STUHA a.s., IČO: 60108657 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti STUHA a.s. Údaje byly staženy 5. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 60108657. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60108657 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 1994

STUHA a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 2014
Dobruška, Radima Drejsla 93, PSČ 518 01
IČO
od 1. 1. 1994

60108657

DIČ

CZ60108657

Identifikátor datové schránky:9iegepd
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1002 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 23. 11. 2012
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 11. 2012
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 19. 8. 2005 do 23. 11. 2012
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 19. 8. 2005 do 23. 11. 2012
- zprostředkování obchodu a služeb
od 19. 8. 2005 do 23. 11. 2012
- velkoobchod
od 19. 8. 2005 do 23. 11. 2012
- výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy)
od 29. 8. 1995 do 23. 11. 2012
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1994 do 19. 8. 2005
- hostinská činnost
od 1. 1. 1994 do 23. 11. 2012
- výroba stuh, prýmek a leonského zboží
od 1. 1. 1994 do 23. 11. 2012
- výroba vánočních ozdob
od 1. 1. 1994 do 23. 11. 2012
- stavba strojů s mechanickým pohonem
Ostatní skutečnosti
od 8. 7. 2015
- Jediný akcionář společnosti přijal dne 24. 6. 2015 rozhodnutí tohoto obsahu: Jediný akcionář společnosti STUHA a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti STUHA a.s. o částku ve výši 44.829.675,-Kč ze stávající výše základního kapitálu 55,029 .675,-Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 10,200.000,--Kč. A) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, pro něhož není výše základního kapitálu v úrovni více než 55.000.000,-Kč podstatná ani ekonomicky efektivní. Dle názoru akcionáře společnosti není pro obchodní partnery společnosti ani pro její věřitele dosavadní výše základního kapitálu nijak významná, neboť hodnota společnosti tkví v jiných ekonomických ukazatelích. Rovněž ani z hlediska financujíc ích bank nebrání snížení základního kapitálu žádná překážka. Lze shrnout, že stávající výše základního kapitálu je z hlediska potřeb společnosti předimenzovaná, neboť takto vysoký základní kapitál není společností efektivně využíván. Účelem snížení základ ního kapitálu je dosažení vyšší efektivity a přínosnosti hospodaření s prostředky, které akcionář díky snížení základního kapitálu získá, a dále zjednodušení struktury akcií společnosti. Finanční prostředky mohou být distribuovány do rozvoje stávajících i nových aktivit akcionáře a jeho společníků, včetně obchodu s cennými papíry a investic do nemovitostí. B) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti bude snížen o částku ve výši 44.829.675,-Kč ze stávající výše základního kapitálu ve výši 55.029.675,-Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 10.200.000,-Kč. Základní kap itál společnosti bude snížen takto: 1) snížení jmenovité hodnoty akcií v počtu 68 kusů o stávající jmenovité hodnotě u jedné akcie 725.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu u jedné akcie na částku 150.000,-Kč; 2) úplatné vzetí akcií v počtu 7900 kusů o stáv ající jmenovité hodnotě 725,-Kč a úplatné vzetí akcií v počtu 15 kusů o stávající jmenovité hodnotě 145,-Kč z oběhu, které bude realizováno na základě veřejného návrhu smlouvy. Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou v zaty z oběhu. C) Způsob jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: U snížení jmenovité hodnoty akcií v počtu 68 kusů o stávající jmenovité hodnotě u jedné akcie 725.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu u jedné akcie na částku 150.000,-Kč bud e částka ve výši 39.100.000,-Kč postupně vyplacena akcionáři společnosti, a to ve lhůtě do 12 (dvanácti) let od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku, avšak za předpokladu, že tím nebude ohrožena likvidita společnosti. U úplatného vzetí akcií z oběhu bude provedeno odkoupení akcií na základě veřejného návrhu smlouvy, které bude realizováno za cenu předmětných akcií dle posudku znalce Ing. Jiřího Charuzy č. posudku 180-246/2014 ze dne 12.12.2014, tj. za částku 2.173,-Kč za 1 kmenovou akc ii na jméno v zaknihované podobě se jmenovitou hodnotou 725,-Kč a za částku 435,-Kč za 1 kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě se jmenovitou hodnotou 145,-Kč. Kupní cena bude splatná ve lhůtě určené na základě dohody smluvních stran.
od 15. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 5. 2014 do 8. 7. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 15. 5. 2014 do 8. 7. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 16. 7. 2007
- Dle smlouvy o fúzi ze dne 28. 6. 2007 převzala obchodní společnost STUHA a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti Gerita, s.r.o. se sídlem Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 64, PSČ 549 02, identifikační číslo 274 92 737 zapsané v  oddílu C vložce 22264 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
od 7. 9. 2005 do 31. 5. 2006
- Valná hromada konaná dne 31. srpna 2005 přijala rozhodnutí tohoto znění: "Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku" a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti je společnost STAP a.s., se sídlem Vilémov u Šluknova č.p. 103, PSČ 407 80, IČ: 445 69 599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 215 (dále jen "hlavní akcionář"). Vlastnict ví akcií bylo hlavním akcionářem doloženo předložením: - celkem 67 ks kmenových listinných akcií společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč pořadových čísel 000001-000067 a dále 2 240 ks kmenových listinných akcií společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné ak cie 1 000 Kč pořadových čísel 000001-002000, 006117-006132, 006149-006372. - čestného prohlášení společnosti STAP a.s., že je vlastníkem 67 ks kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč emitenta společnosti STUHA a.s. a dále 2 240 ks kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodn otě jedné akcie 1 000 Kč emitenta společnosti STUHA a.s., se kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti STUHA a.s. ve výši 91,22%. Z uvedeného vyplývá, že společnost STAP a.s. je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 69 240 000 Kč, což představuje podíl 91,22% základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183 i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti schvaluje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost STAP a.s., se sídlem Vilémov u Šluknova č.p. 103, PSČ 407 80, IČ 445 69 599. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstří ku (dále jen "datum přechodu akcií"). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši: - 428 000 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série A v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč, - 428 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série B v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1. písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 050725 ze dne 25. července 2005 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se s ídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 18600, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 57202, dále jen "znalec". Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod. Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplat y protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při před ložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5 000 Kč. Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcion ářem (bankovním prevodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Ve škerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcionáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře. Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zást avní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak).
od 19. 8. 2005
- Na obchodní společnost STUHA a.s. se sídlem Dobruška, Radima Drejsla 93, PSČ 518 01, identifikační číslo 601 08 657 se převádí jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů obchodní společnosti BABA FROST, s.r.o. se sídlem Dobruška, Opočenská 4 42, PSČ 518 01, identifikační číslo 259 83 016, jež z důvodu převodu jmění zaniká.
Kapitál
od 26. 11. 2015
Základní kapitál 10 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 7. 2007 do 26. 11. 2015
Základní kapitál 55 029 675 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1994 do 16. 7. 2007
Základní kapitál 75 903 000 Kč
od 26. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno 150 000, počet akcií: 68 v zaknihované podobě.
od 15. 5. 2014 do 26. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno 145, počet akcií: 15 v zaknihované podobě.
od 15. 5. 2014 do 26. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno 725, počet akcií: 7 900 v zaknihované podobě.
od 15. 5. 2014 do 26. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno 725 000, počet akcií: 68 v zaknihované podobě.
od 16. 7. 2007 do 15. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 68 v listinné podobě.
od 16. 7. 2007 do 15. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7 900 v listinné podobě.
od 16. 7. 2007 do 15. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15 v listinné podobě.
od 11. 4. 2007 do 16. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7 900 v listinné podobě.
od 11. 4. 2007 do 16. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15 v listinné podobě.
od 28. 7. 1999 do 11. 4. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 7 903.
od 28. 7. 1999 do 11. 4. 2007
v listinné podobě
od 28. 7. 1999 do 16. 7. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 68.
od 28. 7. 1999 do 16. 7. 2007
v listinné podobě
od 17. 1. 1995 do 28. 7. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 75 903.
od 11. 2. 1994 do 17. 1. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 72 108.
od 11. 2. 1994 do 17. 1. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 3 795.
od 1. 1. 1994 do 11. 2. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 795.
od 1. 1. 1994 do 11. 2. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 72 108.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 31. 8. 2022
JAROSLAV KOMÁR - člen představenstva
Nové Město nad Metují, Kaštánky, PSČ 549 01
den vzniku členství: 14. 5. 2014
od 15. 5. 2014
Ing. MILAN MAIXNER - předseda představenstva
Nové Město nad Metují, V Aleji, PSČ 549 01
den vzniku členství: 14. 5. 2014
den vzniku funkce: 14. 5. 2014
od 15. 5. 2014 do 31. 8. 2022
JAROSLAV KOMÁR - člen představenstva
Nové Město nad Metují - Krčín, Žižkovo náměstí, PSČ 549 01
den vzniku členství: 14. 5. 2014
od 23. 11. 2012 do 15. 5. 2014
Ing. Milan Maixner - předseda představenstva
Nové Město nad Metují, V Aleji, PSČ 549 01
den vzniku členství: 27. 6. 2011 - 14. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2011 - 14. 5. 2014
od 23. 11. 2012 do 15. 5. 2014
Jaroslav Komár - místopředseda představenstva
Nové Město nad Metují - Krčín, Žižkovo náměstí, PSČ 549 01
den vzniku členství: 27. 6. 2011 - 14. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2011 - 14. 5. 2014
od 23. 11. 2012 do 15. 5. 2014
Kateřina Komárová - člen představenstva
Nové Město nad Metují - Krčín, Žižkovo náměstí, PSČ 549 01
den vzniku členství: 27. 6. 2011 - 14. 5. 2014
od 31. 5. 2006 do 23. 11. 2012
Ing. Milan Maixner - Předseda představenstva
Nové Město nad Metují, Třešňová 802, PSČ 549 01
den vzniku členství: 28. 4. 2006 - 27. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 4. 2006 - 27. 6. 2011
od 31. 5. 2006 do 23. 11. 2012
Jaroslav Komár - Místopředseda představenstva
Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 64, PSČ 549 02
den vzniku členství: 28. 4. 2006 - 27. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 4. 2006 - 27. 6. 2011
od 31. 5. 2006 do 23. 11. 2012
Kateřina Komárová - Člen představenstva
Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 64, PSČ 549 02
den vzniku členství: 28. 4. 2006 - 27. 6. 2011
od 18. 3. 2004 do 31. 5. 2006
Zdenek Raichart - Předseda představenstva
Vilémov u Šluknova, 283, PSČ 407 80
den vzniku členství: 24. 11. 2003 - 28. 4. 2006
den vzniku funkce: 24. 11. 2003 - 28. 4. 2006
od 18. 3. 2004 do 31. 5. 2006
Ing. Miloslav Černý - Místopředseda představenstva
Třemošnice, Družstevní 411, PSČ 538 43
den vzniku členství: 24. 11. 2003 - 28. 4. 2006
den vzniku funkce: 24. 11. 2003 - 28. 4. 2006
od 18. 3. 2004 do 31. 5. 2006
Libor Sklenář - Člen představenstva
Vilémov u Šluknova, 270, PSČ 407 80
den vzniku členství: 24. 11. 2003 - 28. 4. 2006
od 18. 3. 2004 do 31. 5. 2006
Václav Soukup - Člen představenstva
Vilémov u Šluknova, 128, PSČ 407 80
den vzniku členství: 24. 11. 2003 - 28. 4. 2006
od 18. 3. 2004 do 31. 5. 2006
Ing. Milan Maixner - Člen představenstva
Nové Město nad Metují, Třešňová 802, PSČ 549 01
den vzniku členství: 24. 11. 2003 - 28. 4. 2006
od 25. 10. 2002 do 18. 3. 2004
Ing. Milan Maixner - Člen představenstva
Nové Město nad Metují, Třešňová 802, PSČ 549 01
den vzniku členství: 13. 6. 2002
od 29. 11. 2000 do 18. 3. 2004
Václav Soukup - Člen představenstva
Vilémov u Šluknova, 128
od 29. 10. 1998 do 29. 11. 2000
Ing. Zdeněk Černý - Člen představenstva
Dobruška, Radima Drejsla 650
od 29. 10. 1998 do 18. 3. 2004
Ing. Miloslav Černý - Místopředseda představenstva
Třemošnice, Družstevní 411, PSČ 538 43
od 29. 10. 1998 do 18. 3. 2004
Libor Sklenář - Člen představenstva
Vilémov u Šluknova, 270, PSČ 407 80
od 9. 4. 1997 do 29. 10. 1998
Ing. Lubomír Motyčka, CSc. - Místopředseda představenstva
Pardubice, Ve Lhotkách 662
od 9. 4. 1997 do 29. 10. 1998
Ing. Josef Milata - Člen představenstva
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2615
od 9. 4. 1997 do 29. 10. 1998
Ing. Zdeněk Černý - Člen představenstva
Dobruška, Šubrtovo nám. 54
od 9. 4. 1997 do 25. 10. 2002
Ing. Bohumil Novotný - Člen představenstva
Vilémov u Šluknova, 280
od 9. 4. 1997 do 18. 3. 2004
Zdenek Raichart - Předseda představenstva
Vilémov u Šluknova, 283
od 29. 8. 1995 do 4. 2. 1997
Jana Pavlíková - Člen představenstva
Hradec Králové, Blodkova 372
od 1. 1. 1994 do 29. 8. 1995
Vladimír Zrzavý - Člen představenstva
Dobruška, Za universitou 866
od 1. 1. 1994 do 29. 8. 1995
Ing. Zdeněk Fridrich - Člen představenstva
Praha 4, Ledvinova 1717
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 1997
Ing. Zdeněk Černý - Člen představenstva
Dobruška, Šubrtovo nám. 54
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 1997
Zbzněk Mach - Člen představenstva
Dobruška, ul. ČSA 702
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 1997
Josef Tošovský - Člen představenstva
Horní Podluží, 18
od 15. 5. 2014
Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.
od 31. 5. 2006 do 15. 5. 2014
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 9. 4. 1997 do 31. 5. 2006
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná a zastupuje ji vůči třetím osobám ( právnickým i fyzickým), před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu: - buď samostatně předseda či místopředseda představenstva, - či společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují: - buď samostatně předseda či místopředseda představenstva, - či společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Všichni to činí tak, že k plně vypsanému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 1997
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 15. 5. 2014
Bc. ZDENĚK ZOUNAR - člen dozorčí rady
Dobruška, Družstevní, PSČ 518 01
den vzniku členství: 14. 5. 2014
od 23. 11. 2012 do 15. 5. 2014
Ing. Jitka Jelenová - člen dozorčí rady
Dobruška - Pulice, , PSČ 518 01
den vzniku členství: 20. 4. 2011 - 14. 5. 2014
od 23. 11. 2012 do 15. 5. 2014
Bc. Zdeněk Zounar - člen dozorčí rady
Dobruška, Družstevní, PSČ 518 01
den vzniku členství: 27. 6. 2011 - 14. 5. 2014
od 23. 11. 2012 do 15. 5. 2014
Bc. Dana Maixnerová - předseda dozorčí rady
Nové Město nad Metují, V Aleji, PSČ 549 01
den vzniku členství: 27. 6. 2011 - 14. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2011 - 14. 5. 2014
od 31. 5. 2006 do 23. 11. 2012
Dana Maixnerová - Předseda dozorčí rady
Nové Město nad Metují, Třešňová 802, PSČ 549 01
den vzniku členství: 28. 4. 2006 - 27. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 4. 2006 - 27. 6. 2011
od 31. 5. 2006 do 23. 11. 2012
Zdeněk Zounar - Člen dozorčí rady
Dobruška, Družstevní 877, PSČ 518 01
den vzniku členství: 28. 4. 2006 - 27. 6. 2011
od 31. 5. 2006 do 23. 11. 2012
Ing. Monika Turzová - Člen dozorčí rady
Dobruška, Orlická 979, PSČ 518 01
den vzniku členství: 13. 4. 2006 - 20. 4. 2011
od 18. 3. 2004 do 31. 5. 2006
Ing. Jindřich Piskač - Předseda dozorčí rady
Mikulášovice, 251, PSČ 407 79
den vzniku členství: 24. 11. 2003
den vzniku funkce: 24. 11. 2003
od 18. 3. 2004 do 31. 5. 2006
Ing. David Novotný - Člen dozorčí rady
Brno, Kolejní 401/2, PSČ 612 00
den vzniku členství: 24. 11. 2003
od 25. 10. 2002 do 18. 3. 2004
Ing. David Novotný - Člen dozorčí rady
Brno, Kolejní 401/2, PSČ 612 00
den vzniku členství: 13. 6. 2002
od 29. 7. 2002 do 31. 5. 2006
Josef Verner - Člen dozorčí rady
Dobruška, Za Univerzitou 830, PSČ 518 01
den vzniku členství: 6. 6. 2001
od 29. 11. 2000 do 25. 10. 2002
Jiří Musil - Člen dozorčí rady
Liberec, Gagarinova 761
od 29. 10. 1998 do 29. 7. 2002
Ing. Petr Mrázek - Člen dozorčí rady
Nová Ves, 45, PSČ 517 21
od 29. 10. 1998 do 18. 3. 2004
Ing. Jindřich Piskač - Předseda dozorčí rady
Mikulášovice, 251, PSČ 407 79
od 9. 4. 1997 do 29. 10. 1998
Ing. Ivana Khomová - Předseda dozorčí rady
Pardubice, Ve Lhotkách 662
od 9. 4. 1997 do 29. 10. 1998
Josef Verner - Člen dozorčí rady
Dobruška, Za univerzitou 830
od 9. 4. 1997 do 29. 11. 2000
Václav Soukup - Člen dozorčí rady
Vilémov u Šluknova, 128
od 4. 2. 1997 do 9. 4. 1997
Milan Veselý
Týniště nad Orlicí, Barákova 595
od 29. 8. 1995 do 4. 2. 1997
Libor Páv
Hradec Králové, Brožíkova 1702
od 29. 8. 1995 do 4. 2. 1997
JUDr. Blanka Kalcsová
Hradec Králové, Jižní 791
od 29. 8. 1995 do 9. 4. 1997
Roman Tichý
Urbanice 54,p.Praskačka, , PSČ 503 33
od 1. 1. 1994 do 29. 8. 1995
Ing. Josef Martínek, CSc.
Vamberk, Struha 787
od 1. 1. 1994 do 4. 2. 1997
Vítězslav Malý
Dobruška, Leichnerova 973
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 1997
Josef Verner
Dobruška, Za universitou 830
Akcionáři
od 31. 5. 2006 do 16. 7. 2007
Gerita s.r.o., IČO: 27492737
Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 64, PSČ 549 02
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+1

+
-
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-33

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-69

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-104

+
-
Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

-115

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-177

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services