Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Zemědělské stavby Jihlava, a.s.
IČO: 49969137

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 1994

Zemědělské stavby Jihlava, a.s.

Sídlo
od 26. 7. 2001 do 6. 10. 2016
Jihlava, Vrchlického č.p.2497 č.o.57, PSČ 586 04
od 12. 1. 2000 do 26. 7. 2001
Jihlava, Vrchlického 57, PSČ 586 04
od 12. 7. 1999 do 12. 1. 2000
Jihlava, Jiráskova 32, PSČ 586 04
od 1. 1. 1994 do 12. 7. 1999
Jihlava, Jiráskova 11
IČO
od 1. 1. 1994

49969137

DIČ

CZ49969137

Identifikátor datové schránky:zhjg5g9
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1217 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 31. 12. 2013
- pokrývačství, tesařství
od 31. 12. 2013
- truhlářství, podlahářství
od 31. 12. 2013
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 31. 12. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 4. 2002 do 31. 12. 2013
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 26. 7. 2001 do 31. 12. 2013
- velkoobchod
od 26. 7. 2001 do 31. 12. 2013
- provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
od 26. 7. 2001 do 31. 12. 2013
- výroba pilařská a impregnace dřeva
od 26. 7. 2001 do 31. 12. 2013
- tesařství
od 26. 7. 2001 do 31. 12. 2013
- truhlářství
od 12. 7. 1999 do 26. 7. 2001
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 12. 7. 1999 do 26. 7. 2001
- provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
od 12. 7. 1999 do 26. 7. 2001
- pilařská výroba
od 12. 7. 1999 do 26. 7. 2001
- tesařství
od 12. 7. 1999 do 26. 7. 2001
- truhlářství
od 1. 1. 1994 do 12. 7. 1999
- Provádění inženýrských, průmyslových, bytových a občanských staveb
od 1. 1. 1994 do 12. 7. 1999
- Klempířství
od 1. 1. 1994 do 12. 7. 1999
- Vodoinstalatérství
od 1. 1. 1994 do 12. 7. 1999
- Elektroinstalace
od 1. 1. 1994 do 12. 7. 1999
- Truhlářství
od 1. 1. 1994 do 12. 7. 1999
- Tesařství
od 1. 1. 1994 do 12. 7. 1999
- Zámečnictví
od 1. 1. 1994 do 12. 7. 1999
- Opravárenská činnost
od 1. 1. 1994 do 12. 7. 1999
- Projektová činnost v investiční výstavbě
od 1. 1. 1994 do 12. 7. 1999
- Nákladní doprava
od 1. 1. 1994 do 12. 7. 1999
- Obchodní činnost
Ostatní skutečnosti
od 25. 8. 2005 do 23. 1. 2006
- Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 22.08.2005 dle § 183i a násl. obch. zákoníku. K bodu 2.programu mimořádné valné hromady, svolané na žádost hlavního akcionáře. Rozhodnutí o přechodu všech účastnických cenných papírů (akcií a hromadných listin, nahrazujících akcie) akcionářů společnosti na hlavního akcionáře, který vlastní účastnické cenné papíry, jejich souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% zakladního kapitálu společnosti (§ 183i a násl. zák. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník). 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti je Ing. Miloš Jakubíček, r.č. xxxx, bytem Jihlava, Svatopluka Čecha 13 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné va lné hromady představenstva přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že v době podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání této mimořádné valné hromady stále je vlastníkem 34.021 (slovy: třicet čtyři tisíc dvacetjedna) akcií na majitele emitovaných společností o j menovité hodnotě každé z nich 1000,-Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 90,84%, což doložil akciemi společnosti na mimořádné valné hromadě. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře. Valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníky budou k takovém okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 62,-Kč (slovy: šedesát dva korun českých) za každou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,-Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) znějící na majitele. Přiměřenost n avržené výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem, poř. č. 3798 ze dne 13.07.2005 vypracovaným Ing. Janem Janečkem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí, a  v oboru oceň ování podniků (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že protiplnění za jednu akcii ve výši 62,-Kč je přiměřené hodnotě akcií společnosti. Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protipl nění byla hodnota jedné akcie stanovena za použití výnosové a porovnávací metody. Výše protiplnění ze jednu akcii je stanovena s ohledem na minimální výši zisku, kterou společnost vykazuje v posledních letech, a to proto, že konkurence v této komoditě je velmi velká, a to především s ohledem na existenci menších pil a řemeslných výrob , které se nacházejí prakticky v každé větší obci. Konkurenty jsou však i větší dřevozpracující závody, které vzhledem k velkovýrobě mohou nabídnout výhodnější ceny při větších zakázkách, které jsou pro mnohé podniky stěžejní. 4. Poskytnutí protiplnění Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci těchto cenných papírů jsou povinni je předložit společno sti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 5 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií vydaných společností společnosti. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií; v tomto případě hlavní akcionář poskytne příslušnou částku protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí prok áže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto způsobem dohodnutým při předání účastnických cenných papírů. Nebudou-li akcie ve stanovené 30 denní lhůtě předány společnosti, bude společnost postupovat v souladu s ust. § 214 odst. 1-3 obchodního zákoníku. Stanovisko představenstva společnosti Zemědělské stavby Jihlava, a.s. k výše uvednému návrhu usnesení hlavního akcionáře. Představenstvo společnosti Zemědělské stavby Jihlava, a.s. (dále jen "představenstvo" ), se seznámilo s návrhem usnesení k bodu 2. mimořádné valné hromady svolané na den 22.08.2005 předloženým hlavním akcionářem s tím, že Představenstvo nepředkládá akcio nářům k předloženému nárhu vlastní protinávrh a nemá k návhru usnesení hlavního akcionáře výhrady.
od 26. 7. 2001
- Valná hromada společnosti dne 12.6.2001 přijala rozhodnutí o změně stanov společnosti v souladu s novelou obchodního zákoníku.
od 12. 1. 2000
- Valná hromada konaná dne 20.12.1999 schválila nové znění stanov.
od 13. 5. 1997
- Základní jmění je splaceno.
Kapitál
od 1. 1. 1994
Základní kapitál 37 450 000 Kč
od 31. 12. 2013
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 37 450.
od 31. 12. 2013
v listinné podobě Akcie společnosti mohou být nahrazeny hromadnou listinou dle § 5 odst.3) zákona č.591/92 Sb. o cenných papírech v platném znění.
od 1. 9. 2004 do 31. 12. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 37 450.
od 1. 9. 2004 do 31. 12. 2013
v listinné podobě Akcie společnosti mohou být nahrazeny hromadnou listinou dle § 5 odst.3) zákona č.591/92 Sb. o cenných papírech v platném znění.
od 1. 1. 1994 do 1. 9. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 37 450.
od 1. 1. 1994 do 1. 9. 2004
v listinné podobě
Statutární orgán
od 31. 12. 2013
STANISLAV VAŠÍČEK - člen představenstva
Telč - Telč-Štěpnice, Na Sádkách, PSČ 588 56
den vzniku členství: 19. 12. 2013
od 7. 3. 2008 do 31. 12. 2013
Jana Dorotková - člen představenstva
Telč - Staré Město, Luční 514, PSČ 588 56
den vzniku členství: 4. 3. 2008 - 19. 12. 2013
od 18. 7. 2007 do 7. 3. 2008
Vladimír Vytiska - člen představenstva
Jihlava, Polní 6, PSČ 586 01
den vzniku členství: 25. 6. 2007 - 4. 3. 2008
od 18. 7. 2007 do 31. 12. 2013
Ing. Stanislav Vašíček - předseda představenstva
Telč, Na Sádkách 455, PSČ 588 56
den vzniku členství: 25. 6. 2007 - 19. 12. 2013
den vzniku funkce: 25. 6. 2007 - 19. 12. 2013
od 18. 7. 2007 do 31. 12. 2013
Silvie Šplíchalová - člen představenstva
Jihlava, Znojemská 103, PSČ 586 01
den vzniku členství: 25. 6. 2007 - 19. 12. 2013
od 13. 12. 2004 do 18. 7. 2007
Ing. Miloš Jakubíček - předseda představenstva
Jihlava, Svatopluka Čecha 13
den vzniku funkce: 1. 11. 2004 - 25. 6. 2007
od 24. 11. 2003 do 18. 7. 2007
Ing. Antonín Kresa - člen představenstva
Telč, Palackého 114, PSČ 586 56
den vzniku funkce: 22. 7. 2003 - 25. 6. 2007
od 20. 8. 2002 do 18. 7. 2007
Vladimír Vytiska - člen představenstva
Jihlava, Polní 6, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 9. 7. 2002 - 25. 6. 2007
od 26. 7. 2001 do 20. 8. 2002
JUDr. Jiří Pánek - člen představenstva
Jihlava, Hybrálec 66, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 12. 6. 2001 - 9. 7. 2002
od 17. 10. 2000 do 24. 11. 2003
PhDr. Alena Jakubíčková - člen představenstva
Jihlava, Sv.Čecha 13, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 30. 8. 2000 - 22. 7. 2003
od 13. 5. 1997 do 17. 10. 2000
Josef Ehl - člen představenstva
Jihlava, Holíkova 45
od 13. 5. 1997 do 26. 7. 2001
Ing. František Bláha - místopředseda představenstva
Jihlava, Březinova 108
od 13. 5. 1997 do 13. 12. 2004
Ing. Miloš Jakubíček - předseda představenstva
Jihlava, Svatopluka Čecha 13
den vzniku funkce: 27. 3. 1997
od 11. 12. 1995 do 13. 5. 1997
ing. František Jaša - místopředseda představenstva
Pavlínov, 70
od 11. 12. 1995 do 13. 5. 1997
JUDr. Petr Nevrkla - člen představenstva
Třešť, Revoluční 848
od 20. 6. 1995 do 11. 12. 1995
Radek Leopold - místopředseda představenstva
Jihlava, kpt.Jaroše 17
od 20. 6. 1995 do 13. 5. 1997
ing. Vladimír Tvrdík - předseda představenstva
Jihlava, Bratří Čapků 37
od 18. 5. 1995 do 11. 12. 1995
ing. Jaroslav Leopold - člen představenstva
Jihlava, kpt.Jaroše 17
od 18. 5. 1995 do 11. 12. 1995
ing. Vlastimil Vaněk - člen představenstva
Jihlava, Demlova 1
od 18. 5. 1995 do 11. 12. 1995
ing. František Jaša - člen představenstva
Pavlínov, 70
od 1. 3. 1995 do 20. 6. 1995
ing. Pavel Kuttelwascher - předseda představenstva
Jihlava, Brtnická 5b
od 1. 1. 1994 do 1. 3. 1995
Ing. Pavel Kuttelwascher - člen představenstva
Jihlava, Brtnická 5 b
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
Ing. Josef Brancuzský - člen představenstva
Luka nad Jihlavou, 479
od 1. 1. 1994 do 20. 6. 1995
Ing. Vladimír Tvrdík - člen představenstva
Jihlava, Bratří Čapků 37
od 31. 12. 2013
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti.
od 25. 2. 2000 do 31. 12. 2013
Za společnost jednají členové představenstva tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. K podepisování za společnost je oprávněn buď předseda představenstva samostatně nebo oba členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému razítkem či jiným způsobem napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo oba členové představenstva společně.
od 20. 6. 1995 do 25. 2. 2000
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 1. 1. 1994 do 20. 6. 1995
Způsob zastupování: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva.
Dozorčí rada
od 31. 12. 2013
JAN VAŠÍČEK - předseda dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Rantířovská, PSČ 586 01
den vzniku členství: 19. 12. 2013
den vzniku funkce: 19. 12. 2013
od 31. 12. 2013
JANA DOROTKOVÁ - člen dozorčí rady
Telč - Telč-Staré Město, Luční, PSČ 588 56
den vzniku členství: 19. 12. 2013
od 31. 12. 2013
JOSEF NOVÁK - člen dozorčí rady
Stará Říše, , PSČ 588 67
den vzniku členství: 19. 12. 2013
od 7. 3. 2008 do 31. 12. 2013
Josef Novák - člen dozorčí rady
Stará Říše, 213, PSČ 588 67
den vzniku členství: 4. 3. 2008 - 19. 12. 2013
od 18. 7. 2007 do 7. 3. 2008
Luboš Jirků - člen dozorčí rady
Telč, Radkovská 594, PSČ 588 56
den vzniku členství: 25. 6. 2007 - 4. 3. 2008
od 18. 7. 2007 do 31. 12. 2013
Alena Vašíčková - předseda dozorčí rady
Telč, Na Sádkách 455, PSČ 588 56
den vzniku členství: 25. 6. 2007 - 25. 6. 2012
den vzniku funkce: 25. 6. 2007 - 25. 6. 2012
od 18. 7. 2007 do 31. 12. 2013
Jaroslav Zadražil - člen dozorčí rady
Jihlava, Sokolovská 28, PSČ 586 01
den vzniku členství: 25. 6. 2007 - 19. 12. 2013
den vzniku funkce: 25. 6. 2007
od 13. 12. 2004 do 18. 7. 2007
Luboš Jirků - člen
Telč, Radkovská 594, PSČ 588 56
den vzniku funkce: 1. 11. 2004 - 25. 6. 2007
od 24. 11. 2003 do 18. 7. 2007
PhDr. Alena Jakubíčková - člen
Jihlava, Sv.Čecha 13, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 22. 7. 2003 - 25. 6. 2007
od 20. 8. 2002 do 24. 11. 2003
Božena Kratochvílová - člen
Třešť, Nerudova 1270/18, PSČ 589 01
den vzniku funkce: 9. 7. 2002 - 22. 7. 2003
od 20. 8. 2002 do 18. 7. 2007
Iva Jakubíčková - předseda
Jihlava, Demlova 5, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 9. 7. 2002 - 25. 6. 2007
od 26. 7. 2001 do 20. 8. 2002
Iva Jakubíčková - člen
Jihlava, Demlova 5, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 12. 6. 2001
od 17. 10. 2000 do 20. 8. 2002
Vladimír Vytiska - předseda
Jihlava, Polní 6, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 30. 8. 2000 - 9. 7. 2002
od 17. 10. 2000 do 13. 12. 2004
Luboš Jirků - člen
Telč, Radkovská 594, PSČ 588 56
den vzniku funkce: 30. 8. 2000
od 13. 5. 1997 do 17. 10. 2000
Ing. Pavel Vomela - člen
Jihlava, Seifertova 7
od 13. 5. 1997 do 17. 10. 2000
Ing. František Vaculík - předseda
Brno, Kachlíkova 2
od 13. 5. 1997 do 26. 7. 2001
Dr.ing.arch. Jaroslav Huňáček - člen
Jihlava, Telečská 43
od 11. 12. 1995 do 13. 5. 1997
Ing. Daniel Držmíšek - člen
Jihlava, Kainarova 2
od 18. 5. 1995 do 11. 12. 1995
JUDr. Petr Nevrkla - člen
Třešť, Revoluční 848
od 18. 5. 1995 do 13. 5. 1997
ing. Karel Bednář - předseda
Jihlava, Královský vršek 56
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
Milada Suchá - členka
Cejle, 8
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
Ing. Karel Bednář - člen
Jihlava, Královský vršek 56
od 1. 1. 1994 do 13. 5. 1997
Ing. Ludmila Holejšovská - členka
Jihlava, Smrčenská 39
Akcionáři
od 6. 10. 2016
Ing. STANISLAV VAŠÍČEK
Telč - Telč-Štěpnice, Na Sádkách, PSČ 588 56
od 3. 1. 2014 do 6. 10. 2016
Ing. STANISLAV VAŠÍČEK
Telč - Telč-Štěpnice, Na Sádkách, PSČ 588 56
od 18. 7. 2007 do 3. 1. 2014
Ing. Stanislav Vašíček
Telč, Na Sádkách 455, PSČ 588 56
od 23. 1. 2006 do 18. 7. 2007
Ing. Miloš Jakubíček
Jihlava, Svatopluka Čecha 13, PSČ 586 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Nový zákon o realitním zprostředkování schválili po poslancích také senátoři. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 621,00 Kč
Expobank CZ 2 627,50 Kč
Komerční banka 2 627,69 Kč
Sberbank CZ 2 642,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+50
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+5
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-20
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-25
+
-
5.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-706
+
-

Články na Heroine.cz

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

Když Emma Watson nedávno řekla, že je ve svých skoro třicíti spokojená i bez vztahu, vyvolalo...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Poslední otvor. Ten nejmenší a nejcitlivější. Otvor zásadní. Cystoskopie, endoskopické...více

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Někdo chodí do kina, někdo krade. Jiný má telku. A někdo si pustí film z Aerovodu. Zeptali...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

Otázka: Dobrý den, od r. 2013 jsem členem stavebního bytového družstva založeného v r. 1960. Z titulu mého členství v tomto družstvu, na základě nájemní smlouvy, užívám od r. 2013 byt, ve kterém skutečně žiji...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services