Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík Granit Tower a.s.
IČO: 47115866

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 12. 1992
Obchodní firma
od 27. 4. 2010

Granit Tower a.s.

od 17. 3. 2000 do 27. 4. 2010

E.F.&O. a.s.

od 2. 8. 1993 do 17. 3. 2000

Hotel Tourist a.s.

od 9. 12. 1992 do 2. 8. 1993

H.V.K. , a.s.

Adresa sídla
od 10. 1. 2017 do 20. 2. 2019
Praha, V jámě , PSČ 110 00
od 20. 2. 2012 do 10. 1. 2017
Praha 5, Plaská , PSČ 150 00
od 27. 4. 2010 do 20. 2. 2012
Praha 5, Peroutkova , PSČ 158 00
od 2. 8. 1993 do 27. 4. 2010
Praha 5, Peroutkova 531
od 9. 12. 1992 do 2. 8. 1993
Praha 4, V pláni 31/50, PSČ 140 00
IČO
od 9. 12. 1992

47115866

DIČ

CZ47115866

Identifikátor datové schránky:9bbprif
Právní forma
od 9. 12. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1800 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 4. 2010
- hostinská činnost
od 23. 4. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 4. 2010 do 27. 3. 2012
- směnárenská činnost
od 4. 2. 2009 do 23. 4. 2010
- Hostinská činnost
od 4. 2. 2009 do 23. 4. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 3. 2000 do 4. 2. 2009
- - ekonomické a organizační poradenství
od 17. 3. 2000 do 4. 2. 2009
- - pronájem nemovitostí včetně služeb souvisejících
od 17. 3. 2000 do 23. 4. 2010
- - směnárenská činnost
od 9. 12. 1992 do 4. 2. 2009
- - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 9. 12. 1992 do 4. 2. 2009
- - hostinská činnost
od 9. 12. 1992 do 4. 2. 2009
- - činnost cestovní kanceláře
od 9. 12. 1992 do 4. 2. 2009
- - ubytovací služby
Ostatní skutečnosti
od 11. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 11. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 11. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 5. 12. 2007 do 18. 3. 2008
- Jediný akcionář v působnosti VH rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Důvod zvýšení ? snížení závazků společnosti jejich započtením a tím posílení finanční stability společnosti a dále získání disponibilních peněžních zdrojů pro další financování provozu společnosti. 2. Zvýšení základního kapitálu ? základní kapitál se zvyšuje o částku 1.675.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) z výše 2.325.000,- Kč na 4.000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba, obchodovatelnost a emisní kurs upisovaných akcií: - počet: 335 kusů (slovy: tři sta třicet pět kusů) - jmenovitá hodnota jedné: 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - druh: kmenové - forma: na majitele - podoba: listinná - obchodovatelnost: akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované - emisní kurs: 1,5 4. Upisovatel, místo, lhůta pro upisování akcií, podrobnosti týkající se emisního kursu - Upisovatel: jediný akcionář využívá svého přednostního práva a upíše veškeré nové akcie, tj. 335 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč, kmenové, na majitele, listinné, a to peněžitým vkladem (započtením pohledávek). - Místo: akcie budou upsány uzavřením smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák., mezi jediným akcionářem a společností v sídle advokáta JUDr. Vlastimila Vondráčka, V Jámě 5/699, Praha 1, II. schodiště, IV. patro v pracovní dny v době od 10 do 15 hod. - Lhůta pro upsání nových akcií: Společnost je povinna do 3 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři na jeho adresu uvedenou v obchodním rejstříku návrh smlouvy podle § 204 od st. 5 obch. zák. a k jejímu uzavření mu poskytne lhůtu 15 souvislých pracovních dnů, počínající dnem doručení návrhu. Upisování akcií v tomto případě je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návr hu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Emisní kurs každé nové upisované akcie je určen na 1,5 a upisovatel za akcie uhradí částku 2.512.500,- Kč, takže obdrží akcie ve jmenovité hodnotě 1.675.000,- Kč a částka nad jmenovitou hodnotu upisovaných akcií tvoří emisní ážio ve výši 837.500,- Kč. 5. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu: Připouští se, aby proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií celkem ve výši 2.512.500,- Kč (slovy: dva miliony pět set dvanáct tisíc korun českých) byla započtena pohledávka jediného akcionáře, obch. spol. Bohemia Trade Managem ent, s.r.o. ve výši 2.512.500,- Kč (slovy: dva miliony pět set dvanáct tisíc korun českých), vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 31. ledna 2005, smlouvy o půjčce ze dne 23.května 2005, smlouvy o půjčce ze dne 25. října 2005 a smlouvy o půjčce ze d ne 15. června 2006 uzavřených mezi Společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem (vyjádření auditora k existenci pohledávek je přílohou k tomuto notářskému zápisu). Splacení emisního kursu bude provedeno smlouvou o započtení pohledávek, uzavřenou mezi Společností a upisovatelem. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy upisovatel ? jediný akcionář upsal akcie. 6. Společnost je povinna emitovat nové akcie do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat jediného akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na jeho adresu známou z obchodního rejstříku, aby je převzal ve lhůtě alespoň p atnácti souvislých pracovních dnů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod. na adrese sídla společnosti.
od 4. 9. 2002 do 4. 2. 2009
- Jediný akcionář dle § 190 Obch. Z. v působnosti valné hromady dne 24.6.2002 rozhodl o snížení základního kapitálu: 1. rozsah snížení: snižuje se základní kapitál o 61.374.950,- Kč (slovy: šedesát jedna milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc devět set padesát korun českých), tj. ze současných 63.700.000,- Kč (slovy: šedesát tři milionů sedm set tisíc korun českých) na 2.325.050,- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet pět tisíc padesát korun českých). 2. jedinému akcionáři nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto žádné plnění 3. částka 61.374.950,- Kč představující výši snížení základního kapitálu bude použita na úhradu č á s t i neuhrazené ztráty společnosti minulých let, která k 31.12.2001 činila 69.215.958,- Kč a je v účetnictví společnosti evidována na účtu č. 429- neuhrazená ztráta minulých let 4. důvod snížení : úhrada části ztráty společnosti minulých let dle předcházejícího bodu 3 5. společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie (zatímní listy k dnešnímu dni nejsou emitovány) 6. jediný akcionář neuzavřel do dnešního dne se společností žádnou smlouvu, podle níž by společnost mohla nakládat s vlastními akciemi a použít je ke snížení základního kapitálu 7. způsob snížení: snížením jmenovité hodnoty akcií stejným poměrem dle čl. 11 odst. 2 stanov společnosti (znění ze dne 17.12.2001, tj. jmenovitá hodnota každé akcie 100.000,- Kč se snižuje o 96.350,- Kč na 3.650,- Kč
od 20. 6. 2001 do 4. 2. 2009
- Valná hromada společnostikonaná dne 18.5.2000 rozhodla o zvýšení základního jmění úpisem nových akcií splacených nepeněžitým vkladem pro zlepšení finanční situace společnosti. 1. Rozsah zvýšení je o 62.700.000,- Kč bez možnosti úpisu nad tuto částku 2. Způsob zvýšení - úpisem nových akcií s vyloučením přednostního práva akcionářů z důležitých důvodů, bez výzvy k upisování předem určeným zájemcem, a to nepeněžitým vkladem. Nepeněžitým vkladem je dle § 59 odst.7 obchod.zák. pohledávka v celkové nominální výši 62.700.000,- Kč, kterou má obchodní společnost Bohemia Travel Management, s.r.o. se sídlem Opletalova 57, Praha 1, IČO: 60203731, jakožto věřitel vůči obchodní společnosti E.F.&O. a.s. Jediným určitým zájemcem je tedy obchodní společnost Bohemia Travel Management, s.r.o. Tuto pohledávku společnosti E.F.&O. a.s. písemně uznala jako svůj závazek v písemném prohlášení dle § 323 obchod.zák. dne 3.4.2000 a toto písemné prohlášení s ověřenými podpisy bude přiloženo k návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku jako příloha. 3. Budou upsány tyto nové akcie: druh: kmenové podoba: listinné forma: na majitele počet: 627 kusů 4. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,- Kč 5. Navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs se shoduje s nominální hodnotou 6. Práva spojená s novými akciemi: nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti 7. Lhůta a místo pro upsání a splacení nových akcií: - lhůta začíná běžet od doručení usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti v obchodním rejstříku a trvá 10 dnů - místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Praha 5, Peroutkova 531 - nepeněžitý vklad musí být splacen v den úpisu akcií v sídle společnosti v Praze 5, Peroutkova 531 ve výše uvedené lhůtě.
od 9. 12. 1992 do 14. 3. 1994
- Jednotlivý zakladatelé splatí celé základní jmění těmito peněžitými vklady a v těchto poměrech k celkovému základnímu jmění: JUDr.Ladislav Eret .............Kčs 330.000,- tj. 33% JUDr.Zdeňka Falková ............Kčs 330.000,- tj. 33% Dr.Pavel Klykorka ..............Kčs 340.000,- tj. 34%
od 9. 12. 1992 do 14. 3. 1994
- Základní jmění je splaceno ve výši 30%, tj. Kčs 300.000,-.
od 9. 12. 1992 do 4. 2. 2009
- Údaje o založení akciové společnosti : Zakladatelská smlouva byla založena dne 17.11.1992 těmito zakladateli: JUDr.Ladislav Eret, Praha 4, Benkova 1699, JUDr.Zdeňka Falková, Praha 4, V pláni 31/50, Dr.Pavel Klykorka, Praha 4, Dolanského 1389.
Kapitál
od 27. 3. 2012
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 3. 2008 do 27. 3. 2012
Základní kapitál 4 000 050 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 3. 2003 do 18. 3. 2008
Základní kapitál 2 325 050 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 5. 2002 do 12. 3. 2003
Základní kapitál 63 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 12. 1992 do 3. 5. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 11. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 30.
od 27. 3. 2012 do 11. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30.
od 27. 4. 2010 do 27. 3. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 80 001.
od 18. 3. 2008 do 27. 4. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 335.
od 12. 3. 2003 do 27. 4. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 637.
od 12. 3. 2003 do 27. 4. 2010
v listinné podobě
od 3. 5. 2002 do 12. 3. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 637.
od 3. 5. 2002 do 12. 3. 2003
v listinné podobě
od 9. 12. 1992 do 3. 5. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 11. 6. 2014
Ing. ZDENĚK KOŘÍNEK - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Šumavská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 3. 2. 2012
od 20. 2. 2012 do 11. 6. 2014
Ing. Zdeněk Kořínek - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Šumavská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 3. 2. 2012
od 23. 4. 2010 do 23. 4. 2010
PhDr. Miloš Drkal - člen představenstva
Praha 4 - Krč, Milevská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 27. 6. 2004
od 23. 4. 2010 do 23. 4. 2010
PhDr. Miloš Drkal - předseda představenstva
Praha 4 - Krč, Milevská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 6. 2004 - 25. 1. 2005
den vzniku funkce: 27. 6. 2004 - 25. 1. 2005
od 23. 4. 2010 do 23. 4. 2010
PhDr. Miloš Drkal - předseda představenstva
Praha 4 - Krč, Milevská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 25. 1. 2005 - 10. 1. 2008
den vzniku funkce: 25. 1. 2005 - 10. 1. 2008
od 23. 4. 2010 do 20. 2. 2012
PhDr. Miloš Drkal - předseda představenstva
Praha 4 - Krč, Milevská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 10. 1. 2008 - 3. 2. 2012
den vzniku funkce: 10. 1. 2008 - 3. 2. 2012
od 16. 2. 2005 do 23. 4. 2010
PhDr. Miloš Drkal - předseda představenstva
Praha 4, Milevská 1120/34
od 3. 5. 2002 do 16. 2. 2005
PhDr. Miloš Drkal - Člen představenstva
Praha 4, Milevská 1120/34
od 20. 6. 2001 do 3. 5. 2002
Miroslav Vacek - Člen představenstva
Praha 2, Budečská 36
od 30. 3. 1998 do 20. 6. 2001
Zdeněk Šimůnek - Člen představenstva
Praha 9, Žandovská 3
od 30. 3. 1998 do 16. 2. 2005
JUDr. Otto Novotný - Předseda představenstva
Praha 1, Mostecká 243/21
od 30. 3. 1998 do 16. 2. 2005
ing. Petr Galík - Člen představenstva
Praha 3, Fibichova 1586/11
od 28. 5. 1996 do 30. 3. 1998
Dr. Pavel Klykorka - Člen představenstva
Praha 4, Modletická 1389, PSČ 140 00
od 28. 5. 1996 do 30. 3. 1998
Pavel Hurda - Člen představenstva
Praha 2, Balbínova 192/14
od 28. 5. 1996 do 30. 3. 1998
PhDr. Ivo Zapletal - Člen představenstva
Jedomělice 138,
od 10. 8. 1994 do 28. 5. 1996
PhDr. Ivo Zapletal - Člen představenstva
Praha 9, Kopřivnická 612
od 2. 8. 1993 do 28. 5. 1996
Pavel Vachalec - Člen představenstva
Praha 4, Cuřínova 585
od 9. 12. 1992 do 2. 8. 1993
JUDr. Ladislav Eret - Představenstvo
Praha 4, Benkova 1699, PSČ 140 00
od 9. 12. 1992 do 10. 8. 1994
JUDr. Zdeňka Falková
Praha 4, V pláni 31/50, PSČ 140 00
od 9. 12. 1992 do 28. 5. 1996
Dr. Pavel Klykorka
Praha 4, Dolanského 1389, PSČ 140 00
od 11. 6. 2014
Za společnost jedná samostatně jediný člen představenstva.
od 16. 2. 2005 do 11. 6. 2014
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo jednotliví členové představenstva samostatně.
od 9. 12. 1992 do 16. 2. 2005
Jménem společnosti jednají vždy společně nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 11. 6. 2014 do 17. 10. 2016
PhDr. MILOŠ DRKAL - předseda dozorčí rady
Praha - Hostivař, Na Košíku, PSČ 102 00
den vzniku členství: 3. 2. 2012 - 1. 10. 2016
den vzniku funkce: 3. 2. 2012 - 1. 10. 2016
od 5. 6. 2012 do 11. 6. 2014
Martin Urban - člen dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Humpolecká, PSČ 140 00
den vzniku členství: 16. 5. 2012 - 30. 5. 2014
od 2. 5. 2012 do 11. 6. 2014
JUDr. Petr Januj - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Kunešova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 30. 5. 2014
od 20. 2. 2012 do 5. 6. 2012
Andrea Drkalová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Na Košíku, PSČ 102 00
den vzniku členství: 3. 2. 2012 - 16. 5. 2012
od 20. 2. 2012 do 11. 6. 2014
PhDr. Miloš Drkal - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Milevská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 3. 2. 2012
den vzniku funkce: 3. 2. 2012
od 23. 4. 2010 do 20. 2. 2012
Ing. Zdeněk Kořínek - člen dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Šumavská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 10. 1. 2008 - 3. 2. 2012
od 23. 4. 2010 do 20. 2. 2012
PhDr. Hendrich Breuer - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Mladenovova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 10. 1. 2008 - 3. 2. 2012
od 27. 11. 2007 do 2. 5. 2012
JUDr. Petr Januj - člen dozorčí rady
Praha 3, Kunešova 2648/8, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 11. 2007 - 10. 11. 2010
den vzniku funkce: 19. 11. 2007 - 10. 11. 2010
od 13. 4. 2005 do 23. 4. 2010
Ing. Zdeněk Kořínek
Praha 2, Šumavská 11
den vzniku členství: 31. 1. 2005 - 10. 1. 2008
den vzniku funkce: 31. 1. 2005 - 10. 1. 2008
od 13. 4. 2005 do 23. 4. 2010
PhDr. Hendrich Breuer
Praha 4, Mladenovova 3230
den vzniku členství: 31. 1. 2005 - 10. 1. 2008
den vzniku funkce: 31. 1. 2005 - 10. 1. 2008
od 16. 2. 2005 do 27. 11. 2007
JUDr. Otto Novotný - člen dozorčí rady
Praha 1, Národní 59/30, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 6. 2004 - 2. 7. 2007
den vzniku funkce: 27. 6. 2004 - 2. 7. 2007
od 30. 3. 1998 do 16. 2. 2005
Pavel Hurda - Předseda
Praha 5, U Lip 482
od 30. 3. 1998 do 13. 4. 2005
ing. Leoš Kmoníček
Úvaly, Maroldova 1321
od 30. 3. 1998 do 13. 4. 2005
ing. Petr Střihavka
Bruzovice, 117
od 10. 10. 1995 do 30. 3. 1998
Miroslav Vacek
Praha 2, Budečská 36
od 10. 10. 1995 do 30. 3. 1998
JUDr. Josef Havlůj
Praha 5, ul. Mládí
od 14. 3. 1994 do 10. 10. 1995
JUDr. Josef Vokroj
Praha 10, Pod strání 2221/20
od 14. 3. 1994 do 10. 10. 1995
JUDr. Miroslav Dufek
Kladno, Klikorkova 2126
od 14. 3. 1994 do 30. 3. 1998
Jaroslav Soukup
Praha 4, V Hájích 183/52
od 2. 8. 1993 do 14. 3. 1994
JUDr. Ladislav Eret - Člen
Praha 4, Benkova 1699
od 9. 12. 1992 do 2. 8. 1993
Šárka Červená
Praha 4, Dolanského 1388, PSČ 140 00
od 9. 12. 1992 do 14. 3. 1994
Daniela Filipová
Praha 4, Na Sádce 1746
od 9. 12. 1992 do 14. 3. 1994
Miloš Březina
Praha 4, Mikulova 1578
Akcionáři
od 11. 6. 2014
Bohemia Trust Management s.r.o., IČO: 60203731
Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00
od 4. 2. 2009 do 20. 2. 2012
Bohemia Trade Management, s.r.o., IČO: 60203731
Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00
od 16. 2. 2005 do 4. 2. 2009
Bohemia Travel Management, s.r.o., IČO: 60203731
Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 14 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 683,40 Kč
ČSOB 2 683,40 Kč
Expobank CZ 2 691,40 Kč
Komerční banka 2 694,39 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Česká spořitelna 2 709,00 Kč
Raiffeisenbank 2 737,38 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 746,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+11
+
-
2.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+1
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-8
+
-
4.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-39
+
-
5.Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-73
+
-

Články na Heroine.cz

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Vyzkoušeli jsme účinky nové řady kosmetického přístroje UFO, které poskytuje hned tři...více

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Mezinárodně úspěšný dokument Benjamina Reea o případu krádeže obrazů z norské galerie,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services