Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

MOSTRO a.s., Pečky, IČO: 49240013 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MOSTRO a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 49240013. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49240013 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
29. 3. 1993
Obchodní firma
MOSTRO a.s.
zapsáno 29. 3. 1993
Firmy na stejné adrese
Komořanská 326/63, Praha 4
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 8. 3. 1995
Komořanská 1900/63, 140 00 Praha 4
zapsáno 8. 3. 1995 vymazáno 30. 3. 1999
Komořanská 1900/63, 143 14 Praha 4
zapsáno 30. 3. 1999 vymazáno 16. 3. 2018
Sídlo Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kolín
Obec: Pečky
Část obce: Pečky
Ulice: Tř. 5. května
Adresní místo: Tř. 5. května 166
IČO
49240013
zapsáno 29. 3. 1993
DIČ
Identifikátor datové schránky
x2rh3qi
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 29. 3. 1993
Spisová značka
B 1946/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 29. 3. 1993

Poslední změny a události

27. 11. 2020
Zapsán skutečný majitel Bohumil Vejvoda, jako nepřímý skutečný majitel
6. 5. 2020
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Jan Bulíček, jako člen představenstva
19. 11. 2019
Vymazán člen statutárního orgánu Tomáš Pospíšil
21. 11. 2018
Změna základního kapitálu z 160 000 000 Kč na 20 000 000 Kč
21. 11. 2018
Zapsána akcie 160 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 125 000 Kč

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Pevnostní, statistické a seismické výpočty prostorových potrubních tras
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 25. 5. 1994
Plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 25. 5. 1994
Technická, konzultační a diagnostická činnost v oboru spojovacího potrubí a armatur
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 25. 5. 1994
Ubytovací a stravovací služby, výkony bytového hospodářství
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 25. 5. 1994
Výkon vyšších dodavatelských funkcí
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 25. 5. 1994
Vývoj, výroba a odbyt: armatur pro klasickou a jadernou energetiku včetně speciálních armatur, armatur pro chemii a petrochemii, potrubních dílců v rozsahu oboru spojovací potrubí
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 25. 5. 1994
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v oboru průmyslových amratur a potrubních dílů
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 12. 5. 2009
Servisní, rekonstrukční a údržbářská činnost v oboru průmyslových armatur
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 12. 5. 2009
Výroba armatur pro energetiku a chemii
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 12. 5. 2009
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 12. 5. 2009
Zkoušky pevnosti, těsnosti a životnosti průmyslových armatur
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 12. 5. 2009
Zpracování konstrukční a výrobní dokumentace armatur
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 12. 5. 2009
Zpracování výpočtů průmyslových armatur
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 12. 5. 2009
Mechanické, chemické, fyzikální a metalografické zkoušky vlastností kovových a nekovových materiálů
zapsáno 24. 6. 1997 vymazáno 12. 5. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
zapsáno 8. 12. 2006 vymazáno 12. 5. 2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
zapsáno 12. 5. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 12. 5. 2009
Základní kapitál
158 098 000 Kč
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 25. 5. 1994
158 219 000 Kč
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 22. 5. 2002
160 000 000 Kč
zapsáno 22. 5. 2002 vymazáno 21. 11. 2018
20 000 000 Kč
zapsáno 21. 11. 2018
Akcie
158098 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 25. 5. 1994
158219 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 22. 5. 2002
160 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 22. 5. 2002 vymazáno 21. 11. 2018
160 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 125 000 Kč
zapsáno 21. 11. 2018
Ostatní skutečnosti
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku, uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Modřanské srojírny s.p.
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 22. 5. 2002
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Modřanské strojírny s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 22. 5. 2002
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 17.3.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 22. 5. 2002
Společnost zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti - základní kapitál společnosti o částku 1.781.000,- Kč slovy jeden milion sedmsetosmdesátjeden tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 160,000.000,- Kč, slovy stošedesát milionů korun českých s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to jednoho tisíce sedmsetosmdesátijednoho kusu (1.781) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč znějících na jméno, - všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to jediného stávajícího akcionáře společnosti s obchodní formou ARMO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 143 14, identifikační číslo 485 83 201, - místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k upisování je třicet d nů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen zveřejněním zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií, - upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% každé z jím upsaných akcií na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Interbanky a.s., číslo účtu 5155100033/2500 ve lhůtě devadesáti dnů ode dne úpisu, - možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští - akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
zapsáno 10. 10. 2001 vymazáno 22. 5. 2002
Mimořádná valná hromady společnosti MOSTRO a.s. přijala dne 11.7.2003 následující usnesení: Společnost MOSTRO a.s. se rozhodla ke zvýšení základního kapitálu z důvodu posílení finanční situace společnosti, financování zvýšené potřeby provozních prostředků z titulu odpovídajícího meziročního přírůstku obratu - tržeb za vlastní výrobky a služby. Základní kapitál společnosti MOSTRO a.s. se zvyšuje peněžitými vklady, a to ze stávajících 160,000.000,- Kč, slovy jedno sto šedesáti milionů korun českých o částku 60,000.000,- Kč, slovy šedesát milionů korun českých, takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 220,000.000,- Kč, slovy dvě stě dvacet milionů korun českých. Určuje se, že upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Určuje se, že na toto zvýšení základního kapitálu bude vydáno 60 sloby šedesát kusů nových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč slovy jeden milion korun českých, akcie budou kmenové, v listinné podobě, emisní kurz jedné a každé upisované akcie bude shodný se jmenovitou hodnotou, tj. 1,000.000,- Kč slovy jeden milion korun českých, emisní kurs se splácí pouze peněžitými vklady, práva spojená s akciemi jsou stejná, jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nikterak dotčena. Určuje se, že všechny shora specifikované akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to 30 slovy třicet akcií společnosti AURORA STEEL TRADING LIMITED, číslo společnosti 3802505, se sídlem Clements House, 14-18 Gresham Street, London EC2V 7NN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a 30 slovy třicet akcií společnosti NEW PACIFIC TRADE LIMITED, číslo společnosti 3857728, se sídlem Flat 333, the Volonnades, 34 Prochester Square, London W26AU, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Určuje se způsob splácení emisního kurzu upsaných akcií tak, že upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií na účet číslo 5155100041/2500, Interbanka a.s. Každý upisovatel je povinen splatit 30% slovy třicet procent jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 slovy třiceti dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovitého hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 1 slovy jednoho roku od úpisu akcií.
zapsáno 15. 9. 2003 vymazáno 2. 2. 2005
Akcionář rozhoduje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, v souvislosti s investičními záměry Společnosti, o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), tj. z původních 160,000.000,- Kč (slovy: sto šedesát milionů korun českých) na částku ve výši 190,000.000,- Kč (slovy: sto devadesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcionář se vzdává přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 30 kusů (slovy: třiceti kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem (dále jen \"Zájemce\") je Akcionář, tedy společnost MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4 - Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 49240005, který upíše 30 kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti, a to ve lhůtě dvou týdnů, přičemž prvním dnem lhůty je den 18.11.2013, s tím, že návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného Akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí být podán u příslušného soudu nejpozději dne 15.11.2013. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem Společnosti, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu sídla Zájemce. Návrh Smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen na adresu jeho sídla nejpozději dne 18.11.2013. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného Akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Zájemce je povinen splatit 30% emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet Společnosti číslo 4200444341/6800, a to nejpozději do tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. Zbývající část ve výši 70% emisního kursu jím upsaných akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií na shora uvedený zvláštní účet číslo 4200444341/6800.
zapsáno 18. 11. 2013 vymazáno 19. 3. 2014
Valná hromada společnosti MOSTRO a.s. rozhodla dle ust. § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK), o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých), a to z dosavadní výše 20.000.000,- Kč na 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých) upsáním nových akcií takto: I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 20.000.000,-Kč (dvacet milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých). II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií Společnosti, které společnost vydá jako následující listinné akcie: Počet upisovaných akcií (celkem): 480 ks. Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 125.000,- Kč. Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 60.000.000,- Kč. Druh upisovaných akcií: kmenové. Forma upisovaných akcií: na jméno (dále jen Akcie). III. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz 1 ks upisované Akcie je 125.000,- Kč (sto dvacet pět tisíc korun českých). Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií je 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) a bude splacen peněžitými vklady akcionářů. Akcie bude možné upsat v sídle Společnosti. IV. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií a upisovací lhůta Místem pro vykonání přednostního práva na upisování Akcií bude sídlo Společnosti, toto právo bude možno vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování Akcií dle § 485 ZOK. Akcionáři bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování Akcií písemně tak, že zásilka bude zaslána akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále vyvěšením na internetových stránkách Společnosti www.mostro.cz. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 125.000,- Kč lze upsat 3 kusy nově emitovaných Akcií. S využitím přednostního práva budou upisovány všechny nově emitované Akcie, tj. 480 kusů listinných akcií na jméno, kmenových ve jmenovité hodnotě každé akcie 125.000,- Kč (sto dvacet pět tisíc korun českých). Upisovatel Akcií s využitím přednostního práva na upisování Akcií splatí emisní kurs upsaných Akcií na účet číslo 51-10550217/0100 vedený u Komerční banky Kolín, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne upsání Akcií s využitím přednostního práva. V souladu s § 475 písm. d) ZOK se určuje, že Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve shora uvedené lhůtě, nebudou všechny, ani jejich část, upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nabídnuty určenému zájemci. Akcie, ani jejich část, nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK. V. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za akcionářem Cast Iron Foundry s.r.o., se sídlem Náchodská 613, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, IČ: 27503658 na splacení emisního kursu do výše 30.750.000,- Kč proti pohledávkám akcionáře Cast Iron Foundry s.r.o. ve výši 30.750.000,- Kč za Společností vyplývajícím z následujících smluv: -Smlouva o zápůjčce ze dne 1. 1. 2017 v hodnotě 26,207.151,- Kč -Smlouva o zápůjčce ze dne 1. 1. 2017 v hodnotě 10,613.434,28 Kč V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady Společnosti upíše akcionář Cast Iron Foundry s.r.o. na zvýšení základního kapitálu Společnosti akcie v počtu 246 (dvě stě čtyřicet šest) kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 125.000,- Kč, celkem 30.750.000,- Kč, (třicet milionů sedm set padesát tisíc korun českých), v listinné podobě. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 ZOK schvaluje znění návrhu Smlouvy o započtení, která je přílohou zápisu z této valné hromady (příloha první tohoto notářského zápisu). VI. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a akcionářem Cast Iron Foundry s.r.o.: a) k započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek akcionáře dochází účinností smlouvy o započtení uzavřené mezi Společností a akcionářem, b) představenstvo Společnosti zašle či předá akcionáři písemný návrh Smlouvy o započtení schválené touto valnou hromadou bezodkladně po zaslání informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování Akcií. Akcionář je povinen akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení nejpozději ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných Akcií, c) Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
zapsáno 9. 5. 2019 vymazáno 25. 2. 2020
Na společnost MOSTRO, a.s. se sídlem Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 143 17, IČ 49240013 přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti: ARMO spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 143 17, IČ 48583201, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17568.
zapsáno 13. 1. 2003
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 7. 6. 2016
Valná hromada společnosti MOSTRO a.s. dne 8.10.2018 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti MOSTRO a.s. o částku výši 140.000.000,- Kč, z původní výše základního kapitálu 160.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 20.000.000,- Kč takto: (a) důvod a účel důvodem snížení základního kapitálu společnosti je existence neuhrazené ztráty společnosti z minulých let. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Vzhledem k tomu, že společnost snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nepoužijí se v souladu s § 544 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ustanovení zákona o obchodních korporacích o ochraně věřitelů. Snížením neklesne základní kapitál společnosti pod výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu nedojde k úpadku nebo platební neschopnosti společnosti podle zvláštního právního předpisu. Snížením základního kapitálu společnosti se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů společnosti. (b) rozsah a způsob základní kapitál společnosti bude snížen o částku ve výši 140.000.000,- Kč, tj. z částky 160.000.000,- Kč na částku 20.000.000,- Kč a snížení bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií emitovaných společností, a to tak, že se jmenovitá hodnota akcií emitovaných společností sníží o částku ve výši 875.000,- Kč, tj. z částky 1.000.000,- Kč na částku 125.000,- Kč. Účelem snížení základního kapitálu Společnosti není prominutí nesplacené části emisního kurzu akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou na základě výzvy a pokynů představenstva společnosti. (c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 140.000.000,- Kč bude v plné výši použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. (d) lhůta pro předložení akcií společnosti akcionáři společnosti jsou povinni předložit společnosti své akcie emitované společnosti ve lhůtě patnácti dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu (resp. zápisu nové výše základního kapitálu) společnosti do obchodního rejstříku.
zapsáno 21. 11. 2018

Údaje o insolvencích

Údaje o insolvenci
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 1799/2009-A-2 ze dne 2.4.2009. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 3.4.2009 v 9:23 hodin.
zapsáno 7. 4. 2009 vymazáno 13. 10. 2009
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 1799/2009-A-70 ze dne 29.července 2009, které nabylo právní moci dne 4.8.2009 , bylo zastaveno insolvenční řízení pro zpětvzetí návrhu. .
zapsáno 13. 10. 2009 vymazáno 20. 10. 2009
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 1804/2015-A-2 ze dne 26.1.2015. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 26.1.2015 v 17:24 hodin.
zapsáno 28. 1. 2015 vymazáno 3. 12. 2015
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 1804/2015-A-11 ze dne 3.2.2015 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo rozhodnuto o povolení reorganizace dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 3.2.2015 v 12:39 hodin.
zapsáno 5. 2. 2015 vymazáno 3. 12. 2015
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 1804/2015-B-71 ze dne 26.6.2015 bylo rozhodnuto o schválení reorganizačního plánu. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 26.6.2015 v 12:52 hodin.
zapsáno 15. 7. 2015 vymazáno 3. 12. 2015
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 1804/2015-B-83 ze dne 30.11.2015 bylo rozhodnuto o ukončení reorganizace dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 30.11.2015 v 13:11 hodin.
zapsáno 3. 12. 2015 vymazáno 3. 12. 2015

Údaje o exekucích

Údaje o exekuci
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25.3.2005, č.j. 13 Nc 12213/2005-9, byla nařízena exekuce na majetek povinného MOSTRO a.s., se sídlem Komořanská 63/1900, 143 13 Praha 4, IČ: 492 40 013. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Ján Locek, Exekutorský úřad Kutná Hora, se sídlem Šultysova 154-5, Kutná Hora.
zapsáno 19. 4. 2005 vymazáno 21. 12. 2005
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17.8.2005, č.j. 13 Nc 12213/2005-17, které nabylo právní moci dne 12.10.2005, byla exekuce, nařízená usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25.3.2005, č.j. 13 Nc 12213/2005-9, zastavena.
zapsáno 21. 12. 2005 vymazáno 21. 12. 2005

Statutární orgán - představenstvo

Představenstvo společnosti
Ing. Miroslav Šipler
Levského, Praha 4
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 24. 6. 1997
Představenstvo společnosti
Ing. Tomáš Kočí
Dobřejovická, Praha 4
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 24. 6. 1997
Představenstvo společnosti
Jan Kraus
Dunická, Praha 4
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 24. 6. 1997
Člen
Ing. Miloslav Vymazal
Dunická, Praha 4
zapsáno 24. 6. 1997 vymazáno 20. 8. 1997
Předseda
Ing. Miroslav Šipler
Levského, Praha 4
zapsáno 24. 6. 1997 vymazáno 10. 4. 2000
Člen
Jan Kraus
Dunická, Praha 4
zapsáno 24. 6. 1997 vymazáno 10. 4. 2000
Místopředseda
Ing. Tomáš Kočí
Dobřejovická, Praha 4
Den zániku funkce: 2. 9. 2002
zapsáno 24. 6. 1997 vymazáno 14. 10. 2002
Člen
Ing. René Ouředník
Jánského, Praha 5
Den zániku funkce: 2. 9. 2002
zapsáno 24. 6. 1997 vymazáno 14. 10. 2002
Člen
Ing. Josef Vymazal
Dunická, Praha 4
Den zániku funkce: 2. 9. 2002
zapsáno 20. 8. 1997 vymazáno 14. 10. 2002
Předseda
Jan Kraus
Dunická, Praha 4
Den zániku funkce: 2. 9. 2002
zapsáno 10. 4. 2000 vymazáno 14. 10. 2002
Člen
Ing. Miroslav Šipler
Levského, Praha 4
zapsáno 10. 4. 2000 vymazáno 18. 5. 2001
Předseda
Ing. Petr Gregor
Milady Horákové, Opava
Den vzniku funkce: 2. 9. 2002
zapsáno 14. 10. 2002 vymazáno 21. 10. 2004
Místopředseda
Ing. Timour Koudinov
Na pomezí, Praha 5
Den vzniku funkce: 2. 9. 2002
Den zániku funkce: 11. 7. 2003
Den zániku členstvi: 11. 7. 2003
zapsáno 14. 10. 2002 vymazáno 15. 9. 2003
Člen
Jan Kraus
Dunická, Praha 4
Den vzniku funkce: 2. 9. 2002
Den zániku členstvi: 11. 7. 2003
zapsáno 14. 10. 2002 vymazáno 15. 9. 2003
Člen
Ing. Miroslav Šipler
Levského, Praha 4
Den vzniku funkce: 2. 9. 2002
Den vzniku členstvi: 18. 11. 2002
zapsáno 14. 10. 2002 vymazáno 11. 12. 2002
Místopředseda
Ing. Jan Jašek
Nušlova, Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku funkce: 11. 7. 2003
Den zániku funkce: 30. 6. 2004
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2003
Den zániku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 15. 9. 2003 vymazáno 21. 10. 2004
Člen
JUDr. Světlana Zvolánková
Havlíčkova, Praha 1 - Nové Město
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2003
Den zániku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 15. 9. 2003 vymazáno 21. 10. 2004
Člen představenstva
JUDr. Jiří Brož, CSc.,
Dykova, 101 00 Praha 10, Vinohrady
Den vzniku členstvi: 19. 7. 2004
Den zániku členstvi: 3. 12. 2004
zapsáno 21. 10. 2004 vymazáno 2. 2. 2005
Člen představenstva
Ing. Jan Řezníček
K dolům, 143 00 Praha 1
Den vzniku členstvi: 19. 7. 2004
zapsáno 21. 10. 2004 vymazáno 2. 2. 2005
Předseda
Ing. Petr Gregor
Stratilova, 746 01 Opava
Den vzniku funkce: 2. 9. 2002
Den zániku členstvi: 16. 12. 2004
zapsáno 21. 10. 2004 vymazáno 2. 2. 2005
Předseda představenstva
Mgr. Radovan Mitáš, MBA
Trnkovo nám., Praha 5 - Hlubočepy
Den vzniku funkce: 4. 12. 2004
Den vzniku členstvi: 4. 12. 2004
Den zániku členstvi: 18. 3. 2005
zapsáno 2. 2. 2005 vymazáno 19. 8. 2005
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Řezníček
K dolům, 143 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 19. 7. 2004
Den zániku funkce: 28. 11. 2005
Den vzniku členstvi: 19. 7. 2004
Den zániku členstvi: 28. 11. 2005
zapsáno 2. 2. 2005 vymazáno 26. 4. 2006
Člen představenstva
Jan Vaněk
Jordana Jovkova, Praha 4 - Modřany
Den vzniku členstvi: 16. 12. 2004
Den zániku členstvi: 28. 11. 2005
zapsáno 2. 2. 2005 vymazáno 26. 4. 2006
Předseda představenstva
Ing. Petr Gregor, MBA
Milady Horákové, Opava
Den vzniku funkce: 21. 4. 2005
Den zániku funkce: 28. 11. 2005
Den zániku členstvi: 28. 11. 2005
zapsáno 19. 8. 2005 vymazáno 26. 4. 2006
Předseda představenstva
Ing. Petr Gregor, MBA
Milady Horákové, Opava
Den vzniku funkce: 28. 11. 2005
Den vzniku členstvi: 28. 11. 2005
zapsáno 26. 4. 2006 vymazáno 8. 12. 2006
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Řezníček
K dolům, 143 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 28. 11. 2005
Den vzniku členstvi: 28. 11. 2005
zapsáno 26. 4. 2006 vymazáno 27. 4. 2006
Člen představenstva
JUDr. Vladimír Gros
Růženínská, 142 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 28. 11. 2005
Den zániku členstvi: 20. 3. 2008
zapsáno 26. 4. 2006 vymazáno 2. 10. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Řezníček
K dolům, 143 00 Praha 12
Den vzniku funkce: 28. 11. 2005
Den zániku funkce: 5. 10. 2006
Den vzniku členstvi: 28. 11. 2005
Den zániku členstvi: 5. 10. 2006
zapsáno 27. 4. 2006 vymazáno 8. 12. 2006
Předseda představenstva
Ing. Petr Gregor, MBA
Krokova, 120 00 Praha 2 - Nusle
Den vzniku funkce: 28. 11. 2005
Den zániku funkce: 25. 2. 2008
Den vzniku členstvi: 28. 11. 2005
Den zániku členstvi: 25. 2. 2008
zapsáno 8. 12. 2006 vymazáno 2. 10. 2008
Člen představenstva
Bc. Miloslav Suk
Borodinova, 623 00 Brno
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2006
Den zániku členstvi: 20. 3. 2008
zapsáno 8. 12. 2006 vymazáno 2. 10. 2008
Předseda představenstva
JUDr. Vladimír Gros
Růženínská, 142 00 Praha 4 - Kamýk
Den vzniku funkce: 26. 3. 2008
Den zániku funkce: 16. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2008
Den zániku členstvi: 16. 6. 2010
zapsáno 2. 10. 2008 vymazáno 8. 7. 2010
Místopředseda představenstva
Valery Andryutin
Dvořákova, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku funkce: 26. 3. 2008
Den zániku funkce: 1. 3. 2010
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2008
Den zániku členstvi: 1. 3. 2010
zapsáno 2. 10. 2008 vymazáno 1. 4. 2010
Místopředseda představenstva
Igor Grebennikov
Symfonická, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku funkce: 26. 3. 2008
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2008
zapsáno 2. 10. 2008 vymazáno 1. 4. 2010
Člen představenstva
Oleg Khorin
Veliky Novgorod, Ul. Parkovaja, 12a-7,17300, Ruská federace
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2008
zapsáno 12. 5. 2009 vymazáno 27. 5. 2009
Člen představenstva
Ing. Patrik Czető
Dúhová, 040 01 Košice, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2009
zapsáno 25. 5. 2009 vymazáno 1. 4. 2010
Člen představenstva
Oleg Khorin
Veliky Novgorod, Ul. Parkovaja, 12a-7,17300, Ruská federace
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2008
Den zániku členstvi: 4. 6. 2009
zapsáno 27. 5. 2009 vymazáno 24. 6. 2009
Člen představenstva
Igor Filippov
Chotirská, Ivano-Frankovská oblast - Ivano-Frankovsk, Ukrajina
Den vzniku členstvi: 4. 6. 2009
Den zániku členstvi: 16. 6. 2010
zapsáno 24. 6. 2009 vymazáno 8. 7. 2010
Člen představenstva
Ing. Vladimír Machát, CSc.
Archeologická, Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2010
Den zániku členstvi: 16. 6. 2010
zapsáno 1. 4. 2010 vymazáno 8. 7. 2010
Člen představenstva
Ing. Hana Hlubučková
Ocelíkova, 149 00 Praha 4 - Háje
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2010
Den zániku členstvi: 16. 1. 2012
zapsáno 1. 4. 2010 vymazáno 7. 2. 2012
Místopředseda představenstva
Ing. Patrik Czető
Dúhová, 040 01 Košice, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 4. 3. 2010
Den zániku funkce: 18. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2009
zapsáno 1. 4. 2010 vymazáno 8. 7. 2010
Předseda představenstva
Ing. Patrik Czető
Dúhová, 040 01 Košice, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 18. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2009
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 21. 11. 2012
Člen představenstva
Petr Staněk
Mohelno, 675 75 Mohelno
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2010
Den zániku členstvi: 11. 9. 2012
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 21. 11. 2012
Člen představenstva
Ing. Ĺuboš Jakub
Pod Papierňou, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 16. 1. 2012
Den zániku členstvi: 11. 9. 2012
zapsáno 7. 2. 2012 vymazáno 21. 11. 2012
Předseda představenstva
Patrik Czetö
Mánesova, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku funkce: 13. 2. 2012
Den zániku funkce: 11. 9. 2012
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2012
Den zániku členstvi: 11. 9. 2012
zapsáno 21. 11. 2012 vymazáno 21. 11. 2012
Předseda představenstva
Jozef Leščišin
Starý Blich, Bardejov, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 11. 9. 2012
Den zániku funkce: 21. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 11. 9. 2012
Den zániku členstvi: 21. 3. 2013
zapsáno 21. 11. 2012 vymazáno 21. 11. 2012
Předseda představenstva
Ing. Jozef Leščišin
Den vzniku funkce: 11. 9. 2012
Den zániku funkce: 21. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 11. 9. 2012
Den zániku členstvi: 21. 3. 2013
zapsáno 21. 11. 2012 vymazáno 21. 11. 2012
Předseda představenstva
Jozef Leščišin
Starý Blich, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 11. 9. 2012
Den zániku funkce: 21. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 11. 9. 2012
Den zániku členstvi: 21. 3. 2013
zapsáno 21. 11. 2012 vymazáno 17. 4. 2013
Člen představenstva
Patrik Parikrupa
Cedrová, 252 42 Jesenice - Jesenice
Den vzniku členstvi: 11. 9. 2012
Den zániku členstvi: 21. 3. 2013
zapsáno 21. 11. 2012 vymazáno 17. 4. 2013
Člen představenstva
RNDr. Juraj Vronka
Mrkvičkova, 163 00 Praha - Řepy
Den zániku funkce: 31. 7. 2015
Den vzniku členstvi: 11. 9. 2012
Den zániku členstvi: 31. 7. 2015
zapsáno 21. 11. 2012 vymazáno 27. 8. 2015
Předseda představenstva
Tomáš Pospíšil
Jelen, 280 02 Konárovice - Konárovice
Den vzniku funkce: 31. 7. 2015
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2015
zapsáno 27. 8. 2015 vymazáno 7. 6. 2016
Předseda představenstva
Tomáš Pospíšil
Jelen, 280 02 Konárovice - Konárovice
Den vzniku funkce: 31. 7. 2015
Den zániku funkce: 5. 11. 2019
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2015
Den zániku členstvi: 5. 11. 2019
zapsáno 7. 6. 2016 vymazáno 19. 11. 2019
Člen představenstva
Ing. Jan Bulíček
Jaroměřická, 190 12 Praha - Dolní Počernice
Den vzniku členstvi: 18. 3. 2020
zapsáno 6. 5. 2020
Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 11. 12. 2002
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.
zapsáno 11. 12. 2002 vymazáno 2. 2. 2005
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samsotatně.
zapsáno 2. 2. 2005 vymazáno 2. 10. 2008
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 2. 10. 2008 vymazáno 8. 7. 2010
Za představenstvo jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně.
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 17. 4. 2013
Za představenstvo jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 17. 4. 2013

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Petr Marx
Za sídlištěm, Praha 4
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 24. 6. 1997
Člen dozorčí rady
Václav Dohnal
Za sídlištěm, Praha 4
Den zániku funkce: 18. 11. 2002
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 11. 12. 2002
Člen dozorčí rady
Karel Šafář
Otradovická, Praha 4
zapsáno 29. 3. 1993 vymazáno 11. 12. 2002
Člen
Ing. Jaroslava Soukupová
Levského, Praha 4
zapsáno 24. 6. 1997 vymazáno 30. 3. 1999
Člen
Ing. Jaroslava Soukupová
Levského, Praha 4
Den zániku funkce: 18. 11. 2002
zapsáno 30. 3. 1999 vymazáno 11. 12. 2002
Předseda dozorčí rady
Karel Šafář
Otradovická, Praha 4
Den vzniku funkce: 18. 11. 2002
Den zániku funkce: 11. 7. 2003
Den vzniku členstvi: 29. 3. 1993
Den zániku členstvi: 11. 7. 2003
zapsáno 11. 12. 2002 vymazáno 1. 12. 2003
Člen
Ing. Vladimír Neckář
Sekaniny, Ostrava - Poruba I
Den vzniku členstvi: 18. 11. 2002
Den zániku členstvi: 11. 7. 2003
zapsáno 11. 12. 2002 vymazáno 1. 12. 2003
Člen
Antonín Kostka
Spojovací, Praha 3
Den vzniku členstvi: 18. 11. 2002
Den zániku členstvi: 28. 2. 2008
zapsáno 11. 12. 2002 vymazáno 26. 5. 2009
Člen
Boris Kholmyansky
Mičurinská 1, Sankt-Petrburg, Ruská federace
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2003
zapsáno 1. 12. 2003 vymazáno 1. 12. 2003
Člen
Ing. Timour Koudinov
Na Pomezí, Praha 5
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2003
zapsáno 1. 12. 2003 vymazáno 1. 12. 2003
Člen
Elena Tomshinskaja
Ulofa Palme 1, Moskva, Ruská federace
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2003
zapsáno 1. 12. 2003 vymazáno 1. 12. 2003
Člen
Vladimir Filipov
Žilvakovského 6, Dněpropetrovsk, Ukrajina
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2003
zapsáno 1. 12. 2003 vymazáno 1. 12. 2003
Člen
Volodymyr Filipov
Žilvakovského 6, Dněpropetrovsk, Ukrajina
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2003
Den zániku členstvi: 3. 12. 2004
zapsáno 1. 12. 2003 vymazáno 26. 11. 2005
Člen
Boris Kholmyanskiy
Mičurinská 1, Sankt-Petrburg, Ruská federace
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2003
Den zániku členstvi: 10. 10. 2005
zapsáno 1. 12. 2003 vymazáno 8. 12. 2006
Člen
Ing. Timour Kudinov
Na Pomezí, Praha 5
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2003
Den zániku členstvi: 3. 12. 2004
zapsáno 1. 12. 2003 vymazáno 26. 11. 2005
Člen
Elena Tomshinskaya
Ulofa Palme 1, Moskva, Ruská federace
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2003
Den zániku členstvi: 3. 12. 2004
zapsáno 1. 12. 2003 vymazáno 26. 11. 2005
Člen
Antonín Hálek
Za sídlištěm, Praha 4 - Modřany
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2003
Den zániku členstvi: 28. 11. 2005
zapsáno 1. 12. 2003 vymazáno 26. 4. 2006
Člen dozorčí rady
Volodymyr Filipov
Žilvakovského, Dněpropetrovsk, Ukrajina
Den vzniku členstvi: 21. 4. 2005
zapsáno 17. 10. 2005 vymazáno 8. 12. 2006
Člen dozorčí rady
Ing. Vladimír Neckář
Hausmannova, 143 00 Praha 4 - Modřany
Den vzniku členstvi: 28. 11. 2005
Den zániku členstvi: 20. 3. 2008
zapsáno 26. 4. 2006 vymazáno 25. 11. 2008
Předseda dozorčí rady
Volodymyr Filipov
Žilvakovského, Dněpropetrovsk, Ukrajina
Den vzniku funkce: 10. 10. 2005
Den vzniku členstvi: 21. 4. 2005
zapsáno 8. 12. 2006 vymazáno 12. 5. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Juraj Kamarás
Holečkova, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2009
Den zániku členstvi: 14. 5. 2009
zapsáno 12. 5. 2009 vymazáno 26. 5. 2009
Člen dozorčí rady
Timur Kudinov
Na pomezí, 150 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2009
zapsáno 12. 5. 2009 vymazáno 27. 5. 2009
Člen dozorčí rady
Nataliya Kondrashova
Dněpropetrovsk,Turkmenskaja,5, Ukrajina
zapsáno 12. 5. 2009 vymazáno 26. 5. 2009
Člen dozorčí rady
Volodymyr Filipov
Dněpropetrovsk, Želvakovskogo, 6B, Ukrajina
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2009
zapsáno 12. 5. 2009 vymazáno 26. 5. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Eduard Verenych
Kyjev, P.Radčenko, 6, Ukrajina
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2008
Den zániku členstvi: 13. 2. 2009
zapsáno 12. 5. 2009 vymazáno 12. 5. 2009
Člen dozorčí rady
Mgr. Pavel Jezl
Denisova, Písek
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2008
Den zániku členstvi: 13. 2. 2009
zapsáno 12. 5. 2009 vymazáno 12. 5. 2009
Člen dozorčí rady
Nataliya Kondrashova
Dněpropetrovsk,Turkmenskaja,5, Ukrajina
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2009
zapsáno 26. 5. 2009 vymazáno 27. 5. 2009
Předseda dozorčí rady
Volodymyr Filipov
Dněpropetrovsk, Želvakovskogo, 6B, Ukrajina
Den vzniku funkce: 30. 3. 2009
Den zániku funkce: 3. 2. 2010
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2009
Den zániku členstvi: 3. 2. 2010
zapsáno 26. 5. 2009 vymazáno 15. 2. 2010
Člen
Antonín Kostka
Spojovací, Praha 3
Den vzniku členstvi: 28. 2. 2008
zapsáno 26. 5. 2009 vymazáno 24. 6. 2009
Člen dozorčí rady
JUDr. Anna Lokajíčková
Nad lesním divadlem, 142 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 11. 5. 2009
zapsáno 26. 5. 2009 vymazáno 1. 4. 2010
Člen dozorčí rady
Jaroslav Zádrapa
Na Kopečku, 755 01 Vsetín
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2009
zapsáno 26. 5. 2009 vymazáno 24. 6. 2009
Člen dozorčí rady
Timur Kudinov
Na pomezí, 150 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2009
Den zániku členstvi: 16. 6. 2010
zapsáno 27. 5. 2009 vymazáno 8. 7. 2010
Člen dozorčí rady
Nataliya Kondrashova
Dněpropetrovsk,Turkmenskaja,5, Ukrajina
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2009
Den zániku členstvi: 16. 6. 2010
zapsáno 27. 5. 2009 vymazáno 8. 7. 2010
Člen dozorčí rady
Antonín Kostka
Spojovací, Praha 3
Den vzniku členstvi: 28. 2. 2008
Den zániku členstvi: 7. 4. 2011
zapsáno 24. 6. 2009 vymazáno 12. 5. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Zádrapa
Na Kopečku, 755 01 Vsetín
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2009
Den zániku členstvi: 3. 2. 2010
zapsáno 24. 6. 2009 vymazáno 15. 2. 2010
Člen dozorčí rady
Tomáš Medek
Trávníky, 798 17 Smržice
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2010
zapsáno 15. 2. 2010 vymazáno 8. 7. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Brožek
Ke Škole, 149 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2010
zapsáno 15. 2. 2010 vymazáno 16. 7. 2015
Předseda dozorčí rady
JUDr. Anna Lokajíčková
Nad lesním divadlem, 142 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 23. 2. 2010
Den zániku funkce: 22. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 11. 5. 2009
Den zániku členstvi: 22. 6. 2010
zapsáno 1. 4. 2010 vymazáno 8. 7. 2010
Předseda dozorčí rady
Tomáš Medek
Trávníky, 798 17 Smržice
Den vzniku funkce: 22. 6. 2010
Den zániku funkce: 31. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2010
Den zániku členstvi: 31. 5. 2011
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 21. 6. 2011
Člen dozorčí rady
Karel Havel
Levského, 143 00 Praha 4
Den zániku funkce: 7. 4. 2014
Den vzniku členstvi: 7. 4. 2011
Den zániku členstvi: 7. 4. 2014
zapsáno 12. 5. 2011 vymazáno 27. 8. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Vladimír Machát, CSc.
Archeologická, 155 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 1. 6. 2011
Den zániku funkce: 11. 9. 2012
Den vzniku členstvi: 31. 5. 2011
Den zániku členstvi: 11. 9. 2012
zapsáno 21. 6. 2011 vymazáno 21. 11. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Ladislav Krajňák
Kopeckého, 169 00 Praha - Břevnov
Den vzniku funkce: 17. 10. 2012
Den zániku funkce: 31. 7. 2015
Den vzniku členstvi: 11. 9. 2012
Den zániku členstvi: 31. 7. 2015
zapsáno 21. 11. 2012 vymazáno 27. 8. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Ondrej Oravec
Na Cihlářce, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku členstvi: 11. 9. 2012
Den zániku členstvi: 21. 3. 2013
zapsáno 21. 11. 2012 vymazáno 17. 4. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Patrik Czetö
Dúhová, 040 01 Košice, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 11. 9. 2012
Den zániku členstvi: 21. 3. 2013
zapsáno 21. 11. 2012 vymazáno 17. 4. 2013
Člen dozorčí rady
Jiří Hrabálek
Levského, 143 00 Praha 4 - Modřany
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2012
Den zániku členstvi: 29. 3. 2013
zapsáno 21. 11. 2012 vymazáno 17. 4. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Brožek
Ke škole, 149 00 Praha - Chodov
Den zániku funkce: 3. 2. 2013
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2010
Den zániku členstvi: 3. 2. 2013
zapsáno 16. 7. 2015 vymazáno 27. 8. 2015
Předseda dozorčí rady
Bohumil Vejvoda
Krakovany, 281 27 Krakovany - Krakovany
Den vzniku funkce: 31. 7. 2015
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2015
zapsáno 27. 8. 2015 vymazáno 7. 6. 2016
Člen dozorčí rady
Tomáš Pospíšil
Jelen, 280 02 Konárovice - Konárovice
Den vzniku funkce: 31. 7. 2015
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2015
zapsáno 27. 8. 2015 vymazáno 7. 6. 2016
Člen dozorčí rady
Jana Šindelářová
Radim, 281 03 Radim - Radim
Den vzniku funkce: 31. 7. 2015
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2015
zapsáno 27. 8. 2015 vymazáno 7. 6. 2016
Předseda dozorčí rady
Bohumil Vejvoda
Krakovany, 281 27 Krakovany - Krakovany
Den vzniku funkce: 31. 7. 2015
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2015
zapsáno 7. 6. 2016
Člen dozorčí rady
Tomáš Pospíšil
Jelen, 280 02 Konárovice - Konárovice
Den vzniku funkce: 31. 7. 2015
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2015
zapsáno 7. 6. 2016
Člen dozorčí rady
Jana Šindelářová
Radim, 281 03 Radim - Radim
Den vzniku funkce: 31. 7. 2015
Den zániku funkce: 25. 10. 2017
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2017
zapsáno 7. 6. 2016 vymazáno 7. 11. 2017

Prokura

Prokurista
Ing. René Ouředník
Jánského, 150 00 Praha 5-Stodůlky
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 24. 6. 1997

Jediný akcionář

Jediný akcionář
ARMO spol. s r.o., IČO: 48583201
Komořanská 1900/63, 143 14 Praha 4
zapsáno 14. 10. 2002 vymazáno 23. 4. 2003
Jediný akcionář
AuroraGriff GmbH
50858 Koln, Statthalterhofallee 26, Spolková republika Německo
zapsáno 23. 4. 2003 vymazáno 15. 9. 2003
Jediný akcionář
Modřanská potrubní, a.s., IČO: 49240005
Komořanská 326/63, 143 14 Praha 4 - Modřany
zapsáno 18. 8. 2010 vymazáno 30. 5. 2011
Jediný akcionář
MODŘANY Power, a.s., IČO: 49240005
Komořanská 326/63, 143 14 Praha 4 - Modřany
zapsáno 30. 5. 2011 vymazáno 28. 5. 2015
Jediný akcionář
Cast Iron Foundry s.r.o., IČO: 27503658
Náchodská 613, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem
zapsáno 28. 5. 2015 vymazáno 26. 2. 2016
Jediný akcionář
Cast Iron Foundry s.r.o., IČO: 27503658
Náchodská 613, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem
zapsáno 26. 2. 2016 vymazáno 16. 3. 2018

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel
Bohumil Vejvoda
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na nepřímé účasti právnické osoby. Skutečný majitel má podíl v osobě, která disponuje podílem na hlasovacích právech.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 11. 2020
zapsáno 27. 11. 2020

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Václav Kočka

Václav Kočka

podnikatel, Matějská pouť

-380
-
+
Milan Hnilička

Milan Hnilička

hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

10
-
+
Libor Bouček

Libor Bouček

moderátor

40
-
+
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

zpěvačka

100
-
+
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

fotbalista

130
-
+
Milan Richtr

Milan Richtr

politik a oděvní podnikatel

-400
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem