České sběrné suroviny a.s., IČO: 60194162 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti České sběrné suroviny a.s. Údaje byly staženy 20. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 60194162. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60194162 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu27. 1. 1994
Obchodní firma
od 29. 8. 2005

České sběrné suroviny a.s.

od 27. 1. 1994 do 29. 8. 2005

Středočeské sběrné suroviny a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 4. 11. 2004 do 19. 3. 2009
Praha 9, Poděbradská 541/29, PSČ 190 00
od 20. 3. 2002 do 4. 11. 2004
Praha 9, Jandova 185/6, PSČ 190 02
od 1. 12. 1995 do 20. 3. 2002
Praha 9, Jandova 6
od 27. 1. 1994 do 1. 12. 1995
Praha 1, Senovážné nám. 15
IČO
od 27. 1. 1994

60194162

DIČ

CZ60194162

Identifikátor datové schránky:ffvdktm
Právní forma
od 27. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2438 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 6. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 6. 2014
- Silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
od 26. 9. 2003
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 26. 9. 2003 do 25. 6. 2014
- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 7. 7. 1999 do 25. 6. 2014
- zprostředkování dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti obchodu
od 7. 7. 1999 do 25. 6. 2014
- zprostředkování obchodních kontaktů
od 7. 7. 1999 do 25. 6. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 7. 7. 1999 do 25. 6. 2014
- poradenská činnost v obchodě
od 7. 7. 1999 do 25. 6. 2014
- poradenská činnost v oblasti ekonomie
od 7. 7. 1999 do 25. 6. 2014
- poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady
od 9. 7. 1996 do 25. 6. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
od 27. 1. 1994 do 25. 6. 2014
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
Ostatní skutečnosti
od 25. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 6. 2014 do 13. 4. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 6. 2014 do 26. 6. 2020
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 30. 4. 2013 do 13. 9. 2013
- Valná hromada schválila dne 23.4.2013 ve formě notářského zápisu NZ 162/2013, N 177/2013 následující: a) snížení základního kapitálu společnosti z částky 59.300.800,-Kč ( padesátdevět milionů třistatisíc osmset korun českých) o 17.539.500,-Kč ( sedmnáct milionů pětsetřicetdevěttisíc pětset korun českých) na celkových 41.761.300,-Kč (čtyřicetjed namilionů sedmnsetšedesátjedna tisíc třista korun českých ), b) stanoví, že důvodem snížení základního kapitálu společnosti je vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami bilance, které bude provedeno optimalizací kapitálové struktury společnosti , c) schvaluje rozsah snížení základního kapitálu o 17.539.500,-Kč, d) stanoví, že snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií ve smyslu ust. § 213a obch.zák. u všech 100 ks, kmenových akcií znějících na majitele vydaných v listinné podobě, kdy hodnota každé jedné akcie půvo dní nominální hodnoty 593.008,-Kč bude mít novou jmenovitou hodnotu 417.613,-Kč ( čtyřistasedmnácttisíc šestsettřináct korun českých). e) stanoví, lhůtu pro vyznačení změny hodnoty akcií, kterou je jeden měsíc ode dne zápisu usnesení z valné hromady ze dne 23.04.2013 o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, f) pověřuje představenstvo společnosti, aby ve smyslu ust. § 215 v návaznosti na § 216 a způsobem uvedeným v § 209 odst. 2 obch. zákoníku provedlo příslušné právní úkony spojené se snížením základního kapitálu a vyznačením změny její nové jmenovité hodnoty . g) po snížení základního kapitálu provede společnost s akcionáři vypořádání, kdy na hodnotu o kterou se snižuje základní kapitál v rozsahu 17.539.500,-Kč vydá společnost České sběrné suroviny a.s. svým akcionářům akcie společnosti ČSS- nemovitosti, a.s., které má v držení a to: Počet akcií: 87 ks ( osmdesátsedm kusů). Čísla série: A 0001 - A 0087. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-Kč ( dvěstětisíc korun českých). Podoba : listinná. Forma: akcie na majitele. Druh: kmenová akcie. Emitent: ČSS-nemovitosti, a.s. "
od 14. 2. 2012
- 1) Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. konstatuje, že společnost EcoPoint, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Barrandova 409, PSČ 143 00, IČ: 273 75 251, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlo žka 10143 vlastní ve společnosti 69.099 (slovy: šedesát devět tisíc devadesát devět) kusů kmenových listinných akcií společnosti znějících na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 800,- Kč. Společnost EcoPoint, a.s. tak vlastní 93,22 % akcií společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 55.279.200,- Kč (slovy: padesát pět milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc dvě stě korun českých) představujících 93,22 % účast na základním kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 93,22 % podíl na hlasovacích právech ve společno sti. Společnost EcoPoint, a.s. je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2) Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavn ího akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. 3)Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. schvaluje peněžité protiplnění ve výši 389,- Kč (slovy: tři sta osmdesát devět korun českých) za jednu listinnou akcii společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě 800,- Kč, které hl avní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti. Přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 130/2011 ze dne 7. 1 2. 2011 zpracovaným znaleckým ústavem Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o., se sídlem Litoměřice, Dónská 145/13, IČ 254 86 764, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20461, zapsaným v seznamu znaleckých ú stavů Ministerstva spravedlnosti České republiky, čj. 117/2004-ODS-ZN/10 pro obor ekonomika. 4)Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. určuje, že dosavadní akcionáři společnosti, odlišní od hlavního akcionáře, předloží v souladu s ustanovením § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku své akcie do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dn e přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, která byla společností České sběrné suroviny a.s. k převzetí těchto akcií zmocněna, a to výhradně v pobočce Plzeň-město, adresa pracoviště: Plzeň, Goethova 2704/1, PSČ 305 95, v pracovní době tohoto pracoviště, jež je vždy v pondělí a ve středu od 8.30 ho d. do 18.00 hod, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.30 hod. do 17.00 hod. Výše uvedené pracoviště společnosti Komerční banka, a.s., poukáže peněžité protiplnění výhradně bezhotovostně na účet dosavadního vlastníka akcií, jehož číslo dosavadní vlastník akc ií společnosti Komerční banka a.s. sdělí, a to bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Nepředloží-li akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat dle obchodního zákoníku.
od 4. 5. 2009
- Valná hromada konaná dne 20.3.2009 rozhodla o prodeji části podniku mezi společností České sběrné suroviny, a.s. se sídlem Praha 9, Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00, IČO 60194162 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložk a 2438, jako prodávajícím ´, a společností A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČO 45809712, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 12401, jako kupujícím. Předmětem tohoto prodeje by la část podniku společnosti České sběrné suroviny a.s., tvořící samostatnou organizační jednotku podniku společnosti České sběrné suroviny, a.s., která je vymezena jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání společnosti České sbě rné suroviny a.s., k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří společnosti České sběrné suroviny, a.s. činnosti související se sběrem, svozem a zneškodňováním komunálního a separovaného odpadu.
od 10. 7. 2006 do 5. 9. 2006
- Řádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s., dne 12.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti. Důvodem pro snížení základního zapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na krytí ztráty společnosti z minulých let. Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 14,825.200,- Kč, tj. z částky 74,126.000,- Kč na částku 59,300.800,- Kč. Snížení základního kapitálu společnosti se provede snížením jmenovité hodnoty akcií ve smyslu § 213a obchodního zákoníku. Základní kapitál společnosti bude snížen tak, že jmenovitá hodnota každé z akcií společnosti se sníží o 200,- Kč na jmenovitou hodnot u 800,- Kč.
od 27. 1. 1994
- Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č.513/91 Sb. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešla část majetku státního podniku Středočeské sběrné suroviny s.p., zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl A.LX , vložka 40, dle § 11 odst.2 zák.č.210/93 Sb. V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne 30.11.1993bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 27. 1. 1994
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Středočeské sběrné suroviny s.p.č.20884.
Kapitál
od 13. 9. 2013
Základní kapitál 41 761 300 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 9. 2006 do 13. 9. 2013
Základní kapitál 59 300 800 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 1. 1994 do 5. 9. 2006
Základní kapitál 74 126 000 Kč
od 25. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 417 613, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 13. 9. 2013 do 25. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele 417 613, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 8. 9. 2012 do 13. 9. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 5. 10. 2010 do 8. 9. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 74 126 v listinné podobě.
od 5. 9. 2006 do 5. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 74 126.
od 5. 9. 2006 do 5. 10. 2010
akcie v zaknihované podobě
od 20. 3. 2002 do 5. 9. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 74 126.
od 20. 3. 2002 do 5. 9. 2006
akcie v zaknihované podobě
od 1. 12. 1995 do 20. 3. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 74 126.
od 23. 2. 1994 do 1. 12. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 2 965.
od 27. 1. 1994 do 23. 2. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 965.
od 27. 1. 1994 do 1. 12. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 71 161.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 26. 6. 2020
PAVEL MERKL - člen správní rady
Roztoky, Nad Vltavou, PSČ 252 63
den vzniku členství: 22. 6. 2020
den vzniku funkce: 22. 6. 2020
od 26. 6. 2020 do 1. 1. 2021
PAVEL MERKL - statutární ředitel
Roztoky, Nad Vltavou, PSČ 252 63
den vzniku členství: 22. 6. 2020
den vzniku funkce: 22. 6. 2020
od 8. 8. 2019 do 26. 6. 2020
PAVEL MERKL - člen představenstva
Roztoky, Nad Vltavou, PSČ 252 63
den vzniku členství: 30. 7. 2014 - 22. 6. 2020
den vzniku funkce: 30. 7. 2019 - 22. 6. 2020
od 26. 8. 2014 do 8. 8. 2019
PAVEL MERKL - člen představenstva
Roztoky, Nad Vltavou, PSČ 252 63
den vzniku členství: 30. 7. 2014
od 1. 8. 2013 do 26. 8. 2014
JAKUB MOŠ - člen představenstva
Hostivice, V Uličce, PSČ 253 01
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 30. 7. 2014
od 30. 7. 2013 do 1. 8. 2013
JAKUB MOŠ - člen představenstva
Hostivice, V Uličce, PSČ 253 01
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 30. 7. 2014
od 22. 11. 2011 do 30. 7. 2013
Karel Voříšek - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, sídl. V Zátiší, PSČ 278 01
den vzniku členství: 5. 9. 2008 - 6. 6. 2013
den vzniku funkce: 19. 10. 2011 - 6. 6. 2013
od 22. 11. 2011 do 30. 7. 2013
David Pospíšil - člen představenstva
Hostivice, V Uličce, PSČ 253 01
den vzniku členství: 18. 10. 2011 -
od 5. 10. 2010 do 22. 11. 2011
Ing. Petr Červenka - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, Nábřeží J. Rysa, PSČ 278 01
den vzniku členství: 2. 8. 2010 - 18. 10. 2011
den vzniku funkce: 23. 8. 2010 - 18. 10. 2011
od 5. 10. 2010 do 30. 7. 2013
Pavel Merkl - člen představenstva
Roztoky u Prahy, Nad Vltavou, PSČ 252 63
den vzniku členství: 2. 8. 2010 - 6. 6. 2013
od 31. 10. 2008 do 22. 11. 2011
Karel Voříšek - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, V Zátiší 1016, PSČ 278 01
den vzniku členství: 5. 9. 2008
od 30. 5. 2007 do 5. 10. 2010
Ing. Josef Moš - člen představenstva
Praha 6, Nad Stanicí 2/147, PSČ 162 00
den vzniku členství: 11. 5. 2007 - 2. 8. 2010
od 30. 5. 2007 do 5. 10. 2010
Ing. Jakub Moš - předseda představenstva
Hostivice, V Uličce 1470, PSČ 253 01
den vzniku funkce: 11. 5. 2007 - 2. 8. 2010
od 10. 4. 2007 do 30. 5. 2007
Ing. Josef Moš - člen představenstva
Praha 6, Nad Stanicí 2/147, PSČ 162 00
den vzniku členství: 14. 2. 2007 - 11. 5. 2007
od 13. 9. 2006 do 31. 10. 2008
Ing. Vladimír Kubiš, CSc. - člen
Praha 6, K Červenému vrchu 39, PSČ 162 00
den vzniku členství: 8. 9. 2006 - 5. 9. 2008
od 10. 7. 2006 do 13. 9. 2006
Vladyslav Yurina - člen představenstva
Praha 1, Národní 22, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 6. 2006 - 8. 9. 2006
od 10. 7. 2006 do 14. 2. 2007
Michael Gregor - předseda představenstva
Praha 1, U Lužického semináře 114/46, PSČ 118 00
den vzniku členství: 12. 6. 2006 - 4. 12. 2006
den vzniku funkce: 12. 6. 2006 - 4. 12. 2006
od 12. 10. 2005 do 30. 5. 2007
Ing. Jakub Moš - místopředseda
Hostivice, V uličce 1470, PSČ 253 01
den vzniku členství: 23. 6. 2005
den vzniku funkce: 23. 6. 2005 - 11. 5. 2007
od 29. 8. 2005 do 12. 10. 2005
Ing. Jakub Moš - člen představenstva
Hostivice, V uličce 1470, PSČ 253 01
den vzniku členství: 14. 12. 2004 - 14. 12. 2004
od 29. 8. 2005 do 10. 7. 2006
Petra Fischerová - člen představenstva
Praha 1, Havelská 29, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 6. 2005 - 12. 6. 2006
od 11. 9. 2002 do 29. 8. 2005
JUDr. Ivana Olesenová - člen představenstva
Praha 1, Ostrovní 2059/4
den vzniku členství: 29. 3. 2002 - 14. 12. 2004
od 11. 9. 2002 do 29. 8. 2005
Petra Fischerová - člen představenstva
Praha 1, Havelská 29
den vzniku členství: 4. 6. 2002 - 22. 6. 2005
od 20. 3. 2002 do 11. 9. 2002
Jiří Hájek - místopředseda představenstva
Praha 7, Milady Horákové 55
den vzniku členství: 22. 6. 2001 - 29. 3. 2002
den vzniku funkce: 25. 6. 2001 - 29. 3. 2002
od 20. 3. 2002 do 10. 7. 2006
Jakub Konečný - předseda představenstva
Praha 6, Václavkova 20
den vzniku členství: 22. 6. 2001 - 12. 6. 2006
den vzniku funkce: 25. 6. 2001 - 12. 6. 2006
od 7. 7. 1999 do 11. 9. 2002
ing. Jiří Matýsek - člen představenstva
Praha 6, Mrkvičkova 1370
od 28. 5. 1997 do 7. 7. 1999
ing. Stanislava Vaňková - člen představenstva
Praha 4, Mandelova 540
od 28. 5. 1997 do 20. 3. 2002
Jakub Konečný - předseda představenstva
Praha 6, Václavkova 20
od 28. 5. 1997 do 20. 3. 2002
Jiří Hájek - místopředseda představenstva
Praha 7, Milady Horákové 55
od 9. 7. 1996 do 9. 7. 1996
JUDr. Jan Rösler - člen představenstva
Praha 9, K lipám 293, PSČ 190 00
od 9. 7. 1996 do 28. 5. 1997
Jiří Brůža - předseda představenstva
Kabelín-Zápy, 46, PSČ 250 89
od 9. 7. 1996 do 28. 5. 1997
Petr Jiránek - člen představenstva
Teplice-Jih, Pražská 2978, PSČ 415 01
od 9. 7. 1996 do 28. 5. 1997
JUDr. Daniel Honzík - člen představenstva
Kamenice, 6, PSČ 251 68
od 1. 12. 1995 do 9. 7. 1996
Doc.ing. Jaroslav Tuček - člen představenstva
Rokycany, Pražská 612, PSČ 68
od 1. 12. 1995 do 9. 7. 1996
ing. Zdeněk Malík - člen představenstva
Praha 9-Kyje, Slavatova 1205
od 1. 12. 1995 do 9. 7. 1996
ing. Václav Nechuta - člen představenstva
Praha 4-Spořilov, Bělčická 2840
od 27. 1. 1994 do 1. 12. 1995
ing. Miroslav Profeld
Praha 4, Jihovýchodní III
od 27. 1. 1994 do 1. 12. 1995
Jiří Brůža
Toušeň, Kabelín 46-Zápy
od 27. 1. 1994 do 1. 12. 1995
JUDr. Daniel Honzík
Kamenice, Kamenice č.6, PSČ 251 68
od 26. 6. 2020 do 1. 1. 2021
Společnost zastupuje statutární ředitel.
od 25. 6. 2014 do 26. 6. 2020
Společnost zastupuje ve všech záležitostech jediný člen představenstva.
od 30. 7. 2013 do 25. 6. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Má-li představenstvo jediného člena jedná jménem společnosti tento člen samostatně.
od 13. 9. 2006 do 30. 7. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vž dy dva členové představenstva společně.
od 29. 8. 2005 do 13. 9. 2006
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Každý člen představenstva je oprávněn podepisovat za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
od 20. 3. 2002 do 29. 8. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 9. 7. 1996 do 20. 3. 2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám její představenstvo a to tak, že každý člen představenstva má právo společnost zatupovat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 27. 1. 1994 do 9. 7. 1996
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k všichni členové představenstva nebo samostaně jeden člen představenstva, kte- rý k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 8. 8. 2019 do 26. 6. 2020
MARCELA VONDROVÁ - člen dozorčí rady
Zlončice - Dolánky, , PSČ 278 01
den vzniku členství: 30. 7. 2019 - 22. 6. 2020
den vzniku funkce: 30. 7. 2019 - 22. 6. 2020
od 22. 8. 2018 do 8. 8. 2019
VERONIKA ČERVENKOVÁ - člen dozorčí rady
Hostín u Vojkovic, , PSČ 277 44
den vzniku členství: 16. 3. 2015 - 30. 7. 2019
od 13. 4. 2015 do 22. 8. 2018
VERONIKA BUŘIČOVÁ - člen dozorčí rady
Hostín u Vojkovic, , PSČ 277 44
den vzniku členství: 16. 3. 2015
od 2. 8. 2013 do 13. 4. 2015
KAREL VOŘÍŠEK - předseda dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, sídl. V Zátiší, PSČ 278 01
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 16. 3. 2015
den vzniku funkce: 26. 6. 2013 - 16. 3. 2015
od 2. 8. 2013 do 13. 4. 2015
DAVID POSPÍŠIL - člen dozorčí rady
Hostivice, V Uličce, PSČ 253 01
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 16. 3. 2015
od 30. 7. 2013 do 2. 8. 2013
KAREL VOŘÍŠEK - předseda dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, V Zátiší, PSČ 278 01
den vzniku členství: 6. 6. 2013
den vzniku funkce: 26. 6. 2013
od 30. 7. 2013 do 2. 8. 2013
DAVID POSPÍŠIL - člen dozorčí rady
Hostivice, V Uličce, PSČ 253 01
den vzniku členství: 6. 6. 2013
od 30. 7. 2013 do 13. 4. 2015
JIŘÍ JOZA - člen dozorčí rady
Kladno - Švermov, Jiráskova, PSČ 273 09
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 16. 3. 2015
od 1. 8. 2012 do 30. 7. 2013
Ing. Vladimír Kubiš, CSc. - předseda dozorčí rady
Libušín, Přemyslova, PSČ 273 06
den vzniku členství: 29. 6. 2012 -
den vzniku funkce: 2. 7. 2012 -
od 5. 10. 2010 do 1. 8. 2012
Ing. Jakub Moš - předseda dozorčí rady
Hostivice, V Uličce, PSČ 253 01
den vzniku členství: 2. 8. 2010 - 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 23. 8. 2010 - 29. 6. 2012
od 5. 10. 2010 do 30. 7. 2013
Jiří Joza - člen dozorčí rady
Kladno - Švermov, Jiráskova, PSČ 273 09
den vzniku členství: 2. 8. 2010 - 6. 6. 2013
od 31. 10. 2008 do 5. 10. 2010
Ing. Vladimír Kubiš, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 6, K Červenému Vrchu 39, PSČ 162 00
den vzniku funkce: 5. 9. 2008 - 2. 8. 2010
od 21. 8. 2007 do 30. 7. 2013
Ing. Věra Paseková - členka dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1712/16, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 8. 2007 - 6. 6. 2013
od 10. 7. 2006 do 21. 8. 2007
Ing. Miroslav Téra - člen dozorčí rady
Trutnov, Kryblická 366, PSČ 541 01
den vzniku členství: 12. 6. 2006
od 10. 7. 2006 do 5. 10. 2010
Stanislav Matějka - člen dozorčí rady
Kačice, 63, PSČ 273 04
den vzniku členství: 19. 5. 2006 - 2. 8. 2010
od 29. 8. 2005 do 10. 7. 2006
MUDr. Pavel Konečný - člen dozorčí rady
Praha 6, Václavkova 20, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 6. 2005 - 30. 5. 2006
od 29. 8. 2005 do 31. 10. 2008
Přemysl Veselý - předseda dozorčí rady
Praha 5, Amfórová 1898, PSČ 155 00
den vzniku členství: 28. 1. 2005
den vzniku funkce: 22. 6. 2005 - 5. 9. 2008
od 26. 9. 2003 do 10. 7. 2006
Josef Šimral - člen
Štětí, Družstevní 524
den vzniku členství: 16. 5. 2003 - 28. 3. 2006
od 20. 3. 2002 do 26. 9. 2003
Ing. Josef Voňka - člen
Praha 8, Sopotská 626/32
den vzniku členství: 5. 6. 2000 - 16. 5. 2003
od 20. 3. 2002 do 29. 8. 2005
Mgr. Martin Buřič - člen
Kolín II, Moravcova 853
den vzniku členství: 22. 6. 2001 - 16. 5. 2005
od 20. 3. 2002 do 29. 8. 2005
Přemysl Veselý - předseda
Praha 5, Amfórová 1898
den vzniku členství: 22. 6. 2001 - 28. 1. 2005
den vzniku funkce: 25. 6. 2001 - 28. 1. 2005
od 7. 7. 1999 do 20. 3. 2002
Josef Hološka - člen
Praha 1, Masná 21/696
od 28. 5. 1997 do 7. 7. 1999
ing. Martin Šefr - člen
Praha 4, U vodojemu 15
od 28. 5. 1997 do 20. 3. 2002
Václav Bassetto - předseda
Praha 4, Polední 18
od 28. 5. 1997 do 20. 3. 2002
Mgr. Martin Buřič - člen
Kolín II, Rim.Soboty 825
od 9. 7. 1996 do 28. 5. 1997
JUDr. Jiří Volf - předseda
Praha 9-Střížkov, Děčínská 8, PSČ 190 00
od 9. 7. 1996 do 28. 5. 1997
Josef Karbulka - člen
Brandýs nad Labem, Petra Jilemnického 960, PSČ 250 01
od 9. 7. 1996 do 28. 5. 1997
Miroslav Kostříž - člen
Hostivice, V lukách 473, PSČ 253 01
od 27. 1. 1994 do 9. 7. 1996
Miroslav Kostříž
Hostivice, V lukách 473, PSČ 253 01
od 27. 1. 1994 do 9. 7. 1996
Jiří Bíža
Praha 9, Sokolovská 199/974
od 27. 1. 1994 do 9. 7. 1996
ing. Jana Žlabová
Praha 10, Novorosijská 20, PSČ 100 00
Akcionáři
od 18. 7. 2019
ECP trading, a.s., IČO: 07721471
Praha - Chodov, Starochodovská, PSČ 149 00
od 11. 6. 2012 do 18. 7. 2019
EcoPoint, a.s., IČO: 27375251
Praha 4 - Modřany, Barrandova, PSČ 143 00
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+30

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+16

+
-
Lukáš Konečný
+
-
David Černý

David Černý

- výtvarník

+1

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-114

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-137

+
-

A tohle už jste četli?

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Obchodní podmínky a návštěvní řád nejspíš podrobně nestudujete. Přesto: nákupem vstupenky s nimi souhlasíte. A když pak porušíte pravidla, můžete dostat smluvní pokutu. Třeba i od fotbalového klubu, potvrdil soud.

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Jak lákavá je nabídka akcií společností Gevorkyan a M&T 1997? Máte čekat na Coloseum? Zeptali jsme se investičních expertů.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 117 415 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Dovolená u moře letos konečně může proběhnout bez covidových omezení. Můžou si ji však Češi v současné...

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Současná generace 50+ a v těsném závěsu za ní i takzvané Husákovy děti z počátku 70. let tvoří početnou...

Partners Financial Services