Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

STS Přeštice, a.s.
IČO: 49790358

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 23. 7. 2014

STS Přeštice, a.s.

od 1. 1. 1994 do 23. 7. 2014

SERVISNÍ TECHNIKA a SLUŽBY Přeštice, a.s.

Sídlo
IČO
od 1. 1. 1994

49790358

Identifikátor datové schránky:xp2f9dk
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka388 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 12. 10. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 6. 2003 do 8. 11. 2006
- hostinská činnost
od 4. 6. 2003 do 8. 11. 2006
- přípravné práce pro stavby
od 4. 6. 2003 do 12. 10. 2011
- zámečnictví
od 4. 6. 2003 do 12. 10. 2011
- kovoobráběčství
od 4. 6. 2003 do 12. 10. 2011
- silniční motorová doprava nákladní nákladní vnitrostátní doprava do 3,5 t celkové hmotnosti nákladní vnitrostátní doprava nad 3,5 t celkové hmotnosti nákladní mezinárodní doprava do 3,5 t celkové hmotnosti
od 4. 6. 2003 do 12. 10. 2011
- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 4. 6. 2003 do 12. 10. 2011
- velkoobchod
od 4. 6. 2003 do 12. 10. 2011
- specializovaný maloobchod
od 4. 6. 2003 do 12. 10. 2011
- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 4. 6. 2003 do 12. 10. 2011
- zprostředkování obchodu
od 4. 6. 2003 do 12. 10. 2011
- opravy silničních vozidel
od 4. 6. 2003 do 12. 10. 2011
- opravy ostatních dopravních prostředků
od 4. 6. 2003 do 12. 10. 2011
- opravy pracovních strojů
od 4. 6. 2003 do 12. 10. 2011
- výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 1. 1. 1994 do 4. 6. 2003
- projektová činnost v investiční výstavbě
od 1. 1. 1994 do 4. 6. 2003
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 1. 1. 1994 do 4. 6. 2003
- opravy motorových vozidel
od 1. 1. 1994 do 4. 6. 2003
- zemní a meliorační práce - práce s mechanizačními prostředky
od 1. 1. 1994 do 4. 6. 2003
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994 do 4. 6. 2003
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
od 1. 1. 1994 do 4. 6. 2003
- hostinská činnost - provoz závodní kuchyně
od 1. 1. 1994 do 12. 10. 2011
- zámečnictví
Ostatní skutečnosti
od 29. 6. 2018
- Zapisuje se usnesení obsahující rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích přijaté rozhodnutím řádné valné hromady společnosti dne 26.6.2018 , ve formě notářského zápisu JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, z téhož dne, č. NZ 362/2018, N 329/2018, v rámci bodů programu číslo 7. a 8. programu: Usnesení k bodu 7. pořadu jednání řádné valné hromady Seznámení akcionářů s oznámením hlavního akcionáře o vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % (slovy: devadesát procent) jejího základního kapitálu a s nimiž je spojen alespoň 90 % (slovy: devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve společnosti (dále jen hlavní akcionář) a jeho návrhem na přechod všech ostatních akcí na tohoto akcionáře, uvedení výše protiplnění a lhůty pro jeho poskytnutí, uvedení zá věrů znaleckého posudku a vyjádření se k výši protiplnění, informace o předání peněžních prostředků potřebných k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry Valná hromada společnosti 1. určuje, že hlavním akcionářem společnosti STS Přeštice, a.s., se sídlem Přeštice, Husova 380, PSČ: 334 11, IČO: 497 90 358, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 388 ve smyslu ustanovení § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále též zákon o obchodních korporacích nebo ZOK/ je pan Vasko Rukov, bytem K vrchu 95, 273 61 Velká Dobrá, nar. 14.07.1961 (dále též Vasko Rukov), který je vlastníkem a vykonává h lasovací právo k jedné hromadné akcii společnosti STS Přeštice, a.s. č. 011 nahrazující kmenové akcie v počtu 69.229 (slovy: šedesát devět tisíc dvě stě dvacet devět) kusů o jmenovité hodnotě 245,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět korun českých) vydaných j ako cenný papír ve formě na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,03864 % (slovy: devadesát devět celých tři tisíce osm set šedesát čtyři statisícin procenta) základního kapitálu společnosti STS Přeštice, a.s., a s nimiž je spojen 99,03864 % ( slovy: devadesát devět celých tři tisíce osm set šedesát čtyři statisícin procenta) podíl na hlasovacích právech ve společnosti STS Přeštice, a.s. Skutečnost, že pan Vasko Rukov je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 375 ZOK byla osvědčena společn osti STS Přeštice, a.s. předložením jedné hromadné akcie společnosti STS Přeštice, a.s. nahrazující 69.229 (slovy: šedesát devět tisíc dvě stě dvacet devět) kusů kmenových akcií STS Přeštice, a.s., znějících na jméno vydaných jako cenný papír, každá z akc ií o jmenovité hodnotě 245,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět korun českých), přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno prohlášení společnosti STS Přeštice, a.s., z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 375 ZOK, a současně vyplývá ze shodn ých údajů uvedených v seznamu akcionářů společnosti STS Přeštice, a.s.; 2. určuje, že pan Vasko Rukov jako hlavní akcionář společnosti STS Přeštice, a.s. požadující přechod všech akcií společnosti STS Přeštice, a.s. na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 ZOK poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti STS Přeštice, a. s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též Oprávněné osoby) protiplnění ve výši 235,- Kč (slovy: dvě stě třicet pět korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno vydanou jako cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 245,- Kč ( slovy: dvě stě čtyřicet pět korun českých). Menšinovým akcionářem se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí všichni akcionáři společnosti STS Přeštice, a.s. kromě hlavního akcionáře této společnosti. Lhůta k poskytnutí protiplnění se určuje tak, že právo na z aplacení protiplnění vzniká dosavadním vlastníkům akcií jejich předáním společnosti STS Přeštice, a.s. dle ustanovení § 387 ZOK, a to ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím společnosti STS Přeštice, a.s. menšinových akcionářů na hlavníh o akcionáře. Pověřená osoba poskytne Oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, a to po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií společnos ti STS Přeštice, a.s. k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnickéh o práva zaniklo. Osobou pověřenou hlavním akcionářem k provedení výplaty protiplnění je obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Brno, Žabovřesky, Veveří 3163/111, PSČ: 616 00, IČO: 277 584 19, přičemž společnost je zapsána v ob chodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 5249 (dále jen Obchodník s cennými papíry). Valná hromada dále konstatuje, že protiplnění Oprávněným osobám bude vyplaceno pověřeným Obchodníkem s cennými papíry formou bankovního převodu na úče t, který Oprávněná osoba Obchodníkovi s cennými papíry sdělí písemně, nebo formou poštovní poukázky doručené na adresu Oprávněné osoby, kterou tato osoba sdělí buď Obchodníkovi s cennými papíry, nebo společnosti STS Přeštice, a.s. písemně; při podpisu pís emného oznámení musí toto oznámení Oprávněná osoba podepsat před Obchodníkem s cennými papíry, nebo musí být podpis Oprávněné osoby na oznámení (účtu nebo adresy pro doručení poštovní poukázky) úředně ověřen; protiplnění bude Obchodníkem s cennými papíry vyplaceno v souladu s ustanovením § 389 odst. 1 ZOK až po předání akcií společnosti STS Přeštice, a.s. jako cenných papírů Oprávněnou osobou společnosti STS Přeštice, a.s. 3. konstatuje, že přiměřenost navržené výše protiplnění byla doložena posudkem znalce Ing. Ivany Prchalové Heřboltové, CSc., MSc. č. 818-10/18 ze dne 30.04. 2018, dle kterého výše protiplnění určená hlavním akcionářem, a to panem Vasko Rukovem v rámci prá va nuceného přechodu účastnických cenných papírů dle ustanovení § 375 a násl. ZOK ve výši částky 235,- Kč (slovy: dvě stě třicet pět korun českých) za 1 akcii o jmenovité hodnotě 245,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět korun českých) znějící na jméno, vydan ou jako cenný papír, je přiměřená. Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu likvidační hodnoty. K výše uvedené částce navrženého protiplnění za jednu akcii společnosti STS Přeštice, a.s. dospěl uvedený znalec shodně s hlavním akcionářem; 4. konstatuje, že představenstvo společnosti STS Přeštice, a.s. projednalo přiměřenost navrženého protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši navrženého protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou ve smyslu ustanovení § 376 a 377 ZOK tak, že výše navrženého protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 376 odst. 2 ZOK je přiměřená hodnotě akcií ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK; 5. konstatuje, že hlavní akcionář společnosti STS Přeštice, a.s., pan Vasko Rukov, předložil společnosti STS Přeštice, a.s. písemné prohlášení vystavené Obchodníkem s cennými papíry, ze kterého vyplývá, že pan Vasko Rukov předal Obchodníkovi s cennými pap íry přede dnem konání této řádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení Obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady. Usnesení k bodu 8. pořadu jednání řádné valné hromady Rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na osobu hlavního akcionáře podle ustanovení § 375 a 382 ZOK Valná hromada společnosti 1. rozhoduje v souladu s ustanovením § 375 a 382 ZOK o přechodu všech účastnických papírů akcií společnosti STS Přeštice, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti STS Přeštice, a.s. s výjimkou hlavního akcionáře na pana Vasko Rukova, a to za p rotiplnění, které za 1 (slovy: jednu) kmenovou akcii společnosti STS Přeštice, a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 245,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět korun českých) činí 235,- Kč (slovy: dvě stě třicet pět korun českých); 2. ukládá představenstvu společnosti STS Přeštice, a.s. provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále ukládá představ enstvu společnosti STS Přeštice, a.s. poskytnout potřebnou součinnost hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám.
od 23. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 23. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 23. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 9. 2001 do 15. 5. 2002
- Usnesení řádné valné hromady konané dne 30.6.2001 o snížení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti. Důvod snížení - přijetí opatření v souladu s ust. § 193 odst. 1 ObchZ, a to snížením základního kapitálu za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých období. Rozsah snížení - základní kapitál se snižuje z částky 69.901.000.- Kč (slovy: šedesátdevětmilionůdvěstějednatisíc- korunčeských) o částku 52.775.255,- Kč(slovy: padesátdvamilionů- sedmsetsedmdesátpěttisícdvěstěpadesátpětkorunčeských) na částku 17.125.745,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůstodvacetpěttisícsedmset- čtyřicetpětkorunčeských). Způsob snížení - snížením jmenovité hodnoty všech akcií z částky 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) na částku 245,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetpětkorunčeských).
Kapitál
od 15. 5. 2002
Základní kapitál 17 125 745 Kč
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 2002
Základní kapitál 69 901 000 Kč
od 23. 7. 2014
Akcie na jméno 245, počet akcií: 69 901.
od 23. 7. 2014
v listinné podobě
od 29. 5. 2002 do 23. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 69 901.
od 29. 5. 2002 do 23. 7. 2014
v listinné podobě
od 15. 5. 2002 do 29. 5. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 69 901.
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 69 901.
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 2002
v listinné podobě
Statutární orgán
od 20. 1. 2014
VASKO RUKOV - předseda představenstva
Velká Dobrá, K vrchu, PSČ 273 61
den vzniku členství: 1. 1. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2014
od 3. 4. 2013 do 20. 1. 2014
RADIM KŘÍŽ - člen představenstva
Praha 10 - Uhříněves, K Vodici, PSČ 104 00
den vzniku členství: 21. 2. 2013 - 31. 12. 2013
od 12. 10. 2011 do 3. 4. 2013
Jiří Záleský - člen představenstva
Praha 5, V cibulkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 21. 2. 2013
od 12. 10. 2011 do 20. 1. 2014
Vasko Rukov - předseda představenstva
Velká Dobrá, K Vrchu, PSČ 273 61
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 12. 2013
den vzniku funkce: 13. 7. 2011 - 31. 12. 2013
od 12. 10. 2011 do 20. 1. 2014
Jiří Hodan - člen představenstva
Plzeň, Slovanská, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 12. 2013
od 16. 1. 2008 do 12. 10. 2011
Vasko Rukov - předseda představenstva
Velká Dobrá, K Vrchu 95, PSČ 273 61
den vzniku členství: 10. 8. 2007 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 17. 8. 2007 - 30. 6. 2011
od 16. 1. 2008 do 12. 10. 2011
Ing. Jan Veverka - člen představenstva
Nová Bystřice, Žižkova 720, PSČ 378 33
den vzniku členství: 10. 8. 2007 - 30. 6. 2011
od 16. 1. 2008 do 12. 10. 2011
František Šíp - člen představenstva
Malinec, 49, PSČ 340 12
den vzniku členství: 10. 8. 2007 - 30. 6. 2011
od 29. 12. 2005 do 16. 1. 2008
František Šíp - člen představenstva
Malinec, 49, PSČ 340 12
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 10. 8. 2007
od 4. 6. 2003 do 29. 12. 2005
Blažej Svoboda - Člen představenstva
Úhonice, Ptice, PSČ 252 18
den vzniku členství: 26. 6. 2002
od 4. 6. 2003 do 16. 1. 2008
Vasko Rukov - Předseda představenstva
Velká Dobrá, K Vrchu 95
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 10. 8. 2007
den vzniku funkce: 28. 6. 2002 - 10. 8. 2007
od 4. 6. 2003 do 16. 1. 2008
Ing. Jan Veverka - Člen představenstva
Nová Bystřice, Žižkova 720
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 10. 8. 2007
od 4. 1. 2000 do 4. 6. 2003
Blažej Svoboda - Člen představenstva
Praha 3, Jeseniova 106
od 10. 6. 1999 do 4. 1. 2000
Blažej Svoboda - Místopředseda představenstva
Praha 3, Jeseniova 106
od 10. 6. 1999 do 4. 6. 2003
Ing. Jan Veverka, CSc. - Člen představenstva
Praha 9, Burdova 25
od 22. 4. 1998 do 10. 6. 1999
Jana Svobodová - Člen představenstva
Praha 3, Jeseniova 106
od 22. 4. 1998 do 10. 6. 1999
Blažej Svoboda - Místopředseda představenstva
Praha 3, Jeseniova 106
od 22. 4. 1998 do 4. 6. 2003
Vasko Rukov - Předseda představenstva
Velká Dobrá, K Vrchu 95
od 11. 3. 1996 do 22. 4. 1998
Blažej Svoboda - předseda představenstva
Praha 3, Jeseniova 106
od 11. 3. 1996 do 22. 4. 1998
Vasko Rukov - místopředseda představenstva
Velká Dobrá, K Vrchu 95
od 11. 3. 1996 do 22. 4. 1998
Jana Svobodová - člen představenstva
Praha 3, Jeseniova 106
od 11. 3. 1996 do 22. 4. 1998
ing. Jan Souček - člen představenstva
Plzeň, Čechova 6
od 1. 1. 1994 do 11. 3. 1996
Ing. Václav Zrostlík - člen představenstva
Plzeň, Sadová 13
od 1. 1. 1994 do 11. 3. 1996
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 11. 3. 1996
Ing. Věra Bláhová - člen představenstva
Vřeskovice, 52
od 1. 1. 1994 do 11. 3. 1996
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 22. 4. 1998
Ing. Jiří Hrubý - člen představenstva
Přeštice, Tyršova 343
od 1. 1. 1994 do 22. 4. 1998
- r.č. xxxx
od 23. 7. 2014
Za společnost jedná předseda představenstva.
od 4. 6. 2003 do 23. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a jménem ní podepisují dva členové představenstva společně, nebo samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy s uvedením funkce, ve které jednají.
od 22. 4. 1998 do 4. 6. 2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, a nebo samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo pouze předseda představenstva.
od 1. 1. 1994 do 22. 4. 1998
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn za- stupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva b) podepisování - za společnost se podepisuje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či natištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci
Dozorčí rada
od 20. 1. 2014
RADIM KŘÍŽ - předseda dozorčí rady
Praha - Uhříněves, K Vodici, PSČ 104 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2014
od 12. 10. 2011 do 20. 1. 2014
JUDr. Květoslav Žák - předseda dozorčí rady
Praha 6, Tobrucká, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 12. 2013
den vzniku funkce: 14. 7. 2011 - 31. 12. 2013
od 12. 10. 2011 do 20. 1. 2014
Josef Žižka - člen dozorčí rady
Přeštice, 5. května, PSČ 334 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 12. 2013
od 12. 10. 2011 do 20. 1. 2014
Václav Kubeš - člen dozorčí rady
Měčín, V Konci, PSČ 340 12
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 12. 2013
od 16. 1. 2008 do 12. 10. 2011
Stanislava Matasová - člen dozorčí rady
Dolce, 113, PSČ 334 01
den vzniku členství: 10. 8. 2007 - 30. 6. 2011
od 16. 1. 2008 do 12. 10. 2011
Josef Žižka - člen dozorčí rady
Přeštice, 5. května 390, PSČ 334 01
den vzniku členství: 10. 8. 2007 - 30. 6. 2011
od 16. 1. 2008 do 12. 10. 2011
JUDr. Květoslav Žák - člen dozorčí rady
Praha 6, Tobrucká 712/23, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 8. 2007 - 30. 6. 2011
od 4. 6. 2003 do 16. 1. 2008
Josef Žižka - Člen
Přeštice, 5. května 390
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 10. 8. 2007
od 4. 6. 2003 do 16. 1. 2008
JUDr. Květoslav Žák - Člen
Praha 6, Tobrucká 712/23
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 10. 8. 2007
od 10. 6. 1999 do 16. 1. 2008
Stanislava Matasová - Člen
Dolce, 113
od 22. 4. 1998 do 10. 6. 1999
Milada Honzíková - Člen
Příchovice, 74
od 22. 4. 1998 do 4. 6. 2003
JUDr. Květoslav Žák - Člen
Praha 6, Tobrucká 712/23
od 11. 3. 1996 do 22. 4. 1998
JUDr. Jaroslav Šobíšek - člen dozorčí rady
Praha 4, Na Topolce 1613
od 1. 1. 1994 do 11. 3. 1996
Ing. Bohumil Páník - člen dozorčí rady
Plzeň, Sady Pětatřicátníků 23
od 1. 1. 1994 do 11. 3. 1996
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 22. 4. 1998
Mgr. Vladimír Hofman - člen dozorčí rady
Nezvěstice, 282
od 1. 1. 1994 do 22. 4. 1998
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 4. 6. 2003
Josef Žižka - člen dozorčí rady
Přeštice, 5. května 390
od 1. 1. 1994 do 4. 6. 2003
- r.č. xxxx
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

16. 2. 2020 | | Michal Kašpárek | 9 komentářů

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

Michal Kašpárek mluví s Václavem Dejčmarem o pastech, které si na sebe líčí bohatí, o potkávání se a míjení s levičáky a o tom, co by dělal, kdyby přišla revoluce.

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

16. 2. 2020 | | Petr Kučera

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

Druhý ročník soutěže Zonky Innovation Awards odstartoval. Celkem 81 projektů se uchází o ceny v několika kategoriích. Hlasování veřejnosti na webu www.zia.cz probíhá do 15. března.

Nezvedejte nám daně, vzkazují Maláčové živnostníci

10. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 219 komentářů

Nezvedejte nám daně, vzkazují Maláčové živnostníci

Živnostníci sdružení v Hospodářské komoře České republiky se ozvali proti možnému navýšení odvodů na sociální pojištění. S tím počítá návrh důchodové reformy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 500,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 510,00 Kč
Czech Exchange 2 510,00 Kč
Česká spořitelna 2 554,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Komerční banka 2 559,80 Kč
Expobank CZ 2 560,60 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 610,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 701 346 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+13
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-25
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-34
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-112
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-203
+
-

Články na Heroine.cz

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

Platforma Netflix se rozhodla ukončit animovaný seriál BoJack Horseman o depresivním koni...více

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Festival v Sundance uvedl dokument o popstar Taylor Swift. Kupodivu má smysl koukat 85...více

Waack je tanec pro útěk do lepšího světa, který se netočí kolem práce

Waack je tanec pro útěk do lepšího světa, který se netočí kolem práce

Když pojedeme prstem po mapě USA ze západu na východ, propojíme i dva taneční styly. Z...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Roční zúčtování daní
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > Roční zúčtování daní

Otázka: Dobrý den, prosím jak mám postupovat při podání daňového přiznání když mám za rok 2019 příjem od dvou zaměstnavatelů za prvních 7 měsíců od zaměstnavatele jehož firma již neexistuje a já nejsem schopnat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services