Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČO: 48173398 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Údaje byly staženy 12. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 48173398. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 48173398 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 1994

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 21. 7. 2016
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Jablonné nad Orlicí
Část obce: Jablonné nad Orlicí
Ulice: Slezská
Adresní místo: Slezská 350
PSČ: 56164
od 28. 8. 2012 do 21. 7. 2016
Jablonné nad Orlicí, Slezská , PSČ 561 64
od 28. 11. 2003 do 28. 8. 2012
Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, Česká republika
od 1. 1. 1994 do 28. 11. 2003
Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64
IČO
od 1. 1. 1994

48173398

Identifikátor datové schránky:wr5uy77
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka991 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 5. 10. 2009
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 5. 10. 2009
- projektová činnost ve výstavbě
od 5. 10. 2009
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 5. 10. 2009
- opravy silničních vozidel
od 5. 10. 2009
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 5. 10. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 11. 2003 do 5. 10. 2009
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 28. 11. 2003 do 5. 10. 2009
- montáž měřidel
od 22. 12. 1997 do 5. 10. 2009
- provozování vodovodů a kanalizací
od 22. 12. 1997 do 5. 10. 2009
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 22. 12. 1997 do 5. 10. 2009
- projektová činnost ve výstavbě
od 22. 12. 1997 do 5. 10. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 22. 12. 1997 do 5. 10. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 22. 12. 1997 do 5. 10. 2009
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 22. 12. 1997 do 5. 10. 2009
- opravy motorových vozidel
od 6. 6. 1994 do 22. 12. 1997
- chemické rozbory
od 1. 1. 1994 do 22. 12. 1997
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1994 do 22. 12. 1997
- dodávka vody - výroba a rozvod pitné a užitkové vody
od 1. 1. 1994 do 22. 12. 1997
- odvádění a čištění odpadních vod
od 1. 1. 1994 do 22. 12. 1997
- provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)
od 1. 1. 1994 do 22. 12. 1997
- projektová činnost v investiční výstavbě
od 1. 1. 1994 do 22. 12. 1997
- silniční motorová doprava
Ostatní skutečnosti
od 29. 6. 2022
- Valná hromada rozhodla dne 28. 6. 2022 takto: Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti: - upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů v souladu s § 511 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, - nejvýše však o částku 387.663.000,-- Kč, slovy: třistaosmdesátsedm milionů šestsetšedesáttři tisíc korun českých, což je téměř jedna polovina aktuální výše základního kapitálu, - v rámci tohoto pověření může představenstvo zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit, - pověření zvýšit základní kapitál se uděluje na dobu 5, slovy: pět, let od přijetí tohoto usnesení do 28. 6. 2027, slovy: dvacátéhoosmého června roku dvatisícedvacetsedm, - na zvýšení základního kapitálu budou vydány akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, v listinné podobě v maximálním počtu 387.663, slovy: třistaosmdesátsedm tisíc šestsetšedesáttři, kusů; akcie mohou být vydány ve formě listinné hromadné akcie, - pro případ, že emisní kurs akcií bude splácen nepeněžitým vkladem, je rozhodnutím o ocenění nepeněžitého vkladu na základě znaleckého posudku pověřeno představenstvo.
od 20. 3. 2020 do 10. 6. 2020
- Představenstvo na základě pověření valnou hromadou rozhodlo na svém zasedání dne 19. 3. 2020 takto: - - Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za tě chto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 14.053.000,-- Kč, slovy: čtrnáctmilionů padesáttřitisíc korun českých, a to upsáním nových akcií stím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipo uští; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 14.053 ks, slovy: čtrnácttisíc padesáttři kusy, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českýc h, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 14.053.000,-- Kč, slovy: čtrnáctmilionů padesáttřitisíc korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je vtomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je město Letohrad, se sídlem Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, identifikační číslo 00279129, a který vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5) předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci pozemky a liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, které slouží jako vodovod pro veře jnou potřebu k zásobování obyvatel v příslušném katastrálním území pitnou vodou a jako kanalizace k odvedení splaškových vod z příslušné části města, ve vlastnictví města Letohrad, jak jsou podrobně uvedeny dále. 5.1. Pozemky vk. ú. Letohrad 5.1.1) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 750/6 (ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2) v katastrálním území Letohrad, obec Letohrad. Na pozemku parc.č. 750/6 je postavena stavba vodního díla - podzemní přečerpávací stanice odpadních vod (Jankovi ce), ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, která není předmětem nepeněžitého vkladu. 5.1.2) Pozemky označené jako pozemkové parcely č. 372/7 (lesní pozem ek o výměře 276 m2), č. 374/71 (orná půda o výměře o výměře 13 m2 ), č. 374/72 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 18 m2 ) a č. 715/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2), vkatastrálním území Letohrad, obec Letohrad. Na pozemcích je p ostavena stavba vodního díla - vodárenského vrtu LT 4, která je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí a není předmětem nepeněžitého vkladu. 5.1.3) Pozemk y označené jako pozemkové parcely č. 386/102 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2) a č. 386/101 (orná půda o výměře 36 m2) v katastrálním území Letohrad, obec Letohrad. Na předmětných pozemcích je postavena stavba vodního díla - podzemní pře čerpávací stanice odpadních vod Letohrad, V Aleji, která je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí a není předmětem nepeněžitého vkladu. 5.1.4) Pozemek ozn ačený jako stavební parcela č. 780 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 168 m2) v katastrálním území Letohrad, obec Letohrad. Na pozemku parc.č. st. 780 je postavena oplocená stavba technického vybavení bez č.p./č.e. (vodního díla bez č.p. - čerpací stan ice Štola s vodním zdrojem), ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, která není předmětem nepeněžitého vkladu. 5.1.5) Pozemek označený jako stavební parcel a č. 93 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2) v katastrálním území Červená, obec Letohrad. Na pozemku parc.č. st. 93 je postavena oplocená stavba technického vybavení bez č.p./č.e. (vodního díla bez č.p. - čerpací stanice Štola s vodním zdrojem), v e vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, která není předmětem nepeněžitého vkladu. 5.1.6) Pozemky označené jako stavební parcely č. 418 (zastavěná plocha a n ádvoří o výměře 277 m2), č. 419 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m2 ), č. 421 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m2), č. 424 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 ), č. 427 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2), a jako pozemkové p arcely č. 52/11 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 532 m2), č. 52/12 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 065 m2), č. 52/13 (trvalý travní porost o výměře 1 443 m2) a č. 52/22 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 763 m2) v katastrálním ú zemí Kunčice u Letohradu, obec Letohrad, které jsou situovány v oploceném areálu čistírny odpadních vod pro město Letohrad. Stavby a zařízení, včetně jejich součástí, příslušenství a technologie čištění odpadních vod, jsou ve vlastnictví společnosti Vodov ody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí a nejsou předmětem nepeněžitého vkladu. 5.1.7) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 52/2 (trvalý travní porost o výměře 5671 m2) v katastrální m území Kunčice u Letohradu, obec Letohrad. 5.1.8) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 345/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 91 m2) v katastrálním území Kunčice u Letohradu, obec Letohrad. Na pozemku parc. č. 345/1 je postavena stavba techni ckého vybavení bez č.p./č.e. (vodního díla - podzemní přečerpávací stanice odpadních vod pod traktorovou stanicí vLetohradě, části města Kunčice), která je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí a není předmětem nepeněžitého vkladu. 5.1.9) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 1009/17 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2) v katastrálním území Orlice, obec Letohrad. Na pozemku parc.č. 1009 /17 je postavena stavba technického vybavení bez č.p./č.e. (vodního díla - podzemní přečerpávací stanice odpadních vod Dolní cesta Letohrad), která je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, se sídlem Slezs ká 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí a není předmětem nepeněžitého vkladu. 5.2. Infrastrukturní majetek - vodovody a kanalizace 5.2.1) Stavba vodního díla Vodovod pro veřejnou potřebu města Letohrad - výstavba rodinných domků v lokalitě pod OEZ v katastrálním území Letohrad, obec Letohrad, je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 27.12.2006, č.j. 0xxxx/CHMS/VOD/ 002-169, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství a které nabylo právní moci dne 6. 2. 2007. Stavba sestává z vodovodního řadu provedeného z trub PVC DN 110 v celkové délce 443 m, situovaná na pozemcích parc.č. 386/1 a par c.č. 386/50 v katastrálním území Letohrad, obec Letohrad. 5.2.2) Stavba vodního díla Infrastruktura lokality Na Stráni, Letohrad - vodovod a kanalizace v katastrálním území Letohrad, obec Letohrad, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 29. 5. 2017, č.j. MUZBK-6116/2017/ZPZE/231.8/PILI, který vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství. Stavba je rozdělena na stavební objekty SO 03 Vodovodní řad a SO 02 Jednotná kanalizace. SO 03 sestává z vodovodního řadu provedeného v celkové délce 76,90 m, a to v délce 66,40 m z trub PE 110 a v délce 10,50 m z trub PE 63. Stavba vodního díla SO 04 sestává ze stoky jednotné kanalizace provedené v celkové délce 55,40 m, a to v délce 46,40 m z trub PP DN 250 a v délce 9 m z trub PP DN 200. Stavba jako celek je situována na pozemcích parc.č. 199/1, parc.č. 199/6 a parc.č. 200/7 v katastrálním území Letohrad, obec Letohrad. 5.2.3) Stavba vodního díla Napojení průmyslové zóny nad OEZ - vodovod a kanalizace v katastrálním území Letohrad, o bec Letohrad, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 14. 12. 2015, č.j. MUZBK-20919/2015/ZPZE/231.8/BOHM, který vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství. Stavba sestává z části vodovodního řadu zásobovací sítě, prove deného v celkové délce 240,70 m, a to v délce 125,30 m z trub litinových DN 200 a v délce 115,40 m z trub PE DN 150 a dále z části kanalizační stoky S1, provedené v celkové délce 227 m, a to v délce 119,87 m z trub Hobas DN 600 a v délce 107,13 m z trub P P ULTRA-RIB DN 500. Stavba jako celek je situována na pozemku parc.č. 391/5 v katastrálním území Letohrad, obec Letohrad. 5.2.4) Stavba vodního díla Průmyslová zóna nad OEZ, stoka jednotné kanalizace pro p.p.č. 391/5 v katastrálním území Letohrad, obec Le tohrad, je užívána na základě povolení ke změně v užívání stavby ze dne 20. 8. 2019, č.j. MUZBK-13838/2019/ZPZE-7/231.8/PILI-134, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství. Stavba byla původně povolena jako kanalizační příp ojka na základě územního souhlasu ze dne 13.7. 2017, č.j. 4097/2017/MULET/2300/7, který vydal Městský úřad Letohrad. Stavba sestává z kanalizační stoky jednotné kanalizace, provedené v celkové délce 96 m z trub PVC DN 300, a je situována na pozemcích parc .č. 391/5, parc.č. 391/36, parc.č. 391/52 a parc.č. 924 v katastrálním území Letohrad, obec Letohrad. 5.2.5) Stavba vodního díla Infrastruktura lokality Pod Antikorem v katastrálním území Kunčice u Letohradu, obec Letohrad, je užívána na základě kolaudačn ího souhlasu ze dne 17.12.2019, č.j. MUZBK-22206/2019/ZPZE/231.8/PILI, který vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství. Stavba je rozdělena na stavební objekty SO 02 Kanalizace a SO 03 Vodovod. SO 02 sestává zkanalizačních stok A a B, provedených v celkové délce 196 m z trub PP DN 300. SO 03 sestává z vodovodního řadu, provedeného v celkové délce 104 m z trub PE DN 100. Stavba jako celek je situována na pozemcích parc.č. 453/3, parc.č. 453/25, parc.č. 453/22, parc.č. 453/24, parc .č. 1406/1, parc.č. 453/49, parc.č. 453/48 a parc.č. 453/6 v katastrálním území Kunčice u Letohradu, obec Letohrad. 6) nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 059- 1759/2019, ze dne 18. 12. 2019, a oceněný na částku 14.053.000,-- Kč, slovy: čtrnáctmilionů padesáttřitisíc korun českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 14.053 ks, slovy: čtrnácttisíc padesáttři kusů akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné , na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 14.053.000,-- Kč, slovy: čtrnáctmilionů padesáttřitisíc korun českých; 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitých vkladů; 9) místem upisování nových akcií jso u kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému pře dem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předep sané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; mí stem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společn osti shora uvedený předmět nepeněžitého vkladu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem.
od 2. 12. 2019 do 17. 3. 2020
- Představenstvo na základě pověření valnou hromadou rozhodlo na svém zasedání dne 29. 11. 2019 takto- - Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační čísl o 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitými vklady, a to za těchto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 64.928.000,-- Kč, slovy: šedesátčtyřimiliony devětsetdvacetosmtisíc korun českých, a to upsáním nových akcií stím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipoušt í; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 64.928 ks, slovy: šedesátčtyřitisíce devětsetdvacetosm kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 64.928.000,-- Kč, slovy: šedesátčtyřimiliony devětsetdvacetosmtisíc korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je vtomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitými vklady; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je město Lanškroun, se sídlem nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun-Vnitřní Město, identifika ční číslo 00279102, a který vnese do základního kapitálu dva nepeněžité vklady; 5) předmětem nepeněžitého vkladu číslo 1 jsou pozemky, předmětem nepeněžitého vkladu číslo 2 jsou nemovité věci liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, pozemky a stavby, vše ve vlastnictví města Lanškroun, jak je podrobně uvedeno dá le: - - V případě nepeněžitého vkladu číslo 1 se jedná o následující majetek: 5.0) Pozemky vk.ú. Lanškroun (areál čistírny odpadních vod): - - Jedná se o pozemky označené jako stavební parcely číslo st. 3329, st.3337, st. 3338, st. 3339 a pozemky označené jako pozemkové parcely číslo 2900/3, 2900/4, 2900/5, 2900/7, 2900/8, 2900/10, 2900/11, 2900/12, 2900/15, 2900/16, 2900/17, 2900/18, 2900/ 25, 2900/26 a 2900/27 o celkové výměře 16.720 m2, vše vk.ú. Lanškroun, které se nacházejí v areálu městské čistírny odpadních vod na okraji zastavěné části města při silnici na Žichlínek a jsou užívány spolu s ostatními pozemky, které vlastní společnost V odovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Na pozemcích, označených jako stavební parcela č. 3329, 3337, 3338 a 3339, zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Lanškroun, se nachází stavby bez č.p./č.e. technického vybavení, zapsané na LV č. 2924 pro o bec a k.ú. Lanškroun, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Tyto stavby jsou ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Uvedené stavby technického vybavení jsou technickým zaříz ením a tvoří spozemky jeden funkční celek čistírny odpadních vod. Stavby technického vybavení nejsou předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. - - V případě nepeněžitého vkladu číslo 2 se jedná o následující majetek: 5.1) Budova bez čp/če, stavba technického vybavení (vodojem) postavená na pozemku označeném jako stavební parcela číslo 379 v k.ú. Horní Třešňovec, obec Horní Třešňovec, která je zapsána na LV č. 291 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Stavba je užívána na základě povolení k užívání stavby vodního díla I. stavba vodovodu Lanškroun, ze dne 29.03.1993, č.j. Vod 1252/93/235/Rů-167, který vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí, a sestává ze stavby technického vybave ní (budovy vodojemu) bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 379 v k.ú. Horní Třešňovec a dvou podzemních akumulačních nádrží vodojemu na pozemku parc.č. 5594 v k.ú. Horní Třešňovec, které nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí, včetně odpadu z vodojemu , provedeného z trub betonových DN v celkové délce 120 m. Technologické zařízení není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu. Pozemky parc.č. st. 379 a parc.č. 5594 v k.ú. Horní Třešňovec, zapsané na LV č. 370 pro obec a k.ú. Horní Třešňovec, jsou ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orl icí, a.s. a nejsou předmětem vnesení nepeněžitého vkladu. 5.2) Pozemek označený jako stavební parcela číslo 251 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 m2) v k.ú. Horní Třešňovec, obec Horní Třešňovec, která je zapsána na LV č. 291 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlic í, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p., nebo č.e (vodojem), která je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1004497 a která sestává ze stavby technického vybavení (budovy vodojemu) s armaturní komorou, akumulační nádrže vodojemu, venkovního a předloženého schodiště, společného oplocení se vstupními vrátky a kabelové přípojky elektro se zděným pilířem. Technologické zařízení není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu. Stavba vodojemu je užívána od roku 1 919 s tím, že je průběžně udržována a průběžně jsou vyměňovány některé prvky krátkodobé životnosti a venkovní úpravy. Stavba byla převedena do vlastnictví města Lanškroun na základě souhlasného prohlášení č.j. UZSVM/HUO/519/2009/-HUOM mezi městem Lanškrou n a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 5.3) Pozemek označený jako pozemková parcela číslo 5507 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 189 m2) v k.ú. Horní Třešňovec, obec Horní Třešnovec, zapsaný na LV č. 291 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Na pozemku p.p.č. 5507 je podle skutečného stavu hloubená studna (18,00 m hluboká a 3,00 m široká, vyzděná z kamenných bloků), nad kterou je vedlejší stavba, doplňující užívání pozemku a umožňující přístup ke studni. Příslušenství stavby studny tvoří předlož ené betonové schody, společné oplocení se vstupními vrátky a kabelová přípojka elektro se zděným pilířem. Technologické zařízení není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu. Stavba studny je užívána od roku 1942 s tím, že je průběžně udržována a průběžně j sou vyměňovány některé prvky krátkodobé životnosti a venkovní úpravy. Studna spříslušenstvím je historickým majetkem města Lanškroun a je součástí liniové stavby vodovodu Horní Třešňovec. Tato stavba se nezapisuje do katastru nemovitostí. 5.4) Stavba vodního díla Kanalizace připojení areálu Tesly v ul. Dvořákova v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku Města Lanškrouna pod inventárním číslem 1004446. Stavba je užívána na základě povolení k užívání stavby vodní ho díla Prodloužení veřejné kanalizace v ul. Dvořákova - Lanškroun, ze dne 26.09.2007, č.j. 34812-4/2007/OŽPZ/Br, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, a sestává ze stavby kanalizační stoky provedené z trub PP DN 300 v celkové délce 462,00 m. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 3677/7, 1768/4, 1768/5, 3677/38, 3678/12, 3678/13, 1768/1, 1600/6, 3677/24, 3677/25, 3718/54, 3718/5, 3677/45, 3677/32, 3677/31, 3677/21, 3677/22, 1424/138 a 1424/4 v k.ú. Lanšk roun, obec Lanškroun. 5.5) Stavba vodního díla Kanalizace pro 5 RD v lokalitě za mrazírnami v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1004452. Stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vo dního díla Kanalizace pro 5 RD v lokalitě za mrazírnami, ze dne 22.03.2007, č.j. 05284/2007/OŽP/TLa/17, které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, a sestává ze stavby kanalizační stoky LA-1, provedené z kameninových trub DN 300 v celko vé délce 65 m. Stavba je situována na pozemku parc. č. 8281 a 3791/9 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.6) Stavba vodního díla Vodovod v ul. Pivovarská v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1004472. Stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodního díla Infrastru ktura u bytového domu A1, ze dne 24. 11. 2008, č.j. 0xxxx/SU/M, které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, a sestává ze stavby vodovodního řadu VP1, provedeného v celkové délce 26 m, a to v délce 9 m z trub PVC DN 100 a v délce 17 m z trub PVC DN 80. Stavba je situována na pozemcích parc. č. 3669/10, 4243/3, 4243/5 a 4349 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.7) Stavba vodního díla Kanalizace v ul. Pivovarská v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1004474. Stavba je užívána na základě povolení k užívání stavby vodního díla SO 02 Jednotná kanalizace stavby Bytový dům A1, ze dne 07. 11. 2008, č.j. 46347-4/08/OŽPZ/CK, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, a sestává ze stavby kanalizační stoky provedené z trub PVC DN 300 v celkové délce 78 m. St avba je situována na pozemcích parc.č. 4349 a 4243/1 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.8) Stavba vodního díla Kanalizace na parc. č. st. 2189/1 v ul. Dobrovského v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1004605. Stavba byla převedena do vlastnictví Města Lanškroun na zák ladě dohody o postoupení práv a povinností z investorství ze dne 24. 8. 2009, uzavřené mezi Městem Lanškroun a panem Jiřím Smetanou a sestává ze stavby kanalizační stoky provedené z trub KG DN 250 v celkové délce 15 m. Stavba je situována na pozemcích par c.č. 3669/17 a st. 2189/1 vk.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.9) Stavba vodního díla Kanalizace jednotná v ul. Sázavská v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1004871. Stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla L anškroun, ul. Sázavská - Shybka u Jatek, ze dne 17. 2. 2011, č.j. MULA 40867/2010, který vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, a sestává ze stavby shybky na kanalizačním potrubí, provedené z trub PP UR2 DN 500 v celkové délce 7,50 m. St avba je situována na pozemku parc.č. 3032/1 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.10) Stavba vodního díla Kanalizace jednotná, IS Pod Penzionem v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005113. Stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodního díla Infrastruktura pro areál rodinných domů Pod penzionem II. etapa, ze dne 29.11.2004, č.j. ŽP/21477/2004/231.8-La/101, které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, a sestává ze stavby jednotné kanalizační stoky J-1, provedené z kameni nových trub DN 500 v celkové délce 335,60 m, jednotné kanalizační stoky J-2, provedené z trub PRAGMA DN 400 v celkové délce 136,60 m, jednotné kanalizační stoky J-2-1, provedené z trub PRAGMA DN 300 v celkové délce 80,30 m, jednotné kanalizační stoky J-2- 1-1, provedené z trub PRAGMA DN 300 v celkové délce 55,10 m, jednotné kanalizační stoky J-2-2, provedené z trub PRAGMA DN 300 v celkové délce 175,40 m a jednotné kanalizační stoky J-2-1-2, provedené z trub PRAGMA DN 300 v celkové délce 205,50 m. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 3032/1, 3837/1, 3845/5, 8201, 4280, 4281, 3073/58, 3045/26, 3669/28 a 293/1 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.11) Stavba vodního díla Vodovod, IS Pod Penzionem v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005114. Stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodního díla Infrast ruktura pro areál rodinných domů Pod penzionem II. etapa, ze dne 29.11.2004, č.j. ŽP/21477/2004/231.8-La/101, které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, a sestává ze stavby vodovodního řadu V, provedeného z trub PVC DN 100 v celkové dé lce 132,10 m, vodovodního řadu V-1, provedeného z trub PVC DN 100 v celkové délce 77,10 m, vodovodního řadu V-1-1, provedeného z trub PVC DN 100 v celkové délce 51,20 m, vodovodního řadu V-2, provedeného z trub PVC DN 100 v celkové délce 180,40 m a vodovo dního řadu V-1-2, provedeného z trub PVC DN 100 v celkové délce 210,30 m. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 3032/1, 3837/1, 3845/3, 3845/5, 8201, 4280, 4281, 3073/58 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.12) Stavba vodního díla Vodovod v ul. Kežmarská v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku Města Lanškrouna pod inventárním číslem 1005122. Stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí pro stavbu Obytný soubor Lanškro un - Kežmarská ulice, ze dne 8. 12. 2004, č.j. SÚ 22873/2004-330/F, které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, a sestává ze stavby vodovodního řadu provedeného z trub PVC DN 80 v celkové délce 109 m. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 982/70, 3720/4 a 981/1 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.13) Stavba vodního díla Kanalizace jednotná, Pivovarské náměstí v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005127. Stavba je užívána na základě povolení k užívání vodního díla Technická infrastruktura v areálu bývalého pivovaru - revitalizovaný brownfield v Lanškrouně, SO-02 Kanalizace, ze dne 14. 11. 2006, č.j. 42430-5/2006/OŽPZ/Br, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, a sestává ze stavb y jednotné kanalizační stoky 1 provedené z trub PVC DN 300 v celkové délce 43,90 m, jednotné kanalizační stoky 2 provedené z trub PVC DN 300 v celkové délce 77,30 m, jednotné kanalizační stoky 3 provedené z trub PVC DN 300 v celkové délce 110,50 m a jedno tné kanalizační stoky 4 provedené z trub PVC DN 300 v celkové délce 51,30 m. Součástí stavby je odlučovač ropných látek GSOL 10/50. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 493/7, 3669/10, 3669/61, 3669/137, 3669/190, 3947/1, st. 867 v k.ú. Lanškroun, ob ec Lanškroun. --- 5.14) Stavba vodního díla Vodovod, Pivovarské náměstí v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005130. Stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodního díla Vodov od v areálu bývalého pivovaru Lanškroun, ze dne 13. 10. 2006, č.j. 22424/2006/OŽP/La/66, které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, a sestává ze stavby vodovodního řadu 1 provedeného z trub PVC DN 100 v celkové délce 32,10 m, vodovodní ho řadu 2 provedeného z trub PVC DN 100 v celkové délce 153,80 m a vodovodního řadu 3 provedeného z trub PVC DN 80 v celkové délce 38,10 m. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 3669/10, 3669/190 a 3947/1 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.15) Stavba vodního díla Vodovod v ul. E. Krásnohorské v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005135. Stavba je užívána na základě povolení k užívání stavby vodního díla Vodovodní řa d na parc.č. 910/17 a kanalizační stoka S na parc.č. 3710 a parc.č. 910/17 v k.ú. Lanškroun, ze dne 20. 12. 2001, č.j. ŽP/7825/2001/231.8-La/700, které vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí, a sestává ze stavby vodovodního řadu p rovedeného z trub PVC DN 100 v celkové délce 124 m. Stavba je situována na pozemku parc.č. 910/37 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.16) Stavba vodního díla Kanalizace v ul. E. Krásnohorské v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005136. Stavba je užívána na základě povolení k užívání stavby vodního díla Vodovodní řad na parc.č. 910/17 a kanalizační stoka S na parc.č. 3710 a parc.č. 910/17 v k.ú. Lanškroun v k.ú. Lanškroun", ze dne 20. 12. 2001, č.j. ŽP/7825/2001/231.8-La/700, které vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí, a sestává ze stav by kanalizační stoky S provedené z trub PVC DN 300 v celkové délce 97,00 m a kanalizační stoky Da, provedené z trub PVC DN 200 v celkové délce 124 m. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 3710 a 910/37 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.17) Stavba vodního díla Vodovod v ul. Dvořákova v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005137. Stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodního díla Prodlouže ní veřejného vodovodu v ulici Dvořákova - Lanškroun, ze dne 16. 2. 2007, č.j. 02512/2007/OŽP/TLa/14), které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, a sestává ze stavby vodovodního řadu, provedeného z trub PVC DN 100 v celkové délce 307,00 m, jehož součástí je armaturní šachta. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 3677/23, 3677/24, 3718/54, 3677/45, 3677/32, 3677/31, 3677/22, 3677/21, 1523/2, 1424/138, 1424/4 a 1424/17 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.18) Stavba vodního díla Kanalizace splašková v ul. U Stadionu v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005141. Stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodního díla Odvodnění sportovního areálu, SO-03 Splašková kanalizace, ze dne 4. 6.2003, č.j. ŽP/4640/2003/231.8-La/38, které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, a sestává ze stavby stoky splaškové kanalizace provedené z trub PVC DN 300 v cel kové délce 170 m. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 4273, 835/1, 839/12, 839/4, 839/1 a 3717/1 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.19) Stavba vodního díla Kanalizace splašková v ul. Za Střelnicí v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005142. Stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodníh o díla Sportovní areál Lanškroun - I. etapa Prodloužení ulic U stadionu a Za Střelnicí, SO 104 Splašková kanalizace, ze dne 02.06.2004, č.j. ŽP/9861/2004/231.8-La/51, které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, a sestává ze stavby stoky splaškové kanalizace provedené z trub PVC DN 300 v celkové délce 201 m. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 4273 a 4296 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.20) Stavba vodního díla Vodovod v ul. Za Střelnicí v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005144. Stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodního díla Sporto vní areál Lanškroun - I. etapa Prodloužení ulic U stadionu a Za Střelnicí, SO 105 Vodovod, ze dne 02.06.2004, č.j. ŽP/9861/2004/231.8-La/51, které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, a sestává ze stavby vodovodního řadu provedeného z trub PVC DN 150 v celkové délce 290 m. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 982/1, 4273, 835/1 a 839/12 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.21) Stavba vodního díla Vodovod, výtlačný řad DN 400 H.Čermná - Nepomuky v k.ú. Horní Čermná, obec Horní Čermná, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1006743. Stavba je užívána na základě povolení k užívání stavby vodního díla I. stavba vodovodu Lanškroun, ze dne 29.03.1993, č.j. Vod 1252/93/235/Rů-167, který vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí, a sestává ze stavby výtlačného vodovodního řadu, provedeného z trub litinových DN 400 v celko vé délce 1435 m. 5.22) Stavba vodního díla Kanalizace splašková v ul. Italská v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005605. Stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Střelnicí II, Lanškroun - I. etapa, splašková kanalizace, ze dne 11. 12. 2013, č.j. MULA 31543/2013, které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, a sestává ze stavby stok y splaškové kanalizace, provedené z trub PP UR2 DN 300 v celkové délce 197 m. Stavba je situována na pozemku parc.č. 982/70 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.23) Stavba vodního díla Vodovod v ul. Italská v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005607. Stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla Technická inf rastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Střelnicí II, Lanškroun - I. etapa, vodovod, ze dne 11. 12. 2013, č.j. MULA 31543/2013, které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, a sestává ze stavby vodovodního řadu, provedeného z trub PE DN 80 v celkové délce 230,10 m. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 3226/1, 3208 a 982/70 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.24) Stavba vodního díla Kanalizace, propojka ul. Kolárova a ul. M. Alše v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1006055. Příslušným vodoprávním úřadem bylo vydáno vyjádření k akci "Re konstrukce Kollárovy a České ulice v Lanškrouně", ze dne 26. 2. 2014, č.j. MULA 3460/2014, které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí. Stavba sestává ze stavby kanalizační stoky, provedené z trub PVC DN 300 v celkové délce 128 m, situov ané na pozemcích parc.č. 3709 a 905/1 v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun. 5.25) Stavba vodního díla Kanalizace Za Střelnicí II, 2. etapa v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005605. Stavba je užívána na základě vydaného kolaudačního souhlasu pro stavbu vo dního díla Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů vlokalitě Za Střelnicí II, Lanškroun - II. etapa, stavební objekt kanalizace dešťová a splašková, vodovod, ze dne 10.8.2017, č.j. MULA 23630/2017, který vydal Městský úřad Lanškroun, odbor ži votního prostředí, a sestává ze stavby kanalizační stoky, provedené z trub PP DN 300 v celkové délce 182 m, situované na pozemku parc.č. 3326/1 v k.ú. Dolní Třešňovec, obec Lanškroun, užívané od roku 2016. 5.26) Stavba vodního díla Vodovod Za Střelnicí II, 2. etapa v k.ú. Lanškroun, obec Lanškroun, je vedena na evidenční kartě majetku města Lanškroun pod inventárním číslem 1005607. Stavba je užívána na základě vydaného kolaudačního souhlasu pro stavbu vodní ho díla Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů vlokalitě Za Střelnicí II, Lanškroun - II. etapa, stavební objekt kanalizace dešťová a splašková, vodovod, ze dne 10.08.2017, č.j. MULA 23630/2017, který vydal Městský úřad Lanškroun, odbor živo tního prostředí a sestává ze stavby vodovodního řadu, provedeného z trub PVC DN 100 v celkové délce 174 m, situované na pozemku parc.č. 3326/1 v k.ú. Dolní Třešňovec, obec Lanškroun, užívané od roku 2016. 6) nepeněžité vklady jsou blíže popsány znaleckými posudky znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, a to nepeněžitý vklad číslo 1 posudkem číslo 032-1732/2019, ze dne 25. 7. 2019, oceněný na částku 8.360.000,-- Kč, slovy: o smmilionů třistašedesáttisíc korun českých, a nepeněžitý vklad číslo 2 posudkem číslo 033-1733/2019, ze dne 25. 7. 2019, oceněný na částku 56.568.000 Kč, slovy: padesátšestmilionů pětsetšedesátosmtisíc korun českých; na tyto nepeněžité vklady bude vydáno 64.928 ks, slovy: šedesátčtyřitisíc devětsetdvacetosm kusů akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvede no níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) každý z nepeněžitých vkladů je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedených posudků znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to nepeněžitý vklad číslo 1 na částku 8.360.000,-- Kč, slovy: osmmilionů třistašedesáttisíc korun českých, a nepeněžitý vklad číslo 2 na částku 56.568.000 Kč, slovy: padesátšestmilionů pětsetšedesátosm tisíc korun českých, tedy celkem oba vklady na částku 64.928.000,-- Kč, slovy: šedesátčtyřimiliony devětset dvacetosmtisíc korun českých; - 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitých vkladů; 9) místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zák ona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžité vklady shora uvedené; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kanc elářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitých vkladů je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžité vklady budou považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkladu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem.
od 26. 9. 2019 do 25. 11. 2019
- Představenstvo na základě pověření valnou hromadou rozhodlo na svém zasedání dne 25. 9. 2019 takto: - - Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií pro město Choceň nepeněžitým vk ladem, a to za těchto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 39.735.000,-- Kč, slovy: třicetdevětmilionů sedmsettřicetpěttisíc korun českých, a to upsáním nových akcií stím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 39.735 ks, slovy: třicetdevěttisíc sedmsettřicetpět kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun če ských, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 39.735.000,-- Kč, slovy: třicetdevětmilionů sedmsettřicetpěttisíc korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je vtomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je město Choceň, se sídlem Jungmannova 301, 565 01 Choceň, identifikační číslo 00278955, a kt erý vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5) předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, které slouží jako vodovod pro veřejnou potřebu k zásobování obyvatel v příslušném katastrálním území pitnou vodou a jako kanalizace k odvede ní splaškových vod z příslušné části města, ve vlastnictví města Choceň označené jako - Pozemky a infrastrukturní majetek města Choceň: 5.1. Pozemky vkatastrálním území Choceň a Běstovice: a) pozemek označený jako stavební parcela číslo 3046 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2) v katastrálním území Choceň, obec Choceň. Na pozemku parc. č. st. 3046 stojí stavba bez č.p./č.e. technického vybavení (AT stanice), která je zapsaná na list u vlastnictví číslo 1075. Tato stavba je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a není předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.; b) pozemky označené jako pozemkové parcely parcelní číslo 602/3 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1888 m2), parc. č. 602/4 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 341 m2), parc. č. 602/12 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 311 m2), parc. č. 602/13 (o statní plocha, jiná plocha o výměře 408 m2), parc. č. 603/4 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 228 m2), parc. č. 603/5 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1012 m2), parc. č. 603/8 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 671 m2), parc. č. 603/14 (ostatn í plocha, jiná plocha o výměře 15 m2), parc. č. 603/15 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 515 m2), parc. č. 603/16 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 702 m2), a pozemky označené jako stavební parcely číslo 256/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285 m2), 257/2 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2), 257/3 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2), 314 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2) a 316 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2) v katastrálním území Běstovice, obec Běstovice, se nachází v oploceném areálu městské čistírny odpadních vod pro město Choceň; stavby a venkovní úpravy, postavené na uvedených pozemcích, jsou ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a nejsou předmětem nepeněžitého vkl adu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 5.2. Infrastrukturní majetek - vodovody a kanalizace města Choceň: a) Stavba vodního díla Hemže - prodloužení kanalizace za obecním domem v katastrálním území Hemže, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 9. 3. 2011, č.j. 00142/2011/OŽP-4, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního pro středí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. HE-S134/3. Stavba sestává ze stoky splaškové kanalizace, provedené z trub PP DN 250 v délce 63,50 m a dále ze stoky dešťové kanalizace, provedené z trub betonových DN 200 v délce 14 m a j e situována na pozemcích parc. č. 109/1 a parc. č. 287 v katastrálním území Hemže, obec Choceň. Součástí stavby je prodloužení kanalizační stoky A-2.část z trub PP DN 250 v celkové délce 93,18 m, provedené v roce 2017 na pozemku parc. č. 109/1 v k. ú. Hem že a uvedené do provozu na základě kolaudačního souhlasu ze dne 13.11.2017, č.j. MUVM/36213/2017, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování. b) Stavba vodního díla Kanalizace Březenice, Hemže kanalizace, stoka D, DA v katastrálním území Hemže, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 21. 11. 2018, č.j. MUVM/39986/2018, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebn ího úřadu a územního plánování a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. HE-S134/2. Stavba sestává zkanalizační stoky D, provedené z trub PVC DN 400 v délce 40 m a kanalizační stoky D, A provedené z trub PVC DN 300 v délce 26,03 m. Stav ba je situována na pozemcích parc. č. 25/1, parc. č. 26, parc. č. st. 16 a parc. č. 287 v katastrálním území Hemže, obec Choceň. c) Spoluvlastnický podíl ve výši 12,08 % na Stavbě vodního díla Intenzifikace ČOV Choceň a doplnění kanalizační sítě. Tato stavba v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 22. 09. 2009, č.j. 27599/2009/OŽ P-4, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S525/1. Stavba sestává zSO 20, tj. kmenové kanalizační stoky E o celkové délce 1564,68 m, provedené v délce 1116,90 m z trub betonových DN 1000, v délce 307,20 m z trub betonových DN 800, v délce 107 m z trub betonových DN 500 a v délce 33,58 m z trub PVC DN 200. Stavba byla městem Choceň financována pouze ve výši 12,08 %, což je zohledněno v tomto popisu a při ocenění nepeněži tého vkladu, podkladem je smlouva o spolufinancování vodohospodářské investiční akce Intenzifikace ČOV a kanalizace Choceň, uzavřenou mezi Městem Choceň a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., ze dne 21. 06. 2007. Stavba je situován a na pozemcích parc. č. 2494/1, parc. č. 2494/2, parc. č. 2498/1, parc. č. 2667/6, parc. č. 2672/35, parc. č. 2672/38, parc. č. 2672/39, parc. č. 2673/3, parc. č. 2675/3, parc. č. 2676/17, parc. č. 2677/5, parc. č. 2677/6, parc. č. 2835/1, parc. č. 2498/3 , parc. č. 2672/6, parc. č. 2677/13 a parc. č. 2708/1 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. d) Stavba vodního díla Choceň - Prodloužení kanalizace ul. Pardubická Choceň v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě povolení k užívání stavby ze dne 21. 2. 2007, č.j. 32685/2006/OŽP/Kar/231.2-015, které vydal Městský úřad Vysoké M ýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S505/1. Stavba sestává z kanalizační stoky provedené z trub PVC DN 250 v celkové délce 57 m a je situována na pozemcích parc. č. 1916/7 a parc. č. 2774/3 v katastr álním území Choceň, obec Choceň. e) Stavba vodního díla Technická infrastruktura Tocháčkův kopec - Choceň - 3 RD v k. ú. Choceň, SO 302 kanalizační sběrač v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 11.07.2011, č.j. 14385/2011/OŽP-4, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S536/0. Stavba sestává z kanalizačního sběrače provedeného z trub PVC DN 300 v celkové délce 50 m a je situována na pozemku parc. č. 3 86/15 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. f) Stavba vodního díla Vostelčice část B - I. etapa Choceň, SO 03 venkovní vodovod a SO 04 Venkovní kanalizace v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 21. 07. 2010, č.j. 23665/2010/OŽP-4, který vydal Mě stský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventárních kartách dlouhodobého majetku č. S531/3 a S531/4. Stavba sestává z kanalizační stoky, provedené v celkové délce 118 m z trub PVC DN 300, vodovodního řadu 1 provedeného v cel kové délce 38 m z trub PE DN 100 a vodovodního řadu 1-3 provedeného v celkové délce 137 m z trub PE DN 100. Stavba venkovního vodovodu (SO 03) je situována na pozemcích parc. č. 2457/2, parc. č. 2824/1, parc. č. 2457/3 a parc. č. 2417/4 v katastrálním úze mí Choceň, obec Choceň. Stavba venkovní kanalizace (SO 04) je situována na pozemcích parc. č. 2824/1 a parc. č. 2457/3 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. g) Stavba vodního díla Tocháčkův kopec - veřejná kanalizace - I. etapa v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě povolení k užívání stavby ze dne 30. 10. 2000, č.j. ŽP/7874/2000/231.8-Fa/549, který vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S068/2. Kanalizaci tvoří stoka S v celkové délce 307 m, z toho z trub HOBAS DN 500 v délce 141 m a z trub PVC DN 300 v délce 166 m, stoka S1 z trub PVC DN 300 v celk ové délce 155 m, stoka S1a z trub PVC DN 300 v celkové délce 50 m, stoka S1b z trub PVC DN 300 v celkové délce 73 m, stoka S2 z trub PVC DN 400 v celkové délce 85 m, stoka S3 z trub PVC DN 300 v celkové délce 100 m, stoka S4 z trub PVC DN 300 v celkové dé lce 49 m, stoka S5 z trub PVC DN 300 v celkové délce 54 m, stoka S6 z trub PVC DN 300 v celkové délce 239 m, napojení zdrže z trub PVC DN 400 v délce 10 m a z trub PVC DN 250 v délce 17 m. Součástí kanalizace je podzemní dešťová zdrž, železobetonové konst rukce o půdorysných rozměrech 15,60 m x 6,30 m, výšky 3,80 m (vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S068/3). Stavba vodovodu není předmětem nepeněžitého vkladu. Stavba kanalizace je situována na pozemcích parc. č. 386/15, parc. č. 2717/1, par c. č. 2717/4, parc. č. 386/41, parc. č. 338/5, parc. č. 386/42, parc. č. 675/3, parc. č. 675/28, parc. č. 675/23 a parc. č. 2837/1 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. Stavba podzemní dešťové zdrže je situována na pozemku parc. č. 675/3 v katastrální m území Choceň, obec Choceň. h) Stavba vodního díla Vodovod a kanalizace Tocháčkův kopec III. etapa, Choceň v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě povolení k užívání stavby ze dne 22. 11. 2004, č.j. 1742/2004/OŽP/Kar/231.8-137, které vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventárních kartách dlouhodobého majetku č. S483/2 a S484/2. Vodovod tvoří řad C z trub PVC DN 100 v celkové délce 236 m, řad D z trub PVC DN 100 v celkové délce 89 m a řad E z trub PVC DN 100 v celkov é délce 154 m. Kanalizaci tvoří stoka C z trub PVC DN 300 v celkové délce 235 m, stoka C1 z trub PVC DN 400 v celkové délce 41 m, stoka D1 z trub PVC DN 300 v celkové délce 81 m a stoka E z trub PVC DN 300 v celkové délce 90 m. Stavba vodovodu je situován a na pozemcích parc. č. 386/41, parc. č. 386/109, parc. č. 386/118 a parc. č. 370 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. Stavba kanalizace je situována na pozemcích parc. č. 386/41, parc. č. 386/109, parc. č. 386/66 a parc. č. 386/63 v katastrálním úze mí Choceň, obec Choceň. i) Stavba vodního díla Vodovod Březenice, Hemže - I. etapa - vodovodní řad B-3 Choceň, Březenice, Hemže v katastrálním území Hemže, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 26. 2. 2015, č.j. MUVM/06513/2015, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a životního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S549/1. Stavba sestává z vodovodního řadu B-3 provedeného ztrub PE DN 80 vdélce 49,00 m a ztrub PE DN 40 vdélce 45 m a je situována na pozemcích parc. č. 107, parc. č. 176/3, parc. č. 289 a parc. č. 290 v katastrálním území Hemže, obec Choceň. j) Stavba vodního díla Kanalizace v ulici U Náhonu v Chocni v katastrálním území Choceň, obec Choceň, byla vybudována a městem Choceň opravena na základě sdělení k ohlášení udržovacích prací ze dne 19. 11. 2004, č.j. 2435/2004/OŽP/Kar/231.8, které vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S490/1. Stavba sestává z kanalizační stoky provedené z trub PVC DN 300 v délce 35 m, z trub PVC DN 250 v délce 17 m, z trub PVC DN 200 v dél ce 21 m a z trub PVC DN 150 v délce 25 m a je situována na pozemcích parc. č. 2880 a parc. č. 2899/13 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. k) Stavba vodního díla Infrastruktura pro bytovou výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitě Vostelčice, část A, I. etapa v Chocni: SO 03 Venkovní vodovod, SO 04 Venkovní kanalizace v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě kolaud ačního souhlasu ze dne 30. 9. 2008, č.j. 33909/2008/OŽP-4, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventárních kartách dlouhodobého majetku č. S518/3 a S518/4. Vodovod tvoří řad 1 z trub PVC DN 100 v celkové dé lce 261,50 m, řad 1-1 z trub PVC DN 100 v celkové délce 131,50 m, řad 1-2 z trub PVC DN 100 v celkové délce 133,50 m, řad 1-D1 z trub PVC DN 100 v celkové délce 9,50 m a řad 1-D2 z trub PVC DN 100 v celkové délce 8,50 m. Kanalizaci tvoří stoka A v celkové délce 220 m, z toho v délce 162,50 m z trub PVC DN 400 a v délce 57,50 m z trub PVC DN 300, stoka A-D1 z trub PVC DN 300 v celkové délce 11,50 m, stoka A-D2 z trub PVC DN 300 v celkové délce 11,50 m, stoka A2 z trub PVC DN 300 v celkové délce 115,60 m a stoka A3 z trub PVC DN 300 v celkové délce 113,40 m. Stavba vodovodu je situována na pozemcích parc. č. 2455/16, parc. č. 2455/69, parc. č. 2455/65, parc. č. 2824/1, parc. č. 2418/2, parc. č. 2455/55, parc. č. 2455/74 a parc. č. 2455/1 v katastrálním územ í Choceň, obec Choceň. Stavba kanalizace je situována na pozemcích parc. č. 2455/16, parc. č. 2455/69, parc. č. 2455/65, parc. č. 2824/1, parc. č. 2418/2, parc. č. 2455/55 a parc. č. 2455/74 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. l) Stavba vodního díla Choceň, Újezdská Choceň, vodovodní řad v ulici Újezdská v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 13. 7. 2009, č.j. 17883/2009/OŽP-4, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor ži votního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S524/1. Stavba sestává z vodovodního řadu, provedeného v celkové délce 56 m z trub PVC DN 80 a je situována na pozemku parc. č. 2835/1 v k. ú. Choceň, obec Choceň. Dne 30.09.20 09 odkoupila společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 19 m vodovodního řadu. Předmětem vkladu je tedy zbývajících 37 m uvedeného vodovodního řadu. m) Jednotlivé dílčí části kanalizace Choceň, které byly začleněny do pasportu kanalizace Choceň, který zpracoval Josef Bartoš, zaměstnanec společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., vroce 2019. Dle uvedeného pasportu kanalizace v Pelinách (ev.č. S170/2) v katastrálním území Choceň byla zřízena v roce 1980 a sestává ze stoky z kameninových trub DN 200 v délce 173 m, stoky z kameninových trub DN 250 v délce 39 m, stoky z kameninových trub DN 300 v délce 469 m. Kanalizace je provedena na pozemcích parc. č. 880/16, parc. č. 922/2, parc. č. 922/3, parc. č. 921, parc. č. 919, parc. č. 2841/1, parc. č. 880/26, parc. č. 880/34, parc. č. 906/2, parc. č. 2759/1, parc. č. 880/29, parc. č. 604, parc. č. 603 , parc. č. 2999, parc. č. 602, parc. č. 2998, parc. č. 620, parc. č. 621, parc. č. 622, parc. č. 920/2, parc. č. 908/6, parc. č. 908/5, parc. č. 908/4, parc. č. 908/3 a parc. č. 908/10 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. Kanalizace na Dvořisku (ev.č. S066/2) v katastrálním území Dvořisko byla zřízena v roce 1974 a sestává ze stoky z betonových trub DN 300 v délce 492 m, stoky z betonových trub DN 400 v délce 230 m, stoky z betonových trub DN 500 v délce 143 m a stoky z tr ub PVC DN 300 v délce 210 m. Kanalizace na Dvořisku (ev.č. S212/2) v k.ú. Dvořisko byla zřízena v roce 1984 a sestává ze stoky z betonových trub DN 300 v délce 537 m a stoky z trub PVC DN 300 v délce 68 m. Kanalizace je provedena na pozemcích parc. č. 268 , parc. č. 1516, parc. č. 267, parc. č. 39/5, parc. č. 39/4, parc. č. 39/8, parc. č. 39/10, parc. č. 39/9, parc. č. 39/12, parc. č. 39/19, parc. č. 39/11, parc. č. 314/1, parc. č. 314/2, parc. č. 265/1, parc. č. 265/5, parc. č. 265/7, parc. č. 317, parc. č. 279/10, parc. č. 265/3, parc. č. 308/1, parc. č. 308/3, parc. č. 308/4, parc. č. 285/2, parc. č. 282/7, parc. č. 308/2, parc. č. 299/4, parc. č. 299/2, parc. č. 276/1, parc. č. 44, parc. č. 280, parc. č. 306, parc. č. 307, parc. č. 286/2, parc. č. 309/ 1, parc. č. 288/1, parc. č. 118/23, parc. č. 118/25, parc. č. 86/6, parc. č. 318, parc. č. 265/3 a parc. č. 39/20 v katastrálním území Dvořisko, obec Choceň. Kanalizace na Hemžích (ev.č. 133/2) v katastrálním území Hemže byla zřízena v roce 1979 a sestává ze stoky z betonových trub DN 300 v délce 62 m a stoky z betonových trub DN 400 v délce 263 m. Kanalizace je provedena na pozemku parc. č. 289 v katastrálním území Hemže, obec Choceň. Kanalizace na Hemžích (ev.č. S134/2) v katastrálním území Hemže sestává ze stoky z trub betonových DN 300 vdélce 45 m zřízené vroce 1979, stoky z trub PVC DN 300 vdélce 246 m zřízené vroce 2017, stoky z trub betonových DN 400 vdélce 19 m zřízené vroce 197 9, stoky z trub PVC DN 400 vdélce 118 m zřízené vroce 2016 a stoky z trub betonových DN 500 vdélce 122 m zřízené vroce 1979. Kanalizace je provedena na pozemcích parc. č. 287, parc. č. 16, parc. č. 284/2, parc. č. 14/1, parc. č. 21/1, parc. č. 21/2, parc. č. 21/4, parc. č. 13/3, parc. č. 13/1, parc. č. 13/2, parc. č. 289, parc. č. 25/1, parc. č. 116/1, parc. č. 43/2, parc. č. 27, parc. č. 280, parc. č. 292/1, parc. č. 23/2 a parc. č. 38 v katastrálním území Hemže, obec Choceň. Kanalizace v Březenicích (ev.č. 355) v katastrálním území Hemže byla zřízena v roce 1992 a sestává ze stoky z betonových trub DN 300 v délce 729 m. Vroce 2018 byla provedena kanalizace u nádrže sestávající ze stoky ztrub PVC DN 400 vdélce 22 m a stoky ztr ub PVC DN 200 vdélce 16 m. Kanalizace je provedena na pozemcích parc. č. 107, parc. č. 289, parc. č. 184/1, parc. č. 184/9, parc. č. 184/11, parc. č. 176/1, parc. č. 193/5, parc. č. 193/4, parc. č. 193/1, parc. č. 176/13, parc. č. 272, parc. č. 177/1, par c. č. 273/2, parc. č. 176/2, parc. č. 290, parc. č. 176/3, parc. č. 273/1, parc. č. 183, parc. č. 184/19, parc. č. 193/3 a parc. č. 193/2 v katastrálním území Hemže, obec Choceň. Kanalizace v Plchůvkách (ev.č. S343/2) v katastrálním území Plchůvky byla zřízena v roce 1989 a sestává ze stoky z betonových trub DN 300 v délce 618 m a stoky z betonových trub DN 800 v délce 169 m. Kanalizace je provedena na pozemcích parc. č. 679/10, p arc. č. 679/1, parc. č. 679/7, parc. č. 679/25, parc. č. 679/27, parc. č. 679/19, parc. č. 679/8, parc. č. 687/1, parc. č. 22/3, parc. č. 18/3, parc. č. 240/4, parc. č. 679/12, parc. č. 240/23 a parc. č. 11 v katastrálním území Plchůvky, obec Choceň. 6) nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 010-1710/2019, ze dne 28. 2. 2019, a oceněný na částku 39.735.000,-- Kč, slovy: třicetdevětmilionů sedmsettřicetpěttisíc korun českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 39.735 ks, slovy: třicetdevěttisíc sedmsettřicetpět kusů akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 39.735.000,-- Kč, slovy: třicetdevětmilionů sedmsett řicetpěttisíc korun českých; 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 9) místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zák ona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kance lářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkl adu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem. - - Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za tě chto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 4.984.000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony devětsetosmdesátčtyřitisíce korun českých, a to upsáním nových akcií stím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 4.984 ks, slovy: čtyřitisíce devětsetosmdesátčtyři kusy, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun čes kých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.984.000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony devětsetosmdesátčtyřitisíce korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je vtomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je obec Horní Čermná, se sídlem Horní Čermná 1, PSČ 561 56, identifikační číslo 00278882, a k terý vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5) předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, které slouží k odvedení odpadních splaškových vod pro jednotlivé části obce Horní Čermná, ve vlastnictví obce Horní Čermná označené jako - Infrastrukturní majetek-kanalizace obce Horní Čermná, část III.: Stavba kanalizace, část III., jako celek sestává z kanalizační stoky CH, provedené z trub PP DN 250 v celkové délce 533,54 m, kanalizační stoky CH-1 provedené z trub PP DN 250 v celkové délce 70,96 m, kanalizační stoky CH-2 provedené z trub PP DN 250 v ce lkové délce 19,32 m, kanalizační stoky CH-4 provedené z trub PP DN 250 v celkové délce 25,65 m, části kanalizační stoky J provedené z trub PP DN 250 v celkové délce 67,65 m, části kanalizační stoky J provedené ztrub PVC KG DN 200 v celkové délce 82 m, výt lačného řadu ČS1 provedeného z trub PE DN 80 v celkové délce 117,11 m, betonové čerpací šachty o vnějším průměru 2,20 m, hloubky 3,40 m s osazenými dvěma čerpadly Hidrostal, přepadu z čerpací stanice provedeného z trub PVC DN 200 v celkové délce 29,79 m, kabelové přípojky elektro CYKY 4Bx16 v celkové délce 41,64 m a 22 ks kanalizačních přípojek provedených z trub PVC KG 150 v celkové délce 103,48 m. Stavba je situována na pozemcích označených jako pozemkové parcely parc.č. 3946, parc.č. 3955/3, parc.č. 3956/3, parc.č. 3957/3, parc.č. 3978/1, parc.č. 4009/1, parc.č. 4278/3, parc.č. 4294/1, parc.č. 4294/2, parc.č. 4294/6, parc.č. 655, parc.č. 663/2, pa rc.č. 664, parc.č. 703/17, parc.č. 703/18, parc.č. 703/19, parc.č. 703/7, parc.č. 703/8, parc.č. 733/3, parc.č. 734/18, parc.č. 734/34, parc.č. 734/36, parc.č. 734/39, parc.č. 861/8 v katastrálním území Horní Čermná, obec Horní Čermná a pozemcích parc.č. 2542, parc.č. 1355/1 a parc.č. 1355/2 v katastrálním území Nepomuky, obec Horní Čermná. 6) nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 020-1720/2019, ze dne 15. 5. 2019, a oceněný na částku 4.984.000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony devětsetosmdesátčtyřitisíce korun českých; na tento nepeněžitý vklad budou vydány 4.984 ks, slovy: čtyřitisíce devětsetosmdesátčtyři kusy, akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 4.984.000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony devětsetosmdesá tčtyřitisíce korun českých; 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 9) místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zák ona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kance lářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkl adu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem. - - Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za tě chto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 2.179.000,-- Kč, slovy: dvamiliony jednostosedmdesátdevěttisíc korun českých, a to upsáním nových akcií stím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 2.179 ks, slovy: dvatisíce jednostosedmdesátdevět kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun česk ých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.179.000,-- Kč, slovy: dvamiliony jednostosedmdesátdevěttisíc korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je vtomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je obec Klášterec nad Orlicí, se sídlem Klášterec nad Orlicí 167, PSČ 561 82, identifikační č íslo 00279021, a který vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5) předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitá věc liniová stavba vodního díla, včetně součástí a příslušenství, která slouží k odvedení splaškových a dešťových vod pro jednotlivé části obce Klášterec nad Orlicí, ve vlastnictví obce Klášterec nad Orlicí oz načené jako Infrastrukturní majetek obce Klášterec nad Orlicí kanalizace Klášterec nad Orlicí Matyášův kopec, zasíťování lokality rodinných domů, stavební objekt SO 301- kanalizace splašková Stavba jako celek sestává z kanalizační stoky 1-1 provedené z trub PP Ultra Rib 2, DN 250, v celkové délce 480 m a kanalizační stoky 2-2 provedené z trub PP Ultra Rib 2, DN 250, v celkové délce 53 m. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 1236/1, parc.č. 1237, parc.č. 1336/6, parc.č. 1340/1, parc.č. 1351/6, parc.č. 1971/8, parc.č. 3241/12, parc.č. 3241/13 a parc.č. 3241/14 v katastrálním území Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí. 6) nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 022-1722/2019, ze dne 20. 5. 2019, a oceněný na částku 2.179.000,-- Kč, slovy: dvamiliony jednostosedmdesátdevěttisíc ko run českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.179 ks, slovy: dvatisíce jednostosedmdesátdevět kusů, akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun čes kých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 2.179.000,-- Kč, slovy: dvamiliony jednostosedmdesát devěttisíc korun českých; 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 9) místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zák ona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kance lářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkl adu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem.
od 21. 9. 2018 do 21. 11. 2018
- Představenstvo společnosti přijalo dne 20. 9. 2018 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za těchto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 4.212.000,-- Kč, slovy: čtyři miliony dvěstě dvanáct tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 4.212 ks, slovy: čtyři tisíce dvěstě dvanáct kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.212.000,-- Kč, slovy: čtyři miliony dvěstě dvanáct tisíc korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je v tomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je obec Anenská Studánka, se sídlem Anenská Studánka 16, PSČ 563 01, identifikační číslo 0058 0988, a který vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5) předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci - liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, pozemky a stavby ve vlastnictví obce Anenská Studánka označené jako: 1. Pozemky v katastrálním území Trpík: pozemek označený jako stavební parcela číslo 66, na němž se nachází stavba bez čp./če, jiná stavba, a to stavba přečerpávací stanice vody s podzemní akumulační nádrží na pitnou vodu, a pozemek označený jako pozemková parcela číslo 580/2 ostatní plocha, na němž se nachází oplocení, zpevněná plocha a odpadní potrubí, oba zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na listu vlastnictví číslo 313 pro obec a katastrální území Trpík; tyto pozemky spolu s pozemkem j iného vlastníka označeným jako pozemková parcela číslo 636/5 tvoří oplocený areál a slouží k zásobování pitnou vodou obce, včetně příspěvkové organizace Domov u studánky; 2. Infrastrukturní majetek-vodovod a elektro přípojka: stavby vodního díla: vodovodní řad A1, který je situován pod povrchem pozemků parc. č. 560/1, 561, 570/1, 575/1, 575/11, 578/4, 578/5, 580/1, 580/2, 632/1, 635/1, 638 a 641, vše v katastrálním území Trpík, obec Trpík, a stavby přípojky elektro, situované na pozemcích označených jako pozemková parcela číslo 364, 923 a 351/1 v katastrálním území Anenská Studánka, obec Anenská Studánka, a na pozemku, označeném jako pozemková parcela číslo 580/2 v katastrálním území Trpík; tento vodovodní řad vede vodu z přeč erpávací stanice shora uvedené a elektrická přípojka slouží také pro účely přečerpávací stanice. 6) nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 032-1666/2018, ze dne 2. 5. 2018, a oceněný na částku 4.212.000,-- Kč, slovy: čtyři miliony dvěstě dvanáct tisíc korun č eských; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.212 ks, slovy: čtyři tisíce dvěstě dvanáct kusů akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a ste jném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 4.212.000,-- Kč, slovy: čtyři miliony dvěstě dvanáct tisíc korun českých; 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 9) místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zák ona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kance lářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkl adu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem.
od 18. 12. 2017 do 8. 3. 2018
- Představenstvo na základě pověření valnou hromadou rozhodlo dne 14. 12. 2017 takto: - - Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za tě chto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 74.341.000 Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se ne připouští; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 74.341 ks, slovy: sedmdesát čtyři tisíce tři sta čtyřicet jeden kus, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tis íc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 74.341.000,-- Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je v tomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je Město Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, PSČ 561 69, identifikační číslo 00279072, a kter ý vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5) předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci - liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, ve vlastnictví města Králíky označené jako: 5.1) Stavba vodního díla "Vodovod Červený Potok" v k.ú. Červený Potok sestává z vodovodního řadu z trub PVC DN 100 v celkové délce 627 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub PVC DN 100 v celkové délce 249 m, pořízeného v roce 1992, vodovodního řadu z trub PE DN 100 v celkové délce 105 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub LT DN 100 v celkové délce 666 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 196 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub ocelových DN 6/4 v celkové délce 56 m, pořízeného v roce 1988, pramenní jímky s jímacím zářezem, pořízené v roce 1920, jednokomorového vodojemu Červený Potok, pořízeného v roce 1920, přípojky elektro v celkové délce 291,80 m, se dvěma rozvaděči, pořízené vroce 2015. Stavba vodního díla Vodovod Červený Potok je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela č.: 2046, 2044, 2028, 2026, 2023, 2021, 2109, 2059, 2474, 2073, 2054, 2060, 2048, 2056, 2076, 2458, 2095, 2100, 2457, 2167, 2168, 2171, 2173, 2174, 21 76, 2175, 2136, 2449, 2179, 2132, 2135, 2255, 2256/1, 2261, 2269, 2271, 2272, 2277, 2280, 2455, 2321, 2322, 2323, 2072. Na pozemku parc. č. 2072 (ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1131m2) v k.ú. Červený Potok, obec Králíky, jsou situovány inženýrské stavby vodního díla Vodovodu Červený Potok (pramenní jímka s jímacím zářezem a jednokomorový vodojem), a dále je zde situ ována stavba technického vybavení s technologií úpravy vody, která je součástí inženýrské stavby vodního díla Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč Červený Potok. Objekty nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod Červený Potok, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, na základě osvědčení o autorizaci č. 27386 ze dne 29.6.200 6, vydaného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zaměstnanec společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., v měsíci srpnu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla Vodovod Červený potok, ze dne 19.12.2016 , č.j. 5373/2016/OŽP/RU/3, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.2) Stavba vodního díla "Vodovod Dolní Lipka" v k.ú. Dolní Lipka sestává z vodovodního řadu z trub LT DN 100 v celkové délce 1345 m, pořízeného v roce 1986. Stavba vodního díla Vodovod Dolní Lipka je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela nebo stavební parcela č.: 1058, 1080/5, 1006, 1077, 1080/3, 1007, st. 11, 1054, 1022, 1144, 1181, 1143, 1009, 1004, 1225, 1133, 1063, 1243, 550/1, 546/2, 1298, 1036, 1037, 1117, 1168, 1167, 1032, 1254, 1049, 1251, 1200, 1197, 1201, 1230, 1231, 1199. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod Dolní Lipka, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci říjnu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla Vodovod Dolní Lipka, ze dne 20.12.2016, č.j. 5375/2016/OŽP/RU/3, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.3) Stavba vodního díla "Vodovod Prostřední Lipka" v k.ú. Prostřední Lipka sestává z vodovodního řadu z trub PE 2 vcelkové délce 774 m, pořízeného v roce 1987, vodovodního řadu z trub PE 5/4 v celkové délce 289 m, pořízeného v roce 1987, vodovodního řadu z trub PE 1 v celkové délce 261 m, pořízeného v roce 1987, vodárenského vrtu PLH-2 včetně manipulační šachty nad záhlavím vrtu, pořízeného v roce 1997, manipulační šachty pro automatickou tlakovou stanici stlakovými nádobami, pořízené v roce 1997 a přípo jky elektro v celkové délce 500 m, se dvěma rozvaděči, pořízenými v roce 1997. Obě manipulační šachty jsou situovány na pozemku parc. č. 2405 v k.ú. Prostřední Lipka, který je ve vlastnictví jiného vlastníka, zapsaného na LV č. 393 pro obec Králíky a k.ú. Prostřední Lipka, a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu. Manipulační šachty jsou technická zařízení, která provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v úplném znění, s liniovou stavbou vodního díla Vodovod Prostřední Lipka. Nejsou součástí pozemku a nezapisují se do katastru nemovit ostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Stavba vodního díla Vodovod Prostřední Lipka je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela nebo stavební parcela č.: 2366, 2365, 2362, st. 203, 2356, 2371, 2350, 2351, 2352, 2343, 2320, 2325, 2318, 2293, 2290, 2269, 2244, 2321, 2315, 2328, 2339, 2342, 2326, 2270, 2252, st. 196, 2030, 2311, 2291, 2304, 2278, 2287, 2271/1, 2268, 2280, 2282, 2273, 2254, 2219, 2212, 2231, 2230, 2326, 2249, 2030, 2211, 2333, 2388, 2355. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod Prostřední Lipka, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci říjnu 2016 a ověření pasportu s tavby vodního díla Vodovod Prostřední Lipka, ze dne 19.12.2016, č.j. 5369/2016/OŽP/RU/3, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.4) Stavba vodního díla "Vodovod Dolní Hedeč" v k.ú. Dolní Hedeč sestává z vodovodního řadu z trub PVC DN 100 v celkové délce 4229 m, vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 47 m, vodojemu Dolní Hedeč, přečerpávací stanice Jeřáb, přípojky elekt ro v celkové délce 1088 m, se třemi rozvaděči a ovládacího kabelu mezi vodojemem a přečerpávací stanicí v celkové délce 517 m. Stavba vodního díla je užívána na základě dodatečného stavebního povolení na vodovod Králíky Dolní Hedeč ze dne 07.06.1994, č.j. Vod/392/94/231-8/Pe-238, které vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí, oznámení o zahájení kolaudační ho řízení pro Vodovod Dolní Hedeč ze dne 04.09.1995, č.j. Vod/1048/95/231-8/Fr, které vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí a kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodního díla Vodovod Dolní Hedeč ze dne 13.07.2017, č.j. 9112/2017/O ŽP/RU/35, které vydal Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí. Stavba technického vybavení (odradonovací stanice) je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu zvlastnict ví města Králíky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Pro stavbu vodního díla Vodovod Dolní Hedeč bylo dodatečně vydáno kolaudační rozhodnutí ze dne 13.07.2017 pod č.j. 9112/2017/OŽP/RU/35, které vydal Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. Kolaudovaná stavba je situována na pozemcích, označených j ako pozemková parcela nebo stavební parcela č.: 8, st. 1, 5/3, 5/1, 5/2, 743/3, 56/1, 70, st. 24, 720/1, 109, st. 29, 112, 790, 162, 164, 167, 172, 178, 177, 209, 208, 212, 255, 720/2, 252, 263/1, 736/2, 268/2, 738/1, 328, 790/1, 720/4, 332, 333, 360/2, 359/2, 359/1, 365, 366, 410, 741/2, 411, 413, 422 , 424, 466/2, 767/4, 792/1, st. 89, 469, 472/1, 783/5, 705/1, 705/4, 792/2, 704/1, 704/7, 689/1, 717, 686/2, 470/1, 782/2, 473, 770/3, st. 98, 769, 492/10, 492/1, 770/6, 492/14, 485, 484, 483, 481/5, st. 160, 546, 545, 544/1, st. 159, 543/1, 770/1, 541/1, 565/1, 557/1, 608/1, 776, 586/1, 569/1, 772/2, 772/1, 536/3, 536/5, 767/1, 595/1, 466/6, 466/8, 465/2, 428/5, 760/1, 428/4, 794, 108, 117/2, 471, 53, 595/5, 595/6, 595/7 (dle geometrického plánu č. 199-152/2017 nově vzniklé pozemky parc.č. 595/18, 595/1 9, 595/20 a st. 189) vk.ú. Dolní Hedeč a pozemcích parc.č. 2084/1, 3665, 534/1, 2215, 531/2, 546/1, 2085/6, 2222/2, 550, 2085/3, 3695, 585/4, 547/1, 3691, 3666 a 731 v k.ú. Králíky. Užívání stavby je uvažováno od roku 1997. Součástí stavby vodního díla je též stavba občanského vybavení, vodojem, která se nachází na st. 189 v k.ú. Dolní Hedeč a sestává z nadzemní stavby bez č.p./č.e. a podzemní stavby dvoukomorového vodojemu Dolní Hedeč o objemu 100 m3. Pozemek st. 189 o výmě ře 11 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) je předmětem vnesení nepeněžitého vkladu zvlastnictví města Králíky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Předmětem vnesení nepeněžitého vkladu jsou dále tyto pozemky v k.ú. Dolní Hedeč: parc. č. 595/5 o výměře 228 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/6 o výměře 10 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/7 o výměře 279 m2 (druh pozemku: orná půda), p arc. č. 595/18 o výměře 65 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), parc. č. 595/19 o výměře 5 m2 (druh pozemku: orná půda) a parc. č. 595/20 o výměře 2 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), které jsou užívány společně s pozemkem parc. č. st. 189 a bud ovou vodojemu bez č.p./č.e. Součástí stavby vodního díla je též stavba technického vybavení, čerpací stanice Jeřáb, která je postavena na pozemku parc. č. 604 v k.ú. Dolní Hedeč a sestává z nadzemní stavby obslužného objektu a podzemní stavby akumulační nádrže sarmaturní šachtou. Po zemek je ve vlastnictví jiného vlastníka a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu z vlastnictví města Králíky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Užívání stavby je uvažováno od roku 1995. Nad zemí se jedná o nepodsklepenou zděnou stavbu sjedním nadzemním podlažím a plochou střechou. Z vnitřního prostoru budovy je přístup po kovovém žebříku do prostoru armaturní šachty. Stavba akumulační nádrže a armaturní šachty pod čerpací stanicí na poze mku parc. č. 604 v k.ú. Dolní Hedeč, obec Králíky, sestává z podzemní železobetonové nádrže, rozdělené na prostor akumulace vody a prostor armaturní šachty. Nad nádržemi je budova čerpací stanice. Jedná se o liniovou stavbu nádrže na pitnou vodu, která je součástí vodovodu pro veřejnou potřebu v k.ú. Dolní Hedeč. Stavba technického vybavení (čerpací stanice Jeřáb) se stavbou akumulační nádrže a armaturní šachty pod čerpací stanicí provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v úplném znění, s liniovou stavbou vodního díla Vodovod Dolní H edeč. Nejsou součástí pozemku a nezapisují se do katastru nemovitostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Přípojka elektro kabel AL 50 mm2 (zemní kabel) v délce 1088 m, kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2224, ovládací kabel mezi stavbami vodojemu a čerpací stanicí Al 25 mm2 (zemní kabel) v délce 517 m, kód klasifikace staveb děl CZ-CC 2224, skříň elektro zn. PRIS, o výměře 3 m2 ,výšky 1590 mm nad povrchem pozemku o rozměrech 1150 x 300 mm, kód klasifikace CZ-CC 2224 provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v úplném znění, s liniovou stavbou vodního díla Vodovod Dolní Hedeč. Nejsou součástí pozemku a nezapisují se do katastru nemovitostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 5.5) Stavba vodního díla "Vodovod - Město Králíky" v k.ú. Králíky sestává z vodovodního řadu Za Hřbitovem z trub PE 6/4 v celkové délce 68 m, pořízeného v roce 2000, vodovodního řadu 5. května z trub LT DN 200 v celkové délce 481 m, pořízeného v roce 1981 , vodovodního řadu U Penny z trub PVC DN 150 v celkové délce 212 m, pořízeného v roce 2009, vodovodního řadu Na Luhu z trub LT DN 150 v celkové délce 470 m, z trub LT DN 100 v celkové délce 40 m a z trub PVC DN 100 v celkové délce 527 m, pořízeného v roc e 1973, vodovodního řadu Za Pilou z trub PVC DN 150 v celkové délce 630 m, pořízeného v roce 1975, a vodovodního řadu Pod Javorem z trub PVC DN 100 v celkové délce 1038 m, pořízeného v roce 1975. Stavba vodního díla Vodovod-Město Králíky je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela: a) Za Hřbitovem č. 2158/2, 1297/3. b) 5 května č. 2231/50, 2231/12, 2237, 2137/6, 1082/13, 1082/14, 1082/15, 2137/5. c) U Penny č. 1082/12, 1082/11, 1071/22, 2137/6, 1071/1. d) Na Luhu č.1024/1, 2139/1, 2127/1, 1043/33, 1043/2, 1046/57, 318/12. e) Pod Javorem č. 2074/8, 2074/36, 2222/2, 2072/5, 2084/1, 628/31, 492/10, 492/23, 492/8, 2092/3, 2092/5, 628/14, 2107/3. f) Za Pilou č. 2074/8, 2084/3, 2074/7, 2074/10, 2222/2, 2072/28, 453/1, 2072/27. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod město Králíky, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci říjnu 2016 a ověření pasportu stav by vodního díla Vodovod město Králíky, ze dne 5. 1. 2017, č.j. 204/2017/OŽP/RU, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. S tímto vodním dílem funkčně souvisí pozemky st. 1653 ( zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 ) a parc. č. 3754 (trvalý travní porost o výměře 497 m2) v k.ú. Králíky, obec Králíky, které jsou užívány pod společným oplocením se stavbou vodojemu Amálka. Vlastní stavba technického vybavení bez č.p./č.e. (vodojem Amálka), je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablon né nad Orlicí, a.s. Dále je předmětem nepeněžitého vkladu pozemek parc. č. 3025 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 607 m2), který je podle skutečného stavu užíván pod společným oplocením s pozemkem st. 1038 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 89 m2), jehož součástí je stavba technického vybavení (čerpací stanice s vrtem K1). Pozemek st. 1038 a čerpací stanice jsou ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a nejsou předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 5.6) Stavba vodního díla "Vodovod město Králíky II" v k.ú. Králíky sestává z vodovodního řadu Za Pilou II z trub PVC DN 100 v celkové délce 609 m, pořízeného v roce 1975, vodovodního řadu Pod Javorem II z trub PVC DN 100 v celkové délce 324 m, z trub LT D N 100 v celkové délce 148 m, a z trub LT DN 80 v celkové délce 178 m, pořízeného v roce 1975. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod město Králíky II., který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci listopadu 2016 a ověření paspo rtu stavby vodního díla Vodovod město Králíky II., ze dne 13. 1. 2017, č.j. 567/2017/OŽP/RU, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.7) Stavba vodního díla "Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč - Červený Potok" v k.ú. Dolní Hedeč a v k.ú. Červený Potok sestává z vodovodního přivaděče z ocelolitinových trub DN 100 v celkové délce 3450 m a technického objektu s technologií úpravy vody na poz emku parc. č. 2072 v k.ú. Červený Potok. Stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč - Červený Potok ze dne 14.12.2015, č.j. 5805/2015/ŽP/GS/4, který vydal Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. S tavba je situována na pozemcích, označených jako pozemkové parcely: st. 24 (pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. 92, 29, 88, 96, 727/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 95/1, 128/1 (pozemek v ZE parc. č. 128/1 - parcela původ přídělo vý plán nebo jiný podklad), 134/5, 194/1 (pozemky v ZE parc. č. 284, 243, 231, 198, 194/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 309 (pozemek vZE parc. č. 285 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 314 (pozemky v ZE parc. č. 314, 3 45 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 319/1, 340 (pozemky v ZE parc. č. 340, 341, 343 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 352 (pozemky v ZE parc. č. 760, 431, 428/1, 406, 354, 339/1, 463/3, 465/1, 756, 402, 374, 755/1, 371/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 595/1 (pozemky v ZE parc. č. 573, 532, 533, 496, 455, 766/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 595/9, 595/10, 761/1, 745/1, 745/9, 745/16, 745/15, 745/14, 745/11, 729/1, 729/11, 727/1, 7 41/1, 738/4 a 743/4 v k.ú. Dolní Hedeč a pozemcích p.p.č. 2072, 2056, 2071 a 2083 v k.ú. Červený Potok. Stavba technického vybavení (technologie úpravy vody-chlorovna) na pozemku p. p. č. 2072 v k.ú. Červený Potok provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v úplném znění, s liniovou stavbou vodního díla Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč - Červený Potok. Není součástí pozemku a nezapisuje se do katastru nemovitostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 5.8) Stavba vodního díla "Technická vybavenost Na Skřivánku Králíky, SO 04 vodovod" v k.ú. Králíky sestává z vodovodních řadů V1 na pozemcích, označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemky v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1882/1, 1900), 1880/5 , 2203/1 a 2203/4 vk.ú. Králíky, V2 na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemky v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1882/1, 1900), 1900/6, 1900/14, 1900/15 a 1902/5 v k.ú. Králíky, V3 na pozemcích označených jako pozemkové parcely č . 1900/1 (pozemek v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1900), 447/2, 447/16, 1900/15, 1902/1, 1902/12, 1902/16 a 1902/17 v k.ú. Králíky a V4 na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemky v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1882/1, 190 0) a 1900/15 v k.ú. Králíky. Vodovodní řady V1, V2, V3 a V4 jsou provedeny z trub PVC DN 100 v celkové délce 1070 m. Stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu Technická vybavenost Na Skřivánku Králíky ze dne 05.11.2009, č.j. 5805/2009/ ŽP/DP/233.6/souhlas/5, který vydal Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.9) Pozemky: a) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 2072 o výměře 1131 m2 (způsob využití: jiná plocha, druh pozemku: ostatní plocha), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Červený Potok u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovi ště Ústí nad Orlicí. b) Pozemek označený jako stavební parcela č. 189 o výměře 11 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), na němž se nachází stavba občanského vybavení bez č.p./č.e., zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Dolní Hedeč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. c) Pozemky označené jako pozemkové parcely: parc. č. 595/5 o výměře 228 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/6 o výměře 10 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), parc. č. 595/7 o výměře 279 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/18 o výměř e 65 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), parc. č. 595/19 o výměře 5 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/20 o výměře 2 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), zapsané na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Dolní Hedeč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. d) Pozemek označený jako stavební parcela č. 1653 o výměře 27 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Králíky u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Na pozemku st. 1653 stojí stavba bez č.p./č.e technického vybavení (vodojem), zapsaná na LV č. 1778, pro obec a k.ú. Králíky, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Tato stavba je ve vlastnictví právnické osoby- společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. e) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 3754 o výměře 497 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Králíky u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. f) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 3025 o výměře 3607 m2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Králíky u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Úst í nad Orlicí. Osm výše uvedených dílčích částí vodovodu pro veřejnou potřebu ve městě Králíky a okolí spolu s uvedenými pozemky tvoří jednotný funkční celek. 6) nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 015-1556/2017, ze dne 20.09.2017, a oceněný na částku 74.341.000,-- Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 74.341 ks slovy: sedmdesát čtyři tisíce tři sta čtyřicet jeden kus akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, sl ovy: jeden tisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 74.341.000,-- Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých; 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 9) místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zák ona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kance lářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkl adu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem.
od 23. 2. 2017 do 19. 4. 2017
- Představenstvo společnosti přijalo dne 21. 2. 2017 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za těchto podmínek: 1. základní kapitál se zvyšuje o částku 2.820.000 Kč, slovy: dva miliony osm set dvacet tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií stím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2. na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 2.820 ks, slovy: dva tisíce osm set dvacet kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, ce lkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.820.000,-- Kč, slovy: dva miliony osm set dvacet tisíc korun českých; 3. přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je v tomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4. veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je Obec Helvíkovice, se sídlem Helvíkovice 3, PSČ 564 01, identifikační číslo 00580929, a kte rý vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5. předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, ve vlastnictví obce Helvíkovice označené jako a) stavba vodního díla "Prodloužení vodovodu - Helvíkovice Skála II" sestávající z vodovodního řadu z trub PEHD DN 100 v celkové délce 290 m, situovaného pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 19/8 a 19/9 v katastrálním úz emí Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 23.10.2009, č. j. 17782/2009/ZPZE/231.8/MORJ, který vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství; b) stavba vodního díla "Prodloužení vodovodu - Helvíkovice Skála I" sestávající z vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 111 m, situovaného pod povrchem dotčeného pozemku evidovaného jako pozemková parcela číslo 19/8 v katastrálním území Helvík ovice; stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 23.10.2009, č. j. 17781/2009/ZPZE/231.8/MORJ, který vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství; c) stavba vodního díla "Vodovod Helvíkovice - V sádku" sestávající z vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 116 m, situovaného pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 1049/2, 1049/4, 1054/8 a 1452 v katastrálním území Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 09.11.2005, č.j. 0xxxx/MORJ/VOD/002-141, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, a které nabylo právní moci dne 29.11.2005; d) stavba vodního díla "Vodovod Helvíkovice - Na Skále" sestávající z vodovodního řadu provedeného z trub PVC 110 v délce 54 m, z trub rPE 63 v délce 45 m a z trub rPE 50 v délce 50 m, situovaného pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 19/4 a 21/5 v katastrálním území Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 20.12.2004, č. j. ŽPZE/12534/2004/231.8-MORJ/209, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, a které na bylo právní moci dne 02.02.2005; e) stavba vodního díla "Vodovod pro obec Helvíkovice", sestávající z vodovodního řadu z trub PVC 110 v celkové délce 271 m, situovaného pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 29/1, 31/1, 31/2, 1450, 1054/8, 1049/4 a 1048 v katastrálním území Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 29.06.2009, č.j. 13522/2009/ZPZE-4/231.8/MORJ-149, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, a které nabylo právní moci dne 17.07 .2009; které jsou dílčími stavbami vodovodních řadů tvořícími společně vodovod pro veřejnou potřebu v obci Helvíkovice, slouží tedy k zásobování pitnou vodou pro její obyvatele a nacházejí se pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely čísl o 19/4, 19/8, 19/9, 21/5, 29/1, 31/1, 31/2, 1048, 1049/2, 1049/4, 1054/8, 1450 a 1452 v katastrálním území Helvíkovice, obec Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický; nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádv orníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 048-1516/2016, ze dne 08.07.2016, a oceněný na částku 2.820.000,-- Kč, slovy: dva miliony osm set dvacet tisíc korun českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.820, slovy: dva tisíce osm set dva cet, kusů akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 6. nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 2.820.000,-- Kč, slovy: dva miliony osm set dvacet t isíc korun českých; 7. emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 8. místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 9. lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 záko na o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 10. upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kance lářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkl adu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem.
od 12. 8. 2016 do 10. 10. 2016
- Představenstvo společnosti přijalo dne 11.8.2016 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za těchto podmínek: - základní kapitál se zvyšuje o částku 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 1.000, slovy: jedentisíc, kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, celkem tedy akcie o j menovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých; - přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je v tomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; - veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je Obec Zářecká Lhota, se sídlem Zářecká Lhota 5, PSČ 565 01, identifikační číslo 00279820, a který vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; - předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitá věc - liniová stavba vodního díla, včetně součástí a příslušenství, označená jako "Zářecká Lhota - vodovod DRAHA", ve vlastnictví Obce Zářecká Lhota sestávající z původního vodovodního řadu provedeného z trub PE 2" v celkové délce 452m a po opravě části vodovodního řadu v roce 2011 z trub PE 90 v délce 48m, která slouží k zásobování pitnou vodou pro část rodinných domů situovaných po pravé straně silnice při příjezdu do obce Zářecká Lhota směrem od Chocně a je n apojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu v obci Zářecká Lhota, nacházející se pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 398/1, 398/2, 396/2, 674/1, 327/1, 382/2, 380/1, 379, 357/8, 327/14, 356, 327/13, 353/7, 327/7, 675, 320/1 a 309/6 v katastrálním území Zářecká Lhota, obec Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický; nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 012-148 0/2016, ze dne 10. 2. 2016, a oceněný na částku 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.000, slovy: jedentisíc, kusů akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; - nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých; - emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; - místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; - lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákon a o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené l hůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; - upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kancelá řské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vklad u na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem.
od 13. 8. 2015 do 10. 6. 2020
- Valná hromada společnosti přijala dne 18.06.2015 následující rozhodnutí: Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu: -upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku v souladu s § 511 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, - nejvýše však o částku 283.537.500 Kč, slovy: dvě stě osmdesát tři miliony pět set třicet sedm tisíc pět set korun českých, což je jedna polovina dosavadní výše základního kapitálu, - v rámci tohoto pověření může představenstvo zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit, - pověření zvýšit základní kapitál se uděluje na dobu 5, slovy: pět let do 18. 6. 2020, slovy: osmnáctého června roku dva tisíce dvacet - na zvýšení základního kapitálu budou budou vydány kmenové akcie na jméno, listinné, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých; akcie mohou být vydány v podobě listinné hromadné akcie, - pro případ, že emisní kurs akcií bude splácen nepeněžitým vkladem, je rozhodnutím o ocenění nepeněžitého vkladu na základě znaleckého posudku pověřeno představenstvo.
od 27. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 5. 2005 do 9. 5. 2007
- Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 14.10.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu: Zvyšuje se základní kapitál z částky 465 113 000,- Kč (slovy: čtyřistašedesátpětmilionůjednostotřinácttisíc korun českých) o částku 101 962 000,- Kč (slovy: jednostojedenmiliondevětsetšedesátdvatisíce korun českých) na částku 567 075 000,- (slovy: pětsetšedesátsedmmilionůsedmdesátpěttisíc korun českých). Mimořádná valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec. Způsob a rozsah zvýšení: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 zák. č. 513/1991 Sb. obch. zák., a to v zájmu společnosti úpisy nových akcií nepeněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených. Lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. ve lhůtě čtyř (4) týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usne sení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově vydaných akcií: Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce a jeho ocenění: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou schválené nepeněžité vklady spočívající v movitém a nemovitém majetku, potřebném k zajištění dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod v regionu působnosti společnosti, a to: - město Lanškroun - 31 200 000,- Kč (slovy: třicetjedenmiliondvěstětisíc Kč) - město Choceň - 8 010 000,- Kč (slovy: osmmilionůdesettisíc Kč) - město Jablonné nad Orlicí - 1 680 000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetosmdesáttisíc Kč) - obec Červená Voda - 18 800 000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůosmsettisíc Kč) - obec Skořenice - 12 430 000,- Kč (slovy: dvanáctmilionůčtyřistatřicettisíc Kč) - obec Semanín - 9 870 000,- Kč (slovy: devětmilionůosmsetsedmdesáttisíc Kč) - obec Anenská Studánka - 6 660 000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsetšedesáttisíc Kč) - obec Žichlínek - 3 070 000,- Kč (slovy: třimilionysedmdesáttisíc Kč) - obec Dolní Čermná - 3 872 000,- Kč (slovy: třimilionyosmsetsedmdesátdvatisíce Kč) - obec Luková - 1 110 000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostodesettisíc Kč) - obec Klášterec nad Orlicí - 2 920 000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetdvacettisíc Kč) - obec Pastviny - 2 340 000,- Kč (slovy: dvamilionytřistačtyřicettisíc Kč) Celkem nepeněžité vklady 101 962 000,- Kč. (slovy: jednostojedenmiliondevětsetšedesátdvatisíce Kč). Počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh nových akcií vydaných na nepeněžitý vklad: Nově vydané akcie budou kmenové akcie na jméno v listinné podobě, neregistrované a každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc Kč) o celkovém počtu 101 962 (slovy: jednostojedentisícdevětsetšedesátdva) kusy. Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (třiceti) dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zveřejnit toto usnesení valné hroma dy podle stanov společnosti po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu. Dále ukládá představenstvu uveřejnit informace v souladu s § 204a odst. 2 obch. zák. Upisování akcií: Upisování akcií začíná pátým (5.) dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, připadne-li tento den na den pracovího klidu nebo pracovního volna, počíná upisování nejbližší následující pracovní den a trvá po dobu tří (3) kalendářních t ýdnů. Akcie budou upisovány v sídle společnosti v pracovních dnech v době do 8,00 hod. do 14,00 hod. ve smyslu ustanovení § 204a obch. zák. Akcie lze upsat pouze proti nepeněžitým vkladům schváleným na mimořádné valné hromadě dne 14.10.2004, a to ve lhůtě čtyř (4) týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku. Upisovatel je povinen splatit sto procent (100%) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií a to uzavřením smlouvy o vkladu a jeho fyzickým předáním.
od 12. 2. 2005 do 19. 5. 2005
- Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 14.10.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu: Zvyšuje se základní kapitál z částky 465 113 000,- Kč (slovy: čtyřistašedesátpětmilionůjednostotřinácttisíc korun českých) o částku 101 962 000,- Kč (slovy: jednostojedenmiliondevětsetšedesátdvatisíce korun českých) na částku 567 075 000,- (slovy: pětsetšedesátsedmmilionůsedmdesátpěttisíc korun českých). Mimořádná valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec. Způsob a rozsah zvýšení: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 zák. č. 513/1991 Sb. obch. zák., a to v zájmu společnosti úpisy nových akcií nepeněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených. Lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. ve lhůtě čtyř (4) týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usne sení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově vydaných akcií: Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce a jeho ocenění: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou schválené nepeněžité vklady spočívající v movitém a nemovitém majetku, potřebném k zajištění dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod v regionu působnosti společnosti, a to: - město Lanškroun - 31 200 000,- Kč (slovy: třicetjedenmiliondvěstětisíc Kč) - město Choceň - 8 010 000,- Kč (slovy: osmmilionůdesettisíc Kč) - město Jablonné nad Orlicí - 1 680 000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetosmdesáttisíc Kč) - obec Červená Voda - 18 800 000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůosmsettisíc Kč) - obec Skořenice - 12 430 000,- Kč (slovy: dvanáctmilionůčtyřistatřicettisíc Kč) - obec Semanín - 9 870 000,- Kč (slovy: devětmilionůosmsetsedmdesáttisíc Kč) - obec Anenská Studánka - 6 600 000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsetšedesáttisíc Kč) - obec Žichlínek - 3 070 000,- Kč (slovy: třimilionysedmdesáttisíc Kč) - obec Dolní Čermná - 3 872 000,- Kč (slovy: třimilionyosmsetsedmdesátdvatisíce Kč) - obec Luková - 1 110 000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostodesettisíc Kč) - obec Klášterec nad Orlicí - 2 920 000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetdvacettisíc Kč) - obec Pastviny - 2 340 000,- Kč (slovy: dvamilionytřistačtyřicettisíc Kč) Celkem nepeněžité vklady 101 962 000,- Kč. (slovy: jednostojedenmiliondevětsetšedesátdvatisíce Kč). Počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh nových akcií vydaných na nepeněžitý vklad: Nově vydané akcie budou kmenové akcie na jméno v listinné podobě, neregistrované a každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc Kč) o celkovém počtu 101 962 (slovy: jednostojedentisícdevětsetšedesátdva) kusy. Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (třiceti) dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zveřejnit toto usnesení valné hroma dy podle stanov společnosti po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu. Dále ukládá představenstvu uveřejnit informace v souladu s § 204a odst. 2 obch. zák. Upisování akcií: Upisování akcií začíná pátým (5.) dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, připadne-li tento den na den pracovího klidu nebo pracovního volna, počíná upisování nejbližší následující pracovní den a trvá po dobu tří (3) kalendářních t ýdnů. Akcie budou upisovány v sídle společnosti v pracovních dnech v době do 8,00 hod. do 14,00 hod. ve smyslu ustanovení § 204a obch. zák. Akcie lze upsat pouze proti nepeněžitým vkladům schváleným na mimořádné valné hromadě dne 14.10.2004, a to ve lhůtě čtyř (4) týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku. Upisovatel je povinen splatit sto procent (100%) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií a to uzavřením smlouvy o vkladu a jeho fyzickým předáním.
od 3. 8. 1999 do 30. 11. 1999
- 1. Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění o 88.333.000,- Kč, tj. slovy osmdesátosmmilionůtřistatřicettřitisíc korun českých na celkovou částku 465.113.000,- Kč, tj. slovy čtyřistašedesátpětmilionůjednostotřinácttisíc korun českých, a to upisováním nových kmenových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního jmění s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, veřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností vydané v zaknihované podobě, a to 88.333 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
od 3. 8. 1999 do 30. 11. 1999
- 2. Upsán může být nepeněžitý vklad do celkové výše 88.333.000,- Kč, jež je tvořen věcmi movitými a nemovitými tak, jak jsou popsány v posudcích a oceněny těmito znalci částkou 103.245.423,- Kč. Nepeněžitý vklad je splatný k datu upsání tak, že upisovatel předá současně se zápisem do listiny upisovatelů prohlášení o vložení majetku.
od 3. 8. 1999 do 30. 11. 1999
- 3. Vzhledem k potřebě společnosti převzít infrastrukturní majetek, který užívá k zajištění své činnosti a vzhledem k vlastnickým poměrům k tomuto majetku je přednostní právo akcionářů společnosti vyloučeno s tím, že může být upsán pouze majetek tvořící nepeněžitý vklad popsaný v článku 2 tohoto usnesení. Akcie, které nebudou upsány nepeněžitým vkladem určeným k upisování, nebudou nabízeny k upsání jiným zájemcům ani na základě veřejné výzvy k upisování akcií.
od 3. 8. 1999 do 30. 11. 1999
- 4. Valná hromada schvaluje následující "Výzvu k upisování akcií v tomto znění: V souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 29.6.1999 o zvýšení základního jmění akciové společnosti o částku 88.333.000,- Kč, jež bude uskutečněno upsáním nepeněžitého vkladu popsaného v posudcích znalců Ing. Hany Mládkové a Ing. Zdeňka Drahoráda, vyzývají se vlastníci tohoto vkladu k upsání akcií za níže uvedených podmínek: a) Místo upisování: Sídlo akciové společnosti v Jablonném nad Orlicí, Slezská 350 , PSČ 561 64. b) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí 30 dnů a počíná běžet dnem právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. c) Akcie určené k upsání: Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností, a to 88.333 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. d) Emisní kurs činí = 0,8556 (tj. na 1.000,- Kč hodnoty nepeněžitého vkladu připadne 855,6 Kč nominální hodnoty akcií) se zaokrouhlením výsledné částky na celé tisíce směrem dolů."
od 6. 6. 1994 do 24. 1. 2003
- Akcie: 1 akcie na jméno ve jm.hod. 1 000,-Kč se zvláštními právy
Kapitál
od 10. 6. 2020
Základní kapitál 775 327 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 3. 2020 do 10. 6. 2020
Základní kapitál 761 274 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 11. 2019 do 17. 3. 2020
Základní kapitál 696 346 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 11. 2018 do 25. 11. 2019
Základní kapitál 649 448 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 3. 2018 do 21. 11. 2018
Základní kapitál 645 236 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 4. 2017 do 8. 3. 2018
Základní kapitál 570 895 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 10. 2016 do 19. 4. 2017
Základní kapitál 568 075 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 7. 2006 do 10. 10. 2016
Základní kapitál 567 075 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 11. 1999 do 26. 7. 2006
Základní kapitál 465 113 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 9. 1996 do 30. 11. 1999
Základní kapitál 376 780 000 Kč
od 1. 1. 1994 do 17. 9. 1996
Základní kapitál 283 030 000 Kč
od 10. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 733 439 v listinné podobě.
od 10. 6. 2020
Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 17. 3. 2020 do 10. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 719 386 v listinné podobě.
od 17. 3. 2020 do 10. 6. 2020
Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 25. 11. 2019 do 17. 3. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 654 458 v listinné podobě.
od 25. 11. 2019 do 17. 3. 2020
Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 21. 11. 2018 do 25. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 607 560 v listinné podobě.
od 21. 11. 2018 do 25. 11. 2019
Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 8. 3. 2018 do 21. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 603 348 v listinné podobě.
od 8. 3. 2018 do 21. 11. 2018
Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 19. 4. 2017 do 8. 3. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 529 007 v listinné podobě.
od 19. 4. 2017 do 8. 3. 2018
Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 10. 10. 2016 do 19. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 526 187 v listinné podobě.
od 10. 10. 2016 do 19. 4. 2017
Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 8. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 41 888 v listinné podobě.
od 27. 8. 2014 do 8. 2. 2016
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 27. 8. 2014 do 8. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 41 887 v listinné podobě.
od 8. 9. 2008 do 10. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 525 187 v listinné podobě.
od 8. 9. 2008 do 10. 10. 2016
Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 9. 5. 2007 do 8. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 423 225 v listinné podobě.
od 9. 5. 2007 do 8. 9. 2008
Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 9. 5. 2007 do 8. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 101 962 v listinné podobě.
od 9. 5. 2007 do 8. 9. 2008
- neregistrované
od 9. 5. 2007 do 27. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 41 887 v zaknihované podobě.
od 9. 5. 2007 do 27. 8. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 v zaknihované podobě.
od 26. 7. 2006 do 9. 5. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 101 962 v listinné podobě.
od 26. 7. 2006 do 9. 5. 2007
neregistrované
od 24. 1. 2003 do 9. 5. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 423 225.
od 24. 1. 2003 do 9. 5. 2007
v listinné podobě Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 24. 1. 2003 do 9. 5. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 41 887.
od 24. 1. 2003 do 9. 5. 2007
v zaknihované podobě
od 24. 1. 2003 do 9. 5. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 24. 1. 2003 do 9. 5. 2007
- se zvláštními právy - v zaknihované podobě
od 30. 11. 1999 do 24. 1. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 423 225.
od 30. 11. 1999 do 24. 1. 2003
Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva
od 17. 9. 1996 do 30. 11. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 334 892.
od 17. 9. 1996 do 30. 11. 1999
Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva
od 17. 9. 1996 do 24. 1. 2003
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 1.
od 6. 6. 1994 do 17. 9. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 241 142.
od 6. 6. 1994 do 24. 1. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 41 887.
od 1. 1. 1994 do 6. 6. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 283 030.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 5. 8. 2021
Ing. JAN ROPEK - předseda představenstva
Choceň, Bj. Krawce, PSČ 565 01
den vzniku členství: 20. 6. 2019
den vzniku funkce: 29. 6. 2021
od 2. 8. 2021 do 5. 8. 2021
Ing. JAN ROPEK - předseda představenstva
Choceň, Ruská, PSČ 565 01
den vzniku členství: 20. 6. 2019
den vzniku funkce: 29. 6. 2021
od 16. 10. 2019
Ing. PETR MAREŠ, PhD. - místopředseda představenstva
Červená Voda - Mlýnický Dvůr, , PSČ 561 69
den vzniku členství: 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 25. 9. 2019
od 5. 8. 2019
Ing. JOSEF FUCHS, MBA - člen představenstva
Lanškroun - Žichlínské Předměstí, B. Martinů, PSČ 563 01
den vzniku členství: 20. 6. 2019
od 5. 8. 2019 do 2. 8. 2021
Ing. JAN ROPEK - člen představenstva
Choceň, Ruská, PSČ 565 01
den vzniku členství: 20. 6. 2019
od 12. 10. 2017
PAVEL ŠISLER - člen představenstva
Dolní Dobrouč, , PSČ 561 02
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 21. 7. 2016
Ing. LUBOMÍR FIEDLER - člen představenstva
Letohrad - Orlice, , PSČ 561 51
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 21. 7. 2016
MARTIN HATKA - člen představenstva
Letohrad, Náměstí svobody, PSČ 561 51
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 21. 7. 2016
MIROSLAV WÁGNER - člen představenstva
Jablonné nad Orlicí, Ostrovní, PSČ 561 64
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 21. 7. 2016 do 12. 10. 2017
PAVEL ŠISLER - člen představenstva
Dolní Dobrouč, , PSČ 561 02
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 21. 7. 2016 do 5. 8. 2019
Ing. LADISLAV VALTR, MBA - místopředseda představenstva
Choceň, Ladova, PSČ 565 01
den vzniku členství: 28. 6. 2016 - 20. 6. 2019
den vzniku funkce: 28. 6. 2016 - 20. 6. 2019
od 21. 7. 2016 do 5. 8. 2019
Ing. BOHUMIL BERNÁŠEK - člen představenstva
Lanškroun - Žichlínské Předměstí, Štefánikova, PSČ 563 01
den vzniku členství: 28. 6. 2016 - 20. 6. 2019
od 21. 7. 2016 do 16. 10. 2019
Ing. PETR MAREŠ, Ph.D. - člen představenstva
Červená Voda - Mlýnický Dvůr, , PSČ 561 69
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 21. 7. 2016 do 2. 8. 2021
Ing. VLASTISLAV VYHNÁLEK - předseda představenstva
Dolní Čermná, , PSČ 561 53
den vzniku členství: 28. 6. 2016 - 29. 6. 2021
den vzniku funkce: 28. 6. 2016 - 29. 6. 2021
od 21. 7. 2016 do 2. 8. 2021
RNDr. SVATOPLUK ŠEDA - člen představenstva
Choceň, Litomyšlská, PSČ 565 01
den vzniku členství: 28. 6. 2016 - 29. 6. 2021
od 19. 5. 2016 do 21. 7. 2016
RNDr. SVATOPLUK ŠEDA - člen představenstva
Choceň, Litomyšlská, PSČ 565 01
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 28. 6. 2016
od 31. 10. 2015 do 21. 7. 2016
Ing. LADISLAV VALTR, MBA - místopředseda představenstva
Choceň, Ladova, PSČ 565 01
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 21. 7. 2011 - 28. 6. 2016
od 31. 10. 2015 do 21. 7. 2016
MIROSLAV WÁGNER - místopředseda představenstva
Jablonné nad Orlicí, Ostrovní, PSČ 561 64
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 9. 2015 - 28. 6. 2016
od 13. 8. 2015 do 31. 10. 2015
MIROSLAV WÁGNER - člen představenstva
Jablonné nad Orlicí, Ostrovní, PSČ 561 64
den vzniku členství: 18. 6. 2015
od 13. 8. 2015 do 19. 5. 2016
RNDr. SVATOPLUK ŠEDA - člen představenstva
Žamberk, Masarykovo náměstí, PSČ 564 01
den vzniku členství: 18. 6. 2015
od 13. 8. 2015 do 21. 7. 2016
MARTIN HATKA - člen představenstva
Letohrad, Náměstí svobody, PSČ 561 51
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 28. 6. 2016
od 13. 8. 2015 do 21. 7. 2016
Ing. BOHUMIL BERNÁŠEK - člen představenstva
Lanškroun - Žichlínské Předměstí, Štefánikova, PSČ 563 01
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 28. 6. 2016
od 27. 8. 2014 do 13. 8. 2015
MIROSLAV WÁGNER - místopředseda představenstva
Jablonné nad Orlicí, Ostrovní, PSČ 561 64
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 21. 7. 2011 - 18. 6. 2015
od 27. 8. 2014 do 13. 8. 2015
RNDr. SVATOPLUK ŠEDA - člen představenstva
Žamberk, Masarykovo náměstí, PSČ 564 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 27. 8. 2014 do 13. 8. 2015
MARTIN HATKA - člen představenstva
Letohrad, Náměstí svobody, PSČ 561 51
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 27. 8. 2014 do 13. 8. 2015
Ing. MARTIN KOŠŤÁL - člen představenstva
Lanškroun - Dolní Třešňovec, Vančurova, PSČ 563 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 27. 8. 2014 do 21. 7. 2016
Ing. VLASTISLAV VYHNÁLEK - předseda představenstva
Dolní Čermná, , PSČ 561 53
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 21. 7. 2011 - 28. 6. 2016
od 27. 8. 2014 do 21. 7. 2016
PaedDr. MILOŠ HARNYCH - člen představenstva
Červená Voda, , PSČ 561 61
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 28. 6. 2016
od 27. 8. 2014 do 21. 7. 2016
PAVEL ŠISLER - člen představenstva
Dolní Dobrouč, , PSČ 561 02
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 28. 6. 2016
od 27. 8. 2014 do 21. 7. 2016
Ing. LUBOMÍR FIEDLER - člen představenstva
Letohrad - Orlice, , PSČ 561 51
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 28. 6. 2016
od 19. 9. 2013 do 31. 10. 2015
LADISLAV VALTR - místopředseda představenstva
Choceň, Ladova, PSČ 565 01
den vzniku členství: 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 7. 2011
od 6. 9. 2011 do 19. 9. 2013
Ing. Ladislav Valtr, MBA - místopředseda představenstva
Choceň, Sv. Čecha, PSČ 565 01
den vzniku členství: 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 7. 2011
od 6. 9. 2011 do 27. 8. 2014
Ing. Vlastislav Vyhnálek - předseda představenstva
Dolní Čermná, , PSČ 561 53
den vzniku členství: 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 7. 2011
od 6. 9. 2011 do 27. 8. 2014
Miroslav Wágner - místopředseda představenstva
Jablonné nad Orlicí, Ostrovní, PSČ 561 64
den vzniku členství: 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 7. 2011
od 6. 9. 2011 do 27. 8. 2014
PaedDr. Miloš Harnych - člen představenstva
Červená Voda, , PSČ 561 61
den vzniku členství: 28. 6. 2011
od 6. 9. 2011 do 27. 8. 2014
Pavel Šisler - člen představenstva
Dolní Dobrouč, , PSČ 561 02
den vzniku členství: 28. 6. 2011
od 6. 9. 2011 do 27. 8. 2014
Ing. Lubomír Fiedler - člen představenstva
Letohrad - Orlice, , PSČ 561 51
den vzniku členství: 28. 6. 2011
od 28. 1. 2011 do 27. 8. 2014
Ing. Martin Košťál - člen představenstva
Lanškroun - Dolní Třešňovec, Vančurova, PSČ 563 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010
od 8. 9. 2010 do 6. 9. 2011
Miroslav Wágner - místopředseda představenstva
Jablonné nad Orlicí, Ostrovní, PSČ 561 64
den vzniku členství: 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 20. 7. 2010 - 21. 7. 2011
od 8. 9. 2010 do 6. 9. 2011
Miroslav Švestka - člen představenstva
Červená Voda, , PSČ 561 61
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 28. 6. 2011
od 27. 8. 2010 do 8. 9. 2010
Miroslav Švestka - místopředseda představenstva
Červená Voda, , PSČ 561 61
den vzniku členství: 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 20. 7. 2010
od 27. 8. 2010 do 8. 9. 2010
Miroslav Wágner - člen představenstva
Jablonné nad Orlicí, Ostrovní, PSČ 561 64
den vzniku členství: 29. 6. 2010
od 27. 8. 2010 do 28. 1. 2011
Ing. Martin Košťál - člen představenstva
Lanškroun, T.G.Masaryka, PSČ 563 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010
od 27. 8. 2010 do 6. 9. 2011
Ing. Bohuslav Vaňous - předseda představenstva
Jamné nad Orlicí, , PSČ 561 65
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 20. 7. 2010 - 28. 6. 2011
od 27. 8. 2010 do 6. 9. 2011
Ing. Josef Malý - místopředseda představenstva
Žamberk, Lukavská, PSČ 564 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 20. 7. 2010 - 28. 6. 2011
od 27. 8. 2010 do 6. 9. 2011
Ing. Petr Kolář - člen představenstva
Dolní Dobrouč, , PSČ 561 02
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 28. 6. 2011
od 27. 8. 2010 do 6. 9. 2011
Miroslav Kučera - člen představenstva
Choceň, Bj. Krawce, PSČ 565 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 28. 6. 2011
od 27. 8. 2010 do 27. 8. 2014
RNDr. Svatopluk Šeda - člen představenstva
Žamberk, Masarykovo náměstí, PSČ 564 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010
od 27. 8. 2010 do 27. 8. 2014
Martin Hatka - člen představenstva
Letohrad, Náměstí Svobody, PSČ 561 51
den vzniku členství: 29. 6. 2010
od 8. 9. 2008 do 27. 8. 2010
Martin Hatka - člen představenstva
Letohrad, Náměstí Svobody 334, PSČ 561 51
den vzniku členství: 26. 6. 2008 - 29. 6. 2010
od 6. 9. 2007 do 27. 8. 2010
Ing. Petr Kolář - člen představenstva
Dolní Dobrouč, 458, PSČ 561 02
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 29. 6. 2010
od 31. 1. 2006 do 6. 9. 2007
Pavel Neumeister - člen představenstva
Dolní Dobrouč, 554, PSČ 561 02
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 28. 6. 2007
od 31. 1. 2006 do 8. 9. 2008
Karel Stejskal - člen představenstva
Letohrad - Orlice, 254, PSČ 561 51
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 26. 6. 2008
od 31. 1. 2006 do 27. 8. 2010
Ing. Zdeněk Sedláček - předseda představenstva
Ústí nad Orlicí - Kerhartice, U Vody 189, PSČ 562 04
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 10. 2005 - 29. 6. 2010
od 31. 1. 2006 do 27. 8. 2010
Ing. Josef Malý - místopředseda představenstva
Žamberk, Lukavská 870, PSČ 564 01
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 10. 2005 - 29. 6. 2010
od 31. 1. 2006 do 27. 8. 2010
Miroslav Švestka - místopředseda představenstva
Červená Voda, 514, PSČ 561 51
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 10. 2005 - 29. 6. 2010
od 31. 1. 2006 do 27. 8. 2010
RNDr. Svatopluk Šeda - člen představenstva
Žamberk, Masarykovo náměstí 181, PSČ 564 01
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 29. 6. 2010
od 31. 1. 2006 do 27. 8. 2010
Miroslav Kučera - člen představenstva
Choceň, Bj.Krawce 998, PSČ 565 01
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 29. 6. 2010
od 31. 1. 2006 do 27. 8. 2010
Miroslav Wágner - člen představenstva
Jablonné nad Orlicí, Ostrovní 23, PSČ 561 64
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 29. 6. 2010
od 31. 1. 2006 do 27. 8. 2010
Ing. Martin Košťál - člen představenstva
Lanškroun, T.G.Masaryka 478, PSČ 563 01
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 29. 6. 2010
od 9. 2. 2004 do 31. 1. 2006
Miroslav Švestka - Místopředseda představenstva
Červená Voda 514, PSČ 561 61, Česká republika
den vzniku členství: 11. 7. 2000 - 28. 6. 2005
den vzniku funkce: 31. 10. 2003 - 28. 6. 2005
od 28. 11. 2003 do 9. 2. 2004
Miroslav Švestka - Člen představenstva
Červená Voda 514, PSČ 561 61, Česká republika
den vzniku členství: 11. 7. 2000
od 28. 11. 2003 do 31. 1. 2006
Ing. Zdeněk Sedláček - Předseda představenstva
Ústí nad Orlicí, U Vody 189, PSČ 562 04, Česká republika
den vzniku členství: 11. 7. 2000 - 28. 6. 2005
den vzniku funkce: 26. 9. 2000 - 28. 6. 2005
od 28. 11. 2003 do 31. 1. 2006
RNDr. Svatopluk Šeda - Člen představenstva
Chrudim, Mládežnická 1053/IV., PSČ 537 01, Česká republika
den vzniku členství: 11. 7. 2000 - 28. 6. 2005
od 28. 11. 2003 do 31. 1. 2006
Ing. Josef Malý - Místopředseda představenstva
Žamberk, Lukavská 870, PSČ 564 01, Česká republika
den vzniku členství: 11. 7. 2000 - 28. 6. 2005
den vzniku funkce: 26. 9. 2000 - 28. 6. 2005
od 28. 11. 2003 do 31. 1. 2006
Karel Stejskal - Člen představenstva
Letohrad, Orlice 254, PSČ 561 51, Česká republika
den vzniku členství: 11. 7. 2000 - 28. 6. 2005
od 28. 11. 2003 do 31. 1. 2006
Pavel Neumeister - Člen představenstva
Dolní Dobrouč 554, PSČ 561 02, Česká republika
den vzniku členství: 11. 7. 2000 - 28. 6. 2005
od 28. 11. 2003 do 31. 1. 2006
Miroslav Kučera - Člen představenstva
Choceň, Bj. Krawce 998, PSČ 565 01, Česká republika
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 28. 6. 2005
od 28. 11. 2003 do 31. 1. 2006
Miroslav Wágner - Člen představenstva
Jablonné nad Orlicí, Ostrovní 23, PSČ 561 64, Česká republika
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 28. 6. 2005
od 28. 11. 2003 do 31. 1. 2006
Ing. Martin Košťál - Člen představenstva
Lanškroun, T.G.Masaryka 478, PSČ 563 01, Česká republika
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 28. 6. 2005
od 24. 1. 2003 do 28. 11. 2003
Miroslav Kučera - Člen představenstva
Choceň, Bj. Krawce 998
den vzniku členství: 26. 6. 2002
od 21. 12. 2000 do 28. 11. 2003
Doc. Ing. Ladislav Maixner - člen představenstva
Lanškroun, Seifertova 455
den vzniku členství: 11. 7. 2000 - 26. 6. 2003
od 21. 12. 2000 do 28. 11. 2003
Pavel Neumeister - člen představenstva
Dolní Dobrouč, 554
den vzniku členství: 11. 7. 2000
od 21. 12. 2000 do 28. 11. 2003
Miroslav Švestka - člen představenstva
Červená Voda, 514
den vzniku členství: 11. 7. 2000
od 30. 11. 1999 do 21. 12. 2000
Jaroslav Karlík - člen představenstva
Lanškroun, Štefánikova 965
od 22. 12. 1997 do 28. 11. 2003
Karel Stejskal - člen představenstva
Letohrad, Orlice 254, PSČ 561 51
den vzniku členství: 11. 7. 2000
od 5. 2. 1996 do 22. 12. 1997
Ing. Petr Šilar - člen představenstva
Letohrad, Ústecká 142
od 5. 2. 1996 do 30. 11. 1999
Jan Kolomý - člen představenstva
Lanškroun, Poděbradova 871
od 5. 2. 1996 do 21. 12. 2000
Karel Zyta - člen představenstva
Dolní Dobrouč, 406
od 5. 2. 1996 do 28. 11. 2003
Ing. Josef Malý - místopředseda představenstva
Žamberk, Lukavská 870
den vzniku členství: 11. 7. 2000
den vzniku funkce: 26. 9. 2000
od 5. 2. 1996 do 28. 11. 2003
Jaroslav Krátký - místopředseda představenstva
Jablonné nad Orlicí, Mlýnská 116
den vzniku členství: 11. 7. 2000 - 26. 6. 2003
den vzniku funkce: 26. 9. 2000 - 26. 6. 2003
od 28. 2. 1994 do 5. 2. 1996
Ing. Vladimír Motl - Místopředseda představenstva
Jablonné nad Orlicí, U stadionu 563
od 28. 2. 1994 do 5. 2. 1996
Karel Zyta - Místopředseda představenstva
Dolní Dobrouč, 406
od 28. 2. 1994 do 5. 2. 1996
Jan Špičák - Člen představenstva
Lanškroun, Palackého 454
od 28. 2. 1994 do 28. 11. 2003
Ing. Zdeněk Sedláček - Předseda představenstva
Ústí nad Orlicí, U vody 189
den vzniku členství: 11. 7. 2000
den vzniku funkce: 26. 9. 2000
od 1. 1. 1994 do 28. 2. 1994
Jan Špičák - člen představenstva
Lanškroun, Palackého 454
od 1. 1. 1994 do 28. 2. 1994
Ing. Vladimír Motl - člen představenstva
Jablonné n.Orl., U stadionu 563
od 1. 1. 1994 do 28. 2. 1994
Karel Zyta - člen představenstva
Dolní Dobrouč, 406
od 1. 1. 1994 do 28. 2. 1994
Ing. Zdeněk Sedláček - člen představenstva
Ústí nad Orlicí, U vody 189
od 1. 1. 1994 do 5. 2. 1996
Oldřich Brůna - člen představenstva
Klášterec n.Orl. 131,
od 1. 1. 1994 do 5. 2. 1996
Pavel Hodr - člen představenstva
Libchavy, 86
od 1. 1. 1994 do 21. 12. 2000
MUDr. Eva Míčková - člen představenstva
Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 173
od 1. 1. 1994 do 24. 1. 2003
Jan Čulík - člen představenstva
Choceň, Na svobodné 1696
od 1. 1. 1994 do 28. 11. 2003
RNDr. Svatopluk Šeda - člen představenstva
Chrudim, Mládežnická 1053/IV.
den vzniku členství: 11. 7. 2000
od 2. 8. 2021
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva.
od 21. 7. 2016 do 2. 8. 2021
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: a) předseda představenstva samostatně, nebo b) místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
od 22. 8. 2013 do 21. 7. 2016
1. Vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány jedná za společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.: a) v celém rozsahu představenstvo, b) předseda představenstva, c) místopředseda představenstva a 1 člen představenstva. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu obchodní společnosti připojí svůj podpis: a) předseda představenstva, b) místopředseda představenstva a 1 člen představenstva. 3. Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také ostatní členové představenstva, nebo zaměstnanci společnosti v rozsahu uděleného pověření nebo oprávnění. 4. Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu uděleného oprávnění.
od 22. 12. 1997 do 22. 8. 2013
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu uděleného oprávnění představenstvem.
od 1. 1. 1994 do 22. 12. 1997
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Prokura
od 22. 7. 2021
Ing. BOHUSLAV VAŇOUS
Jamné nad Orlicí, , PSČ 561 65
od 22. 7. 2021
- Prokurista je oprávněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. , a to i k těm, pro které se vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista v rámci svého zmocnění je oprá vněn zatěžovat nemovité věci služebnostmi ve prospěch třetích osob. Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.
Dozorčí rada
od 16. 10. 2019
Ing. VÁCLAV KUBÍN - předseda dozorčí rady
Králíky, Orlická, PSČ 561 69
den vzniku členství: 20. 6. 2019
den vzniku funkce: 4. 9. 2019
od 5. 8. 2019 do 16. 10. 2019
Ing. VÁCLAV KUBÍN - člen dozorčí rady
Králíky, Orlická, PSČ 561 69
den vzniku členství: 20. 6. 2019
od 21. 7. 2016
JANA HODOVALOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Libchavy - Dolní Libchavy, , PSČ 561 16
den vzniku členství: 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 30. 9. 2015
od 21. 7. 2016
PETR ŘEHÁK - člen dozorčí rady
Brandýs nad Orlicí, Smetanova, PSČ 561 12
den vzniku členství: 18. 6. 2015
od 21. 7. 2016 do 5. 8. 2019
JANA PONOCNÁ - předseda dozorčí rady
Králíky, Aloise Jiráska, PSČ 561 69
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 20. 6. 2019
den vzniku funkce: 30. 9. 2015 - 20. 6. 2019
od 31. 10. 2015 do 21. 7. 2016
JANA PONOCNÁ - předseda dozorčí rady
Králíky, Aloise Jiráska, PSČ 561 69
den vzniku členství: 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 30. 9. 2015
od 31. 10. 2015 do 21. 7. 2016
JANA HODOVALOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Libchavy - Dolní Libchavy, , PSČ 561 16
den vzniku členství: 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 30. 9. 2015
od 15. 8. 2015 do 31. 10. 2015
JANA PONOCNÁ - člen dozorčí rady
Králíky, Aloise Jiráska, PSČ 561 69
den vzniku členství: 18. 6. 2015
od 15. 8. 2015 do 31. 10. 2015
JANA HODOVALOVÁ - člen dozorčí rady
Libchavy - Dolní Libchavy, , PSČ 561 16
den vzniku členství: 18. 6. 2015
od 13. 8. 2015 do 15. 8. 2015
JANA PONOCNÁ - člen dozorčí rady
Králíky, Aloise Jiráska, PSČ 561 69
den vzniku členství: 18. 6. 2015
od 13. 8. 2015 do 15. 8. 2015
JANA HODOVALOVÁ - člen dozorčí rady
Libchavy - Dolní Libchavy, , PSČ 561 16
den vzniku členství: 18. 6. 2015
od 13. 8. 2015 do 21. 7. 2016
PETR ŘEHÁK - člen dozorčí rady
Brandýs nad Orlicí, Smetanova, PSČ 561 12
den vzniku členství: 18. 6. 2015
od 27. 8. 2014 do 13. 8. 2015
JANA PONOCNÁ - předseda dozorčí rady
Králíky, Aloise Jiráska, PSČ 561 69
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 21. 7. 2011 - 18. 6. 2015
od 27. 8. 2014 do 13. 8. 2015
RUDOLF POMIKÁLEK - místopředseda dozorčí rady
Mistrovice, , PSČ 561 64
den vzniku členství: 20. 7. 2010 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 27. 7. 2010 - 18. 6. 2015
od 27. 8. 2014 do 13. 8. 2015
MILAN BENEŠ - člen dozorčí rady
Choceň, Dvořákova, PSČ 565 01
den vzniku členství: 20. 7. 2010 - 18. 6. 2015
od 27. 8. 2014 do 13. 8. 2015
JANA HODOVALOVÁ - člen dozorčí rady
Libchavy - Dolní Libchavy, , PSČ 561 16
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 27. 8. 2014 do 13. 8. 2015
PETR TOMÁŠEK - člen dozorčí rady
Brandýs nad Orlicí, V Zahradách, PSČ 561 12
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 18. 6. 2015
od 27. 8. 2014 do 13. 8. 2015
MILAN HRADECKÝ - člen dozorčí rady
Trpík, , PSČ 563 01
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 28. 8. 2012 do 27. 8. 2014
Milan Hradecký - člen dozorčí rady
Trpík, , PSČ 563 01
den vzniku členství: 28. 6. 2012
od 6. 9. 2011 do 27. 8. 2014
Jana Ponocná - předseda dozorčí rady
Králíky, Aloise Jiráska, PSČ 561 69
den vzniku členství: 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 7. 2011
od 6. 9. 2011 do 27. 8. 2014
Petr Tomášek - člen dozorčí rady
Brandýs nad Orlicí, V Zahradách, PSČ 561 12
den vzniku členství: 28. 6. 2011
od 27. 8. 2010 do 6. 9. 2011
Ing. Vlastislav Vyhnálek - předseda dozorčí rady
Dolní Čermná, , PSČ 561 53
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 27. 7. 2010 - 28. 6. 2011
od 27. 8. 2010 do 6. 9. 2011
Jana Ponocná - člen dozorčí rady
Králíky, Aloise Jiráska, PSČ 561 69
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 28. 6. 2011
od 27. 8. 2010 do 27. 8. 2014
Rudolf Pomikálek - místopředseda dozorčí rady
Mistrovice, , PSČ 561 64
den vzniku členství: 20. 7. 2010
den vzniku funkce: 27. 7. 2010
od 27. 8. 2010 do 27. 8. 2014
Milan Beneš - člen dozorčí rady
Choceň, Dvořákova, PSČ 565 01
den vzniku členství: 20. 7. 2010
od 27. 8. 2010 do 27. 8. 2014
Jana Hodovalová - člen dozorčí rady
Dolní Libchavy, , PSČ 561 16
den vzniku členství: 29. 6. 2010
od 8. 9. 2008 do 27. 8. 2010
Jana Hodovalová - člen dozorčí rady
Dolní Libchavy, 64, PSČ 561 16
den vzniku členství: 26. 6. 2008 - 29. 6. 2010
od 6. 9. 2007 do 27. 8. 2010
Jana Ponocná - člen dozorčí rady
Králíky, Aloise Jiráska 626, PSČ 561 69
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 29. 6. 2010
od 31. 1. 2006 do 6. 9. 2007
Mgr. Dušan Krabec - člen dozorčí rady
Králíky, Nové domovy 595, PSČ 561 69
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 28. 6. 2007
od 31. 1. 2006 do 8. 9. 2008
Ladislav Kacálek - člen dozorčí rady
Dolní Libchavy, 235, PSČ 561 16
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 26. 6. 2008
od 31. 1. 2006 do 27. 8. 2010
Ing. Vlastislav Vyhnálek - předseda dozorčí rady
Dolní Čermná, 351, PSČ 561 53
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 20. 10. 2005 - 29. 6. 2010
od 10. 1. 2006 do 27. 8. 2010
František Novák - místopředseda dozorčí rady
Jablonné nad Orlicí, Na Výsluní 504, PSČ 561 64
den vzniku členství: 12. 8. 2005 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 20. 10. 2005 - 29. 6. 2010
od 10. 1. 2006 do 27. 8. 2010
Milan Beneš - člen dozorčí rady
Brandýs nad Orlicí, V Zahradách 448, PSČ 561 12
den vzniku členství: 12. 8. 2005 - 29. 6. 2010
od 5. 2. 2005 do 31. 1. 2006
Mgr. Dušan Krabec - Člen dozorčí rady
Králíky, Nové domovy 595, PSČ 561 69
den vzniku členství: 29. 6. 2004 - 28. 6. 2005
od 28. 11. 2003 do 5. 2. 2005
Ing. Ladislav Tóth - Člen dozorčí rady
Králíky, Červený Potok 8, PSČ 561 61, Česká republika
den vzniku členství: 11. 7. 2000 - 29. 6. 2004
od 28. 11. 2003 do 31. 1. 2006
František Novák - Místopředseda dozorčí rady
Jablonné nad Orlicí, Na Výsluní 504, PSČ 561 64, Česká republika
den vzniku členství: 14. 7. 2000 - 28. 6. 2005
den vzniku funkce: 16. 8. 2000 - 28. 6. 2005
od 28. 11. 2003 do 31. 1. 2006
Stanislav Kapoun - Člen dozorčí rady
Lanškroun, Smetanova 294, PSČ 563 01, Česká republika
den vzniku členství: 14. 7. 2000 - 28. 6. 2005
od 28. 11. 2003 do 31. 1. 2006
Ing. Vlastislav Vyhnálek - Předseda dozorčí rady
Dolní Čermná 351, PSČ 561 53, Česká republika
den vzniku členství: 11. 7. 2000 - 28. 6. 2005
den vzniku funkce: 16. 8. 2000 - 28. 6. 2005
od 28. 11. 2003 do 31. 1. 2006
Ladislav Kacálek - Člen dozorčí rady
Dolní Libchavy 235, PSČ 561 16, Česká republika
den vzniku členství: 11. 7. 2000 - 28. 6. 2005
od 24. 1. 2003 do 28. 11. 2003
František Novák - Místopředseda dozorčí rady
Jablonné nad Orlicí, Na výslunní 504
den vzniku členství: 14. 7. 2000
den vzniku funkce: 16. 8. 2000
od 24. 1. 2003 do 28. 11. 2003
Ing. Vlastislav Vyhnálek - Předseda dozorčí rady
Dolní Čermná, 351
den vzniku členství: 11. 7. 2000
den vzniku funkce: 16. 8. 2000
od 21. 12. 2000 do 28. 11. 2003
Ing. Ladislav Tóth
Králíky - Červený Potok, 8
den vzniku členství: 11. 7. 2000
od 20. 11. 1998 do 28. 11. 2003
Ladislav Kacálek
Dolní Libchavy, 235
den vzniku členství: 11. 7. 2000
od 22. 12. 1997 do 20. 11. 1998
Ing. Petr Táfl
Praha 4, Na Úlehli 1258
od 5. 2. 1996 do 22. 12. 1997
Ing. Milan Kotáb
Štiřín, Želivec 161
od 5. 2. 1996 do 24. 1. 2003
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Dolní Čermná, 351
od 1. 1. 1994 do 5. 2. 1996
Ing. Petr Šilar
Letohrad, Ústecká 142
od 1. 1. 1994 do 5. 2. 1996
Jaroslav Hubený
Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 105
od 1. 1. 1994 do 5. 2. 1996
Ing. Jiří Březina
Hradec Králové, Za lípou 551
od 1. 1. 1994 do 5. 2. 1996
Jaroslav Růžička
Ústí nad Orlicí, Polní 1248
od 1. 1. 1994 do 5. 2. 1996
Jiří Vencl
Žamberk, Lukavská 1260
od 1. 1. 1994 do 5. 2. 1996
Jan Zachař
Sruby, 136
od 1. 1. 1994 do 21. 12. 2000
Ing. Antonín Zima
Králíky, Leoše Janáčka 816
od 1. 1. 1994 do 24. 1. 2003
František Novák
Jablonné nad Orlicí, Na výslunní 504
od 1. 1. 1994 do 28. 11. 2003
Stanislav Kapoun
Lanškroun, Smetanova 294
den vzniku členství: 14. 7. 2000
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+169

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

0

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-33

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

-112

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-200

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-458

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 548 251 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Se zbraní v ruce proti nacistům. Dokument ukazuje příběhy židovských žen, které se postavily na odpor

Se zbraní v ruce proti nacistům. Dokument ukazuje příběhy židovských žen, které se postavily na odpor

„Musela jsem se chovat ne jako žena, ale jako voják,“ zaznívá v dokumentu s názvem Four Winters. Nový...

Partners Financial Services