Arnhem, Utrechtseweg 310, 6812, Nizozemské království
od 5. 11. 2009 do 27. 7. 2010
OEZ s.r.o., IČO: 49810146
Letohrad, Šedivská 339, PSČ 561 51
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
Expobank CZ 2 655,30 Kč
Komerční banka 2 655,97 Kč
Sberbank CZ 2 670,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 708,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+4
+
-
2.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-14
+
-
3.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-80
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-82
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-88
+
-

Články na Heroine.cz

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Konspirační videa mají na sociálních sítích obří dosah navzdory tomu, že jsou někdy až...více

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Člověk stojí před zrcadlem a užírá se, že je moc tlustý, hubený, neforemný, má málo svalů...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odpady
Poradna > Poradna při finanční tísni > Odpady

Otázka: Dobrý den. Dnes jsem obdržel dopis z magistrátu města s informací o poplatku za komunální odpad. Upozorňuji že to je první informace za celou dobu. A začíná dnem 25.04.2002 a končí 21.03.2019 a dle jejich...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services