VaK Bruntál a.s., IČO: 47675861 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti VaK Bruntál a.s. Údaje byly staženy 4. 7. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 47675861. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47675861 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 19. 9. 1997

VaK Bruntál a.s.

od 1. 1. 1994 do 19. 9. 1997

Vodovody a kanalizace Bruntál a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 19. 9. 1997 do 14. 9. 2016
Bruntál, třída Práce 42, PSČ 792 01
od 15. 7. 1996 do 19. 9. 1997
Bruntál, tř. Práce 42, PSČ 792 01
od 1. 1. 1994 do 15. 7. 1996
Bruntál, U potoka 35, PSČ 792 11
IČO
od 1. 1. 1994

47675861

DIČ

CZ47675861

Identifikátor datové schránky:fu5fg6u
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka732 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 22. 9. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 1. 1994
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994
- projektová činnost v investiční výstavbě
od 1. 1. 1994 do 22. 9. 2009
- ubytovací služby
od 1. 1. 1994 do 22. 9. 2009
- obchodní a odbytová činnost na úseku vodního hospodářství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1994 do 22. 9. 2009
- inženýrská činnost na úseku vodního hospodářství
od 1. 1. 1994 do 22. 9. 2009
- provoz laboratoří na úseku vodného hospodářství
od 1. 1. 1994 do 22. 9. 2009
- stavebně montážní činnost na úseku vodního hospodářství
od 1. 1. 1994 do 22. 9. 2009
- provoz vodovodů a kanalizací - výroba pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2023 do 1. 7. 2023
- Valná hromada rozhodla dne 15.6.2023 v souladu s § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. (také označována jako Společnost) upsáním nových akcií určenému zájemci: I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál VaK Bruntál a.s. se zvyšuje o částku 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 687 989 000,- Kč (šest set osmdesát sedm milionů devět set osmdesát devět tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu, která činí 695 750 000,- Kč (šest set devadesát pět milionů sedm set padesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc korun českých) se při tomto zvýšení základního kapitálu VaK Bruntál a.s. nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál VaK Bruntál a.s. se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: počet upisovaných akcií (celkem): 7 761 ks (sedm tisíc sedm set šedesát jedna kusů), jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc korun českých), druh upisovaných akcií: kmenové, forma upisovaných akcií: na jméno, které VaK Bruntál a.s. vydá jako zaknihované cenné papíry (Akcie). III. Emisní kurs upisovaných Akcií Emisní kurs každé upisované Akcie činí: 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Úhrnný emisní kurs všech upisovaných Akcií činí: 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc korun českých). IV. Přednostní právo na upisování Akcií Podle § 484 odst. 1 ZOK akcionářům náleží přednostní právo na upsání nových akcií VaK Bruntál a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu jen tehdy, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionářům ze zákona nenáleží přednostní právo na upsání nových Akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu VaK Bruntál a.s., neboť emisní kurs všech nových Akcie upisovaných ke zvýšení základního kapitálu VaK Bruntál a.s. se v celém rozsahu splácí v ýlučně jen vnesením nepeněžitého vkladu obce Leskovec nad Moravicí, který je specifikován (popsán) pod bodem XI. V. Určený zájemce, kterému bude nabídnuto upsání Akcií smlouvou o upsání Akcií Nové Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu VaK Bruntál a.s. budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, kterým je: obec Leskovec nad Moravicí, se sídlem na adrese: 79368 Leskovec nad Moravicí 42, IČO: 00296155 (Zájemce), jemuž VaK Bruntál a.s. nab ídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu § 479 ZOK upsal celkem 7 761 (sedm tisíc sedm set šedesát jedna) Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc korun českých), za emisn í kurs všech jím upisovaných Akcií v úhrnné výši 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc korun českých) takto: Zájemce upíše celkem 7 761 (sedm tisíc sedm set šedesát jedna) Akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc korun českých) za emisní kurs všech jím upisovaných Akcií 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedes át jedna tisíc korun českých) a v celém rozsahu je splatí dle § 15 ZOK vnesením svého nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI. do základního kapitálu VaK Bruntál a.s., který je podle znaleckého posudku ve svém souhrnu oceněn částkou ve výši 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc korun českých) (viz. bod IX.). VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky VII. Místo upisování nových Akcií a upisovací lhůta Místo upisování nových Akcií: Místem upisování Akcií je sídlo VaK Bruntál a.s., na adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál. Upisovací lhůta: Zájemce je oprávněn upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II., upisované ke zvýšení základního kapitálu VaK Bruntál a.s. do konce upisovací lhůty, jejíž délka je stanovena: ode dne 15. 6. 2023 do dne 31. 12. 2023 (upisovací lhů ta). Upsáním Akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 ZOK mezi VaK Bruntál a.s. na straně jedné a Zájemcem jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy účastníků obou smluvních stran, v upisovací lhůtě tak, aby do konce upisovací lhůty stanovené pod bodem VII. (tj. do dne 31. 12. 2023) byla uzavřená smlouva o upsání akcií uveřejněna prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, přičemž touto smlouvou: Zájemce upíše celkem 7.761 Akcií specifikovaných pod bodem II., na zvýšení základního kapitálu VaK Bruntál a.s., za nepeněžitý vklad Zájemce specifikovaný pod bodem XI., jímž v celém rozsahu splatí emisní kurs všech jím upsaných Akcií. VaK Bruntál a.s. je povinna uveřejňovat smlouvy, jejichž je smluvní stranou, prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostředni ctvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Smlouva o upsání akcií uzavřená mezi VaK Bruntál a.s. a Zájemci jakožto upisovateli v upisovací lhůtě - nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Společnost postupem podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb. zašle smlouvu o upsání akcií správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv do 3 (tří) pracovních dní od jejího uzavření s úředně ověřenými podpisy obou smluvních str an. VaK Bruntál a.s. v průběhu upisovací lhůty doručí Zájemci na adresu jeho sídla návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií opatřený úředně ověřenými podpisy osob členů představenstva oprávněných jednat za VaK Bruntál a.s., jenž bude mít náležitosti stanovené v § 479 ZOK, kterým VaK Bruntál a.s. nabídne Zájemci upsání celkem 7.761 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., upisovaných ke zvýšení základního kapitálu VaK Bruntál a.s., jako protiplnění za nepeněžitý vklad Zájemce specifikovaný (popsaný) po bodem XI ., s výzvou k přijetí tohoto návrhu smlouvy o upsání akcií v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. tak, aby nejpozději dne 31. 12. 2023 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři) mohla být uzavřená smlouva o upsání akcií uveřejněna prostře dnictvím registru smluv, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže Zájemce do konce upisovací lhůty stanovené pod bodem VII. projeví vůči VaK Bruntál a.s. souhlas s doručeným návrhem smlouvy o upsání akcií. Souhlas s návrhem smlouvy o upsání akcií Zájemce pr ojeví navenek vůči VaK Bruntál a.s. tím způsobem, že doručený návrh smlouvy o upsání akcií podepíše (s úředním ověřením tohoto podpisu) osoba oprávněná zastupovat Zájemce navenek (starosta, nebo jiná osoba oprávněná za Zájemce tuto smlouvu o upsání akcií podepsat) a takto podepsanou smlouvu o upsání akcií Zájemce doručí v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. do místa pro upisování nových Akcií na adresu: VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, tak, aby uzavřená smlouva o upsání akcií byla nejpozději poslední den upisovací lhůty (t.j. dne 31. 12. 2023 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři)) uveřejněna prostřednictvím registru smluv, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Právní účinky upsání nových Akcií nastanou, jestliže v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. nabude účinnosti smlouva o upsání akcií uzavřená mezi Společností a Zájemcem jakožto upisovatelem. VIII. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místo pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místem pro splnění vkladové povinnosti Zájemce spočívající dle § 15 ZOK ve vnesení předmětu jeho nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti je: sídlo Společnosti na adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntá l. Lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: Zájemce je povinen splnit svou vkladovou povinnost spočívající dle § 15 ZOK ve vnesení předmětu svého nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI. do základního kapitálu VaK Bruntál a.s. způsobem obsaženým pod b odem X., ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi Zájemcem jakožto upisovatelem a Společností, kterou Zájemce upíše všechny nové Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu VaK Bruntál a.s., v počtu 7 761 ks (sedm tisíc sedm set šedesát jedna kusů). Úhrnný emisní kurs všech nových Akcií, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu VaK Bruntál a.s., se v celém rozsahu splácí výlučně vnesením nepeněžitého vkladu Zájemce specifikovaného pod bodem XI., ve lhůtě pro vnesení nepeněžitého vkladu Zájemce, uve dené pod bodem VIII. IX. Schválení nepeněžitého vkladu Zájemce, částky jeho ocenění a určení emisního kursu Akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu Akcií, které za nepeněžitý vklad Zájemce budou vydány Hodnota nepeněžitého vkladu určeného Zájemce obec Leskovec nad Moravicí specifikovaného (popsaného) pod bodem XI., se v jeho souhrnu oceňuje částkou ve výši 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc korun českých), stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3413-20/2022, ze dne 23. 4. 2022 (dvacátého třetího dubna roku dva tisíce dvacet dva), vypracovaného Ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků, a tuto částku ocenění hodno ty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI., valná hromada schvaluje. Z této částky ocenění Nepeněžitého vkladu se vychází z důvodu, že celé toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. doslovně koresponduje s usnesení m valné hromady společnosti VaK Bruntál a.s., jež bylo přijato pod bodem č. 3 programu valné hromady společnosti VaK Bruntál a.s. konané dne 21. 6. 2022 (dvacátého prvního června roku dva tisíce dvacet dva), a jehož přijetí bylo osvědčeno notářským zápise m, sepsaným Mgr. Klárou Janulíkovou, notářkou v Brně, dne 29. 6. 2022 (dvacátého devátého června roku dva tisíce dvacet dva) pod číslem NZ 474/2022, neboť ze strany Zájemce došlo k úpisu Akcií až po uplynutí upisovací lhůty stanovené tímto usnesením, čímž bylo toto původní usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti dle § 493 ZOK zrušeno a vkladová povinnost Zájemce zanikla. Zájemce však Nepeněžitý vklad vnesl, společnost VaK Bruntál a.s. ho převzala a ode dne 10. 1. 2023 (desátého ledna roku dva t isíce dvacet tři) jako vlastník provozovala. V období ode dne přijetí původního usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. do dne vnesení Nepeněžitého vkladu nenastaly žádné okolnosti, které by mohly ke dni splacení Nepeněžitého v kladu významně ovlivnit jeho cenu, a tudíž jeho hodnota odpovídá původnímu ocenění a nové ocenění Nepeněžitého vkladu se nevyžaduje. Náklady na provozování Nepeněžitého vkladu a příjmy z něj plynoucí za období ode dne původního vnesení Nepeněžitého vkladu do nabytí účinnosti tohoto nového usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. si mezi sebou Zájemce a společnost VaK Bruntál a.s. vypořádají samostatnou dohodou. Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad Zájemce do základního kapitálu VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XI. a souhlasí s tím, aby u Zájemce vnesením předmětu tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu VaK Bruntál a.s. ve smyslu § 15 ZOK, jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc korun českých), splatil celý emisní kurs všech jím upsaných Akcií, v úhrnné hodnotě 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát j edna tisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad Zájemce specifikovaný pod bodem XI., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc korun českých), Společnost vydá ve smyslu § 520 zákona č. 89/2012 Sb. ve prospěch Zájemce celkem 7 761 ks (sedm tisíc sedm set šedesát jedna kusů) kmenových Akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc korun českých) (což představuje 1 ks (jeden kus) Akcie ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden ti síc korun českých)), jejichž úhrnný emisní kurs činí 7 761 000,- Kč (sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc korun českých) (což představuje 1 ks (jeden kus) Akcie za emisní kurs 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých)). Všechny tyto Akcie v počtu 7 761 ks (sedm tisíc sedm set šedesát jedna kusů) budou vydány jako zaknihované cenné papíry, okamžikem jejich zápisu na majetkový účet upisovatele obce Leskovec nad Moravicí, vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v centrální evidenci zaknihovaný ch cenných papírů. X. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu Zájemce: je společně s dalšími podrobnostmi vztahujícími se ke zvýšení základního kapitálu specifikován v usnesení valné hromady obsaženém v notářském zápisu NZ 436/2023. XI. Popis nepeněžitého vkladu určeného Zájemce: je společně s dalšími podrobnostmi vztahujícími se ke zvýšení základního kapitálu specifikován v usnesení valné hromady obsaženém v notářském zápisu NZ 436/2023.
od 6. 11. 2020 do 30. 3. 2021
- Valná hromada společnosti VaK Bruntál a.s. (dále také Společnost) rozhodla dne 8.10.2020 v souladu s § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií určenými zájemci: I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 14.391.000,- Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 673.598.000,- Kč, na novou výši základního kapitálu, která čin í 687.989.000,- Kč. Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku se nepřipouští. II. Upisované akcie: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: počet upisovaných akcií (celkem): 14.391 ks, jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 1.000,- Kč, úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 14.391.000,- Kč, druh upisovaných akcií: kmenové, forma upisovaných akcií: na jméno, které Společnost vydá jako zaknihované cenné papíry (Akcie). III. Emisní kurs upisovaných Akcií: Emisní kurs každé upisované Akcie činí: 1.000,- Kč. Úhrnný emisní kurs všech upisovaných Akcií činí: 14.391.000,- Kč. IV. Přednostní právo na upisování Akcií: Akcionářům ze zákona nenáleží přednostní právo na upsání nových Akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, neboť emisní kurs všech nových Akcie upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společno sti se v celém rozsahu splácí výlučně jen vnesením nepeněžitých vkladů obcí Staré Heřminovy a Široká Niva. V. Určený zájemce, kterému bude nabídnuto upsání Akcií smlouvou o upsání Akcií: Nové Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, kterými jsou: obec Staré Heřminovy, se sídlem na adrese: Staré Heřmi novy 129, PSČ 793 12, IČO: 00576077 (Zájemce 1), obec Široká Niva, se sídlem na adrese: Široká Niva 79, PSČ 792 01, IČO: 00296406 (Zájemce 2, a spolu se Zájemcem 1 také společně Zájemci), takto: Zájemce 1 upíše celkem 6.417 Akcií v úhrnné jmenovité hodnot ě 6.417.000,- Kč za emisní kurs všech jím upisovaných Akcií 6.417.000,- Kč a v celém rozsahu je splatí dle § 15 ZOK vnesením svého nepeněžitého vkladu. Zájemce 2 upíše celkem 7.974 Akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 7.974.000,- Kč za emisní kurs všech jím u pisovaných Akcií 7.974.000,- Kč a v celém rozsahu je splatí dle § 15 ZOK vnesením svého nepeněžitého vkladu. VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky VII. Místo upisování nových Akcií a upisovací lhůta: Místo upisování nových Akcií: Místem upisování Akcií je sídlo Společnosti., na adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál. Upisovací lhůta: Zájemci jsou oprávněni upsat všechny nové Akcie specifikované po d bodem II., upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti do konce upisovací lhůty, jejíž délka je stanovena: ode dne 9.10.2020 do dne 6.1.2021 (upisovací lhůta). VIII.Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místo pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místem pro splnění vkladové povinnosti Zájemců je: sídlo Společnosti na adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál. Lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: Zájemci jso u povinni splnit svou vkladovou povinnost ve lhůtě do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi příslušným Zájemcem, jakožto upisovatelem a Společností. IX. Schválení nepeněžitého vkladu Zájemců, částky jeho ocenění a určení emisního kursu Akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu Akcií, které za nepeněžitý vklad Zájemců budou vydány: Hodnota nepeněžitého vkladu určeného Zájemce 1 obec Staré Heřminovy se v jeho souhrnu oceňuje částkou ve výši 6.417.000,- Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3367-12/2020, ze dne 30.7.2020 vypracovaného Ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika. Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad Zájemce 1 do základního kapitálu Společnosti, jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XI. Hodnota nepeněžitého vkladu určeného Zájemce 2 obec Široká Niva se v jeho souhrnu oceňuje částkou ve výši 7.974.000,- Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3 368-13/2020, ze dne 30.7.2020 vypracovaného Ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika. Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad Zájemce 2 do základního kapitálu Společnosti, jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XI. X.Způsob vnesení nepeněžitého vkladu Zájemce: je specifikován v usnesení valné hromady obsaženém v notářském zápisu NZ 711/2020. XI.Popis nepeněžitého vkladu určených zájemců: je společně s dalšími podrobnostmi vztahujícími se ke zvýšení základního kapitálu specifikován v usnesení valné hromady obsaženém v notářském zápisu NZ 711/2020.
od 16. 10. 2018 do 29. 8. 2019
- Valná hromada společnosti Vak Bruntál a.s. (dále jen Společnost) konaná dne 27.9.2018 rozhodla v souladu s § 475 zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií určeným zájemcem takto: I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 263.975.000,- Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 409.623.000,- Kč, na novou výši základního kapitálu, která činí 673.598.000,- Kč. Upisování akcií nad ani pod nav rhovanou částku 263.975.000,- Kč se při tomto zvýšení základního kapitálu Společnosti nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: počet upisovaných akcií (celkem): 263.975 ks, jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 1.000,- Kč, úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 263.975.000,- Kč, druh upisovaných ak cií: kmenové, forma upisovaných akcií: na jméno, které Společnost vydá jako zaknihované cenné papíry (dále jen Akcie). III. Emisní kurs upisovaných Akcií Emisní kurs každé upisované Akcie činí: 1.000,- Kč. Úhrnný emisní kurs všech upisovaných Akcií činí:263.975.000,- Kč. IV. Přednostní právo na upisování Akcií Emisní kurs všech nových Akcie se v celém rozsahu splácí výlučně jen vnesením nepeněžitého vkladu města Bruntál, který je specifikován pod bodem XI. V. Určený zájemce, kterému bude nabídnuto upsání Akcií smlouvou o upsání Akcií Všechny nové Akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, kterým je Město Bruntál, se sídlem na adrese: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ: 00295892 (dále jen Zájemce). VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky VII. Místo upisování nových Akcií a upisovací lhůta Místo upisování nových Akcií: Místem upisování Akcií je sídlo Společnosti na adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál. Upisovací lhůta: Zájemce je oprávněn upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. do konce upisovací lhůty, jejíž délka je stano vena ode dne 28. 9. 2018 do dne 26. 12. 2018 (dále jen upisovací lhůta). Právní účinky upsání nových Akcií nastanou, jestliže v upisovací lhůtě nabude účinnosti smlouva o upsání akcií. VIII. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu Místo pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu Zájemce je sídlo Společnosti na adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu: Zájemce je povinen splnit svou vkladovou povinnost ve lhůtě do 6 0 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií. IX. Schválení nepeněžitého vkladu Zájemce, částky jeho ocenění a určení emisního kursu Akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu Akcií, které za nepeněžitý vklad Zájemce budou vydány Hodnota nepeněžitého vkladu určeného Zájemce se v jeho souhrnu oceňuje částkou ve výši 263.975.000,- Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3303-24/2018 ze dne 17.8.2018 vypracovaného Ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika. Za nepeněžitý vklad Společnost ve prospěch Zájemce vydá Akcie specifikované pod bodem II., a to za úhrnný emisní kurs 263.975.000,- Kč, což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,- Kč. X. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu Zájemce Zájemce splní svou vkladovou povinnost ve smyslu § 15 ZOK předáním k rukám buď předsedy, nebo místopředsedy představenstva a současně dalšího člena představenstva Společnosti, dokumentů a nosičů blíže specifikovaných v notářském zápisu NZ 570/2018. XI. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce města Bruntál Valná hromada schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, kterým je kanalizace ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. ve vlastnictví Zájemce, kterou tvoří všechny hlavní stoky A, B, C, D, E, včetně přidružených řadů, příslušenství (odlehčovacích komor), čistírna odpadních vod s pozemky, jejichž součástí jsou stavby vodárenských a dalších objektů s provozními soubory a příslušenstvím, blíže společně s dalšími podrobnostmi vztahujícími se ke zvýšení základního kapitálu specifikované v notářském zápisu NZ 5 70/2018.
od 8. 8. 2018 do 29. 8. 2019
- Rozhodnutí dle ust. § 475 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v účinném znění, o zvýšení základního kapitálu o částku 1.560.000,-Kč upsáním nových akcií určeným zájemcem, které budou vydány za ne peněžitý vklad určeného zájemce: I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál společnosti VaK Bruntál a.s. se zvyšuje o částku 1.560.000,-Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 408.063.000,-Kč, na novou výši základního kapitálu, která činí. Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku 1.560.000,-Kč se při tomto zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál společnosti VaK Bruntál a.s. se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: počet upisovaných akcií (celkem): 1.560 ks, jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 1.000,- Kč, úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 1.560.000,-Kč, druh upisovaných akcií: kmenové, forma upisovaných akcií: na jméno, které společnost VaK Bruntál a.s. vydá jako zaknihované cenné papíry (dále jen Akcie). III. Emisní kurs upisovaných akcií Emisní kurs každé upisované Akcie činí:1.000,-Kč Úhrnný emisní kurs všech upisovaných Akcií činí: 1.560.000,-Kč IV. Přednostní právo na upisování akcií Podle ust. § 484 odst. 1 ZOK akcionářům náleží přednostní právo na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu jen tehdy, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionářům ze zákona nenáleží přednostní právo na upsání nových Akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, neboť emisní kurs všech nových Akcie upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. se v celém rozsahu s plácí výlučně jen vnesením nepeněžitého vkladu města Břidličná, který je specifikován (popsán) pod bodem XI. V. Určený zájemce, kterému bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií Všechny nové Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, kterým je: -Město Břidličná, se sídlem na adrese: Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, IČ: 002 95 906 (dále jen město Břidličná), jemuž společnost VaK Bruntál a.s. nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 ZOK upsal celkem 1.560 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 1.560.000,-Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných Akcií v úhrnné výši 1 .560.000,-Kč, jenž město Břidličná v celém rozsahu splatí dle ust. § 15 ZOK vnesením svého nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI. do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., který je podle znaleckého posudku ve svém souhrnu oceněn část kou ve výši 1.560.000,-Kč (viz bod IX.). VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky VII. Místo upisování nových Akcií a upisovací lhůta Místo upisování nových Akcií: Místem upisování Akcií je sídlo obchodní společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál. Upisovací lhůta: Určený zájemce je oprávněn upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II., upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., do konce upisovací lhůty, jejíž délka je stanovena: ode dne 20. 06. 2018 - do dne 30. 10. 2018 (dále jen upisovací lhůta). Upsáním Akcií se rozumí - uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 ZOK mezi společností VaK Bruntál a.s., na straně jedné a městem Břidličná, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy účastníků obou smluvních stran, v upisovací lhůtě tak, aby do konce upisovací lhůty stanovené pod bodem VII. (tj. do dne 30. 10. 2018) byla uzavřená smlouva o upsání akcií uveřejněna prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, přičemž touto smlouvou mě sto Břidličná upíše celkem 1.560 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., na zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., za nepeněžitý vklad města Břidličná specifikovaný pod bodem XI., jímž v celém rozsahu splatí emisní kurs všech jím upsaný ch Akcií. Společnost VaK Bruntál a.s. je povinna uveřejňovat smlouvy, jejichž je smluvní stranou, prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Podle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveře jnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Smlouva o upsání akcií uzavřená mezi společností VaK Bruntál a.s. a městem Břidličná, jakožto upisovatelem, v upisovací lhůtě - nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostř ednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Společnost VaK Bruntál a.s. postupem podle ust. § 5 zákona č. 340/2015 Sb. zašle smlouvu o upsání akcií správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv do 3 pracovních dní od jejíh o uzavření s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran. Společnost VaK Bruntál a.s. první den upisovací lhůty doručí městu Břidličná, na adresu jeho sídla, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií opatřený úředně ověřenými podpisy osob členů představenstva oprávněných jednat za společnost VaK Bruntál a.s., jen ž bude mít náležitosti stanovené v ust. § 479 ZOK, kterým společnost VaK Bruntál a.s. nabídne městu Břidličná upsání celkem 1.560 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, jako protiplnění za nepeněž itý vklad města Břidličná specifikovaný (popsaný) po bodem XI., s výzvou k přijetí tohoto návrhu smlouvy o upsání akcií v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. tak, aby nejpozději dne 30. 10. 2018 mohla být uzavřená smlouva o upsání akcií uveřejněna pr ostřednictvím registru smluv, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže město Břidličná do konce upisovací lhůty stanovené pod bodem VII. projeví vůči společnosti VaK Bruntál a.s. souhlas s doručeným návrhem smlouvy o upsání akcií. Souhlas s návrhem smlouvy o ups ání akcií město Břidličná projeví navenek vůči společnosti VaK Bruntál a.s. tím způsobem, že doručený návrh smlouvy o upsání akcií podepíše (s úředním ověřením tohoto podpisu) osoba oprávněná zastupovat město Břidličná navenek (starosta, nebo jiná osoba o právněná za město Břidličná tuto smlouvu o upsání akcií podepsat) a takto podepsanou smlouvu o upsání akcií město Břidličná doručí v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. do místa pro upisování nových Akcií na adresu: VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/4 2, 792 01 Bruntál, tak, aby uzavřená smlouva o upsání akcií byla nejpozději poslední den upisovací lhůty (t.j. dne 30.10.2018) uveřejněna prostřednictvím registru smluv, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Právní účinky upsání nových Akcií nastanou, jestliže v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. nabude účinnosti smlouva o upsání akcií uzavřená mezi společností VaK Bruntál a.s. a městem Břidličná, jakožto upisovatelem. VIII. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu: Místo pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místem pro splnění vkladové povinnosti města Břidličná spočívající dle ust. § 15 ZOK ve vnesení předmětu jeho nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. je: sídlo společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu: Město Břidličná, je povinno splnit svou vkladovou povinnost spočívající dle ust. § 15 ZOK ve vnesení předmětu svého nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI. do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s ., způsobem obsaženým pod bodem X., ve lhůtě do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi městem Břidličná, jakožto upisovatelem a společností VaK Bruntál a.s., kterou město Břidličná upíše všechny nové Akcie upisované ke zvýše ní základního kapitálu společnosti, v počtu 1.560 kusů. Úhrnný emisní kurs všech 1.560 ks nových Akcií, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. - se v celém rozsahu splácí výlučně vnesením nepeněžitého vkladu města Břidličná specifikovaného pod bodem XI., ve lhůtě pro vnesení ne peněžitého vkladu města Břidličná, uvedené pod bodem VIII. IX. Schválení nepeněžitého vkladu města Břidličná, částky jeho ocenění a určení emisního kursu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad města Břidličná budou vydány Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce města Břidličná - specifikovaného (popsaného) pod bodem XI., se v jeho souhrnu oceňuje částkou ve výši 1.560.000,-Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3291-12/2018, ze dne 24. 04. 2018, vypracovanéh o ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI., se schvaluje. Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce města Břidličná do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XI. a souhlasí s tím, aby určený zájemce - město Břidličná, vnesením předmětu tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. ve smyslu ust. § 15 ZOK, jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 1.560.000,-Kč, splatil celý emisní kurs všech jím upsaných Akcií, v úhrnné výši 1.560.000,-Kč. Za nepeněžitý vklad města Břidličná specifikovaný pod bodem XI., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 1.560.000,-Kč, společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve smyslu ust. § 520 zákona č. 89/2012 Sb. ve prospěch města Břidličná celkem 1.560 ks kmenových Akci í na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 1.560.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč), jejichž úhrnný emisní kurs činí 1.560.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč). Všechny tyto Akcie v počtu 1.560 ks budo u vydány jako zaknihované cenné papíry, okamžikem jejich zápisu na majetkový účet upisovatele - města Břidličná, vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. X. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu města Břidličná Město Břidličná - splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 ZOK spočívající ve vnesení předmětu jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI. do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., za účelem zvýšení své účasti ve společnos ti VaK Bruntál a.s. a splacení celého emisního kursu jím upsaných Akcií tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. (viz. místo pro vnesení nepeněžitého vkladu) předá k rukám buď předsedy, nebo místopředsedy představenstva a současně dalšího člena předst avenstva společnosti VaK Bruntál a.s.: i.Písemné prohlášení města Břidličná o vnesení jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI. učiněné ve smyslu ust. § 19 ZOK, s úředně ověřeným podpisem starosty města Břidličná (nebo jiné osoby oprávněné za město Břidličná takové prohlášení pode psat), obsahující projev vůle města Břidličná, že ve smyslu ust. § 15 a ust. § 19 ZOK, na splnění své vkladové povinnosti a za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. a splacení celého emisního kursu všech jím upsaných Akcií v počtu 1.5 60 ks, vkládá do společnosti VaK Bruntál a.s. a převádí do jejího vlastnictví celý předmět svého nepeněžitého vkladu specifikovaný a schválený jako nepeněžitý vklad pod bodem IX. a XI. tohoto usnesení řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál a.s. o zvý šení jejího základního kapitálu, ze dne 19. 06. 2018, kterým je: - vodovod ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., ve vlastnictví města Břidličná, č. majetkové evidence 8120-614889-00295906-1/1, tvořený: vodovodními řady B, B4, B5 a G (G DN 100 a G DN 80) s armaturami na potrubí (podzemní litinové hydranty a šoupátka), Přerušovací komorou 50 m3 (Břidličná), s příslušenstvím této přerušovací komory (potrubí havarijního odpadu z armaturní šachty, ocelové potrubí a litinové tvarovky, plováková kla pka, automatický vzdušník, vodoměr, šoupátka, propojovací potrubí), jež byly jako nepeněžitý vklad ve svém souhrnu oceněny částkou ve výši 1.560.000,-Kč, na základě znaleckého posudku č. 3291-12/2018, ze dne 24. 04. 2018, vypracovaného ing. Miroslavem Beš íkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. V písemném prohlášení města Břidličná o vnesení jeho nepeněžitého vkladu musí byt předmět nepeněžitého vkladu města Břidličná specifikován (popsán) ve shodě s tím, jak j e specifikován (popsán) v tomto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 19. 06. 2018. ii.Datový nosič, na kterém je v elektronické formě uložena - majetková evidence vodovodů (vodovodních řadů B, B4, B5 a G (G DN 100 a G DN 80) s armaturami na potrubí a Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) s příslušenstvím, specifikovaných (popsaných) pod bodem XI., náležejících městu Břidličná, č. majetkové evidence 8120-614889-00295906-1/1, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a předkládat vodoprávnímu úřadu. iii.Datový nosič, na kterém jsou v elektronické formě uloženy - pasporty ke stavbám jednotlivých vodovodních řadů B, B4, B5 a G (G DN 100 a G DN 80) s armaturami na potrubí a pasport ke stavbě Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) s příslušenstvím, specifi kovaných (popsaných) pod bodem XI., které obsahují: - do katastrální mapy zakreslené polohové určení vedení trasy jednotlivých vodovodních řadů B, B4, B5 a G (G DN 100 a G DN 80) v území a umístění Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) - technickou specifi kaci jednotlivých vodovodních řadů B, B4, B5 a G (G DN 100 a G DN 80) a technickou specifikaci Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) s příslušenstvím, uvedených pod bodem XI. iv.Projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám vodovodních řadů B, B4, B5 a G (G DN 100 a G DN 80), včetně jejich součástí a příslušenství a ke stavbě Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná), včetně jejího příslušenství, uvedených pod bodem XI., která v po drobnostech specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu města Břidličná. Město Břidličná splní povinnost předat společnosti VaK Bruntál a.s. předmět svého nepeněžitého vkladu specifikovaný pod bodem XI. způsobem traditio longa manu tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám buď předsedy, nebo místopředsedy před stavenstva a současně dalšího člena představenstva společnosti VaK Bruntál a.s.: Písemné prohlášení města Břidličná o vnesení jeho nepeněžitého vkladu (bod i.); Datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (vodovodních řadů B, B4, B5 a G (G DN 100 a G DN 8 0) a Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) s příslušenstvím - tvořících předmět nepeněžitého vkladu města Břidličná (bod ii.); Datový nosič s pasporty vodovodů (vodovodních řadů B, B4, B5 a G (G DN 100 a G DN 80) a Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) - tv ořících předmět nepeněžitého vkladu města Břidličná (bod iii.) a Projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám vodovodních řadů B, B4, B5 a G (G DN 100 a G DN 80) a ke stavbě Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) s jejím příslušenstvím - tvořících předmět nepeněžitého vkladu města Břidličná (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu města Břidličná. XI. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce města Břidličná: Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce město Břidličná, ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vložil do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., za účelem zvýšení své účasti v ní a splacení celého emisního kursu všech jím upsaných Akcií , níže specifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., kterým je vodovod ve smyslu legální definice provedené v ust. § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., ve vlastnictví města Břidličná, č. majetkové evidence 8120-614889-00295906-1/1 jenž je tvořen: níže specifikovanými vodovodními řady B, B4, B5 a G (G DN 100 a G DN 80) s armaturami na potrubí (podzemními hydranty a šoupátky) a níže specifikovanou Přerušovací komorou 50 m3 (Břidličná) s jejím přísluš enstvím, a to konkrétně: Vodovodním řadem B s armaturami na potrubí, jenž je tvořen souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 483 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení potrubí PVC, rok pořízení 1994, jenž je uložen na ulici Na Poličce, v městě Břidličná. Te nto vodovodní řad B je uložen na pozemcích parc.č. 724, 725, 727 a 196/1 v k.ú. Břidličná. Součástmi vodovodního řadu B jsou podzemní hydranty v počtu 3 ks, v materiálovém provedení litina a šoupátka v počtu 2 ks, které přecházejí do vlastnictví společno sti Vak Bruntál a.s. společně s převodem vlastnického práva k vodovodnímu řadu B při jeho vnesení do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., způsobem uvedeným pod bodem X. Vodovodním řadem B4 s armaturami na potrubí, jenž je tvořen souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 106 m, s profilem potrubí DN 40 mm, v materiálovém provedení potrubí Pe, rok pořízení 1994, jenž je uložen na ulici Zahradní, v městě Břidličná. Tento vodovodní řad B4 je uložen na pozemcích parc. č. 1489, 1492, 1795 v k.ú. Břidličná. Součástmi vodovodního řadu B4 jsou podzemní hydrant v počtu 1 ks, v materiálovém provedení litina a šoupátko v počtu 1 ks, které přecházejí do vlastnictví společnosti Vak Bruntál a.s. společně s převodem vlastnického práva k vodovodnímu řadu B4 při jeho vnesení do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., způsobem uvedeným pod bodem X. Vodovodním řadem B5 s armaturami na potrubí, jenž je tvořen souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 62 m, s profilem potrubí DN 40 mm, v materiálovém provedení potrubí Pe, rok pořízení 1994, jenž je uložen na ulici Zahradní, v městě Břidličná. Tento vodovodní řad B5 je uložen na pozemcích parc. č. 1489 a parc.č. 1491 v k.ú. Břidličná. Součástmi a příslušenstvím vodovodního řadu B5 jsou podzemní hydrant v počtu 1 ks, v provedení litina a šoupátko v počtu 1 ks, které přecházejí do vlastnictví společno sti Vak Bruntál a.s. společně s převodem vlastnického práva k vodovodnímu řadu B5 při jeho vnesení do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., způsobem uvedeným pod bodem X. Vodovodním řadem G (G DN 100 a G DN 80) s armaturami na potrubí, jenž je tvořen souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 250 m, v materiálovém provedení potrubí PVC, rok pořízení 1994, jenž je uložen na ulici Slunečná, v městě Břidličná, z něh ož: -část vodovodního potrubí v délce 148 m, má profil potrubí DN 100 mm a je uložena na pozemcích parc.č. 270/1, 295, 931/1 a 939, v k.ú. Břidličná, -část vodovodního potrubí v délce 102 m, má profil potrubí DN 80 mm a je uložena na pozemcích parc.č. 939, 940/1, 957, 1242, v k.ú. Břidličná. Součástmi vodovodního řadu G (G DN 100 a G DN 80) jsou podzemní hydranty v počtu 3 ks, v materiálovém provedení litina a šoupátka v počtu 2 ks, které přecházejí do vlastnictví společnosti Vak Bruntál a.s. společně s převodem vlastnického práva k vodovodní mu řadu G při jeho vnesení do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., způsobem uvedeným pod bodem X. Přerušovací komorou 50 m3 (Břidličná) s příslušenstvím, umístěnou na pozemku parc.č. 1411/2 v k.ú. Břidličná, jež není součástí tohoto pozemku, v provedení betonové, monolitické podzemní nádrže (stavby) o celkové výměře 120,56 m3 (obestavěného prostoru) = 4,5 x 9,4 x 2,7 + 1,95 x 3,1 x 1,05, která je rozdělena na armaturní komoru a akumulační komoru. Vstup do Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) je opatřen litinovým poklopem o rozměrech 600 mm x 600 mm. Přerušovací komora 50 m3 (Břidličná) je dále tvořena tímto technologickým a stavebním příslušenstvím: Technologické příslušenství Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) je tvořeno: a) ocelovým potrubím DN 150 mm a DN 200 mm a litinovými tvarovkami DN 150 mm a DN 200 mm, kterými je přerušovací komora vystrojena; b) plovákovou klapkou DN 200, kterou je přeru šovací komora osazena na přítoku do komory; c) automatickým vzdušníkem firmy HAWLE DN 50 mm, vodoměrem MEINECKE DN 150 a šoupátkem DN 150 MM, kterými je přerušovací komora osazena na odtoku z komory; d) ocelovým potrubím DN 150 osazeným šoupátkem DN 150 m m, kterým je propojen přítok a odtok z přerušovací komory. Stavební příslušenství Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) je tvořeno: havarijním odpadem z armaturní šachty Přerušovací komory v délce 118 m, s profilem potrubí DN 200 mm, v materiálovém provedení PVC, který je veden z Přerušovací komory a uložen na poz emek parc.č. 1411/1, v k.ú. Břidličná. Veškeré technologické a stavební příslušenství Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) přechází do vlastnictví společnosti Vak Bruntál a.s. společně s převodem vlastnického práva k Přerušovací komoře 50 m3 (Břidličná) při jejím vnesení do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., způsobem uvedeným pod bodem X. Celý předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce města Břidličná do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., tj. všechny vodovodní řady B, B4, B5 a G (G DN 100 a G DN 80) s armaturami na potrubí, Přerušovací komora 50 m3 (Břidličná) s příslušen stvím, specifikované pod bodem XI., je ve svém souhrnu oceněn jako nepeněžitý vklad ve znaleckém posudku č. 3291-12/2018, ze dne 24. 04. 2018, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem.
od 28. 7. 2017 do 28. 8. 2017
- Rozhodnutí dle ust. § 475 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v účinném znění, o zvýšení základního kapitálu o částku 10.924.000,-Kč upsáním nových akcií určenými zájemci, které budou vydány za n epeněžité vklady určených zájemců: I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál společnosti VaK Bruntál a.s. se zvyšuje o částku 10.924.000,-Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 397.139.000,-Kč, na novou výši základního kapitálu, která činí 408.063.000,-Kč. Připouští se upiso vání akcií pod částku 10.924.000,-Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jestliže v upisovací lhůtě určené pod bodem VII. upíše nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. jen jeden z určených zájemců uvedených pod bodem V. a v důsledku toho úhrnná jmenovitá hodnota nových akcií upsaných v upisovací lhůtě nedosáhne hodnoty navrhované výše zvýšení základní kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. Připouští se, aby se základní kapitál spol ečnosti VaK Bruntál a.s. zvýšil jen v rozsahu úhrnné jmenovité hodnoty upsaných akcií. Upisování akcií nad částku 10.924.000,-Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál společnosti VaK Bruntál a.s. se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: počet upisovaných akcií (celkem): 10 924 ks, jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 1.000,- Kč, úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 10.924.000,-Kč, druh upisovaných akcií: kmenové, forma upisovaných akcií: na jméno, které společnost VaK Bruntál a.s. vydá jako zaknihované cenné papíry (dále jen Akcie). III. Emisní kurs upisovaných akcií Emisní kurs každé upisované Akcie činí: 1.000,-Kč Úhrnný emisní kurs všech upisovaných Akcií činí: 10.924.000,-Kč IV. Přednostní právo na upisování akcií Ust. § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je normováno, že akcionářům náleží přednostní právo na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu jen tehdy, má-li být jejich emisní kurz splacen v penězích. Emisní kurz žádné z nových Akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. nebude splacen v penězích. Všechny upisované Akcie budou vydány jako protiplnění za nepeněžité vklady určených zájemců specifikované (popsané) pod bodem XIII. a XIV. Emisní kurs všech nově upisovaných Akcií se v celém rozsahu splácí výlučně vnesením nepeněžitých vkladů určených zájemců, a proto akcionářům ze zákona nenáleží přednostní právo na upsání nových Akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. V. Určení zájemců, kterým bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií Všechny nové Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. v počtu 10.924 ks - budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, jimiž jsou: obec Ryžoviště, se sídlem na adrese náměstí Míru čp. 105, Ryžoviště, PSČ: 793 56, IČ: 002 96 325 (dále jen obec Ryžoviště), které společnost VaK Bruntál a.s. nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsala celkem 3.0 35 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 3.035.000,-Kč, za emisní kurs všech jí upisovaných Akcií v úhrnné výši 3.035.000,-Kč, jenž obec Ryžoviště v celém rozsahu splatí dle ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vnesením předmětu sv ého nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., který je podle znaleckého posudku ve svém souhrnu oceněn částkou ve výši 3.035.000,-Kč (viz bod IX.), obec Razová, se sídlem na adrese Razová čp. 351, Razová, PSČ: 793 64, IČ: 002 96 287 (dále jen obec Razová), které společnost VaK Bruntál a.s. nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsala celkem 7.889 ks Akcií spe cifikovaných pod bodem II, v úhrnné jmenovité hodnotě 7.889.000,-Kč, za emisní kurs všech jí upisovaných Akcií v úhrnné výši 7.889.000,-Kč, jenž obec Razová v celém rozsahu splatí dle ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vnesením předmětu svého nepeněžitého vk ladu specifikovaného pod bodem XIV. do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jenž je podle znaleckého posudku ve svém souhrnu oceněn částkou ve výši 7.889.000,-Kč (viz bod X.). VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky VII. Místo upisování nových Akcií a upisovací lhůta Místo upisování nových Akcií: Místem upisování Akcií je sídlo obchodní společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál. Upisovací lhůta: Určení zájemci mohou upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. pouze do konce upisovací lhůty, jejíž délka je stanovena ode dne 09. 06. 2017 - do dne 30. 10 . 2017 (dále jen upisovací lhůta). Upsáním Akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností VaK Bruntál a.s., na straně jedné a určeným zájemcem uvedeným pod bodem V., jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými p odpisy účastníků obou smluvních stran, ve lhůtě pro upisování akcií (v upisovací lhůtě) tak, aby do konce upisovací lhůty stanovené pod bodem VII. (tj. do dne 30. 10. 2017) byla uzavřená smlouva o upsání akcií uveřejněna prostřednictvím registru smluv po dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Společnost VaK Bruntál a.s. je povinna uveřejňovat smlouvy, jejichž je smluvní stranou, prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Povinnost uveřejnit v registru smluv se vztahuje také na smlouvy o upsání akcií. Podle us t. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Podle ust. § 9 zákona č. 340/2015 Sb. se jeho ustanovení § 6 a § 7 poprvé použijí pro smlouvy uzavřené od 01. 07. 2017 (včetně). Podle ust. § 6 odst. 1 ve spojení s ust. § 9 zákona č. 340/2015 Sb., smlouva o upsání akcií uzavřená mezi společností VaK Bruntál a.s. a příslušným určeným zájemcem v upisovací lhůtě do dne 30. 06. 2017 (včetně) - nab ývá účinnosti okamžikem jejího uzavření (s úředně ověřenými podpisy smluvních stran); smlouva o upsání akcií uzavřená mezi společností VaK Bruntál a.s. a příslušným určeným zájemcem v upisovací lhůtě po dni 30. 06. 2017 - nabývá účinnosti dnem jejího uveř ejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Společnost VaK Bruntál a.s. postupem podle ust. § 5 zákona č. 340/2015 Sb. zašle každou smlouvu o upsání akcií správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv do 3 pra covních dní od jejího uzavření s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran. Společnost VaK Bruntál a.s. první den upisovací lhůty doručí každému určenému zájemci na adresu jeho sídla, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií opatřený úředně ověřenými podpisy osob členů představenstva oprávněných jednat za společnost VaK Bruntál a .s., jenž bude mít náležitosti stanovené v ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterým společnost VaK Bruntál a.s. příslušnému určenému zájemci nabídne upsání Akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti v takovém počtu kusů, jaký schválila ř ádná valná hromada společnosti VaK Bruntál a.s., jako protiplnění za nepeněžitý vklad příslušného určeného zájemce, s výzvou k přijetí tohoto návrhu smlouvy o upsání akcií v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. tak, aby nejpozději dne 30.10.2017 mohla být uzavřená smlouva o upsání akcií uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže určený zájemce do konce upisovací lhůty stanovené pod bodem VII. projeví vůči společnosti VaK Bruntál a.s. souhlas s doručeným návrhem smlouvy o upsání akcií. Souhlas s návrhem smlouvy o upsá ní akcií projeví určený zájemce vůči společnosti VaK Bruntál a.s. tím způsobem, že doručený návrh smlouvy o upsání akcií podepíše (s úředním ověřením tohoto podpisu) osoba (starosta obce) oprávněná jednat jménem či za určeného zájemce, jakožto upisovatele a takto podepsanou smlouvu o upsání akcií určený zájemce doručí v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. do místa pro upisování nových Akcií na adresu: VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, tak, aby uzavřená smlouva o upsání akcií byla n ejpozději poslední den upisovací lhůty (t.j. dne 30.10.2017) uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Právní účinky upsání nových Akcií nastanou, jestliže v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. nabude účinnosti smlouva o upsání akcií uzavřená mezi společností VaK Bruntál a.s. a příslušným určeným zájemcem, jakožto upisovatelem. VIII. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místo pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místem pro splnění vkladové povinnosti určených zájemců spočívající dle ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. ve vnesení předmětu jejich nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. je: sídlo spo lečnosti VaK Bruntál a.s., na adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál. Lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: Každý určený zájemce uvedený pod bodem V., jenž v upisovací lhůtě upsal jemu nabídnuté Akcie, je povinen splnit svou vkladovou povinnost spočívající dle ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. ve vnesení předmětu svého nepen ěžitého vkladu specifikovaného buď pod bodem XIII. (jde-li o nepeněžitý vklad obce Ryžoviště), nebo pod bodem XIV. (jde-li o nepeněžitý vklad obce Razová) do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., způsobem obsaženým pod bodem XI. a XII. do 6 0 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi příslušným určeným zájemcem a společností VaK Bruntál a.s., kterou příslušný určený zájemce upsal nové Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti, v počtu kusů, jež mu spo lečnost VaK Bruntál a.s. nabídla k upsání za jeho nepeněžitý vklad. Úhrnný emisní kurz všech nových Akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. se v celém rozsahu splácí výlučně vnesením nepeněžitých vkladů určených zájemců, ve lhůtě pro vnesení jejich nepeněžitých vkladů. IX. Schválení nepeněžitého vkladu obce Ryžoviště, částky jeho ocenění a určení emisního kurzu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad obce Ryžoviště budou vydány Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Ryžoviště - specifikovaného (popsaného) pod bodem XIII., se v jeho souhrnu oceňuje částkou ve výši 3.035.000,-Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3266-12/2017, ze dne 26.04.2017, vypracovanéh o ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII., se schvaluje. Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce obce Ryžoviště do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIII. a souhlasí s tím, aby určený zájemce - obec Ryžoviště, vnesením předmětu tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 3.035.000,-Kč, splatil celý emisní kurz všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 3.035.000,-Kč . Za nepeněžitý vklad obce Ryžoviště specifikovaný pod bodem XIII., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 3.035.000,-Kč, společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve smyslu ust. § 520 zákona č. 89/2012 Sb. ve prospěch obce Rýžoviště celkem 3.035 ks kmenových Akci í na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 3.035.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč), jejichž úhrnný emisní kurs činí 3.035.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč). Všechny tyto Akcie v počtu 3 035 ks budo u vydány jako zaknihované cenné papíry okamžikem jejich zápisu na majetkový účet upisovatele - obce Ryžoviště, vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. X. Schválení nepeněžitého vkladu obce Razová, částky jeho ocenění a určení emisního kurzu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad obce Razová budou vydány Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Razová - specifikovaného (popsaného) pod bodem XIV., se v jeho souhrnu oceňuje částkou ve výši 7.889.000,-Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3267-13/2017, ze dne 26.04.2017, vypracovaného in g. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV., se schvaluje. Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce obce Razová do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIV. a souhlasí s tím, aby určený zájemce obec Razová, vnesením předmětu tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 7.889.000,-Kč, splatil celý emisní kurz všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 7.889.000,-Kč. Za nepeněžitý vklad obce Razová specifikovaný pod bodem XIV., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 7.889.000,-Kč, společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve smyslu ust. § 520 zákona č. 89/2012 Sb. ve prospěch obce Razová celkem 7 889 ks kmenových Akcií na jm éno, v úhrnné jmenovité hodnotě 7.889.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč), jejichž úhrnný emisní kurs činí 7.889.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč). Všechny tyto Akcie v počtu 7 889 ks budou vydá ny jako zaknihované cenné papíry okamžikem jejich zápisu na majetkový účet upisovatele - obce Razová, vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. XI. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu obce Ryžoviště Obec Ryžoviště - splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. spočívající ve vnesení předmětu jejího nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. a splacení celého emisního kursu jí upsaných Akcií tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. (viz. místo pro vnesení nepeněžitých vkladů) předá k rukám buď předsedy, nebo místopředsedy představenstva a současně d alšího člena představenstva společnosti VaK Bruntál a.s.: i.Písemné prohlášení obce Ryžoviště o vnesení jejího nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. učiněné ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb., s úředně ověřeným podpisem starosty obce Ryžoviště (nebo jiné osoby oprávněné za obec Ryžoviště tak ové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle obce Ryžoviště, že ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. a splacení celého emisního kurzu všech jí upsaných Akcií v počtu 3 035 ks, vkládá d o společnosti VaK Bruntál a.s. a převádí do jejího vlastnictví předmět svého nepeněžitého vkladu specifikovaný pod bodem XIII. a schválený jako nepeněžitý vklad pod bodem IX. a XIII. usnesení řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál a.s. o zvýšení jej ího základního kapitálu, ze dne 08. 06. 2017, kterým je vodovod ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., ve vlastnictví obce Ryžoviště, č. majetkové evidence 8120-744751-00296325-1/1, tvořený vodovodními řady A, A.1, A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.2, A. 3, A.4. A.4.2, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, B, B.1, B.2, betonovými monolitickými šachtami Š1A, Š2A, Š1A1, Š2A1, Š3A1, Š1A1.1, Š1B a armaturami na potrubí, jež byly jako nepeněžitý vklad ve svém souhrnu oceněny částkou ve výši 3.035.000,-Kč, na zákla dě znaleckého posudku č. 3266-12/2017, ze dne 26. 04. 2017, vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. V písemném prohlášení obce Ryžoviště o vnesení jejího nepeněžitého vkladu mu sí byt předmět nepeněžitého vkladu obce Ryžoviště specifikován (popsán) ve shodě s tím, jak je specifikován (popsán) v tomto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 08. 06. 2017. ii.Datový nosič, na kterém je v elektronické formě uložena majetková evidence vodovodů (vodovodních řadů a šachet uvedených pod bodem XIII.) náležejících obci Ryžoviště - č. majetkové evidence 8120-744751-00296325-1/1, a to v rozsahu údajů, které je vlas tník vodovodu (vodovodních řadů) povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a předkládat vodoprávnímu úřadu. iii.Datový nosič, na kterém jsou v elektronické formě uloženy pasporty ke stavbám jednotlivých vodovodních řadů a šachet uvedených pod bodem XIII., jejich součástem a příslušenstvím, které obsahují do katastrální mapy zakreslené polohové určení vedení tra sy těchto jednotlivých vodovodních řadů v území a umístění jednotlivých šachet, jakož i technickou specifikaci jednotlivých vodovodních řadů (materiál a průměry vodovodního potrubí) a šachet, uvedených v pod bodem XIII. iv.Projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám vodovodních řadů a šachet uvedených pod bodem XIII., tvořících předmět nepeněžitého vkladu obce Ryžoviště, která v podrobnostech specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu obce Ryžoviště. Obec Ryžoviště splní povinnost předat společnosti VaK Bruntál a.s. předmět svého nepeněžitého vkladu specifikovaný pod bodem XIII. způsobem traditio longa manu tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám buď předsedy, nebo místopředsedy pře dstavenstva a současně dalšího člena představenstva společnosti VaK Bruntál a.s.: Písemné prohlášení obce Ryžoviště o vnesení jejího nepeněžitého vkladu (bod i.), Datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (vodovodních řadů a šachet) (bod ii.), Datový no sič s pasporty vodovodů (vodovodních řadů s šachet) tvořících předmět nepeněžitého vkladu obce Rýžoviště (bod iii.) a Projektovou dokumentaci jednotlivých staveb vodovodních řadů a šachet tvořících předmět nepeněžitého vkladu obce Ryžoviště (bod iv.), v n ichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu obce Ryžoviště. XII. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu obce Razová Obec Razová splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. spočívající ve vnesení předmětu jejího nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV. do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. za účelem zvýšení své účast i ve společnosti VaK Bruntál a.s. a splacení celého emisního kursu jí upsaných Akcií tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. (viz. místo pro vnesení nepeněžitých vkladů) předá k rukám buď předsedy, nebo místopředsedy představenstva a současně dalšího člena představenstva společnosti VaK Bruntál a.s.: i.Písemné prohlášení obce Razová o vnesení jejího nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV. učiněné ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb., s úředně ověřeným podpisem starosty obce Razová (nebo jiné osoby oprávněné za obec Razová takové prohlá šení podepsat), obsahující projev vůle obce Razová, že ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb., za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. a splacení celého emisního kurzu všech jí upsaných Akcií v počtu 7 889 ks, vkládá do společnost i VaK Bruntál a.s. a převádí do jejího vlastnictví předmět svého nepeněžitého vkladu specifikovaný pod bodem XIV. a schválený jako nepeněžitý vklad pod bodem X. a XIV. usnesení řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál a.s. o zvýšení jejího základního kapitálu, ze dne 08. 06. 2017, kterým je vodovod ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., ve vlastnictví obce Razová, č. majetkové evidence 8103-739987-00296287-1/1, tvořený vodovodními řady A, A.1, A.2, B, C a P, monolitickými betonovými šacht ami RŠ2A, RŠ3A, RŠ4A, RŠ, RŠ1B, RŠ2B, Š1C, RŠ1P a armaturami na potrubí, jež byly jako nepeněžitý vklad ve svém souhrnu oceněny částkou ve výši 7.889.000,-Kč, na základě znaleckého posudku č. 3267-13/2017 ze dne 26. 04. 2017, vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. V písemném prohlášení obce Razová o vnesení jejího nepeněžitého vkladu musí byt předmět nepeněžitého vkladu obce Razová specifikován (popsán) ve shodě s tím, jak je specifikován (popsán) v tomto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, ze dne 08. 06. 2017. ii.Datový nosič, na kterém je v elektronické formě uložena majetková evidence vodovodů (vodovodních řadů a šachet uvedených pod bodem XIV.) náležejících obci Razová - č. majetkové evidence 8103-739987-00296287-1/1, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu (vodovodních řadů) povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a předkládat vodoprávnímu úřadu. iii.Datový nosič, na kterém jsou v elektronické formě uloženy pasporty ke stavbám jednotlivých vodovodních řadů a šachet uvedených pod bodem XIV., jejich součástem a příslušenstvím, které obsahují do katastrální mapy zakreslené polohové určení vedení trasy těchto jednotlivých vodovodních řadů v území, jakož i technickou specifikaci jednotlivých vodovodních řadů (materiál a průměry vodovodního potrubí) a šachet, uvedených pod bodem XIV. iv.Projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám vodovodních řadů a šachet uvedených pod bodem XIV. tvořících předmět nepeněžitého vkladu obce Razová, která v podrobnostech specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu obce Razová. Obec Razová splní povinnost předat Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu specifikovaný pod bodem XIV. způsobem traditio longa manu tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám buď předsedy, nebo místopředsedy představenstva a současn ě dalšího člena představenstva společnosti VaK Bruntál a.s.: Písemné prohlášení obce Razová o vnesení jejího nepeněžitého vkladu (bod i.), Datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (vodovodních řadů a šachet) (bod ii), Datový nosič s pasporty vodovodů ( vodovodních řadů a šachet) tvořících předmět nepeněžitého vkladu obce Razová (bod iii.) a Projektovou dokumentaci jednotlivých staveb vodovodních řadů a šachet tvořících předmět nepeněžitého vkladu obce Razová (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsán y) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu obce Razová. XIII. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Ryžoviště: Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce obec Ryžoviště, ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vložil do společnosti VaK Bruntál a.s., za účelem zvýšení své účasti v ní a splacení celého emisního kurzu všech jím upsaných Akcií, níže specifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., kterým je vodovod ve smyslu legální definice provedené v ust. § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., ve vlastnictví obce Ryžoviště, č. majetkové evidence 8120-744751-0 0296325-1/1, jenž je tvořen: níže specifikovanými vodovodními řady A, A.1, A1.1, A1.2, A1.3, A.2, A.3, A.4. A.4.2, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, B, B.1, B.2 učenými pro dopravu vody k místům jejího odběru, níže specifikovanými betonovými monolitickými š achtami Š1A, Š2A, Š1A1, Š2A1, Š3A1, Š1A1.1, Š1B a armaturami na potrubí, a to konkrétně: Vodovodním řadem A, jenž je tvořen: a)souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 1081 m, z něhož: -část v délce 302 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, je uložena na ulici Rýmařovská, v obci Ryžoviště, -část v délce 89 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, je uložena na ulici nám.Míru, v obci Ryžoviště, -část v délce 176 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, je uložena na ulici 5. května, v obci Ryžoviště, -část v délce 514 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 1983, je uložena v pozemcích těchto parcelních čísel: st. 633, 432/4, 467/19, 467/28. 467/9, 467/8, 467/7, 467/15, 338/2, 337/1, 2018/1, které se všechny nacház ejí v k.ú. Rýžoviště a je vedena v úseku od vodojemu na pozemku parc.č. st 633 v k.ú. Rýžoviště - k šachtě Š1A na pozemku parc.č. 2018/1 v k.ú. Rýžoviště, b)dvěma betonovými monolitickými šachtami Š1A a Š2A, z nichž: -šachta Š1A v provedení betonové monolitické šachty o rozměrech 2200 mm x 2900 mm, výška 1400 mm, je umístěna na pozemku parc.č. 2018/1 v k.ú. Ryžovitě, -šachta Š2A v provedení betonové monolitické šachty o rozměrech 850 mm x 1100 mm, výška 1300 mm, je umístěna na pozemku parc.č. 1787/1 v k.ú. Ryžovitě. Součástí vodovodního řadu A dále jsou 2 ks podzemních hydrantů v provedeni litina, 1 ks nadzemního hydrantu v provedení litina a 5 ks šoupat. Vodovodním řadem A.1, jenž je tvořen: a)souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 434 m, z něhož: -část v délce 08 m, s profilem potrubí DN 40 mm, v materiálovém provedení OC, rok pořízení 1978, je uložena na ulici Nemocniční, v obci Ryžoviště, -část v délce 134 m, s profilem potrubí DN 25 mm, v materiálovém provedení PE, rok pořízení 1978, je uložena na ulici Nemocniční, v obci Ryžoviště, -část v délce 292 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení OC, rok pořízení 1978, je uložena na ulici Nemocniční, v obci Ryžoviště. b)třemi monolitickými betonovými šachtami Š1A1, Š2A1 a Š3A1, z nichž: -šachta Š1A1 v provedení monolitické betonové šachty o rozměrech 1200 mm x 1600 mm, výška 1350 mm, je umístěna na pozemku parc.č. 1787/1 v k.ú. Ryžovitě, -šachta Š2A1 v provedení monolitické betonové šachty o rozměrech 1300 mm x 930 mm, výška 1000 mm, je umístěna na pozemku parc.č. 190/5 v k.ú. Ryžovitě, -šachta Š3A1 v provedení monolitické betonové šachty o rozměrech 920 mm x 700 mm, výška 1080 mm, je umístěna na pozemku parc.č. 1804/6 v k.ú. Ryžovitě. Vodovodním řadem A.1.1, jenž je tvořen: -souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 81 m, s profilem potrubí DN 40 mm, v materiálovém provedení OC, rok pořízení 1972, jenž je uložen na ulici Rýmařovská, v obci Ryžoviště a -betonovou monolitickou šachtou Š1A1.1, o rozměrech 500 mm x 850 mm, výška 1150 mm, umístěnou na pozemku parc.č. 1040/4, v k.ú. Ryžovitě. Vodovodním řadem A.1.2 tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 54 m, s profilem potrubí DN 40 mm, v materiálovém provedení OC, rok pořízení 1972, jenž je uložen na ulici Rýmařovská, v obci Ryžoviště. Vodovodním řadem A. 1.3 tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 124 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PE, rok pořízení 2015, jenž je uložen na ulici Tyršova, v obci Ryžoviště, jehož součástí je 1 podzemní hydrant v pr ovedení litina a 1 šoupě. Vodovodním řadem A.2 tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 47 m, s profilem potrubí DN 65 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, jenž je uložen na ulici nám. Míru, v obci Ryžoviště. Vodovodním řadem A.3 tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 130 m, z něhož: -část v délce 64 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, je uložena na ulici Mučedníků, v obci Ryžoviště, -část v délce 66 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení PE, rok pořízení 2007, je uložena na ulici Mučedníků, v obci Ryžoviště. Součástí vodovodního řadu A.3 je 1 šoupě. Vodovodním řadem A4, tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 657 m, z něhož: -část v délce 92 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, je uložena na ulici Tovární, v obci Ryžoviště, -část v délce 91 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, je uložena na ulici Tovární, v obci Ryžoviště, -část v délce 05 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení PE, rok pořízení 1990, je uložena na ulici Tovární, v obci Ryžoviště, -část v délce 142 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, je uložena na ulici Polní, v obci Ryžoviště, -část v délce 58 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 2004, je uložena na ulici Polní, v obci Ryžoviště, -část v délce 269 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 2004, je uložena na ulici K. H. Borovského, v obci Ryžoviště. Součástí vodovodního řadu A4 je 6 ks podzemních hydrantů v provedení litina a 4 ks šoupat. Vodovodním řadem A. 4.2 tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 44 m, z něhož -část v délce 30 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, je uložena na ulici Tovární, v obci Ryžoviště, -část v délce 14 m, s profilem potrubí DN 32 mm, v materiálovém provedení PE, rok pořízení 2008, je uložena na ulici Tovární, v obci Ryžoviště, Vodovodním řadem A5 tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 240 m, z něhož -část v délce 61 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, je uložena na ulici nám. Míru, v obci Ryžoviště, -část v délce 75 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 2008, je uložena na ulici Generála Svobody, v obci Ryžoviště, -část v délce 104 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956 je uložena na ulici Tyršova, v obci Ryžoviště. Součástí vodovodního řadu A5 jsou 3 ks šoupat. Vodovodním řadem A.6 tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 122 m, s profilem potrubí DN 32 mm, v materiálovém provedení PE, rok pořízení 2008, jenž je uložen na ulici Generála Svobody, v obci Ryžoviště, jehož součástí je 1 šoupě. Vodovodním řadem A.7 tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 104 m s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, je uložen na ulici Generála Svobody, v obci Ryžoviště. Vodovodním řadem A.8 tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 105 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 2008, jenž je uložen na ulici Generála Svobody, v obci Ryžoviště, jehož součástí je 1 šoupě. Vodovodním řadem A.9 tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 74 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení PE, rok pořízení 2008, jenž je uložen na ulici Tyršova, v obci Ryžoviště. Vodovodním řadem A.10 tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 853 m, z něhož -část v délce 278 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 1983, je uložena na ulici 5. května, v obci Ryžoviště, -část v délce 150 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 1983, je uložena na ulici Na Kopci, v obci Ryžoviště, -část v délce 44 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení PE, rok pořízení 2008, je uložena na ulici Tyršova, v obci Ryžoviště, -část v délce 381 m, s profilem potrubí DN 65 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, je uložena na ulici Tyršova, v obci Ryžoviště. Součástí vodovodního řadu A.10 jsou 2 ks podzemních hydrantů v provedení litina a 3 ks šoupat. Vodovodním řadem B tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 947 m, z něhož -část v délce 472 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 1993, je uložena v pozemcích těchto parcelních čísel: 467/28, 467/27, 467/31, 409, 467/21, 1839/2, 380/1, 1839/1, 377/1, které se všechny nacházejí v k.ú. Rýžov iště a je vedena v úseku od napojení na řad A (PVC DN 100) na pozemku prac. 467/28 v k.ú. Ryžoviště - k podzemnímu hydrantu na pozemku parc.č. 377/1 v k.ú. Ryžoviště, -část v délce 269 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 1993, je uložena na ulici Jánská, v obci Ryžoviště, -část v délce 206 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 1993, je uložena na ulici Tovární, v obci Ryžoviště. Součástí vodovodního řadu B jsou 3 ks podzemních hydrantů v provedení litina a 1 šoupě. Vodovodním řadem B.1, jenž je tvořen: a)souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 128 m, z něhož -část v délce 40 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1956, je uložena na ulici Tovární, v obci Ryžoviště, -část v délce 88 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení PE, rok pořízení 1983, je uložena na ulici Tovární, v obci Ryžoviště, b)jednou monolitickou betonovou šachtou Š1B o rozměrech 1250 mm x 2600 mm, výška 1080 mm, umístěnou na pozemku parc.č. 441/5, v k.ú. Ryžovitě Vodovodním řadem B.2 tvořeným souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 261 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 1997, jenž je uložen v obci na ulici Jánská, v obci Rýžoviště, jehož součástí jsou 3 ks podzemních h ydrantů v provedení litina a 3 ks šoupat. Celý předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Ryžoviště do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., tj. všechny vodovodní řady, šachty a armatury na potrubí specifikované pod bodem XIII., je veden pod č. majetkové evidence 8120-744751-0 0296325-1/1 a ve svém souhrnu je oceněn jako nepeněžitý vklad ve znaleckém posudku č. 3266-12/2017, ze dne 26. 04. 2017, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem. XIV. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Razová: Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce obec Razová ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vložil do společnosti VaK Bruntál a.s., za účelem zvýšení své účasti v ní a splacení celého emisního kurzu všech jím upsaných Akcií, níže specifikovaný (pop saný) předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., kterým je vodovod ve smyslu legální definice provedené v ust. § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., ve vlastnictví obce Razová, č. majetkové evidence 8103-739987-00296287 -1/1, jenž je tvořen: níže specifikovanými vodovodními řady A, A.1, A.2, B, C a P učenými pro dopravu vody k místům jejího odběru, níže specifikovanými monolitickými betonovými šachtami RŠ2A, RŠ3A, RŠ4A, RŠ, RŠ1B, RŠ2B, Š1C, RŠ1P a armaturami na potrubí, a to konkrétně: Vodovodním řadem A, jenž je tvořen: a)souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 2488 m, s profilem potrubí DN 150 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1965, uloženým v pozemích těchto parcelních čísel: 1640/6, st.497, 3757/1, 393, 3763/1, 405/2, 407/3, 407/1, 3586, 405/4 , 410/1, 410/5, 3580, 434/1, 436, 3579, 441/2, 461/3, 463/8, 463/6, 463/7, 464, 496/6, 496/2, 3564/1, 503/1, 551/1, 551/3, st.235/2, st.235/1, 553/1, 560/2, 560/6, 565/3, 565/1, 3556, st.212, 569, 576/1, 575/2, 3754/4, st.201/1, 616/2, 615/2, 3754/4, 3790 /1, st.625/1, 620/1, 3800, 3551/31, 3551/30, 3818/11, 3818/9, 3818/37, 3818/10, 653/1, st.188, 655, 653/8, 653/2, 653/6, 658/1, st.181, 658/4, 3547, 658/2, 658/10, 661/1, 668/1, 3546/4, 672/1, 672/3, 684/11, 3542, 686/1, 686/2, 689/1, 689/5, 3847, st.165/ 1, 2685/2, 739, 740/2, 740/1, 3534, 768/2, 768/1, 770, 774/2, 796/2, 796/4, st.138/3, 797/2, 815, 3528/1, 805, 814/1, 814/2, 3526, 820/3, 820/1, 856/3, 3799, 856/4, které se všechny nacházejí v katastrálním území Razová, b)4 monolitickými betonovými šachtami RŠ2A, RŠ3A, RŠ4A, RŠ, z nichž -šachta RŠ2A v provedení monolitické betonové šachty o rozměrech 1500 mm x 2300 mm, výška 1200 mm, je umístěna na pozemku parc.č. 1640/6 v k.ú. Razová, -šachta RŠ3A v provedení monolitické betonové šachty o rozměrech 1200 mm x 2400 mm, výška 1400 mm, je umístěna na pozemku parc.č. 1640/6 v k.ú. Razová, -šachta RŠ4A v provedení monolitické betonové šachty o rozměrech 2500 mm x 2400 mm, výška 7750 mm, je umístěna na pozemku parc.č. 658/2 v k.ú. Razová, -šachta RŠ v provedení monolitické betonové šachty o rozměrech 1780 mm x 1770 mm, výška 1600 mm, je umístěna na pozemku parc.č. 815 v k.ú. Razová. Součástí vodovodního řadu A je dále 12 ks podzemních hydrantů v provedení litina a 2 ks šoupat. Vodovodním řadem A.1 tvořený souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 75 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 2007, uloženým v pozemích těchto parcelních čísel: 551/1, 551/2, 503/4, 3754/41, 506, které se všechny nacházejí v katarálním území Razová, jehož součástí je 1 nadzemní hydrant v provedení litina. Vodovodním řadem A2 tvořený souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 240 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení LT, rok pořízení 1985, uloženým v pozemích těchto parcelních čísel: 815, 3528/1, 2848/1, 2758, které se všechny nacháze jí v katarálním území Razová, jehož součástí je 1 podzemní hydrant v provedení litina. Vodovodním řadem C, jenž je tvořen: a)souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 2212 m, z něhož: -část o celkové délce 1096 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 1990, je uložena v pozemcích těchto parcelních čísel: 856/2, 3756/6, 844, 843, 3756/6, 881/1, 881/2, 887/3, 887/1, 3522/1, 904/1, 904/2, st.88/1, 905/1, 905/2, 908/1, 908/3, 909, 3003/1, 910/1, 3756/4, 920, 914/3, 3518, 915/7, 3038/2, 945/2, 3514, 947, 944, 952/1, které se všechny nacházejí v katastrálním území Razová a -část o celkové délce 1116 m, s profilem potrubí DN 150 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 1990, je uložena v pozemích těchto parcelních čísel: 2905/11, 3462, 2905/6, 2905/12, 3517/6, 856/4, st.112/3, 856/2, které se všechny nacházejí v katast rálním území Razová. b)jednou monolitickou betonovou šachtou Š1C o rozměrech 3150 mm x 1200 mm, výška 1600 mm, umístěnou na pozemcích parc.č. 2905/11 a parc.č. 3462, v k.ú. Ryžovitě Součástí vodovodního řadu C jsou 2 ks podzemních hydrantů v provedení litina a 1 šoupě. Vodovodním řadem B, jenž je tvořen: a)souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 1414 m, z něhož: -část o celkové délce 133 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 1990, je uložena v pozemcích těchto parcelních čísel: 158/1, 175, 180/1, 180/2, 3754/58, 3754/28, 335, 212/1, 212/2, 213, 221/8, 221/2, které se všechny n acházejí v katastrálním území Razová a -část o celkové délce 1281 m, s profilem potrubí DN 150 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 1990, je uložena v pozemích těchto parcelních čísel: 2201/1, 2202, 2239, 3598/4, 2240, 2273/2, 3624/7, 2274/2, 3596/2, 2275/1, 2271/1, 3591/4, 2278, 359 0/1, 2323, 2326/3, 2326/1, které se všechny nacházejí v katastrálním území Razová. b)dvěma betonovými monolitickými šachtami RŠ1B a RŠ2B, z nichž: -šachta RŠ1B v provedení monolitické betonové šachty o rozměrech 2100 mm x 1770 mm, výška 1850 mm, je umístěna na pozemku parc.č. 2201/1 v k.ú. Razová, -šachta RŠ2B v provedení monolitické betonové šachty o rozměrech 1780 mm x 1770 mm, výška 1800 mm, je umístěna na pozemku parc.č. 175 v k.ú. Razová. Součástí vodovodního řadu B je 1 ks podzemního hydrantu v provedení litina. Vodovodním řadem P, jenž je tvořen: a)souvislým úsekem vodovodního potrubí o celkové délce 2468 m, z něhož: -část v délce 156 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení OC, rok pořízení 1990, je uložena v pozemích těchto parcelních čísel: 410/1, 410/5, 3624/12, 2326/1, které se všechny nacházejí v katastrálním území Razová, -část v délce 2312 m, s profilem potrubí DN 150 mm, v materiálovém provedení PVC, rok pořízení 1990, je uložena v pozemích těchto parcelních čísel: 2326/1, 3583/1, 2463/8, 2463/7, 2463/2, 2463/11, 2496/2, 2496/1, 2463/3, 2463/4, 2463/5, 2578, 2463/13, 2 463/9, 2463/1, 3818/20, 3818/21, 3818/17, 3818/14, 625/2, 2768/19, 2768/16, 2768/13, 2768/7, 2768/1, 2768/8, 2768/3, 3532/1, 2801/3, 2801/1, 2800/3, 2800/4, 2800/1, 3525/1, 2905/11, 3462, 2884/2, 2905/5, 2907, 2905/6, 2905/4, 2962/2, 3550, 2931, 2929, 296 3/5, 2963/8, které se všechny nacházejí v katastrálním území Razová, b)jednou monolitickou betonovou šachtou RŠ1P o rozměrech 4300 mm x 2600 mm, výška 2000 mm, umístěnou na pozemku parc.č. 2326/1 v k.ú. Ryžovitě. Součástí vodovodního řadu P je 1 ks podzemního hydrantu v provedení litina. Celý předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Razová do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., tj. všechny vodovodní řady, šachty a armatury na potrubí specifikované pod bodem XIV., je veden pod č. majetkové evidence 8103-739987-00296 287-1/1 a ve svém souhrnu je oceněn jako nepeněžitý vklad ve znaleckém posudku č. 3267-13/2017, ze dne 26. 04. 2017, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem.
od 5. 8. 2016 do 7. 11. 2016
- Rozhodnutí dle ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 3.530.000,- Kč upsáním nových akcií určenými zájemci, které budou vydány za nepeněžité vklady určených zájemců I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 3.530.000,-Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 393.609.000,-Kč, na novou výši základního kapitálu, která činí 397.139.000,-Kč. Připouští se upisování akcií pod částku 3.530.000,-Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, jestliže v upisovací lhůtě upíše nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti jen jeden z určených zájemců uvedených pod bodem V . a v důsledku toho úhrnná jmenovitá hodnota nových akcií upsaných v upisovací lhůtě nedosáhne hodnoty navrhovaného zvýšení základní kapitálu Společnosti. Připouští se, aby se základní kapitál Společnosti zvýšil jen v rozsahu úhrnné jmenovité hodnoty upsa ných akcií. Upisování akcií nad částku 3.530.000,-Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jež Společnost vydá jako zaknihované cenné papíry, které jsou dále specifikovány takto: Počet upisovaných akcií (celkem): 3.530 ks Jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 1.000,- Kč Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 3.530.000,-Kč Druh upisovaných akcií: kmenové Forma upisovaných akcií: na jméno (dále jen Akcie) III. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz každé upisované Akcie činí: 1.000,-Kč Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií činí: 3.530.000,-Kč IV. Přednostní právo na upisování akcií Z ust. § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. vyplývá, že akcionářům nenáleží přednostní právo na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení jejího základního kapitálu, jestliže jejich emisní kurs má být splacen výlučně vnesením nepeněžitých vkla dů. Všechny upisované Akcie budou vydány jako protiplnění za nepeněžité vklady určených zájemců specifikované (popsané) pod bodem XIII. a XIV. Emisní kurz všech nově upisovaných Akcií se splácí výlučně vnesením nepeněžitých vkladů určených zájemců, a prot o akcionářům ze zákona nenáleží přednostní právo na upsání nových Akcií společnosti upisovaných ke zvýšení jejího základního kapitálu. V. Určení zájemců, kterým bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií Všechny nově upisované Akcie v počtu 3.530 ks budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, jimiž jsou: obec Staré Město, se sídlem na adrese Staré Město čp. 66, PSČ: 793 33 Staré Město, IČ: 005 76 051 (dále jen obec Staré Město), kterému Společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsal celkem 2.210 ks Akcií s pecifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 2.210.000,-Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 2.210.000,-Kč. Obec Leskovec nad Moravicí, se sídlem na adrese Leskovec nad Moravicí čp. 42, PSČ: 793 68, IČ: 002 96 155 (dále jen obec Leskovec nad Moravicí), kterému Společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsal celke m 1.320 ks Akcií specifikovaných pod bodem II, v úhrnné jmenovité hodnotě 1.320.000,-Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 1.320.000,-Kč. VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky VII. Místo upisování nových Akcií a upisovací lhůta Místo upisování nových Akcií: Místem upisování Akcií je sídlo obchodní společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese Bruntál, třída Práce 42, PSČ: 792 01. Upisovací lhůta: Určení zájemci mohou upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti pouze do konce upisovací lhůty, jejíž délka je stanovena ode dne 17. 06. 2016 - do dne 30. 09. 2016 (dále jen upisovací lhůta). Upsáním Akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi Společností, na straně jedné a určeným zájemcem uvedeným pod bodem V., jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy účastníků obou smluvních stran, ve lhůtě pro upsání akcií (v upisovací lhůtě). Společnost první den upisovací lhůty doručí každému určenému zájemci na adresu jeho sídla, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií opatřený úředně ověřenými podpisy osob členů představe nstva oprávněných jednat za Společnost, jenž bude mít náležitosti stanovené v ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterým Společnost příslušnému určenému zájemci nabídne upsání Akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v takovém počtu kusů , jaký schválila řádná valná hromada Společnosti, jako protiplnění za nepeněžitý vklad příslušného určeného zájemce, s výzvou k přijetí tohoto návrhu smlouvy o upsání akcií nejpozději do konce upisovací lhůty, tj. do dne 30. 09. 2016 (dále jen návrh smlou vy o upsání akcií). Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže určený zájemce do konce upisovací lhůty projeví vůči Společnosti souhlas s doručeným návrhem smlouvy o upsání akcií. Souhlas s návrhem smlouvy o upsání akcií určený zájemce projeví tím způso bem, že doručený návrh smlouvy o upsání akcií podepíše (s úředním ověřením tohoto podpisu) osoba (starosta obce) oprávněná jednat jménem či za určeného zájemce, jakožto upisovatele a takto podepsanou smlouvu o upsání akcií doručí nejpozději do dne 30. 09. 2016 do místa pro upisování nových Akcií na adresu: VaK Bruntál a.s., Bruntál, třída Práce 42, PSČ: 792 01. VIII. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místo pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místem pro splnění vkladové povinnosti určených zájemců spočívající ve vnesení předmětu nepeněžitých vkladů je: sídlo společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese Bruntál, třída Práce 42, PSČ: 792 01. Lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: Každý určený zájemce uvedený pod bodem V, jenž v upisovací lhůtě upsal jemu nabídnuté Akcie, je povinen splnit svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb., spočívající ve vnesení svého nepeněži tého vkladu specifikovaného pod bodem XIII., nebo pod bodem XIV. do základního kapitálu Společnosti do 60 dnů ode dne, kdy uzavře se Společností smlouvu o upsání akcií dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterou upíše příslušný počet nových Akcií upisov aných ke zvýšení základního kapitálu, jež mu Společnost v souladu s tímto usnesením valné hromady nabídla k upsání za jeho nepeněžitý vklad. Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií se splácí výlučně vnesením nepeněžitých vkladů určených zájemců, ve lhůtě pro vnesení jejich nepeněžitých vkladů. IX. Schválení nepeněžitého vkladu obce Staré Město, částky jeho ocenění a určení emisního kurzu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad obce Staré Město budou vydány Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce obce Staré Město do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIII. a souhlasí s tím, aby určený zájemce obec Staré Město vnesením tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. splatil celý emisní kurz všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 2.210.000,-Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Staré Město - specifikovanéh o (popsaného) pod bodem XIII., se oceňuje částkou ve výši 2.210.000,-Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3218-13/2016, vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a ta to částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII., se schvaluje. Za nepeněžitý vklad obce Staré Město specifikovaný pod bodem XIII., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 2.210.000,-Kč, společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve prospěch obce Staré Město celkem 2.210 ks kmenových Akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 2.210.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč), jejichž úhrnný emisní kurs činí 2.210.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč). Všechny tyto Akcie v počtu 2.210 ks budou vydány jako zaknihované cenné papíry připsáním na majetkový účet upisovatele - obce Steré Město vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. X. Schválení nepeněžitého vkladu obce Leskovec nad Moravicí, částky jeho ocenění a určení emisního kurzu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad obce Leskovec nad Moravicí budou vydány Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce obce Leskovec nad Moravicí do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIV. a souhlasí s tím, aby určený zájemce obec Leskovec nad Mora vicí vnesením tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. splatil celý emisní kurz všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 1.320.000,-Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Leskove c nad Moravicí - specifikovaného (popsaného) pod bodem XIV. se oceňuje částkou ve výši 1.320.000,-Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3217-12/2016, vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odha dy nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV., se schvaluje. Za nepeněžitý vklad obce Leskovec nad Moravicí specifikovaný pod bodem XIV., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 1.320.000,-Kč, společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve prospěch obce Leskovec nad Moravicí celkem 1.320 ks kmenových Akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 1.320.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč), jejichž úhrnný emisní kurs činí 1.320.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč). Všechny tyto Akcie v počtu 1.320 ks budou vydány jako zakni hované cenné papíry připsáním na majetkový účet upisovatele - obce Leskovec nad Moravicí vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. XI. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu obce Staré Město Určený zájemce obec Staré Město - splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. spočívající ve vnesení předmětu jejího nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. do základního kapitálu společnosti tak, že v sídle spole čnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám předsedy představenstva a místopředsedy představenstva Společnosti: i.písemné prohlášení obce Staré Město o vnesení jejího nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. učiněné ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb. s úředně ověřeným podpisem starosty obce Staré Město (nebo jiné osoby oprávněné za obec Staré Měst o takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle obce Staré Město, že za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vkládá do společnosti VaK Bruntál a.s. a převádí do její-ho vlastnictví př edmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou vodovodní řady E, F, H, N, č. majetkové evidence 8103-613312-00576051-1/1, specifikované pod bodem XIII. a schválené jako nepeněžitý vklad pod bodem IX. usnesení řádné valné hromady Společnosti ze dne 16. 06. 2016 o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jež byly jako nepeněžitý vklad ve svém souhrnu oceněny částkou ve výši 2.210.000,-Kč, na základě znaleckého posudku č. 3218-13/2016 ze dne 28. 04. 2016, vypracovaného ing. Mi-roslavem Bešíkem, soudním znalcem v obo ru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. K písemnému prohlášení obce Staré Město o vnesení nepeněžitého vkladu musí být připojena příloha obsahující položkový soupis předmětu nepeněžitého vkladu obce Staré Město specifikovaného pod bodem XIII. s jeho popisem - technickou a polohovou specifikací ve shodě s tím, jak je příslušný předmět nepeněžitého vkladu obce Staré Město specifikován (popsán) v tomto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 16. 06. 2016, ii.datový nosič, na kterém je v elektronické formě uložena majetková evidence vodovodů (vodovodních řadů) náležejících obci Staré Město - č. majetkové evidence 8103-613312-00576051-1/1, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu (vodovodního řadu) povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a předkládat vodoprávnímu úřadu iii.datový nosič, na kterém jsou v elektronické formě uloženy pasporty ke stavbám jednotlivých vodovodních řadů E, F, H, N uvedeným pod bodem XIII., jejich součástem a příslušenstvím, které obsahují do katastrální mapy zakreslené polohové určení vedení tr asy těchto jednotlivých vodovodních řadů v území, jakož i technickou specifikaci jednotlivých vodovodních řadů (materiál a průměry vodovodního potrubí) uvedených v pod bodem XIII., iv. projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám vodovodních řadů tvořícím předmět nepeněžitého vkladu specifikovaný pod bodem XIII., která specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu. Obec Staré Město splní povinnost předat Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu specifikovaný pod bodem XIII. způsobem traditio longa manu tak, že v sídle Společnosti předá k rukám předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti písemné prohláše ní obce Staré Město o vnesení nepeněžitého vkladu (bod i.), datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (vodovodních řadů) (bod ii.), datový nosič s pasporty vodovodů (vodovodních řadů) tvořících předmět nepeněžitého vkladu (bod iii.) a projektovou dokume ntaci jednotlivých staveb vodovodních řadů tvořících předmět nepeněžitého vkladu (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu. XII. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu obce Leskovec nad Moravicí Obec Leskovec nad Moravicí splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. spočívající ve vnesení jejího nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV. tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám předsedy předst avenstva a místopředsedy představenstva společnosti: i.písemné prohlášení obce Leskovec nad Moravicí o vnesení jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV. učiněné ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb. s úředně ověřeným podpisem starosty obce Leskovec nad Moravicí (nebo jiné osoby oprávněné z a obec Leskovec nad Moravicí takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle obce Leskovec nad Moravicí, že za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. vkládá do společnosti VaK Bruntál a.s. ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. a převádí do jejího vlastnictví předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou vodovodní řady A, C, E, F, G a revizní šachta RŠ2A č. majetkové evidence 8103-680010-00296155-1/1, specifikované pod bodem XIV. a schválené jako ne-peněžitý vklad pod bodem X. usnes ení řádné valné hromady Společnosti ze dne 16. 06. 2016 o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jež byly jako nepeněžitý vklad ve svém souhrnu oceněny částkou ve výši 1.320.000,-Kč, na základě znaleckého posudku č. 3217-12/2016 ze dne 28. 04. 2016, vyp racovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. K písemnému prohlášení obce Leskovce nad Moravicí o vnesení nepeněžitého vkladu musí být připojena příloha obsahující položkový soupis před mětu nepeněžitého vkladu obce Leskovec nad Moravicí specifikovaného pod bodem XIV. s jeho popisem - technickou a polohovou specifikací ve shodě s tím, jak je příslušný předmět nepeněžitého vkladu obce Leskovec nad Moravicí specifikován v usnesení řádné va lné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 16. 06. 2016 ii.datový nosič, na kterém je v elektronické formě uložena majetková evidence vodovodů (vodovodních řadů) náležejících obci Leskovec nad Moravicí - č. majetkové evidence 8103-680010-00296155-1/1, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu (vodovodn ích řadů) povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a předkládat vodoprávnímu úřadu iii.datový nosič, na kterém jsou v elektronické formě uloženy pasporty ke stavbám jednotlivých vodovodních řadů A, C, E, F, G a revizní šachty RŠ2A uvedeným pod bodem XIV., jejich součástem a příslušenstvím, které obsahují do katastrální mapy za-kreslené polohové určení vedení trasy těchto jednotlivých vodovodních řadů a revizní šachty v území, jakož i technickou specifikaci jednotlivých vodovodních řadů a revizní šachty (materiál a průměry vodovodního potrubí) uvedených pod bodem XIV., iv. projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám vodovodních řadů a revizní šachty tvořících předmět nepeněžitého vkladu uvedeným pod bodem XIV., která specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu. Obec Leskovec nad Moravicí splní povinnost předat Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu položkově specifikovaný pod bodem XIV. způsobem traditio longa manu tak, že v sídle Společnosti předá k rukám předsedy a místopředsedy představenstva Společnos ti písemné prohlášení obce Leskovec nad Moravicí o vnesení nepeněžitého vkladu (bod i.), datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (vodovodních řadů) (bod ii), datový nosič s pasporty vodovodů (vodovodních řadů) tvořících předmět nepeněžitého vkladu (bo d iii.) a projektovou dokumentaci jednotlivých staveb vodovodních řadů a revizní šachty tvořících předmět nepeněžitého vkladu (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu. XIII. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Staré Město: Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce obec Staré Město ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vložil do společnosti VaK Bruntál a.s. za účelem zvýšení své účasti v ní a splacení celého emisního kurzu všech jím upsaných Akcií, níže specifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu, kterými jsou - vodovodní řady ve smyslu legální definice provedené v ust. § 1 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizací ch v platném znění, náležející obci Staré Město, č. majetkové evidence 8103-613312-00576051-1/1, oceněné ve znaleckém posudku č. 3218-13/2016, ze dne 28. 04. 2016, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem, a to: Vodovodní řad N sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 983 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PE (Polyethylen), rok pořízení 2009, uložený v pozemcích těchto parc. č.: 254/1, 994, 942, 209, 206/1, 205, st. 4 3/1, 1012, 198, 197. 842, 189, 188/1, 118/3, 930/2, 159, 155/1, 155/2, 775/8, 775/9, 775/10, 775/1, 123, 118, 116/1, 116/2, 928, 112/1, 107, 925, 108/1, 108/3, 105/1, 105/2, 725/7, 56, 64, 995/2, 18/3, které se všechny nacházejí v k.ú. Malá Véska. Vodovodní řad E sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 196 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC (Polyvinylchlorid), rok pořízení 2002, uložený v pozemcích parc. č. 2891/1, parc.č. 2878/7, parc.č. 534/2, p arc.č. 535/1, které se všechny nacházejí v k.ú. Staré Město u Bruntálu. Vodovodní řad F sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 221 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC (Polyvinylchlorid), rok pořízení 2002, uložený v pozemcích parc. č. 2891/1, parc.č. 2909, parc.č. 568/8, kter é se všechny nacházejí v k.ú. Staré Město u Bruntálu. Vodovodní řad H sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 362 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC (Polyvinylchlorid), rok pořízení 2003, uložený v pozemcích parc. č. 2891/1 a parc.č. 2878/2, které se všechny nacházejí v k.ú. Staré Město u Bruntálu. XIV Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Leskovec nad Moravicí: Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce obec Leskovec nad Moravicí ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vložil do společnosti VaK Bruntál a.s. za účelem zvýšení své účasti v ní a splacení celého emisního kurzu všech jím upsaných Akcií, níže spec ifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu, kterými jsou - vodovodní řady ve smyslu legální definice provedené v ust. § 1 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích v platném znění, náležející obci Leskovec nad Moravicí, č. majetkové evidence 8103-680010-00296155-1/1, oceněné ve znaleckém posudku č. 3217-12/2016, ze dne 28. 04. 2016, vypracovaném soudním znal-cem ing. Miroslavem Bešíkem, a to: Vodovodní řad A sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 679 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení AC (azbestocement), rok pořízení 1959, uložený v pozemcích parc. č. 2431/1, parc.č. 2661, parc.č. st. 58/1, které se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí. Vodovodní řad C sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 160 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení LT (litina), rok pořízení 1976, uložený v pozemcích těchto parc. č.: st.38/8, 2543/16, 2466/6, 2466/1, st.44/2, 1837/6, 1837/15, 1837/20, které se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí. Vodovodní řad E sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 429 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC (polyvinylchlorid), rok pořízení 1999, uložený v pozemcích parc.č. 2431/5, parc.č. 2663/1, které se všechny n acházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí. Vodovodní řad F sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 419 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC (polyvinylchlorid), rok pořízení 1999, uložený v pozemcích těchto parc.č.: 2663/1, 2632/28, 2632/4, 329/1, 329 /2, 344/2, 371, 2614, 368, které se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí, obec Leskovec nad Moravicí. Vodovodní řad G sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 70 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení PE (polyethylen), rok pořízení 2004, uložený v pozemcích parc.č. 2431/1, parc.č. 3467/1, parc.č. 3467/3, kte-ré se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí. Revizní šachta RŠ2A v provedení monolitické betonové šachty s vnitřními rozměry 3,05m x 2,70m x 1,70 m a ocelovým poklopem o rozměrech 60/60 cm, umístěná na pozemku parc.č. 2431/1 v k.ú. Leskovec nad Moravicí, která tvoří jednotný funkční celek s vodovodn ím řadem A.
od 3. 2. 2015 do 29. 12. 2017
- Rozhodnutí valné hromady, sepsané notářským zápisem Nz 2056/2014, N 2136/2014 dne 21.08.2014 o zvýšení základního kapitálu : I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 104.273.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony dvě stě sedmdesát tři tisíce korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 289.336.000,- Kč (slovy: dvě stě osmd esát devět tisíc tři sta třicet šest tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 393.609.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tři miliony šest set devět tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 104.273.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony dvě stě sedmdesát tři tisíce korun českých), se nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upisováním těchto nových akcií, které Společnost vydá jako zaknihované cenné papíry: Počet upisovaných akcií (celkem): 104.273 ks (slovy: jedno sto čtyři tisíce dvě stě sedmdesát tři kusy) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 104.273.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony dvě stě sedmdesát tři tisíce korun českých) Druh upisovaných akcií: kmenové Forma upisovaných akcií: na jméno (dále jen Akcie) III. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz 1 ks upisované Akcie: 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií: 104.273.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony dvě stě sedmdesát tři tisíce korun českých) IV. Přednostní právo na upisování akcií Všechny upisované Akcie budou vydány jako protiplnění za nepeněžité vklady určených zá-jemců specifikované pod bodem XIII. a XIV. Emisní kurz všech nově upisovaných akcií se splácí výlučně nepeněžitými vklady určených zájemců, a proto akcionářům ze zákona nenáleží přednostní právo na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. V. Určení zájemců, kterým bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií Všechny nově upisované Akcie v počtu 104.273 ks (slovy: jedno sto čtyři tisíce dvě stě sedm-desát tři kusy) budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, kterými jsou: Město Bruntál, se sídlem na adrese Bruntál, Nádražní 994/20, IČ: 002 95 892, kterému Společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsal celkem 53.490 ks (slovy: padesát tři tisíce čtyři sta devadesát kusů) Akc ií specifikovaných pod bodem II, v úhrnné jmenovité hodnotě 53.490.000,- Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých), za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 53.490.000,- Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři st a devadesát tisíc korun českých). Město Rýmařov, se sídlem na adrese Rýmařov, Náměstí míru 230/1, IČ: 002 96 317, kterému Společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsal celkem 50.783 ks (slovy: padesát tisíc sedm set osmdesát tři kusy) Akc ií specifikovaných pod bodem II, v úhrnné jmenovité hodnotě 50.783.000,- Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun českých), za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 50.783.000,- Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmd esát tři tisíce korun českých). VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. VII. Místo upisování akcií a upisovací lhůta Místem upisování Akcií je: sídlo obchodní společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese Bruntál, třída Práce 42. Určení zájemci jsou povinni upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. v upisovací lhůtě, jejíž délka je stanovena ode dne 22.08.2014 (slovy: dvacátého druhého srpna roku dvatisícečtrnáct) (včetně) - do dne 30.09.2014 (slovy: třicátého září roku dvatisícečtrnáct) (včetně). Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi Společností, na straně jedné a určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. Spole čnost první den upisovací lhůty doručí každému určenému zájemci na adresu jeho sídla, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (ve trojím vyhotovení) opatřený úředně ověřenými podpisy osob členů představenstva oprávněných jednat za Společnost, jenž bude m ít náležitosti uvedené v ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterým Společnost příslušnému určenému zájemci nabídne upsání Akcií v počtu, jaký valná hromada schválila jako protiplnění za nepeněžitý vklad příslušného zájemce. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže určený zájemce nejpozději do dne 30.09.2014 (slovy: třicátého září roku dvatisícečtrnáct), projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu smlouvy o upsání akcií tímto způsobem: a)podpisem osoby oprávněné jednat za příslušného určeného zájemce učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o upsání akcií před orgánem pověřeným ověřováním pravosti podpisů (legalizace) a současně b)doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy o upsání akcií do místa pro upisování nových akcií, na adresu: VaK Bruntál a.s., Bruntál, třída Práce 42. VIII. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místem pro splnění vkladové povinnosti určených zájemců spočívající ve vnesení předmětu nepeněžitých vkladů je: sídlo společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese Bruntál, třída Práce 42. Každý z určených zájemců je povinen splnit svou vkladovou povinnost spočívající ve vnesení svého nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. nebo pod bodem XIV. - do 90-ti (slovy: devadesáti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání nových Akcií dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterou příslušný určený zájemce, jakožto upisovatel, uzavře se Společností, a kterou upíše příslušný počet nových Akcií, jež mu Společnost v souladu s tímto usnesením valné hromady nabídla k upsání za jeho nepeněžitý vkla d. Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií se splácí výlučně nepeněžitými vklady určených zájemců ve lhůtě pro vnesení jejich nepeněžitých vkladů. IX. Schválení nepeněžitého vkladu města Bruntál, částky jeho ocenění a určení emisního kurzu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad města Bruntál budou vydány Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce - města Bruntál do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIII. a souhlasí s tím, aby určený zájemce město Bruntál ve smyslu ust. § 15 z ákona č. 90/2012 Sb., vneslo do společnosti VaK Bruntál a.s., za účelem zvýšení své účasti v ní, nepeněžitý vklad, jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIII. Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce - města Bruntál - specifikovaného (popsaného) pod bodem XIII., se oceňuje částkou ve výši 53.490.000,-Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých), stanovenou na základě znaleckého po sudku č. 3134-01/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.07.2014 (slovy: desátého července roku dvatisícečtrnáct), vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII., se schvaluje. Za nepeněžitý vklad města Bruntál specifikovaný pod bodem XIII., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 53.490.000,-Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých), společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve prospěch města Bruntál celke m 53.490 ks (slovy: padesát tři tisíce čtyři sta devadesát kusů) kmenových akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 53.490.000,-Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých) (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.00 0,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž úhrnný emisní kurs činí 53.490.000,- Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých) (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. X. Schválení nepeněžitého vkladu města Rýmařov, částky jeho ocenění a určení emisního kurzu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad města Rý-mařov budou vydány Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce - města Rýmařov do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIV. a souhlasí s tím, aby určený zájemce město Rýmařov ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb., vneslo do společnosti VaK Bruntál a.s., za účelem zvýšení své účasti v ní, nepe-něžitý vklad, jehož předmět je specifikován pod bodem XIV. Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce - města Rýmařov - specifikovaného (popsaného) pod bodem XIV. se oceňuje částkou ve výši 50.783.000,-Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun českých), stanovenou na základě znaleckého pos udku č. 3135-02/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.07.2014 (slovy: desátého července roku dvati-sícečtrnáct), vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hod noty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV., se schvaluje. Za nepeněžitý vklad města Rýmařov specifikovaný pod bodem XIV., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 50.783.000,- Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun českých), společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve prospěch města Rýmařov celkem 50.783 ks (slovy: padesát tisíc sedm set osmdesát tři kusy) kmenových akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 50.783.000,- Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun čes-kých) (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž úhrnný emisní kurs činí 50.783.000,- Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun českých) (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny ty to akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. XI. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu města Bruntál Určený zájemce - město Bruntál - splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. spočívající ve vnesení předmětu jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám p ředsedy představenstva a dalšího člena představenstva Společnosti: i.písemné prohlášení města Bruntál o vnesení jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. s úředně ověřeným podpisem starosty města Bruntál (nebo jiné osoby oprávněné za město Bruntál takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle města Bruntál, že za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. vkládá do společnosti VaK Bruntál a.s. a předává do jejího vlastnictví předmět nepeněžitého vkladu specifikovaný v usnesení valné hromady ze dne 21.08.2014 (slovy: dvacátého první ho srpna roku dvatisícečtrnáct) o zvýšení základního kapitálu, který byl ve svém souhrnu oceněn částkou ve výši 53.490.000,-Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých), na základě znaleckého posudku č. 3134-01/2014 ve znění Dod atku č. 1 ze dne 10.07.2014 (slovy: desátého července roku dvatisícečtrnáct), vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. K písemnému prohlášení města Bruntál o vnesení nepeněžitéh o vkladu musí být připojena příloha obsahující položkový soupis předmětu nepeněžitého vkladu města Bruntál specifikovaného pod bodem XIII. s jeho popisem - technickou a polohovou specifikací ve shodě s tím, jak je příslušný předmět nepeněžitého vkladu měs ta Bruntál specifikován v tomto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 21.08.2014 (slovy: dvacátého prvního srpna roku dvatisícečtrnáct), ii.datový nosič, na kterém je v elektronické formě uložena majetková evidence vodo-vodu pro veřejnou potřebu náležejícího městu Bruntál - č. majetkové evidence 8103-613169-00295892-1, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu povinen vést a vykaz ovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a předkládat vodoprávnímu úřadu iii.datový nosič, na kterém jsou v elektronické formě uloženy pasporty ke stavbám jed-notlivých vodovodních řadů a vodárenských objektů položkově uvedeným pod bodem XIII., jejich součástem a příslušenstvím, které obsahují do katastrální mapy zakreslené po lohové určení vedení trasy příslušného vodovodního řadu v území a umístění vodárenských objektů na trase vodovodu, jakož i technickou specifikaci příslušných vodovodních řadů (materiál a průměry vodovodního potrubí) a jejich vodárenských objektů položkově uvedených v pod bodem XIII., jež provozně souvisí s příslušnými vodovody (vodovodními řady) iv. projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám předmětu vkladu uvedeným pod bodem XIII., která specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu v.klíče od vodojemu Uhlířský Vrch (dolní tlakové pásmo) Město Bruntál splní povinnost předat Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu položkově specifikovaný pod bodem XIII. způsobem traditio longa manu tak, že v sídle Společnosti předá k rukám předsedy představenstva a dalšího člena představenstva Společ nosti písemné prohlášení města Bruntál o vnesení nepeněžitého vkladu (bod i.), datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (bod ii.), datový nosič s pasporty vodovodů tvořících před-mět nepeněžitého vkladu (bod iii.) a projektovou dokumentaci staveb předm ětu nepeněžitého vkladu (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu a dále klíče od vodojemu Uhlířský Vrch. XII. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu města Rýmařov Město Rýmařov splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. spočívající ve vnesení jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV. tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám předsedy představenstva a dalš ího člena představenstva společnosti: i.písemné prohlášení města Rýmařov o vnesení jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV. s úředně ověřeným podpisem starosty města (nebo jiné osoby oprávněné za město Rýmařov takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle města Rýmařov, že za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. vkládá do společnosti VaK Bruntál a.s. a předává do jejího vlastnictví předmět nepeněžitého vkladu specifikovaný v usnesení valné hromady ze dne 21.08.2014 (slovy: dvacátého prvního srpna r oku dvatisícečtrnáct) o zvýšení základního kapitálu, který byl ve svém souhrnu oceněn částkou ve výši 50.783.000,- Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun českých), na základě znaleckého posudku č. 3135-02/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.07.2014 (slovy: desátého července roku dvatisícečtrnáct), vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. K písemnému prohlášení města Rýmařov o vnesení nepeněžitého vkladu m usí být připojena příloha obsahující položkový soupis předmětu nepeněžitého vkladu města Rýmařov specifikovaného pod bodem XIV. s jeho popisem - technickou a polohovou specifikací ve shodě s tím, jak je příslušný předmět nepeněžitého vkladu města Rýmařov specifikován v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 21.08.2014 (slovy: dvacátého prvního srpna roku dvatisícečtrnáct); ii.datový nosič, na kterém je v elektronické formě uložena majetková evidence vodovo-dů pro veřejnou potřebu náležejícího městu Rýmařov - č. majetkové evidence 8120-643556-00296317-2/1, 8120-744573-00296317-1/1, 8120-744468-00296317-1/1, 8120-744603-0029 6317-1/1, 8120-744751-00296317-1/2, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kan alizací a předkládat vodoprávnímu úřadu iii.datový nosič, na kterém jsou v elektronické formě uloženy pasporty ke stavbám jednotlivých vodovodních řadů a vodárenských objektů, položkově uvedeným pod bodem XIV, jejich součástem a příslušenstvím, které obsahují do katastrální mapy zakreslené polo hové určení vedení trasy příslušného vodovodního řadu v území a umístění vodárenských objektů na trase vodovodu, jakož i technickou specifikaci příslušných vodovodních řadů (materiál a průměry vodovodního potrubí) a jejich vodárenských objektů, položkově uvedených pod bodem XIV., jež provozně souvisí s příslušnými vodovody (vodovodními řady), iv. projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám předmětu vkladu uvedeným pod bo-dem XIV., která specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu v.klíče od vodojemu Edrovice a od vodojemu Rýmařov - koncový. Město Rýmařov splní povinnost předat Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu položkově specifikovaný pod bodem XIV. způsobem traditio longa manu tak, že v sídle Společnosti předá k rukám předsedy představenstva a dalšího člena představenstva Společn osti písemné prohlášení města Rýmařov o vnesení nepeněžitého vkladu (bod i.), datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (bod ii), datový nosič s pasporty vodovodů tvořících předmět nepeněžitého vkladu (bod iii.) a projektovou dokumentaci staveb předmětu vkladu (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu a dále klíče od vodojemu Edrovice a od vodojemu Rýmařov koncový. XIII. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce města Bruntál: Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce město Bruntál ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vnesl do společnosti VaK Bruntál a.s. za účelem zvýšení své účasti v ní, níže specifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu: Inženýrskou síť, kterou je vodovody pro veřejnou potřebu ve smyslu legální definice prove-dené v ust. § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích v platném znění, náležející městu Bruntál č. majetkové evidence 8103-613169-00295892-1, oce něný ve zna-leckém posudku č. 3134-01/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.07.2014 (slovy: desátého července roku dvatisícečtrnáct), vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem, umístěný v katastrálním území Bruntál-město, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, sestávající ze souboru vodovodních řadů s příslušenstvím, vodárenských objektů, staveb a zařízení pro úpravu a shromažďování vody (vodojem) a vodovodních přípojek, jejichž technická specifikace (průměr, délka, profil vodovodn ího potrubí), materiál ze kterého jsou provedeny, polohové určení (podle názvů jednotlivých ulic ve města Bruntál, nebo parcelních čísel pozemků v k.ú. Bruntál-město, anebo podle označení názvu vodojemu, ze kterého je voda příslušným vodovodním řadem při váděna, anebo podle názvu (označení) určité lokality ve městě Bruntál, do které je voda příslušným vodovodním řadem přiváděna a nebo podle názvu významného geografického bodu v příslušném katastrálním území, či názvu orientačního místa ve městě Bruntál), jsou popsány tak, jak je obsaženo v Příloze č. 1 pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 21.08.2014 (slovy: dvacátého prvního srpna roku dvatisícečtrnáct) s tím, že text Přílohy č. 1 Pozvánky obsahující specifikaci předmětu nepeněžitého vkladu města Bruntál se vkládá do této části rozhodnutí a tvoří nedílnou obsahovou součást tohoto bodu XIII. s upřesněním, že údaj přípoj.Bruntál obsažený ve 4. sloupci, na řádcích 6, 7 a 8 od spodu znamená vodovodní přípojky Text Přílohy č. 1: PŘÍLOHA Č. 1 Popis předmětu nepeněžitého vkladu města Bruntál (technická specifikace, materiálové provedení, polohové určení) Inženýrská síť vodovod pro veřejnou potřebu náležející městu Bruntál č. majetkové evidence 8103-613169-00295892-1: Průměr v (mm)délka v (m)materiálUlice (Bruntál)vlastníksouhrnné profilydatum poř. 200438OC00Krnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972 15070OC00Krnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972 15020OC00Krnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972 150100OC00Krnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972 150220OC00Krnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972 150143OC00Krnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972 400266OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 40095OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 400136OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 40081OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 400273OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 400190OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 40081OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 400494OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 400263OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 300121OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001985 400225OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 400100OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 400490OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 400348OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 400352OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 400401OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985 300132OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001985 25022OCprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963 250285OCprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963 400418OCprivKozinecměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001963 15075PVCprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963 150211LTprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963 1502LTprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963 250257OCprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963 250218OCprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963 150295LTprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963 400245OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968 400289OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968 400122OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968 400173OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968 400101OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968 2002OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001968 400248OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968 400203OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968 40084OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968 400107OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968 400234OC9.Květnaměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001962 100104LT9.Květnaměsto Bruntáldo DN 1001962 12590LT9.Květnaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001962 1251LT9.Květnaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001962 20099LT9.Květnaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001962 4001OC9.Květnaměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001962 6586LTAlšovaměsto Bruntáldo DN 1001964 15081PVCBezručovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 8078LTBezručovaměsto Bruntáldo DN 1001981 15058PVCBezručovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 4014PEBrothánkovaměsto Bruntáldo DN 1001985 4088PEBrothánkovaměsto Bruntáldo DN 1001985 10098LTCihelníměsto Bruntáldo DN 1001981 8090PVCČajkovskéhoměsto Bruntáldo DN 1001997 8049PVCČajkovskéhoměsto Bruntáldo DN 1001997 6516LTČechovaměsto Bruntáldo DN 1001970 20023OCČelakovskéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971 20097OCČelakovskéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971 200131OCČelakovskéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971 800LTČeskáměsto Bruntáldo DN 1001964 8010LTČeskáměsto Bruntáldo DN 1001964 8097LTČeskáměsto Bruntáldo DN 1001964 8071LTČeskáměsto Bruntáldo DN 1001964 80247OCČeskáměsto Bruntáldo DN 1001964 8049LTČeskáměsto Bruntáldo DN 1001964 80102LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 80168LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 8013LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 806LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 8073LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 8043LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 8061LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 8050LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 8088LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 8060LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 80104LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 8043LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 8030LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964 15035LTDělnickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 150116LTDělnickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 150184LTDělnickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 8041LTDělnickáměsto Bruntáldo DN 1001981 8011LTDělnickáměsto Bruntáldo DN 1001981 8020LTDělnickáměsto Bruntáldo DN 1001981 8019LTDělnickáměsto Bruntáldo DN 1001981 15012LTDělnickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15050LTDělnickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15091PVCDlouháměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001994 15087PVCDlouháměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001994 100216PVCDobrovskéhoměsto Bruntáldo DN 1001987 10066PVCDobrovskéhoměsto Bruntáldo DN 1001987 200142OCDolníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 200162OCDolníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15026LTDolníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15073LTDolníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15065LTDolníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 8039LTDolníměsto Bruntáldo DN 1001981 20019OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 400127OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001989 20020PVCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 20069PVCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 20084OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 2006OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 2002PVCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 200124PVCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 2009OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 20045OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 15021LTDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001898 15025LTDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001898 15021LTDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001898 15050LTDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001898 15021LTDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001898 15045OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 15074OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 15095OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 807LTDr. E. Benešeměsto Bruntáldo DN 1001898 807LTDr. E. Benešeměsto Bruntáldo DN 1001898 40025OCDružebníměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001981 2002OCDružebníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 40018OCDružebníměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001981 15052LTDukelskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001975 15043LTDukelskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001975 150153LTDukelskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001975 15012LTDukelskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001975 150107LTDukelskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001975 6552LTDvořákovaměsto Bruntáldo DN 1001964 6574LTDvořákovaměsto Bruntáldo DN 1001964 80136LTDvořákovaměsto Bruntáldo DN 1001964 10056PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 1001982 10063PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 1001982 10027PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 1001982 10063PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 1001982 10084PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 1001982 10047PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 1001982 10043PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 1001982 10033PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 1001982 6565LTErbenovaměsto Bruntáldo DN 1001964 8079LTFibichovaměsto Bruntáldo DN 1001898 804LTFügnerovaměsto Bruntáldo DN 1001996 8021PVCFügnerovaměsto Bruntáldo DN 1001996 100127PVCHálkovaměsto Bruntáldo DN 1001981 65110LTHálkovaměsto Bruntáldo DN 1001938 150128LTHorníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 15013LTHorníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 15011LTHorníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 8049LTHorníměsto Bruntáldo DN 1001967 8037LTHorníměsto Bruntáldo DN 1001967 8058LTHorovaměsto Bruntáldo DN 1001898 8063LTHorovaměsto Bruntáldo DN 1001898 8059LTHorovaměsto Bruntáldo DN 1001898 80107LTHorovaměsto Bruntáldo DN 1001898 10096LTHorovaměsto Bruntáldo DN 1001898 10020LTHorovaměsto Bruntáldo DN 1001898 10078LTHorovaměsto Bruntáldo DN 1001898 10073LTHorovaměsto Bruntáldo DN 1001898 150119PVCHusovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15026PVCHusovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 65121LTHusovaměsto Bruntáldo DN 1001948 8020LTHybešovaměsto Bruntáldo DN 1001964 808LTHybešovaměsto Bruntáldo DN 1001964 8083LTHybešovaměsto Bruntáldo DN 1001964 8037LTHybešovaměsto Bruntáldo DN 1001964 30054OCChelčickéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001987 80145LTChelčickéhoměsto Bruntáldo DN 1001967 100255PVCChelčickéhoměsto Bruntáldo DN 1001975 10095PVCChelčickéhoměsto Bruntáldo DN 1001975 10036PVCChelčickéhoměsto Bruntáldo DN 1001975 8051PVCChelčickéhoměsto Bruntáldo DN 1001975 8051PVCChelčickéhoměsto Bruntáldo DN 1001975 30040OCChelčickéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001987 100149PVCI. Olbrachtaměsto Bruntáldo DN 1001980 8044LTI. Olbrachtaměsto Bruntáldo DN 1001967 80198LTI. Olbrachtaměsto Bruntáldo DN 1001967 8074LTI. Olbrachtaměsto Bruntáldo DN 1001967 100199LTJ. E. Purkyněměsto Bruntáldo DN 1001967 8032LTJ. E. Purkyněměsto Bruntáldo DN 1001967 20026LTJ. E. Purkyněměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 8085PVCJ. Ježkaměsto Bruntáldo DN 1001990 10016OCJ. Ladyměsto Bruntáldo DN 1001967 10075LTJ. Ladyměsto Bruntáldo DN 1001967 80147PVCJ. Werichaměsto Bruntáldo DN 1001994 15070PVCJanáčkovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001986 15053PVCJanáčkovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001986 150131PVCJanáčkovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001986 200164LTJaselskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 20076LTJaselskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 10091LTJaselskáměsto Bruntáldo DN 1001981 300167OCJesenickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001977 20040OCJesenickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001977 50160PEJesenickáměsto Bruntáldo DN 1001977 10040PVCJezdeckáměsto Bruntáldo DN 1001997 80136PVCJezdeckáměsto Bruntáldo DN 1001997 8045PVCJezdeckáměsto Bruntáldo DN 1001997 150115OCJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15064OCJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15091OCJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 150117OCJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15089LTJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15083LTJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 200146OCJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 1506OCJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15015LTJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 150106PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001984 150116PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001984 15030PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001984 8029PVCJungmannovaměsto Bruntáldo DN 1001984 150135PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001984 150137PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001984 150100PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001984 15011PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001984 8068PVCK Lomuměsto Bruntáldo DN 1001988 150226LTK. H. Máchyměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971 8071PeK. H. Máchyměsto Bruntáldo DN 1002008 80114PeK. Světléměsto Bruntáldo DN 1002009 80118LTKamennáměsto Bruntáldo DN 1001967 2532PEKavalcovaměsto Bruntáldo DN 1001972 150150LTKavalcovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 1501LTKavalcovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 15029LTKavalcovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 15042LTKavalcovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 8037PVCKavalcovaměsto Bruntáldo DN 1001978 8044LTKavalcovaměsto Bruntáldo DN 1001967 8079LTKavalcovaměsto Bruntáldo DN 1001967 80120LTKomenskéhoměsto Bruntáldo DN 1001938 4024PEKomenskéhoměsto Bruntáldo DN 1001978 8059PVCKostelníměsto Bruntáldo DN 1001997 80104PVCKostelníměsto Bruntáldo DN 1001997 802PVCKostelníměsto Bruntáldo DN 1001997 8015LTKostelníměsto Bruntáldo DN 1001938 8099LTKrátkáměsto Bruntáldo DN 1001964 150188OCKrnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 150145OCKrnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 3002OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 300104OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 300326OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 300279OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 300149OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 300124OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 30059OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 300109PVCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001990 150125OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 200111LTKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001992 8070LTKvětnáměsto Bruntáldo DN 1001997 10073LTLidickáměsto Bruntáldo DN 1001989 10044LTLidickáměsto Bruntáldo DN 1001989 10079PVCLidickáměsto Bruntáldo DN 1001985 1003PVCLidickáměsto Bruntáldo DN 1001985 10090PVCLidickáměsto Bruntáldo DN 1001985 4079LTLidickáměsto Bruntáldo DN 1001938 8040PVCLidickáměsto Bruntáldo DN 1001985 10097OCLomenáměsto Bruntáldo DN 1001980 8077LTLomenáměsto Bruntáldo DN 1001980 50131PELomenáměsto Bruntáldo DN 1001980 65105LTLučníměsto Bruntáldo DN 1001964 125 PVCM. Tyršeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3002004 65108LTMánesovaměsto Bruntáldo DN 1001964 6522LTMánesovaměsto Bruntáldo DN 1001964 8058LTMánesovaměsto Bruntáldo DN 1001964 10028LTMlýnskáměsto Bruntáldo DN 1001964 8095LTMlýnskáměsto Bruntáldo DN 1001964 8082OCMotlochovaměsto Bruntáldo DN 1001964 8039OCMotlochovaměsto Bruntáldo DN 1001964 15051OCMotlochovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964 15023LTNa Kopečkuměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972 15018LTNa Kopečkuměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972 15011LTNa Kopečkuměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972 20054LTNa Kopečkuměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972 100125LTNa Svahuměsto Bruntáldo DN 1001971 10077LTNa Svahuměsto Bruntáldo DN 1001971 10073LTNa Svahuměsto Bruntáldo DN 1001971 8085LTNa Svahuměsto Bruntáldo DN 1001971 8050LTNa Svahuměsto Bruntáldo DN 1001971 8068PVCNa Vyhlídceměsto Bruntáldo DN 1001992 100161LTNa Výsluníměsto Bruntáldo DN 1001971 15076LTNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964 15020OCNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964 20062LTNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964 20075LTNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964 20033OCNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964 200101LTNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964 200247LTNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964 80134LTNádražníměsto Bruntáldo DN 1001964 80124LTNádražníměsto Bruntáldo DN 1001964 8033LTNádražníměsto Bruntáldo DN 1001964 8076LTNádražníměsto Bruntáldo DN 1001964 150203OCNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964 400100OCNám. 1.Májeměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001976 2003OCNám. 1.Májeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001976 20048OCNám. 1.Májeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001976 20048OCNám. 1.Májeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001976 12519LTNám. J. Žižkyměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001938 15071OCNám. J. Žižkyměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001938 125 PVCNám. Míruměsto Bruntálod DN 101 do DN 3002004 125 PVCNám. Míruměsto Bruntálod DN 101 do DN 3002004 80 PVCNám. Míruměsto Bruntáldo DN 1002004 65 PVCNám. Míruměsto Bruntáldo DN 1002004 8062LTNeumannovaměsto Bruntáldo DN 1001967 100124PVCNezvalovaměsto Bruntáldo DN 1001978 100150LTNezvalovaměsto Bruntáldo DN 1001978 10092LTNezvalovaměsto Bruntáldo DN 1001978 10068PVCNezvalovaměsto Bruntáldo DN 1001978 10070PVCNezvalovaměsto Bruntáldo DN 1001978 15076PVCNováměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 150215PVCNováměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 150129LTObránců Míruměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 150117LTObránců Míruměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 20057LTOkružníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 8034LTOkružníměsto Bruntáldo DN 1001989 200136LTOkružníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 80116LTOkružníměsto Bruntáldo DN 1001989 801LTOkružníměsto Bruntáldo DN 1001989 15034LTOkružníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 200106LTOkružníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989 20071OCOlomouckáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 10042PVCOlomouckáměsto Bruntáldo DN 1001981 100205PVCOlomouckáměsto Bruntáldo DN 1001981 5042PEOlomouckáměsto Bruntáldo DN 1001981 150159LTOpavskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15062LTOpavskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15049LTOpavskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15086LTOpavskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 150104LTOpavskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 125 PVCOpletalovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3002004 125 PVCOpletalovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3002004 80107LTOsvobozeníměsto Bruntáldo DN 1001977 805LTOsvobozeníměsto Bruntáldo DN 1001977 8021LTOsvobozeníměsto Bruntáldo DN 1001977 12530LTOsvobozeníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001977 125177LTOsvobozeníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001977 20028LTPalackého nám.město Bruntálod DN 101 do DN 3001989 20083LTPalackého nám.město Bruntálod DN 101 do DN 3001989 20049LTPalackého nám.město Bruntálod DN 101 do DN 3001989 2003LTPalackého nám.město Bruntálod DN 101 do DN 3001989 20086PVCPalackého nám.město Bruntálod DN 101 do DN 3001989 150286PePartyzánskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3002012 8075LTPartyzánskáměsto Bruntáldo DN 1001970 8038LTPartyzánskáměsto Bruntáldo DN 1001970 80166OCPartyzánskáměsto Bruntáldo DN 1001970 80107LTPartyzánskáměsto Bruntáldo DN 1001970 8055OCPartyzánskáměsto Bruntáldo DN 1001970 80135PVCPěšíměsto Bruntáldo DN 1001997 8071LTPflegerovaměsto Bruntáldo DN 1001938 15029LTPionýrskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 20062LTPionýrskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 20045LTPionýrskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 400383OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001991 40026OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001991 4003OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001991 20077OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 2007OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 20082OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 20028OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 200122OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 20014OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 2002OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 20087LTPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 20099PVCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 20028PVCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 200122PVCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991 8062PVCPod Lipamiměsto Bruntáldo DN 1001991 150140OCPod Tratíměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001987 10064PVCPod Tratíměsto Bruntáldo DN 1001987 10032PVCPod Tratíměsto Bruntáldo DN 1001987 10087PVCPod Tratíměsto Bruntáldo DN 1001987 100117PVCPod Tratíměsto Bruntáldo DN 1001987 8085OCPod Tratíměsto Bruntáldo DN 1001987 80105PePod Vrbamiměsto Bruntáldo DN 1002008 8034LTPod Vrbamiměsto Bruntáldo DN 1001898 80224LTPod Vrbamiměsto Bruntáldo DN 1001972 80116OCPolníměsto Bruntáldo DN 1001964 80195PePožárníkůměsto Bruntáldo DN 1002011 100135PVCPříčnáměsto Bruntáldo DN 1001997 50103PEPříčnáměsto Bruntáldo DN 1001970 125150LTRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001969 2007LTRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001969 15070OCRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001969 12513LTRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001969 2005LTRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001969 12519LTRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001969 20023LTRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001969 20059OCRiegrův sadměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001975 20054OCRiegrův sadměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001975 80128LTRuskáměsto Bruntáldo DN 1001938 125157LTRuskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001938 20012OCRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971 100618PeRýmařovskáměsto Bruntáldo DN 1002012 200282LTRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971 20020LTRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971 20016LTRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971 200121LTRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971 15016PVCRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971 150262LTRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971 80130PVCSadováměsto Bruntáldo DN 1001969 8084PVCSeifertovaměsto Bruntáldo DN 1001979 100114PVCSkrbovickáměsto Bruntáldo DN 1001974 1006PVCSkrbovickáměsto Bruntáldo DN 1001974 80161PeSladovnickáměsto Bruntáldo DN 1002011 8080PVCSlovenskáměsto Bruntáldo DN 1001982 20067OCSmetanovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001970 1507LTSmetanovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001970 15087LTSmetanovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001970 15042LTSmetanovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001970 15093LTSmetanovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001970 8079LTSmetanovaměsto Bruntáldo DN 1001970 80119LTSmetanovaměsto Bruntáldo DN 1001970 15033LTSmetanovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001970 100157PVCStaroměstskáměsto Bruntáldo DN 1001996 80113PVCStaroměstskáměsto Bruntáldo DN 1001996 8017PVCStaroměstskáměsto Bruntáldo DN 1001996 10091PVCStaroměstskáměsto Bruntáldo DN 1001996 100123PVCStaroměstskáměsto Bruntáldo DN 1001996 8010LTSukovaměsto Bruntáldo DN 1001967 8011LTSukovaměsto Bruntáldo DN 1001967 15025OCSukovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967 80119LTSukovaměsto Bruntáldo DN 1001967 10084PVCŠimáčkovaměsto Bruntáldo DN 1001978 1006PVCŠimáčkovaměsto Bruntáldo DN 1001978 65177LTŠkolníměsto Bruntáldo DN 1001962 8057LTŠmilovskéhoměsto Bruntáldo DN 1001959 6578LTŠmilovskéhoměsto Bruntáldo DN 1001959 65127LTŠmilovskéhoměsto Bruntáldo DN 1001959 80130LTŠrámkovaměsto Bruntáldo DN 1001979 8075LTŠvermovaměsto Bruntáldo DN 1001971 8037LTŠvermovaměsto Bruntáldo DN 1001971 8023LTŠvermovaměsto Bruntáldo DN 1001971 8092LTŠvermovaměsto Bruntáldo DN 1001971 80123PVCŠvermovaměsto Bruntáldo DN 1001980 8059PVCŠvermovaměsto Bruntáldo DN 1001980 100125PVCT. Kronesovéměsto Bruntáldo DN 1001990 10031PVCT. Kronesovéměsto Bruntáldo DN 1001990 150276PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982 150232PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982 10035LTTř. Práceměsto Bruntáldo DN 1001964 150251PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982 150113PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982 15074PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982 150272PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982 150212PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982 65124LTU Elektrárnyměsto Bruntáldo DN 1001981 150119LTU Hřištěměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 15048LTU Hřištěměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 8028LTU Hřištěměsto Bruntáldo DN 1001981 150187OCU Potokaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 150141OCU Potokaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 150101OCU Potokaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 8081OCU Potokaměsto Bruntáldo DN 1001981 802OCU Potokaměsto Bruntáldo DN 1001981 10039PVCU Potokaměsto Bruntáldo DN 1001992 10050LTU Potokaměsto Bruntáldo DN 1001964 802OCU Potokaměsto Bruntáldo DN 1001981 8093OCU Potokaměsto Bruntáldo DN 1001981 8039LTU Rybníkaměsto Bruntáldo DN 1001964 10019LTU Rybníkaměsto Bruntáldo DN 1001964 8014LTU Rybníkaměsto Bruntáldo DN 1001964 10066LTU Rybníkaměsto Bruntáldo DN 1001964 15063PVCU Sopkyměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 40084OCUhlířskáměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001981 8059LTUhlířskáměsto Bruntáldo DN 1001981 40011OCUhlířskáměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001981 400150OCUhlířskáměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001981 150194LTUhlířskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 400107OCUhlířskáměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001981 4001OCUhlířskáměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001981 200139LTUhlířskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 20070LTUhlířskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 20085LTUhlířskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 8042LTUhlířskáměsto Bruntáldo DN 1001981 8046LTUhlířskáměsto Bruntáldo DN 1001981 20052LTUhlířskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981 8077LTV Alejiměsto Bruntáldo DN 1001971 100167PVCV Tábořeměsto Bruntáldo DN 1001987 15080PVCVančurovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001987 15073PVCVančurovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001987 1002PVCVančurovaměsto Bruntáldo DN 1001987 10045LTVančurovaměsto Bruntáldo DN 1001987 100109LTVančurovaměsto Bruntáldo DN 1001987 10020PVCVětrnáměsto Bruntáldo DN 1001990 10074PVCVětrnáměsto Bruntáldo DN 1001990 10075PVCVětrnáměsto Bruntáldo DN 1001990 10071PVCVětrnáměsto Bruntáldo DN 1001990 10015PVCVětrnáměsto Bruntáldo DN 1001990 10017PVCVětrnáměsto Bruntáldo DN 1001990 10072PVCVodárenskáměsto Bruntáldo DN 1001975 8034LTVodníměsto Bruntáldo DN 1001977 15032PVCVrchlickéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982 150205PVCVrchlickéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982 150165PVCVrchlickéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982 8049LTVrchlickéhoměsto Bruntáldo DN 1001982 150120PVCVrchlickéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982 100245OCVysokáměsto Bruntáldo DN 1001980 8067LTWolkerovaměsto Bruntáldo DN 1001967 8061LTWolkerovaměsto Bruntáldo DN 1001967 10026LTZahradníměsto Bruntáldo DN 1001981 10082LTZahradníměsto Bruntáldo DN 1001981 1007LTZahradníměsto Bruntáldo DN 1001981 8024LTZahradníměsto Bruntáldo DN 1001981 20050PVCZámecké nám.město Bruntálod DN 101 do DN 3001997 200 PVCZámecké nám.město Bruntálod DN 101 do DN 3002004 150112OCZámecké nám.město Bruntálod DN 101 do DN 3001971 6556LTZámecké nám.město Bruntáldo DN 1001938 15046PVCZápadníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001994 150251PVCZápadníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001994 15099PVCZápadníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001994 400207OCZeyerovaměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001983 15096LTZeyerovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964 150386LTZeyerovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964 15091PVCZeyerovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001983 15034LTZeyerovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964 20063OCŽlutý kopecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001970 250341OCŽlutý kopecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001970 25077OCŽlutý kopecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001970 3/4"-801457OC,LT,PEvodovodní přípojka Bruntálměsto Bruntál do DN 1001938-1960 3/4"-807285OC,LT,PEvodovodní přípojka Bruntálměsto Bruntál do DN 1001961-1981 32-805828LT,PEvodovodní přípojka Bruntálměsto Bruntál do DN 1001982-1993 Betonvodojem Uhl. Vrch (dolní tlakové pásmo) stavba na pozemku p.č.3431/31, p.č.3431/18, k.ú. Brun-tál-město, se všemi součástmi a příslušenstvímměsto Bruntálm3 užitného objemu 2 x 2501992 110173PVCJ. Voskovceměsto Bruntál od DN101 do DN 3002005 6350PEJ. Voskovceměsto Bruntál do DN 1002005 6320PEJ, Voskovceměsto Bruntál do DN 1002005 6329PEJ. Voskovceměsto Bruntál do DN 1002005 celková délka61410 Polohové určení všech shora specifikovaných vodovodních řadů a vodárenských objektů je obsaženo v pasportech vodovodů, ve formě zakreslení trasy vedení vodovodních řadů a umístění vodárenských objektů do katastrální mapy. Pasporty vodovodů ke všem shora s pecifikovaným vodovodním řadům a vodárenským objektům město Bruntál předá společnosti VaK Bruntál a.s. při vnesení svých nepeněžitých vkladů. Výklad použitých pojmů: Materiál: OC - znamená ocel, PVC - znamená Polyvinylchlorid, LT znamená litina, PE znamená Polyethylen 00OSRAM znamená přiváděcí vodovodní řad, který je veden z vodojemu pod názvem Kozinec (umístěného na vrchu Kozinec) - do průmyslové zóny města Bruntál, ve které má umístěn svůj závod společnost OSRAM Česká republika s.r.o. PrivKozinec znamená přiváděcí vodovodní řad, který je veden z vodojemu pod názvem Kozinec (umístěného na vrchu Kozinec) - ve směru do města Bruntál, k ul. Žlutý Kopec PrivUhVrch znamená přiváděcí vodovodní řad, který je veden: - z vodojemu pod názvem Uhlířský Vrch (horní tlakové pásmo) umístěného na pozemku parc.č. 3514/3, k.ú. Bruntál-město do vodojemu Uhlířský Vrch (dolní tlakové pásmo) umístěného na pozemku p.č. 3 431/31 a pozemku p.č. 3431/18, k.ú. Bruntál- město a dále ve směru do města Bruntál, k ulici Pod Lipami. XIV. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce města Rýmařov: Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce město Rýmařov ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vnesl do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. za účelem zvýšení své účasti v ní, níže specifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu: -Inženýrskou síť, kterou jsou vodovody pro veřejnou potřebu ve smyslu legální definice provedené v ust. § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích v platném znění, náležející městu Rýmařov č. majetkové evidence 8120-643556-00296317-2/1, 8120-744573-00296317-1/1, 8120-744468-00296317-1/1, 8120-744603-00296317-1/1, 8120-744751-00296317-1/2, oceněný ve znaleckém posudku č. 3135-02/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.07.2014 (slovy: desátého července roku dvatisícečtrnáct), vypracovaném so udním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem, umístěný v katastrálním území (k.ú.) Rýmařov, k.ú. Janovice u Rýmařova, k.ú. Edrovice, k.ú. Janušov, k.ú. Jamartice, kú. Ondřejov u Rýmařova, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, sestávající ze souboru níže uvedený ch vodovodních řadů s příslušenstvím, vodárenských objektů, staveb a zařízení pro jímání a odběr podzemní vody (prameniště), staveb a zařízení pro úpravu a shromažďování vody (vodojemy), jejichž technická specifikace (průměr, délka, profil vodovodního po trubí), materiál, ze kterého jsou provedeny, polohové určení (podle názvů jednotlivých ulic ve městě Rýmařov a jeho místních částech, nebo podle parcelních čísel pozemků v příslušném katastrálním území, a nebo podle názvu vodojemů, ze kterých je příslušný m vodovodním řadem voda přiváděna, a nebo podle názvu (označení) určité lokality ve městě Rýmařov a nebo podle názvu významného geografického bodu v příslušném katarálním území, či názvu orientačního místa ve městě Rýmařov) jsou popsány tak, jak je obsaž eno v Příloze č. 2 pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 21.08.2014 (slovy: dvacátého prvního srpna roku dvatisícečtrnáct) s tím, že text Přílohy č. 2 pozvánky obsahující specifikaci předmětu nepeněžitého vkladu města Rýmařov se vkládá do této části rozhodnutí a tvoří nedílnou obsahovou součást tohoto bodu XIV. s tímto následujícím upřesněním: -Upřesnění měrných jednotek: Měrnou jednotkou, ve které jsou specifikovány všechny průměry DN profilů vodovodního potrubí obsažených ve 3. sloupci Přílohy č. 2 jsou (mm). -Upřesnění stávajícího polohového určení části inženýrské sítě města Rýmařov, kterým je položka pod názvem: Přivaděcí řad v délce 4332 m, provedený z oceli a litiny, v k.ú. Rýmařov, Edrovice, Stříbrné Hory: Tento přiváděcí řad je veden z poslední sběrné jímky (šachty) prameniště umístěné na pozemku parc.č. 351/2, v k.ú. Stříbrné Hory - do vodojemu Edrovice umístěného na pozemku parc.č. st. 363 a parc.č. 364 v k.ú. Edrovice. -Upřesnění popisu části inženýrské sítě města Rýmařov, kterým je stavba pro jímání a odběr podzemní vody položky pod názvem: Prameniště umístěné v k.ú. Stříbrné Hory, Janovice u Rýmařova, Stříbrné Hory a v k.ú. Stará Ves u Rýmařova, v délce 1680 m: Prame niště je tvořeno 11 betonovými sběrnými šachtami umístěnými na po-zemcích parc.č. 401/1, parc.č. 338, parc.č. 74/2, parc.č. 389/2, parc.č. 376/2, parc.č. 355/2, parc.č. 351/2 v k.ú. Stříbrné Hory, k.ú. Janovice u Rýmařova, k.ú. Stará Ves u Rýmařova, prop ojenými zemními zářezy z litinového perforovaného potrubí sloužícími k jímání podzemní vody. -Upřesnění stávajícího polohového určení vodovodu v délce 4911 m, jenž tvoří část inženýrské sítě v obci Rýmařov, místní část Edrovice, Janovice, v k.ú. Rýmařov a Edrovice, který je veden v extravilánu obce a je uveden jako předposlední položka Rozvodné s ítě v obci Rýmařov, místní část Edrovice, Janovice: Tato část inženýrské sítě je tvořena třemi vodovodními řady vedenými z vodojemu Rýmařov - koncový umístěného na pozemku parc.č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov - z nichž jeden vodovodní řad je veden z vodojemu Rý mařov - koncový ve směru na ulici Komenského, další vodovodní řad je veden z vodojemu Rýmařov - koncový ve směru na ulici Na Stráni a další vodovodní řad je veden z vodojemu Rýmařov - koncový ve směru na ulici Pod Svahem. Text Přílohy č. 2: PŘÍLOHA Č. 2 Popis předmětu nepeněžitého vkladu města Rýmařov (technická specifikace, materiálové provedení, polohové určení) Inženýrská síť vodovod pro veřejnou potřebu náležející městu Rýmařov č. majetkové evi-dence 8120-643556-00296317-2/1, 8120-744573-00296317-1/1, 8120-744468-00296317-1/1, 8120-744603-00296317-1/1, 8120-744751-00296317-1/2 VODOVODNÍ ŘADY ROZVODNÁ SÍŤ Vodovodní řady umístěné v obci Rýmařov a jejich místních částech Edrovice, Janovice, k.ú. Rýmařov, k.ú. Edrovice, k.ú. Janovice u Rýmařova, k.ú. Janušov: Ulice (Rýmařov a jeho místní části) materiálDN mmdélka (m)k.ú.rok pořízení 1. máje OC32116Rýmařov1965 LT65160 1965 LT150147 1965 LT17582 1965 celková délka ulice 505 8. květnaLT6520Rýmařov1965 LT804 1965 PVC1501738 1988 celková délka ulice 1762 BartákovaLT6583Rýmařov1965 LT80490 1965 PVC20058 1965 celková délka ulice 631 BednařskáPVC8022Janušov1988 celková délka ulice 22 BezručovaOC32207Rýmařov1965 PE3225 1965 celková délka ulice 232 DivadelníLT80275Rýmarov1965 celková délka ulice 275 DukelskáLT150217Rýmarov1974 PVC300109 1974 celková délka ulice 326 HavlíčkovaLT6530Rýmařov1979 LT80275 1979 LT300280 1979 celková délka ulice 585 HornoměstskáPE32122Rýmařov1975 LT80576 1975 PVC8042 1985 LT1007 1985 LT175284 1966 LT200412 1971 celková délka 1443 HorníPe8024 2013 LT125155Rýmařov1974 celková délka ulice 179 HusovaLT80228Rýmařov1997 celková délka ulice 228 HutníPVC150423Janovice u R1974 celková délka ulice 423 HřbitovníPE25167Janovice u R.1981 celková délka ulice 167 J.FučíkaPE50140Edrovice1978 Pe80135 2008 PVC80141 1990 celková délka ulice 416 ulicemateriálDN mmdélka (m)k.ú.rok pořízení J. SedlákaLT6569Rýmařov1965 LT80372 1965 LT10020 1965 celková délka ulice 461 JelínkovaPE2554Rýmařov1965 LT80199 1965 celková délka ulice 253 JesenickáLT8076Rýmařov1975 100671 1975 PVC15061 1975 celková délka ulice 808 JungmanovaPe8034Rýmařov2013 JungmanovaLT80111Rýmařov1970 celková délka ulice 145 K.. MarxeLT80131Rýmařov1979 celková délka ulice 131 K.ČapkaLT8030Rýmařov1962 celková délka ulice 30 KomenskéhoPE8084Rýmařov1986 Pe8054 2008 PVC10085 1986 LT250269 1971 celková délka ulice 438 KostelníLT8027Rýmařov1965 celková délka ulice 27 KvětnáPE5070Edrovice1966 PVC80109 2005 LT100234Rýmařov1966 celková délka ulice 413 LidickáPVC8049Rýmařov1975 LT100304 1965 PVC100262 1975 celková délka ulice 615 LučníLT10047Rýmařov1983 celková délka ulice 47 MlýnskáLT80463Rýmařov1965 celková délka ulice 463 MáchovaLT6549Rýmařov1965 LT80337 1965 PVC20079 1965 celková délka ulice 465 Na StrániPVC70111Rýmařov1965 PVC9076 2008 LT100127 1965 PVC100111 2003 PVC100245 1965 celková délka ulice 670 Na VyhlídcePVC80133Rýmařov1986 celková délka ulice 133 NerudovaLT17597Rýmařov1899 celková délka ulice 97 NováLT10059Rýmařov1983 celková délka ulice 59 ulicemateriálDN mmdélka (m)k.ú.rok pořízení Nové PolePVC150320Janovice u R.1985 celková délka ulice 320 NádražníLT80430Rýmařov1965 celková délka ulice 430 Nám. MíruPe125160Rýmařov2013 PVC150161 1986 celková délka ulice 321 Náměstí SvobodyLT8024Rýmařov1974 LT17567 1975 LT20088 1975 PVC20062 1975 celková délka ulice 241 NárodníPe8021Rýmařov2013 LT125227 1975 PVC200309 1986 LT3006 1975 celková délka ulice 563 Okružní OC40179Rýmařov1972 PVC80197 1983 LT150688 1976 OC300300 1970 celková délka ulice 1364 OpavskáLT80174Rýmařov1977 PVC80122Janovice u R.1977 PVC80319 2008 PVC100212Janušov1991 LT150672Rýmařov1977 PVC1501677Janušov1990 PVC20038Rýmařov1977 celková délka ulice 3214 PalackéhoLT80858Rýmařov1975 LT100185Rýmařov1975 celková délka ulice 1043 PanskáPVC100141Janovice u R.1985 celková délka ulice 141 Pivovarská PVC8063Rýmařov1976 LT100282 1975 PVC100130 1976 PVC15073 1975 Pe20025 2013 LT20044 1975 LT250168 1971 celková délka ulice 785 PodolskáLT80397Rýmařov1973 LT10081 1973 celková délka ulice 478 PolníLT10051Rýmařov1983 celková délka ulice 51 PříkopyLT200217Rýmařov1987 celková délka ulice 217 ulicemateriálDN mmdélka (m)k.ú.rok pořízení RadničníPe150109 Rýmařov2013 Pe200106 2013 celková délka ulice 215 RevolučníLT6562Rýmařov1973 LT80112 1973 PE10078 1973 LT125151 1973 PVC15029 1973 LT20061 1973 celková délka ulice 493 Rudé ArmádyPE50125Rýmařov1983 LT65181 1983 LT80126 1983 PVC80152 1995 celková délka ulice 584 K. SchinzelaPVC80271Edrovice 2008 celková délka ulice 271 SkalníPVC100302Janušov1988 celková délka ulice 302 SklepníPE25110Janovice u R.1969 PVC100266 1985 celková délka ulice 376 SlunečnáLT6541Rýmařov1983 celková délka ulice 41 SokolovskáLT80206Rýmařov1965 PVC100291 1991 celková délka ulice 497 StraleckáLT150477Rýmařov1973 celková délka ulice 477 T. MatějkyLT6562Rýmařov1973 celková délka ulice 62 Tř.HrdinůPE3272Rýmařov1980 LT80360 1971 a průmyslováPVC100533Rýmařov 1986 zónaLT15021 1980 PVC150350 1980 celková délka ulice 13362206 U LomuLT80242Rýmařov1972 celková délka ulice 242 U PotokaLT6562Rýmařov1972 LT80692 1972 celková délka ulice 754 U RybníkaLT80192Rýmařov1972 LT100158 1972 celková délka ulice 350 VrchlickéhoLT65120Rýmařov1973 LT1505 1973 LT300154 1973 celková délka ulice 279 VětrnáLT100255Rýmařov1972 PVC100143 1994 PVC150234 1994 celková délka ulice 632 ulicemateriálDN mmdélka (m)k.ú.rok pořízení ZahradníPE50167Rýmařov1987 celková délka ulice 167 Zámecká PVC150182Janovice u R.1985 celková délka ulice 182 ZámekLT8099Janovice u R.1920 celková délka ulice 99 zahrada HEDVYPe100376Janovice u R. 2010 celková délka ulice 376 Školní NáměstíLT8078Rýmařov1940 celková délka ulice 78 ŽižkovaLT80463Rýmařov1977 PVC300352 1975 celková délka ulice 815 ÚvozLT65117Rýmařov1957 LT15086 1957 LT300465 1957 celková délka ulice 668 ExtravilánPE25161Rýmařov1970 PVC1501056 1965 LT1752669 1965 OC20056Edrovice1965 PVC20066Rýmařov1965 LT250429 1965 OC300474 1965 Tato část inženýrské sítě je tvořena třemi vodovodními řady vedenými z vodojemu Rýmařov - koncový umístěného na pozemku parc.č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov - z nichž jeden vodovodní řad je veden z vodojemu Rýmařov - koncový ve směru na ulici Komenského, další vodovodní řad je veden z vodojemu Rýmařov - koncový ve směru na ulici Na Stráni a další vodovodní řad je veden z vodojemu Rýmařov - koncový ve směru na ulici Pod Svahem. celková délka ulice 4911 areál nemocniceLT80515,5Rýmařov1925 PVC8065 1993 PE5028 1993 celková délka 608,5 Celkem rozvodná síť 35757,5 VODOVOD JAMARTICE vodovod umístěný v o obci Rýmařov, místní část Jamartice Způsob využití/větve materiál DN DN (mm) mmDélka (m) k.ú. Jamarticerok pořízení přívodní řadLT803 2004 PVC8064 2004 celkem přívodní řad 67 řad APVC809 2004 PVC100953 2004 PVC150110 2004 řad A1PVC100375 2004 řad A1,1PVC10034 2004 řad A1,2PVC8097 2004 řad A1,3PVC8055 2004 řad A2PVC100567 2004 řad A2,1PVC8036 2004 řad A2,2PVC8065 2004 PVC100181 2004 řad A 2,3PVC100405 2004 řad A 2,4PVC8085 2004 řad A3PVC8040 2004 celkem rozvodná síť 3011 VODOVOD ONŘEJOV vodovod umístěný v obci Rýmařov, místní část Ondřejov způsob využití/větve materiál DN (mm) mm délka (m) k.ú. Ondřejov rok pořízení řad APe1001102008 Pe801269 2008 řad BPe80131 2008 řad CPe6370 2008 řad DPe6330 2008 řad E1Pe63168 2008 řad E2Pe6336 2008 řad FPe63169 2008 řad GPe6351 2008 řad HPe63171 2008 celkem rozvodná síť 2205 VODOVOD EDROVICE-JANOVICE Vodovod umístěný v obci Rýmařov, místní části Edrovice a Janovice způsob využití/větve materiál DN délka (mm) (m)k.ú. Rok pořízení řad APe801221Janušov, Janovice u R, Edrovice 2009 řad A1Pe6363Edrovice 2009 řad A2Pe6331 Edrovice2009 řad A3Pe6315Janovice u R 2009 řad A4Pe639 Janovice U R2009 řad BPe63136 Edrovice2009 řad B1Pe6312Edrovice 2009 řad CPe63211Edrovice 2009 řad DPe63411 Edrovice2009 řad EPe6396 Edrovice2009 řad FPe63198Edrovice 2009 řad F1Pe6347 Edrovice2009 řad GPe6367 Edrovice2009 celkem rozvodná siť 2517 PRAMENIŠTĚ stavba pro jímání a odběr podzemní vody NázevmateriálDN mmdélka (m)k.ú.Pořízení Prameniště LT6591Stř. Hory1899 LT100668 1899 154Janovice u R.1899 496Stř. Hory1899 18Stará Ves u R1899 LT125463 1899 179Janovice u R.1899 285Stř. Hory1899 LT150458Stř. Hory1899 Prameniště je tvořeno 11 betonovými sběrnými šachtami umístěnými na pozemcích parc.č. 401/1, parc.č. 338, parc.č. 74/2, parc.č. 389/2, parc.č. 376/2, parc.č. 355/2, parc.č. 351/2 v k.ú. Stříbrné Hory, k.ú. Janovice u Rýmařova, k.ú. Stará Ves u Rýmařova, propojenými zemními zářezy z litinového perforovaného potrubí sloužícími k jímání podzemní vody. celková délka 1680 PŘIVADĚCÍ ŘAD UmístěnímateriálDN mmdélka (m)k.ú.Pořízení ExtravilánOC20062Rýmařov1979 LT1503346Edrovice, Stř.H.1979 OC300924Rýmařov1979 přiváděcí řad je veden z poslední sběrné jímky (šachty) prameniště umístěné na pozemku parc.č. 351/2, v k.ú. Stříbrné Hory - do vodojemu Edrovice umístěného na pozemku parc.č. st. 363 a parc.č. 364 v k.ú. Edrovice. celková délka 4332 VODOJEMYm3 užitného objemuk.ú.pořízení Edrovice Stavba na pozemku p.č.363 a p.č.364, k.ú. Edrovice500 Edrovice1899 Rýmařov koncový stavba na pozemku p.č. 2951/1, k.ú. Rýmařov 2 x1500 Rýmařov1980 Polohové určení všech shora specifikovaných vodovodních řadů a vodárenských objektů je obsaženo v pasportech vodovodů ve formě zakreslení trasy vedení vodovodních řadů a umístění vodárenských objektů do katastrální mapy. Pasporty vodovodů ke všem shora sp ecifikovaným vodovodním řadům a vodárenským objektům město Rýmařov předá společnosti VaK Bruntál a.s. při vnesení svých nepeněžitých vkladů. Výklad použitých pojmů: Materiál: OC - znamená ocel, PVC - znamená polyvinylchlorid, LT znamená litina, PE znamená Polyethylen
od 9. 12. 1999 do 2. 6. 2015
- Omezení převoditelnosti akcií: 1. Ke každému převodu akcií znějících na jméno o nominální hodnotě 1.000,-Kč, které jsou v majetku obcí, nebo k převodu samostatně převoditelných práv spojených s akciemi je vyžadován souhlas valné hromady společnosti. Tyto akcie, včetně uvedených práv, jsou převoditelné jen mezi obcemi - akcionáři společnosti. 2. Valná hromada společnosti je povinna udělit souhlas k převodu akcií uvedených v předchozím odstavci v případě, že jde o převod na jinou obec, která je akcionářem společnosti v důsledku změny územní působnosti obcí (sloučení, rozdělení). 3. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout souhlas k převodu akcií a samostatně převoditelných práv spojených s akciemi uvedených v předchozím odstavci v případě, že jde o jiný subjekt než je držitel akcie na jméno.
od 1. 11. 1994 do 24. 1. 2007
- Akcie: 129 810 ks akcií na jméno o jmen. hodn. 1.000,-Kč 126 867 ks prioritních akcií na jméno o jmen. hodn. 1.000,-Kč 1 ks na jméno o jmen. hodn. 1.000,-Kč se zvláštními právy 32 658 ks na majitele ojmen. hodn. 1.000,-Kč.
od 1. 1. 1994
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42.
Exekuce
od 16. 5. 2008 do 16. 5. 2008
- Exekuce, nařízemá usnesením Okresního soudu v Bruntále ze dne 25.3.2008, č.j. 62 Nc 183/2008-10 byla ukončena upuštěním od provedení exekuce z důvodu uhrazení pohledávek.
od 30. 4. 2008 do 16. 5. 2008
- Usnesením Okresního soudu v Bruntále ze dne 25.3.2008 č.j. 62 Nc 183/2008-10 nařídil soud exekuci proti povinnému VaK Bruntál a.s. se sídlem Bruntál, tř. Práce 42 podle vykonatelného rozhodčího nálezu ze dne 10.1.2008, č.j. RN 09/2007. Provedením exekuce je pověřen Mgr. František Gajdoš, soudní exekutor Exekutorského úřadu Valašské Meziříčí, Poláškova 77. Exekutor vydal dne 28.4.2008 exekuční příkaz č.j. 060 Ex 164/2008 k uspokojení pohledávky oprávněného FOCUS-METAL, s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Jiráskova 399/11 prodejem podniku povinného VaK Bruntál a.s. Správcem podniku byl ustanoven Mgr. Radim K ubica, advokát se sídlem Frýdek-Místek, O. Lysohorského 702.
Kapitál
od 1. 7. 2023
Základní kapitál 695 750 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 3. 2021 do 1. 7. 2023
Základní kapitál 687 989 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 2. 2019 do 30. 3. 2021
Základní kapitál 673 598 000 Kč
od 8. 8. 2018 do 26. 2. 2019
Základní kapitál 409 623 000 Kč
od 28. 8. 2017 do 8. 8. 2018
Základní kapitál 408 063 000 Kč
od 7. 11. 2016 do 28. 8. 2017
Základní kapitál 397 139 000 Kč
od 3. 2. 2015 do 7. 11. 2016
Základní kapitál 393 609 000 Kč
od 1. 1. 1994 do 3. 2. 2015
Základní kapitál 289 336 000 Kč
od 1. 7. 2023
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 663 092 v zaknihované podobě.
od 1. 7. 2023
Převoditelnost akcií na jméno a všech práv s ní spojených je podmíněna souhlasem valné hromady akcionářů společnosti.
od 30. 3. 2021 do 1. 7. 2023
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 655 331 v zaknihované podobě.
od 30. 3. 2021 do 1. 7. 2023
Převoditelnost akcií na jméno a všech práv s ní spojených je podmíněna souhlasem valné hromady akcionářů společnosti.
od 26. 2. 2019 do 30. 3. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 640 940 v zaknihované podobě.
od 26. 2. 2019 do 30. 3. 2021
Převoditelnost akcií na jméno a všech práv s ní spojených je podmíněna souhlasem vallné hromady akcionářů společnosti.
od 8. 8. 2018 do 26. 2. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 376 965 v zaknihované podobě.
od 8. 8. 2018 do 26. 2. 2019
Převoditelnost akcií na jméno a všech práv s ní spojených je podmíněna souhlasem vallné hromady akcionářů společnosti.
od 28. 8. 2017 do 8. 8. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 375 405 v zaknihované podobě.
od 28. 8. 2017 do 8. 8. 2018
Převoditelnost akcií na jméno a všech práv s ní spojených je podmíněna souhlasem vallné hromady akcionářů společnosti.
od 7. 11. 2016 do 28. 8. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 364 481 v zaknihované podobě.
od 7. 11. 2016 do 28. 8. 2017
Převoditelnost akcií na jméno a všech práv s ní spojených je podmíněna souhlasem vallné hromady akcionářů společnosti.
od 2. 6. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 32 658 v zaknihované podobě.
od 2. 6. 2015 do 7. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 360 951 v zaknihované podobě.
od 2. 6. 2015 do 7. 11. 2016
Převoditelnost akcií na jméno a všech práv s ní spojených je podmíněna souhlasem vallné hromady akcionářů společnosti.
od 3. 2. 2015 do 2. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 360 950 v zaknihované podobě.
od 24. 1. 2007 do 3. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 256 677 v zaknihované podobě.
od 24. 1. 2007 do 2. 6. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 24. 1. 2007 do 2. 6. 2015
se zvláštními právy
od 24. 1. 2007 do 2. 6. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 32 658.
od 1. 1. 1994 do 1. 11. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 256 677.
od 1. 1. 1994 do 1. 11. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 32 659.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 9. 8. 2021
HANA ŠUTOVSKÁ - člen představenstva
Bruntál, Brožíkova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 23. 6. 2021
od 8. 1. 2021
PETR KLOUDA - předseda představenstva
Rýmařov, Bartákova, PSČ 795 01
den vzniku členství: 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 16. 10. 2020
od 8. 1. 2021
Ing. LIBOR UNVERDORBEN - místopředseda představenstva
Bruntál, Šimáčkova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 16. 10. 2020
od 8. 1. 2021
Ing. STANISLAV MOŠKOŘ - člen představenstva
Oborná, , PSČ 792 01
den vzniku členství: 8. 10. 2020
od 8. 1. 2021
Ing. LUDĚK ŠIMKO - člen představenstva
Rýmařov, Větrná, PSČ 795 01
den vzniku členství: 8. 10. 2020
od 18. 12. 2019 do 8. 1. 2021
ing. STANISLAV MOŠKOŘ - člen představenstva
Oborná, , PSČ 792 01
den vzniku členství: 9. 6. 2015 - 18. 8. 2020
od 26. 10. 2016 do 9. 8. 2021
ing. VÁCLAV MORES - člen představenstva
Bruntál, Na Výsluní, PSČ 792 01
den vzniku členství: 16. 6. 2016 - 16. 6. 2021
od 14. 9. 2016 do 26. 10. 2016
Ing. VÁCLAV MORES - člen představenstva
Bruntál, Na Výsluní, PSČ 792 01
den vzniku členství: 16. 6. 2011 - 16. 6. 2016
od 10. 7. 2016 do 18. 12. 2019
ing. STANISLAV MOŠKOŘ - člen představenstva
Oborná, , PSČ 792 01
den vzniku členství: 9. 6. 2015
od 9. 12. 2015 do 10. 7. 2016
ing. STANISLAV MOŠKOŘ - člen představenstva
Oborná, , PSČ 792 01
den vzniku členství: 9. 6. 2015
od 9. 12. 2015 do 8. 1. 2021
ing. ŠTĚPÁN KOVÁŘ - předseda představenstva
Břidličná, Okružní, PSČ 793 51
den vzniku členství: 9. 6. 2015 - 18. 8. 2020
den vzniku funkce: 9. 6. 2015 - 18. 8. 2020
od 9. 12. 2015 do 8. 1. 2021
ing. PETR KLOUDA - místopředseda představenstva
Rýmařov, Bartákova, PSČ 795 01
den vzniku členství: 9. 6. 2015 - 18. 8. 2020
den vzniku funkce: 9. 6. 2015 - 18. 8. 2020
od 9. 12. 2015 do 8. 1. 2021
LIBOR UNVERDORBEN - člen představenstva
Bruntál, Šimáčkova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 9. 6. 2015 - 18. 8. 2020
od 2. 5. 2014 do 9. 12. 2015
Ing. ŠTĚPÁN KOVÁŘ - předseda představenstva
Břidličná, Okružní, PSČ 793 51
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 9. 6. 2015
den vzniku funkce: 10. 6. 2010 - 9. 6. 2015
od 17. 8. 2011 do 14. 9. 2016
Ing. Václav Mores - člen představenstva
Bruntál, Na Výsluní, PSČ 792 01
den vzniku členství: 16. 6. 2011
od 13. 8. 2010 do 17. 8. 2011
Ing. Josef Klech - člen představenstva
Horní Benešov, Nerudova, PSČ 793 12
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 7. 6. 2011
od 13. 8. 2010 do 2. 5. 2014
Ing. Štěpán Kovář - předseda představenstva
Břidličná, Okružní, PSČ 793 51
den vzniku členství: 10. 6. 2010
den vzniku funkce: 10. 6. 2010
od 13. 8. 2010 do 9. 12. 2015
Ing. Petr Klouda - místopředseda představenstva
Rýmařov, Bartákova, PSČ 795 01
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 9. 6. 2015
den vzniku funkce: 10. 6. 2010 - 9. 6. 2015
od 13. 8. 2010 do 9. 12. 2015
Ing. Stanislav Moškoř - člen představenstva
Oborná, , PSČ 792 01
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 9. 6. 2015
od 13. 8. 2010 do 9. 12. 2015
Bc. Stanislav Navrátil - člen představenstva
Bruntál, Neumannova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 9. 6. 2015
od 2. 9. 2005 do 18. 9. 2007
JUDr. Dušan Blažek - člen představenstva
Bruntál, Rýmařovská 10, PSČ 792 01
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 15. 6. 2007
od 2. 9. 2005 do 18. 9. 2007
Josef Orság - člen představenstva
Razová, 113, PSČ 793 64
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 15. 6. 2007
od 2. 9. 2005 do 13. 8. 2010
Ing. Štěpán Kovář - předseda představenstva
Břidličná, Okružní 443, PSČ 793 51
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 10. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2005 - 10. 6. 2010
od 2. 9. 2005 do 13. 8. 2010
Ing. Petr Klouda - místopředseda představenstva
Rýmařov, Bartákova 46, PSČ 795 01
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 10. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2005 - 10. 6. 2010
od 2. 9. 2005 do 13. 8. 2010
Ing. Josef Klech - člen představenstva
Horní Benešov, Nerudova 513, PSČ 793 12
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 10. 6. 2010
od 2. 9. 2005 do 13. 8. 2010
Ing. Stanislav Moškoř - člen představenstva
Oborná, 39, PSČ 792 01
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 10. 6. 2010
od 2. 9. 2005 do 13. 8. 2010
Bc. Stanislav Navrátil - člen představenstva
Bruntál, Neumannova 3, PSČ 792 01
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 10. 6. 2010
od 19. 7. 1999 do 28. 7. 2004
Bc. Petr Krejčí - člen představenstva
Bruntál, K.H.Máchy 3
od 19. 7. 1999 do 28. 7. 2004
Jan Gazárek - člen představenstva
Břidličná, Sokolovská 391
od 19. 7. 1999 do 5. 5. 2005
RNDr. František Čermák - předseda představenstva
Rýmařov, Jesenická 17
od 19. 7. 1999 do 5. 5. 2005
Lubomír Rapušák - místopředseda představenstva
Horní Benešov, Boženy Němcové 194
od 6. 5. 1997 do 19. 7. 1999
Miloslav Bureš - člen představenstva
Bruntál, Pionýrská 1
od 15. 7. 1996 do 6. 5. 1997
Ing. František Kuna - člen představenstva
Bruntál, J.E.Purkyně 10
od 15. 7. 1996 do 19. 7. 1999
Jaromír Martiník - místopředseda představenstva
Horní Benešov, Národní 450
od 15. 7. 1996 do 19. 7. 1999
Bohumír Čtvrtlík - člen představenstva
Břidličná, Dlouhá 371
od 15. 7. 1996 do 19. 7. 1999
Ing. Milan Hula - člen představenstva
Rýžoviště, Nemocniční 345
od 15. 7. 1996 do 19. 7. 1999
Ladislav Velebný - člen představenstva
Dolní Moravice 24,
od 15. 7. 1996 do 19. 7. 1999
RNDr. František Čermák - předseda představenstva
Rýmařov, Jasenická 52
od 15. 7. 1996 do 28. 7. 2004
Rostislav Harazin - člen představenstva
Světlá Hora 420,
od 1. 1. 1994 do 15. 7. 1996
Ing. Jana Slabá - člen představenstva
Bruntál, Horní 3
od 1. 1. 1994 do 15. 7. 1996
Ing. Zbyněk Cupák - člen představenstva
Bruntál, Okružní 12
od 1. 1. 1994 do 15. 7. 1996
Václav Vojtíšek - člen představenstva
Světlá Hora, 414
od 1. 1. 1994 do 15. 7. 1996
Jan Závodný - člen představenstva
Horní Benešov, Husitská 55
od 2. 6. 2015
Společnost zastupují ve všech věcech: buď předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně s dalším členem představenstva anebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva anebo všichni členové představenstva společně.
od 13. 6. 2007 do 2. 6. 2015
J e d n á n í : Jménem společnosti a za ni jedná představenstvo, a to tím způsobem, že jedná předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva; za společnost podepisují tak, že k vyznačené či vytištěné obchodní fir mě společnosti připojí svůj podpis.
od 15. 7. 1996 do 13. 6. 2007
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu předseda a jeden člen představenstva, v případě nepřítomnosti předsedy, místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, případně místopředseda a jeden člen představenstva.
od 1. 1. 1994 do 15. 7. 1996
Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 22. 7. 2022
VÁCLAV VOJTÍŠEK - člen dozorčí rady
Světlá Hora - Světlá, , PSČ 793 31
den vzniku členství: 21. 6. 2022
od 22. 7. 2022
PAVEL KOPEČEK - člen dozorčí rady
Dolní Moravice - Horní Moravice, , PSČ 795 01
den vzniku členství: 21. 6. 2022
od 22. 7. 2022
BEDŘICH BUŤÁK - člen dozorčí rady
Leskovec nad Moravicí, , PSČ 793 68
den vzniku členství: 21. 6. 2022
od 19. 5. 2021
MARCELA STAŇKOVÁ - člen dozorčí rady
Rýmařov, Nerudova, PSČ 795 01
den vzniku členství: 8. 10. 2020
od 8. 1. 2021
Ing. JIŘÍ ZLÁMAL - předseda dozorčí rady
Bruntál, tř. Osvobození, PSČ 792 01
den vzniku členství: 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 15. 10. 2020
od 8. 1. 2021
Ing. SALOME SÝKOROVÁ - místopředseda dozorčí rady
Zátor - Loučky, , PSČ 793 16
den vzniku členství: 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 15. 10. 2020
od 8. 1. 2021
Ing. PAVEL KÖNIG - člen dozorčí rady
Horní Benešov, Opavská, PSČ 793 12
den vzniku členství: 8. 10. 2020
od 8. 1. 2021
MIROSLAV KLADNÍČEK - člen dozorčí rady
Břidličná, Jesenická, PSČ 793 51
den vzniku členství: 8. 10. 2020
od 8. 1. 2021 do 19. 5. 2021
MARCELA STAŇKOVÁ - člen dozorčí rady
Rýmařov, Pivovarská, PSČ 795 01
den vzniku členství: 8. 10. 2020
od 29. 8. 2019
ONDŘEJ HOLUB - člen dozorčí rady
Malá Morávka, , PSČ 793 36
den vzniku členství: 18. 6. 2019
od 19. 12. 2018 do 29. 8. 2019
ONDŘEJ HOLUB - člen dozorčí rady
Malá Morávka, , PSČ 793 36
den vzniku členství: 29. 5. 2014 - 29. 5. 2019
od 30. 9. 2017 do 22. 7. 2022
VÁCLAV VOJTÍŠEK - člen dozorčí rady
Světlá Hora - Světlá, , PSČ 793 31
den vzniku členství: 8. 6. 2017 - 8. 6. 2022
od 30. 9. 2017 do 22. 7. 2022
PAVEL KOPEČEK - člen dozorčí rady
Dolní Moravice - Horní Moravice, , PSČ 795 01
den vzniku členství: 8. 6. 2017 - 8. 6. 2022
od 30. 9. 2017 do 22. 7. 2022
BEDŘICH BUŤÁK - člen dozorčí rady
Leskovec nad Moravicí, , PSČ 793 68
den vzniku členství: 8. 6. 2017 - 8. 6. 2022
od 14. 9. 2016 do 30. 9. 2017
VÁCLAV VOJTÍŠEK - člen dozorčí rady
Světlá Hora - Světlá, , PSČ 793 31
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 8. 6. 2017
od 9. 12. 2015 do 8. 1. 2021
ing. JIŘÍ ZLÁMAL - předseda dozorčí rady
Bruntál, tř. Osvobození, PSČ 792 01
den vzniku členství: 9. 6. 2015 - 18. 8. 2020
den vzniku funkce: 21. 7. 2015 - 18. 8. 2020
od 9. 12. 2015 do 8. 1. 2021
ing. SALOME SÝKOROVÁ - místopředseda dozorčí rady
Zátor - Loučky, , PSČ 793 16
den vzniku členství: 9. 6. 2015 - 18. 8. 2020
den vzniku funkce: 21. 7. 2015 - 18. 8. 2020
od 9. 12. 2015 do 8. 1. 2021
MIROSLAV KLADNÍČEK - člen dozorčí rady
Břidličná, Jesenická, PSČ 793 51
den vzniku členství: 9. 6. 2015 - 18. 8. 2020
od 9. 12. 2015 do 8. 1. 2021
MICHAL BLAŽEK - člen dozorčí rady
Horní Benešov, Školní, PSČ 793 12
den vzniku členství: 9. 6. 2015 - 18. 8. 2020
od 9. 12. 2015 do 8. 1. 2021
MARCELA STAŇKOVÁ - člen dozorčí rady
Rýmařov, Pivovarská, PSČ 795 01
den vzniku členství: 9. 6. 2015 - 18. 8. 2020
od 8. 12. 2015 do 30. 9. 2017
PAVEL KOPEČEK - člen dozorčí rady
Dolní Moravice - Horní Moravice, , PSČ 795 01
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 8. 6. 2017
od 8. 12. 2015 do 30. 9. 2017
BEDŘICH BUŤÁK - člen dozorčí rady
Leskovec nad Moravicí, , PSČ 793 68
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 8. 6. 2017
od 25. 11. 2015 do 9. 12. 2015
BOHUMÍR KAMENEC - člen dozorčí rady
Břidličná, Sokolovská, PSČ 793 51
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 9. 6. 2015
od 14. 8. 2015 do 9. 12. 2015
Ing. JAROSLAV KALA - člen dozorčí rady
Rýmařov - Edrovice, Julia Fučíka, PSČ 795 01
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 9. 6. 2015
od 2. 6. 2015 do 19. 12. 2018
ONDŘEJ HOLUB - člen dozorčí rady
Malá Morávka, , PSČ 793 36
den vzniku členství: 29. 5. 2014
od 30. 8. 2012 do 25. 11. 2015
Bohumír Kamenec - člen dozorčí rady
Břidličná, Sokolovská 401, PSČ 793 51
den vzniku členství: 19. 6. 2012
od 30. 8. 2012 do 8. 12. 2015
Pavel Kopeček - člen dozorčí rady
Dolní Moravice - Horní Moravice, , PSČ 795 01
den vzniku členství: 19. 6. 2012
od 30. 8. 2012 do 8. 12. 2015
Bedřich Buťák - člen dozorčí rady
Leskovec nad Moravicí, , PSČ 793 68
den vzniku členství: 19. 6. 2012
od 30. 8. 2012 do 14. 9. 2016
Václav Vojtíšek - člen dozorčí rady
Světlá Hora - Světlá, 414, PSČ 793 31
den vzniku členství: 19. 6. 2012
od 13. 8. 2010 do 30. 8. 2012
Ladislav Velebný - člen dozorčí rady
Dolní Moravice, , PSČ 795 01
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 14. 6. 2012
od 13. 8. 2010 do 30. 8. 2012
Soběslav Sedláček - člen dozorčí rady
Leskovec nad Moravicí, , PSČ 793 68
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 14. 6. 2012
od 13. 8. 2010 do 14. 8. 2015
Ing. Jaroslav Kala - člen dozorčí rady
Rýmařov, Julia Fučíka, PSČ 795 01
den vzniku členství: 10. 6. 2010
od 13. 8. 2010 do 9. 12. 2015
Ing. Jiří Zlámal - předseda dozorčí rady
Bruntál, Osvobození, PSČ 792 01
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 9. 6. 2015
den vzniku funkce: 10. 6. 2010 - 9. 6. 2015
od 13. 8. 2010 do 9. 12. 2015
Ing. Salome Sýkorová - místopředseda dozorčí rady
Zátor - Loučky, , PSČ 793 16
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 9. 6. 2015
den vzniku funkce: 10. 6. 2010 - 9. 6. 2015
od 13. 8. 2010 do 9. 12. 2015
Ing. Ivo Koláček - člen dozorčí rady
Huzová, , PSČ 793 57
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 9. 6. 2015
od 22. 9. 2009 do 2. 6. 2015
Ondřej Holub - člen dozorčí rady
Malá Morávka, 42, PSČ 793 36
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 29. 5. 2014
od 18. 9. 2007 do 13. 8. 2010
Ing. Salome Sýkorová - místopředseda dozorčí rady
Zátor - Loučky, 191, PSČ 793 16
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 10. 6. 2010
den vzniku funkce: 3. 7. 2007 - 10. 6. 2010
od 18. 9. 2007 do 30. 8. 2012
Václav Vojtíšek - člen dozorčí rady
Světlá Hora - Světlá, 414, PSČ 793 31
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 19. 6. 2012
od 18. 9. 2007 do 30. 8. 2012
Bohumír Kamenec - člen dozorčí rady
Břidličná, Sokolovská 401
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 19. 6. 2012
od 24. 1. 2007 do 24. 1. 2007
Ing. Jiří Zlámal - předseda dozorčí rady
Bruntál, Osvobození 25, PSČ 792 01
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 20. 6. 2005
od 24. 1. 2007 do 24. 1. 2007
Miroslav Volek - místopředseda dozorčí rady
Břidličná, Nerudova 333, PSČ 793 51
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 20. 6. 2005
od 24. 1. 2007 do 24. 1. 2007
Ladislav Velebný - člen dozorčí rady
Dolní Moravice, 24, PSČ 795 01
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 20. 6. 2005
od 24. 1. 2007 do 24. 1. 2007
Ing. Ivo Koláček - člen dozorčí rady
Huzová, 259, PSČ 793 57
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 20. 6. 2005
od 24. 1. 2007 do 24. 1. 2007
Soběslav Sedláček - člen dozorčí rady
Leskovec nad Moravicí, 331, PSČ 793 68
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 20. 6. 2005
od 24. 1. 2007 do 24. 1. 2007
Radomír Pražák - člen dozorčí rady
Svobodné Heřmanice, Sokolovská 241, PSČ 793 12
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 20. 6. 2005
od 24. 1. 2007 do 24. 1. 2007
Ing. Salome Sýkorová - člen dozorčí rady
Zátor - Loučky, 191, PSČ 793 16
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 20. 6. 2005
od 24. 1. 2007 do 24. 1. 2007
Ing. Jaroslav Kala - člen dozorčí rady
Rýmařov, Julia Fučíka 105, PSČ 795 01
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 20. 6. 2005
od 24. 1. 2007 do 24. 1. 2007
Josef Orság - člen dozorčí rady
Razová, 113, PSČ 793 64
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 15. 11. 2004
od 2. 9. 2005 do 18. 9. 2007
Miroslav Volek - místopředseda dozorčí rady
Břidličná, Nerudova 333, PSČ 793 51
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 30. 6. 2005 - 14. 6. 2007
od 2. 9. 2005 do 18. 9. 2007
Ing. Salome Sýkorová - člen dozorčí rady
Zátor - Loučky, 191, PSČ 793 16
den vzniku členství: 20. 6. 2005
od 2. 9. 2005 do 18. 9. 2007
Petr Pecha - člen dozorčí rady
Malá Morávka, 44, PSČ 793 36
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 15. 2. 2007
od 2. 9. 2005 do 22. 9. 2009
Radomír Pražák - člen dozorčí rady
Svobodné Heřmanice, Sokolovská 241, PSČ 793 12
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 14. 2. 2008
od 2. 9. 2005 do 13. 8. 2010
Ing. Jiří Zlámal - předseda dozorčí rady
Bruntál, Osvobození 25, PSČ 792 01
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 10. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 6. 2005 - 10. 6. 2010
od 2. 9. 2005 do 13. 8. 2010
Ladislav Velebný - člen dozorčí rady
Dolní Moravice, 24, PSČ 795 01
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 10. 6. 2010
od 2. 9. 2005 do 13. 8. 2010
Soběslav Sedláček - člen dozorčí rady
Leskovec nad Moravicí, 331, PSČ 793 68
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 10. 6. 2010
od 2. 9. 2005 do 13. 8. 2010
Ing. Ivo Koláček - člen dozorčí rady
Huzová, 259, PSČ 793 57
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 10. 6. 2010
od 2. 9. 2005 do 13. 8. 2010
Ing. Jaroslav Kala - člen dozorčí rady
Rýmařov, Julia Fučíka 105, PSČ 795 01
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 10. 6. 2010
od 19. 7. 1999 do 28. 7. 2004
Ing. Lenka Štollerová - člen
Bruntál, Nádražní 6
od 19. 7. 1999 do 5. 5. 2005
Ing. Josef Kubeša - předseda
Bruntál, Uhlířská 5
od 19. 7. 1999 do 5. 5. 2005
Ladislav Velebný - místopředseda
Dolní Moravice 24,
od 19. 7. 1999 do 5. 5. 2005
Ing. Stanislav Langr - člen
Leskovec nad Moravicí 244,
od 6. 5. 1997 do 19. 7. 1999
Ing. Bronislav Ševčík - člen
Bruntál, Květná 27
od 15. 7. 1996 do 6. 5. 1997
Milan Nosek - člen
Bruntál, J.E.Purkyně 8
od 15. 7. 1996 do 19. 9. 1997
Pavel Štefela - člen
Zátor 193,
od 15. 7. 1996 do 19. 7. 1999
Ing. Ludmila Mullerová - člen
Bruntál, Dělnická 13
od 15. 7. 1996 do 19. 7. 1999
Stanislav Langer - člen
Leskovec n. Mor. 244,
od 15. 7. 1996 do 19. 7. 1999
Ing. Josef Strapáč - člen
Široká Niva 107,
od 15. 7. 1996 do 28. 7. 2004
Jiřina Seidlová - člen
Leskovec n. Mor. 343,
od 1. 1. 1994 do 15. 7. 1996
Ing. Ivo Černý - člen
Praha 4, Táborská 1153/41
od 1. 1. 1994 do 15. 7. 1996
Ing. Libuše Čejková - člen
Ostrava 1, Tyršova 22
od 1. 1. 1994 do 15. 7. 1996
Milan Vavroušek - člen
Bruntál, U rybníka 7
od 1. 1. 1994 do 15. 7. 1996
Jiřina Seidlová - člen
Leskovec n/Mor. 343,
Hodnocení firmy
-9
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Miluše Bittnerová
+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-26

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-106

+
-
Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

-116

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-138

+
-
Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-175

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services