Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SPOFA a.s.
IČO: 49240064

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 4. 1993
Obchodní firma
od 1. 4. 1993

SPOFA a.s.

Sídlo
od 1. 4. 1993 do 29. 6. 2002
Praha 3, Husinecká 11 a
IČO
od 1. 4. 1993

49240064

DIČ

CZ49240064

Identifikátor datové schránky:g2zrism
Právní forma
od 1. 4. 1993
Akciová společnost
Spisová značka1951 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 12. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 15. 12. 1997
- vydavatelství
od 15. 12. 1997
- průzkum trhu
od 15. 12. 1997
- pronájem movitého majetku
od 15. 12. 1997
- úklidové služby
od 1. 4. 1993
- chemická a farmaceutická výroba, zejména výroba léčiv, drog, farmaceutických přípravků humánních a veterinárních, chemických výrobků pro průmysl, lékařství, hygienu, farmacii a vědu, přípravků baktericidních, fungicidních,insekticidních, desinfekčních přípravků, přípravků proti nákaze, přípravků pro konzervování prostředků k hubení škůdců a ničení rostlin, čistících prostředků, léčebných mýdel, vonných a kosmetických přípravků, látek pro kosmetiku a parfumerii, eterických olejů, trestí, extraktů a esencí, přípravků sílících a dietetických, přípravků pro ošetřování zubů a dutiny ústní, zubních výplní
od 1. 4. 1993
- a protéz, náplastí,obvazových a šicích materiálů pro chirurgii, diagnostik a jedů a strojené vody minerální a výroba dalších výrobků pro účely zdravotnictví, léčby humánní a veterinární, hygieny a ekologie
od 1. 4. 1993
- výroba kosmetických, čistících a obdobných výrobků
od 1. 4. 1993
- výroba přístrojů, nástrojů ochranných prostředků a pomůcek pro zdravotnické, léčebné, hygienické a ekologické účely, výroba nealkoholických nápojů včetně minerálních vod, výzkum, vývoj a komerční využívání nových technologií, technické a obchodní činnosti a služby, činnosti v oblasti průmyslových práv, licencí, informací a marketingu
Ostatní skutečnosti
od 14. 8. 2008
- Valná hromada konaná dne 7.července 2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu na částku ve výši 278.707.200,- Kč takto: -Důvodem zvýšení je částečná úhrada celkové účetní ztráty společnosti: -Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 174.192.000,- Kč na základní kapitál 278.707.200,- Kč, tj. o částku ve výši 104.515.200,- Kč, slovy: jedno sto čtyři miliony pět set patnáct tisíc dvě stě korun českých, -Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští s omezením do výše dvojnásobku zvyšované částky. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady, - Upisuje se 174.192 kmenové akcie, ve formě na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 600,- Kč za jednu akcii. Emisní kurz nově vydaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. -Přednostní právo na upisování akcií mohou akcionáři vykonat v provozovně společnosti Praha 9, Poděbradská 5 do patnácti dnů ode dne, kdy společnost uveřejní výzvu k upisování akcií v deníku Hospodářské noviny, a to v pracovní dny od 9.00 do 11.00 hodin. Představenstvo společnosti je povinno uveřejnit výzvu k upisování akcií do patnácti dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Akcionáři mohou při výkonu přednostního práva na upisování akci í upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 600,- Kč, formě na majitele, listinné podobě za emisní kurz 600,- Kč, upisovat lze pouze celé akcie. -Akcie, které nebudou akcionáři upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání zájemci, a to společnosti ValFarm a.s., se sídlem Ratíškovice, Rohatecká 430, IČ: 649 49 770. -Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí šedesát dnů ode dne, kdy skončí lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Zájemce ValFarm a.s. upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsán í akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je zájemci ValFarm a.s. poskytnuta lhůta patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií d o patnácti dnů od jejich upsání na zvláštní bankovní účet společnosti č. 19-6071xxxx. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo. -Připouští se možnost, aby zájemce ValFarm a.s. započetl své peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií zájemcem ValFarm a.s. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena do sedmi dnů o de dne, kdy zájemce ValFarm a.s. upsal akcie. K započtení může zájemce ValFarm a.s. použít pouze pohledávku ve výši 56.220.290,61 Kč, představující nevrácené zůstatky jednotlivých peněžitých půjček, poskytnutých společnosti v letech 1999 až 2008 původním i věřiteli Mgr. Vlastimilem Valentou, Milanem Tomanem a SUPRA, akciová společnost, na základě smluv o půjčce ze dne 23.8.1999, 15.4.2002 a 22.11.2002 a to k 31.12.2005, přičemž společnost uznala dluh odpovídajcí pohledávce co do důvodu a výše. -Připouští se možnost, aby akcionář REMEVON, a.s. se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 1588/4, IČ: 282 09 605 započetl své peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií akcionářem REMEVON, a.s. S mlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena do sedmi dnů ode dne, kdy akcionář REMEVON, a.s. upsal akcie. K započtení může akcionář REMEVON, a.s. použít pouze pohledávku ve výši 130.464545,80 Kč, představující nevrácené zůstatky jednotlivých peněžitý ch půjček, poskytnutých společnosti v letech 2004 až 2008 původním věřitelem Mgr. Vlastimilem Valentou na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.4.2004 a to k 31.12.2007, přičemž společnost uznala dluh odpovídající této pohledávce co do důvodu a výše.
od 15. 12. 1999 do 5. 1. 2000
- Usnesením valné hromady, konané dne 15.10.1999, bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění na 174,192.000,-Kč, a to úpisem 26.000 nových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč v podobě zaknihovaných cených papírů evidovaných u SCP Praha, předem vybraným zájemcem. Místem úpisu nových akcií bude sekretariát generálního ředitelství společnosti na adrese Praha 9, Poděbradská 5. Lhůta pro úpis akcií valnou hromadou předem určenému zájemci bude 14 dnů od data, kdy od představenstva společnosti obdrží výzvu k úpisu akcií. Představenstvo společnosti má povinnost vyzvat předem určeného zájemce k úpisu akcií nejpozději do 10 dnů od data nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově vydaných akcií je 1:1, t.j. 1 akcie za každých 1.000,-Kč vkládané pohledávky. Přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií se vylučuje.
od 1. 4. 1993
- Založení společnosti: akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku SPOFA Pharmaceutica s.p., Léčiva s.p. závod 04 Vysočany ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 4. 1993
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 15.3.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 4. 1993
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPOFA Pharmaceutica s.p., Léčiva s.p. závod Vysočany.
od 1. 4. 1993 do 4. 12. 2000
- 1 ks akcie na jméno po 1000,-Kč jmenovité hodnoty s omezením převodu na třetí osobu a se zvláštními právy vymezenými ve stanovách společnosti.
Kapitál
od 5. 1. 2000
Základní kapitál 174 192 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 12. 1999 do 5. 1. 2000
Základní kapitál 148 192 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 12. 1993 do 15. 12. 1999
Základní kapitál 148 192 000 Kč
od 1. 4. 1993 do 8. 12. 1993
Základní kapitál 142 180 000 Kč
od 30. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 174 192.
od 30. 11. 2002
Podoba akcií: listinná Převoditelnost akcie: neobchodovatelné na veřejných trzích
od 4. 12. 2000 do 30. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 174 192.
od 4. 12. 2000 do 30. 11. 2002
Podoba akcií: zaknihovaná Převoditelnost akcie: neobchodovatelné na veřejných trzích
od 5. 1. 2000 do 4. 12. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 174 191.
od 19. 1. 1994 do 5. 1. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 148 191.
od 8. 12. 1993 do 19. 1. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 481 912.
od 8. 12. 1993 do 4. 12. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 1. 4. 1993 do 8. 12. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 1. 4. 1993 do 8. 12. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 142 179.
Statutární orgán
od 27. 2. 2017
Ing. VLASTIMIL VALENTA - předseda představenstva
Vacenovice, K Cihelně, PSČ 696 06
den vzniku členství: 18. 7. 2007
den vzniku funkce: 1. 6. 2008
od 29. 4. 2016 do 27. 2. 2017
Ing. VLASTIMIL VALENTA - předseda představenstva
Vacenovice, , PSČ 696 06
den vzniku členství: 18. 7. 2007
den vzniku funkce: 1. 6. 2008
od 17. 7. 2015 do 29. 4. 2016
Ing. VLASTIMIL VALENTA - předseda představenstva
Ratíškovice, Řádky, PSČ 696 02
den vzniku členství: 18. 7. 2007
den vzniku funkce: 1. 6. 2008
od 3. 10. 2013
JUDr. LADISLAV KRATOCHVÍL - místopředseda představenstva
Veselí nad Moravou, Rybníček, PSČ 698 01
den vzniku členství: 21. 10. 2003
den vzniku funkce: 1. 6. 2008
od 10. 8. 2013
Mgr. PETRA BÁBÍČKOVÁ - člen představenstva
Vracov, Kučovanská, PSČ 696 42
den vzniku členství: 18. 7. 2007
od 14. 8. 2008 do 14. 8. 2008
Mgr. Lucie Čáslavová - člen představenstva
Vacenovice, 679, PSČ 696 06
den vzniku členství: 1. 6. 2008 - 7. 7. 2008
od 14. 8. 2008 do 3. 10. 2013
JUDr. Ladislav Kratochvíl - místopředseda představenstva
Veselí nad Moravou, Rybníček 80, PSČ 698 01
den vzniku členství: 21. 10. 2003
den vzniku funkce: 1. 6. 2008
od 14. 8. 2008 do 17. 7. 2015
Ing. Vlastimil Valenta - předseda představenstva
Ratíškovice, 183, PSČ 696 02
den vzniku členství: 18. 7. 2007
den vzniku funkce: 1. 6. 2008
od 22. 1. 2008 do 14. 8. 2008
Ing. Vlastimil Valenta - člen představenstva
Ratíškovice, 183, PSČ 696 02
den vzniku členství: 18. 7. 2007
od 22. 1. 2008 do 10. 8. 2013
Mgr. Petra Bábíčková - člen představenstva
Vracov, Kučovanská 1629, PSČ 696 42
den vzniku členství: 18. 7. 2007
od 17. 3. 2004 do 17. 3. 2004
JUDr. Ladislav Kratochvíl - místopředseda
Veselí nad Moravou, Rybníček 80, PSČ 698 01
den vzniku členství: 21. 10. 2003
den vzniku funkce: 21. 10. 2003
od 17. 3. 2004 do 17. 3. 2004
Dr. Ing. Jaromír Klančík - Předseda představenstva
Praha 10, Mečíková 2854/4
den vzniku členství: 1. 6. 2002
den vzniku funkce: 1. 7. 2003
od 17. 3. 2004 do 22. 1. 2008
Dr. Ing. Jaromír Klančík - místopředseda představenstva
Praha 10, Mečíková 2854/4
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 18. 7. 2007
den vzniku funkce: 17. 2. 2004 - 17. 2. 2004
od 17. 3. 2004 do 14. 8. 2008
Mgr. Vlastimil Valenta - předseda představenstva
Ratíškovice, Múdrá 1247, PSČ 696 02
den vzniku členství: 17. 2. 2004 - 31. 5. 2008
den vzniku funkce: 17. 2. 2004 - 31. 5. 2008
od 17. 3. 2004 do 14. 8. 2008
JUDr. Ladislav Kratochvíl - člen představenstva
Veselí nad Moravou, Rybníček 80, PSČ 698 01
den vzniku členství: 21. 10. 2003
den vzniku funkce: 21. 10. 2003 - 17. 2. 2004
od 14. 1. 2004 do 17. 3. 2004
Dr. Ing. Jaromír Klančík - Předseda představenstva
Praha 10, Mečíková 2854/4
den vzniku členství: 1. 6. 2002
den vzniku funkce: 1. 7. 2003
od 14. 1. 2004 do 22. 1. 2008
ing. Jitka Šturmová - člen představenstva
Praha 5, Dreyerova 596
den vzniku členství: 1. 12. 2002 - 18. 7. 2007
od 8. 10. 2002 do 14. 1. 2004
JUDr. Ladislav Kratochvíl - Předseda představenstva
Veselí nad Moravou, Rybníček 80, PSČ 698 01
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 30. 6. 2003
den vzniku funkce: 4. 6. 2002 - 30. 6. 2003
od 8. 10. 2002 do 14. 1. 2004
ing. Pavel Vetlý - Místopředseda představenstva
Praha 9, Cíglerova 1075, PSČ 198 00
den vzniku funkce: 4. 6. 2002 - 30. 6. 2003
od 8. 10. 2002 do 14. 1. 2004
Dr. Ing. Jaromír Klančík - Člen představenstva
Praha 10, Mečíková 2854/4
den vzniku členství: 1. 6. 2002
od 4. 12. 2000 do 8. 10. 2002
Ing. Pavel Vetlý - předseda představenstva
Praha 9 - Černý Most, Cíglerova 1075/2
den vzniku členství: 30. 9. 1998
den vzniku funkce: 30. 9. 1998 - 31. 5. 2002
od 7. 4. 1999 do 4. 12. 2000
Ing. Pavel Vetlý - předseda představenstva
Smržovka, Sportovní 1296, PSČ 468 51
od 7. 4. 1999 do 8. 10. 2002
Robert Čáslava - člen
Vacenovice, Vacenovice 679, PSČ 696 06
den vzniku členství: 16. 10. 1998
od 7. 4. 1999 do 8. 10. 2002
JUDr. Marie Dykastová - místopředseda představenstva
Praha 10, Madridská 2/819
den vzniku členství: 14. 9. 1998
den vzniku funkce: 19. 10. 1998 - 31. 5. 2002
od 15. 12. 1997 do 7. 4. 1999
Vladimír Burian - předseda
Praha 9, Manželů Dostálových 1215
od 15. 12. 1997 do 7. 4. 1999
Dr. Ivan Oliva - místopředseda
Praha 6, K Lánu 498/6
od 12. 9. 1997 do 15. 12. 1997
Mgr. Milan Krojidlo, CSc - člen
Praha 10, Ke Strašnické 78/12
od 12. 9. 1997 do 7. 4. 1999
Ing. Richard Doležal - člen
Sezimovo Ústí, Svépomoc 660
od 20. 12. 1995 do 12. 9. 1997
Roman Čakon - člen
Jablonec nad Nisou, Liberecká 37
od 20. 12. 1995 do 12. 9. 1997
JUDr. Tomáš Uzel - člen
Praha 4, Mezivrší 1447/33
od 20. 12. 1995 do 15. 12. 1997
Ing. Jiří Hrbáček - člen
Praha 4, K tůni 773/1
od 14. 7. 1994 do 20. 12. 1995
ing. Zdeňka Kosnarová - člen představenstva
Praha 4, Pertoldova 3380
od 8. 12. 1993 do 14. 7. 1994
ing. Jiří Cenek - člen představenstva
Praha 9, Travná 1201
od 1. 4. 1993 do 20. 10. 1994
ing. Petr Šimek - člen představenstva
Praha 1, Nerudova 13
od 1. 4. 1993 do 20. 12. 1995
Ludmila Kosová - člen představenstva
Úvaly u Prahy, Klostermannova 635
od 1. 4. 1993 do 20. 12. 1995
Mgr. Milan Krojidlo, CSc. - člen představenstva
Praha 10, Starostrašnická 78/12
od 1. 4. 1993 do 20. 12. 1995
ing. Petr Zvolánek - člen představenstva
Praha 10, Tolstého 8/456
od 1. 4. 1993 do 20. 12. 1995
ing. Jaromír Klančík - člen představenstva
Praha 6, Na Petynce 845/40
od 1. 4. 1993 do 15. 12. 1997
ing. Pavel Neduchal - člen představenstva
Praha 4, Hekrova 809
od 1. 4. 1993 do 8. 10. 2002
RNDr. Ludmila Honzáková - člen představenstva
Praha 1, Maislova 21
den vzniku členství: 1. 4. 1993
od 14. 8. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 26. 7. 2005 do 14. 8. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenekj ménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo ostatní tři členové představenstva společně.
od 17. 3. 2004 do 26. 7. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenekj ménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 4. 12. 2000 do 17. 3. 2004
Jménem společnosti jedná navenek v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda, místopředseda nebo člen představenstva způsobem, jakým jsou oprávněni za společnost podepisovat. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společně.
od 15. 12. 1997 do 4. 12. 2000
Způsob jednání a podepisování za společnost : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány buď společně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje buď předseda a místopředseda představenstva, nebo předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Činí tak způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 20. 12. 1995 do 15. 12. 1997
Zastupování a podepisování za společnost: společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastno- ruční podpis s uvedením jména a funkce : a) předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo b) ředitel společnosti v rozsahu pravomocí udělených mu představenstvem nebo c) člen představenstva v rozsahu svého zmocnění
od 14. 7. 1994 do 20. 12. 1995
Zastupování a podepisování za společnost: společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Podepisování za společnost se vykonává tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: -předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva -samostatně jeden člen představenstva s uvedením data písemného zmocnění.
od 8. 12. 1993 do 14. 7. 1994
Podepisování za společnost: podepisování za společnost se vykonává tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: -předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva.
od 1. 4. 1993 do 8. 12. 1993
Způsob jednání jménem společnosti: za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 22. 1. 2008 do 14. 8. 2008
Doc. Ing. Josef Chlup, CSc. - člen dozorčí rady
Chýně, Sluneční 186, PSČ 253 01
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 31. 3. 2008
od 17. 3. 2004 do 17. 3. 2004
JUDr. Marie Dykastová - člen
Praha 10, Madridská 819/2
den vzniku členství: 11. 6. 2002 - 28. 8. 2003
od 17. 3. 2004 do 17. 3. 2004
JUDr. Ladislav Kratochvíl - člen
Veselí nad Moravou, Rybníček 80, PSČ 698 01
den vzniku členství: 28. 8. 2003 - 21. 10. 2003
od 8. 10. 2002 do 22. 1. 2008
RNDr. Ludmila Honzáková - člen
Praha 1, Maislova 21, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 31. 5. 2004
od 4. 12. 2000 do 14. 1. 2004
doc. Ing. Josef Chlup, CSc. - člen
Chýně, Sluneční 186, PSČ 253 01
den vzniku členství: 26. 9. 2000 - 30. 6. 2003
od 4. 12. 2000 do 17. 3. 2004
Pavel Dykast - člen
Praha 10, Madridská 2/819
den vzniku členství: 16. 10. 1998 - 11. 6. 2002
od 4. 12. 2000 do 17. 3. 2004
Mgr. Vlastimil Valenta - předseda dozorčí rady
Ratíškovice, 183
den vzniku členství: 29. 8. 2000 - 17. 2. 2004
den vzniku funkce: 29. 8. 2000 - 17. 2. 2004
od 7. 4. 1999 do 4. 12. 2000
Pavel Dykast - člen
Praha 10, Madridská 2/819
od 7. 4. 1999 do 14. 8. 2008
Prof. MUDr. Otto Schück, DrSc - člen
Praha 4, Kratochvílova 4
den vzniku členství: 16. 10. 1998
od 15. 12. 1997
Marcel Moser - člen
Praha 10, Livornská 447
den vzniku členství: 4. 6. 1997
od 12. 9. 1997 do 7. 4. 1999
Prof. Ing. Vladimír Krumphanzl, DsSc - člen
Praha 6, Na Hubálce 10
od 12. 9. 1997 do 7. 4. 1999
Ing. Jaroslav Tyšler - člen
Praha 5, Na Farkáně III/32
od 20. 12. 1995 do 12. 9. 1997
Dr. Olga Hrnčířová - člen
Praha 4, Plevenská 3113
od 20. 12. 1995 do 12. 9. 1997
Ing. Jiří Král - člen
Praha 10, Veronské nám. 337
od 14. 7. 1994 do 20. 12. 1995
Otokar Pirchan
Praha 10, Ke Strašnické 52/22
od 1. 4. 1993 do 8. 12. 1993
RnDr. Martin Flégl, CSc.
Praha 2, Zábojova 6
od 1. 4. 1993 do 20. 12. 1995
Pavel Huttl
Praha 2, U Kanálky 3
od 1. 4. 1993 do 20. 12. 1995
ing. Bořek Musil
Mnichovice, Jiráskova 583
od 1. 4. 1993 do 20. 12. 1995
Prof.MUDr. Jan Švihovec, DrSC
Praha 6, nám. Nad Šárkou
od 1. 4. 1993 do 15. 12. 1997
Zdeněk Čihák
Praha 4, Stříbrského 683
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkázal ombudsman Havlíčkovi

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkázal ombudsman Havlíčkovi

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Komerční banka 2 802,63 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+211
+
-
2.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+128
+
-
3.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

-21
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-75
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-371
+
-

Články na Heroine.cz

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services