Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

ABATIS a.s., Praha, IČO: 45274363 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ABATIS a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 45274363. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45274363 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
5. 5. 1992
Obchodní firma
AVIKO, a.s.
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 27. 1. 1998
ABATIS a.s.
zapsáno 27. 1. 1998
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Jinonická 80, 158 00 Praha 5 - Košíře, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 19. 9. 2016
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Košíře
Ulice: Jinonická
Adresní místo: Jinonická 804/80
IČO
45274363
zapsáno 5. 5. 1992
DIČ
Identifikátor datové schránky
9f5cjcm
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 5. 5. 1992
Spisová značka
B 1567/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 5. 5. 1992
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

3. 3. 2022
Změna základního kapitálu z 45 192 700 Kč na 22 596 350 Kč
3. 3. 2022
Zapsána akcie 64561 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350 Kč
3. 3. 2022
Vymazána akcie 64561 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 700 Kč
9. 11. 2021
Zapsán způsob jednání: Člen správní rady jedná za společnost samostatně.
1. 1. 2021
Vymazán člen statutárního orgánu Alena Kotalová

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

ABATIS a.s., IČO: 45274363: vizualizace vztahů osob a společností

ABATIS a.s., IČO: 45274363

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
1. Výzkum, vývoj a výroba zařízení pro aplikaci ve strojírenských výrobách v oblasti měření geometrických veličin, mezioperační, operační a dílenská manipulace, rekonstrukce a modernizace strojírenské výrobní základy organizace a řízení strojírenských výrobních procesů,
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 9. 12. 1994
2. výzkum a vývoj progresivních technologií pro strojírenství,
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 9. 12. 1994
3. vývoj a výroba nových výrobků, aplikace plastů pro strojírenské výrobky,
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 9. 12. 1994
4. vývoj a výroba elektrických zařízení včetně aplikace výpočetní techniky ve strojírenství,
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 9. 12. 1994
5. poradenská činnost ve strojírenství.
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 9. 12. 1994
Vývoj, experimentální ověřování výroby a výroba součástí a dílů, mechanismů s elektronickým systémem řízení, elektronických řídících systémů včetně obchodně technických služeb a komplexního odbytově technického a obchodně finančního zabezpečení.
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 9. 12. 1994
Stavba strojů s mechanickým pohonem
zapsáno 9. 12. 1994 vymazáno 5. 2. 2003
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 9. 12. 1994 vymazáno 5. 2. 2003
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona).
zapsáno 9. 12. 1994
Pronájem a činnosti spojené s pronájmem nemovitostí
zapsáno 9. 12. 1994
Zemědělství - rostlinná a živočišná výroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků, za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče.
zapsáno 10. 3. 2000
Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
zapsáno 12. 9. 2006
Výroba pilařská a impregnace dřeva
zapsáno 12. 9. 2006
Silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 7. 12. 2007
Předmět činnosti
Hostinská činnost
zapsáno 8. 11. 2003
Ubytovací služby
zapsáno 8. 11. 2003
Základní kapitál
86 610 000 Kč
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 3. 6. 2009
60 627 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 3. 6. 2009 vymazáno 14. 12. 2017
45 192 700 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 14. 12. 2017 vymazáno 3. 3. 2022
22 596 350 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 3. 3. 2022
Akcie
86610 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 23. 9. 2005
86610 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 23. 9. 2005 vymazáno 3. 6. 2009
86610 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 700 Kč
zapsáno 3. 6. 2009 vymazáno 14. 12. 2017
64561 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 700 Kč
zapsáno 14. 12. 2017 vymazáno 3. 3. 2022
64561 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350 Kč
zapsáno 3. 3. 2022
Ostatní skutečnosti
Mimořádná valná hromada společnosti ABATIS a. s. přijala dne 12. 12. 2016 následující rozhodnutí: 1) Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu o částku 15.434.300,- Kč, tj. patnáct milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc tři sta korun českých, zrušením 22.049, tj. dvaceti dvou tisíc čtyřiceti devíti kusů vlastních akcií v majetku společnosti. Základní kapitál se snižuje z částky 60.627.000,- Kč, tj. šedesát milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých na částku 45.192.700,- Kč, tj. čtyřicet pět milionů jedno sto devadesát dva tisíc sedm set korun českých. 2) Důvodem a zároveň účelem snížení je dodržení podmínek stanovených v usnesení valné hromady ze dne 21. 4. 2016, kterou bylo omezeno nabývání vlastních akcií na dobu jednoho roku.
zapsáno 26. 6. 2017 vymazáno 14. 12. 2017
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku VUSTE - EVZ a VUSTE - VVZ.
zapsáno 5. 5. 1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
zapsáno 5. 5. 1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
zapsáno 5. 5. 1992
Usnesením valné hromady společnosti konané dne 9.6.1994 byly přijaty nové stanovy společnosti.
zapsáno 9. 12. 1994
Usnesením valné hromady společnosti konané dne 5.3.2002 byly přijaty nové stanovy společnosti.
zapsáno 5. 2. 2003
Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 3.11.2008, přijala toto usnesení: 1. Valná hromada bere na vědomí, že na této valné hromadě společnosti ABATIS a.s., se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00, IČ: 452 74 363 (dále jen \"ABATIS a.s.\") předložila společnost INVEST HOLDING spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Jinonická 80, PSČ 158 00, IČ: 411 89 876, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4091, společnosti ABATIS a.s.: opis ze seznamu akcionářů, ze kterého vyplývá, že společnost INVEST HOLDING spol. s r.o. je majitelem 78 648 kusů kmenových akcií společnosti ABATIS a.s., znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, čímž společnost INVEST HOLDING spol. s r.o. doložila, že vlastní akcie společnosti ABATIS a.s., jejich souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,807% základního kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a zároveň s nimiž je spojen 90,807% podíl na hlasovacích právech ve společnosti ABATIS a.s.. Tím bylo osvědčeno, že společnost INVEST HOLDING spol. s r.o. (dále jen \"Hlavní akcionář\") splňuje ke dni konání této valné hromady požadavky ustanovení § 183i odst.1 obchodního zákoníku a je tedy Hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ABATIS a.s. vlastněným akcionáři společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen \"Minoritní akcionáři\", na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím společnosti ABATIS a.s. v majetku Minoritních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře podle § 183l odst.3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen \"Den přechodu\"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti ABATIS a.s., jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie společnosti ABATIS a.s. zastaveny zástavnímu věřiteli (dále jen \"oprávněné osoby\") za akcie společnosti ABATIS a.s. protiplnění ve výši 800,- Kč za jednu akcii společnosti ABATIS a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem číslo 032/2008 zpracovaným dne 9.9.2008 znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., ústavem zapsaným ministerstvem spravedlnosti ČR pod čj. 63/97-OOD do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika (dále jen \"Znalecký posudek). Dle Znaleckého posudku byla obvyklá hodnota akcie určena na částku 794,- Kč za jednu kmenovou akcii společnosti ABATIS a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Závěr Znaleckého posudku zní: \"Stanovujeme obvyklou hodnotu akcie na 794,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč firmy ABATIS a.s., IČ 45274363, k datu 1.července 2008\". 4. Hlavní akcionář prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, 639 07 020, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3800 poskytne oprávněným osobám protiplnění zvýšené v souladu s požadavkem § 183m odst.2 obchodního zákoníku o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k těmto akciím Minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře, a to bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode Dne přechodu nebo nejdéle v dodatečné lhůtě určené společností ABATIS a.s. podle § 183l odst.6 a § 214 odst.1 obchodního zákoníku předají listinné akcie společnosti ABATIS a.s. Podrobnosti postupu při převzetí akcií společnosti ABATIS a.s. a poskytnutí protiplnění uveřejní společně Hlavní akcionář a společnost ABATIS a.s. nejpozději 1 týden přede Dnem převodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Akcie, které nebudou předloženy ve výše uvedených lhůtách prohlásí představenstvo společnosti ABATIS a.s. za neplatné postupem podle § 214 odst.2 a 3 obchodního zákoníku.
zapsáno 11. 11. 2008
Jediný akcionář společnosti ABATIS a.s., společnosti INVEST HOLDING spol. s r.o., přijal dne 22.12.2008 při výkonu působnosti valné hromady společnosti ABATIS a.s. toto usnesení o snížení základního kapitálu: a) rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 25.983.000,- Kč z původní výše 86.610.000.- Kč na novou výši 60.627.000,- Kč. b) důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je uvolnění prostředků společnosti vázaných v základním kapitálu ve prospěch akcionářů, když dosavadní výše základního kapitálu je pro obchodní činnost společnosti z ekonomického hlediska nepřiměřeně vysoká a společnost nepředpokládá v budoucích obdobích investiční výdaje v rozsahu přesahujícím dosahovaný zisk z běžné činnosti. c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 25.983.000,- Kč bude zaúčtována na účet 379 - Jiné závazky jako závazek vůči akcionářům. Tato částka bude vyplacena akcionářům společnosti, kteří budou majiteli akcií společnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V uvedené souvislosti se konstatuje, že v současné době má společnost pouze jediného akcionáře, přičemž změna akcionářské struktury se do doby výplaty nepředpokládá. Výplata akcionáři (akcionářům) bude provedena bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu tak, že částka odpovídající snížení základního kapitálu dle počtu akcií v majetku akcionáře bude poukázána bezhotovostně na číslo účtu u peněžního ústavu, který akcionář společnosti ABATIS a.s. na výzvu představenstva oznámí. d) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé jedné akcie, která činí 1.000,- Kč bude snížena o částku 300,- Kč na částku 700,- Kč, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 60.627.000,- Kč rozdělen na 86.610 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 700,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. e) lhůta k předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Představenstvo společnosti současně vyzve akcionáře ke sdělení čísla účtu a peněžního ústavu, u kterého je účet veden, na který bude akcionáři částka odpovídající snížení základního kapitálu dle počtu jeho akcií poukázána bezhotovostně s tím, že lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 60 kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k předložení akcií je sídlo společnosti ABATIS a.s. na adrese Praha 5, Jinonická 80. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
zapsáno 31. 12. 2008
Na nástupnickou společnost ABATIS a.s., IČ: 452 74 363, se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 15800, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1567, přešlo v rámci fúze sloučením jmění zanikající společnosti INVEST HOLDING spol. s r.o., IČ: 411 89 876, se sídlem Praha 5, Jinonická 80, PSČ 15800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4091.
zapsáno 19. 7. 2012
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ABATIS a.s. ze dne 22. listopadu 2012 došlok rozdělení odštěpením společnosti ABATIS a.s. se vznikem 2 novýc společností: (i) AG-HOME s.r.o., se sídlem Ohrobec, Akátová 283, PSČ 252 45, a (ii) K-GREEN s.r.o., se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00, na které přešly odštěpovované části jmění společnosti ABATIS a.s. uvedené v projektu rozdělení odštěpením. Rozhodným dnem pro odštěpení je 01.02.2012.
zapsáno 17. 1. 2013
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 21. 4. 2016
Snižuje základní kapitál Společnosti z dosavadní výše ..45 192 700,- Kč, o pevnou částku ....................................... 22 596 350,- Kč, na částku ....................................................22 596 350,- Kč, 2.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti ABATIS a.s. je přebytek vlastních zdrojů vzhledem k investičním možnostem Společnosti. 3.Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Jmenovitá hodnota každé z 64 561 (slovy: šedesát čtyři tisíc pět set šedesát jedna) kusů akcií se sníží z dosavadní výše 700,-- Kč (slovy: sedm set korun českých) na novou výši 350,- Kč (slovy: tři sta padesát korun českých). 4.Částka, o kterou bude snížen vlastní kapitál Společnosti, bude vyplacena jedinému akcionáři Společnosti paní Aleně Kotalové, do 3 (slovy: tří) měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.Akcionář je povinen předložit akcie za účelem výměny za akcie s nižší nominální hodnotou nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne, kdy bude příslušnému akcionáři doručena statutárním orgánem Společnosti výzva k předložení akcií za tímto účelem. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti, nevykonává až do jejich předložení práva s nimi spojená a statutární orgán postupuje dle ust. § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.
zapsáno 9. 11. 2021

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Ing. Jaroslav Kvarda
Souběžná, 253 01 Hostivice
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 7. 12. 1994
Člen představenstva
Jiří Večeř
Pod Havlínem, 150 00 Praha 5
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 2. 11. 1993
Člen představenstva
Ing. Vladimír Soudný
N. Tesly, 160 00 Praha 6, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 5. 11. 1993
Člen představenstva
Ing. Antonín Sedlář
Vysočanská, 190 00 Praha 9
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 5. 11. 1993
Člen představenstva
Ing. František Blecha
Letovská, Praha 9
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 9. 12. 1994
Člen představenstva
JUDr. Jiří Marvan
Jungmannova, Praha 1
zapsáno 2. 11. 1993 vymazáno 5. 11. 1993
Člen představenstva
Josef Novotný
Jablonecká, Praha 9
zapsáno 5. 11. 1993 vymazáno 10. 11. 1993
Člen představenstva
ing. Zdeněk Kautcký
Jungmannova, Praha 1, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 5. 11. 1993 vymazáno 7. 12. 1994
Člen představenstva
ing. Milan Sobek
Komunardů, Praha 7, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 5. 11. 1993 vymazáno 9. 12. 1994
Člen představenstva
ing. Jiří Vyskočil
Na bělidle, Praha 5
zapsáno 5. 11. 1993 vymazáno 7. 12. 1994
Člen představenstva
ing. Irena Boháčová
Modrá, Praha 5
zapsáno 10. 11. 1993 vymazáno 9. 12. 1994
Předseda představenstva
ing. Zdeněk Kautcký
Jungmannova, Praha 1, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 7. 12. 1994 vymazáno 9. 12. 1994
Místopředseda představenstva
ing. Jiří Vyskočil
Na bělidle, Praha 5
zapsáno 7. 12. 1994 vymazáno 9. 12. 1994
Předseda představenstva
Ing. Jan Svoboda
Chaberská, Praha 8
zapsáno 9. 12. 1994 vymazáno 29. 5. 1995
Místopředseda představenstva
Lubomír Kotal
Na pláni, Praha 5
zapsáno 9. 12. 1994 vymazáno 29. 5. 1995
Člen představenstva
Ing. Dalibor Tlučhoř, CSc.
Na rovnosti, Praha 3
zapsáno 9. 12. 1994 vymazáno 7. 3. 1996
Člen představenstva
Ing. Jan Svoboda
Chaberská, Praha 8
zapsáno 29. 5. 1995 vymazáno 7. 3. 1996
Předseda představenstva
Lubomír Kotala
Na pláni, Praha 5
zapsáno 29. 5. 1995 vymazáno 29. 5. 1995
Předseda představenstva
Lubomír Kotal
Na pláni, Praha 5
zapsáno 29. 5. 1995 vymazáno 23. 6. 1999
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Rob
Jinonická, Praha 5
zapsáno 7. 3. 1996 vymazáno 27. 1. 1998
Člen představenstva
Franz Dürr
Am Forst, Painten, Spolková republika Německo
Den zániku členstvi: 27. 6. 2005
zapsáno 7. 3. 1996 vymazáno 22. 8. 2006
Člen představenstva
Alena Kotalová
Jinonická, Praha 5
zapsáno 27. 1. 1998 vymazáno 28. 10. 2004
Předseda představenstva
Lubomír Kotal
Jinonická, Praha 5
Den zániku funkce: 27. 6. 2005
Den zániku členstvi: 27. 6. 2005
zapsáno 23. 6. 1999 vymazáno 22. 8. 2006
Místopředseda představenstva
Alena Kotalová
Jinonická, Praha 5
Den vzniku funkce: 6. 8. 2004
Den zániku členstvi: 27. 6. 2005
zapsáno 28. 10. 2004 vymazáno 22. 8. 2006
Místopředseda představenstva
Lubomír Kotal
Jinonická, 158 00 Praha 5 - Košíře
Den vzniku funkce: 27. 6. 2005
Den zániku funkce: 14. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2005
Den zániku členstvi: 14. 6. 2012
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 14. 9. 2012
Předseda představenstva
Alena Kotalová
Jinonická, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 27. 6. 2005
Den zániku funkce: 14. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2005
Den zániku členstvi: 14. 6. 2012
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 14. 9. 2012
Člen představenstva
Tomáš Reichl
Čerchovská, 120 00 Praha 2
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2005
Den zániku členstvi: 14. 6. 2012
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 14. 9. 2012
Člen představenstva
Mgr. David Dubský
Vocelova, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2012
Den zániku členstvi: 22. 4. 2013
zapsáno 14. 9. 2012 vymazáno 4. 6. 2013
Místopředseda představenstva
Lubomír Kotal
Jinonická, 158 00 Praha 5 - Košíře
Den vzniku funkce: 14. 6. 2012
Den zániku funkce: 9. 8. 2013
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2012
Den zániku členstvi: 9. 8. 2013
zapsáno 14. 9. 2012 vymazáno 15. 8. 2013
Předseda představenstva
Alena Kotalová
Akátová, 252 45 Ohrobec - Ohrobec
Den vzniku funkce: 14. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2012
zapsáno 14. 9. 2012 vymazáno 19. 9. 2016
Člen představenstva
Alice Langová
Lützow str., 461 47 Oberhausen, Spolková republika Německo
Den zániku funkce: 9. 8. 2013
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2013
Den zániku členstvi: 9. 8. 2013
zapsáno 4. 6. 2013 vymazáno 15. 8. 2013
Člen představenstva
Zdeněk Navara
Hněvkovského, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 9. 8. 2013
Den vzniku členstvi: 9. 8. 2013
zapsáno 15. 8. 2013 vymazáno 17. 8. 2013
Člen představenstva
Christoph Rosenberger
Wollwirkergasse 7, 930 47 Regensburg, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 9. 8. 2013
Den vzniku členstvi: 9. 8. 2013
zapsáno 15. 8. 2013 vymazáno 1. 3. 2014
Člen představenstva
Zdeněk Navara
Hněvkovského, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 9. 8. 2013
Den vzniku členstvi: 9. 8. 2013
zapsáno 17. 8. 2013 vymazáno 19. 9. 2016
Místopředseda představenstva
Christoph Rosenberger
Wollwirkergasse 7, 930 47 Regensburg, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 9. 8. 2013
Den zániku funkce: 12. 12. 2016
Den vzniku členstvi: 9. 8. 2013
Den zániku členstvi: 12. 12. 2016
zapsáno 1. 3. 2014 vymazáno 30. 5. 2017
Předseda představenstva
Alena Kotalová
Akátová, 252 45 Ohrobec - Ohrobec
Den vzniku funkce: 14. 6. 2012
Den zániku funkce: 12. 12. 2016
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2012
Den zániku členstvi: 12. 12. 2016
zapsáno 19. 9. 2016 vymazáno 30. 5. 2017
Člen představenstva
Zdeněk Navara
Hněvkovského, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 9. 8. 2013
Den zániku funkce: 12. 12. 2016
Den vzniku členstvi: 9. 8. 2013
Den zániku členstvi: 12. 12. 2016
zapsáno 19. 9. 2016 vymazáno 30. 5. 2017
Počet členů
3
zapsáno 21. 4. 2016 vymazáno 30. 5. 2017
Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 9. 12. 1994
Způsob jednání a podepisování za společnost Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo může k jednání jménem společnosti písemně zmocnit člena představenstva nebo vedoucího pracovníka společnosti. Za společnost podepisuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo může k podepisování za společnost písemně zmocnit člena představenstva nebo vedoucího pracovníka společnosti. Činí tak tím způsobem, že k obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 9. 12. 1994 vymazáno 5. 2. 2003
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 5. 2. 2003 vymazáno 8. 11. 2003
Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 8. 11. 2003 vymazáno 21. 4. 2016
Představenstvo zastupuje společnost. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně
zapsáno 21. 4. 2016 vymazáno 30. 5. 2017

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Alena Kotalová
Akátová, 252 45 Ohrobec - Ohrobec
Den vzniku funkce: 12. 12. 2016
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2016
zapsáno 30. 5. 2017 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 30. 5. 2017 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Společnost zastupuje statutární ředitel.
zapsáno 30. 5. 2017 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada

Předseda správní rady
Alena Kotalová
Akátová, 252 45 Ohrobec - Ohrobec
Den vzniku funkce: 12. 12. 2016
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2016
zapsáno 30. 5. 2017
Počet členů
1
zapsáno 30. 5. 2017
Způsob jednání
Člen správní rady jedná za společnost samostatně.
zapsáno 9. 11. 2021

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Ing. Bohumil Stuchlík
V zálesí, 154 00 Praha 5
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 7. 12. 1994
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Škoch
Hošťálkova 113, Praha 6-Břevnov, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 5. 11. 1993
Člen dozorčí rady
Ing. Vladimír Tesař
Štorkánova 2805, Praha 5-Smíchov, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 5. 5. 1992 vymazáno 7. 12. 1994
Člen dozorčí rady
ing. Jiří Melichar
Jinonická, Praha 5
zapsáno 5. 11. 1993 vymazáno 9. 12. 1994
Člen dozorčí rady
ing. Petr Rob
U Rajské zahrady, Praha 3
OB INVEST invest. spol. s r.o.
zapsáno 5. 11. 1993 vymazáno 7. 3. 1996
Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Vašek, CSc.
Pelhřimovská, Praha 4
zapsáno 7. 12. 1994 vymazáno 9. 12. 1994
Předseda dozorčí rady
Ing. Čestmír Matějka
Zdíkovská, Praha 5
zapsáno 9. 12. 1994 vymazáno 7. 3. 1996
Člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Dolenský
V zápolí, Praha 4
zapsáno 9. 12. 1994 vymazáno 7. 3. 1996
Člen dozorčí rady
František Starý
Na Farkáni, Praha 5
zapsáno 7. 3. 1996 vymazáno 27. 1. 1998
Předseda dozorčí rady
Jindra Komárková
Štěpánova, Praha 5
zapsáno 7. 3. 1996 vymazáno 27. 1. 1998
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Urban
Nad vodovodem, Praha 10
Den zániku členstvi: 28. 6. 2001
zapsáno 7. 3. 1996 vymazáno 23. 4. 2002
Předseda dozorčí rady
Kateřina Stehlíková
Sloupecká, Měchenice
zapsáno 27. 1. 1998 vymazáno 30. 1. 2001
Člen dozorčí rady
Jaroslav Kotal
Ličkovo nám., Praha 8
zapsáno 27. 1. 1998 vymazáno 30. 1. 2001
Předseda dozorčí rady
Jaroslav Kotal
Lyčkovo nám., Praha 8
Den vzniku funkce: 5. 3. 2002
Den zániku funkce: 14. 6. 2012
zapsáno 30. 1. 2001 vymazáno 14. 9. 2012
Člen dozorčí rady
Ludmila Hamplová
Nedašovská, Praha 5 - Zličín
Den zániku členstvi: 14. 6. 2012
zapsáno 30. 1. 2001 vymazáno 14. 9. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Nataša Rodová
Senegalská, Praha 6
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2001
Den zániku členstvi: 5. 3. 2002
zapsáno 23. 4. 2002 vymazáno 5. 2. 2003
Člen
Tomáš Reichl
Čerchovská, Praha 2
Den vzniku členstvi: 5. 3. 2002
Den zániku členstvi: 27. 6. 2005
zapsáno 5. 2. 2003 vymazáno 16. 8. 2005
Člen
Jaroslav Koblasa
Řehenice, 251 67 Malešín - Řehenice
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2005
Den zániku členstvi: 14. 6. 2012
zapsáno 16. 8. 2005 vymazáno 14. 9. 2012
Člen dozorčí rady
Drahomíra Boušová
Plzeňská, 267 61 Cerhovice - Cerhovice
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2012
Den zániku členstvi: 28. 9. 2012
zapsáno 14. 9. 2012 vymazáno 5. 2. 2013
Člen dozorčí rady
Anna Velková
Táboritská, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2012
Den zániku členstvi: 28. 9. 2012
zapsáno 14. 9. 2012 vymazáno 5. 2. 2013
Člen dozorčí rady
Ludmila Hamplová
Nedašovská, 155 21 Praha 5 - Zličín
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2012
zapsáno 14. 9. 2012 vymazáno 19. 9. 2016
Člen dozorčí rady
Hana Maláňová
Ovčí hájek, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 28. 9. 2012
Den zániku členstvi: 22. 4. 2013
zapsáno 5. 2. 2013 vymazáno 4. 6. 2013
Člen dozorčí rady
Alice Langová
Lützow str., 461 47 Oberhausen, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 28. 9. 2012
Den zániku členstvi: 22. 4. 2013
zapsáno 5. 2. 2013 vymazáno 4. 6. 2013
Člen dozorčí rady
Pavlína Majtánová
Přišimasy, 282 01 Přišimasy - Přišimasy
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2013
zapsáno 4. 6. 2013 vymazáno 19. 9. 2016
Člen dozorčí rady
Michaela Štindlová
Jablůnka, 756 23 Jablůnka - Jablůnka
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2013
zapsáno 4. 6. 2013 vymazáno 19. 9. 2016
Člen dozorčí rady
Ludmila Hamplová
Nedašovská, 155 21 Praha - Zličín
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2012
Den zániku členstvi: 12. 12. 2016
zapsáno 19. 9. 2016 vymazáno 30. 5. 2017
Člen dozorčí rady
Pavlína Majtánová
Přišimasy, 282 01 Přišimasy - Přišimasy
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2013
Den zániku členstvi: 12. 12. 2016
zapsáno 19. 9. 2016 vymazáno 30. 5. 2017
Člen dozorčí rady
Michaela Štindlová
Jablůnka, 756 23 Jablůnka - Jablůnka
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2013
Den zániku členstvi: 12. 12. 2016
zapsáno 19. 9. 2016 vymazáno 30. 5. 2017
Počet členů
3
zapsáno 21. 4. 2016 vymazáno 30. 5. 2017

Prokura

Prokurista
Josef Novotný
Jablonecká, Praha 9
prokurista a ředitel společnosti
zapsáno 18. 6. 1992 vymazáno 10. 11. 1993
Prokurista
Ing. Milan Novák
Plzeňská, Praha 5
zapsáno 18. 6. 1992 vymazáno 2. 11. 1993

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Alena Kotalová
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 100%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 26. 2. 2019
zapsáno 26. 2. 2019

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

podnikatel a bývalý ministr dopravy

-570
-
+
Karel Komárek

Karel Komárek

miliardář, Sazka

-422
-
+
Jaroslav Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-710
-
+
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

1146
-
+
Karel Poborský

Karel Poborský

fotbalista

1230
-
+
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

klasická lyžařka a manažerka

851
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.