Ekos Hradec Králové, a.s. v likvidaci, IČO: 46504729 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Ekos Hradec Králové, a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 12. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 46504729. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46504729 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Datum zániku5. 2. 2021
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 4. 2020 do 5. 2. 2021

Ekos Hradec Králové, a.s. v likvidaci

od 1. 5. 1992 do 1. 4. 2020

Ekos Hradec Králové, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 6. 10. 2004 do 4. 7. 2014
Hradec Králové, Kladská 103, PSČ 500 03
od 1. 5. 1992 do 6. 10. 2004
Hradec Králové, 433, PSČ 503 41
IČO
od 1. 5. 1992 do 5. 2. 2021

46504729

DIČ

CZ46504729

Identifikátor datové schránky:vspdu5s
Právní forma
od 1. 5. 1992 do 5. 2. 2021
Akciová společnost
Spisová značka615 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 13. 11. 2009 do 5. 2. 2021
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 11. 1996 do 13. 11. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 11. 1996 do 13. 11. 2009
- Nakládání s odpady
od 1. 5. 1992 do 1. 3. 1994
- Chemické analýzy a ekotoxikologické testy
od 1. 5. 1992 do 1. 3. 1994
- Ověřování vhodnosti technologií a zařízení pro likvidaci odpadních vod
od 1. 5. 1992 do 1. 3. 1994
- Technická pomoc při ověřovacích provozech ekologických a jiných zařízení, výstupní kontrola, optimalizace chodu, kategorizace a hodnocení rizikovosti vznikajících odpadů
od 1. 5. 1992 do 1. 3. 1994
- Testování přípravků používaných ve strojírenském a elektrotechnickém průmyslu včetně dovážených
od 1. 5. 1992 do 5. 2. 2021
- Služby a poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Ostatní skutečnosti
od 1. 4. 2020 do 5. 2. 2021
- Dne 17.3.2020 rozhodla valná hromada společnosti o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.4.2020.
od 4. 9. 2014 do 2. 2. 2015
- Dne 25.8.2014 přijala valná hromada společnosti usnesení v následujícím znění: Valná hromada rozhodla v souladu s ustanoveními § 375 a následujících, zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích o přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře takto: I. Valná hromada na základě předloženého seznamu akcionářů, vyhotoveného ke dni konání valné hromady bere na vědomí, že pan Vladimír Lakomý, nar. 8. srpna 1950, bytem Nezvalova 221/6, 500 03 Hradec Králové, vlastní účastnické cenné papíry (akcie) společnos ti Ekos Hradec Králové, a.s., v celkovém počtu 10.229 ks (deset tisíc dvě stě dvacet devět kusů), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,68 % (devadesát sedm celých šedesát osm setin procenta) základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akc ie s hlasovacími právy a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 97,68 % (devadesát sedm celých šedesát osm setin procenta). Valná hromada na základě shora uvedených skutečností určuje, že pan Vladimír Lakomý, nar. 8. srpna 1950, bytem Nezvalova 221/6, 500 03 Hradec Králové je hlavním akcionářem společnosti Ekos Hradec Králové, a.s., ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obc hodních korporacích. II. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) vydaných společností Ekos Hradec Králové, a.s., vlastněných akcionáři odlišnými od hlavního akc ionáře, na hlavního akcionáře. Předmětem přechodu vlastnictví jsou všechny ostatní účastnické cenné papíry (akcie) společnosti Ekos Hradec Králové, a.s., v celkovém počtu 243 ks (dvě stě čtyřicet tři kusy). Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům (akciím) menšinových akcionářů vydaným společností Ekos Hradec Králové, a.s., přechází na hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstř íku (den přechodu vlastnického práva). Na hlavního akcionáře tak ke dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) společnosti Ekos Hradec Králové, a.s., jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavníh o akcionáře. III. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti Ekos Hradec Králové, a.s., za účastnické cenné papíry (akcie) společnosti přiměřené protiplnění v penězích ve výši 548,-- Kč (pět set čtyřicet osm korun českých) za jednu kmenovou akcii společnos ti Ekos Hradec Králové, a.s., vydanou jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 675-25/14 ze dne 20. června 2014, vypracovaným znalcem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., Růženec 31b, 644 00 Brno. Ze závěrů znaleckého posudku vyplývá, že znalec považuje čás tku 548,-- Kč (pět set čtyřicet osm korun českých) za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. IV. Dosavadní vlastníci akcií společnosti Ekos Hradec Králové, a.s., je předloží obchodní společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00, IČ 607 17 068 (obchodník s cennými papíry oprávněný provádět výplatu protiplnění), do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva. Pověřenou osobu pro odevzdání akcií a výplatu protiplnění je pan Ing. Jaroslav Sochor, člen představenstva, tel.: +420 511 205 705. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie ve výše uvedené lhůtě od přechodu vlastnického práva, případně v dodate čné lhůtě určené společností Ekos Hradec Králové, a.s., která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, postupuje společnost Ekos Hradec Králové, a.s., podle § 537 a § 538 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Akcie lze předkládat na adrese Brno, Lidická 26, II. patro, a to v pondělí a středu od 9:00 do 15:30 hodin. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním akcií obchodní společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s. (obchodník s cennými papíry oprávněný provádět výplatu protiplnění), podle § 386 a § 387 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že obchodník s cennými papíry obchodní společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od předání akcií.
od 4. 7. 2014 do 2. 2. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 4. 7. 2014 do 2. 2. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 4. 7. 2014 do 5. 2. 2021
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 6. 10. 2004 do 2. 2. 2015
- Valná hromada akciové společnosti rozhodla dne 30.6.2004 o změně sídla společnosti na " Hradec Králové, Kladská 103, PSČ 500 03 " ( změna stanov).
od 5. 12. 2000 do 5. 2. 2021
- Valná hromada přijala dne 24.8.2000 usnesení o snížení základního jmění společnosti z důvodu krytí ztrát minulých let a doplnění rezervního fondu společnosti: Základní jmění obchodní společnosti Ekos Hradec Králové, a.s. se snižuje z 10 472 000,- Kč, slovy: deset miliónů čtyři sta sedmdesát dva tisíc korun českých, na 2 094 400,- Kč, slovy: dva milióny devadesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých, tj. o 8 377 600,- Kč, slovy: osm miliónů tři sta sedmdesát sedm tisíc šest set korun českých a to snížením jmenovité hodnoty každé z akcií z dosavadních 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých na 200,- Kč, slovy: dvě stě korun českých.
od 17. 11. 1993 do 20. 2. 1998
- Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 15.7.1993.
od 1. 5. 1992 do 2. 2. 2015
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1992 do 5. 2. 2021
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Ekos ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
Kapitál
od 13. 7. 2001 do 5. 2. 2021
Základní kapitál 2 094 400 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 5. 1992 do 13. 7. 2001
Základní kapitál 10 472 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 7. 2014 do 5. 2. 2021
Akcie na jméno 200, počet akcií: 10 472 v listinné podobě.
od 4. 7. 2014 do 5. 2. 2021
v listinné podobě
od 14. 5. 2002 do 4. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 10 472.
od 14. 5. 2002 do 4. 7. 2014
v listinné podobě
od 13. 7. 2001 do 14. 5. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 472.
od 13. 7. 2001 do 14. 5. 2002
v zaknihované podobě
od 11. 11. 1996 do 13. 7. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 472.
od 1. 5. 1992 do 11. 11. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 372.
od 1. 5. 1992 do 11. 11. 1996
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 1.
od 1. 5. 1992 do 11. 11. 1996
se zvláštními právy státu
Statutární orgán
od 8. 7. 2019 do 5. 2. 2021
VLADIMÍR LAKOMÝ - předseda představenstva
Hradec Králové, Nezvalova, PSČ 500 03
den vzniku členství: 30. 6. 2019
den vzniku funkce: 30. 6. 2019
od 8. 7. 2019 do 5. 2. 2021
Ing. PAVLA FINFRLOVÁ - člen představenstva
Hradec Králové - Malšovice, Dubová, PSČ 500 09
den vzniku členství: 30. 6. 2019
od 8. 7. 2019 do 5. 2. 2021
Ing. JOSEF ČERMÁK - člen představenstva
Hradec Králové, Rokycanova, PSČ 500 03
den vzniku členství: 30. 6. 2019
od 4. 7. 2014 do 8. 7. 2019
VLADIMÍR LAKOMÝ - předseda představenstva
Hradec Králové, Nezvalova, PSČ 500 03
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
den vzniku funkce: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
od 4. 7. 2014 do 8. 7. 2019
Ing. PAVLA FINFRLOVÁ - člen představenstva
Hradec Králové - Malšovice, Dubová, PSČ 500 09
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
od 4. 7. 2014 do 8. 7. 2019
JOSEF ČERMÁK - člen představenstva
Hradec Králové, Rokycanova, PSČ 500 03
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
od 10. 2. 2014 do 4. 7. 2014
Ing. PAVLA FINFRLOVÁ - člen představenstva
Hradec Králové - Malšovice, Dubová, PSČ 500 09
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 13. 11. 2009 do 10. 2. 2014
Ing. Pavla Finfrlová - člen představenstva
Hradec Králové, Dubová 544, PSČ 500 09
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 13. 11. 2009 do 4. 7. 2014
Vladimír Lakomý - předseda představenstva
Hradec Králové, Nezvalova 221, PSČ 500 03
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 13. 11. 2009 do 4. 7. 2014
Ing. Josef Čermák - člen představenstva
Hradec Králové, Rokycanova 316, PSČ 500 02
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 6. 10. 2004 do 13. 11. 2009
Vladimír Lakomý - předseda představenstva:
Hradec Králové, Nezvalova 221, PSČ 500 03
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 30. 6. 2004 - 30. 6. 2009
od 6. 10. 2004 do 13. 11. 2009
Ing. Pavla Finfrlová - člen představenstva:
Hradec Králové, Dubová 544, PSČ 500 09
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 30. 6. 2009
od 6. 10. 2004 do 13. 11. 2009
Ing. Josef Čermák - člen představenstva:
Hradec Králové, Rokycanova 316, PSČ 500 02
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 30. 6. 2009
od 14. 5. 2002 do 6. 10. 2004
Ing. Ladislav Dostál - Předseda představenstva
Jaroměř, Nábřeží 17. listopadu 804, PSČ 551 01
den vzniku členství: 26. 7. 2001
den vzniku funkce: 27. 7. 2001
od 14. 5. 2002 do 6. 10. 2004
Ing. Pavla Finfrlová - Člen představenstva
Hradec Králové, Dubová 544, PSČ 500 09
den vzniku členství: 26. 7. 2001
od 14. 5. 2002 do 6. 10. 2004
Vladimír Lakomý - Člen představenstva
Hradec Králové, Nezvalova 221, PSČ 500 02
den vzniku členství: 26. 7. 2001
od 20. 2. 1998 do 14. 5. 2002
Ing. Ladislav Dostál - Předseda představenstva
Jaroměř, Nábřeží ČSSP 804
od 20. 2. 1998 do 14. 5. 2002
Vladimír Krčmář - Člen představenstva
Stěžírky, 62
od 11. 11. 1996 do 20. 2. 1998
Ing. Josef Čermák - Předseda představenstva
Hradec Králové, Rokycanova 316
od 11. 11. 1996 do 20. 2. 1998
Vladimír Lakomý - Člen představenstva
Hradec Králové, Nezvalova 221
od 11. 11. 1996 do 14. 5. 2002
Ing. Pavla Finfrlová - Člen představenstva
Hradec Králové, Dubová 544
od 17. 11. 1993 do 11. 11. 1996
Ing. Ladislav Burda - Člen představenstva
Hrade Králové, SNP 597
od 1. 5. 1992 do 17. 11. 1993
Ing. Miroslava Součková - Člen představenstva
Praskačka, 165
od 1. 5. 1992 do 11. 11. 1996
Ing. Josef Rousek - Člen představenstva
Hradec Králové, Hradecká 408
od 1. 5. 1992 do 11. 11. 1996
Ing. Pavla Finfrlová - Člen představenstva
Hradec Králové, Dubova 544
od 4. 7. 2014 do 5. 2. 2021
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 11. 11. 1996 do 4. 7. 2014
Zastupování a podepisování: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu členové představenstva jednotlivě. Za společnost podepisují členové představenstva samostatně tím, že k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 17. 11. 1993 do 11. 11. 1996
Zastupování a podepisování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost uskutečňují členové představenstva samostatně tím, že k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 5. 1992 do 17. 11. 1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Likvidace
od 1. 4. 2020 do 5. 2. 2021
Ing. PAVLA FINFRLOVÁ
Hradec Králové - Malšovice, Dubová, PSČ 500 09
Dozorčí rada
od 8. 7. 2019 do 5. 2. 2021
Ing. LADISLAV BURDA - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Slezské Předměstí, třída SNP, PSČ 500 03
den vzniku členství: 30. 6. 2019
den vzniku funkce: 30. 6. 2019
od 8. 7. 2019 do 5. 2. 2021
MARIE ZEZULÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Na Hrázce, PSČ 500 09
den vzniku členství: 30. 6. 2019
od 8. 7. 2019 do 5. 2. 2021
VLASTIMIL FILGAS - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, PSČ 500 12
den vzniku členství: 30. 6. 2019
od 2. 2. 2015 do 8. 7. 2019
Ing. LADISLAV BURDA - předseda dozočí rady
Hradec Králové - Slezské Předměstí, třída SNP, PSČ 500 03
den vzniku členství: 22. 1. 2015 - 30. 6. 2019
den vzniku funkce: 22. 1. 2015 - 30. 6. 2019
od 4. 7. 2014 do 2. 2. 2015
Doc. RNDr. MILAN ŘEHULA, CSc. - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, PSČ 500 12
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 27. 11. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2014 - 27. 11. 2014
od 4. 7. 2014 do 8. 7. 2019
MARIE ZEZULÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Na Hrázce, PSČ 500 09
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
od 4. 7. 2014 do 8. 7. 2019
VLASTIMIL FILGAS - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, PSČ 500 12
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
od 11. 10. 2013 do 4. 7. 2014
MARIE ZEZULÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Na Hrázce, PSČ 500 09
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 13. 11. 2009 do 11. 10. 2013
Marie Zezuláková - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Na Hrázce 1123, PSČ 500 09
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 13. 11. 2009 do 4. 7. 2014
Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. - předseda dozorčí rady
Hradec Králové, tř. Edvarda Beneše 1546, PSČ 500 12
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 13. 11. 2009 do 4. 7. 2014
Vlastimil Filgas - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Jana Masaryka 1359, PSČ 500 12
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 6. 10. 2004 do 13. 11. 2009
Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. - předseda dozorčí rady:
Hradec Králové, tř. Eduarda Beneše 1546, PSČ 500 12
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 30. 6. 2004 - 30. 6. 2009
od 6. 10. 2004 do 13. 11. 2009
Marie Zezuláková - člen dozorčí rady:
Hradec Králové, Na Hrázce 1123, PSČ 500 09
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 30. 6. 2009
od 6. 10. 2004 do 13. 11. 2009
Vlastimil Filgas - člen dozorčí rady:
Hradec Králové, Jana Masaryka 1359, PSČ 500 12
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 30. 6. 2009
od 14. 5. 2002 do 6. 10. 2004
Marie Zezuláková - Předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Na Hrázce 1123, PSČ 500 09
den vzniku členství: 21. 10. 1999
den vzniku funkce: 27. 7. 2001
od 14. 5. 2002 do 6. 10. 2004
Ing. Josef Čermák - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Rokycanova 316, PSČ 500 02
den vzniku členství: 21. 10. 1999
od 14. 5. 2002 do 6. 10. 2004
Jitka Rezková - Člen dozorčí rady
Pardubice, Hlaváčova 82, PSČ 530 02
den vzniku členství: 26. 7. 2001
od 20. 1. 2000 do 14. 5. 2002
Ing. Josef Čermák - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Rokycanova 316, PSČ 500 02
od 20. 1. 2000 do 14. 5. 2002
Marie Zezuláková - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Na hrázce 1123, PSČ 500 09
od 20. 2. 1998 do 20. 1. 2000
Eliška Kotlanová - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, J. Černého 7
od 20. 2. 1998 do 20. 1. 2000
Jiří Mach - Člen dozorčí rady
Náchod, Kostelecká 1824
od 20. 2. 1998 do 14. 5. 2002
Vladimír Lakomý - Předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Nezvalova 221
od 11. 11. 1996 do 20. 2. 1998
Doc.RNDr. Milan Řehula, CSc. - Předseda dozorčí rady
Hradec Králové, E. Beneše 1546
od 11. 11. 1996 do 20. 2. 1998
Ing. Luděk Šišpera, CSc. - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Vysocká 558
od 11. 11. 1996 do 20. 2. 1998
Ivan Lukačina - Čled dozorčí rady
Opočno, Hradební 26
od 17. 11. 1993 do 11. 11. 1996
Ing. Karel Kluger - Člen dozorčí rady
Lukavice, 38
od 17. 11. 1993 do 11. 11. 1996
Ing. František Učeň - Člen dozorčí rady
Ostrava 1, Na desátém 25
od 17. 11. 1993 do 11. 11. 1996
Ing. Vladimír Dvořák - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Sekaninova 418
od 1. 5. 1992 do 17. 11. 1993
RNDr. Pavel Hofmann, CSc. - Člen dozorčí rady
Praha 6, Korejská 3
od 1. 5. 1992 do 17. 11. 1993
RNDr. Miroslav Krejzlík - Člen dozorčí rady
Libčany - Těchlovice, 91
od 1. 5. 1992 do 17. 11. 1993
Ing. Miroslava Věchtová - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Mandysova 1303
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+184

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+5

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-80

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-129

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-131

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-252

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 368 736 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Miliardy lítají, ale vlaky stojí. Česká železnice přestává dávat smysl

Miliardy lítají, ale vlaky stojí. Česká železnice přestává dávat smysl

Bublalo to několik posledních let, teď už je situace zoufalá. Cestování vlakem po hlavních českých trasách...

Oblíbená destinace Čechů se změnila v místo dramatu. Na šovinismus se těžko ukazuje prstem, říká režisérka

Oblíbená destinace Čechů se změnila v místo dramatu. Na šovinismus se těžko ukazuje prstem, říká režisérka

Pár dní před porodem svého prvního dítěte přijela Antoneta Alamat Kusijanović autem z Chorvatska do Cannes,...

Partners Financial Services