Aroma Praha, a.s., IČO: 60192348 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Aroma Praha, a.s. Údaje byly staženy 26. 8. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 60192348. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60192348 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 11. 1993
Obchodní firma
od 1. 11. 1993

Aroma Praha, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 19. 11. 2004 do 7. 1. 2013
Hrobce, , PSČ 411 83
od 30. 10. 1998 do 19. 11. 2004
Praha 9 - Vysočany, Novovysočanská 46, PSČ 190 00
od 1. 11. 1993 do 30. 10. 1998
Praha 1, Spálená 59/114, PSČ 111 26
IČO
od 1. 11. 1993

60192348

DIČ

CZ60192348

Identifikátor datové schránky:d37vwrw
Právní forma
od 1. 11. 1993
Akciová společnost
Spisová značka1587 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 12. 9. 2011
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 12. 9. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 9. 2011
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 14. 4. 2005
- provozování drážní dopravy a to železniční dráhy - vlečky Aroma Židovice a na dráze celostátní
od 14. 4. 2005 do 12. 9. 2011
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 19. 11. 2004 do 12. 9. 2011
- výroba potravin - vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost podnikání a činností tímto zákonem vyloučených
od 19. 11. 2004 do 12. 9. 2011
- výroba nealkoholických nápojů
od 19. 11. 2004 do 12. 9. 2011
- výroba chemických výrobků - vyjma činností uvedených v příl. zák.č.455/93 Sb o živnost. podnikání a činností tímto zákonem vyloučených
od 19. 11. 2004 do 12. 9. 2011
- výroba kosmetických přípravků
od 19. 11. 2004 do 12. 9. 2011
- výroba mýdla
od 19. 11. 2004 do 12. 9. 2011
- ubytování v ubytovacích zařízeních (do třídy+),
od 19. 11. 2004 do 12. 9. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 19. 11. 2004 do 12. 9. 2011
- provozování vodovodů a kanalizací
od 19. 11. 2004 do 12. 9. 2011
- výroba krmiv a krmných směsí
od 19. 11. 2004 do 12. 9. 2011
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 29. 10. 1998 do 19. 11. 2004
- provozování vodovodů a kanalizací
od 9. 5. 1996 do 19. 11. 2004
- provozování drážní dopravy, a to železniční dráhy - vlečky AROMA Židovice a na dráze celostátní
od 1. 11. 1993 do 19. 11. 2004
- Výroba potravin - vyjma činností uvedených v příl. zák.č. 455/91 Sb. a činností tímto zákonem vyloučených
od 1. 11. 1993 do 19. 11. 2004
- výroba nealkoholických nápojů
od 1. 11. 1993 do 19. 11. 2004
- výroba chemických výrobků - vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/93 Sb. a činností tímto zák. výloučených
od 1. 11. 1993 do 19. 11. 2004
- výroba mýdla
od 1. 11. 1993 do 19. 11. 2004
- výroba kosmetických přípravků
od 1. 11. 1993 do 19. 11. 2004
- ubytování v ubytovacích zařízeních (do tř. * )
od 1. 11. 1993 do 19. 11. 2004
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 14. 10. 2015
- Zapisuje se usnesení Rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích přijaté rozhodnutím řádné valné hromady společnosti dne 13.10.2015, ve formě notářského zápisu JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, z téhož dne, č. NZ 386/2015, N 425/2015, takto: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Aroma Praha, a.s. (dále jen Společnost) je společnost AROCO, spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Spojovací 798/31, PSČ 19000, IČ 438 70 571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4574 ( dále jen hlavní akcionář či AROCO, spol. s r.o.). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 63.286 (slovy: šedesát tři tisíc dvě stě osmdesát šest) kusů listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných jako: (i) 60 (slovy: šedesát) kusů hromadných listin série B, pořadových čísel: 000001 až 000060 nahrazující celkem 60.000 (šedesát tisíc) kusů jednotlivých akcií pořadových čísel: 000001 až 060000, (ii) 6 (slovy: šest) kusů hromadných listin série C, pořadových čísel: 000001 až 000006 nahrazující celkem 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů jednotlivých akcií pořadových čísel: 064001 až 067000, (iii) 286 (slovy: dvě stě osmdesát šest) kusů jednotlivých akcií série A, pořadových čísel: 067801 až 067882, 067957 až 067980 a 068201 až 068380. Z uvedeného vyplývá, že společnost AROCO, spol. s r.o. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 63.286.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliónů dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých), což představuje podíl 90,06 % (slovy: dev adesát celých šest setin procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korpo racích. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 6.988 (slovy: šest tisíc devět set osmdesát osm) kusů akcií, pořadová čísla: 060001 až 064000, 067001 až 067800, 067883 až 067956, 067981 až 068200 a 068381 až 070274, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost AROCO, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Spojovací 798/31, PSČ 19000, IČ 43870571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4574. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen Datum přechodu akcií). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.165,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto šedesát pět korun českých) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc kor un českých), emitovanou společností Aroma Praha, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 150822 ze dne 22. srpna 2015, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup ma jetkový (metody likvidační a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu majetku znalec odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akc ionáře. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů společnosti. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORP ORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 3163/111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporac ích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zás tavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.
od 24. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 24. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 7. 2014 do 25. 2. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 2. 4. 2002 do 4. 7. 2003
- "Valná hromada společnosti Aroma Praha a.s., konaná dne 26.6.2001 přijala rozhodnutí, že navrhuje snížit základní kapitál společnosti z výše 80,723.000,--Kč o částku 10,449.000,--Kč tak, že po tomto snížení základní kapitál společnosti bude činit 70,274.000,--Kč slovy sedmdesát miliónů dvěstěsedmdesátčtyřitisíce korun českých. Společnost použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie celkem o nominální hodnotě 10,449.000,--Kč a podá příkaz Středisku cenných papírů ke zrušení těchto akcií. Současně představenstvo navrhuje, aby o tuto částku byly zvýšeny kapitálové fondy společnosti. Stalo se tak v důsledku rozhodnutí valné hromady o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií na majitele, vedených u Střediska cenných papírů ISIN CZ 0005080457. Společností bylo vykoupeno 10.449 kusů akcii v nominální hodnotě 1.000,--Kč, představujících 10,449.000,--Kč základního kapitálu. Vzhledem k tomu, že společnost vlastní tyto akcie, které se jí nepodařilo zcizit, bylo navrženo snížit základní kapitál o jejich jmenovitou hodnotu."
Kapitál
od 4. 7. 2003
Základní kapitál 70 274 000 Kč
od 1. 11. 1993 do 4. 7. 2003
Základní kapitál 80 723 000 Kč
od 24. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 70 274 v listinné podobě.
od 14. 4. 2005 do 24. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 70 274 v listinné podobě.
od 4. 7. 2003 do 14. 4. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 70 274.
od 1. 11. 1994 do 4. 7. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 80 723.
od 11. 11. 1993 do 1. 11. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 80 723.
od 1. 11. 1993 do 11. 11. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 80 723.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 20. 8. 2021
Ing. HYNEK STRNAD - Předseda představenstva
Světice, Kolmá, PSČ 251 01
den vzniku členství: 8. 6. 2021
den vzniku funkce: 30. 6. 2021
od 20. 8. 2021
Ing. PAVEL FORET - Člen představenstva
Praha - Libeň, Kovanecká, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 6. 2021
od 20. 8. 2021 do 31. 8. 2022
Ing. MAREK STRNAD - 1. místopředseda představenstva
Praha - Troja, Vřesová, PSČ 181 00
den vzniku členství: 8. 6. 2021 - 20. 8. 2022
den vzniku funkce: 30. 6. 2021 - 20. 8. 2022
od 28. 6. 2018
Ing. HYNEK STRNAD, Ph.D. - 2. místopředseda představenstva
Světice, Strmá, PSČ 251 01
den vzniku členství: 18. 6. 2018
den vzniku funkce: 18. 6. 2018
od 28. 6. 2018
Ing. MAREK STRNAD - člen představenstva
Praha - Bohnice, Sopotská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 18. 6. 2018
od 28. 6. 2018 do 20. 8. 2021
Ing. MAREK STRNAD - 1. místopředseda představenstva
Praha - Troja, Vřesová, PSČ 181 00
den vzniku členství: 8. 6. 2016 - 8. 6. 2021
den vzniku funkce: 18. 6. 2018 - 8. 6. 2021
od 6. 9. 2016 do 28. 6. 2018
Ing. MIROSLAV LEJKO - 1. Místopředseda představenstva
Praha - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 8. 6. 2016 - 18. 6. 2018
den vzniku funkce: 8. 6. 2016 - 18. 6. 2018
od 6. 9. 2016 do 28. 6. 2018
Ing. MAREK STRNAD - 2. Místopředseda představenstva
Praha - Troja, Vřesová, PSČ 181 00
den vzniku členství: 8. 6. 2016
den vzniku funkce: 8. 6. 2016 - 18. 6. 2018
od 6. 9. 2016 do 20. 8. 2021
Ing. HYNEK STRNAD - Předseda představenstva
Světice, Kolmá, PSČ 251 01
den vzniku členství: 8. 6. 2016 - 8. 6. 2021
den vzniku funkce: 8. 6. 2016 - 8. 6. 2021
od 6. 9. 2016 do 20. 8. 2021
Ing. PAVEL FORET - Člen představenstva
Praha - Libeň, Kovanecká, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 6. 2016 - 8. 6. 2021
od 24. 7. 2014 do 25. 2. 2015
JIŘÍ LEJKO - Člen představenstva
Praha 8 - Libeň, Rozšířená, PSČ 182 00
den vzniku členství: 8. 6. 2011 - 2. 9. 2014
od 24. 7. 2014 do 6. 9. 2016
Ing. HYNEK STRNAD - Předseda představenstva
Světice, Kolmá, PSČ 251 01
den vzniku členství: 8. 6. 2011 - 8. 6. 2016
den vzniku funkce: 8. 6. 2011 - 8. 6. 2016
od 24. 7. 2014 do 6. 9. 2016
Ing. MIROSLAV LEJKO - 1. Místopředseda představenstva
Praha - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 8. 6. 2011 - 8. 6. 2016
den vzniku funkce: 8. 6. 2011 - 8. 6. 2016
od 24. 7. 2014 do 6. 9. 2016
Ing. MAREK STRNAD - 2. Místopředseda představenstva
Praha - Troja, Vřesová, PSČ 181 00
den vzniku členství: 8. 6. 2011 - 8. 6. 2016
den vzniku funkce: 8. 6. 2011 - 8. 6. 2016
od 24. 7. 2014 do 6. 9. 2016
Ing. PAVEL FORET - Člen představenstva
Praha - Libeň, Kovanecká, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 6. 2011 - 8. 6. 2016
od 12. 9. 2011 do 24. 7. 2014
Ing. Hynek Strnad - Předseda představenstva
Světice, Kolmá, PSČ 251 00
den vzniku členství: 8. 6. 2011
den vzniku funkce: 8. 6. 2011
od 12. 9. 2011 do 24. 7. 2014
Ing. Miroslav Lejko - 1. Místopředseda představenstva
Praha 8 - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 8. 6. 2011
den vzniku funkce: 8. 6. 2011
od 12. 9. 2011 do 24. 7. 2014
Ing. Marek Strnad - 2. Místopředseda představenstva
Praha 8 - Trója, Vřesová, PSČ 181 00
den vzniku členství: 8. 6. 2011
den vzniku funkce: 8. 6. 2011
od 12. 9. 2011 do 24. 7. 2014
Jiří Lejko - Člen představenstva
Praha 8 - Libeň, Rozšířená, PSČ 182 00
den vzniku členství: 8. 6. 2011
od 12. 9. 2011 do 24. 7. 2014
Ing. Pavel Foret - Člen představenstva
Praha 9 - Libeň, Kovanecká, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 6. 2011
od 31. 8. 2006 do 12. 9. 2011
Ing. Hynek Strnad - Předseda představenstva
Říčany, Světice 156, PSČ 251 00
den vzniku členství: 8. 6. 2006 - 8. 6. 2011
den vzniku funkce: 8. 6. 2006 - 8. 6. 2011
od 31. 8. 2006 do 12. 9. 2011
Ing. Miroslav Lejko - 1. Místopředseda představenstva
Praha 8, Společná 2193/7, PSČ 180 00
den vzniku členství: 8. 6. 2006 - 8. 6. 2011
den vzniku funkce: 8. 6. 2006 - 8. 6. 2011
od 31. 8. 2006 do 12. 9. 2011
Ing. Marek Strnad - 2. Místopředseda představenstva
Praha 8 - Trója, Vřesová 675/3, PSČ 181 00
den vzniku členství: 8. 6. 2006 - 8. 6. 2011
den vzniku funkce: 8. 6. 2006 - 8. 6. 2011
od 31. 8. 2006 do 12. 9. 2011
Jiří Lejko - Člen představenstva
Praha 8, Rozšířená 2037, PSČ 181 00
den vzniku členství: 8. 6. 2006 - 8. 6. 2011
od 31. 8. 2006 do 12. 9. 2011
Ing. Pavel Foret - Člen představenstva
Praha 9 - Libeň, Kovanecká 2284/25, PSČ 119 00
den vzniku členství: 8. 6. 2006 - 8. 6. 2011
od 14. 4. 2005 do 31. 8. 2006
Ing. Hynek Strnad - Předseda představenstva
Říčany, Světice 156, PSČ 251 00
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 8. 6. 2006
den vzniku funkce: 28. 6. 2001 - 8. 6. 2006
od 14. 4. 2005 do 31. 8. 2006
Ing. Marek Strnad - 2. Místopředseda představenstva
Praha 8 - Trója, Vřesová 675/3, PSČ 181 00
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 8. 6. 2006
den vzniku funkce: 28. 6. 2001 - 8. 6. 2006
od 14. 4. 2005 do 31. 8. 2006
Ing. Miroslav Lejko - 1. Místopředseda představenstva
Praha 8, Společná 2193/7, PSČ 180 00
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 8. 6. 2006
den vzniku funkce: 28. 6. 2001 - 8. 6. 2006
od 14. 4. 2005 do 31. 8. 2006
Jiří Lejko - Člen představenstva
Praha 8, Rozšířená 2037, PSČ 181 00
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 8. 6. 2006
od 14. 4. 2005 do 31. 8. 2006
Ing. Pavel Foret - Člen představenstva
Praha 9 - Libeň, Kovanecká 2284/25, PSČ 119 00
den vzniku členství: 16. 6. 2004 - 8. 6. 2006
od 19. 11. 2004 do 14. 4. 2005
ing. Pavel Foret - člen představenstva
Praha 9 - Libeň, Kovanecká 2284/25
den vzniku funkce: 16. 6. 2004
od 20. 4. 2001 do 14. 4. 2005
Ing. Marek Strnad - 2. místopředseda představenstva
Praha 8 - Trója, Vřesová 675/3, PSČ 181 00
od 29. 10. 1998 do 20. 4. 2001
Ing. Marek Strnad - 2. místopředseda představenstva
Praha 4, Imrichova 884
od 29. 10. 1998 do 19. 11. 2004
Ing. Lubomír Štěpán - člen představenstva
Praha 10, Plk. Mráze 1189, PSČ 102 00
od 29. 10. 1998 do 19. 11. 2004
- generální ředitel
od 29. 10. 1998 do 14. 4. 2005
Ing. Hynek Strnad - předseda představenstva
Světice, 156
od 29. 10. 1998 do 14. 4. 2005
Ing. Miroslav Lejko - 1. místopředseda představenstva
Praha 8, Společná 2193/7
od 29. 10. 1998 do 14. 4. 2005
Jiří Lejko - člen představenstva
Praha 8, Rozšířená 2037
od 9. 5. 1996 do 29. 10. 1998
Ing. Hynek Strnad - člen
Světice, 156
od 9. 5. 1996 do 29. 10. 1998
Ing. Marek Strnad - člen
Praha 4, Imrichova 884
od 9. 5. 1996 do 29. 10. 1998
Ing. Miroslav Lejko - člen
Praha 9, Kopřivnická 613
od 9. 5. 1996 do 29. 10. 1998
Jiří Lejko - člen
Praha 8, Rozšířená 2037
od 28. 3. 1995 do 9. 5. 1996
ing. Jan Vybíral - člen představenstva
Praha 10, Veronské nám. 337, PSČ 109 00
od 1. 11. 1993 do 9. 5. 1996
Ing. Václav Srna - člen
Praha 10, Strašnická 193/28, PSČ 102 00
od 1. 11. 1993 do 9. 5. 1996
Pavel Venhoda - člen
Litoměřice, Mrázova 10, PSČ 412 01
od 1. 11. 1993 do 9. 5. 1996
Josef Vanča - člen
Děčín IV, Teplická 368, PSČ 405 02
od 1. 11. 1993 do 29. 10. 1998
Ing. Lubomír Štěpán - člen
Praha 10, Plk. Mráze 1189, PSČ 102 00
od 24. 7. 2014
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva
od 10. 11. 2001 do 24. 7. 2014
Jménem společnost jedná představenstvo jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 25. 4. 1994 do 10. 11. 2001
Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 24. 1. 1994 do 25. 4. 1994
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnos- ti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
od 1. 11. 1993 do 24. 1. 1994
Zastupování a podepisování za společnost : Společnost zastupuje přestavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předstvenstva který k tomu byl přestavenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 20. 8. 2021
Prof. Ing. LIBOR ČERVENÝ, DrSc. - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 6. 2021
den vzniku funkce: 18. 6. 2021
od 20. 8. 2021 do 23. 8. 2023
Ing. MIROSLAV LEJKO - Předseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 18. 6. 2021 - 6. 8. 2023
den vzniku funkce: 18. 6. 2021 - 6. 8. 2023
od 16. 10. 2020
MILOSLAVA ŠLAMBOROVÁ - Člen dozorčí rady
Děčín - Děčín XXIII-Popovice, Popovická, PSČ 405 02
den vzniku členství: 11. 6. 2020
od 28. 6. 2018 do 20. 8. 2021
Prof. Ing. LIBOR ČERVENÝ, DrSc. - místopředseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 6. 2018 - 18. 6. 2021
den vzniku funkce: 18. 6. 2018 - 18. 6. 2021
od 28. 6. 2018 do 20. 8. 2021
Ing. MIROSLAV LEJKO - předseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 18. 6. 2018 - 18. 6. 2021
den vzniku funkce: 18. 6. 2018 - 18. 6. 2021
od 5. 8. 2017 do 28. 6. 2018
Ing. VÁCLAV SRNA - Předseda dozorčí rady
Praha - Smíchov, Jezerní, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 6. 2015 - 18. 6. 2018
den vzniku funkce: 17. 6. 2015 - 18. 6. 2018
od 6. 9. 2016 do 16. 10. 2020
MILOSLAVA ŠLAMBOROVÁ - Člen dozorční rady
Děčín - Děčín XXIII-Popovice, Popovická, PSČ 405 02
den vzniku členství: 8. 6. 2016 - 8. 6. 2019
od 5. 8. 2015 do 5. 8. 2017
Ing. VÁCLAV SRNA - Předseda dozorčí rady
Praha - Hostivař, Strašnická, PSČ 102 00
den vzniku členství: 17. 6. 2015
den vzniku funkce: 17. 6. 2015
od 5. 8. 2015 do 28. 6. 2018
Prof. Ing. LIBOR ČERVENÝ, DrSc. - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 6. 2015 - 18. 6. 2018
den vzniku funkce: 17. 6. 2015 - 18. 6. 2018
od 24. 7. 2014 do 5. 8. 2015
Ing. VÁCLAV SRNA - Předseda dozorčí rady
Praha - Hostivař, Strašnická, PSČ 102 00
den vzniku členství: 30. 5. 2012 - 30. 5. 2015
den vzniku funkce: 30. 5. 2012 - 30. 5. 2015
od 24. 7. 2014 do 5. 8. 2015
Prof. Ing. LIBOR ČERVENÝ, DrSc. - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 5. 2012 - 30. 5. 2015
den vzniku funkce: 30. 5. 2012 - 30. 5. 2015
od 18. 1. 2013 do 6. 9. 2016
MILOSLAVA ŠLAMBOROVÁ - Člen dozorčí rady
Děčín - Děčín XXIII-Popovice, Popovická, PSČ 405 02
den vzniku členství: 16. 11. 2012 - 16. 11. 2015
od 25. 7. 2012 do 24. 7. 2014
Ing. Václav Srna - Předseda dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Strašnická, PSČ 102 00
den vzniku členství: 30. 5. 2012
den vzniku funkce: 30. 5. 2012
od 25. 7. 2012 do 24. 7. 2014
Prof. Ing. Libor Červený, DrSc. - Místopředseda dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 5. 2012
den vzniku funkce: 30. 5. 2012
od 16. 3. 2010 do 25. 7. 2012
Ing. Václav Srna - Předseda dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Strašnická 193/28, PSČ 102 00
den vzniku členství: 20. 5. 2009 - 30. 5. 2012
den vzniku funkce: 20. 5. 2009 - 30. 5. 2012
od 16. 3. 2010 do 25. 7. 2012
Prof. Ing. Libor Červený, DrSc. - Místopředseda dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Charlese de Gaulla 530/10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 20. 5. 2009 - 30. 5. 2012
den vzniku funkce: 20. 5. 2009 - 30. 5. 2012
od 16. 3. 2010 do 18. 1. 2013
Jaroslav Beneš - Člen dozorčí rady
Děčín - Děčín IV - Podmokly, Labské nábřeží 1072/69, PSČ 405 02
den vzniku členství: 27. 10. 2009 - 16. 11. 2012
od 20. 10. 2006 do 16. 3. 2010
Jaroslav Beneš - Člen dozorčí rady
Děčín - Děčín IV, Labské nábřeží 1072/69, PSČ 405 02
den vzniku členství: 8. 9. 2006 - 27. 10. 2009
od 31. 8. 2006 do 16. 3. 2010
prof. Ing. Libor Červený, DrSc. - Místopředseda dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Charlese de Gaulla 530/10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 6. 2006 - 20. 5. 2009
den vzniku funkce: 8. 6. 2006 - 20. 5. 2009
od 15. 11. 2005 do 16. 3. 2010
Ing. Jiří Skalický - Předseda dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Zahradníčkova 1220/20A, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 14. 9. 2008
den vzniku funkce: 20. 6. 2005 - 14. 9. 2008
od 14. 4. 2005 do 15. 11. 2005
Ing. Lubomír Štěpán - Člen dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, plk. Mráze 1189/8, PSČ 102 00
den vzniku členství: 16. 6. 2004 - 14. 6. 2005
od 14. 4. 2005 do 31. 8. 2006
prof. Ing. Libor Červený, DrSc. - Člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Charlese de Gaulla 530/10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 6. 2003 - 8. 6. 2006
od 14. 4. 2005 do 20. 10. 2006
Pavel Pflanzer - Člen dozorčí rady
Děčín II., Kamenická 133, PSČ 405 02
den vzniku členství: 17. 6. 2003 - 8. 9. 2006
od 19. 11. 2004 do 14. 4. 2005
ing. Lubomír Štěpán - člen dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Plk. Mráze 1189/8
den vzniku funkce: 16. 6. 2004
od 28. 6. 1999 do 19. 11. 2004
Ing. Helena Nováková - člen
Praha 4, Boleslavova 22
od 28. 6. 1999 do 14. 4. 2005
prof.Ing. Libor Červený, DrSc. - člen
Praha 7, U smaltovny 32
od 28. 6. 1999 do 14. 4. 2005
Ing. Rudolf Sládek - člen
Praha 7, Veverkova 459/3
od 9. 5. 1996 do 28. 6. 1999
Ing. Vít Vařeka - člen
Praha 5, Ostrovského 30
od 9. 5. 1996 do 28. 6. 1999
Ing. Michal Šnobr - člen
Strakonice, Poděbradova 850
od 28. 3. 1995 do 9. 5. 1996
in.g František Freiberg CSc. - člen
Praha 2, Lumírova 5, PSČ 128 00
od 1. 11. 1993 do 28. 3. 1995
Ing. Josef Marc, CSc. - člen
Praha 5, Na Plzeňce
od 1. 11. 1993 do 9. 5. 1996
Doc.Ing. Libor Červený, DrSc. - člen
Praha 7, U smaltovny 32
od 1. 11. 1993 do 28. 6. 1999
Ing. Lubomír Berka - člen
Jílové u Prahy, Holíkova 470
Akcionáři
od 6. 9. 2016
AROCO, spol. s r.o., IČO: 43870571
Praha - Vysočany, Spojovací, PSČ 190 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+8

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-1

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-9

+
-
Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-12

+
-
Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-14

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services