MOSTRO a.s., IČO: 49240013 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MOSTRO a.s. Údaje byly staženy 4. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 49240013. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49240013 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 3. 1993
Obchodní firma
od 29. 3. 1993

MOSTRO a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 30. 3. 1999 do 16. 3. 2018
Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 143 14
od 8. 3. 1995 do 30. 3. 1999
Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 140 00
od 29. 3. 1993 do 8. 3. 1995
Praha 4, Komořanská 326/63
IČO
od 29. 3. 1993

49240013

DIČ

CZ49240013

Identifikátor datové schránky:x2rh3qi
Právní forma
od 29. 3. 1993
Akciová společnost
Spisová značka1946 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 5. 2009
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
od 12. 5. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 12. 2006 do 12. 5. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 24. 6. 1997 do 12. 5. 2009
- mechanické, chemické, fyzikální a metalografické zkoušky vlastností kovových a nekovových materiálů
od 25. 5. 1994 do 12. 5. 2009
- Výroba armatur pro energetiku a chemii
od 25. 5. 1994 do 12. 5. 2009
- servisní, rekonstrukční a údržbářská činnost v oboru průmyslových armatur
od 25. 5. 1994 do 12. 5. 2009
- zpracování konstrukční a výrobní dokumentace armatur
od 25. 5. 1994 do 12. 5. 2009
- zpracování výpočtů průmyslových armatur
od 25. 5. 1994 do 12. 5. 2009
- zkoušky pevnosti, těsnosti a životnosti průmyslových armatur
od 25. 5. 1994 do 12. 5. 2009
- výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
od 25. 5. 1994 do 12. 5. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v oboru průmyslových amratur a potrubních dílů
od 29. 3. 1993 do 25. 5. 1994
- Výkon vyšších dodavatelských funkcí
od 29. 3. 1993 do 25. 5. 1994
- Vývoj, výroba a odbyt: armatur pro klasickou a jadernou energetiku včetně speciálních armatur, armatur pro chemii a petrochemii, potrubních dílců v rozsahu oboru spojovací potrubí
od 29. 3. 1993 do 25. 5. 1994
- Technická, konzultační a diagnostická činnost v oboru spojovacího potrubí a armatur
od 29. 3. 1993 do 25. 5. 1994
- Pevnostní, statistické a seismické výpočty prostorových potrubních tras
od 29. 3. 1993 do 25. 5. 1994
- Plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště
od 29. 3. 1993 do 25. 5. 1994
- Ubytovací a stravovací služby, výkony bytového hospodářství
Ostatní skutečnosti
od 9. 5. 2019 do 25. 2. 2020
- Valná hromada společnosti MOSTRO a.s. rozhodla dle ust. § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK), o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých), a to z dosavadní výše 20.000.000,- Kč na 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých) upsáním nových akcií takto: I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 20.000.000,-Kč (dvacet milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých). II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií Společnosti, které společnost vydá jako následující listinné akcie: Počet upisovaných akcií (celkem): 480 ks. Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 125.000,- Kč. Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 60.000.000,- Kč. Druh upisovaných akcií: kmenové. Forma upisovaných akcií: na jméno (dále jen Akcie). III. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz 1 ks upisované Akcie je 125.000,- Kč (sto dvacet pět tisíc korun českých). Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií je 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) a bude splacen peněžitými vklady akcionářů. Akcie bude možné upsat v sídle Společnosti. IV. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií a upisovací lhůta Místem pro vykonání přednostního práva na upisování Akcií bude sídlo Společnosti, toto právo bude možno vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování Akcií dle § 485 ZOK. Akcionáři bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování Akcií písemně tak, že zásilka bude zaslána akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále vyvěšením na internetových stránkách Společnosti www.mostro.cz. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 125.000,- Kč lze upsa t 3 kusy nově emitovaných Akcií. S využitím přednostního práva budou upisovány všechny nově emitované Akcie, tj. 480 kusů listinných akcií na jméno, kmenových ve jmenovité hodnotě každé akcie 125.000,- Kč (sto dvacet pět tisíc korun českých). Upisovatel A kcií s využitím přednostního práva na upisování Akcií splatí emisní kurs upsaných Akcií na účet číslo 51-10xxxx vedený u Komerční banky Kolín, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne upsání Akcií s využitím přednostního práva. V souladu s § 475 písm. d) ZO K se určuje, že Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve shora uvedené lhůtě, nebudou všechny, ani jejich část, upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nabídnuty určenému zájemci. Akcie, ani jejich část, nebudou upisovány na zákl adě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK. V. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za akcionářem Cast Iron Foundry s.r.o., se sídlem Náchodská 613, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, IČ: 27503658 na splacení emisního kursu do výše 30.750.000,- Kč proti pohledávkám ak cionáře Cast Iron Foundry s.r.o. ve výši 30.750.000,- Kč za Společností vyplývajícím z následujících smluv: -Smlouva o zápůjčce ze dne 1. 1. 2017 v hodnotě 26,207.151,- Kč -Smlouva o zápůjčce ze dne 1. 1. 2017 v hodnotě 10,613.434,28 Kč V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady Společnosti upíše akcionář Cast Iron Foundry s.r.o. na zvýšení základního kapitálu Společnosti akcie v počtu 246 (dvě stě čtyřicet šest) kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 125.000,- Kč, c elkem 30.750.000,- Kč, (třicet milionů sedm set padesát tisíc korun českých), v listinné podobě. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 ZOK schvaluje znění návrhu Smlouvy o započtení, která je přílohou zápisu z této valné hromady (příloha první tohoto notářského zápisu). VI. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a akcionářem Cast Iron Foundry s.r.o.: a) k započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek akcionáře dochází účinností smlouvy o započtení uzavřené mezi Společností a akcionářem, b) představenstvo Společnosti zašle či předá akcionáři písemný návrh Smlouvy o započtení schválené touto valnou hromadou bezodkladně po zaslání informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování Akcií. Akcionář je povinen akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení nejpozději ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných Akcií, c) Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 21. 11. 2018
- Valná hromada společnosti MOSTRO a.s. dne 8.10.2018 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti MOSTRO a.s. o částku výši 140.000.000,- Kč, z původní výše základního kapitálu 160.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 20.000.000,- Kč takto: (a) důvod a účel důvodem snížení základního kapitálu společnosti je existence neuhrazené ztráty společnosti z minulých let. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Vzhledem k tomu, že společnost snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nepoužijí se v souladu s § 544 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ustanovení zákona o obchodních korporacích o ochraně věřitelů. Snížením neklesne základní kapitál společnosti pod výši stanovenou zákonem. Sn ížením základního kapitálu nedojde k úpadku nebo platební neschopnosti společnosti podle zvláštního právního předpisu. Snížením základního kapitálu společnosti se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů společnosti; (b) rozsah a způsob základní kapitál společnosti bude snížen o částku ve výši 140.000.000,- Kč, tj. z částky 160.000.000,- Kč na částku 20.000.000,- Kč a snížení bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií emitovaných společností, a to tak, že se jmenovitá hodnota akcií emitovaných společností sníží o částku ve výši 875.000,- Kč, tj. z částky 1.000.000,- Kč na částku 125.000,- Kč. Účelem snížení základního kapitálu Společnosti není prominutí nesplacené části emisního kurzu akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou na základě výzvy a pokynů představenstva společnosti; (c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 140.000.000,- Kč bude v plné výši použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let; (d) lhůta pro předložení akcií společnosti akcionáři společnosti jsou povinni předložit společnosti své akcie emitované společnosti ve lhůtě patnácti dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu (resp. zápisu nové výše základního kapitálu) společn osti do obchodního rejstříku.
od 18. 11. 2013 do 19. 3. 2014
- Akcionář rozhoduje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, v souvislosti s investičními záměry Společnosti, o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), tj. z původních 160,000. 000,- Kč (slovy: sto šedesát milionů korun českých) na částku ve výši 190,000.000,- Kč (slovy: sto devadesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcionář se vzdává přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 30 kusů (slovy: třiceti kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem (dále jen "Zájemce") je Akcionář, tedy společnost MODŘANY Pow er, a.s., se sídlem Praha 4 - Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 49240005, který upíše 30 kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti, a to ve lhůtě dvou týdnů, přičemž prvním dnem lhůty je den 18.11.2013, s tím, že návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného Akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitál u musí být podán u příslušného soudu nejpozději dne 15.11.2013. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem Společnosti, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu sídla Zájemce. Návrh Smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen na adresu jeho sídla nejpozději dne 18.11.2013. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného Akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Zájemce je povinen splatit 30% emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet Společnosti číslo 4200xxxx, a to nejpozději do tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. Zbývající část ve výši 70% emisního kurs u jím upsaných akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií na shora uvedený zvláštní účet číslo 4200xxxx.
od 15. 9. 2003 do 2. 2. 2005
- Mimořádná valná hromady společnosti MOSTRO a.s. přijala dne 11.7.2003 následující usnesení: Společnost MOSTRO a.s. se rozhodla ke zvýšení základního kapitálu z důvodu posílení finanční situace společnosti, financování zvýšené potřeby provozních prostředků z titulu odpovídajícího meziročního přírůstku obratu - tržeb za vlastní výrobky a služby. Základní kapitál společnosti MOSTRO a.s. se zvyšuje peněžitými vklady, a to ze stávajících 160,000.000,- Kč, slovy jedno sto šedesáti milionů korun českých o částku 60,000.000,- Kč, slovy šedesát milionů korun českých, takže základní kapitál společnosti p o tomto zvýšení bude činit 220,000.000,- Kč, slovy dvě stě dvacet milionů korun českých. Určuje se, že upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Určuje se, že na toto zvýšení základního kapitálu bude vydáno 60 sloby šedesát kusů nových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč slovy jeden milion korun českých, akcie budou kmenové, v listinné podobě, emisní kurz jedné a kaž dé upisované akcie bude shodný se jmenovitou hodnotou, tj. 1,000.000,- Kč slovy jeden milion korun českých, emisní kurs se splácí pouze peněžitými vklady, práva spojená s akciemi jsou stejná, jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která ne budou emisí nových akcií nikterak dotčena. Určuje se, že všechny shora specifikované akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to 30 slovy třicet akcií společnosti AURORA STEEL TRADING LIMITED, číslo společnosti 3802505, se sídlem Clements House, 14-18 Gresham Street, London EC2V 7NN, Spojené král ovství Velké Británie a Severního Irska a 30 slovy třicet akcií společnosti NEW PACIFIC TRADE LIMITED, číslo společnosti 3857728, se sídlem Flat 333, the Volonnades, 34 Prochester Square, London W26AU, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Určuje se způsob splácení emisního kurzu upsaných akcií tak, že upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií na účet číslo 5155xxxx, Interbanka a.s. Každý upisovatel je povinen splatit 30% slovy třicet procent jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 slovy třiceti dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovitého hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 1 slovy jednoho roku od úpisu akcií.
od 13. 1. 2003
- Na společnost MOSTRO, a.s. se sídlem Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 143 17, IČ 49240013 přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti: ARMO spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 143 17, IČ 48583201, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17568.
od 10. 10. 2001 do 22. 5. 2002
- Společnost zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti - základní kapitál společnosti o částku 1.781.000,- Kč slovy jeden milion sedmsetosmdesátjeden tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 160,000.000,- Kč, slovy stošedesát milionů korun českých s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to jednoho tisíce sedmsetosmdesátijednoho kusu (1.781) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč znějících na jméno, - všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to jediného stávajícího akcionáře společnosti s obchodní formou ARMO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 143 14, identifikační číslo 485 83 201, - místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k upisování je třicet d nů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen zveřejněním zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií, - upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% každé z jím upsaných akcií na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Interbanky a.s., číslo účtu 5155xxxx ve lhůtě devadesáti dnů ode dne úpisu, - možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští - akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 29. 3. 1993 do 22. 5. 2002
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku, uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Modřanské srojírny s.p.
od 29. 3. 1993 do 22. 5. 2002
- Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Modřanské strojírny s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 29. 3. 1993 do 22. 5. 2002
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 17.3.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Exekuce
od 21. 12. 2005 do 21. 12. 2005
- Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17.8.2005, č.j. 13 Nc 12213/2005-17, které nabylo právní moci dne 12.10.2005, byla exekuce, nařízená usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25.3.2005, č.j. 13 Nc 12213/2005-9, zastavena.
od 19. 4. 2005 do 21. 12. 2005
- Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25.3.2005, č.j. 13 Nc 12213/2005-9, byla nařízena exekuce na majetek povinného MOSTRO a.s., se sídlem Komořanská 63/1900, 143 13 Praha 4, IČ: 492 40 013. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Ján Locek, Exekutorský úřad Kutná Hora, se sídlem Šultysova 154-5, Kutná Hora.
Kapitál
od 21. 11. 2018
Základní kapitál 20 000 000 Kč
od 22. 5. 2002 do 21. 11. 2018
Základní kapitál 160 000 000 Kč
od 25. 5. 1994 do 22. 5. 2002
Základní kapitál 158 219 000 Kč
od 29. 3. 1993 do 25. 5. 1994
Základní kapitál 158 098 000 Kč
od 21. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 160 v listinné podobě.
od 22. 5. 2002 do 21. 11. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 160.
od 22. 5. 2002 do 21. 11. 2018
v listinné podobě
od 25. 5. 1994 do 22. 5. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 158 219.
od 29. 3. 1993 do 25. 5. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 158 098.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 6. 5. 2020
Ing. JAN BULÍČEK - Člen představenstva
Praha - Dolní Počernice, Jaroměřická, PSČ 190 12
den vzniku členství: 18. 3. 2020
od 7. 6. 2016 do 19. 11. 2019
TOMÁŠ POSPÍŠIL - předseda představenstva
Konárovice, Jelen, PSČ 280 02
den vzniku členství: 31. 7. 2015 - 5. 11. 2019
den vzniku funkce: 31. 7. 2015 - 5. 11. 2019
od 27. 8. 2015 do 7. 6. 2016
TOMÁŠ POSPÍŠIL - předseda představenstva
Konárovice, Jelen, PSČ 280 02
den vzniku členství: 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 31. 7. 2015
od 21. 11. 2012 do 21. 11. 2012
Patrik Czetö - předseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 2. 2012 - 11. 9. 2012
den vzniku funkce: 13. 2. 2012 - 11. 9. 2012
od 21. 11. 2012 do 21. 11. 2012
Jozef Leščišin - předseda představenstva
Bardejov, Starý Blich 247/27, PSČ 085 1, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 9. 2012 - 21. 3. 2013
den vzniku funkce: 11. 9. 2012 - 21. 3. 2013
od 21. 11. 2012 do 21. 11. 2012
Ing. Jozef Leščišin - předseda představenstva
den vzniku členství: 11. 9. 2012 - 21. 3. 2013
den vzniku funkce: 11. 9. 2012 - 21. 3. 2013
od 21. 11. 2012 do 17. 4. 2013
JOZEF LEŠČIŠIN - předseda představenstva
Bardejov, Starý Blich 247/27, PSČ 085 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 9. 2012 - 21. 3. 2013
den vzniku funkce: 11. 9. 2012 - 21. 3. 2013
od 21. 11. 2012 do 17. 4. 2013
Patrik Parikrupa - člen představenstva
Jesenice, Cedrová, PSČ 252 42
den vzniku členství: 11. 9. 2012 - 21. 3. 2013
od 21. 11. 2012 do 27. 8. 2015
RNDr. Juraj Vronka - člen představenstva
Praha - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 11. 9. 2012 - 31. 7. 2015
od 7. 2. 2012 do 21. 11. 2012
Ing. Ĺuboš Jakub - člen představenstva
Bardejov, Pod Papierňou, PSČ 085 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 1. 2012 - 11. 9. 2012
od 8. 7. 2010 do 21. 11. 2012
Ing. Patrik Czető - předseda představenstva
Košice, Dúhová, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 13. 2. 2009
den vzniku funkce: 18. 6. 2010
od 8. 7. 2010 do 21. 11. 2012
Petr Staněk - člen představenstva
Mohelno, , PSČ 675 75
den vzniku členství: 16. 6. 2010 - 11. 9. 2012
od 1. 4. 2010 do 8. 7. 2010
Ing. Vladimír Machát, CSc. - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Archeologická
den vzniku členství: 1. 3. 2010 - 16. 6. 2010
od 1. 4. 2010 do 8. 7. 2010
Ing. Patrik Czető - místopředseda představenstva
Košice, Dúhová 18, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 13. 2. 2009
den vzniku funkce: 4. 3. 2010 - 18. 6. 2010
od 1. 4. 2010 do 7. 2. 2012
Ing. Hana Hlubučková - člen představenstva
Praha 4 - Háje, Ocelíkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 3. 2010 - 16. 1. 2012
od 24. 6. 2009 do 8. 7. 2010
Igor Filippov - člen představenstva
Ivano-Frankovská oblast - Ivano-Frankovsk, Chotirská 9/86, Ukrajina
den vzniku členství: 4. 6. 2009 - 16. 6. 2010
od 27. 5. 2009 do 24. 6. 2009
Oleg Khorin - člen představenstva
Veliky Novgorod, Ul. Parkovaja, 12a-7,17300, Ruská federace
den vzniku členství: 19. 11. 2008 - 4. 6. 2009
od 25. 5. 2009 do 1. 4. 2010
Ing. Patrik Czető - člen představenstva
Košice, Dúhová 18, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 13. 2. 2009
od 12. 5. 2009 do 27. 5. 2009
Oleg Khorin - člen představenstva
Veliky Novgorod, Ul. Parkovaja, 12a-7,17300, Ruská federace
den vzniku členství: 19. 11. 2008
od 2. 10. 2008 do 1. 4. 2010
Valery Andryutin - místopředseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Dvořákova 869, PSČ 373 41
den vzniku členství: 20. 3. 2008 - 1. 3. 2010
den vzniku funkce: 26. 3. 2008 - 1. 3. 2010
od 2. 10. 2008 do 1. 4. 2010
Igor Grebennikov - místopředseda představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Symfonická 1426/5, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 3. 2008
den vzniku funkce: 26. 3. 2008
od 2. 10. 2008 do 8. 7. 2010
JUDr. Vladimír Gros - předseda představenstva
Praha 4 - Kamýk, Růženínská 910/1, PSČ 142 00
den vzniku členství: 20. 3. 2008 - 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 26. 3. 2008 - 16. 6. 2010
od 8. 12. 2006 do 2. 10. 2008
Ing. Petr Gregor, MBA - předseda představenstva
Praha 2 - Nusle, Krokova 1700/8, PSČ 120 00
den vzniku členství: 28. 11. 2005 - 25. 2. 2008
den vzniku funkce: 28. 11. 2005 - 25. 2. 2008
od 8. 12. 2006 do 2. 10. 2008
Bc. Miloslav Suk - člen představenstva
Brno, Borodinova 5, PSČ 623 00
den vzniku členství: 5. 10. 2006 - 20. 3. 2008
od 27. 4. 2006 do 8. 12. 2006
Ing. Jan Řezníček - místopředseda představenstva
Praha 12, K dolům 57, PSČ 143 00
den vzniku členství: 28. 11. 2005 - 5. 10. 2006
den vzniku funkce: 28. 11. 2005 - 5. 10. 2006
od 26. 4. 2006 do 27. 4. 2006
Ing. Jan Řezníček - místopředseda představenstva
Praha 1, K dolům 57, PSČ 143 00
den vzniku členství: 28. 11. 2005
den vzniku funkce: 28. 11. 2005
od 26. 4. 2006 do 8. 12. 2006
Ing. Petr Gregor, MBA - předseda představenstva
Opava, Milady Horákové 11
den vzniku členství: 28. 11. 2005
den vzniku funkce: 28. 11. 2005
od 26. 4. 2006 do 2. 10. 2008
JUDr. Vladimír Gros - člen představenstva
Praha 4, Růženínská 910/1, PSČ 142 00
den vzniku členství: 28. 11. 2005 - 20. 3. 2008
od 19. 8. 2005 do 26. 4. 2006
Ing. Petr Gregor, MBA - předseda představenstva
Opava, Milady Horákové 11
den vzniku funkce: 21. 4. 2005 - 28. 11. 2005
od 2. 2. 2005 do 19. 8. 2005
Mgr. Radovan Mitáš, MBA - předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Trnkovo nám. 1112/2
den vzniku členství: 4. 12. 2004 - 18. 3. 2005
den vzniku funkce: 4. 12. 2004
od 2. 2. 2005 do 26. 4. 2006
Ing. Jan Řezníček - místopředseda představenstva
Praha 1, K dolům 57, PSČ 143 00
den vzniku členství: 19. 7. 2004 - 28. 11. 2005
den vzniku funkce: 19. 7. 2004 - 28. 11. 2005
od 2. 2. 2005 do 26. 4. 2006
Jan Vaněk - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Jordana Jovkova 3258/15
den vzniku členství: 16. 12. 2004 - 28. 11. 2005
od 21. 10. 2004 do 2. 2. 2005
JUDr. Jiří Brož, CSc., - člen představenstva
Praha 10, Vinohrady, Dykova 17, PSČ 101 00
den vzniku členství: 19. 7. 2004 - 3. 12. 2004
od 21. 10. 2004 do 2. 2. 2005
Ing. Jan Řezníček - člen představenstva
Praha 1, K dolům 57, PSČ 143 00
den vzniku členství: 19. 7. 2004
od 21. 10. 2004 do 2. 2. 2005
Ing. Petr Gregor - předseda
Opava, Stratilova 1529/9, PSČ 746 01
den vzniku funkce: 2. 9. 2002
od 15. 9. 2003 do 21. 10. 2004
Ing. Jan Jašek - místopředseda
Praha 5 - Stodůlky, Nušlova 2269
den vzniku členství: 11. 7. 2003 - 30. 6. 2004
den vzniku funkce: 11. 7. 2003 - 30. 6. 2004
od 15. 9. 2003 do 21. 10. 2004
JUDr. Světlana Zvolánková - člen
Praha 1 - Nové Město, Havlíčkova 1025/4
den vzniku členství: 11. 7. 2003 - 30. 6. 2004
od 14. 10. 2002 do 11. 12. 2002
Ing. Miroslav Šipler - člen
Praha 4, Levského 3207
den vzniku členství: 18. 11. 2002
den vzniku funkce: 2. 9. 2002
od 14. 10. 2002 do 15. 9. 2003
Ing. Timour Koudinov - místopředseda
Praha 5, Na pomezí 1228
den vzniku funkce: 2. 9. 2002 - 11. 7. 2003
od 14. 10. 2002 do 15. 9. 2003
Jan Kraus - člen
Praha 4, Dunická 3142
den vzniku funkce: 2. 9. 2002
od 14. 10. 2002 do 21. 10. 2004
Ing. Petr Gregor - předseda
Opava, Milady Horákové 11
den vzniku funkce: 2. 9. 2002
od 10. 4. 2000 do 18. 5. 2001
Ing. Miroslav Šipler - člen
Praha 4, Levského 3207
od 10. 4. 2000 do 14. 10. 2002
Jan Kraus - předseda
Praha 4, Dunická 3142
od 20. 8. 1997 do 14. 10. 2002
Ing. Josef Vymazal - člen
Praha 4, Dunická 3144
od 24. 6. 1997 do 20. 8. 1997
Ing. Miloslav Vymazal - člen
Praha 4, Dunická 3144
od 24. 6. 1997 do 10. 4. 2000
Ing. Miroslav Šipler - předseda
Praha 4, Levského 3207
od 24. 6. 1997 do 10. 4. 2000
Jan Kraus - člen
Praha 4, Dunická 3142
od 24. 6. 1997 do 14. 10. 2002
Ing. Tomáš Kočí - místopředseda
Praha 4, Dobřejovická 572
od 24. 6. 1997 do 14. 10. 2002
Ing. René Ouředník - člen
Praha 5, Jánského 2367/97
od 29. 3. 1993 do 24. 6. 1997
Ing. Miroslav Šipler - představenstvo společnosti
Praha 4, Levského 3207
od 29. 3. 1993 do 24. 6. 1997
Ing. Tomáš Kočí - představenstvo společnosti
Praha 4, Dobřejovická 572
od 29. 3. 1993 do 24. 6. 1997
Jan Kraus - představenstvo společnosti
Praha 4, Dunická 3142
od 17. 4. 2013
Za představenstvo jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.
od 8. 7. 2010 do 17. 4. 2013
Za představenstvo jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně.
od 2. 10. 2008 do 8. 7. 2010
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 2. 2. 2005 do 2. 10. 2008
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samsotatně.
od 11. 12. 2002 do 2. 2. 2005
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.
od 29. 3. 1993 do 11. 12. 2002
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Prokura
od 25. 5. 1994 do 24. 6. 1997
Ing. René Ouředník
Praha 5-Stodůlky, Jánského 2367, PSČ 150 00
Dozorčí rada
od 7. 6. 2016
BOHUMIL VEJVODA - předseda dozorčí rady
Krakovany, , PSČ 281 27
den vzniku členství: 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 31. 7. 2015
od 7. 6. 2016
TOMÁŠ POSPÍŠIL - člen dozorčí rady
Konárovice, Jelen, PSČ 280 02
den vzniku členství: 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 31. 7. 2015
od 7. 6. 2016 do 7. 11. 2017
JANA ŠINDELÁŘOVÁ - člen dozorčí rady
Radim, , PSČ 281 03
den vzniku členství: 31. 7. 2015 - 25. 10. 2017
den vzniku funkce: 31. 7. 2015 - 25. 10. 2017
od 27. 8. 2015 do 7. 6. 2016
BOHUMIL VEJVODA - předseda dozorčí rady
Krakovany, , PSČ 281 27
den vzniku členství: 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 31. 7. 2015
od 27. 8. 2015 do 7. 6. 2016
TOMÁŠ POSPÍŠIL - člen dozorčí rady
Konárovice, Jelen, PSČ 280 02
den vzniku členství: 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 31. 7. 2015
od 27. 8. 2015 do 7. 6. 2016
JANA ŠINDELÁŘOVÁ - člen dozorčí rady
Radim, , PSČ 281 03
den vzniku členství: 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 31. 7. 2015
od 16. 7. 2015 do 27. 8. 2015
Ing. PETR BROŽEK - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Ke škole, PSČ 149 00
den vzniku členství: 3. 2. 2010 - 3. 2. 2013
od 21. 11. 2012 do 17. 4. 2013
Ing. Ondrej Oravec - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Na Cihlářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 11. 9. 2012 - 21. 3. 2013
od 21. 11. 2012 do 17. 4. 2013
Ing. Patrik Czetö - člen dozorčí rady
Košice, Dúhová 18, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 9. 2012 - 21. 3. 2013
od 21. 11. 2012 do 17. 4. 2013
Jiří Hrabálek - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Levského, PSČ 143 00
den vzniku členství: 16. 10. 2012 - 29. 3. 2013
od 21. 11. 2012 do 27. 8. 2015
Ing. Ladislav Krajňák - předseda dozorčí rady
Praha - Břevnov, Kopeckého, PSČ 169 00
den vzniku členství: 11. 9. 2012 - 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 17. 10. 2012 - 31. 7. 2015
od 21. 6. 2011 do 21. 11. 2012
Ing. Vladimír Machát, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 5, Archeologická, PSČ 155 00
den vzniku členství: 31. 5. 2011 - 11. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2011 - 11. 9. 2012
od 12. 5. 2011 do 27. 8. 2015
Karel Havel - člen dozorčí rady
Praha 4, Levského, PSČ 143 00
den vzniku členství: 7. 4. 2011 - 7. 4. 2014
od 8. 7. 2010 do 21. 6. 2011
Tomáš Medek - předseda dozorčí rady
Smržice, Trávníky 364, PSČ 798 17
den vzniku členství: 3. 2. 2010 - 31. 5. 2011
den vzniku funkce: 22. 6. 2010 - 31. 5. 2011
od 1. 4. 2010 do 8. 7. 2010
JUDr. Anna Lokajíčková - předseda dozorčí rady
Praha 4, Nad lesním divadlem 1353, PSČ 142 00
den vzniku členství: 11. 5. 2009 - 22. 6. 2010
den vzniku funkce: 23. 2. 2010 - 22. 6. 2010
od 15. 2. 2010 do 8. 7. 2010
Tomáš Medek - člen dozorčí rady
Smržice, Trávníky 364, PSČ 798 17
den vzniku členství: 3. 2. 2010
od 15. 2. 2010 do 16. 7. 2015
Ing. Petr Brožek - člen dozorčí rady
Praha 4, Ke Škole 1397/3, PSČ 149 00
den vzniku členství: 3. 2. 2010
od 24. 6. 2009 do 15. 2. 2010
Ing. Jaroslav Zádrapa - člen dozorčí rady
Vsetín, Na Kopečku 9, PSČ 755 01
den vzniku členství: 14. 5. 2009 - 3. 2. 2010
od 24. 6. 2009 do 12. 5. 2011
Antonín Kostka - člen dozorčí rady
Praha 3, Spojovací 38
den vzniku členství: 28. 2. 2008 - 7. 4. 2011
od 27. 5. 2009 do 8. 7. 2010
Timur Kudinov - člen dozorčí rady
Praha 5, Na pomezí 1228/15, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 2. 2009 - 16. 6. 2010
od 27. 5. 2009 do 8. 7. 2010
Nataliya Kondrashova - člen dozorčí rady
Dněpropetrovsk,Turkmenskaja,5, Ukrajina
den vzniku členství: 13. 2. 2009 - 16. 6. 2010
od 26. 5. 2009 do 27. 5. 2009
Nataliya Kondrashova - člen dozorčí rady
Dněpropetrovsk,Turkmenskaja,5, Ukrajina
den vzniku členství: 13. 2. 2009
od 26. 5. 2009 do 24. 6. 2009
Antonín Kostka - člen
Praha 3, Spojovací 38
den vzniku členství: 28. 2. 2008
od 26. 5. 2009 do 24. 6. 2009
Jaroslav Zádrapa - člen dozorčí rady
Vsetín, Na Kopečku 9, PSČ 755 01
den vzniku členství: 14. 5. 2009
od 26. 5. 2009 do 15. 2. 2010
Volodymyr Filipov - předseda dozorčí rady
Dněpropetrovsk, Želvakovskogo, 6B, Ukrajina
den vzniku členství: 13. 2. 2009 - 3. 2. 2010
den vzniku funkce: 30. 3. 2009 - 3. 2. 2010
od 26. 5. 2009 do 1. 4. 2010
JUDr. Anna Lokajíčková - člen dozorčí rady
Praha 4, Nad lesním divadlem 1353, PSČ 142 00
den vzniku členství: 11. 5. 2009
od 12. 5. 2009 do 12. 5. 2009
Ing. Eduard Verenych - člen dozorčí rady
Kyjev, P.Radčenko, 6, Ukrajina
den vzniku členství: 20. 3. 2008 - 13. 2. 2009
od 12. 5. 2009 do 12. 5. 2009
Mgr. Pavel Jezl - člen dozorčí rady
Písek, Denisova 1264
den vzniku členství: 20. 3. 2008 - 13. 2. 2009
od 12. 5. 2009 do 26. 5. 2009
Ing. Juraj Kamarás - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Holečkova 3149/25A, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 2. 2009 - 14. 5. 2009
od 12. 5. 2009 do 26. 5. 2009
Nataliya Kondrashova - člen dozorčí rady
Dněpropetrovsk,Turkmenskaja,5, Ukrajina
od 12. 5. 2009 do 26. 5. 2009
Volodymyr Filipov - člen dozorčí rady
Dněpropetrovsk, Želvakovskogo, 6B, Ukrajina
den vzniku členství: 13. 2. 2009
od 12. 5. 2009 do 27. 5. 2009
Timur Kudinov - člen dozorčí rady
Praha 5, Na pomezí 1228/15, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 2. 2009
od 8. 12. 2006 do 12. 5. 2009
Volodymyr Filipov - předseda dozorčí rady
Dněpropetrovsk, Žilvakovského 6, Ukrajina
den vzniku členství: 21. 4. 2005
den vzniku funkce: 10. 10. 2005
od 26. 4. 2006 do 25. 11. 2008
Ing. Vladimír Neckář - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Hausmannova 3007/12, PSČ 143 00
den vzniku členství: 28. 11. 2005 - 20. 3. 2008
od 17. 10. 2005 do 8. 12. 2006
Volodymyr Filipov - člen dozorčí rady
Dněpropetrovsk, Žilvakovského 6, Ukrajina
den vzniku členství: 21. 4. 2005
od 1. 12. 2003 do 1. 12. 2003
Boris Kholmyansky - člen
Mičurinská 1, Sankt-Petrburg, Ruská federace
den vzniku členství: 11. 7. 2003
od 1. 12. 2003 do 1. 12. 2003
Ing. Timour Koudinov - člen
Praha 5, Na Pomezí 1228/15
den vzniku členství: 11. 7. 2003
od 1. 12. 2003 do 1. 12. 2003
Elena Tomshinskaja - člen
Ulofa Palme 1, Moskva, Ruská federace
den vzniku členství: 11. 7. 2003
od 1. 12. 2003 do 1. 12. 2003
Vladimir Filipov - člen
Žilvakovského 6, Dněpropetrovsk, Ukrajina
den vzniku členství: 11. 7. 2003
od 1. 12. 2003 do 26. 11. 2005
Volodymyr Filipov - člen
Žilvakovského 6, Dněpropetrovsk, Ukrajina
den vzniku členství: 11. 7. 2003 - 3. 12. 2004
od 1. 12. 2003 do 26. 11. 2005
Ing. Timour Kudinov - člen
Praha 5, Na Pomezí 1228/15
den vzniku členství: 11. 7. 2003 - 3. 12. 2004
od 1. 12. 2003 do 26. 11. 2005
Elena Tomshinskaya - člen
Ulofa Palme 1, Moskva, Ruská federace
den vzniku členství: 11. 7. 2003 - 3. 12. 2004
od 1. 12. 2003 do 26. 4. 2006
Antonín Hálek - člen
Praha 4 - Modřany, Za sídlištěm 2145
den vzniku členství: 11. 7. 2003 - 28. 11. 2005
od 1. 12. 2003 do 8. 12. 2006
Boris Kholmyanskiy - člen
Mičurinská 1, Sankt-Petrburg, Ruská federace
den vzniku členství: 11. 7. 2003 - 10. 10. 2005
od 11. 12. 2002 do 1. 12. 2003
Karel Šafář - předseda dozorčí rady
Praha 4, Otradovická 736
den vzniku členství: 29. 3. 1993 - 11. 7. 2003
den vzniku funkce: 18. 11. 2002 - 11. 7. 2003
od 11. 12. 2002 do 1. 12. 2003
Ing. Vladimír Neckář - člen
Ostrava - Poruba I, Sekaniny 1794
den vzniku členství: 18. 11. 2002 - 11. 7. 2003
od 11. 12. 2002 do 26. 5. 2009
Antonín Kostka - člen
Praha 3, Spojovací 38
den vzniku členství: 18. 11. 2002 - 28. 2. 2008
od 30. 3. 1999 do 11. 12. 2002
Ing. Jaroslava Soukupová - člen
Praha 4, Levského 3185/10
od 24. 6. 1997 do 30. 3. 1999
Ing. Jaroslava Soukupová - člen
Praha 4, Levského 3175/10
od 29. 3. 1993 do 24. 6. 1997
Petr Marx
Praha 4, Za sídlištěm 11
od 29. 3. 1993 do 11. 12. 2002
Václav Dohnal
Praha 4, Za sídlištěm 2145
od 29. 3. 1993 do 11. 12. 2002
Karel Šafář
Praha 4, Otradovická 736
Akcionáři
od 26. 2. 2016 do 16. 3. 2018
Cast Iron Foundry s.r.o., IČO: 27503658
Hradec Králové - Plotiště nad Labem, Náchodská, PSČ 503 01
od 28. 5. 2015 do 26. 2. 2016
Cast Iron Foundry s.r.o., IČO: 27503658
Hradec Králové - Plotiště nad Labem, , PSČ 503 01
od 30. 5. 2011 do 28. 5. 2015
MODŘANY Power, a.s., IČO: 49240005
Praha 4 - Modřany, Komořanská, PSČ 143 14
od 18. 8. 2010 do 30. 5. 2011
Modřanská potrubní, a.s., IČO: 49240005
Praha 4 - Modřany, Komořanská, PSČ 143 14
od 23. 4. 2003 do 15. 9. 2003
AuroraGriff GmbH
50858 Koln, Statthalterhofallee 26, Spolková republika Německo
od 14. 10. 2002 do 23. 4. 2003
ARMO spol. s r.o., IČO: 48583201
Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 143 14
Hodnocení firmy
+101
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+634

+
-
Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+245

+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+240

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+102

+
-
Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

0

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-58

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services