Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Čedok a.s.
IČO: 60192755

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu30. 11. 1993
Obchodní firma
od 25. 11. 1997

Čedok a.s.

od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997

ČEDOK a.s.

Sídlo
od 25. 11. 1997 do 7. 11. 2016
Praha 1, Na Příkopě 18, PSČ 111 35
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
Praha 1, Na příkopě 18, PSČ 111 35
IČO
od 30. 11. 1993

60192755

DIČ

CZ60192755

Identifikátor datové schránky:nyddjus
Právní forma
od 30. 11. 1993
Akciová společnost
Spisová značka2263 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 8. 2013
- Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
od 13. 12. 2011
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 26. 5. 2009
- směnárenská činnost
od 20. 2. 2009
- Opravy silničních vozidel
od 20. 2. 2009
- Klempířství a oprava karoserií
od 20. 2. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 2. 2009 do 16. 8. 2013
- Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
od 11. 9. 2002 do 20. 2. 2009
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 27. 10. 2000 do 20. 2. 2009
- Zprostředkovatelská činost v oblasti obchodu a služeb
od 25. 11. 1997 do 27. 10. 2000
- silniční motorová doprava nákladní
od 25. 11. 1997 do 20. 2. 2009
- silniční motorová doprava osobní
od 25. 11. 1997 do 20. 2. 2009
- polygrafická výroba
od 27. 5. 1994 do 20. 2. 2009
- opravy motorových vozidel
od 30. 12. 1993 do 20. 2. 2009
- ubytovací služby
od 30. 11. 1993
- provozování cestovní kanceláře
od 30. 11. 1993
- hostinská činnost
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
- silniční motorová doprava - veřejná nákladní a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
- umývání vozidel
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
- ofsetový tisk
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
- stavitel
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
- provádění průmyslových staveb
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
- provádění inženýrských staveb
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
- provádění bytových a občanských staveb
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících rege- neraci a rekondici
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
- masérské služby
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
- půjčovna horských kol
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
- půjčovna motorových vozidel
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
- výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb.o živnost. podnikání a činností tímto zákonem vyloučených
od 30. 11. 1993 do 20. 2. 2009
- směnárny
od 30. 11. 1993 do 20. 2. 2009
- opravy karoserií
od 30. 11. 1993 do 20. 2. 2009
- reprografické služby
od 30. 11. 1993 do 20. 2. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 30. 11. 1993 do 20. 2. 2009
- automatizované zpracování dat
Ostatní skutečnosti
od 12. 12. 2017 do 12. 4. 2018
- Valná hromada společnosti přijala dne 4. 12. 2017 toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Čedok a.s. v souladu s § 375 a násl. ZOK na svém řádném zasedání: 1. U r č u j e, že hlavním akcionářem společnosti Čedok a.s. (dále též Společnost) je společnost Itaka Holdings spółka z organiczoną odpowiedzialnością, se sídlem ulice Reymonta 39, 45-072 Opole, Polská republika, společnost zapsaná v rejstříku ekonomick ých subjektů státního soudního rejstříku ve Varšavě č. KRS 0000460929 (dále též Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie na jméno v zaknihované podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady Společno sti přesahovala a k rozhodnému dni účasti na této valné hromadě přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno Výpisem z emis e vč. zástav a PPN z Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., IČO 250 81 489, se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 (dále jen CDCP) ke dni doručení žádosti. Hlavní akcionář byl k tomuto dni a je i v rozhodný den účasti na dnešní valné hromadě řádně zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Hlavní akcionář je vlastníkem 359.853 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé z ni ch 815 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 98,129 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář je tak oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2. R o z h o d u j e, ve smyslu § 375 a násl. ZOK, o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj. celkem 6.862 kusů akcií na Hlavního akcionáře, tj. Itaka Holdings spółka z organiczoną odpowiedzialnością, se sídlem ulice Reymonta 39, 45-072 Opole, Polská republika. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře dojde podle § 385 odst. 1 ZOK uplynutím jednoho měsíce od z veřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osob y odlišné od Hlavního akcionáře. 3. U r č u j e, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 790 Kč (slovy: sedm set devadesát korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 815 Kč (slovy: osm set p atnáct korun českých). Protiplnění bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů u CDCP. Právo na úrok podle § 388 odst. 2 ZOK nevzniká po dobu, p o jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem ze dne 1. 10. 2017 zapsaným pod pořadovým číslem 127-27/2016 znaleckého deníku, který zhotovil znalecký ústav Mazars Counsulting, s.r.o., IČO 649 44 379, se sídlem Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, zapsaný do oddílu seznamu ústavů pro znaleckou činnost rozhodnutím ministra spravedlnosti České republiky ze dne 25. 2. 2003, čj. M-358/2003 pro základní obor ekonomika. Znalec při ocenění hodnoty jedné akcie Společnosti použil metodu disk ontovaných cash flow (DCF Entity) a jako doplňkovou metodu zvolil nákladovou metodu účetní hodnoty. Výslednou hodnotu jedné akcie Společnosti stanovil na základě výsledku metody DCF. Ve výrokové části znaleckého posudku č. 127-27/2016 je uvedeno: Na základě objednávky znaleckého posudku jsme provedli odhad výše přiměřeného protiplnění v penězích pro akcionáře společnosti ČEDOK, a.s. v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů ve smyslu § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech v platném znění. Výši přiměřeného protiplnění jsme odhadli jako tržní hodnotu jedné akcie společnosti ČEDOK, a.s. Hodnota jedné akcie společnosti ČEDOK, a.s. odhadnutá k datu 30. 6. 2017, činí: 790 Kč (slovy: sedm se t devadesát korun českých). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně p od sp. zn. B 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 4. S c h v a l u j e, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění vč. případných úroků na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obc hodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5249, který dosavadním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění vč. případného úroku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od účinnosti přechodu vlastnického práva, res p. předložení listinných akcií. Akcionářům vlastnícím akcie na jméno v zaknihované podobě bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet akcionáře, který je uveden v seznamu akcionářů evidovaných u CDCP. Akcionáři držící 1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 815 Kč s pořadovým č. 361897, která byla prohlášena za neplatnou, bude protiplnění poskytnuto na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů vlastnící původní akcie na jméno v listin né podobě. Akcionáři, kteří dosud neprovedli výměnu akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 815 Kč a předloží tyto akcie, bude protiplnění poskytnuto na bankovní účet sdělený při předložení akcií na majitele v listinné podobě. Pokud bankovní účet nes dělí, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Pokud tito akcionáři neodevzdají své listinné akcie na majitele do tří (3) let ode dne účinnosti přechodu, právo na protiplnění se promlčuje. CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavn ímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. 5. S t a n o v í, že listinné akcie Společnosti se předkládají Společností pověřenému obchodníkovi s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., a to v sídle společnosti Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno ve dnech pondělí a středa (jsou-li pracov ními dny) v době od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 786 nebo e-mailem corporate@cyrrus.cz.
od 8. 8. 2016 do 4. 1. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 20. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 2. 2014 do 20. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 1. 2014 do 8. 8. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 1. 2014 do 4. 1. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 11. 1993
- Založení společnosti: Zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu ze dne 24.11.1993, jejíž přílohou jsou stanovy z 24.11.93. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42.
Kapitál
od 20. 8. 2008
Základní kapitál 298 872 725 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 8. 2008 do 20. 8. 2008
Základní kapitál 366 715 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 11. 1997 do 13. 8. 2008
Základní kapitál 366 715 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 11. 1993 do 25. 11. 1997
Základní kapitál 366 715 000 Kč
od 28. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno 815, počet akcií: 366 715 v zaknihované podobě.
od 14. 2. 2014 do 28. 12. 2016
Akcie na jméno 815, počet akcií: 366 715 v listinné podobě.
od 20. 8. 2008 do 14. 2. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 366 715.
od 20. 8. 2008 do 14. 2. 2014
v listinné podobě
od 6. 6. 1995 do 20. 8. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 366 715.
od 6. 6. 1995 do 20. 8. 2008
v listinné podobě
od 27. 5. 1994 do 6. 6. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 355 790.
od 27. 5. 1994 do 6. 6. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 10 925.
od 30. 11. 1993 do 27. 5. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 925.
od 30. 11. 1993 do 27. 5. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 355 790.
Statutární orgán
od 15. 10. 2019
Ing. ANDREA TECHMANOVÁ - člen představenstva
Jesenice - Zdiměřice, Čížková, PSČ 252 42
den vzniku členství: 26. 9. 2019
od 27. 5. 2019
Mgr. STANISLAV ZEMAN - Předseda představenstva
Praha - Liboc, U stanice, PSČ 162 00
den vzniku členství: 9. 5. 2019
den vzniku funkce: 10. 5. 2019
od 16. 12. 2016
Ing. TOMÁŠ KOSAŘ - člen
Praha - Uhříněves, náměstí Bratří Jandusů, PSČ 104 00
den vzniku členství: 22. 11. 2016
od 16. 12. 2016 do 27. 5. 2019
JUDr. JAN KOLÁČNÝ - předseda představenstva
Praha - Čimice, Okořská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 22. 11. 2016 - 9. 5. 2019
den vzniku funkce: 22. 11. 2016 - 9. 5. 2019
od 8. 8. 2016 do 16. 12. 2016
Ing. TOMÁŠ KOSAŘ - místopředseda představenstva
Praha - Uhříněves, náměstí Bratří Jandusů, PSČ 104 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016 - 22. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2016 - 22. 11. 2016
od 8. 8. 2016 do 15. 10. 2019
Mgr. RADEK MATĚJČEK - člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016 - 26. 9. 2019
od 2. 5. 2016 do 16. 12. 2016
RADEK DRECHSLER - předseda představenstva
Praha - Modřany, Spinozova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 27. 4. 2016 - 22. 11. 2016
den vzniku funkce: 28. 4. 2016 - 22. 11. 2016
od 30. 1. 2014 do 8. 8. 2016
PETR KUDELA - místopředseda představenstva
Praha - Karlín, Urxova, PSČ 186 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 12. 5. 2016
den vzniku funkce: 10. 1. 2014 - 12. 5. 2016
od 30. 1. 2014 do 8. 8. 2016
ÖMER MÜFTÜLER - člen představenstva
Istanbul - Sarryer, Demirciköy, Nida Park Evleri - D8, PSČ 344 50, Turecká republika
den vzniku členství: 10. 12. 2007 - 30. 6. 2016
od 3. 9. 2012 do 30. 1. 2014
Ömer Müftüler - místopředseda představenstva
Istanbul - Sarryer, Demirciköy, Nida Park Evleri - D8, PSČ 344 50, Turecká republika
den vzniku členství: 10. 12. 2007
den vzniku funkce: 14. 8. 2012 - 10. 1. 2014
od 3. 9. 2012 do 30. 1. 2014
Ing. Petr Kudela - člen představenstva
Praha 8 - Karlín, Urxova, PSČ 186 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012
od 13. 12. 2011 do 3. 9. 2012
Robert Brian Wilson - člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Hošťálkova 392, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 12. 2007 - 19. 6. 2012
den vzniku funkce: 10. 12. 2007 - 31. 10. 2011
od 30. 11. 2010 do 2. 5. 2016
Michael Saran - předseda představenstva
Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám., PSČ 118 00
den vzniku členství: 10. 12. 2007 - 27. 4. 2016
den vzniku funkce: 10. 12. 2007 - 27. 4. 2016
od 17. 1. 2008 do 3. 9. 2012
Ömer Müftüler - člen představenstva
Istanbul - Akatlar, Zeytinoglu Cad., Cevre Sitesi 15/B, PSČ 343 35, Turecká republika
den vzniku členství: 10. 12. 2007
od 18. 12. 2007 do 30. 11. 2010
Michael Saran - předseda představenstva
Praha 6, Nad Šárkou 1719/7, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 12. 2007
den vzniku funkce: 10. 12. 2007
od 18. 12. 2007 do 13. 12. 2011
Robert Brian Wilson - místopředseda představenstva
Praha 6 - Břevnov, Hošťálkova 392, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 12. 2007
den vzniku funkce: 10. 12. 2007
od 7. 10. 2004 do 18. 12. 2007
JUDr. Jiří Šimáně - předseda představenstva
Praha 1, Pařížská 131/28, PSČ 110 00
od 25. 11. 1997 do 17. 1. 2008
Zdeněk Kořínek - člen představenstva
Praha 5, U Pernikářky 6, PSČ 150 00
od 27. 2. 1996 do 7. 10. 2004
JUDr. Jiří Šimáně - předseda představenstva
Praha 4, Rozvadovská 1117, PSČ 140 00
od 30. 1. 1996 do 27. 2. 1996
JUDr. Jiří Šimáň - předseda představenstva
Praha 4, Rozvadovská 1117, PSČ 140 00
od 30. 1. 1996 do 25. 11. 1997
Ing. Dana Trávníčková, CSc. - člen představenstva
Praha 6, Na Volánové 20, PSČ 160 00
od 30. 1. 1996 do 18. 12. 2007
Ing. Jaromír Šmejkal - místopředseda představenstva
Praha 2, Ječná 29, PSČ 120 00
od 29. 1. 1996 do 30. 1. 1996
Ing. Svatopluk Rada - člen představenstva
Praha 8, Na žertvách 880, PSČ 180 00
od 27. 5. 1994 do 29. 1. 1996
Ing. Svatopluk Rada - člen představenstva
Praha 7, Umělecká 310/2, PSČ 170 00
od 27. 5. 1994 do 30. 1. 1996
Ing. Josef Tauber - předseda představenstva
Praha 4, Pobočná 1323/18, PSČ 140 00
od 27. 5. 1994 do 30. 1. 1996
Ing. Petr Urban - místopředseda představenstva
Průhonice, U motelu 398, PSČ 252 43
od 27. 5. 1994 do 30. 1. 1996
Ing. Petr Kudela - člen představenstva
Praha 6, Nevanova 1074/33, PSČ 163 00
od 27. 5. 1994 do 30. 1. 1996
Ing. Marie Netíková - člen představenstva
Praha 6, Tobrucká 764/2, PSČ 160 00
od 30. 11. 1993 do 27. 5. 1994
Ing. Petr Urban - člen představenstva
Průhonice, U motelu 398, PSČ 252 43
od 30. 11. 1993 do 27. 5. 1994
Ing. Petr Kudela - člen představenstva
Praha 6, Nevanova 1074/33, PSČ 163 00
od 30. 11. 1993 do 27. 5. 1994
Ing. Svatopluk Rada - člen představenstva
Praha 7, Umělecká 310/2, PSČ 170 00
od 30. 11. 1993 do 27. 5. 1994
Ing. Marie Netíková - člen představenstva
Praha 6, Tobrucká 764/2, PSČ 160 00
od 30. 11. 1993 do 27. 5. 1994
Ing. Josef Tauber - člen představenstva
Praha 4, Pobočná 1323/18, PSČ 140 00
od 16. 12. 2016
Způsob jednání jménem společnosti : - jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo jedná tímto způsobem : a)společně všichni členové představenstva b)společně předseda a další člen představenstva Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu,či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis: a)společně všichni členové představenstva b)společně předseda a další člen představenstva
od 15. 3. 1996 do 16. 12. 2016
Způsob jednání jménem společnosti : - jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo jedná tímto způsobem : a)společně všichni členové představenstva b)samostatně předseda nebo místopředseda představenstva Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu,či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis: a)společně všichni členové představenstva b)samostatně předseda nebo místopředseda představenstva
od 27. 5. 1994 do 15. 3. 1996
Způsob jednání jménem společnosti : - jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo jedná tímto způsobem : a)společně všichni členové představenstva b)společně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva c)samostatně jeden člen představenstva,na základě písemného zmocnění představenstvem. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu,či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis: - společně nejméně dva lčenové představenstva,z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva - na základě zplnomocnění představenstvem generální ředitel společnosti a v mezích své působnosti jím zplnomocnění podřízení pracovníci společnosti - prokuristé společnosti tak, že k podpisu musí být doplněn dodatek,že se jedná o prokuru.
od 30. 11. 1993 do 27. 5. 1994
Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni čle- nové nebo samostatně jeden člen pokud je představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje takto: společně všichni členové představenstva,nebo společně předseda nebo místo- předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen s tím, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Prokura
od 13. 8. 2008 do 30. 1. 2014
Ing. Miroslav Res
Praha 9 - Kyje, Tálínská 1486, PSČ 198 00
od 31. 7. 2008 do 13. 8. 2008
Ing. Miroslav Res
Praha - Praha 9, Tálínská 1486, PSČ 190 00
od 30. 9. 1999 do 31. 7. 2008
Ing. Miroslav Res
Praha 9, Odlehlá 327, PSČ 190 00
od 25. 11. 1997 do 30. 9. 1999
JUDr. Čestmír Sajda, MBA
Praha 9, Dobratická 523, PSČ 199 00
od 13. 8. 2008 do 30. 1. 2014
Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu společnosti a výslovně je zmocněn i ke zcizování nemovitostí a jejich zatěžování. Za společnost se prokurista podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s dodatkem "prokurista" nebo "ppa".
od 25. 11. 1997 do 13. 8. 2008
Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu společnosti a výslovně je zmocněn i ke zcizování nemovitostí a jejich zatěžování. Za společnost se prokurista podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s dodatkem "prokurista" nebo "ppa".
Dozorčí rada
od 16. 12. 2016
LESZEK SZAGDAJ - předseda dozorčí rady
45-215 Opole, Luboszycka 26, Polská republika
den vzniku členství: 22. 11. 2016
den vzniku funkce: 22. 11. 2016
od 16. 12. 2016
MICHAŁ WRÓBEL - člen
52-129 Wrocław, Vivaldiego 14/2, Polská republika
den vzniku členství: 22. 11. 2016
od 8. 8. 2016 do 16. 12. 2016
Ing. TOMÁŠ TATYREK - předseda dozorčí rady
Praha - Břevnov, Šlikova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016 - 22. 11. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016 - 22. 11. 2016
od 20. 11. 2015 do 8. 8. 2016
Ing. JAN BUČEK - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Chabry, Klášterecká, PSČ 184 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 30. 6. 2016
od 14. 2. 2014 do 8. 8. 2016
MIROSLAV RES - předseda dozorčí rady
Praha - Kyje, Tálínská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 14. 1. 2014 - 8. 6. 2016
den vzniku funkce: 14. 1. 2014 - 8. 6. 2016
od 16. 8. 2013 do 8. 8. 2016
TOMÁŠ KOSAŘ - člen dozorčí rady
Praha - Uhříněves, náměstí Bratří Jandusů, PSČ 104 00
den vzniku členství: 31. 5. 2013 - 30. 6. 2016
od 3. 9. 2012 do 20. 11. 2015
Ing. Jan Buček - člen dozorčí rady
Praha 8, Klášterecká, PSČ 184 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012
od 18. 8. 2010 do 16. 8. 2013
Ing. Ondřej Kašťák - člen dozorčí rady
Šestajovice, Trojmezní, PSČ 250 92
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 31. 5. 2013
od 13. 8. 2008 do 13. 8. 2008
Ing. Josef Všední - člen dozorčí rady
Praha 1, Školská 1706/8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 24. 6. 2004
od 13. 8. 2008 do 13. 8. 2008
Ing. Josef Všední - člen dozorčí rady
Praha 1, Školská 1706/8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 24. 6. 2004 - 5. 6. 2007
od 13. 8. 2008 do 18. 8. 2010
Ing. Josef Všední - člen dozorčí rady
Praha 1, Školská 1706/8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 6. 2007 - 4. 6. 2010
od 13. 8. 2008 do 14. 2. 2014
Tomáš Tatyrek - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Šlikova 550/6, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 12. 2007 - 13. 1. 2014
den vzniku funkce: 12. 6. 2008 - 13. 1. 2014
od 18. 12. 2007 do 13. 8. 2008
Tomáš Tatyrek - člen dozorčí rady
Praha 6, Šlikova 550/6, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 12. 2007
od 18. 12. 2007 do 3. 9. 2012
Vladimír Jaroš - člen dozorčí rady
Praha 9, Na Pokraji 540/2, PSČ 190 00
den vzniku členství: 10. 12. 2007 - 19. 6. 2012
od 21. 5. 2004 do 18. 12. 2007
Ludvík Macháček - předseda
Praha 4, Podle Kačerova 492/16, PSČ 141 00
den vzniku členství: 27. 6. 2003 - 10. 12. 2007
den vzniku funkce: 15. 3. 2004 - 10. 12. 2007
od 11. 9. 2002 do 13. 8. 2008
Ing. Josef Všední - předseda
Praha 1, Školská 1706/8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 15. 6. 2001
den vzniku funkce: 19. 6. 2001 - 15. 3. 2004
od 30. 9. 1999 do 11. 9. 2002
Ing. Vladimír Klepal
Praha 7, Dobrovského 42, PSČ 170 00
od 30. 9. 1999 do 21. 5. 2004
Ing. Jitka Pospíchalová - člen
Praha 4, Vnoučkova 521/2, PSČ 142 00
od 30. 1. 1996 do 30. 9. 1999
Ing. Miroslav Res
Praha 9, Odlehlá 327, PSČ 190 00
od 30. 1. 1996 do 18. 12. 2007
JUDr. Lubomír Kadaně
Praha 4, Jílovská 423, PSČ 140 00
od 27. 5. 1994 do 30. 1. 1996
Ivan Fialka - člen dozorčí rady
Praha 6, Na Dračkách 15, PSČ 160 00
od 27. 5. 1994 do 30. 1. 1996
Ing. Helena Cetlová - člen dozorčí rady
Praha 8, Na zámkách 8, PSČ 180 00
od 27. 5. 1994 do 30. 1. 1996
Ing. Marie Holubcová - člen dozorčí rady
Praha 4, Petýrkova 34, PSČ 140 00
od 30. 11. 1993 do 27. 5. 1994
Ing. Josef Jansta - člen
Praha 4, Mařatova 916/6, PSČ 140 00
od 30. 11. 1993 do 27. 5. 1994
Ing. Ludmila Hošková - člen
Praha 4, Kunínova 1721/5, PSČ 149 00
od 30. 11. 1993 do 27. 5. 1994
Ing. Ludmila Štěrbová - člen
Praha 4, Valtínovská 1570/7, PSČ 140 00
od 30. 11. 1993 do 30. 1. 1996
JUDr. Lenka Fialová - člen
Praha 5, Brdičkova 1914/15, PSČ 155 00
od 30. 11. 1993 do 30. 1. 1996
Jiří Pokora - člen
Trutnov, Křižíkova 188/7, PSČ 541 01
od 30. 11. 1993 do 30. 9. 1999
Ing. Jiří Šuma - člen
Praha 4, Zálesí 1123/94, PSČ 142 00
Akcionáři
od 12. 4. 2018
Itaka Holdings spółka z organiczoną odpowiedzialnością
45-072 Opole, ul. Reymonta 39, Polská republika
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

15. 5. 2020 | | Petr Kučera

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

Během letošního ledna až dubna přestala s podnikáním – aspoň dočasně – 5,5 procenta aktivních živnostníků. Dvě třetiny z nich přitom přerušili nebo ukončili činnost ještě před začátkem koronavirové krize, třetina potom v posledních dvou měsících. Vyplývá to z dat portálu Informaceofirmach.cz a analýzy společnosti CRIF.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

13. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 37 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření. Na definitivní schválení si ale ještě pár dnů počkáme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 789,20 Kč
ČSOB 2 789,20 Kč
Expobank CZ 2 800,60 Kč
Komerční banka 2 813,71 Kč
Česká spořitelna 2 829,00 Kč
Raiffeisenbank 2 850,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 852,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+142
+
-
2.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+51
+
-
3.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+17
+
-
4.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+2
+
-
5.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-61
+
-

Články na Heroine.cz

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Ve starém mýtu bohové proměnili milující se pár Filémóna a Baucis ve dva stromy, aby jim...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services