Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Víno Bzenec, a.s.
IČO: 46900357

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 4. 1992
Obchodní firma
od 15. 1. 2008

Víno Bzenec, a.s.

od 16. 9. 2005 do 15. 1. 2008

Víno Bzenec, a.s. v likvidaci

od 30. 4. 1992 do 16. 9. 2005

Víno Bzenec, a.s.

Sídlo
od 18. 10. 2003 do 27. 10. 2015
Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00
od 28. 8. 2002 do 18. 10. 2003
Velké Pavlovice, Hlavní č.p.666, PSČ 691 06
od 4. 2. 2002 do 28. 8. 2002
Bzenec, Zámecká 17, PSČ 696 81
od 30. 4. 1992 do 4. 2. 2002
Bzenec, Zámecká 17
IČO
od 30. 4. 1992

46900357

DIČ

CZ46900357

Identifikátor datové schránky:8dqgwuj
Právní forma
od 30. 4. 1992
Akciová společnost
Spisová značka832 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 28. 8. 2002
- správa vlastního majetku
od 28. 8. 2002 do 9. 7. 2004
- velkoobchod
od 28. 8. 2002 do 9. 7. 2004
- specializovaný maloobchod
od 28. 8. 2002 do 9. 7. 2004
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 28. 8. 2002 do 9. 7. 2004
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 4. 1999 do 28. 8. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 22. 4. 1999 do 28. 8. 2002
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 22. 4. 1999 do 28. 8. 2002
- provádění rozborů vína
od 22. 4. 1999 do 28. 8. 2002
- silniční motorová doprava nákladní
od 21. 5. 1993 do 28. 8. 2002
- nákup a výroba vín včetně vín sycených
od 21. 5. 1993 do 28. 8. 2002
- výroba a prodej likérů a lihových nápojů
od 30. 4. 1992 do 21. 5. 1993
- a/ nákup hroznů vinné révy, ovoce a zeleniny, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej b/ nákup révového vína a ovocných produktů c/ výroba a zpracování vína, moštů a dalších nápojů, d/ výroba destilátů, e/ zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobní činnosti f/ obchodní a odbytová činnost, g/ zakládaní sadů, pěstování vinné révy, h/ pěstování a prodej výsadbového materiálu, i/ poskytování prací a služeb, j/ poskytování prací a služeb výpočetní techniky,
od 30. 4. 1992 do 21. 5. 1993
- k/ výroba výroba výrobků a zboží spotřebovaných ve vinohradnickovinařském výroba nealkoholických nápojů komplexu včetně zpracování vedlejších výrobků při této výrobě vznikajícíh, l/ výstavnictví v činnostech, které jsou předmětem činnosti m/ zahraničně obchodní činnost dle platných právních předpisů.
Ostatní skutečnosti
od 21. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 7. 2014 do 17. 12. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 21. 7. 2014 do 17. 12. 2018
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 16. 9. 2005 do 15. 1. 2008
- Vstup společnosti do likvidace: Rozhodnutím valné hromady se ruší společnost s následnou likvidací ke dni 09.září 2005.
od 13. 4. 2004 do 13. 10. 2004
- I. Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu za následujících podmínek: 1. Důvod snížení základního kapitálu: rozdělení přebytečného provozního kapitálu mezi akcionáře. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Výplata akcionářům. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Budou-li ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodn ího rejstříku v majetku společnosti vlastní akcie, bude základní kapitál snížen v souladu s ustanovením § 213 odst. 1 obchodního zákoníku i o tyto vlastní akcie. Základní kapitál bude snížen maximálně o 267 782 kusů akcií tak, aby byla zachována minimální výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých. 4. Způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen dle ustanovení § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, tj. vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Budou-li ke dni podání návrhu na z ápis nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku v majetku společnosti vlastní akcie, společnost tyto vlastní akcie zničí po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Pravidla pro určení výše úplaty: Výše úplaty za jednu akcii byla stanovena jako podíl čistého obchodního majetku společnosti zjištěného z mezitimní účetní závěrky ověřené auditorem, sestavené ke dni 31.10.2003, a celkového počtu akcií společnosti a čin í 657,- Kč. 6. Lhůta pro předložení listinných akcií: Dva měsíce ode dne zápisu nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku. II. Představenstvo společnosti je pověřeno učinit veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu akcionářům. III. Představenstvo společnosti je pověřeno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. IV. Představenstvo společnosti je pověřeno rozhodnout o změně stanov v ustanoveních upravujících výši základního kapitálu v souladu s ustanovením § 173 odst. 3 obchodního zákoníku.
od 4. 4. 1997 do 9. 8. 2000
- Mimořádná valná hromada společnosti Víno Bzenec, a.s. konaná dne 13.12.1996, slovy: třináctého prosince, roku tisícího devítistého devadesátého šestého, schvaluje k bodu šest programu jednání usnesení tohoto znění: Za prvé. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno - o 134,890.000,- Kč, slovy: jednosto třicetčtyři miliony, osmset devadesát tisíc korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Za druhé. Počet, druh, podoba, forma a jmenovitá hodnota navrhovaných akcií. 67.445 ks, slovy: šedesátsedm tisíc, čtyřista čtyřicet pět kusů, veřejně obchodovatelných, zaknihovaných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč, slovy: dva tisíce korun českých. Za třetí. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má právo v prvním kole upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na dosavadním základním jmění. V případě, že všichni akcionáři nevyužijí v prvním kole svého přednostního práva, upíší ve druhém kole akcie ti akcionáři, kteří svého přednostního práva v prvním kole využili, a to bez omezení. Za čtvrté. Místo pro vykonání úpisu v 1. kole (využití přednostního práva) a ve 2. kole: 110 00 Praha 1, Rybná 14 - sídlo Capital Partners, a.s.. Lhůta pro vykonání přednostního práva (1. kolo): začíná 7. a končí 21. kalendářním dnem po zveřejnění výzvy k upsání akcií v obchodním věstníku. Lhůta pro upisování akcií (2. kolo): 22. den po uveřejnění výzvy k upsání akcií v obchodním věstníku.
od 4. 4. 1997 do 9. 8. 2000
- Za páté. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, lze upsat 0,25, slovy: dvacetpět setin, nové akcie. Za šesté. Emisní kurs nových akcií: 2000,-Kč, slovy: dva tisíce korun českých. Za sedmé. Režim 1. kola: upisování akcií bude probíhat od 10.00 hodin do 12.00 hodin, vždy v pracovní dny. Režim 2. kola: upisování akcií bude probíhat od 10.00 hodin do 12.00 hodin, v pracovní den. Za osmé.Číslo účtu: 6xxxx vedeného u UNIVERSAL BANKY a.s., pobočky Slaný. Platbu je třeba provést platebním příkazem z účtu upisovatele s tím, že k identifikaci platby upisovatel uvede ve variabilním symbolu své identifikační číslo nebo rodné číslo. Za deváté. Lhůty pro splácení upsaných akcií platné pro obě upisovací kola: a) 30% emisního kursu upsaných akcií splatit nejpozději v den úpisu, b) 70% emisního kursu upsaných akcií splatit nejpozději do 1 roku ode dne úpisu. Za desáté. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Za jedenácté. Akcie nebudou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům a nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku.
od 4. 4. 1997 do 9. 8. 2000
- Za dvanácté. Úpis akcií může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. Při úpisu je upisovatel povinen předložit výpis ze svého majetkového účtu ve středisku cenných papírů, ne starší 7 dnů.
od 4. 4. 1997 do 28. 8. 2002
- Akcie: 269 782 ks kmenových akcií na majitele jm. hodnota 1.000,- Kč veřejně obchodovatelných v zaknihované podobě.
od 30. 4. 1992 do 21. 5. 1993
- Právní forma společnosti: akciová společnost
od 30. 4. 1992 do 12. 7. 1994
- Dozorčí rada společnosti: 1/ Ing. Jiří Uřičář, Tvarožná Lhota 165 2/ Ing. Josef Menšík, Polešovice 454 3/ Ing. Jan Bystřický, Kyjov, Jungmannova 1232
od 30. 4. 1992 do 20. 6. 1996
- Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 30. 4. 1992 do 20. 6. 1996
- Výše základního jmění společnosti činí 202.337.000 kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Víno Bzenec.
od 30. 4. 1992 do 20. 6. 1996
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 202.337 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
od 30. 4. 1992 do 21. 7. 2014
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 13. 10. 2004
Základní kapitál 22 846 000 Kč
od 20. 6. 1996 do 13. 10. 2004
Základní kapitál 269 782 000 Kč
od 21. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 22 846.
od 13. 10. 2004 do 21. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 22 846.
od 13. 10. 2004 do 21. 7. 2014
v listinné podobě
od 28. 8. 2002 do 13. 10. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 269 782.
od 28. 8. 2002 do 13. 10. 2004
v listinné podobě
od 4. 2. 2002 do 28. 8. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 269 782.
od 4. 2. 2002 do 28. 8. 2002
v zaknihované podobě
od 4. 4. 1997 do 4. 2. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 269 782.
od 20. 6. 1996 do 4. 4. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 269 782.
Statutární orgán
od 17. 12. 2018
JIŘÍ ŠMEHLÍK - člen představenstva
Rousínov, Čsl. armády, PSČ 683 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 27. 10. 2015 do 17. 12. 2018
JIŘÍ ŠMEHLÍK - předseda předatavenstva
Rousínov, Čsl. armády, PSČ 683 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 27. 10. 2015 do 17. 12. 2018
Ing. IGOR FAIT - člen představenstva
Brno - Židenice, Stará osada, PSČ 615 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 14. 12. 2018
od 27. 10. 2015 do 17. 12. 2018
Ing. LUBOR TURZA - člen představenstva
Luhačovice, Úprkova, PSČ 763 26
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 14. 12. 2018
od 21. 7. 2014 do 27. 10. 2015
JIŘÍ ŠMEHLÍK - předseda předatavenstva
Rousínov, Čsl. armády, PSČ 683 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 21. 7. 2014 do 27. 10. 2015
Ing. IGOR FAIT - člen představenstva
Brno - Židenice, Stará osada, PSČ 615 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014
od 21. 7. 2014 do 27. 10. 2015
Ing. LUBOR TURZA - člen představenstva
Luhačovice, Úprkova, PSČ 763 26
den vzniku členství: 25. 6. 2014
od 8. 2. 2014 do 21. 7. 2014
JIŘÍ ŠMEHLÍK - předseda představenstva
Rousínov, Čsl. armády, PSČ 683 01
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 7. 6. 2013 do 21. 7. 2014
Ing. LIBOR ŠPARLINEK - místopředseda představenstva
Blansko, Erbenova, PSČ 678 01
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 7. 6. 2013 do 21. 7. 2014
Ing. IGOR FAIT - člen představenstva
Brno - Židenice, Stará osada, PSČ 615 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 25. 11. 2011 do 7. 6. 2013
Ing. Libor Šparlinek - místopředseda představenstva
Blansko, Erbenova, PSČ 678 01
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 25. 11. 2011 do 7. 6. 2013
Ing. Igor Fait - člen představenstva
Brno, Stará Osada 3971/17, PSČ 615 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 25. 11. 2011 do 8. 2. 2014
Jiří Šmehlík - předseda představenstva
Rousínov, Čsl. Armády 169/34, PSČ 683 01
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 11. 7. 2006 do 25. 11. 2011
Jiří Šmehlík - předseda představenstva
Rousínov, Čsl. Armády 169/34, PSČ 683 01
den vzniku členství: 19. 6. 2006 - 11. 7. 2011
den vzniku funkce: 19. 6. 2006 - 11. 7. 2011
od 11. 7. 2006 do 25. 11. 2011
Ing. Igor Fait - místopředseda představenstva
Brno, Stará Osada 3971/17, PSČ 615 00
den vzniku členství: 19. 6. 2006 - 11. 7. 2011
den vzniku funkce: 19. 6. 2006 - 11. 7. 2011
od 11. 7. 2006 do 25. 11. 2011
Ing. Martin Leskour - člen představenstva
Žďár nad Sázavou, Neumannova 2046/13, PSČ 591 01
den vzniku členství: 19. 6. 2006 - 11. 7. 2011
od 11. 4. 2002 do 11. 7. 2006
Jiří Šmehlík - předseda představenstva
Rousínov, Čsl. Armády 169/34, PSČ 683 01
den vzniku funkce: 17. 8. 2001 - 19. 6. 2006
od 11. 4. 2002 do 11. 7. 2006
Ing. Igor Fait - místopředseda představenstva
Brno - Židenice, Stará Osada 3971/17, PSČ 615 00
den vzniku funkce: 17. 8. 2001 - 19. 6. 2006
od 11. 4. 2002 do 11. 7. 2006
Ing. Martin Leskour - člen představenstva
Žďár nad Sázavou, Neumannova 2046/13, PSČ 591 01
den vzniku funkce: 17. 8. 2001 - 19. 6. 2006
od 29. 6. 2001 do 11. 4. 2002
Ing. Petr Pauřík - předseda představenstva
Praha 3, Viklefova 1825/8, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 26. 3. 2001 - 17. 8. 2001
od 29. 6. 2001 do 11. 4. 2002
Jan Dostálek - člen představenstva
Lučina, 43, PSČ 739 39
den vzniku funkce: 26. 3. 2001 - 17. 8. 2001
od 7. 2. 2001 do 11. 4. 2002
Ing. Petr Pauřík - člen představenstva
Praha 3, Viklefova 1825/8
od 8. 3. 2000 do 7. 2. 2001
Ing. Vlastimil Benedík - člen představenstva
Veselí nad Moravou, Blatnická 1284
od 8. 3. 2000 do 29. 6. 2001
Mgr.Ing. Aleš Doležal - předseda představenstva
Praha 3, Korunní 87, PSČ 130 00
od 8. 3. 2000 do 11. 4. 2002
Ing. Lubomíra Vydrová - místopředseda představenstva
Břeclav,č.Charvátská Nová Ves, Na Valtické 343/10
od 22. 4. 1999 do 8. 3. 2000
Ing. Jaroslav Machovec - místopředseda představenstva
Lednice, Na zahradách 626
od 11. 9. 1998 do 22. 4. 1999
Ing. Jaroslav Machovec - člen představenstva
Lednice, Na zahradách 626
od 11. 9. 1998 do 8. 3. 2000
Ing. Svatopluk Chalupa - předseda představenstva
Praha 4-Chodov, Tererova 1354/15
od 11. 9. 1998 do 8. 3. 2000
Ing. Lubomíra Vydrová - člen představenstva
Břeclav,č.Charvátská Nová Ves, Na Valtické 343/10
od 30. 3. 1998 do 11. 9. 1998
Ing. Milan Meduna - místopředseda představenstva
p.Opatovice nad Labem, Čeperka, 113
od 30. 3. 1998 do 11. 9. 1998
ing. Ondřej Faltys - člen představenstva
Mělník, Pod Vrchem 2791
od 30. 3. 1998 do 11. 9. 1998
Ing. Jaroslav Grafek - předseda představenstva
Praha 9, Rýmařovská 475
od 4. 4. 1997 do 30. 3. 1998
Ing.Dr. Jiří Dvořák - předseda představenstva
Jindřichův Hradec, sídliště Vajgar 660/III
od 4. 4. 1997 do 30. 3. 1998
Ing. Vladimír Hanák - místopředseda představenstva
Blatnice pod sv. Antonínkem, 25
od 4. 4. 1997 do 30. 3. 1998
Dr. Jaroslav Šlezar, CSc. - člen představenstva
Praha 8, Bojasova 1252
od 4. 4. 1997 do 11. 9. 1998
Akademik Prof.Ing. Vladimír Krumphanzl, DrSc. - místopředseda představenstva
Praha 6, Nad vojenským hřbitovem 3
od 4. 4. 1997 do 11. 9. 1998
Ing. Tomáš Martinec - člen představenstva
Čejkovice, 382
od 20. 6. 1996 do 4. 4. 1997
Ing.Dr. Jiří Dvořák - předseda představenstva
Jindřichův Hradec, sídliště Vajgar 660/III
od 20. 6. 1996 do 4. 4. 1997
Akademik Prof.Ing. Vladimír Krumphanzl, DrSc. - místopředseda představenstva
Praha 6, Nad vojenským hřbitovem 3
od 20. 6. 1996 do 4. 4. 1997
Ing. Vladimír Hanák - místopředseda představenstva
Blatnice pod sv. Antonínkem, 25
od 20. 6. 1996 do 4. 4. 1997
Dr. Jaroslav Šlezar, CSc. - člen představenstva
Praha 8, Bojasova 1252
od 20. 6. 1996 do 4. 4. 1997
Ing. Tomáš Martinec - člen představenstva
Čejkovice, 382
od 12. 7. 1994 do 20. 6. 1996
Ing. Václav P i v o d a - člen představenstva
Kyjov, Nejedlého 1240
od 12. 7. 1994 do 20. 6. 1996
Ing. Martin E c k e r t - člen představenstva
Horoměřice, 369
od 12. 7. 1994 do 20. 6. 1996
Ing. Miroslav Amsler, CSc. - předseda představenstva
Praha 8, Učitelská 56
od 12. 7. 1994 do 20. 6. 1996
Ing. Vladimír Hanák - místopředseda představenstva
Blatnice, 25
od 30. 4. 1992 do 12. 7. 1994
Ing. Vladimír Hanák - člen představenstva
Blatnice, 25
od 30. 4. 1992 do 12. 7. 1994
Ing. Alexandr Flodr - člen představentva
Bzenec, Pod vinohrady 1175
od 30. 4. 1992 do 12. 7. 1994
Ing. Vlastimil Benedík - člen představenstva
Veselí nad Moravou, Svatoplukova 1248
od 21. 7. 2014
Za společnost jedná samostatně kterýkoliv člen představenstva.
od 11. 4. 2002 do 21. 7. 2014
Způsob jednání a podepisování za společnost: Společnosti zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají společně předseda nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Za společnost podepisují společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis či podpisy.
od 22. 4. 1999 do 11. 4. 2002
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis dva členové představenstva. Generální ředitel je oprávněn podepisovat za společnost v rozsahu daném speciální plnou mocí, kterou mu udělí představenstvo.
od 20. 6. 1996 do 22. 4. 1999
Způsob jednání: l. Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva a nebo samostatně místopředseda představenstva a nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Je-li jmenován prokurista společnosti jedná jménem společnosti prokurista společnosti, a to v rozsahu prokury. Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně. 2. Jménem společnosti je oprávněn jednat i zástupce na základě plné moci. Plná moc musí mít písemnou formu, musí v ní být uveden rozsah zmocnění a musí být udělena osobou, která je oprávněná za společnost jednat a podepisovat, a to v mezích oprávnění této osoby jednat a podepisovat za společnost. Podpis zmocněnce na plné moci musí být úředně ověřen. Nesplňuje-li plná moc některou z náležitostí uvedených v předchozích dvou větách těchto stanov, je neplatná. 3. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva a nebo samostatně místopředseda představenstva a nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn a nebo generální ředitel, popř. zástupce jednající na základě písemné plné moci. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "p.p." nebo "per procura".
Likvidace
od 16. 9. 2005 do 15. 1. 2008
Mgr. Petr Adámek
Brno, Teyschlova 27, PSČ 635 00
Dozorčí rada
od 7. 8. 2019
JIŘÍ ŠMEHLÍK - člen dozorčí rady
Rousínov, V Sídlišti, PSČ 683 01
den vzniku členství: 14. 12. 2018
od 17. 12. 2018 do 7. 8. 2019
JIŘÍ ŠMEHLÍK - člen dozorčí rady
Rousínov, Čsl. armády, PSČ 683 01
den vzniku členství: 14. 12. 2018
od 27. 10. 2015 do 17. 12. 2018
Ing. LIBOR ŠPARLINEK - člen dozorčí rady
Blansko, Erbenova, PSČ 678 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 14. 12. 2018
od 21. 7. 2014 do 27. 10. 2015
Ing. LIBOR ŠPARLINEK - člen dozorčí rady
Blansko, Erbenova, PSČ 678 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014
od 7. 6. 2013 do 21. 7. 2014
Ing. LUBOR TURZA - předseda dozorčí rady
Luhačovice, Úprkova, PSČ 763 26
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 7. 6. 2013 do 21. 7. 2014
Ing. MARTIN LESKOUR - místopředseda dozorčí rady
Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 4, Neumannova, PSČ 591 01
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 7. 6. 2013 do 21. 7. 2014
Ing. LADISLAV ŠÍBL - člen dozorčí rady
Brno - Židenice, Révová, PSČ 628 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 25. 11. 2011 do 7. 6. 2013
Ing. Lubor Turza - předseda dozorčí rady
Luhačovice, Úprkova, PSČ 763 26
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 25. 11. 2011 do 7. 6. 2013
Ing. Martin Leskour - místopředseda dozorčí rady
Žďár nad Sázavou, Neumannova, PSČ 591 01
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 25. 11. 2011 do 7. 6. 2013
Ing. Ladislav Šíbl - člen dozorčí rady
Brno, Révová 4430/28, PSČ 628 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 10. 2. 2009 do 25. 11. 2011
Ing. Libor Šparlinek - předseda dozorčí rady
Blansko, Erbenova 2426/2a, PSČ 678 01
den vzniku členství: 19. 6. 2006 - 11. 7. 2011
den vzniku funkce: 19. 6. 2006 - 11. 7. 2011
od 10. 2. 2009 do 25. 11. 2011
Ing. Ladislav Šíbl - člen dozorčí rady
Brno, Révová 4430/28, PSČ 628 00
den vzniku členství: 19. 6. 2006 - 11. 7. 2011
od 10. 2. 2009 do 25. 11. 2011
Mgr. Gabriela Tlačbabová - člen dozorčí rady
Moravany, Polní 476/13, PSČ 664 48
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 11. 7. 2011
od 11. 7. 2006 do 10. 2. 2009
Ing. Libor Šparlinek - předseda dozorčí rady
Blansko, Krajní 1951/2, PSČ 678 01
den vzniku členství: 19. 6. 2006
den vzniku funkce: 19. 6. 2006
od 11. 7. 2006 do 10. 2. 2009
Ing. Ladislav Šíbl - člen dozorčí rady
Brno, Bzenecká 4190/4, PSČ 628 00
den vzniku členství: 19. 6. 2006
od 18. 10. 2003 do 10. 2. 2009
Mgr. Miroslava Machová - člen
Brno, Ludvíka Podéště 16, PSČ 603 00
den vzniku funkce: 27. 6. 2003 - 20. 6. 2008
od 11. 4. 2002 do 18. 10. 2003
Ing. Jan Heřmanský - člen
Svitavy, B. Němcové 12, PSČ 568 02
den vzniku funkce: 17. 8. 2001 - 27. 6. 2003
od 11. 4. 2002 do 11. 7. 2006
Ing. Libor Šparlinek - předseda
Blansko, Krajní 1951/2, PSČ 678 01
den vzniku funkce: 17. 8. 2001 - 19. 6. 2006
od 11. 4. 2002 do 11. 7. 2006
Ing. Ladislav Šíbl - člen
Brno, Bzenecká 4190/4, PSČ 628 00
den vzniku funkce: 17. 8. 2001 - 19. 6. 2006
od 6. 12. 1999 do 11. 4. 2002
Radko Kaska - člen dozorčí rady
Praha 6, Španělova 1298
od 22. 4. 1999 do 11. 4. 2002
Antonín Křápek - člen dozorčí rady
Blatnice, Lůčky 806
od 11. 9. 1998 do 22. 4. 1999
Ing. Alexandr Flodr - člen dozorčí rady
Bzenec, Pod vinohrady 1175
od 11. 9. 1998 do 6. 12. 1999
František Hromek - člen dozorčí rady
Moravský Žižkov, 52
od 11. 9. 1998 do 11. 4. 2002
Ing. Oldřich Nepraš - předseda dozorčí rady
Dobřichovice, Jiráskova 804
od 30. 3. 1998 do 11. 9. 1998
Dr. Jaroslav Šlézar, CSc. - místopředseda
Praha 8, Bojasova 1252
od 4. 4. 1997 do 30. 3. 1998
PhDr. Dana Kašťáková, CSc. - místopředsedkyně
Praha 10, Janovská 393
od 4. 4. 1997 do 11. 9. 1998
Josef Menšík - člen
Polešovice, 454
od 4. 4. 1997 do 11. 9. 1998
Ing. Alexandr Flodr - předseda
Bzenec, Pod vinohrady 1175
od 20. 6. 1996 do 4. 4. 1997
PhDr. Dana Kašťáková, CSc. - místopředsedkyně
Praha 10, Janovská 393
od 20. 6. 1996 do 4. 4. 1997
Josef Menšík - člen
Polešovice, 454
od 12. 7. 1994 do 20. 6. 1996
Ing. Jan Polcr - člen
Svatobořice, 367
od 12. 7. 1994 do 20. 6. 1996
Ing. Josef Menšík - člen
Polešovice, 454
od 12. 7. 1994 do 4. 4. 1997
Ing. Alexandr Flodr - předseda
Bzenec, Pod vinohrady 1175
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 45 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 775,60 Kč
ČSOB 2 775,60 Kč
Expobank CZ 2 787,20 Kč
Komerční banka 2 800,54 Kč
Česká spořitelna 2 811,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 846,60 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+22
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+20
+
-
3.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

-5
+
-
4.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-9
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-174
+
-

Články na Heroine.cz

Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

 Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

Když rozčarovaná Gloria Steinem v sedmé epizodě Mrs. America říká „Je mi zle z utahování...více

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Je jen málo vyšetření v sérii na vlastní otvor, které by mě stály méně přemáhání. Na stud...více

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services