OK STS Toužim, a.s.
IČO: 49790331

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 1994

OK STS Toužim, a.s.

Sídlo
od 9. 9. 2013 do 9. 5. 2014
Toužim, Žlutická , PSČ 364 01
od 1. 1. 1994 do 9. 9. 2013
Toužim, Žlutická 430
IČO
od 1. 1. 1994

49790331

DIČ

CZ49790331

Identifikátor datové schránky:a3prpgj
Právní forma
od 1. 1. 1994 do
Akciová společnost
Spisová značka386 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 9. 5. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 5. 2014
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 9. 5. 2014
- Truhlářství, podlahářství
od 9. 5. 2014
- Obráběčství
od 9. 5. 2014
- Zámečnictví, nástrojářství
od 9. 5. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 9. 5. 2014
- Klempířství a oprava karoserií
od 28. 12. 2007
- vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 4. 1. 2005
- opravy silničních vozidel
od 4. 1. 2005
- hostinská činnost
od 4. 1. 2005 do 9. 5. 2014
- kovoobráběčství
od 4. 1. 2005 do 9. 5. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 4. 1. 2005 do 9. 5. 2014
- opravy pracovních strojů
od 4. 1. 2005 do 9. 5. 2014
- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 8. 10. 1999 do 28. 12. 2007
- vedení účetnictví
od 8. 10. 1999 do 9. 5. 2014
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 28. 1. 1998 do 4. 1. 2005
- opravy motorových vozidel
od 28. 1. 1998 do 9. 5. 2014
- opravy karoserií
od 28. 1. 1998 do 9. 5. 2014
- opravy ostatních dopravních prostředků
od 28. 1. 1998 do 9. 5. 2014
- výroba silničních vozidel
od 14. 9. 1995 do 4. 1. 2005
- hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích
od 14. 9. 1995 do 9. 5. 2014
- ubytovací služby v režimu živnosti volné
od 14. 9. 1995 do 9. 5. 2014
- pronájem motorových vozidel
od 8. 2. 1995 do 9. 5. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
od 1. 1. 1994 do 4. 1. 2005
- kovoobrábění
od 1. 1. 1994 do 4. 1. 2005
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 1. 1. 1994 do 4. 1. 2005
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994 do 4. 1. 2005
- ubytovací služby, včetně provozování hostinské činnosti
od 1. 1. 1994 do 4. 1. 2005
- výkony a služby v souvislosti se zemědělskou, rostlinnou výrobou, sklizňové práce
od 1. 1. 1994 do 9. 5. 2014
- zámečnictví
od 1. 1. 1994 do 9. 5. 2014
- pronájem bytových a nebytových prostor se zařízením
od 1. 1. 1994 do 9. 5. 2014
- truhlářství
od 1. 1. 1994 do 9. 5. 2014
- zemní práce
Ostatní skutečnosti
od 9. 5. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 9. 5. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 9. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 9. 9. 2013 do 9. 5. 2014
- Mimořádná valná hormada obchodní společnosti OK STS Toužim, a.s. konaná dne 27. 8. 2013 přijala toto usnesení o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře: (1) Společnost OK SeTeS Karlovy Vary, společnost s ručením omezeným, se sídlem Jenišov čp. 88, PSČ 362 11, IČ: 635 07 803, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6615 (dále jen „Hlavní akcionář“), která je v souladu s ustanovením § 183i odst.1 písm. a) a písm. b) obchodního zákoníku hlavním akcionářem společnosti OK STS Toužim, a.s., se sídlem Toužim, Žlutická 430, IČ: 497 90 331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, v ložka 386 (dále jen „Společnost“), osvědčila, že je vlastníkem 55321 (slovy: padesát pět tisíc tři sta dvacet jedna) kusů kmenových akcií znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, které jsou emitovány v listinné podobě Společnosti, tzn., že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,773% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 96,773% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Dané skutečnosti osvědčil Hlavní akcioná ř, a to jak ke dni doručení žádosti Společnosti o svolání valné hromady, tak též při konání této mimořádné valné hromady společnosti. (2) Valná hromada schvaluje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněných akcionáři Společnosti, odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlas tnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. (3) Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za jimi vlastněné akcie vydané Společnosti protiplnění ve výši 7.285,-Kč (sedm tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Přiměřenost nav ržené výše protiplnění je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1714-42/2013 ze dne 15. 7. 2013, vypracovaným společností INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 162 00, IČ: 442 66 154, podle něhož znalec považuje jako hodnotu přiměřeného protiplnění za jednu akcii vydanou Společností o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč částku ve výši 7.285,-Kč (slovy: sedm tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých). (4) Dosavadní menšinoví akcionáři, jako vlastníci akcií vydaných Společností (dále jen „Akcie“), resp. zástavní věřitelé (dále jen „Oprávněné osoby“), předloží v souladu s ustanovením § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku Akcie do 30 (třiceti) dnů ode Dne přechodu společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „Ban ka“), která byla Společností pověřena, aby výhradně na pracovišti Banky na adrese Praha 5, Radlická 333/150, útvar Back office podílových fondů a výplat v pracovní dny takto: pondělí až čtvrtek od 9,00 do 16,00 hod, v pátek od 9,00 do 14,00 hod. za Společnost a jejím jménem přebírala Akcie. Akcie, které nebudou předloženy do jednoho měsíce ode Dne přechodu, případně v dodatečné lhůtě určené Společností podle § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, prohlásí představenstvo Společnosti za neplatné postupem podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Při převzetí akcií Banka vydá každému akcionáři písemné potvrzení o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. (5) Hlavní akcionář poskytne Oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne předání akcií Bance. Výplatou protiplnění Hlavní akcionář pověřil Banku, u níž přede dnem konání složi l ve smyslu ustanovení § 183i odst.5 obchodního zákoníku peněžní prostředky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění. (6) Notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady, jehož přílohou je znalecký posudek o výši protiplnění, bude uložen v sídle Společnosti k nahlédnutí dle § 183l odst.2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin .
Kapitál
od
Základní kapitál 57 166 000 Kč
od 9. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 57 166.
od 9. 5. 2014
Převoditelnost akcií je omezena a podmíněna podle čl. 10 stanov společnosti předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 9. 9. 2013 do 9. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 57 166.
od 9. 9. 2013 do 9. 5. 2014
Převoditelnost akcií není omezena.
od 10. 12. 2003 do 9. 9. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 57 166.
od 10. 12. 2003 do 9. 9. 2013
v listinné podobě, neregistrované
od 1. 1. 1994 do 10. 12. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 57 166.
Statutární orgán
od 9. 5. 2014
Ing. LIBOR MILLER - předseda představenstva
Plzeň - Bolevec, Studentská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 18. 4. 2014
den vzniku funkce: 18. 4. 2014
od 9. 5. 2014
Ing. PAVEL KOVAŘÍK - místopředseda představenstva
Toužim, Karlovarská, PSČ 364 01
den vzniku členství: 18. 4. 2014
den vzniku funkce: 18. 4. 2014
od 9. 5. 2014
Ing. JIŘÍ SKALA - člen představenstva
Toužim, Žlutická, PSČ 364 01
den vzniku členství: 18. 4. 2014
od 9. 5. 2014
PAVEL KUBERA - člen představenstva
Karlovy Vary - Tašovice, Závodní, PSČ 360 18
den vzniku členství: 18. 4. 2014
od 9. 5. 2014
JAN MACURA - člen představenstva
Toužim, Tepelská, PSČ 364 01
den vzniku členství: 18. 4. 2014
od 2. 2. 2014 do 9. 5. 2014
LIBOR MILLER - člen představenstva
Plzeň - Bolevec, Studentská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 26. 6. 2009 - 17. 4. 2014
od 9. 9. 2013 do 2. 2. 2014
LIBOR MILLER - člen představenstva
Beroun - Beroun-Centrum, Náměstí Joachima Barranda, PSČ 266 01
den vzniku členství: 26. 6. 2009 - 17. 4. 2014
od 8. 9. 2009 do 9. 9. 2013
Ing. Libor Miller - člen představenstva
Beroun, Biřická 52, PSČ 266 01
den vzniku členství: 26. 6. 2009 - 17. 4. 2014
od 8. 9. 2009 do 9. 5. 2014
Ing. Pavel Kovařík - předseda představenstva
Toužim, Karlovarská 347, PSČ 364 01
den vzniku členství: 26. 6. 2009 - 17. 4. 2014
den vzniku funkce: 26. 6. 2009 - 17. 4. 2014
od 8. 9. 2009 do 9. 5. 2014
Ing. Jiří Skala - místopředseda představenstva
Toužim, Žlutická 530, PSČ 364 01
den vzniku členství: 26. 6. 2009 - 17. 4. 2014
den vzniku funkce: 26. 6. 2009 - 17. 4. 2014
od 8. 9. 2009 do 9. 5. 2014
Jan Macura - člen představenstva
Toužim, Tepelská 171, PSČ 364 01
den vzniku členství: 26. 6. 2009 - 17. 4. 2014
od 8. 9. 2009 do 9. 5. 2014
Pavel Kubera - člen představenstva
Karlovy Vary, Závodní 165, PSČ 360 18
den vzniku členství: 26. 6. 2009 - 17. 4. 2014
od 4. 1. 2005 do 8. 9. 2009
Ing. Pavel Kovařík - předseda představenstva
Toužim, Karlovarská 347, PSČ 364 01
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 26. 6. 2009
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 26. 6. 2009
od 4. 1. 2005 do 8. 9. 2009
Ing. Jiří Skala - místopředseda představenstva
Toužim, Žlutická 530, PSČ 364 01
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 26. 6. 2009
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 26. 6. 2009
od 4. 1. 2005 do 8. 9. 2009
Jan Macura - člen představenstva
Toužim, Tepelská 171, PSČ 364 01
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 26. 6. 2009
od 4. 1. 2005 do 8. 9. 2009
Pavel Kubera - člen představenstva
Karlovy Vary, Závodní 165, PSČ 360 18
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 26. 6. 2009
od 4. 1. 2005 do 8. 9. 2009
Ing. Libor Miller - člen představenstva
Beroun, Biřická 52, PSČ 266 01
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 26. 6. 2009
od 27. 4. 2004 do 4. 1. 2005
Ing. Jiří Skala - člen představenstva
Toužim, Žlutická 530, PSČ 364 01
od 27. 4. 2004 do 4. 1. 2005
Jan Macura - člen představenstva
Toužim, Tepelská 171, PSČ 364 01
od 18. 12. 2003 do 4. 1. 2005
Ing. Libor Miller - člen představenstva
Beroun, Biřická 52, PSČ 266 01
den vzniku členství: 27. 6. 2003 - 25. 6. 2004
od 25. 4. 2003 do 18. 12. 2003
Aleš Kubera - člen představenstva
Toužim, Pod Brankou 210, PSČ 364 01
den vzniku členství: 16. 1. 2003 - 27. 6. 2003
od 28. 12. 2001 do 25. 4. 2003
Vitalij Miller - člen představenstva
Toužim, Sídliště 445, PSČ 364 01
od 28. 12. 2001 do 27. 4. 2004
Ing. Jiří Skala - člen představenstva
Toužim, Sídliště 454, PSČ 364 01
od 28. 12. 2001 do 27. 4. 2004
Jan Macura - člen představenstva
Toužim, Sídliště 457, PSČ 364 01
od 28. 12. 2001 do 4. 1. 2005
Ing. Pavel Kovařík - člen představenstva
Toužim, Karlovarská 347, PSČ 364 01
od 28. 12. 2001 do 4. 1. 2005
Pavel Kubera - člen představenstva
Karlovy Vary, Závodní 165, PSČ 360 18
od 14. 9. 1995 do 28. 12. 2001
Pavel Kubera - člen představenstva
Karlovy Vary, část Tašovice, Závodní 165
od 14. 9. 1995 do 28. 12. 2001
Jan Macura - člen představenstva
Toužim, Sídliště 457
od 14. 9. 1995 do 28. 12. 2001
Vitalij Miller - člen představenstva
Toužim, Sídliště 445
od 14. 9. 1995 do 28. 12. 2001
ing. Jiří Skala - člen představenstva
Toužim, Sídliště 454
od 1. 1. 1994 do 14. 9. 1995
Ing. Jiří Hoza - člen představenstva
Toužim, Sídliště 461
od 1. 1. 1994 do 14. 9. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 14. 9. 1995
Ing. Jiří Skala - člen představenstva
Krásné Údolí, 65
od 1. 1. 1994 do 14. 9. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 28. 12. 2001
Ing. Pavel Kovařík - člen představenstva
Toužim, Karlovarská 374
od 1. 1. 1994 do 28. 12. 2001
- r.č. xxxx
od 9. 5. 2014
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek společně dva členové představenstva.
od 14. 9. 1995 do 9. 5. 2014
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo, a to společně alespoň dva členové představenstva nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna, b) podepisování - za společnost podepisují společně alespoň dva členové představenstva nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis.
od 1. 1. 1994 do 14. 9. 1995
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda před- stavenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbý- vajícími členy představenstva. b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k na- psanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti a uvede svoji funkci
Dozorčí rada
od 14. 10. 2015
ZDENĚK POLÁČEK - člen dozorčí rady
Toužim, Na Zámecké, PSČ 364 01
den vzniku členství: 15. 10. 2009
od 9. 5. 2014
VLASTIMIL JÁNSKÝ - předseda dozorčí rady
Karlovy Vary - Doubí, Jahodová, PSČ 360 07
den vzniku členství: 18. 4. 2014
den vzniku funkce: 18. 4. 2014
od 9. 5. 2014
LENKA KOŠLEROVÁ - člen dozorčí rady
Toužim, Pod Brankou, PSČ 364 01
den vzniku členství: 18. 4. 2014
od 2. 7. 2013 do 9. 5. 2014
LENKA KOŠLEROVÁ - člen dozorčí rady
Toužim, Pod Brankou, PSČ 364 01
den vzniku členství: 24. 5. 2013 - 17. 4. 2014
od 25. 11. 2009 do 14. 10. 2015
Zdeněk Poláček - člen dozorčí rady
Toužim, Na Zámecké 500, PSČ 364 01
den vzniku členství: 15. 10. 2009
od 8. 9. 2009 do 2. 7. 2013
Ing. Miroslav Kyliánek - člen dozorčí rady
Toužim, Sídliště 461, PSČ 364 01
den vzniku členství: 26. 6. 2009 - 21. 1. 2013
od 8. 9. 2009 do 9. 5. 2014
Vlastimil Jánský - předseda dozorčí rady
Karlovy Vary, Jahodová 280, PSČ 360 07
den vzniku členství: 26. 6. 2009 - 17. 4. 2014
den vzniku funkce: 26. 6. 2009 - 17. 4. 2014
od 4. 1. 2005 do 8. 9. 2009
Vlastimil Jánský - předseda dozorčí rady
Karlovy Vary, Jahodová 280, PSČ 360 07
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 26. 6. 2009
den vzniku funkce: 5. 7. 2004 - 26. 6. 2009
od 4. 1. 2005 do 8. 9. 2009
Ing. Miroslav Kyliánek - člen dozorčí rady
Toužim, Sídliště 461, PSČ 364 01
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 26. 6. 2009
od 4. 1. 2005 do 25. 11. 2009
Jan Bosák - člen dozorčí rady
Toužim, Sídliště 416, PSČ 364 01
den vzniku členství: 2. 7. 2004 - 2. 10. 2009
od 28. 12. 2001 do 4. 1. 2005
Jan Bosák - člen dozorčí rady
Toužim, Sídliště 416, PSČ 364 01
od 28. 12. 2001 do 4. 1. 2005
Vlastimil Jánský - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Jahodová 280, PSČ 360 07
od 28. 12. 2001 do 4. 1. 2005
Ing. Miroslav Kyliánek - člen dozorčí rady
Toužim, Sídliště 461, PSČ 364 01
od 14. 9. 1995 do 28. 12. 2001
Vlastimil Jánský - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Jahodová 280
od 14. 9. 1995 do 28. 12. 2001
Jan Bosák - člen dozorčí rady
Toužim, Sídliště 416
od 1. 1. 1994 do 14. 9. 1995
Vlastimil Pajma - člen dozorčí rady
Toužim, Sídliště 457
od 1. 1. 1994 do 14. 9. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 14. 9. 1995
Zdeněk Poláček - člen dozorčí rady
Toužim, Na zámecké 499
od 1. 1. 1994 do 14. 9. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 28. 12. 2001
Ing. Miroslav Kyliánek - člen dozorčí rady
Toužim, Sídliště 461
od 1. 1. 1994 do 28. 12. 2001
- r.č. xxxx
Hodnocení firmy
-2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

21. 3. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 4 komentáře

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

Mám investovat do akciových fondů a jak velkou část majetku? Nebo bych se měl raději držet konzervativních investic či rovnou nechat peníze na spořicím účtu? Jednoduchý návod pro úplné začátečníky.

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-67
+
-
2.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-177
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-217
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-274
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-308
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
ČSOB 2 656,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,10 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Rychlá odchod z práce a podpora?
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Rychlá odchod z práce a podpora?

Otázka: Dobrý den, posledních 10 měsíců marodím a během této doby, kdy mi končila 3. letá pracovní smlouva, jsme se se zaměstnavatelem domluvili, že novou již nepodepíšeme. Nyní tedy pobírám nemocenské dávky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.