Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík ABATIS a.s.
IČO: 45274363

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 5. 1992
Obchodní firma
od 27. 1. 1998

ABATIS a.s.

od 5. 5. 1992 do 27. 1. 1998

AVIKO, a.s.

Adresa sídla
od 19. 9. 2016
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Košíře
Ulice: Jinonická
Adresní místo: Jinonická 804/80
PSČ: 15800
od 5. 5. 1992 do 19. 9. 2016
Praha 5 - Košíře, Jinonická 80 , PSČ 158 00
IČO
od 5. 5. 1992

45274363

DIČ

CZ45274363

Identifikátor datové schránky:9f5cjcm
Právní forma
od 5. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1567 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 7. 12. 2007
- Silniční motorová doprava nákladní
od 12. 9. 2006
- Výroba pilařská a impregnace dřeva
od 12. 9. 2006
- Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
od 10. 3. 2000
- Zemědělství - rostlinná a živočišná výroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků, za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče.
od 9. 12. 1994
- Pronájem a činnosti spojené s pronájmem nemovitostí
od 9. 12. 1994
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona).
od 9. 12. 1994 do 5. 2. 2003
- Stavba strojů s mechanickým pohonem
od 9. 12. 1994 do 5. 2. 2003
- Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 5. 5. 1992 do 9. 12. 1994
- 1. Výzkum, vývoj a výroba zařízení pro aplikaci ve strojírenských výrobách v oblasti měření geometrických veličin, mezioperační, operační a dílenská manipulace, rekonstrukce a modernizace strojírenské výrobní základy organizace a řízení strojírenských výrobních procesů,
od 5. 5. 1992 do 9. 12. 1994
- 2. výzkum a vývoj progresivních technologií pro strojírenství,
od 5. 5. 1992 do 9. 12. 1994
- 3. vývoj a výroba nových výrobků, aplikace plastů pro strojírenské výrobky,
od 5. 5. 1992 do 9. 12. 1994
- 4. vývoj a výroba elektrických zařízení včetně aplikace výpočetní techniky ve strojírenství,
od 5. 5. 1992 do 9. 12. 1994
- 5. poradenská činnost ve strojírenství.
od 5. 5. 1992 do 9. 12. 1994
- Vývoj, experimentální ověřování výroby a výroba součástí a dílů, mechanismů s elektronickým systémem řízení, elektronických řídících systémů včetně obchodně technických služeb a komplexního odbytově technického a obchodně finančního zabezpečení.
Předmět činnosti
od 8. 11. 2003
- hostinská činnost
od 8. 11. 2003
- ubytovací služby
Ostatní skutečnosti
od 26. 6. 2017 do 14. 12. 2017
- Mimořádná valná hromada společnosti ABATIS a. s. přijala dne 12. 12. 2016 následující rozhodnutí: 1) Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu o částku 15.434.300,- Kč, tj. patnáct milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc tři sta korun českých, zrušením 22.049, tj. dvaceti dvou tisíc čtyřiceti devíti kusů vlastních akcií v majetku společnosti. Z ákladní kapitál se snižuje z částky 60.627.000,- Kč, tj. šedesát milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých na částku 45.192.700,- Kč, tj. čtyřicet pět milionů jedno sto devadesát dva tisíc sedm set korun českých. 2) Důvodem a zároveň účelem snížení je dodržení podmínek stanovených v usnesení valné hromady ze dne 21. 4. 2016, kterou bylo omezeno nabývání vlastních akcií na dobu jednoho roku.
od 17. 1. 2013
- Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ABATIS a.s. ze dne 22. listopadu 2012 došlok rozdělení odštěpením společnosti ABATIS a.s. se vznikem 2 novýc společností: (i) AG-HOME s.r.o., se sídlem Ohrobec, Akátová 283, PSČ 252 45, a (ii) K-GREEN s.r.o. , se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00, na které přešly odštěpovované části jmění společnosti ABATIS a.s. uvedené v projektu rozdělení odštěpením. Rozhodným dnem pro odštěpení je 01.02.2012.
od 19. 7. 2012
- Na nástupnickou společnost ABATIS a.s., IČ: 452 74 363, se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 15800, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1567, přešlo v rámci fúze sloučením jmění zanikající společnosti I NVEST HOLDING spol. s r.o., IČ: 411 89 876, se sídlem Praha 5, Jinonická 80, PSČ 15800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4091.
od 31. 12. 2008
- Jediný akcionář společnosti ABATIS a.s., společnosti INVEST HOLDING spol. s r.o., přijal dne 22.12.2008 při výkonu působnosti valné hromady společnosti ABATIS a.s. toto usnesení o snížení základního kapitálu: a) rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 25.983.000,- Kč z původní výše 86.610.000.- Kč na novou výši 60.627.000,- Kč. b) důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je uvolnění prostředků společnosti vázaných v základním kapitálu ve prospěch akcionářů, když dosavadní výše základního kapitálu je pro obchodní činnost společnosti z ekonomického hl ediska nepřiměřeně vysoká a společnost nepředpokládá v budoucích obdobích investiční výdaje v rozsahu přesahujícím dosahovaný zisk z běžné činnosti. c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 25.983.000,- Kč bude zaúčtována na účet 379 - Jiné závazky jako závazek vůči akcionářům. Tato částka bude vyplacena akc ionářům společnosti, kteří budou majiteli akcií společnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V uvedené souvislosti se konstatuje, že v současné době má společnost pouze jediného akcionáře, přičemž změna akcionářské strukt ury se do doby výplaty nepředpokládá. Výplata akcionáři (akcionářům) bude provedena bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu tak, že částka odpovídající snížení základního kapitálu dle počtu akcií v majetku akcionáře bude poukázána bez hotovostně na číslo účtu u peněžního ústavu, který akcionář společnosti ABATIS a.s. na výzvu představenstva oznámí. d) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jm enovitá hodnota každé jedné akcie, která činí 1.000,- Kč bude snížena o částku 300,- Kč na částku 700,- Kč, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 60.627.000,- Kč rozdělen na 86.610 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 700,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. e) lhůta k předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií z a účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Představenstvo společnosti současně vyzve akcionáře ke sdělení čísla účtu a peněžního ústavu, u kterého je účet veden, na který bude akcionáři částka odpovídající snížení základního kapitálu dle p očtu jeho akcií poukázána bezhotovostně s tím, že lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 60 kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k pře dložení akcií je sídlo společnosti ABATIS a.s. na adrese Praha 5, Jinonická 80. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
od 11. 11. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 3.11.2008, přijala toto usnesení: 1. Valná hromada bere na vědomí, že na této valné hromadě společnosti ABATIS a.s., se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00, IČ: 452 74 363 (dále jen "ABATIS a.s.") předložila společnost INVEST HOLDING spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Jinonick á 80, PSČ 158 00, IČ: 411 89 876, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4091, společnosti ABATIS a.s.: opis ze seznamu akcionářů, ze kterého vyplývá, že společnost INVEST HOLDING spol. s r.o. je majitelem 78 648 ku sů kmenových akcií společnosti ABATIS a.s., znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, čímž společnost INVEST HOLDING spol. s r.o. doložila, že vlastní akcie společnosti ABATIS a.s., jejich souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,807% základního kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a zároveň s nimiž je spojen 90,807% podíl na hlasovacích právech ve společnosti ABATIS a.s.. Tím bylo osvědčeno, že společnost INV EST HOLDING spol. s r.o. (dále jen "Hlavní akcionář") splňuje ke dni konání této valné hromady požadavky ustanovení § 183i odst.1 obchodního zákoníku a je tedy Hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ABATIS a.s. vlastněným akcionáři společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen "Minoritní akcionáři", na Hlavníh o akcionáře. Vlastnické právo k akciím společnosti ABATIS a.s. v majetku Minoritních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře podle § 183l odst.3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti ABATIS a.s., jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie společnosti ABATIS a.s. zastaveny zástavnímu věřiteli (dále jen "oprávněné osoby") za akcie společnosti ABATIS a.s. protiplnění ve výši 800,- Kč za jednu akcii společnosti ABATIS a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem číslo 032/2008 zpracovaným dne 9.9.2008 znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., ústavem zapsaným ministerstvem spravedlnosti ČR pod čj. 63/97-OOD do sezna mu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika (dále jen "Znalecký posudek). Dle Znaleckého posudku byla obvyklá hodnota akcie určena na částku 794,- Kč za jednu kmenovou akcii společnosti ABATIS a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Záv ěr Znaleckého posudku zní: "Stanovujeme obvyklou hodnotu akcie na 794,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč firmy ABATIS a.s., IČ 45274363, k datu 1.července 2008". 4. Hlavní akcionář prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, 639 07 020, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3800 poskytne oprávněným osobám protiplnění zvýšené v souladu s požadavkem § 1 83m odst.2 obchodního zákoníku o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k těmto akciím Minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře, a to bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode D ne přechodu nebo nejdéle v dodatečné lhůtě určené společností ABATIS a.s. podle § 183l odst.6 a § 214 odst.1 obchodního zákoníku předají listinné akcie společnosti ABATIS a.s. Podrobnosti postupu při převzetí akcií společnosti ABATIS a.s. a poskytnutí pro tiplnění uveřejní společně Hlavní akcionář a společnost ABATIS a.s. nejpozději 1 týden přede Dnem převodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Akcie, které nebudou předloženy ve výše uvedených lhůtách prohlásí představenstvo společnosti ABATIS a .s. za neplatné postupem podle § 214 odst.2 a 3 obchodního zákoníku.
od 5. 2. 2003
- Usnesením valné hromady společnosti konané dne 5.3.2002 byly přijaty nové stanovy společnosti.
od 9. 12. 1994
- Usnesením valné hromady společnosti konané dne 9.6.1994 byly přijaty nové stanovy společnosti.
od 5. 5. 1992
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku VUSTE - EVZ a VUSTE - VVZ.
od 5. 5. 1992
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 5. 5. 1992
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 14. 12. 2017
Základní kapitál 45 192 700 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 6. 2009 do 14. 12. 2017
Základní kapitál 60 627 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 5. 1992 do 3. 6. 2009
Základní kapitál 86 610 000 Kč
od 14. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 64 561.
od 3. 6. 2009 do 14. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 86 610.
od 23. 9. 2005 do 3. 6. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 86 610.
od 5. 5. 1992 do 23. 9. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 86 610.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 30. 5. 2017
ALENA KOTALOVÁ - statutární ředitel
Ohrobec, Akátová, PSČ 252 45
den vzniku členství: 12. 12. 2016
den vzniku funkce: 12. 12. 2016
od 19. 9. 2016 do 30. 5. 2017
ALENA KOTALOVÁ - předseda představenstva
Ohrobec, Akátová, PSČ 252 45
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 12. 12. 2016
den vzniku funkce: 14. 6. 2012 - 12. 12. 2016
od 19. 9. 2016 do 30. 5. 2017
ZDENĚK NAVARA - člen představenstva
Praha - Chodov, Hněvkovského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 9. 8. 2013 - 12. 12. 2016
den vzniku funkce: 9. 8. 2013 - 12. 12. 2016
od 1. 3. 2014 do 30. 5. 2017
CHRISTOPH ROSENBERGER - místopředseda představenstva
Regensburg, Wollwirkergasse 7, PSČ 930 47, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 8. 2013 - 12. 12. 2016
den vzniku funkce: 9. 8. 2013 - 12. 12. 2016
od 17. 8. 2013 do 19. 9. 2016
ZDENĚK NAVARA - člen představenstva
Praha - Chodov, Hněvkovského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 9. 8. 2013
den vzniku funkce: 9. 8. 2013
od 15. 8. 2013 do 17. 8. 2013
ZDENĚK NAVARA - člen představenstva
Praha 4, Hněvkovského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 9. 8. 2013
den vzniku funkce: 9. 8. 2013
od 15. 8. 2013 do 1. 3. 2014
CHRISTOPH ROSENBERGER - člen představenstva
Regensburg, Wollwirkergasse 7, PSČ 930 47, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 8. 2013
den vzniku funkce: 9. 8. 2013
od 4. 6. 2013 do 15. 8. 2013
ALICE LANGOVÁ - člen představenstva
Oberhausen, Lützow str. 96, PSČ 461 47, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 22. 4. 2013 - 9. 8. 2013
od 14. 9. 2012 do 4. 6. 2013
Mgr. David Dubský - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Vocelova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 22. 4. 2013
od 14. 9. 2012 do 15. 8. 2013
Lubomír Kotal - místopředseda představenstva
Praha 5 - Košíře, Jinonická, PSČ 158 00
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 9. 8. 2013
den vzniku funkce: 14. 6. 2012 - 9. 8. 2013
od 14. 9. 2012 do 19. 9. 2016
Alena Kotalová - předseda představenstva
Ohrobec, Akátová, PSČ 252 45
den vzniku členství: 14. 6. 2012
den vzniku funkce: 14. 6. 2012
od 22. 8. 2006 do 14. 9. 2012
Lubomír Kotal - místopředseda představenstva
Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 14. 6. 2012
den vzniku funkce: 27. 6. 2005 - 14. 6. 2012
od 22. 8. 2006 do 14. 9. 2012
Alena Kotalová - předseda představenstva
Praha 5, Jinonická 80, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 14. 6. 2012
den vzniku funkce: 27. 6. 2005 - 14. 6. 2012
od 22. 8. 2006 do 14. 9. 2012
Tomáš Reichl - člen představenstva
Praha 2, Čerchovská 6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 14. 6. 2012
od 28. 10. 2004 do 22. 8. 2006
Alena Kotalová - místopředseda představenstva
Praha 5, Jinonická 80
den vzniku funkce: 6. 8. 2004
od 23. 6. 1999 do 22. 8. 2006
Lubomír Kotal - předseda představenstva
Praha 5, Jinonická 80
od 27. 1. 1998 do 28. 10. 2004
Alena Kotalová - člen představenstva
Praha 5, Jinonická 80
od 7. 3. 1996 do 27. 1. 1998
Ing. Petr Rob - místopředseda představenstva
Praha 5, Jinonická 51
od 7. 3. 1996 do 22. 8. 2006
Franz Dürr - člen představenstva
Painten, Am Forst 1, Spolková republika Německo
od 29. 5. 1995 do 29. 5. 1995
Lubomír Kotala - předseda představenstva
Praha 5, Na pláni 28
od 29. 5. 1995 do 7. 3. 1996
Ing. Jan Svoboda - člen představenstva
Praha 8, Chaberská 47
od 29. 5. 1995 do 23. 6. 1999
Lubomír Kotal - předseda představenstva
Praha 5, Na pláni 28
od 9. 12. 1994 do 29. 5. 1995
Ing. Jan Svoboda - předseda představenstva
Praha 8, Chaberská 488/47
od 9. 12. 1994 do 29. 5. 1995
Lubomír Kotal - místopředseda představenstva
Praha 5, Na pláni 28
od 9. 12. 1994 do 7. 3. 1996
Ing. Dalibor Tlučhoř, CSc. - člen představenstva
Praha 3, Na rovnosti 2695/20
od 7. 12. 1994 do 9. 12. 1994
ing. Zdeněk Kautcký - předseda představenstva
Praha 1, Jungmannova 623/14
od 7. 12. 1994 do 9. 12. 1994
ing. Jiří Vyskočil - místopředseda představenstva
Praha 5, Na bělidle 999/11
od 10. 11. 1993 do 9. 12. 1994
ing. Irena Boháčová - člen představenstva
Praha 5, Modrá 1978/4
od 5. 11. 1993 do 10. 11. 1993
Josef Novotný - člen představenstva
Praha 9, Jablonecká 419
od 5. 11. 1993 do 7. 12. 1994
ing. Zdeněk Kautcký - člen představenstva
Praha 1, Jungmannova 623/14
od 5. 11. 1993 do 7. 12. 1994
ing. Jiří Vyskočil - člen představenstva
Praha 5, Na bělidle 999/11
od 5. 11. 1993 do 9. 12. 1994
ing. Milan Sobek - člen představenstva
Praha 7, Komunardů 1951/9
od 2. 11. 1993 do 5. 11. 1993
JUDr. Jiří Marvan - člen představenstva
Praha 1, Jungmannova 18/738
od 5. 5. 1992 do 2. 11. 1993
Jiří Večeř - člen představenstva
Praha 5, Pod Havlínem 764, PSČ 150 00
od 5. 5. 1992 do 2. 11. 1993
- r.č. xxxx
od 5. 5. 1992 do 5. 11. 1993
Ing. Vladimír Soudný - člen představenstva
Praha 6, N. Tesly čp. 7, PSČ 160 00
od 5. 5. 1992 do 5. 11. 1993
- r.č. xxxx
od 5. 5. 1992 do 5. 11. 1993
Ing. Antonín Sedlář - člen představenstva
Praha 9, Vysočanská 238, PSČ 190 00
od 5. 5. 1992 do 5. 11. 1993
- r.č. xxxx
od 5. 5. 1992 do 7. 12. 1994
Ing. Jaroslav Kvarda - člen představenstva
Hostivice, Souběžná 1013, PSČ 253 01
od 5. 5. 1992 do 7. 12. 1994
- r.č. xxxx
od 5. 5. 1992 do 9. 12. 1994
Ing. František Blecha - člen představenstva
Praha 9, Letovská 546
od 5. 5. 1992 do 9. 12. 1994
- r.č. xxxx
od 30. 5. 2017
Společnost zastupuje statutární ředitel.
od 21. 4. 2016 do 30. 5. 2017
Představenstvo zastupuje společnost. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně
od 8. 11. 2003 do 21. 4. 2016
Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 5. 2. 2003 do 8. 11. 2003
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 9. 12. 1994 do 5. 2. 2003
Způsob jednání a podepisování za společnost Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo může k jednání jménem společnosti písemně zmocnit člena představenstva nebo vedoucího pracovníka společnosti. Za společnost podepisuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo může k podepisování za společnost písemně zmocnit člena představenstva nebo vedoucího pracovníka společnosti. Činí tak tím způsobem, že k obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 5. 5. 1992 do 9. 12. 1994
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Správní rada
od 30. 5. 2017
ALENA KOTALOVÁ - předseda správní rady
Ohrobec, Akátová, PSČ 252 45
den vzniku členství: 12. 12. 2016
den vzniku funkce: 12. 12. 2016
Prokura
od 18. 6. 1992 do 2. 11. 1993
Ing. Milan Novák
Praha 5, Plzeňská 129
od 18. 6. 1992 do 10. 11. 1993
Josef Novotný
Praha 9, Jablonecká 419
od 18. 6. 1992 do 10. 11. 1993
- prokurista a ředitel společnosti
Dozorčí rada
od 19. 9. 2016 do 30. 5. 2017
LUDMILA HAMPLOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Zličín, Nedašovská, PSČ 155 21
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 12. 12. 2016
od 19. 9. 2016 do 30. 5. 2017
PAVLÍNA MAJTÁNOVÁ - člen dozorčí rady
Přišimasy, , PSČ 282 01
den vzniku členství: 22. 4. 2013 - 12. 12. 2016
od 19. 9. 2016 do 30. 5. 2017
MICHAELA ŠTINDLOVÁ - člen dozorčí rady
Jablůnka, , PSČ 756 23
den vzniku členství: 22. 4. 2013 - 12. 12. 2016
od 4. 6. 2013 do 19. 9. 2016
PAVLÍNA MAJTÁNOVÁ - člen dozorčí rady
Přišimasy, , PSČ 282 01
den vzniku členství: 22. 4. 2013
od 4. 6. 2013 do 19. 9. 2016
MICHAELA ŠTINDLOVÁ - člen dozorčí rady
Jablůnka, , PSČ 756 23
den vzniku členství: 22. 4. 2013
od 5. 2. 2013 do 4. 6. 2013
HANA MALÁŇOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Ovčí hájek, PSČ 158 00
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 22. 4. 2013
od 5. 2. 2013 do 4. 6. 2013
ALICE LANGOVÁ - člen dozorčí rady
Oberhausen, Lützow str. 96, PSČ 461 47, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 22. 4. 2013
od 14. 9. 2012 do 5. 2. 2013
Drahomíra Boušová - člen dozorčí rady
Cerhovice, Plzeňská, PSČ 267 61
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 28. 9. 2012
od 14. 9. 2012 do 5. 2. 2013
Anna Velková - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Táboritská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 28. 9. 2012
od 14. 9. 2012 do 19. 9. 2016
Ludmila Hamplová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Zličín, Nedašovská, PSČ 155 21
den vzniku členství: 14. 6. 2012
od 16. 8. 2005 do 14. 9. 2012
Jaroslav Koblasa - člen
Malešín - Řehenice, 18E, PSČ 251 67
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 14. 6. 2012
od 5. 2. 2003 do 16. 8. 2005
Tomáš Reichl - člen
Praha 2, Čerchovská 6
den vzniku členství: 5. 3. 2002 - 27. 6. 2005
od 23. 4. 2002 do 5. 2. 2003
Ing. Nataša Rodová - člen dozorčí rady
Praha 6, Senegalská 4
den vzniku členství: 28. 6. 2001 - 5. 3. 2002
od 30. 1. 2001 do 14. 9. 2012
Jaroslav Kotal - předseda dozorčí rady
Praha 8, Lyčkovo nám. 9
den vzniku funkce: 5. 3. 2002 - 14. 6. 2012
od 30. 1. 2001 do 14. 9. 2012
Ludmila Hamplová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Zličín, Nedašovská 337
od 27. 1. 1998 do 30. 1. 2001
Kateřina Stehlíková - předseda dozorčí rady
Měchenice, Sloupecká 187
od 27. 1. 1998 do 30. 1. 2001
Jaroslav Kotal - člen dozorčí rady
Praha 8, Ličkovo nám. 9
od 7. 3. 1996 do 27. 1. 1998
František Starý - člen dozorčí rady
Praha 5, Na Farkáni III/35
od 7. 3. 1996 do 27. 1. 1998
Jindra Komárková - předseda dozorčí rady
Praha 5, Štěpánova 55
od 7. 3. 1996 do 23. 4. 2002
Ing. Václav Urban - člen dozorčí rady
Praha 10, Nad vodovodem 28
od 9. 12. 1994 do 7. 3. 1996
Ing. Čestmír Matějka - předseda dozorčí rady
Praha 5, Zdíkovská 18
od 9. 12. 1994 do 7. 3. 1996
Ing. Zdeněk Dolenský - člen dozorčí rady
Praha 4, V zápolí 1263
od 7. 12. 1994 do 9. 12. 1994
Ing. Jiří Vašek, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 4, Pelhřimovská 11
od 5. 11. 1993 do 9. 12. 1994
ing. Jiří Melichar - člen dozorčí rady
Praha 5, Jinonická 5
od 5. 11. 1993 do 7. 3. 1996
ing. Petr Rob - člen dozorčí rady
Praha 3, U Rajské zahrady 3
od 5. 11. 1993 do 7. 3. 1996
- OB INVEST invest. spol. s r.o.
od 5. 5. 1992 do 5. 11. 1993
Ing. Václav Škoch - člen dozorčí rady
Praha 6-Břevnov, Hošťálkova 113
od 5. 5. 1992 do 5. 11. 1993
- r.č. xxxx
od 5. 5. 1992 do 7. 12. 1994
Ing. Bohumil Stuchlík - člen dozorčí rady
Praha 5, V zálesí 462, PSČ 154 00
od 5. 5. 1992 do 7. 12. 1994
- r.č. xxxx
od 5. 5. 1992 do 7. 12. 1994
Ing. Vladimír Tesař - člen dozorčí rady
Praha 5-Smíchov, Štorkánova 2805
od 5. 5. 1992 do 7. 12. 1994
- r.č. xxxx
Hodnocení firmy
-21
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 23 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 6 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 640,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 650,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 693,80 Kč
ČSOB 2 693,80 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Komerční banka 2 701,80 Kč
Česká spořitelna 2 716,00 Kč
Raiffeisenbank 2 744,71 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

+2
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+1
+
-
3.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-1
+
-
4.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-2
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-5
+
-

Články na Heroine.cz

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Každý může občas něco plácnout. V mluveném projevu se nám to může stát snadno, v psaném...více

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

V novém čísle časopisu Heroine se věnujeme vyhoření, přetížení a přepracování - stavům,...více

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Končí jeden z legendárních „nekonečných“ seriálů, kterému zřejmě neunikl žádný Čech, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services