Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Fio holding, a.s.
IČO: 60192763

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 11. 1993
Obchodní firma
od 24. 7. 2001

Fio holding, a.s.

od 21. 11. 1997 do 24. 7. 2001

FIO holding, a.s.

od 17. 11. 1993 do 21. 11. 1997

FIO a.s.

Sídlo
od 12. 11. 2003 do 5. 6. 2008
Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47
od 17. 11. 1993 do 12. 11. 2003
Praha 5, Grafická 8
IČO
od 17. 11. 1993

60192763

DIČ

005

Identifikátor datové schránky:g3jd5c3
Právní forma
od 17. 11. 1993
Akciová společnost
Spisová značka2270 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 11. 2002 do 19. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 17. 11. 1993 do 27. 11. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Předmět činnosti
od 19. 12. 2014
- Pronájem nemovitostí bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 19. 12. 2014 do 27. 3. 2015
- Valná hromada společnosti Fio holding, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu, který k dnešnímu dni činí 564.818.600 Kč (pět set šedesát čtyři milionů osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) a je zcela splacen, o částku 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých) na konečnou výši 764.818.600 Kč (sedm set šedesát čtyři milionů osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. ---------------------------------------------------------------- --------------------------------------- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 200.000 (dvou set tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které nebudou kótované a které budou vydány v listinné podobě přičemž jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1 .000 Kč (jeden tisíc korun českých). ------ Zvýšení základního kapitálu bude provedeno předem určenými zájemci, kterými jsou: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) pan RNDr. Petr Marsa, nar. 2.10.1965, bydlištěm Praha 8, Troja, Krynická 504/27, který upíše 100.000 (jedno sto tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, každé o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), které budou znít na jeho jmé no, jejichž emisní kurs splatí peněžitým vkladem ve výši 100.000.000 Kč (jedno sto milionů korun českých); ----------------------------------------------------------------------------------- b) pan Mgr. Romuald Kopún, nar. 11.7.1969, bydlištěm Praha 4, Michle, Na Křivce 1399/21, který upíše 100.000 (jedno sto tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, každé o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), které budou znít na jeh o jméno, jejichž emisní kurs splatí peněžitým vkladem ve výši 100.000.000 Kč (jedno sto milionů korun českých). --------------------------------------------------------------------------------- Předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti Fio holding, a.s. č. 2500xxxx vedený u Fio banky, a.s. ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne 5.12.2014. Předem určení zájemci, pan RNDr. Petr Marsa, nar. 2.10.1965 a pan Mgr. Romuald Kopún, nar. 11.7.1969, upíší nové akcie písemnou smlouvou, kterou uzavřou se společností Fio holding, a.s., do dvou pracovních dnů ode dne 5.12.2014.
od 15. 6. 2009 do 3. 7. 2009
- Valná hromada společnosti Fio holding, a.s. rozhodla dne 10.06.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti, který činí ke dni konání valné hromady 64.818.600,-- Kč (slovy: šedesát čtyři miliony osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) a je zcela s placen, o částku 500.000.000,-- Kč (slovy: pět set milionů korun českých) na konečnou výši 564.818.600,-- Kč (slovy: pět set šedesát čtyři miliony osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhované ho zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 500.000 kusů (slovy: pěti set tisíc kusů) kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, každé o nominální hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podo bě a nebudou kótované. Nové akcie budou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Úpis nových akií bude proveden předem určenými zájemci, kterými jsou stávající akcionáři společnosti a kterými budou nové akcie upsány takto: - akcionář RNDr. Petr Marsa upíše 250.000 ks (slovy: dvě stě padesát tisíc kusů) nových akcií o nominální hodnotě á 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které budou znít na jméno, - akcionář Mgr. Romuald Kopún upíše 250.000 ks (slovy: dvě stě padesát tisíc kusů) nových akcií o nominální hodnotě á 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které budou znít na jméno. Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost Fio holding, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, identifikační číslo 601 92 763, s předem určenými zájemci - tj. s panem RNDr. Petrem Marsou, r.č. xxxx, bytem Praha 8, Krynická 504 a panem Mgr. Romualdem Kopúnem, r.č. xxxx, bytem Praha 10-Michle, Na Křivce 1399/21. Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti Fio holding, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, identifikační číslo 601 92 763, povinno předat osobně či zaslat doporučeně předem určeným zájemcům nejpozději do 5 (slovem: pěti ) pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci jsou povinni uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností Fio holding, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, identifikační číslo 601 92 763, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 1028/10. Akcie lze upsat v pracovních dnech od 9 hod. do 17 hod. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude pro oba upisovatele stejný. Lhůta, do které musí být splaceno 30 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií činí 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Po uplynutí této lhůty je upsání akcií neúčinné. Zbývajících 70 % jsou upisovatelé povinni splatit do jednoho roku po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit 30 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 3xxxx vedený u České spořitelny, a.s., který za tím účelem již otevřela společnost na svoje jméno. Zbylou část 70 % jmenovité hodnoty nově u psaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v souladu s právními předpisy. Úpis mohou provést předem určení zájemci pouze osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy.
od 8. 11. 2004 do 22. 10. 2007
- Valná hromada obchodní společnosti Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47, identifikační číslo 60192763, rozhodla , že základní kapitál obchodní společnosti Fio holding, a.s. se zvyšuje takto: - Důvodem zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Fio holding a.s. je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti a posílení důvěryhodnosti společnosti v obchodních vztazích. - Základní kapitál solečnosti Fio holding a.s. se zvyšuje o částku 63,756.000,- Kč, tedy ze zcela splacené výše základního kapitálu 1,062.600,- Kč, na novou výši základního kapitálu 64,818.600,- Kč. Upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a tato částka zvýšení základního kapitálu je konečná. - Zvýšení základního kapitálu společnosti Fio holding a.s bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. - Celkem bude upisováno 1580 kusů nových kmenových akcií, a to: 1) 1060 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 60.000,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, kdy s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč, bude spojeno 60.000 hlasů při hlasování na valné hromadě, 2) 520 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě kazdé akcie 300,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, kdy s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 300 ,- Kč, bude spojeno 300 hlasů při hlasování na valné hromadě, - Místem pro vykonávání přednostního práva upsat nové akcie je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je třicet dnů. Představenstvo oznámí akcionářům počátek běhu této lhů ty písemným oznámením, zaslaným akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč, - Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5,- Kč, lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 300,- Kč, - S využitím přednostního práva budou upisovány všechny nové akcie, tedy všech 1580 kusů nových kmenových akcií, a to: 1) 1060 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 60.000,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, za emisní kurs každé jedné této nové akcie 60 .000,- Kč, 2) 520 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 300,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, za emisní kurs každé jedné této nové akcie 300,- Kč, - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to Mgr. Karel Drášil, r.č.: xxxx, Lukavice 133, okres Chrudim a Libor Morcinek, r.č.: xxxx, Petrovice u Karviné 362, a to za em isní kurs 60.000,- Kč, za každou jednu novou kmenovou akcii, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, a za emisní kurs 300,- Kč, za každo u jednu novou kmenovou akcii, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 300,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady. Těmto zájemcům budou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostn ího práva, nabídnuty k upsání každému z nich stejným dílem. V případě, že stejný díl nebude dobře možné dodržet, budou všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, rozděleny na dvě části tak, aby rozdíl součtů jmenovitých hodnot akci í mezi těmito dvěma částmi byl nejmenší. Určitému zájemci Mgr. Karlu Drášilovi pak bude nabídnuta k upsání část akcií, jejichž celkový součet jmenovitých hodnot bude vyšší a určitému zájemci Liboru Morcinkovi pak bude nabíduta k upsání část akcií, jejichž celkový součet jmenovitých hodnot bude nižší. - Místem pro upsání nových akcií určitými zájemci je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47. Lhůta pro upsání akcií určitými zájemci je čtrnáct dnů. Tito zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se spol ečností. Společnost Fio holding a.s. doručí každému určitému zájemci písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním tomuto určitému zájemci oproti, podpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede, že den n ásledující po dni doručení tohoto návrhu určitému zájemci je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. - Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejich upsání na zvláštní účet společnosti číslo 192xxxx, vedený u Československé obchodní banky a.s., který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno.
od 21. 11. 1997 do 27. 11. 2002
- Valná hromada akcionářů společnosti konaná dne 10.6.1997 přijala usnesení o zvýšení základního jmění společnosti z dosavadního 1,062.600,- (slovy jedenmilionšedesátdvatisícešestsetKč) o Kč 58.937400,-(slovy padesátosmmilionůdevětsettřicetsedmtisíc- čtyřistaKč) na 60,000.000,-(slovy šedesátmilionůKč), a to tak, že společnost vydá 56 (padesátšest) kusů nových listinných akcií na jméno v jmenovité hodnotě Kč 1,000.000,-(slovy jedenmilionKč) a 4 (čtyři) kusy listinných akcií na jméno v jmenovité hodnotě Kč 734.350,-(slovy sedmsettřicetčtyřitisícetřistapadesátKč), se stejnými právy jako dosavadní akcie. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku. Přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií se vylučuje, neboť všechny nově vydané akcie budou upsány na základě dohody všech akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění, která bude uzavřena na této valné hromadě. Emisní kurs akcií se stanoví ve výši jejich jmenovité hodnoty. Upisovatelé jsou povinni splatit 100%(stoprocent) emisního kursu všech upsaných akcií ve lhůtě do 30.6.1997 na bankovní účet č.2467317ú5100 u Investiční a poštovní banky a.s., nebo do pokladny společnosti.
od 17. 11. 1993
- Údaje o založení a.s.: Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 25.10.1993. Současně byly schváleny stanovy společnosti a ustanoveno představenstvo a dozorčí rada společnosti. Zakladateli bylo splaceno 100% základního jmění tj. 1.062.600,-Kč.
Kapitál
od 19. 12. 2014
Základní kapitál 764 818 600 Kč, splaceno 764 818 600 Kč.
od 13. 4. 2010 do 19. 12. 2014
Základní kapitál 564 818 600 Kč, splaceno 564 818 600 Kč.
od 3. 7. 2009 do 13. 4. 2010
Základní kapitál 564 818 600 Kč, splaceno 214 816 600 Kč.
od 22. 10. 2007 do 3. 7. 2009
Základní kapitál 64 818 600 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 11. 1993 do 22. 10. 2007
Základní kapitál 1 062 600 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 701 060.
od 19. 12. 2014
Akcie mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady.
od 3. 7. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 520.
od 3. 7. 2009 do 19. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 501 060.
od 3. 7. 2009 do 19. 12. 2014
Akcie mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady.
od 22. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 060.
od 22. 10. 2007
Akcie mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady.
od 22. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 520.
od 22. 10. 2007
Akcie mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromydy.
od 17. 11. 1993 do 3. 7. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 060.
od 17. 11. 1993 do 3. 7. 2009
akcie jsou v listinné podobě
od 17. 11. 1993 do 3. 7. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 520.
od 17. 11. 1993 do 3. 7. 2009
akcie jsou v listinné podobě
Statutární orgán
od 29. 3. 2019
RNDr. PETR MARSA, MBA, LL.M. - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 2. 2019
den vzniku funkce: 20. 2. 2019
od 29. 3. 2019
Mgr. ROMUALD KOPÚN - místopředseda představenstva
Praha - Michle, Na křivce, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 2. 2019
den vzniku funkce: 20. 2. 2019
od 2. 12. 2016 do 29. 3. 2019
RNDr. PETR MARSA - místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014 - 20. 2. 2019
den vzniku funkce: 5. 1. 2015 - 20. 2. 2019
od 27. 3. 2015 do 2. 12. 2016
RNDr. PETR MARSA - místopředseda představenstva
Praha - Troja, Krynická, PSČ 181 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 5. 1. 2015
od 27. 3. 2015 do 29. 3. 2019
ROMUALD KOPÚN - předseda představenstva
Praha - Michle, Na křivce, PSČ 101 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014 - 20. 2. 2019
den vzniku funkce: 5. 1. 2015 - 20. 2. 2019
od 17. 5. 2014 do 27. 3. 2015
Mgr. ROMUALD KOPÚN - místopředseda představenstva
Praha 10 - Michle, Na křivce, PSČ 101 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009 - 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2009 - 25. 11. 2014
od 6. 11. 2013 do 27. 3. 2015
RNDr. PETR MARSA - předseda představenstva
Praha 8 - Troja, Krynická, PSČ 181 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009 - 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2009 - 25. 11. 2014
od 24. 6. 2011 do 19. 12. 2014
Mgr. Jan Sochor - člen představenstva
Praha 1, Opletalova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 10. 2010 - 16. 7. 2014
od 22. 12. 2009 do 24. 6. 2011
Mgr. Jan Sochor - člen představenstva
Praha 1, Opletalova 30, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 10. 2005 - 5. 10. 2010
od 22. 12. 2009 do 6. 11. 2013
RNDr. Petr Marsa - předseda představenstva
Praha 8, Krynická 504, PSČ 181 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
den vzniku funkce: 25. 11. 2009
od 22. 12. 2009 do 17. 5. 2014
Mgr. Romuald Kopún - místopředseda představenstva
Praha 10 - Michle, Na Křivce 1399/21, PSČ 101 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
den vzniku funkce: 25. 11. 2009
od 22. 10. 2007 do 22. 12. 2009
Mgr. Jan Sochor - Předseda představenstva
Praha 1, Opletalova 30, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 10. 2005
den vzniku funkce: 5. 10. 2005
od 22. 10. 2007 do 22. 12. 2009
Tomáš Kopecký - místopředseda představenstva
Štěchovice - Třebenice, 60, PSČ 252 08
den vzniku členství: 5. 12. 2006 - 25. 11. 2009
den vzniku funkce: 5. 12. 2006 - 25. 11. 2009
od 14. 12. 2006 do 22. 12. 2009
Ing. Jan Bláha - člen představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Švehlova 2887/26, PSČ 106 00
den vzniku funkce: 23. 5. 2006 - 25. 11. 2009
od 12. 11. 2003 do 14. 12. 2006
Mgr. Josef Valter - člen představenstva
Praha 5, K Jasánkám 1190/12C, PSČ 155 00
den vzniku členství: 11. 6. 2003 - 28. 3. 2006
od 12. 11. 2003 do 22. 10. 2007
Tomáš Kopecký - místopředseda představenstva
Brandýs nad Labem, Kralupská 1714, PSČ 250 01
den vzniku členství: 4. 12. 2001 - 4. 12. 2006
den vzniku funkce: 14. 2. 2003 - 4. 12. 2006
od 2. 4. 2003 do 12. 11. 2003
Tomáš Kopecký - člen představenstva
Brandýs nad Labem, Kralupská 1714
den vzniku členství: 4. 12. 2001
od 27. 11. 2002 do 2. 4. 2003
Libor Janoušek - člen představenstva
Jílové u Prahy, Imramovského 480, PSČ 254 01
den vzniku členství: 17. 10. 2001 - 20. 3. 2002
od 27. 11. 2002 do 12. 11. 2003
Dušan Ditrich - místopředseda představenstva
Litoměřice, Štursova 1353/12
den vzniku členství: 17. 10. 2001 - 19. 2. 2003
den vzniku funkce: 21. 11. 2001 - 19. 2. 2003
od 24. 7. 2001 do 2. 4. 2003
Jan Komeda - člen představenstva
Praha 9, K Avii 171, PSČ 196 00
den vzniku funkce: 4. 10. 2000 - 4. 12. 2001
od 24. 7. 2001 do 2. 4. 2003
Michal Kopsa - člen představenstva
Praha 1, U půjčovny 3, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 4. 10. 2000 - 20. 3. 2002
od 24. 7. 2001 do 22. 10. 2007
Mgr. Jan Sochor - Předseda představenstva
Praha 5, Nušlova 2298
den vzniku funkce: 4. 10. 2000 - 4. 10. 2005
od 24. 3. 1999 do 24. 7. 2001
Mgr. Jan Sochor - místopředseda představenstva
Praha 5, Nušlova 2298
od 24. 3. 1999 do 24. 7. 2001
Dušan Ditrich - člen představenstva
Litoměřice, Štursova 12
od 24. 3. 1999 do 27. 11. 2002
Jan Hřebíček - předseda představenstva
Praha 1, U půjčovny 3
od 21. 11. 1997 do 24. 3. 1999
Mgr. Jan Sochor - předseda představenstva
Praha 5, Nušlova 2298/61, PSČ 155 00
od 21. 11. 1997 do 24. 3. 1999
Libor Janoušek - člen představenstva
Roztoky u Prahy, Horova 649, PSČ 252 63
od 21. 11. 1997 do 24. 7. 2001
Ing. Ján Franek - člen představenstva
Prachatice, Chelčického 302, PSČ 383 01
od 21. 11. 1997 do 24. 7. 2001
Jan Komeda - člen představenstva
Lanžov 2, okres Trutnov, PSČ 544 53
od 21. 11. 1997 do 27. 11. 2002
RNDr. Jaroslava Kottasová - místopředseda představenstva
Praha 10, Švehlova 2887/26, PSČ 106 00
od 17. 11. 1993 do 21. 11. 1997
Dušan Ditrich - předseda představenstva
Litoměřice, Štursova 12
od 17. 11. 1993 do 21. 11. 1997
Miluše Husáková - člen představenstva
okr.Kladno, Tuřany - Byseň 2
od 17. 11. 1993 do 21. 11. 1997
Karel Drášil - člen představenstva
okr. Chrudim, Lukavice 133
od 19. 12. 2014
Společnost zastupuje ve všech věcech výlučně předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.
od 22. 12. 2009 do 19. 12. 2014
Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti výlučně předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. Představenstvo zavazuje společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společ nosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.
od 27. 11. 2002 do 22. 12. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo, jménem představenstva jedná předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Představenstvo zavazuje společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
od 24. 3. 1999 do 27. 11. 2002
Jménem společnosti jedná představenstvo, jménem představenstva jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Představenstvo zavazuje společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
od 21. 11. 1997 do 24. 3. 1999
Za společnost jedná představenstvo, jménem představenstva jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Představenstvo zavazuje společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 17. 11. 1993 do 21. 11. 1997
Zastupování a podepisování: Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva. Představenstvo zavazuje společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 26. 6. 2015
JÁN FRANEK - člen dozorčí rady
Praha - Libuš, U libušské sokolovny, PSČ 142 00
den vzniku členství: 16. 7. 2014
od 26. 6. 2015
MAREK POLKA - člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 16. 7. 2014
od 23. 7. 2014 do 26. 6. 2015
Ing. MAREK POLKA - člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 5. 10. 2010 - 16. 7. 2014
od 5. 12. 2012 do 26. 6. 2015
Ing. Ján Franek - člen dozorčí rady
Praha - Libuš, U libušské sokolovny, PSČ 142 00
den vzniku členství: 20. 9. 2012 - 16. 7. 2014
od 24. 6. 2011 do 5. 12. 2012
Ing. Ján Franek - člen dozorčí rady
Praha 4 - Libuš, U Libušské sokolovny, PSČ 142 00
den vzniku členství: 20. 6. 2007 - 20. 9. 2012
od 24. 6. 2011 do 23. 7. 2014
Ing. Marek Polka - člen dozorčí rady
Praha 5, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 5. 10. 2010
od 22. 12. 2009 do 24. 6. 2011
Ing. Jiří Vodička - člen dozorčí rady
Beroun, Třída Míru 1397, PSČ 266 01
den vzniku členství: 25. 11. 2009 - 5. 10. 2010
od 22. 12. 2009 do 26. 6. 2015
Ing. Jan Bláha - člen dozorčí rady
Rudná, Karlovotýnská 108, PSČ 252 19
den vzniku členství: 25. 11. 2009 - 16. 7. 2014
od 8. 11. 2007 do 8. 11. 2007
Ing. Ján Franek - člen
Prachatice, Chelčického 302, PSČ 383 01
den vzniku členství: 19. 6. 2002 - 19. 6. 2007
od 8. 11. 2007 do 22. 12. 2009
Dr. Petr Marsa - člen
Praha 8, Krynická 504, PSČ 181 00
den vzniku členství: 20. 6. 2007 - 25. 11. 2009
od 8. 11. 2007 do 22. 12. 2009
Romuald Kopún - člen
Praha 10 - Michle, Na Křivce 1399/21
den vzniku členství: 20. 6. 2007 - 25. 11. 2009
od 8. 11. 2007 do 24. 6. 2011
Ing. Ján Franek - člen
Prachatice, Chelčického 302, PSČ 383 01
den vzniku členství: 20. 6. 2007
od 12. 11. 2003 do 8. 11. 2007
Ing. Ján Franek - člen
Prachatice, Chelčického 302, PSČ 383 01
den vzniku členství: 31. 10. 2000 - 19. 6. 2002
od 24. 3. 1999 do 27. 11. 2002
Mgr. Karel Drášil - člen
Svídnice, Lukavice 133
od 24. 3. 1999 do 27. 11. 2002
Andrea Kopúnová - člen
Praha 10, Na křivce 21
od 21. 11. 1997 do 24. 3. 1999
Dušan Ditrich - člen
Litoměřice, Štursova 1353/12, PSČ 412 01
od 17. 11. 1993 do 24. 3. 1999
Jan Hřebíček - člen
Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 1201
od 17. 11. 1993 do 8. 11. 2007
Dr. Petr Marsa - člen
Praha 8, Krynická 504
den vzniku členství: 19. 6. 2002 - 19. 6. 2007
od 17. 11. 1993 do 8. 11. 2007
Romuald Kopún - člen
Karviná-Ráj, 17.listopadu 809
den vzniku členství: 19. 6. 2002 - 19. 6. 2007
Hodnocení firmy
+5
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 15 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 45 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 68 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 626,50 Kč
Komerční banka 2 626,82 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 198 704 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-12
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-50
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-60
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-139
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-141
+
-

Články na Heroine.cz

Jak Terminátoři přicházejí o maminky

Jak Terminátoři přicházejí o maminky

Do kin jde šestý Terminátor. A možná zajímavější než to, že Arnold tentokrát řekne: Už...více

Advokátka Hrdá: O domácím násilí na seniorech se nedozvíte

Advokátka Hrdá: O domácím násilí na seniorech se nedozvíte

Když na pokojové dveře narazí další prázdná plechovka od piva, ještě hlouběji se vtiskne...více

Pražský drag: „Moje identita je víc než jen žena nebo muž“

Pražský drag: „Moje identita je víc než jen žena nebo muž“

Můžete je potkat na drag show i na burlesce. Mnohé z nich inspirovala slavná reality show...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Tržní řád obce
Poradna > Realitní poradna > Tržní řád obce

Otázka: Lze považovat schválený tržní řád obce, zakazující nabídku a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na určitém...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services