Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PARAMO, a.s.
IČO: 48173355

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 18. 8. 1997

PARAMO, a.s.

od 1. 1. 1994 do 18. 8. 1997

Paramo, a.s.

Sídlo
od 20. 12. 2001 do 19. 11. 2014
Pardubice, Přerovská čp.560, PSČ 530 06
od 29. 8. 1995 do 20. 12. 2001
Pardubice, Přerovská 560, PSČ 530 06
od 1. 1. 1994 do 29. 8. 1995
Pardubice, Přerovská 362, PSČ 530 06
IČO
od 1. 1. 1994

48173355

DIČ

CZ48173355

Identifikátor datové schránky:sdgcghn
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka992 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 26. 7. 2007
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
od 26. 7. 2007
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 16. 5. 2006
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 28. 10. 2003
- revize vyhrazených elektrických zařízení
od 28. 10. 2003
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 28. 10. 2003
- hostinská činnost
od 28. 10. 2003
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 28. 10. 2003
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 28. 10. 2003
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 28. 10. 2003 do 16. 5. 2006
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 20. 12. 2001
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
od 20. 12. 2001
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 20. 12. 2001
- velkoobchod
od 20. 12. 2001
- specializovaný maloobchod
od 20. 12. 2001
- činnost technických poradců v oblasti chemické výroby a chemických analýz
od 20. 12. 2001
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 20. 12. 2001
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 20. 12. 2001
- zasilatelství
od 20. 12. 2001
- silniční motorová doprava nákladní
od 20. 12. 2001
- silniční motorová doprava osobní
od 22. 7. 1996
- výroba elektřiny
od 22. 7. 1996 do 28. 10. 2003
- rozvod elektřiny
od 22. 7. 1996 do 28. 10. 2003
- rozvod tepla
od 22. 7. 1996 do 28. 10. 2003
- výroba tepla
od 29. 8. 1995 do 20. 12. 2001
- provozování drážní dopravy na vlečce PARAMO, a.s.Pardubice
od 15. 12. 1994
- výroba a zpracování paliv a maziv
od 15. 12. 1994
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 15. 12. 1994
- zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků navazujících a pomocných, nemající charakter živností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb.
od 15. 12. 1994 do 20. 12. 2001
- provádění leasingových operací
od 15. 12. 1994 do 20. 12. 2001
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 1. 1. 1994
- zámečnictví
od 1. 1. 1994 do 15. 12. 1994
- zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků navazujících a pomocných
od 1. 1. 1994 do 20. 12. 2001
- činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti chemických výrob a chemických analýz
od 1. 1. 1994 do 20. 12. 2001
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994 do 28. 10. 2003
- revize elektrických zařízení
od 1. 1. 1994 do 28. 10. 2003
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
Ostatní skutečnosti
od 15. 6. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 16. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 7. 2014 do 15. 6. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 27. 2. 2013
- Jediný akcionář přijal rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné výše 1.330.078.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta třicet miliónů sedmdesát osm tisíc korun českých) o částku 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých) na částku 2.036.078.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy třicet šest miliónů sedmdesát osm tisíc korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně: Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 706.000 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na majitele, o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tis íc korun českých) na akcii, tj. celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií tedy činí 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set š est miliónů korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 706.000 kusů nových akcií společnosti, nebudou nové akcie společnosti upsány s využitím přednostního práva a budou všechny nabídnuty k upsání vybrané mu zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, společnost UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ : 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložce 3020 (dále též jen ja ko zájemce nebo upisovatel). Zájemce je oprávněn upsat 706.000 kusů nových akcií společnosti uzavřením Smlouvy o upsání akcií se společností, v souladu s ust. § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Připadne-li p oslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti PARAMO, a.s. na adrese Pardubice, Přerovská čp.560, PSČ 530 06. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené 14 denní (slovy čtrnáctidenní ) lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin . Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Jediný akcionář udělil souhlas se započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 706.000.000,- Kč (slovy: s edm set šest miliónů korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti, vyplývající z Úvěrové smlouvy uzavřené dne 24.6.2008 mezi jediným akcionářem jako věřitelem a společností PARAMO, a.s. jako dlužníkem. Existence uvedené pohledávky byla doložena Potvrzením pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti PARAMO, a.s., vystaveným dne 12.2.2013 Ing. Karlem Růžičkou, auditorem společnosti PARAMO, a.s. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě nejpozději čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci.
od 8. 1. 2009
- Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 6. ledna 2009 přijala svým usnesením následující rozhodnutí: Usnesení mimořádné valné hromady společnosti PARAMO, a.s. ve věci přechodu všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada společnosti PARAMO, a.s., ("Společnost") konaná dne 6. ledna 2009, rozhodla o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti takto: 1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, tj. osobou, která vlastní akcie Společnosti, (a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací p ráva, a (b) s nimiž je spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech Společnosti, je společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, od díl B, vložka 3020 ("Unipetrol"). Společnost Unipetrol vlastnila k rozhodnému dni této mimořádné valné hromady tj. 30. prosinci 2008 a vlastní ke dni konání této mimořádné valné hromady celkem 1.220.594 kusů akcií Společnosti, jejíž souhrnná jmenovitá hodnota tvoří při zaokrouhlení na dvě desetinná místa 91,77 % podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnické právo společnosti Unipetrol ke 1.220.594 kusům akcií Společnosti bylo doloženo výpisem z účtu emitenta vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů k 30. prosinci 2008. 2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií Společnosti na společnost Unipetrol. Mimořádná valná hromada Společnosti tímto rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních akcií Společnosti, tj. akcií, které nejsou ve vlastnictví společnosti Unipetrol, na společnost Unipetrol, jako hlavního akcionáře Spole čnosti s tím, že k přechodu vlastnického práva dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. 3. Výše protiplnění. Společnost Unipetrol poskytne ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, peněžité protiplnění ve výši 977,-- Kč (slovy: devětsetsedmdesátsedm korun česk ých) za jednu (1) akcii Společnosti. Tato výše protiplnění byla stanovena na základě "Zprávy o ocenění - Tržní hodnota obchodního jmění a 1 akcie společnosti PARAMO, a.s." která byla vypracována společností American Appraisal s.r.o., zapsanou v seznamu ús tavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obor ekonomika. Dne 28. listopadu 2008 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky ze dne 28. listopadu 2008, č.j. 2008/13690/570, ke sp. zn. Sp/2008/310/572, kterým Česká národní banka udělila předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku se zdůvodněním výše protiplnění 977,-- Kč. 4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění. Právo na zaplacení peněžitého protiplnění vzniká zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Peněžité protiplnění bude poskytnuto ostatním akcionářům ve lhůtě počínající dnem zápisu vlastnického práva společnosti Uni petrol k akciím ostatních akcionářů na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů a končící uplynutím tří měsíců ode dne takového zápisu. Bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů, výpla ta peněžitého protiplnění bude uskutečněna namísto akcionáře příslušnému zástavnímu věřiteli: to neplatí, prokáže-li příslušný akcionář, že zástavní právo ještě před dnem přechodu vlastnického práva zaniklo. Společnost Unipetrol převedla před konáním této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění všem ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmann ova 745/24, PSČ 110 00, IČ 601 97 226, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a společnost Unipetrol doložila tuto skutečnost Společnosti.
od 31. 10. 2003
- Na společnost PARAMO, a.s. v důsledku sloučení přešlo jmění zanikající společnosti KORAMO, a.s., se sídlem Kolín V, Ovčárecká čp. 314, PSČ 280 26, IČ: 463 57 289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 263 1.
od 21. 12. 2001
- Na obchodní společnost PARAMO, a.s., se sídlem Pardubice, Přerovská 560, PSČ: 530 06, identifikační číslo 48173355, přešlo jmění zanikající obchodní společnosti PARAMET a.s., se sídlem Plzeň, Hlavanova 4, PSČ: 301 51, okres: Plzeň - město, identifikační číslo 25228447.
od 29. 8. 1995 do 5. 12. 1995
- Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na 1 330 078 000,-Kč
Kapitál
od 15. 3. 2013
Základní kapitál 2 036 078 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 10. 2003 do 15. 3. 2013
Základní kapitál 1 330 078 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 12. 1995 do 28. 10. 2003
Základní kapitál 1 330 078 000 Kč
od 10. 1. 1995 do 5. 12. 1995
Základní kapitál 1 330 078 880 Kč
od 1. 1. 1994 do 10. 1. 1995
Základní kapitál 1 241 502 000 Kč
od 15. 3. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 036 078.
od 2. 9. 1998 do 15. 3. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 330 078.
od 2. 9. 1998 do 15. 3. 2013
- v zaknihované podobě
od 18. 8. 1997 do 2. 9. 1998
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 10 008.
od 18. 8. 1997 do 2. 9. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 320 070.
od 10. 1. 1995 do 18. 8. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 305 248.
od 10. 1. 1995 do 18. 8. 1997
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 24 830.
od 16. 2. 1994 do 10. 1. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 24 830.
od 1. 1. 1994 do 16. 2. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 24 830.
od 1. 1. 1994 do 10. 1. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 216 672.
Statutární orgán
od 8. 2. 2019
MARCIN STROJNY - místopředseda představenstva
Kraków, Ul. Bociana 4a/143, PSČ 312 31, Polská republika
den vzniku členství: 2. 10. 2018
den vzniku funkce: 10. 10. 2018
od 25. 7. 2018
JANUSZ FUDALA - předseda představenstva
Rzeszów, Zelwerowicza 5/7, Polská republika
den vzniku členství: 9. 4. 2018
den vzniku funkce: 9. 4. 2018
od 25. 7. 2018
ADAM JAROSZ - člen představenstva
Podolsze, ul. Widok 13, Polská republika
den vzniku členství: 9. 4. 2018
od 23. 7. 2018
MAREK BOHDAN GŁADYSZ - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Slezská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 4. 2018
od 23. 7. 2018
Ing. JINDŘICH BARTONÍČEK - člen představenstva
Pardubice - Rosice, Rybitevská, PSČ 533 51
den vzniku členství: 24. 5. 2016
od 23. 7. 2018 do 25. 7. 2018
JANUZS FUDALA - předseda představenstva
Rzeszów, Zelwerowicza 5/7, Polská republika
den vzniku členství: 9. 4. 2018
den vzniku funkce: 9. 4. 2018
od 23. 7. 2018 do 25. 7. 2018
ADAM JAROZS - člen představenstva
Podolsze, ul. Widok 13, Polská republika
den vzniku členství: 9. 4. 2018
od 23. 7. 2018 do 8. 2. 2019
MICHAŁ RÓG - místopředseda představenstva
Myślenice, ul. 3-go Maja 104A, Polská republika
den vzniku členství: 9. 4. 2018 - 31. 8. 2018
den vzniku funkce: 9. 4. 2018 - 31. 8. 2018
od 12. 1. 2018 do 23. 7. 2018
MAREK BOHDAN GŁADYSZ - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Slezská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 4. 2013 - 8. 4. 2018
den vzniku funkce: 24. 6. 2014 - 9. 4. 2018
od 12. 1. 2018 do 23. 7. 2018
RAFAŁ SADOWSKI - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Korunní, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 3. 2014 - 29. 3. 2018
od 11. 9. 2014 do 12. 1. 2018
MAREK GŁADYSZ - předseda představenstva
Warszawa, ul. Janczarów, PSČ 029 60, Polská republika
den vzniku členství: 8. 4. 2013
den vzniku funkce: 24. 6. 2014
od 16. 7. 2014 do 23. 7. 2018
Ing. JINDŘICH BARTONÍČEK - místopředseda představenstva
Pardubice - Rosice, Rybitevská, PSČ 533 51
den vzniku členství: 24. 5. 2011 - 24. 5. 2016
den vzniku funkce: 31. 5. 2011 - 9. 4. 2018
od 16. 5. 2014 do 12. 1. 2018
RAFAŁ SADOWSKI - člen představenstva
Varšava, ul. Motorowa 1 m. 8, Polská republika
den vzniku členství: 20. 3. 2014
od 10. 10. 2013 do 11. 9. 2014
KRZYSZTOF PIETRZYK - předseda představenstva
Młoszowa, Spacery 23, Polská republika
den vzniku členství: 28. 8. 2013 - 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 28. 8. 2013 - 3. 6. 2014
od 28. 6. 2013 do 11. 9. 2014
MAREK GŁADYSZ - člen představenstva
Warszawa, ul. Janczarów 21 B, Polská republika
den vzniku členství: 8. 4. 2013
od 27. 2. 2013 do 26. 3. 2014
ANNA WYDRZYŃSKA - člen představenstva
Karczew, ul. Armii Krajowej 16, Polská republika
den vzniku členství: 5. 12. 2012 - 12. 2. 2014
od 19. 7. 2011 do 10. 10. 2013
Ing. Milan Kuncíř - předseda představenstva
Zdiby - Přemyšlení, U Mlejnku 110, PSČ 250 66
den vzniku členství: 24. 5. 2011 - 28. 8. 2013
den vzniku funkce: 31. 5. 2011 - 28. 8. 2013
od 19. 7. 2011 do 16. 7. 2014
Ing. Jindřich Bartoníček - místopředseda představenstva
Pardubice, Rybitevská 589, PSČ 533 51
den vzniku členství: 24. 5. 2011
den vzniku funkce: 31. 5. 2011
od 11. 2. 2011 do 27. 3. 2013
Jan Řihák - člen představenstva
Brno, Krymská, PSČ 625 00
den vzniku členství: 13. 12. 2010 - 20. 2. 2013
od 14. 11. 2009 do 11. 2. 2011
Jacek Stanisław Kukier - člen představenstva
Gdańsk, Grodzieńska 11, PSČ 892 15, Polská republika
den vzniku členství: 12. 2. 2009 - 11. 11. 2010
od 1. 7. 2009 do 19. 7. 2011
Ing. Milan Kuncíř - předseda představenstva
Zdiby - Přemyšlení, U Mlejnku 110, PSČ 250 66
den vzniku členství: 10. 3. 2006 - 24. 5. 2011
den vzniku funkce: 16. 4. 2009 - 24. 5. 2011
od 30. 3. 2009 do 1. 7. 2009
Ing. Ivan Ottis - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou - Lobeček, I.Olbrachta 750, PSČ 278 01
den vzniku členství: 10. 3. 2006 - 16. 4. 2009
den vzniku funkce: 10. 3. 2006 - 16. 4. 2009
od 30. 3. 2009 do 1. 7. 2009
Francois Vleugels - člen představenstva
Ohrobec, Oblouková 204, PSČ 252 45
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 23. 3. 2009
od 30. 3. 2009 do 19. 7. 2011
Ing. Jindřich Bartoníček - místopředseda představenstva
Pardubice, Rybitevská 589, PSČ 533 51
den vzniku členství: 10. 3. 2006
den vzniku funkce: 1. 2. 2009
od 25. 5. 2007 do 30. 3. 2009
Francois Vleugels - místopředseda představenstva
Ohrobec, Oblouková 204, PSČ 252 45
den vzniku členství: 19. 12. 2006
den vzniku funkce: 26. 3. 2007 - 31. 1. 2009
od 25. 5. 2007 do 1. 7. 2009
Ing. Milan Kuncíř - místopředseda představenstva
Zdiby - Přemyšlení, U Mlejnku 110, PSČ 250 66
den vzniku členství: 10. 3. 2006
den vzniku funkce: 26. 3. 2007 - 16. 4. 2009
od 6. 3. 2007 do 6. 3. 2007
Francois Vleugels - místopředseda představenstva
Ohrobec, Oblouková 204, PSČ 252 45
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 19. 12. 2006
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 19. 12. 2006
od 6. 3. 2007 do 25. 5. 2007
Francois Vleugels - člen představenstva
Ohrobec, Oblouková 204, PSČ 252 45
den vzniku členství: 19. 12. 2006
od 6. 3. 2007 do 30. 3. 2009
Mieczyslaw Markiewicz - člen představenstva
Krosno, Ul. Reja 30, 38-400, Polská republika
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 10. 2. 2009
od 16. 5. 2006 do 6. 3. 2007
Marek Mroczkowski - místopředseda představenstva
Płock, Andersa 5 m. 14, 09-410, Polská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 10. 3. 2006 - 9. 11. 2006
od 16. 5. 2006 do 25. 5. 2007
Ing. Milan Kuncíř - člen představenstva
Zdiby - Přemyšlení, U Mlejnku 110, PSČ 250 66
den vzniku členství: 10. 3. 2006
od 16. 5. 2006 do 30. 3. 2009
Ing. Ivan Ottis - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, Zátiší 1024, PSČ 278 01
den vzniku členství: 10. 3. 2006
den vzniku funkce: 10. 3. 2006
od 16. 5. 2006 do 30. 3. 2009
Ing. Jindřich Bartoníček - člen představenstva
Pardubice, Rybitevská 589, PSČ 533 51
den vzniku členství: 10. 3. 2006
od 7. 9. 2005 do 16. 5. 2006
Marek Mroczkowski - člen představenstva
Płock, Andersa 5 m. 14, 09-410, Polská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2005
od 7. 9. 2005 do 6. 3. 2007
Krystian Pater - místopředseda představenstva
Płock, Wiśniewskiego 28, 09-400, Polská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 19. 12. 2006
den vzniku funkce: 9. 6. 2005 - 19. 12. 2006
od 2. 9. 2005 do 7. 9. 2005
Krystian Pater - místopředseda představenstva
Płock, Wiśnievskiego 28, 09-400, Polská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2005
den vzniku funkce: 9. 6. 2005
od 2. 9. 2005 do 7. 9. 2005
Marek Mroczkowski - člen představenstva
Płock, Andersa 5 m. 14, 09/410, Polská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2005
od 2. 9. 2005 do 16. 5. 2006
Ing. Petr Bláha - předseda představenstva
Hranice na Moravě, Skalní 1386, PSČ 753 01
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 10. 3. 2006
den vzniku funkce: 9. 6. 2005 - 10. 3. 2006
od 2. 9. 2005 do 16. 5. 2006
Ing. Stanislav Bruna - místopředseda představenstva
Most, Česká 296/79, PSČ 434 11
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 10. 3. 2006
den vzniku funkce: 9. 6. 2005 - 10. 3. 2006
od 2. 9. 2005 do 16. 5. 2006
Adam Życzkowski - člen představenstva
Konstancin Jeziorna, Kościuszki 7, 05-510, Polská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 10. 3. 2006
od 27. 1. 2004 do 2. 9. 2005
Ing. Pavel Krtek - místopředseda představenstva
Praha 10, Milánská 418, PSČ 109 00
den vzniku členství: 15. 8. 2004 - 9. 6. 2005
den vzniku funkce: 15. 8. 2004 - 9. 6. 2005
od 4. 5. 2003 do 2. 9. 2005
Ing. Josef Fanta - Člen představenstva
Lázně Bohdaneč, Na Kopřivníku 684, PSČ 533 41
den vzniku členství: 1. 5. 2002 - 9. 6. 2005
od 25. 11. 2002 do 4. 5. 2003
Ing. Josef Fanta - Člen představenstva
Lázně Bohdaneč, Za Sokolovnou 653, PSČ 533 41
den vzniku členství: 1. 5. 2002
od 25. 11. 2002 do 2. 9. 2005
Ing. Petr Bláha - Místopředseda představenstva
Hranice na Moravě, Skalní 1386
den vzniku členství: 1. 6. 2002
den vzniku funkce: 1. 6. 2002 - 9. 6. 2005
od 30. 9. 2002 do 25. 11. 2002
Ing. Jan Špaček - Místopředseda představenstva
Heřmanův Městec, Na Průhoně 915, PSČ 538 03
den vzniku členství: 1. 1. 2002 - 31. 5. 2002
den vzniku funkce: 1. 1. 2002
od 30. 9. 2002 do 2. 9. 2005
Ing. Martin Borovička - Člen představenstva
Železný Brod - Pelechov, 50, PSČ 468 22
den vzniku členství: 17. 4. 2001 - 9. 6. 2005
od 20. 12. 2001 do 30. 9. 2002
Ing. Martin Borovička - Místopředseda představenstva
Železný Brod, Pelechov 50, PSČ 468 22
den vzniku členství: 17. 4. 2001
den vzniku funkce: 24. 4. 2001 - 31. 12. 2001
od 20. 12. 2001 do 30. 9. 2002
Ing. Jiří Perk - Člen představenstva
Liberec, Za Humny 356, PSČ 463 13
den vzniku členství: 17. 4. 2001 - 31. 12. 2001
od 12. 7. 2001 do 20. 12. 2001
Ing. Martin Borovička - Člen představenstva
Železný Brod, Pelechov 50, PSČ 468 22
od 12. 7. 2001 do 20. 12. 2001
Ing. Jiří Perk - Člen představenstva
Liberec, Za Humny 356, PSČ 463 13
od 12. 7. 2001 do 25. 11. 2002
Ing. Radomír Věk - Člen představenstva
Kralupy nad Vltavou 5 - Zeměchy, Za Humny 137, PSČ 278 01
den vzniku členství: 29. 11. 2000 - 30. 4. 2002
od 12. 7. 2001 do 27. 1. 2004
Ing. Václav Přibyl - Místopředseda představenstva
Praha 5, Jinonická 31, PSČ 150 00
den vzniku členství: 29. 11. 2000 - 2. 6. 2004
den vzniku funkce: 29. 11. 2000 - 2. 6. 2004
od 12. 7. 2001 do 2. 9. 2005
Ing. Pavel Švarc, CSc. - Předseda představenstva
Praha 9, Místecká 451, PSČ 190 00
den vzniku členství: 29. 11. 2000 - 9. 6. 2005
den vzniku funkce: 30. 1. 2001 - 9. 6. 2005
od 14. 3. 2001 do 12. 7. 2001
Ing. Václav Přibyl - Místopředseda představenstva
Praha 5, Jinonická 31
od 14. 3. 2001 do 12. 7. 2001
Ing. Pavel Švarc, CSc. - Člen představenstva
Praha 9, Místecká 451
od 14. 3. 2001 do 12. 7. 2001
Ing. Radomír Věk - Člen představenstva
Kralupy nad Vltavou 5 - Zeměchy, Za Humny 137
od 28. 11. 1999 do 14. 3. 2001
Ing. Miloš Kebrdle - Místopředseda představenstva
Praha 10, Oblouková 28
od 28. 11. 1999 do 14. 3. 2001
Doc. Ing. Jiří Havel - Člen představenstva
Praha 3, Na Balkáně 130/2118
od 28. 11. 1999 do 14. 3. 2001
Doc. JUDr. Eduard Němeček, CSc. - Člen představenstva
Praha 10, Počernická 514
od 28. 11. 1999 do 12. 7. 2001
Ing. Vladislav Raška - Předseda představenstva
Děčín 2, Hluboká 1195/11
od 28. 11. 1999 do 12. 7. 2001
Ing. Josef Doležal - Člen představenstva
Pardubice, J.Jabůrkové 278
od 29. 10. 1998 do 28. 11. 1999
Ing. Jindřich Bartoníček - Člen představenstva
Pardubice, Rybitevská 589
od 4. 9. 1998 do 28. 11. 1999
Ing. Josef Doležal - Předseda představenstva
Pardubice - Polabiny, J.Jabůrkové 278
od 4. 9. 1998 do 28. 11. 1999
Ing. Jan Havlis - l. Místopředseda představenstva
Slatiňany, Tyršova 700
od 4. 9. 1998 do 28. 11. 1999
Ing. Jiří Pavlas - 2. Místopředseda představenstva
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2607
od 2. 9. 1998 do 28. 11. 1999
Ing. Tomáš Prokop - Člen představenstva
Pardubice, Svaté Anežky 31
od 22. 7. 1996 do 4. 9. 1998
Ing. Josef Doležal - Člen představenstva
Pardubice - Polabiny, J.Jabůrkové 278
od 22. 7. 1996 do 4. 9. 1998
Ing. Jan Havlis - Člen představenstva
Slatiňany, Tyršova 700
od 22. 7. 1996 do 4. 9. 1998
Ing. Jiří Pavlas - Člen představenstva
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2607
od 22. 7. 1996 do 29. 10. 1998
Ing. Jindřich Bartoníček - Člen představenstva
Pardubice, Rybitevská 25
od 22. 7. 1996 do 28. 11. 1999
Ing. Jitka Kalná - Člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Sedláčkova 433
od 29. 8. 1995 do 22. 7. 1996
Ing.Jindřich B a r t o n í č e k - Člen představenstva
Pardubice, Rybitevská 25
od 29. 8. 1995 do 22. 7. 1996
Ing. Jiří Pavlas - Člen představenstva
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2607
od 16. 2. 1994 do 29. 8. 1995
Ing. Zdeněk Jiras - Člen představenstva
Praha 4, Matúškova 796
od 1. 1. 1994 do 16. 2. 1994
Ing. Zdeněk Jiras - Člen představenstva
Praha 4, Matouškova 796
od 1. 1. 1994 do 29. 8. 1995
Ing. Miloš Podrazil - Člen představenstva
Praha 8, Zlonínská 11
od 1. 1. 1994 do 29. 8. 1995
Ing. Václav Loula - Člen představenstva
Praha 6, Augustova 124
od 1. 1. 1994 do 22. 7. 1996
Ing. Josef Doležal - Člen představenstva
Pardubice - Polabiny, J.Jabůrkové 278
od 1. 1. 1994 do 22. 7. 1996
Ing. Jitka Kalná - Člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Sedláčkova 433
od 1. 1. 1994 do 22. 7. 1996
Ing. Jan Havlis - Člen představenstva
Slatiňany, Tyršova 700
od 15. 6. 2015
Představenstvo společnosti zastupuje Společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, zastupují Společ nost společně tři členové představenstva. Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat Společnost, připojí svůj podpis k obchodní firmě Společnosti.
od 16. 7. 2014 do 15. 6. 2015
Představenstvo společnosti zastupuje Společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, zastupují Společ nost společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat Společnost, připojí svůj podpis k obchodní firmě Společnosti.
od 20. 12. 2001 do 16. 7. 2014
Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Podepisováni za společnost se uskutečňuje tak,že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti.
od 29. 8. 1995 do 20. 12. 2001
Zastupování a podepisování: 1.Společnost zastupuje představenstvo, a to buď: - všichni členové představenstva společně - předseda představenstva - místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva - jeden člen představenstva, který k tomu byl představen stvem písemně pověřen 2.Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: - všichni členové představenstva společně - předseda představenstva - místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva - jeden člen představenstva, který k tomu byl představen stvem písemně pověřen.
od 1. 1. 1994 do 29. 8. 1995
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 28. 4. 2018
ROBERT DOMINIK MAŁŁEK - člen dozorčí rady
Varšava, ul. Hery 25c/2, Polská republika
den vzniku členství: 1. 9. 2017
od 28. 4. 2018
MIROSŁAW KASTELIK - člen dozorčí rady
Bielsko-Biala, Zajaczka, PSČ 433 09, Polská republika
den vzniku členství: 1. 9. 2017
od 10. 3. 2017
KRZYSZTOF ZDZIARSKI - člen dozorčí rady
Varšava, uł. Okęcka 8 m.28, Polská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 26. 9. 2016 do 28. 4. 2018
LESZEK STOKŁOSA - Člen dozorčí rady
Bojszowy, Jodłowa 16, Polská republika
den vzniku členství: 2. 7. 2016 - 1. 9. 2017
od 19. 11. 2014 do 26. 9. 2016
MARCIN GRALEWSKI - člen dozorčí rady
Varšava, Stanisława Barei 1 m.35, Polská republika
den vzniku členství: 17. 7. 2014 - 29. 6. 2016
od 19. 11. 2014 do 10. 3. 2017
ŁUKASZ PIOTROWSKI - člen dozorčí rady
Poznań, Gasiorowskich 9/19, Polská republika
den vzniku členství: 30. 9. 2014 - 31. 12. 2016
od 19. 11. 2014 do 28. 4. 2018
MIROSŁAW PYTLIŃSKI - člen dozorčí rady
Varšava, Wełniana 29D, Polská republika
den vzniku členství: 20. 3. 2014 - 1. 9. 2017
od 16. 7. 2014 do 19. 11. 2014
ROMAN BENDÁK - člen dozorčí rady
Kolín - Kolín II, Moravcova, PSČ 280 02
den vzniku členství: 16. 8. 2010 - 17. 7. 2014
od 16. 5. 2014 do 19. 11. 2014
MIROSŁAW PYTLIŃSKI - člen dozorčí rady
Varšava, Wełniana 29D, Polská republika
den vzniku členství: 20. 3. 2014
od 22. 2. 2014 do 16. 5. 2014
WOJCIECH MORA - předseda dozorčí rady
Warszawa, Warowna 1m.26, Polská republika
den vzniku členství: 5. 6. 2013 - 20. 3. 2014
den vzniku funkce: 6. 11. 2013 - 20. 3. 2014
od 22. 2. 2014 do 19. 11. 2014
MARTIN DURČÁK - místopředseda dozorčí rady
Jesenice, V Lukách, PSČ 252 42
den vzniku členství: 5. 6. 2013 - 30. 9. 2014
den vzniku funkce: 6. 11. 2013
od 26. 7. 2013 do 22. 2. 2014
MARTIN DURČÁK - člen dozorčí rady
Jesenice, V Lukách, PSČ 252 42
den vzniku členství: 5. 6. 2013
od 26. 7. 2013 do 22. 2. 2014
WOJCIECH MORA - člen dozorčí rady
Warszawa, Warowna 1m.26, Polská republika
den vzniku členství: 5. 6. 2013
od 18. 4. 2013 do 26. 7. 2013
KRZYSZTOF PIETRZYK - člen dozorčí rady
Młoszowa, ul. Spacery, Polská republika
den vzniku členství: 5. 12. 2012 - 5. 6. 2013
od 19. 7. 2011 do 18. 4. 2013
Marian Edward Ćwiertniak - místopředseda dozorčí rady
Kraków, ul. Ojcowska, PSČ 313 44, Polská republika
den vzniku členství: 10. 6. 2009 - 5. 12. 2012
den vzniku funkce: 24. 7. 2009 - 5. 12. 2012
od 17. 3. 2011 do 19. 7. 2011
Marian Edward Ćwiertniak - člen dozorčí rady
Kraków, ul. Ojcowska, PSČ 313 44, Polská republika
den vzniku členství: 10. 6. 2009
od 2. 11. 2010 do 16. 7. 2014
Roman Bendák - člen dozorčí rady
Kolín IV, Polepská 784, PSČ 280 02
den vzniku členství: 16. 8. 2010
od 26. 2. 2010 do 26. 7. 2013
Ing. Ivan Ottis - předseda dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou - Lobeček, I.Olbrachta 750, PSČ 278 01
den vzniku členství: 10. 6. 2009 - 5. 6. 2013
den vzniku funkce: 24. 7. 2009 - 5. 6. 2013
od 30. 3. 2009 do 30. 3. 2009
Rafał Dariusz Tarka - člen dozorčí rady
Płock, Orlińskiego 3/92, PSČ 094 00, Polská republika
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 6. 1. 2009
od 30. 3. 2009 do 14. 11. 2009
Rafał Dariusz Tarka - člen dozorčí rady
Płock, Orlińskiego 3/92, PSČ 094 00, Polská republika
den vzniku členství: 6. 1. 2009 - 8. 6. 2009
od 25. 5. 2007 do 14. 11. 2009
Krystian Pater - předseda dozorčí rady
Płock, Wiśniewskiego 28, 09-400, Polská republika
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 8. 6. 2009
den vzniku funkce: 5. 3. 2007 - 8. 6. 2009
od 25. 5. 2007 do 14. 11. 2009
Ing. Edmond Seghman - místopředseda dozorčí rady
Slaný, Pod Ungeltem 5, PSČ 274 01
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 9. 6. 2009
den vzniku funkce: 5. 3. 2007 - 9. 6. 2009
od 6. 3. 2007 do 6. 3. 2007
Krzysztof Piotr Szwedowski - předseda dozorčí rady
Dembego 9 m. 14, 02-796 Warszawa, Polská republika
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 19. 12. 2006
den vzniku funkce: 13. 9. 2006 - 19. 12. 2006
od 6. 3. 2007 do 25. 5. 2007
Krystian Pater - člen dozorčí rady
Płock, Wiśniewskiego 28, 09-400, Polská republika
den vzniku členství: 19. 12. 2006
od 6. 3. 2007 do 25. 5. 2007
Ing. Edmond Seghman - člen dozorčí rady
Slaný, Pod Ungeltem 5, PSČ 274 01
den vzniku členství: 19. 12. 2006
od 6. 3. 2007 do 30. 3. 2009
Aneta Ewa Pankowska - člen dozorčí rady
Płock, Ul. Kazimierza Wielkiego 34 m. 50, 09-400, Polská republika
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 22. 12. 2008
od 25. 7. 2006 do 6. 3. 2007
Krzysztof Piotr Szwedowski - člen dozorčí rady
Dembego 9 m. 14, 02-796 Warszawa, Polská republika
den vzniku členství: 21. 6. 2006
od 18. 5. 2006 do 2. 11. 2010
Roman Bendák - člen dozorčí rady
Kolín IV, Polepská 784, PSČ 280 02
den vzniku členství: 20. 4. 2006 - 20. 7. 2010
od 7. 9. 2005 do 25. 7. 2006
Czesław Adam Bugaj - předseda dozorčí rady
Płock, Źródlana 17, 09-402, Polská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 21. 6. 2006
den vzniku funkce: 11. 7. 2005 - 21. 6. 2006
od 7. 9. 2005 do 6. 3. 2007
Tomasz Jan Wołoch - člen dozorčí rady
Warszawa, Włodarzewska 43 G m. 33, 02-384, Polská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 13. 9. 2006
od 2. 9. 2005 do 7. 9. 2005
Czeslaw Adam Bugaj - předseda dozorčí rady
Płock, Źródlana 17, 09-402, Polská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2005
den vzniku funkce: 11. 7. 2005
od 2. 9. 2005 do 7. 9. 2005
Tomasz Jan Wołoch - člen dozorčí rady
Warszawa, Włodarzewska 43 G m. 33, 02/384, Polská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2005
od 2. 9. 2005 do 16. 5. 2006
Ing. Jindřich Bartoníček - člen dozorčí rady
Pardubice, Rybitevská 589, PSČ 533 51
den vzniku členství: 28. 4. 2005 - 9. 3. 2006
od 2. 9. 2005 do 6. 3. 2007
Ing. Josef Žák - místopředseda dozorčí rady
Praha 6, Braškovská 368, PSČ 160 00
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 8. 11. 2006
den vzniku funkce: 11. 7. 2005 - 8. 11. 2006
od 2. 9. 2005 do 14. 11. 2009
Ladislav Urbánek - člen dozorčí rady
Pardubice, Hostovická 29, PSČ 533 01
den vzniku členství: 28. 4. 2005 - 9. 6. 2009
od 2. 9. 2005 do 26. 2. 2010
Ing. Jiří Stříteský - člen dozorčí rady
Pardubice, Sladkovského 1826, PSČ 530 02
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 10. 6. 2009
od 12. 7. 2005 do 2. 9. 2005
Ing. Jindřich Bartoníček
Pardubice, Rybitevská 589, PSČ 533 51
den vzniku členství: 28. 4. 2005
od 12. 7. 2005 do 2. 9. 2005
Ladislav Urbánek
Pardubice, Hostovická 29, PSČ 533 01
den vzniku členství: 28. 4. 2005
od 29. 1. 2005 do 2. 9. 2005
Ing. Michaela Kukrechtová - člen dozorčí rady
Praha 4, U Pramene 433, PSČ 140 00
den vzniku členství: 3. 6. 2004 - 9. 6. 2005
od 27. 1. 2004 do 29. 1. 2005
Ing. Michaela Kukrechtová - člen dozorčí rady
Praha 4, U Pramene 433, PSČ 149 00
den vzniku členství: 4. 3. 2004 - 2. 6. 2004
od 28. 10. 2003 do 2. 9. 2005
Ing. Petra Lasotová - Člen
Otrokovice, Trávníky 1185, PSČ 765 02
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 9. 6. 2005
od 25. 11. 2002 do 28. 10. 2003
Ing. Jiří Peldřimovský
Ořech čp. 136, Jinočany, PSČ 252 25
den vzniku členství: 20. 6. 2002 - 25. 6. 2003
od 25. 11. 2002 do 27. 1. 2004
JUDr. Magdalena Frischová
Malá Morávka, 227
den vzniku členství: 17. 4. 2001 - 3. 3. 2004
od 20. 12. 2001 do 25. 11. 2002
Mgr. Magdalena Frischová
Malá Morávka, 227
den vzniku členství: 17. 4. 2001
od 20. 12. 2001 do 25. 11. 2002
Doc.JUDr. Eduard Němeček, Csc.
Praha 10, Počernická 514
den vzniku členství: 17. 4. 2001 - 31. 12. 2001
od 20. 12. 2001 do 12. 7. 2005
Ing. Jindřich Bartoníček
Rosice nad Labem, Rybitevská 589
den vzniku členství: 23. 3. 2001 - 28. 4. 2005
od 20. 12. 2001 do 12. 7. 2005
Ladislav Urbánek
Černá za Bory, 29
den vzniku členství: 23. 3. 2001 - 28. 4. 2005
od 20. 12. 2001 do 2. 9. 2005
Ing. Josef Žák
Praha 6, Braškovská 368
den vzniku členství: 17. 4. 2001 - 9. 6. 2005
od 20. 12. 2001 do 2. 9. 2005
Ing. Jiří Stříteský
Pardubice, Sladkovského 1826
den vzniku členství: 17. 4. 2001 - 9. 6. 2005
od 14. 3. 2001 do 20. 12. 2001
Doc.JUDr. Eduard Němeček, CSc.
Praha 10, Počernická 514
od 28. 11. 1999 do 14. 3. 2001
Ing. Jarmila Grígelová
Praha 4, Křejpského 1508
od 28. 11. 1999 do 20. 12. 2001
Ing. Jiří Jirkal
Praha 4, Nad úpadem 299
od 28. 11. 1999 do 20. 12. 2001
Ing. Jaroslav Fejfar
Praha 8, V zahrádkách 916/7
od 28. 11. 1999 do 20. 12. 2001
Josef Veselý
Kolín II, Rimavské Soboty 836
od 28. 11. 1999 do 20. 12. 2001
Ing. Jiří Stříteský
Pardubice, Sladkovského 1826
od 28. 11. 1999 do 20. 12. 2001
Ing. Jan Havlis
Slatiňany, Tyršova 700
od 2. 9. 1998 do 14. 3. 2001
Ing.Tomáš Pavlovský-Fiala, r.č. 500418/111
Praha 8, Štětínská 371
od 2. 9. 1998 do 20. 12. 2001
Ing. Jiří Šára
Pardubice, Popkovická 819
od 18. 8. 1997 do 28. 11. 1999
Ing. Svatava Fibichová
Praha 4, Mojmírova 9/1364
od 22. 7. 1996 do 18. 8. 1997
Ing. Jiří Zamazal
Praha 8, Hovorčovická 19
od 22. 7. 1996 do 2. 9. 1998
Zdeněk Hora
Pardubice, Věry Junkové 1477
od 22. 7. 1996 do 2. 9. 1998
Ing. Tomáš Prokop
Pardubice, Svaté Anežky 31
od 22. 7. 1996 do 2. 9. 1998
Ing. František Hudák
Praha 10 - Uhřiněves, Zlenická 883
od 22. 7. 1996 do 2. 9. 1998
Ing. Lubomír Štěpáník
Praha 6, Vilímovská 17
od 22. 7. 1996 do 2. 9. 1998
Ing.Tomáš Pavlovský-Fiala
Praha 8, Štětínská 371
od 22. 7. 1996 do 28. 11. 1999
Ing. Miloš Podrazil
Praha 8, Zlonínská 11
od 22. 7. 1996 do 28. 11. 1999
Ing. Jiří Schneider
Pardubice, Spořilov 764
od 22. 7. 1996 do 20. 12. 2001
Ing. Josef Vavřina
Přelouč, Jarošova 910
od 29. 8. 1995 do 22. 7. 1996
Ing.Tomáš Pavlovský - Fiala
Praha 8, Štětínská 371
od 29. 8. 1995 do 22. 7. 1996
Ing. Tomáš Prokop
Pardubice, Svaté Anežky 31
od 29. 8. 1995 do 22. 7. 1996
Ing. František Hudák
Praha 10 - Uhřiněves, Zlenická 883
od 29. 8. 1995 do 22. 7. 1996
Ing. Miloš Podrazil
Praha 8, Zlonínská 11
od 29. 8. 1995 do 22. 7. 1996
Ing. Josef Snopek
Zadní Třebáň 214,
od 29. 8. 1995 do 22. 7. 1996
Ing. Jiří Schneider
Pardubice, Spořilov 764
od 29. 8. 1995 do 22. 7. 1996
Ing. Josef Vavřina
Přelouč, Jarošova 910
od 1. 1. 1994 do 29. 8. 1995
Miroslav Obst
Pardubice, Rosická 145
od 1. 1. 1994 do 22. 7. 1996
Ing. Jiří Zamazal
Praha 8, Hovorčovická 19
od 1. 1. 1994 do 22. 7. 1996
Zdeněk Hora
Pardubice, Věry Junkové 1477
Akcionáři
od 15. 12. 2018
UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190
Praha - Krč, Milevská, PSČ 140 00
od 14. 7. 2014 do 15. 12. 2018
UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190
Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00
od 1. 7. 2009 do 14. 7. 2014
UNIPETROL a.s., IČO: 61672190
Praha - Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Americká odvykačka

23. 3. 2019 | Publicistika | Táňa Zabloudilová

Americká odvykačka

Všechny bolesti vašich pacientů utlumí naše prášky, kladli zástupci farmafirem na srdce americkým doktorům. Výsledkem je přes sto tisíc mrtvých.

Očima expertů: Zlato, pojď na to

22. 3. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Očima expertů: Zlato, pojď na to

Vyplatí se dnes investovat do zlata? A pokud ano, tak jakým způsobem?

Pár dobrých rad dTestu: Nejčastější omyly při reklamacích

22. 3. 2019 | Jak na to | Lukáš Zelený | 2 komentáře

Pár dobrých rad dTestu: Nejčastější omyly při reklamacích

Reklamace patří k nejdůležitějším spotřebitelským právům. Pravidla pro uplatňování takzvaných práv z vadného plnění však nejsou jednoduchá a zákazníci v nich často tápou. Přečtete si, s jakými omyly se nejčastěji setkáváme ve spotřebitelské poradně dTestu a jak si v takových situacích správně poradit.

Nová značka životního pojištění. Chce chránit, investicím se ale nebrání

21. 3. 2019 | Co se děje | Jiří Hovorka | 4 komentáře

Nová značka životního pojištění. Chce chránit, investicím se ale nebrání

Nová pojišťovna Youplus slibuje lepší životní pojištění za rozumnou cenu. Prodávat bude jen přes makléře.

Pohřebné 2019. Kdo ho dostane a jak žádat

21. 3. 2019 | Když se řekne | Petra Dlouhá | 1 komentářů

Pohřebné 2019. Kdo ho dostane a jak žádat

Pohřebné je v podstatě státní příspěvek na úhradu pohřbu. Nedostane ho ale každý. Kdo má na dávku nárok? Jak, kde a kdy o ni žádat? Shrnujeme vše důležité na jednom místě.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 642,00 Kč
Česká spořitelna 2 684,00 Kč
Sberbank CZ 2 705,00 Kč
ČSOB 2 683,90 Kč
Komerční banka 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 747,30 Kč
Raiffeisenbank 2 770,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 013 905 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+106
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

-26
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-75
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-79
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-82
+
-

Články na Heroine.cz

Archeologie brutality. Jsme předurčeni k násilí?

Archeologie brutality. Jsme předurčeni k násilí?

Žijeme ve 21. století ve střední Evropě. Daleko od pravěkých pudů nebo středověkých praktik;...více

Zdravím z noční. #4 Mrtvička

Zdravím z noční. #4 Mrtvička

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Sex nechceme, díky

Sex nechceme, díky

Asexuály označuje písmeno „A“ v delší verzi známé zkratky sexuálních menšin LGBTQIA. Potřebujeme...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výpověď internetového připojení
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výpověď internetového připojení

Otázka: Dobrý den, již několik let jsem měla smlouvu u jednoho poskytovatele internetu. Z důvodu stěhování jsem chtěla smlouvu vypovědět a tak jsem na společnost zavolala, abych se dozvěděla, co je pro to třeba...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services