BEGHELLI - ELPLAST,a.s., IČO: 46347909 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti BEGHELLI - ELPLAST,a.s. Údaje byly staženy 19. 8. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 46347909. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46347909 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu30. 4. 1992
Obchodní firma
od 22. 11. 1999

BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

od 30. 4. 1992 do 22. 11. 1999

ELPLAST, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 21. 9. 2015 do 16. 11. 2021
Brno, Poříčí , PSČ 639 00
od 16. 1. 2012 do 21. 9. 2015
Brno, Poříčí , PSČ 639 00
od 30. 4. 1992 do 16. 1. 2012
Brno, Poříčí 3A
IČO
od 30. 4. 1992

46347909

DIČ

CZ46347909

Identifikátor datové schránky:fputkyx
Právní forma
od 30. 4. 1992
Akciová společnost
Spisová značka811 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 9. 6. 2009
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elekronických a telekomunikačních zařízení
od 9. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 6. 2009
- zámečnictví, nástrojářství
od 4. 8. 1993 do 9. 6. 2009
- výroba dílů z plastických hmot
od 4. 8. 1993 do 9. 6. 2009
- výroba nástrojů
od 4. 8. 1993 do 9. 6. 2009
- zámečnictví
od 4. 8. 1993 do 9. 6. 2009
- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 4. 8. 1993 do 9. 6. 2009
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 30. 4. 1992 do 4. 8. 1993
- 1. Výzkum, vývoj, výroba a odbyt: dílů zemědělských strojů a traktorů, strojních součástí z plastických hmot, příslušenství k silničním motorovým vozidlům, průmyslových a spotřebních svítidel, topných a varných zařízení, nářadí, měřidel, nástrojů, forem modelů a šablon, strojírenského spotřebního zboží a jeho dílů, výrobků pro radiokomunikace 2. Poskytování servisních a poradenských služeb 3. Plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště 4. Velkoobchodní a maloobchodní činnost
Ostatní skutečnosti
od 14. 2. 2014 do 17. 8. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 14. 2. 2014 do 17. 8. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 20. 10. 2009 do 12. 11. 2015
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 22.9.2009.
od 22. 9. 2005 do 10. 8. 2009
- 1. Hlavním akcionářem Společnosti je BEGHELLI S.p.A. se sídlem Via Mozzeghine 13/15, 400 50 Monteveglio (BO), Italská republika, (dále jen hlavní akcionář), který je vlastníkem akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,46%, slovy: deva desát osm celých čtyřicet šest setin procenty, základního kapitálu Společnosti. Hlavní akcionář je vlastníkem následujících akcií Společnosti, jak vyplývá z výpisu z účtu emitenta cenných papírů, který byl vyhotoven Střediskem cenných papírů, registrační číslo 2008335 k rozhodnému dni, tj. ke dni 3.8.2005, a to: 210, slovy: dvě stě deset, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, za jednu akcii, ISIN 770030000036, 55, slovy: padesát pět, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, za jednu akcii, ISIN 770030000044, 170335, slovy: sto sedmdesát tisíc tři sta třicet pět, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč, slovy: dvě stě korun českých, za jednu akcii, ISIN CZ0009104600, 90669, slovy: devadesát tisíc šest set šedesát devět, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč, slovy: pět set korun českých, za jednu akcii, ISIN 770030000051. 2. Schvaluje se přechod všech ostatních akcií Společnosti, a to 3666, slovy: tři tisíce šest set šedesát šest, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč, slovy: pět set korun českých, za jednu akcii, ISIN 77003000005 1, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 1.833.000 Kč, slovy: jeden milion osm set třicet tři tisíc korun českých, tj. 1,54%, slovy: jedna celá padesát čtyři setin procenta, základního kapitálu Společnosti, které jsou ve vlastnictví minoritních akcionář ů Společnosti, na hlavního akcionáře Společnosti. Vlastnické právo k uvedeným akciím přejde na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář poskytne všem oprávněným osobám, činí 870 Kč, slovy: osm set sedmdesát korun českých, za 1 akcii vydanou na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč, slovy: pět set korun českých, ISIN 770030000051. Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 228-43/05 ze dne 22.7.2005 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc. Hlavní akcionář poskytne protiplnění všem oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30, slovy: třiceti, dní, po provedení zápisu změny vlastníků akcií Společnosti na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů u Střediska cennýc h papírů.
od 30. 12. 2003 do 11. 6. 2004
- Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 16.04.2003 o záměru zvýšit základní kapitál. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 85.167.500,- Kč, slovy: osmdesáti pěti milionů sto šedesátisedmi tisíc pětiset korun českých, o částku 34.067.000,- Kč, slovy třicet čtyři milionů šedesát sedm korun českých, na výslednou výši základního kapitá lu 119.234.500,- Kč, slovy: sto devatenáct milionů dvěstě třicet čtyři tisíc pět set korun českých, z důvodu změny struktury pasiv a snížení zadlužení společnosti upsáním nových zaknihovaných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč, slovy : dvě stě korun českých, na jednu akcii v počtu 170.335 kusů akcií peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku 34.067.000,- Kč, slovy: třicet čtyři milionů šedesát sedm tisíc korun českých. Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě. Lhůta pr o upsání akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti ve lhůtě jednoho měsíce, přičemž počátek běhu lhůty oznámí akcionářům představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady. Na jednu dosavadní a kcii společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, lze upsat 1000 kusů nových akcií, na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, lze upsat 1 kus nových akcií . S využitím přednostního práva se upisují nové zaknihované kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč, slovy: dvě stě korun českých, na jednu akcii, přičemž emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě. Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na účet č. 37xxxx ve lhůtě do deseti dnů ode dne, kdy upisovatel upsat akcie. 2. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty BEGHELLI S.P.A., sídlo Via Mozzeghine 13,15 400 50 Monteveglio, Itálie. Upsání akcií bez využití přednostního práva bude vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Uděluje se souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionáře BEGHELLI S.P.A., sídlo Via Mozzeghine 13,50 400 50 Monteveglio, Itálie, v celkové výši 202.344.515,02 Kč, která vznikla z důvodu smlouvy o půjčce z 15.03.1999 ve znění dodatků z 28.04.1999, 08 .07.1999, 06.08.1999, 22.09.1999, 03.01.2000, 15.03.2000, 01.03.2001, 01.05.2001, 25.05.2001 a 02.01.2002, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, přičemž dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě do deseti dnů ode dne sk ončení lhůty pro upsání akcií a započtení bude provedeno ohledně celé pohledávky společnosti představující součet hodnot emisního kurzu všech akcií upsaných upisovatelem BEGHELLI S.P.A., sídlo Via Mozzeghine 13,15 400 50 Monteveglio, Itálie, s využitím př ednostního práva nebo bez využití přednostního práva do celkové výše 34.067.000,- Kč, slovy: třicet čtyři milionů šedesát sedm tisíc korun českých. Důvodem pro nav rhované započtení je změna struktury pasiv a snížení zadluženosti společnosti.
od 30. 12. 2003 do 20. 10. 2009
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 16.04.2003.
od 19. 6. 2002 do 2. 10. 2002
- Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 9.4.2002 o záměru snížit základní kapitál. Základní kapitál společnosti se snižuje z 170.335.000,- Kč o částku 85.167.500,- Kč (slovy osmdesát pět milionů jedno sto šedesát semd tisíc pět set korun českých) z důvodu úhrady části ztráty společnosti na výslednou výši základního kapitálu 85.167.500,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita výhradně na úhradu části ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu bude realizováno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to: jmenovitá hodnota 55 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jednu akcii se snižuje na 500.000,- Kč na jednu akcii, jmenovitá hodnota 210 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na jednu akcii se snižuje na 50.000,- Kč na jednu akcii, jmenovitá hodnota 94 335 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii se snižuje na 500,- Kč na jednu akcii. Listinné akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie akcionáři předloží ve lhůtě dva měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž akcionáři budou způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady představenstvem vyzváni k předložení svých akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty.
od 19. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 9.4.2002.
od 20. 10. 2000 do 2. 10. 2002
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 15.7.2000.
od 22. 11. 1999 do 20. 4. 2000
- Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 15.7.1999 o záměru zvýšit základní jmění.
od 22. 11. 1999 do 20. 4. 2000
- Důvodem zamýšleného zvýšení základního jmění je: úhrada ztráty společnosti za rok 1998, pokračující modernizace společnosti, nutnost zvýšení vlastních finančních zdrojů společnosti nezbytných k financování této modernizace, soběstačnost společnosti co do jejich kapitálových zdrojů, nezbytnost snížení financování prostřednictvím úvěrů a tím snížení nákladů spojených s tímto financováním.
od 22. 11. 1999 do 20. 4. 2000
- Základní jmění bude zvýšeno upisováním nových akcií s tím, že v prvním kole budou mít stávající akcionáři přednostní právo upisování a v druhém kole všechny akcie, ohledně kterých stávající akcionáři neuplatnili své přednostní právo, budou nabídnuty k upisování společnosti BEGHELLI S.p.A. Základní jmění bude zvýšeno ze stávajících 110,335.000,-Kč, na 170,335.000,-Kč t.j. o částku 60,000.000,-Kč. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští.
od 22. 11. 1999 do 20. 4. 2000
- Zvýšení základního jmění se uskuteční ve dvou kolech: v prvním kole uplatní existující akcionáři své přednostní právo upsat nové akcie podle § 204a obchodního zákoníku, t.j. v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Lhůta pro upisování v prvním kole začíná sedm (7) dnů po uveřejnění výzvy k upisování akcií a trvá dva (2) týdny. Místem vykonání přednostního práva je sídlo společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat 100 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč lze upsat 1.000 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Emisní kurs všech výše uvedených nových akcií je 1.000,-Kč. Všechny výše uvedené nově vydávané akcie budou kmenovými listinnými akciemi na jméno. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Prvnímu majiteli akcií může být vydána hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Majitel hromadné listiny bude mít právo získat na požádání od společnosti jednotlivé akcie výměnou za svou hromadnou listinu, která tyto jednotlivé akcie představuje. Akcionáři splatí upsané akcie peněžitým vkladem, který splatí v plné výši na účet společnosti č.37xxxx vedený u Bank Austria Creditanstalt, pobočka Brno, Lidická ul., a to nejpozději do 35 dnů ode dne upsání akcií. Výzva k upisování bude zveřejněna představenstvem způsobem a během lhůt stanovených zákonem.
od 22. 11. 1999 do 20. 4. 2000
- Všechny nové akcie vydané v souladu s usnesením valné hromady o zvýšení základního jmění, ohledně kterých stávající akcionáři neuplatnili své přednostní právo v prvním kole upisování budou upsány v druhém kole. Ve druhém kole budou všechny neupsané akcie nabídnuty k upisování společnosti BEGHELLI S.p.A., se sídlem ve Via Mozzeghine 13, 15-40050 Monteveglio (BO), Itálie. Lhůta pro upisování akcií v druhém kole začíná následující den po posledním dni lhůty pro upisování v prvním kole a trvá dva (2) týdny. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Emisní kurs každé nové akcie je 1.000,-Kč. Všechny výše uvedené nově vydávané akcie budou kmenovými listinnými akciemi na jméno. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Prvnímu majiteli akcií může být vydána hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Majitel hromadné listiny bude mít právo získat na požádání od společnosti jednotlivé akcie výměnou za svou hromadnou listinu, která tyto jednotlivé akcie představuje. BEGHELLI S.p.A. upíše akcie peněžitým vkladem, který splatí v plné výši na účet společnosti č.37xxxx vedený u Bank Austria Creditanstalt, pobočka Brno, Lidická ulice, a to nejpozději do 35 dnů ode dne upsání akcií.
od 22. 11. 1999 do 30. 12. 2003
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 15.7.1999.
od 18. 11. 1997 do 22. 11. 1999
- Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanou dne 23.5.1997.
od 25. 5. 1994 do 16. 2. 1995
- Ing. Rudolf Klika, Brno, U Velké ceny 6
od 4. 8. 1993 do 25. 5. 1994
- Ing. Pavel Holek, Náměšť nad Oslavou, Husova 769
od 4. 8. 1993 do 25. 5. 1994
- Ing. Jiří Vaněk, Brno, Laštůvkova 31
od 30. 4. 1992
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 30. 4. 1992 do 5. 4. 1993
- Výše základního jmění společnosti činí 104.451.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ELPLAST, s.p., Poříčí 3a, Brno
od 30. 4. 1992 do 5. 4. 1993
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 104 451 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
od 30. 4. 1992 do 4. 8. 1993
- Právní forma společnosti: akciová společnost
od 30. 4. 1992 do 4. 8. 1993
- Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 30. 4. 1992 do 22. 9. 1993
- Dozorčí rada společnosti: Ing. Jiří Kment, Brno, Černého 38 Ing. Miroslav Pakosta, Praha 9, Krausova 606 Ing. Miroslav Zanáška, Brno, Myslivní 37
Kapitál
od 11. 6. 2004
Základní kapitál 119 234 500 Kč, splaceno 119 234 500 Kč.
od 2. 10. 2002 do 11. 6. 2004
Základní kapitál 85 167 500 Kč, splaceno 85 167 500 Kč.
od 20. 4. 2000 do 2. 10. 2002
Základní kapitál 170 335 000 Kč, splaceno 170 335 000 Kč.
od 5. 4. 1993 do 20. 4. 2000
Základní kapitál 110 335 000 Kč
od 14. 2. 2014
Akcie na jméno 500 000, počet akcií: 55 v listinné podobě.
od 14. 2. 2014
Akcie na jméno 50 000, počet akcií: 210 v listinné podobě.
od 14. 2. 2014
Akcie na jméno 500, počet akcií: 94 335 v listinné podobě.
od 14. 2. 2014
Akcie na jméno 200, počet akcií: 170 335 v listinné podobě.
od 20. 10. 2009 do 14. 2. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 55 v listinné podobě.
od 20. 10. 2009 do 14. 2. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 210 v listinné podobě.
od 20. 10. 2009 do 14. 2. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 94 335 v listinné podobě.
od 20. 10. 2009 do 14. 2. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 170 335 v listinné podobě.
od 11. 6. 2004 do 20. 10. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 170 335.
od 11. 6. 2004 do 20. 10. 2009
v zaknihované podobě
od 30. 12. 2003 do 20. 10. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 55.
od 30. 12. 2003 do 20. 10. 2009
v zaknihované podobě
od 30. 12. 2003 do 20. 10. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 210.
od 30. 12. 2003 do 20. 10. 2009
v zaknihované podobě
od 30. 12. 2003 do 20. 10. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 94 335.
od 30. 12. 2003 do 20. 10. 2009
v zaknihované podobě
od 2. 10. 2002 do 30. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 55.
od 2. 10. 2002 do 30. 12. 2003
v zaknihované podobě
od 2. 10. 2002 do 30. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 210.
od 2. 10. 2002 do 30. 12. 2003
v zaknihované podobě
od 2. 10. 2002 do 30. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 94 335.
od 2. 10. 2002 do 30. 12. 2003
v zaknihované podobě
od 19. 6. 2002 do 2. 10. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 55.
od 19. 6. 2002 do 2. 10. 2002
v zaknihované podobě
od 19. 6. 2002 do 2. 10. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 210.
od 19. 6. 2002 do 2. 10. 2002
v zaknihované podobě
od 19. 6. 2002 do 2. 10. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 94 335.
od 19. 6. 2002 do 2. 10. 2002
v zaknihované podobě
od 20. 4. 2000 do 19. 6. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 55.
od 20. 4. 2000 do 19. 6. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 210.
od 20. 4. 2000 do 19. 6. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 94 335.
od 23. 10. 1995 do 20. 4. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 55.
od 23. 10. 1995 do 20. 4. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 210.
od 23. 10. 1995 do 20. 4. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 34 335.
od 5. 4. 1993 do 23. 10. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 110 335.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 5. 3. 2021
GRAZIANO BEGHELLI - předseda představenstva
Monteveglio (Bologna), Stiore 1, Italská republika
den vzniku členství: 27. 7. 2020
den vzniku funkce: 27. 7. 2020
od 5. 3. 2021
EROS BOLLANI - člen představenstva
Livorno, Capraia Isola, Via Roma 25, PSČ 570 32, Italská republika
den vzniku členství: 27. 7. 2020
od 5. 3. 2021
RAFFAELLA MARTONE - člen představenstva
Roma, Via Nizza 92, PSČ 001 98, Italská republika
den vzniku členství: 27. 7. 2020
od 4. 4. 2018 do 5. 3. 2021
RAFFAELA MARTONE - člen představenstva
Roma, Via Nizza 92, PSČ 001 98, Italská republika
den vzniku členství: 19. 12. 2017 - 26. 7. 2020
od 17. 8. 2015 do 5. 3. 2021
EROS BOLLANI - člen představenstva
Livorno, Capraia Isola, Via Roma 25, PSČ 570 32, Italská republika
den vzniku členství: 27. 7. 2015 - 27. 7. 2020
od 14. 2. 2014 do 5. 3. 2021
GRAZIANO BEGHELLI - předseda představenstva
Monteveglio (Bologna), Stiore 1, Italská republika
den vzniku členství: 27. 12. 2013 - 27. 12. 2018
den vzniku funkce: 6. 1. 2014 - 27. 12. 2018
od 27. 8. 2012 do 4. 4. 2018
Raffaella Martone - člen představenstva
Roma, Via Nizza, PSČ 001 98, Italská republika
den vzniku členství: 31. 5. 2012 - 31. 5. 2017
od 16. 1. 2012 do 14. 2. 2014
Graziano Beghelli - předseda představenstva
Monteveglio (Bologna), Stiore 1, Italská republika
den vzniku členství: 15. 4. 2009 - 27. 12. 2013
den vzniku funkce: 6. 10. 2010 - 27. 12. 2013
od 16. 1. 2012 do 14. 2. 2014
Ing. Radim Linka - člen představenstva
Brno, Štursova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 13. 7. 2010 - 27. 1. 2014
od 11. 11. 2010 do 16. 1. 2012
Graziano Beghelli - předseda představenstva
Monteveglio (Bologna), Stiore 1, Italská republika
den vzniku členství: 15. 4. 2009
den vzniku funkce: 6. 10. 2010
od 11. 11. 2010 do 14. 2. 2014
Luca Beghelli - člen představenstva
Monteveglio (Bologna), Via Ca´Agostini 11, 40050, Italská republika
den vzniku členství: 4. 5. 2010 - 27. 12. 2013
od 11. 11. 2010 do 17. 8. 2015
Dania Maccaferri La Spada - člen představenstva
Weston, Ginger Cicle 1182, 33326, Florida, Spojené státy americké
den vzniku členství: 4. 5. 2010 - 27. 7. 2015
od 16. 7. 2010 do 16. 1. 2012
Ing. Radim Linka - člen představenstva
Brno, Štursova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 13. 7. 2010
od 9. 6. 2009 do 11. 11. 2010
Graziano Beghelli - předseda představenstva
Monteveglio (Bologna), Stiore 1, Italská republika
den vzniku členství: 15. 4. 2009
den vzniku funkce: 15. 4. 2009 - 6. 10. 2010
od 8. 7. 2008 do 9. 6. 2009
Graziano Beghelli - předseda představenstva
Monteveglio (Bologna), Stiore 1, Italská republika
den vzniku členství: 15. 4. 2004
den vzniku funkce: 15. 4. 2004
od 24. 9. 2007 do 16. 7. 2010
Ugo Rainone - člen představenstva
Modugno, Via San Remo 52, Italská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2007 - 12. 7. 2010
od 4. 7. 2007 do 24. 9. 2007
Stephano Bignami - člen představenstva
Bologna, Via Zoccoli 17, Italská republika
den vzniku členství: 10. 4. 2007 - 31. 7. 2007
od 4. 7. 2007 do 27. 8. 2012
Raffaella Martone - člen představenstva
Roma, Via Caldonazzo 23, Italská republika
den vzniku členství: 28. 2. 2007 - 31. 5. 2012
od 22. 11. 2005 do 4. 7. 2007
Bruno Giordano - člen představenstva
Villabartolomea (Verona), Via Luigi Parziale 1, 37049, Italská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 28. 2. 2007
od 22. 11. 2005 do 8. 7. 2008
Graziano Beghelli - předseda představenstva
Monteveglio (Bologna), Via Borgo 4, 40050, Italská republika
den vzniku členství: 15. 4. 2004
den vzniku funkce: 15. 4. 2004
od 22. 11. 2005 do 11. 11. 2010
Luca Beghelli - člen představenstva
Monteveglio (Bologna), Via Ca´Agostini 11, 40050, Italská republika
den vzniku členství: 4. 5. 2005 - 3. 5. 2010
od 22. 11. 2005 do 11. 11. 2010
Fabio Pedrazzi - člen představenstva
Monteveglio (Bologna), Via Zuffi 22, 40050, Italská republika
den vzniku členství: 4. 5. 2005 - 3. 5. 2010
od 7. 5. 2004 do 4. 7. 2007
Stephano Bignami - člen představenstva
Bologna, Via Zoccoli 17, Italská republika
den vzniku funkce: 9. 4. 2002 - 9. 4. 2007
od 7. 3. 2000 do 7. 5. 2004
Ing. Stanislav Navrátil - člen představenstva
Lysice, 208
od 22. 11. 1999 do 7. 3. 2000
Ing. Stanislav Navrátil - člen představenstva
Lysice, 208
od 22. 11. 1999 do 7. 5. 2004
Marco Zambelli - člen představenstva
Constituzio 68, Monteveglio (Bologna), Italská republika
od 22. 11. 1999 do 7. 5. 2004
Jindřich Lukavský - člen představenstva
Praha 6 - Vokovice, Na Rozdílu 718/28
od 22. 11. 1999 do 22. 11. 2005
Luca Behgelli - člen představenstva
Agostini 11, Monteveglio (Bologna), Italská republika
od 22. 11. 1999 do 22. 11. 2005
Fabio Pedrazzi - člen představenstva
Zuffi 22, Monteveglio (Bologna), Italská republika
od 12. 5. 1999 do 22. 11. 2005
Graziano Beghelli - předseda představenstva
Monteveglio (Bologna), Via Borgo 4, Italská republika
od 12. 5. 1999 do 22. 11. 2005
- pobyt v ČR: 679 71 Lysice, Badalky 208
od 12. 5. 1999 do 22. 11. 2005
Maurizio Bergonzoni - člen představenstva
Monteveglio (Bologna), Via Tobagi 7/2, Italská republika
od 12. 5. 1999 do 22. 11. 2005
- pobyt v ČR: 679 71 Lysice, Badalky 208
od 18. 11. 1997 do 18. 11. 1997
Antonín Dvořák - člen představenstva
Kroměříž, Kazimíra Rudého 3707
od 18. 11. 1997 do 18. 11. 1997
Ing. Josef Liška - místopředseda představenstva
Brno, Skřivanova 8
od 18. 11. 1997 do 12. 5. 1999
Ing. Josef Liška - člen představenstva
Brno, Skřivanova 8
od 18. 11. 1997 do 12. 5. 1999
Ing. Jan Kaluža - předseda představenstva
Brno, Čejkovická 6
od 18. 11. 1997 do 22. 11. 1999
Ing. Stanislav Navrátil - místopředseda představenstva
Lysice, 208
od 23. 10. 1995 do 18. 11. 1997
Ing. Josef Liška - místopředseda představenstva
Brno, Skřivanova 8
od 25. 5. 1994 do 25. 5. 1994
Ing. Jan Kaluža, CSc. - předseda představenstva
Brno, Čejkovická 6
od 25. 5. 1994 do 23. 10. 1995
Ing. Jiří Janák - místopředseda představenstva
Brno, Babičkova 37
od 25. 5. 1994 do 23. 10. 1995
Vladimír Pařil - člen představenstva
Městečko Trnávka, 70
od 25. 5. 1994 do 23. 10. 1995
Ing. Josef Liška - člen představenstva
Brno, Skřivanova 8
od 25. 5. 1994 do 18. 11. 1997
Ing. Jan Kaluža - předseda představenstva
Brno, Čejkovická 6
od 25. 5. 1994 do 18. 11. 1997
Antonín Dvořák - člen představenstva
Kroměříž, Kazimíra Rudého 3707
od 4. 8. 1993 do 25. 5. 1994
Ing. Jiří Vítek - předseda představenstva
Brno, Masarykova 8
od 4. 8. 1993 do 25. 5. 1994
Ing. Radomír Konečný - místopředseda představenstva
Brno, Tumaňanova 61
od 4. 8. 1993 do 25. 5. 1994
Ing. Miroslav Kurka - člen představenstva
Praha 4, Mirotická 11
od 4. 8. 1993 do 25. 5. 1994
Ing. Zdenka Hrubá - člen představenstva
Praha 4, Poljanovova 3241
od 4. 8. 1993 do 25. 5. 1994
Ing. Miroslav Štěrba - člen představenstva
Praha 8, Taussigova 1172
od 30. 4. 1992 do 4. 8. 1993
Ing. Radomír Konečný - člen představenstva
Brno, Tumaňanova 61
od 30. 4. 1992 do 4. 8. 1993
Ing. Pavel Šmíd - člen představenstva
Brno, Švermova 15
od 30. 4. 1992 do 4. 8. 1993
Ing. Jiří Vítek - člen představenstva
Brno, Masarykova 8
od 19. 6. 2002
Způsob jednání: Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jedná navenek, ve všech věcech, předseda představenstva samostatně. Za představenstvo dále jednají členové představenstva, a to každý samostatně s tím, že jejich oprávnění jednat jménem společnosti je omezeno na úkony, jejichž hodnota nepřesáhne v rámci jednoho obchodního případu částku 5,000.000,-Kč. Toto omezení se nevztahuje na úkony, týkající se vztahů ke státnímu rozpočtu, ve věcech zdravotního pojištění a ve věcech mzdových. Podepisování za společnost se děje takovým způsobem, že osoby oprávněné jednat za společnost připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané firmě společnosti.
od 22. 11. 1999 do 19. 6. 2002
Způsob jednání: Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jedná navenek, ve všech věcech, předseda představenstva samostatně. Za představenstvo dále jednají členové představenstva, a to každý samostatně s tím, že jejich oprávnění jednat jménem společnosti je omezeno na úkony, jejichž hodnota nepřesáhne v rámci jednoho obchodního případu částku 5,000.000,-Kč. Toto omezení se nevztahuje na úkony, týkající se vztahů ke státnímu rozpočtu, ve věcech zdravotního pojištění a ve věcech mzdových. Za představenstvo nejsou oprávněni jednat členové představenstva, kteří nesplňují požadavky uvedené v § 30 odst. 3 obchodního zákoníku. Jedná se o tyto členy představenstva: Luca Beghelli, Marco Zambelli a Fabio Pedrazzi. Podepisování za společnost se děje takovým způsobem, že osoby oprávněné jednat za společnost připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti.
od 23. 10. 1995 do 22. 11. 1999
Podepisování: Za společnost se podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva, popřípadě jiná osoba, která k tomu je předsedou nebo místopředsedou písemně zmocněna. Podepisování se děje tak, že k otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
od 4. 8. 1993 do 23. 10. 1995
Podepisování: Za společnost se podepisuje předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Prokura
od 14. 2. 2014
Ing. RADIM LINKA
Brno - Komín, Štursova, PSČ 616 00
od 14. 2. 2014
- Prokurista zastupuje společnost samostatně.
Dozorčí rada
od 15. 8. 2023
LUCA BEGHELLI - člen dozorčí rady
Valsamoggia (Bologna), Via Ca´Agostini 11, PSČ 400 53, Italská republika
den vzniku členství: 7. 7. 2023
od 15. 4. 2021
DANIA MACCAFERRI LA SPADA - člen dozorčí rady
Florida, Hollywood, 3505 South Ocean Drive 1021, PSČ 330 19, Spojené státy americké
den vzniku členství: 27. 7. 2020
od 5. 3. 2021
GIAN PIETRO BEGHELLI - předseda dozorčí rady
Valsamoggia (Bologna), Monteveglio, Via Borgo 4, PSČ 400 53, Italská republika
den vzniku členství: 27. 7. 2020
den vzniku funkce: 27. 7. 2020
od 5. 3. 2021 do 15. 8. 2023
FABIO PEDRAZZI - člen dozorčí rady
Finale Emilia (Modena), Via Zuffi 22, PSČ 410 34, Italská republika
den vzniku členství: 27. 7. 2020 - 7. 7. 2023
od 17. 8. 2015 do 5. 3. 2021
GIAN PIETRO BEGHELLI - člen dozorčí rady
Valsamoggia (Bologna), Monteveglio, Via Borgo 4, PSČ 400 53, Italská republika
den vzniku členství: 27. 7. 2015 - 27. 7. 2020
od 17. 8. 2015 do 5. 3. 2021
FABIO PEDRAZZI - člen dozorčí rady
Finale Emilia (Modena), Via Zuffi 22, PSČ 410 34, Italská republika
den vzniku členství: 27. 7. 2015 - 27. 7. 2020
od 17. 8. 2015 do 15. 4. 2021
DANIA MACCAFERRI LA SPADA - člen dozorčí rady
Florida, Hollywood, 3505 South Ocean Drive 1021, PSČ 330 19, Spojené státy americké
den vzniku členství: 27. 7. 2015 - 27. 7. 2020
od 11. 11. 2010 do 17. 8. 2015
Gian Pietro Beghelli - předseda dozorčí rady
Monteveglio (Bologna), Via Borgo 4, 40050, Italská republika
den vzniku členství: 4. 5. 2010 - 27. 7. 2015
den vzniku funkce: 6. 10. 2010 - 27. 7. 2015
od 11. 11. 2010 do 17. 8. 2015
Walter Kostlán - člen dozorčí rady
Letovice, Jevíčská 22, PSČ 679 61
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 27. 7. 2015
od 11. 11. 2010 do 17. 8. 2015
Fabio Pedrazzi - člen dozorčí rady
Monteveglio (Bologna), Via Zuffi 22, 40050, Italská republika
den vzniku členství: 4. 5. 2010 - 27. 7. 2015
od 22. 11. 2005 do 11. 11. 2010
Gian Pietro Beghelli - předseda dozorčí rady
Monteveglio (Bologna), Via Borgo 4, 40050, Italská republika
den vzniku členství: 4. 5. 2005 - 3. 5. 2010
den vzniku funkce: 4. 5. 2005 - 3. 5. 2010
od 22. 11. 2005 do 11. 11. 2010
Matteo Tamburini - člen dozorčí rady
Bologna, Via delle Rose 11/13, 40100, Italská republika
den vzniku členství: 4. 5. 2005 - 3. 5. 2010
od 22. 11. 2005 do 11. 11. 2010
Walter Kostlán - člen dozorčí rady
Letovice, Jevíčská 22, PSČ 679 61
den vzniku členství: 15. 7. 2005 - 15. 7. 2010
od 7. 5. 2004 do 22. 11. 2005
František Jelínek - člen
Vyškov, Palánek 190/23
den vzniku funkce: 10. 4. 2001 - 8. 5. 2005
od 20. 10. 2000 do 22. 11. 2005
Matteo Tamburini - člen
Bologna, Via delle Rose 11/3, Italská republika
od 22. 11. 1999 do 7. 5. 2004
JUDr. Marek Nosek - člen
Praha 3, Lucemburská 30
od 22. 11. 1999 do 22. 11. 2005
Gian Pietro Beghelli, nar.15.1.1945 - člen
Borgo 4, Monteveglio (Bologna), Italská republika
od 18. 11. 1997 do 22. 11. 1999
JUDr. Zdenka Přibylová - členka
Brno, Pod kaštany 13
od 18. 11. 1997 do 22. 11. 1999
Vladimír Pařil - člen
Městečko Trnávka, 70
od 18. 11. 1997 do 20. 10. 2000
Ing. Vladimír Dolenský - člen
Brno, Staňkova 5
od 23. 10. 1995 do 18. 11. 1997
Vladimír Pařil - člen
Městečko Trnávka, 70
od 25. 5. 1994 do 18. 11. 1997
JUDr. Zdenka Přibylová - členka
Brno, Pod kaštany 13
od 4. 8. 1993 do 8. 3. 1996
Miloslav Kubíček - člen
Brno, Krkoškova 56
Akcionáři
od 16. 3. 2006
BEGHELLI S.p.A. IČ: 03829720378
Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, 40050, Italská republika
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+6

+
-
Jakub Štáfek
+
-
Miluše Bittnerová
+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-2

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-8

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-18

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services