Pivovar Jihlava, a.s., IČO: 49973711 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Pivovar Jihlava, a.s. Údaje byly staženy 30. 7. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 49973711. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49973711 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 1. 1994
Obchodní firma
od 29. 10. 2008

Pivovar Jihlava, a.s.

od 16. 1. 1994 do 29. 10. 2008

Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 16. 1. 1994 do 24. 8. 2015
Jihlava, Vrchlického 2
IČO
od 16. 1. 1994

49973711

DIČ

CZ49973711

Identifikátor datové schránky:tszrvqk
Právní forma
od 16. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1276 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 15. 5. 2009
- Pivovarnictví a sladovnictví
od 15. 5. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 11. 1997 do 15. 5. 2009
- Pronájem bytových a nebytových prostor
od 16. 9. 1994 do 15. 5. 2009
- Silniční motorová doprava
od 16. 9. 1994 do 15. 5. 2009
- Údržba a čištění výčepního zařízení
od 16. 9. 1994 do 15. 5. 2009
- Montáž výčepních zařízení
od 16. 1. 1994
- Hostinská činnost
od 16. 1. 1994 do 15. 5. 2009
- Výroba piva a sladu
od 16. 1. 1994 do 15. 5. 2009
- Výroba nealkoholických nápojů, speciálních nápojů a sirupů
od 16. 1. 1994 do 15. 5. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 20. 6. 2016
- Společnost Pivovar Jihlava, a.s. jako prodávající na straně jedné aspolečnost KBrewery Trade, a.s. jako kupující na straně druhé, spolu dne 17.2.2009 uzavřely smlouvu oprodeji části podniku, na jejímž základě společnost Pivovar Jihlava, a.s. prodala spole čnosti KBrewery Trade, a.s. část svého podniku označovanou jako Obchodní divize, ato súčinností k 1.3.2009.
od 15. 5. 2009 do 20. 6. 2016
- Společnost Pivovar Jihlava, a.s. jako prodávající na straně jedné a společnost K Brewery Trade, a.s. jako kupující na straně druhé, spolu dne 17.2.2009 uzavřely smlouvu o prodeji části podniku, na jejímž základě společnost Pivovar Jihlava, a.s. prodala společnosti K Brewery Trade, a.s. část svého podniku označovanou jako Obchodní divize, a to s účinností k 1.3.2009.
od 29. 10. 2008 do 5. 3. 2015
- Mimořádná valná hromada společnosti svolaná na základě žádosti akcionáře - společnosti K Brewery Group, a.s., která se konala dne 25. září 2008 od 15:00 hodin v sídle společnosti na adrese Jihlava, Vrchlického 2, přijala v rámci projednávání bodu č. 3 pro gramu usnesení následujícího znění: Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s., IČ 499 73 711, se sídlem Jihlava, Vrchlického 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1276, dle ustanovení § 1 83i odst. 1 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je společnost K Brewery Group, a.s., IČ 272 58 611, se sídlem Praha 3, Blahníkova 610/3, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 10035, která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti, a to 213 808 (slovy: dvě stě třináct tisíc osm set osm) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun česk ých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 213.808.000,- Kč (slovy: dvě stě třináct milionů osm set osm tisíc korun českých), což odpovídá 96,4 % základního kapitálu společnosti. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnn á jmenovitá hodnota činí 96,4 % základního kapitálu společnosti, byla osvědčena předložením originálů akcií společnosti ve vlastnictví hlavního akcionáře představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady a dále byla ově řena kontrolou zápisu tohoto akcionáře v seznamu akcionářů společnosti. Dle prezenční listiny je hlavní akcionář vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 96,4 % základního kapitálu společnosti, i ke dni konání této mimořádné valné hromady. Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 obchodního zákoníku přejdou všechny ostatní akcie společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnení, které za jednu (1) akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden ti síc korun českých) činí 72,- Kč (slovy: sedmdesát dva korun českých). Přiměřenost výše protiplnení za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem číslo 388-15/08 vypracovaným dne 04.07.2008 Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc, soudní z nalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků. Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku potvrzení banky, obchodní společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČ 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, o tom, že předal banc e přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnení. Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím banky, protiplnení ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě třiceti (30) dnů po splnění podmínek stanovených ustanovením § 183m odst. 2 obc hodního zákoníku, tj. poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti v souladu s ustanovením § 1831 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 11. 1. 2001 do 6. 6. 2001
- Usnesení valné hromady ze dne 30.8.2000: Základní jmění společnosti bude zvýšeno úpisem akcií ve jmenovité hodnotě 133,073.000,- Kč. Valná hromada dne 30.08.2000 schválila navýšení základního jmění společnosti nepeněžitým vkladem představovaným pohledávkami akcionáře Pivovaru a sodovkárny Jihlava a.s., v celkové výši 133.073.810,64 Kč, oceněné v souladu s ust. § 59 odst. 7 obch. zák. auditorským posudkem z 20.07.2000 v nominální hodnotě 133.073.000,00 Kč. Společnost bude emitovat 133.073 kusů akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, kde nominální hodnota bude rovna emisnímu kurzu. Upisování nad stanovenou výši se nepřipouští. V souladu s ust. § 204 se vylučuje přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis akcií. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva akcionářů je 30 dnů, přičemž její počátek začnem 15 dnem ode dne právní moci usnesení obchodního rejstříku v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií je 30 dnů počíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro upisování.
od 11. 1. 2001 do 5. 3. 2015
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 30.08.2000 v úplném znění.
od 30. 9. 1998 do 5. 3. 2015
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 14.8.1998, v úplném znění.
od 24. 6. 1998 do 5. 3. 2015
- Předloženy stanovy v novém znění schválené mimořádnou valnou hromadou 27.3.1998.
od 18. 11. 1997 do 5. 3. 2015
- Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 16.7.1997.
od 22. 10. 1996 do 5. 3. 2015
- Předloženy změněné stanovy ve znění schváleném valnou hromadou dne 6.5.1996.
od 31. 5. 1995 do 5. 3. 2015
- Ke dni 31.5.1995 se zapisuje změna stanov v čl. 3,11,12,12,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,29,30,31,32,37,45,46,49.
od 16. 9. 1994 do 5. 3. 2015
- Ke dni 25.7.1994 byly předloženy stanovy společnosti doplněné v čl.4.
Kapitál
od 6. 6. 2001
Základní kapitál 221 783 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 1. 1994 do 6. 6. 2001
Základní kapitál 88 710 000 Kč
od 5. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 221 783 v listinné podobě.
od 5. 3. 2015
Akcie jsou omezeně převoditelné. Akcie jsou převoditelné pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady společnosti.
od 3. 10. 2012 do 5. 3. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 221 783 v listinné podobě.
od 8. 8. 2002 do 3. 10. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 221 783.
od 8. 8. 2002 do 3. 10. 2012
v listinné podobě
od 6. 6. 2001 do 8. 8. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 221 783.
od 6. 6. 2001 do 8. 8. 2002
v zaknihované podobě
od 11. 1. 2001 do 6. 6. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 88 710.
od 11. 1. 2001 do 6. 6. 2001
v zaknihované podobě
od 16. 1. 1994 do 11. 1. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 86 049.
od 16. 1. 1994 do 11. 1. 2001
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 2 661.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 6. 3. 2021
MARIAN SEVERA - člen představenstva
Květnice, Vřesová, PSČ 250 82
den vzniku členství: 20. 11. 2020
od 31. 7. 2019 do 6. 3. 2021
XIAOKUN LI - Člen představenstva
Praha - Staré Město, U milosrdných, PSČ 110 00
den vzniku členství: 16. 4. 2019 - 20. 11. 2020
od 30. 3. 2019
Ing. VLADIMÍR HANÁK - Člen představenstva
Děčín - Děčín II-Nové Město, Lužická, PSČ 405 02
den vzniku členství: 30. 11. 2018
od 14. 2. 2017 do 30. 3. 2019
Ing. VLADIMÍR CHMELÍČEK - Člen představenstva
Most, Česká, PSČ 434 01
den vzniku členství: 1. 2. 2017 - 27. 12. 2018
od 21. 12. 2016 do 21. 12. 2017
Ing. JIŘÍ CHARVÁT - člen představenstva
Praha - Bohnice, Eledrova, PSČ 181 00
den vzniku členství: 18. 11. 2016 - 18. 9. 2017
den vzniku funkce: 18. 11. 2016 - 18. 9. 2017
od 21. 12. 2016 do 31. 7. 2019
Ing. Arch. KAMIL ŠPENDLA - předseda představenstva
Bratislava, F. Schmuckera 7, PSČ 851 10, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 11. 2016 - 16. 4. 2019
den vzniku funkce: 25. 11. 2016 - 16. 4. 2019
od 29. 7. 2016 do 21. 12. 2016
Ing. PAVEL HERMAN - předseda představenstva
Praha - Kunratice, Netolická, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 18. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2016 - 18. 11. 2016
od 29. 7. 2016 do 21. 12. 2016
Ing. MARTINA BROTÁNKOVÁ - člen představenstva
Bdeněves, , PSČ 330 32
den vzniku členství: 1. 7. 2016 - 23. 11. 2016
od 29. 7. 2016 do 14. 2. 2017
Ing. PETR BLAŽEK - místopředseda představenstva
Tišnov, Lomnická, PSČ 666 01
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 1. 7. 2016 - 1. 2. 2017
od 20. 6. 2016 do 29. 7. 2016
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL - Předseda představenstva
Praha - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2016
od 20. 6. 2016 do 29. 7. 2016
Ing. PAVEL HERMAN - místopředseda představenstva
Praha - Kunratice, Netolická, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 1. 4. 2015 - 1. 7. 2016
od 20. 6. 2016 do 29. 7. 2016
PETR BLAŽEK - člen představenstva
Tišnov, Lomnická, PSČ 666 01
den vzniku členství: 1. 7. 2014
od 23. 4. 2015 do 20. 6. 2016
Ing. PAVEL HERMAN - místopředseda představenstva
Praha - Kunratice, Netolická, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 1. 4. 2015
od 5. 3. 2015 do 23. 4. 2015
Ing. OTAKAR BINDER - místopředseda představenstva
Brno - Pisárky, Preslova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 30. 3. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 30. 3. 2015
od 5. 3. 2015 do 20. 6. 2016
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL - Předseda představenstva
Praha - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2014
od 5. 3. 2015 do 20. 6. 2016
PETR BLAŽEK - člen představenstva
Tišnov, Lomnická, PSČ 666 01
den vzniku členství: 1. 7. 2014
od 31. 12. 2013 do 5. 3. 2015
ZDENĚK RADIL - předseda představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 17. 11. 2013 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 11. 2013 - 30. 6. 2014
od 31. 12. 2013 do 5. 3. 2015
EVA KROPOVÁ - místopředseda představenstva
Třinec - Karpentná, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 17. 11. 2013 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 11. 2013 - 30. 6. 2014
od 31. 12. 2013 do 5. 3. 2015
OTAKAR BINDER - člen představenstva
Brno - Pisárky, Preslova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 17. 11. 2013 - 30. 6. 2014
od 18. 8. 2013 do 31. 12. 2013
Ing. EVA KROPOVÁ - člen představenstva
Třinec - Karpentná, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 17. 11. 2013
od 18. 8. 2013 do 31. 12. 2013
Ing. OTAKAR BINDER - člen představenstva
Brno - Pisárky, Preslova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 17. 11. 2013
od 26. 3. 2009 do 18. 8. 2013
Ing. Eva Kropová - člen představenstva
Třinec, Karpentná 64, PSČ 739 94
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 17. 11. 2013
od 26. 3. 2009 do 18. 8. 2013
Ing. Otakar Binder - člen představenstva
Brno, Preslova 5, PSČ 602 00
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 17. 11. 2013
od 26. 3. 2009 do 31. 12. 2013
JUDr. Ing. Zdeněk Radil - předseda představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Průhonická 217/31, PSČ 106 00
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 17. 11. 2013
den vzniku funkce: 22. 12. 2008 - 17. 11. 2013
od 29. 10. 2008 do 26. 3. 2009
Ing. Jan Kylberger - předseda představenstva
Plzeň, U Prazdroje 76/13, PSČ 301 00
den vzniku členství: 25. 9. 2008 - 22. 12. 2008
den vzniku funkce: 25. 9. 2008 - 22. 12. 2008
od 29. 10. 2008 do 26. 3. 2009
Ing. Dušan Hasoň - člen představenstva
Čížov, 61, PSČ 586 01
den vzniku členství: 25. 9. 2008 - 22. 12. 2008
od 29. 10. 2008 do 26. 3. 2009
Radek Slavík - člen představenstva
Jihlava, Benešova 1030/29, PSČ 586 01
den vzniku členství: 25. 9. 2008 - 22. 12. 2008
od 19. 9. 2003 do 29. 10. 2008
Dušan Hasoň - člen představenstva
Čížov, 61, PSČ 586 01
od 11. 1. 2001 do 19. 9. 2003
Dušan Hasoň - člen představenstva
Jihlava, Na kopci 27/4208, PSČ 586 01
od 11. 1. 2001 do 29. 10. 2008
Ing. Jan Kylberger - předseda představenstva
Plzeň, U Prazdroje 76/13, PSČ 301 00
od 11. 1. 2001 do 29. 10. 2008
Radek Slavík - člen představenstva
Jihlava, Benešova 1030/29, PSČ 586 01
od 24. 6. 1998 do 11. 1. 2001
Ing. Jan Kylberger - předseda představenstva
Plzeň 3, U Prazdroje 76/13
od 24. 6. 1998 do 11. 1. 2001
Dušan Hasoň - člen představenstva
Jihlava, Na kopci 27/4208, PSČ 586 01
od 24. 6. 1998 do 11. 1. 2001
Radek Slavík - člen představenstva
Jihlava, Benešova 1030/29, PSČ 586 01
od 18. 11. 1997 do 24. 6. 1998
Ing. Jan Kylberger - člen představenstva
Plzeň 3, U Prazdroje 76/13
od 28. 2. 1997 do 18. 11. 1997
Baldur Wolfgang Hopfgartner nar. 25.12.1943 - člen představenstva
Jihlava, Nad plovárnou 41
od 28. 2. 1997 do 24. 6. 1998
Pavlína Schwarzová - místopředsedkyně představenstva
Jihlava, Nad plovárnou 41
od 22. 10. 1996 do 22. 10. 1996
Karl Heinz Schwarz, nar. 4.2.1968 - předseda představenstva
Jihlava, Za plovárnou 41
od 22. 10. 1996 do 28. 2. 1997
Baldur Wolfgang Hopfgartner - člen představenstva
Jihlava, Nad plovárnou 41
od 22. 10. 1996 do 28. 2. 1997
Pavlína Schwarzová - místopředsedkyně představenstva
Jihlava, Nad plovárnou 41
od 22. 10. 1996 do 24. 6. 1998
Karl Heinz Schwarz, nar. 4.2.1968 - předseda představenstva
Jihlava, Nad plovárnou 41
od 23. 2. 1996 do 22. 10. 1996
Pavlína Slavíková - místopředsedkyně předst.
Jihlava, Nad plovárnou 41
od 21. 7. 1995 do 23. 2. 1996
Pavlína Slavíková - místopředsedkyně předst.
Jihlava, Za plovárnou 41
od 21. 7. 1995 do 22. 10. 1996
Karl Heinrich Schwarz - předseda představenstva
Jihlava, Nad plovárnou 41
od 21. 7. 1995 do 22. 10. 1996
Baldur Wolfgang Hopfgartner - místopředseda představenstva
Jihlava, Nad plovárnou 41
od 31. 5. 1995 do 21. 7. 1995
Pavlína Slavíková - místopředsedkyně představensta
Jihlava, Za plovárnou 41
od 31. 5. 1995 do 22. 10. 1996
Josef Bouda - člen představenstva
Havlíčkův Brod, Máchova 974, PSČ 580 01
od 31. 5. 1995 do 22. 10. 1996
Bedřich Bárta - člen představenstva
Jihlava, Za prachárnou 3, PSČ 586 01
od 16. 1. 1994 do 31. 5. 1995
Josef Bouda - předseda představenstva
Havlíčkův Brod, Máchova 974, PSČ 580 01
od 16. 1. 1994 do 31. 5. 1995
Bedřich Bárta - místopředseda představenstva
Jihlava, Za prachárnou 3, PSČ 586 01
od 16. 1. 1994 do 31. 5. 1995
Ing. Jan Štefka - člen představenstva
Řehořov, 6, PSČ 588 24
od 16. 1. 1994 do 31. 5. 1995
Ing. Ladislav Zelenka - člen představenstva
Dobronín, 319, PSČ 588 12
od 16. 1. 1994 do 31. 5. 1995
Ing. František Zyka - člen představenstva
Brno, Moldavská 3, PSČ 625 00
od 24. 8. 2015
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) dva členové představenstva společně, nebo b) samostatně člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření.
od 5. 3. 2015 do 24. 8. 2015
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo b) společně dva členové představenstva, nebo c)samostatně člen představenstva, a to na základě písemného pověření uděleného všemi členy představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření a na dobu v něm uvedenou.
od 26. 3. 2009 do 5. 3. 2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva, samostatně místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 7. 8. 2008 do 26. 3. 2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva společně.
od 24. 6. 1998 do 7. 8. 2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis buď předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.
od 18. 11. 1997 do 24. 6. 1998
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva.
od 3. 11. 1995 do 18. 11. 1997
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v plném rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Předseda představenstva je oprávněn k samostatnému jednání a zastupování. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně z nichž alespoň jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Předseda představenstva je oprávněn podepisovat za společnost samostatně. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a uvedou, zda se jedná o člena, předsedu či místopředsedu představenstva.
od 31. 5. 1995 do 3. 11. 1995
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v plném rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Předseda představenstva je oprávněn k samostatnému jednání a zastupování. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis: - společně všichni členové představenstva, nebo - společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo - samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 16. 1. 1994 do 31. 5. 1995
Způsob zastupování: Za společnost jedná navenek představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis: - společně všichni členové představenstva, nebo - společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo - samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 6. 3. 2021
Ing. ROMAN NÁHONČÍK - člen dozorčí rady
Líbeznice, Zlonínská, PSČ 250 65
den vzniku členství: 20. 11. 2020
od 18. 10. 2018 do 6. 3. 2021
JIANING QIANG - člen dozorčí rady
Chaoyang District, Peking, Xibahexili 9-904, Čínská lidová republika
den vzniku členství: 10. 9. 2018 - 20. 11. 2020
od 20. 6. 2016 do 17. 9. 2018
Bc. JOSEF HEHEJÍK - člen dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, náměstí Sítná, PSČ 272 01
den vzniku členství: 20. 5. 2016 - 10. 9. 2018
od 5. 3. 2015 do 20. 6. 2016
EVA KROPOVÁ - člen dozorčí rady
Třinec - Karpentná, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 20. 5. 2016
od 31. 12. 2013 do 5. 3. 2015
PETR BIČ - předseda dozorčí rady
Velké Popovice, , PSČ 251 69
den vzniku členství: 17. 11. 2013 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 11. 2013 - 30. 6. 2014
od 18. 8. 2013 do 31. 12. 2013
Ing. PETR BIČ - předseda dozorčí rady
Velké Popovice, , PSČ 251 69
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 17. 11. 2013
den vzniku funkce: 22. 12. 2008 - 17. 11. 2013
od 18. 8. 2013 do 5. 3. 2015
Ing. PETR BLAŽEK - člen dozorčí rady
Tišnov, Lomnická, PSČ 666 01
den vzniku členství: 22. 1. 2010 - 30. 6. 2014
od 21. 12. 2011 do 5. 3. 2015
Petr Dobrovolný - člen dozorčí rady
Šlapanov - Kněžská, 8, PSČ 580 01
den vzniku členství: 15. 12. 2011 - 30. 6. 2014
od 12. 2. 2010 do 18. 8. 2013
Ing. Petr Blažek - člen dozorčí rady
Tišnov, Lomnická 1766, PSČ 666 01
den vzniku členství: 22. 1. 2010
od 26. 3. 2009 do 12. 2. 2010
Ing. Martin Klen - člen dozorčí rady
Třinec, Hutnická 941, PSČ 739 61
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 22. 1. 2010
od 26. 3. 2009 do 18. 8. 2013
Ing. Petr Bič - předseda dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Oldřichovická 1201, PSČ 739 61
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 17. 11. 2013
den vzniku funkce: 22. 12. 2008 - 17. 11. 2013
od 7. 8. 2008 do 26. 3. 2009
JUDr. Ing. Zdeněk Radil - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Průhonická 217/31, PSČ 106 00
den vzniku členství: 26. 6. 2008 - 22. 12. 2008
den vzniku funkce: 26. 6. 2008 - 22. 12. 2008
od 7. 8. 2008 do 26. 3. 2009
Ing. Daniel Fusek - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov VII - Čekyně, Slunečná 242/7, PSČ 751 24
den vzniku členství: 26. 6. 2008 - 22. 12. 2008
od 15. 9. 2006 do 21. 12. 2011
Petr Dobrovolný - člen dozorčí rady
Havlíčkův Brod - Kněžská, 8, PSČ 580 01
den vzniku členství: 1. 7. 2006 - 1. 7. 2011
od 11. 1. 2001 do 15. 9. 2006
Roman Jazerovský - člen
Jihlava, Polní 4398/8a, PSČ 586 01
od 11. 1. 2001 do 7. 8. 2008
Alfons Martens - předseda
Dorpsstraat 52, 3950 Bocholt, Belgické království
od 11. 1. 2001 do 7. 8. 2008
Francois Kerckhoven - člen
Venlosesteenweg 193, 3640 Kinrooi, Belgické království
od 6. 1. 2000 do 11. 1. 2001
Dr. Alexander Bělohlávek - předseda
Praha 7, Havanská 20, PSČ 170 00
od 6. 1. 2000 do 11. 1. 2001
Ing. Jan Varhaník - člen
Jihlava, Za prachárnou 1, PSČ 586 01
od 24. 6. 1998 do 6. 1. 2000
Erwin Schenk - předseda
3910 Zwettl, Hermann-Feucht-Str.1, Rakouská republika
od 24. 6. 1998 do 6. 1. 2000
Dr. Alexander Bělohlávek - člen
Praha 7, Havanská 20, PSČ 170 00
od 24. 6. 1998 do 11. 1. 2001
Karel Jonáš - člen
Cejle, 139, PSČ 588 61
od 18. 11. 1997 do 24. 6. 1998
Baldur Wolfgang Hopfgartner, nar. 25. 12. 1943 - člen
Jihlava, Nad provárnou 41
od 18. 11. 1997 do 24. 6. 1998
Věra Vaverková - členka
Brtnice, Nad Prachovnou 626
od 28. 2. 1997 do 18. 11. 1997
Antonín Hladík - člen
Jihlava, Nad splavem 22
od 22. 10. 1996 do 28. 2. 1997
Antonín Hladík - člen
Jihlava, Nad splavem 22
od 22. 10. 1996 do 18. 11. 1997
Stefanie Schwarz, nar. 29.6.1948 - člen
Jihlava, Nad plovárnou 41
od 22. 10. 1996 do 24. 6. 1998
Karl Heinrich Schwarz, nar. 10.1.1936 - předseda
Jihlava, Nad plovárnou 41
od 21. 7. 1995 do 22. 10. 1996
Karl Heinz Schwarz
Jihlava, Nad plovárnou 41
od 31. 5. 1995 do 22. 10. 1996
ing. Ladislav Dvořák, CSc. - člen
Dačice,
od 16. 1. 1994 do 31. 5. 1995
Ing. Miroslav Novák
Dobronín, 245, PSČ 588 12
od 16. 1. 1994 do 31. 5. 1995
Ing. Vladimír Krpálek
Jihlava, Březinova 132, PSČ 586 01
od 16. 1. 1994 do 22. 10. 1996
Antonín Hladík
Jihlava, Nad splavem 22, PSČ 586 01
Akcionáři
od 20. 6. 2016
Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČO: 27258611
Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78
od 24. 8. 2015 do 20. 6. 2016
Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČO: 27258611
Praha, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78
od 21. 11. 2013 do 24. 8. 2015
Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČO: 27258611
Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78
od 24. 3. 2010 do 21. 11. 2013
K Brewery Group, a.s., IČO: 27258611
Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Miluše Bittnerová
+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-9

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-13

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-111

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-191

+
-

A tohle už jste četli?

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Lidé dostanou jednodušší a levnější alternativu ke klasickému digitálnímu podpisu – takzvanému kvalifikovanému certifikátu. Novinka staví na bankovní identitě.

Konec otravného volání. Stopka na telemarketing definitivně prošla

Konec otravného volání. Stopka na telemarketing definitivně prošla

Firmy budou moci volat jen lidem, kteří s tím předem výslovně souhlasili. Podle dosavadních pravidel to bylo obráceně.

Dejte zaměstnancům peníze na kartu. Ať se netopíte v účtování nákladů

Dejte zaměstnancům peníze na kartu. Ať se netopíte v účtování nákladů

Startup Fidoo zbavuje zaměstnance papírového vyúčtování nákladů. Starosti ubudou i účetním a šéfům, kteří výdaje schvalují. „Firmy potřebují řešit byznys, ne se brodit tunami papírů,“ říká v rozhovoru Petr Herzmann, spolumajitel a CEO Fidoo.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 645 392 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proklínaný švarcsystém očima expertů. Má smysl s ním bojovat?

Proklínaný švarcsystém očima expertů. Má smysl s ním bojovat?

Takzvaný švarcsystém, tedy zaměstnávání podnikatelů, je z pohledu českého práva nelegálním pracovněprávním...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services