IDS Praha a.s.
IČO: 60194260

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 2. 1994
Obchodní firma
od 15. 6. 2007

IDS Praha a.s.

od 28. 2. 1994 do 15. 6. 2007

Inženýring dopravních staveb a. s.

Sídlo
od 3. 4. 2008 do 15. 7. 2015
Praha 2, Na Moráni 3/360, PSČ 128 00
od 7. 6. 2002 do 3. 4. 2008
Praha 2, Na Moráni 3/360, PSČ 128 01
od 28. 2. 1994 do 7. 6. 2002
Praha 2, Na Moráni 3
IČO
od 28. 2. 1994

60194260

DIČ

CZ60194260

Identifikátor datové schránky:gfwehk3
Právní forma
od 28. 2. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2447 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 9. 2014
- Výkon zeměměřických činností
od 9. 9. 2014
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 15. 10. 2009
- Projektová činnost ve výstavbě
od 15. 10. 2009
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 15. 10. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 6. 2007 do 15. 10. 2009
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 15. 6. 2007 do 15. 10. 2009
- realitní činnost
od 15. 6. 2007 do 15. 10. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 15. 6. 2007 do 15. 10. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 15. 6. 2007 do 15. 10. 2009
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
od 15. 6. 2007 do 15. 10. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 15. 6. 2007 do 15. 10. 2009
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 15. 6. 2007 do 15. 10. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 27. 12. 2005 do 15. 10. 2009
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 27. 12. 2005 do 9. 9. 2014
- vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 22. 6. 1999 do 27. 12. 2005
- Vedení účetnictví
od 22. 6. 1999 do 15. 10. 2009
- Poskytování služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek
od 22. 6. 1999 do 15. 10. 2009
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 22. 6. 1999 do 9. 9. 2014
- Výkon zeměměřičských činností
od 28. 2. 1994
- Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor
od 28. 2. 1994 do 23. 3. 1998
- Posouzení vlivu dopravy a dopravních staveb na životní prostředí
od 28. 2. 1994 do 22. 6. 1999
- Geodetické, topografické a kartografické práce, včetně činnosti odpovědných geodetů
od 28. 2. 1994 do 22. 6. 1999
- Provádění dopravních staveb
od 28. 2. 1994 do 22. 6. 1999
- Provádění inženýrských staveb
od 28. 2. 1994 do 22. 6. 1999
- Provádění průmyslových staveb
od 28. 2. 1994 do 22. 6. 1999
- Provádění bytových a občanských staveb
od 28. 2. 1994 do 27. 12. 2005
- Inženýrská činnost ve stavebnictví
od 28. 2. 1994 do 15. 10. 2009
- Inženýrsko-konzultační činnost v oblasti rozvoje dopravních systémů
od 28. 2. 1994 do 15. 10. 2009
- Činnost ekonomických a organizačních poradců
od 28. 2. 1994 do 15. 10. 2009
- Poradenská činnost v oblasti stavebnictví
od 28. 2. 1994 do 15. 10. 2009
- Správa nemovitostí
od 28. 2. 1994 do 15. 10. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 28. 2. 1994 do 9. 9. 2014
- Projektová činnost v investiční výstavbě
Ostatní skutečnosti
od 23. 2. 2015
- Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schválil dne 19. února 2015 snížení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 516 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních k orporacích) v platném znění, takto: 1) Důvod a účel snížení základního kapitálu Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu společnosti IDS Praha a.s., se sídlem Praha 2, Na Moráni 3/360, PSČ 12800, IČ 601 94 260, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, čísl o vložky 2447 (dále též jen Společnost) s ohledem na předmět podnikání Společnosti, kdy Společnost nepotřebuje k své činnosti tak vysokou výši základního kapitálu. 2)Způsob a rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 116.550.000,-- Kč (slovy: jednostošestnáctmilionůpětsetpadesáttisíc korun českých), tj. z částky 129.500.0 00,-- Kč (jednostodvacetdevětmilionůpětsettisíc korun českých) na částku 12.950.000,-- Kč (slovy: dvanáctmilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé z 100 ks (slovy: jednohosta kusů) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.295.000,-- Kč (jedenmiliondvěstědevadesátpěttisíc korun českých) snížena o částku 1.165.500,-- Kč (slovy: jedenmilionjedno stošedesátpěttisícpětset korun českých), tedy na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 129.500,-- Kč (slovy: jednostodvacetdevěttisícpětset korun českých). 3)Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 116.550.000,-- Kč (slovy: jednostošestnáctmilionůpětsetpadesáttisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům vlastnícím akcie Společnosti bezhotovostně, a to na bankovní účet akcionáře v edený v seznamu akcionářů společnosti, přičemž akcionář vlastnící 1 ks (slovy: jeden kus) akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1.295.000,-- Kč (jedenmiliondvěstědevadesátpěttisíc korun českých) obdrží za tuto akcii částku 1.165.500,-- Kč (slovy: jedenmilio njednostošedesátpěttisícpětset korun českých). 4)Termín pro předložení akcií Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení písemné výzvy statutárního ředitele Společnosti k předložení akcií za účelem jejich výměny akcionáři Společnosti. Statutární ředi tel Společnosti je povinen zaslat akcionářům Společnosti výzvu k předložení akcií bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o snížení základního kapitálu Společnosti. Pokud Akcionář ve stanové lhůtě akcie nepředloží, ne ní oprávněn až do jejich předložení vykonávat akcionářská práva s nimi spojená a statutární ředitel Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném z nění.
od 9. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 9. 9. 2014 do 2. 1. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 9. 9. 2014 do 2. 1. 2015
- Počet členů správní rady: 3
od 19. 12. 2000 do 26. 4. 2002
- jediný akcionář učinil prostřednictvím svých zástupců dne 28.8.2000 rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti Inženýring dopravních staveb a.s. o hodnotu pozemků p.č. 2543/4 a p.č. 2545/3 a na nich stojících budov skladů v katastrálním území Krč, Praha 4, a to z důvodu vydání těchto pozemků v restituci k zajištění souladu mezi stavem zapsaným v obchodním rejstříku a účetnictvím společnosti, a to ze stávající výše základního jmění 157.270.000,-- Kč (sto padesát sedm milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) o částku Kč 27.770.000,-- (dvacet sedm milionů sedm set sedmdesát tisíc korun českých) na částku Kč 129.500.000,-- Kč (sto dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých), a to následujícím způsobem (dle § 213a obchodního zákoníku) : a) snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to poměrně u všech 437 ks akcií společnosti s tím, že společnost má nyní : 10 kusů akcií znějících na jméno Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000.000,--Kč, pořadových čísel 001-010, které byly emitovány obchodní společností Inženýring dopravních staveb a.s. dne 3.4.2000 10 kusů akcií znějících na jméno Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 5.000.000,-- Kč, pořadových čísel 001-010, které byly emitovány obchodní společností Inženýring dopravních staveb a.s. dne 3.4.2000 100 kusů akcií znějících na jméno Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 50.000,-- Kč, pořadových čísel 001-100, které byly emitovány obchodní společností Inženýring dopravních staveb a.s. dne 3.4.2000 100 kusů akcií znějících na jméno Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 1.000,-- Kč, pořadových čísel 001-100, které byly emitovány obchodní společností Inženýring dopravních staveb a.s. dne 3.4.2000 217 kusů akcií znějících na jméno Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-- Kč, pořadových čísel 001-217, které byly emitovány obchodní společností Inženýring dopravních staveb a.s. dne 3.4.2000 a jejich jmenovitá hodnota bude poměrně snížena takto : - u stávající jmenovité hodnoty 10.000.000,- Kč na 8.234.248,30 Kč - u stávající jmenovité hodnoty 5.000.000,- Kč na 4.117.123,60 Kč - u stávající jmenovité hodnoty 50.000,- Kč na 41.171,20 Kč - u stávající jmenovité hodnoty 10.000,- Kč na 8.234,20 Kč - u stávající jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na 823,40 Kč to znamená, že společnost bude mít po tomto snížení rovněž 437 kusů akcií na jméno, v listinné podobě, a to v tomto složení : 10 ks akcií se jmenovitou hodnotou á 8.234.248,30 Kč 10 ks akcií se jmenovitou hodnotou á 4.117.123,60 Kč 100 ks akcií se jmenovitou hodnotou á 41.171,20 Kč 217 ks akcií se jmenovitou hodnotou á 8.234,20 Kč 100 ks akcií se jmenovitou hodnotou á 823,40 Kč b) snížení jmenovité hodnoty se provede výměnou stávajících 437 kusů akcií znějících na jméno, v listinné podobě, za nových 437 kusů akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nižší jmenovitou hodnotou, a to ve lhůtě 30 dnů, počítáno ode dne pravomocného zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku, za účelem výměny stávajících akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou a uložil představenstvu obchodní společnosti Inženýring dopravních staveb akciová společnost vyzvat akcionáře k předložení stávajících akcií ve lhůtě 30 dnů, počítáno ode dne pravomocného zápisu tohoto snížení základního jmění do obchodního rejstříku ( § 216 odst. 3 obchodního zákoníku), za účelem výměny stávajících akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou.
od 24. 2. 1998 do 9. 2. 2001
- převoditelnost akcií na jméno je možná pouze po odsouhlasení valnou hromadou
od 28. 2. 1994 do 9. 9. 2014
- Datum podpisu zakladatelské smlouvy: 20. 12. 1993
od 28. 2. 1994 do 9. 9. 2014
- Založení společnosti: akciová společnost vznikla ve smyslu ustanovení § 171 odst. 1 a § 172 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.
od 28. 2. 1994 do 9. 9. 2014
- Základní jmění je tvořeno nepeněžitým vkladem zakladatele. Předmětem nepeněžitého vkladu zakladatele tvoří podnik DP IS MHD o. z.
Kapitál
od 11. 6. 2001
Základní kapitál 129 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 2. 1998 do 11. 6. 2001
Základní kapitál 157 270 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 2. 1994 do 24. 2. 1998
Základní kapitál 157 270 000 Kč
od 20. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno 1 295 000, počet akcií: 100.
od 20. 11. 2017
převoditelnost akcií a možnost jejich zastavení je omezena tak, že akcie mohou být zastaveny či převedeny na jiného vlastníka jen se souhlasem valné hromady společnosti
od 5. 10. 2016 do 20. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno 1 295 000, počet akcií: 100.
od 5. 10. 2016 do 20. 11. 2017
převoditelnost akcií a možnost jejich zastavení je omezena tak, že akcie mohou být zastaveny či převedeny na jiného vlastníka jen se souhlasem valné hromady společnosti
od 9. 9. 2014 do 5. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 295 000, počet akcií: 100.
od 9. 9. 2014 do 5. 10. 2016
převoditelnost akcií a možnost jejich zastavení je omezena tak, že akcie mohou být zastaveny či převedeny na jiného vlastníka jen se souhlasem valné hromady společnosti
od 8. 2. 2005 do 8. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 8. 2. 2005 do 9. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 8. 2. 2005 do 9. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 8. 2. 2005 do 9. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 8. 2. 2005 do 9. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 217.
od 8. 2. 2005 do 9. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 98.
od 8. 2. 2005 do 9. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 11. 6. 2001 do 8. 2. 2005
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 11. 6. 2001 do 8. 2. 2005
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 68.
od 11. 6. 2001 do 8. 2. 2005
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 7.
od 11. 6. 2001 do 8. 2. 2005
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 11. 6. 2001 do 8. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 11. 6. 2001 do 8. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 32.
od 11. 6. 2001 do 8. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 210.
od 11. 6. 2001 do 8. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 98.
od 9. 2. 2001 do 11. 6. 2001
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 9. 2. 2001 do 11. 6. 2001
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 68.
od 9. 2. 2001 do 11. 6. 2001
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 7.
od 9. 2. 2001 do 11. 6. 2001
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 9. 2. 2001 do 11. 6. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 9. 2. 2001 do 11. 6. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 32.
od 9. 2. 2001 do 11. 6. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 210.
od 9. 2. 2001 do 11. 6. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 98.
od 24. 2. 1998 do 9. 2. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 24. 2. 1998 do 9. 2. 2001
v listinné podobě
od 24. 2. 1998 do 9. 2. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 24. 2. 1998 do 9. 2. 2001
v listinné podobě
od 24. 2. 1998 do 9. 2. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 24. 2. 1998 do 9. 2. 2001
v listinné podobě
od 24. 2. 1998 do 9. 2. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 24. 2. 1998 do 9. 2. 2001
v listinné podobě
od 24. 2. 1998 do 9. 2. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 217.
od 24. 2. 1998 do 9. 2. 2001
v listinné podobě
od 5. 6. 1995 do 24. 2. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 217.
od 28. 2. 1994 do 5. 6. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 260.
od 28. 2. 1994 do 24. 2. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 28. 2. 1994 do 24. 2. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 28. 2. 1994 do 24. 2. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 28. 2. 1994 do 24. 2. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 11. 10. 2017
Mgr. TOMÁŠ PEŠEK - statutární ředitel
Praha - Vokovice, Půlkruhová, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 25. 9. 2017
od 24. 7. 2017 do 11. 10. 2017
Ing. BOHUMIL KVASNIČKA - statutární ředitel
Praha - Hlubočepy, Lumiérů, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 18. 7. 2017 - 25. 9. 2017
od 15. 6. 2017 do 24. 7. 2017
Bc. IVANA BRDKOVÁ - statutární ředitel
Praha - Holešovice, V háji, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 15. 5. 2017 - 18. 7. 2017
od 9. 9. 2014 do 15. 6. 2017
Ing. BOHUMIL KVASNIČKA
Praha - Hlubočepy, Lumiérů, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 4. 9. 2014 - 15. 5. 2017
od 13. 8. 2014 do 9. 9. 2014
Ing. BOHUMIL KVASNIČKA - Předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Lumiérů, PSČ 152 00
den vzniku členství: 9. 11. 2010 - 4. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2010 - 4. 9. 2014
od 2. 5. 2013 do 9. 9. 2014
RADKA KVASNIČKOVÁ - místopředseda představenstva
Praha 10 - Strašnice, Průběžná, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 4. 2012 - 4. 9. 2014
den vzniku funkce: 10. 4. 2013 - 4. 9. 2014
od 2. 5. 2013 do 9. 9. 2014
MIROSLAV PROCHÁZKA - člen představenstva
Kamenice, Křížová, PSČ 251 68
den vzniku členství: 10. 4. 2013 - 4. 9. 2014
od 20. 4. 2012 do 2. 5. 2013
Ing Oldřich Hozák - člen představenstva
Praha 5 - Jinonice, U Kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 4. 2012 - 10. 4. 2013
od 20. 4. 2012 do 2. 5. 2013
Mgr. Radka Kvasničková - člen představenstva
Praha 10 - Strašnice, Průběžná, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 4. 2012 - 4. 9. 2014
od 7. 12. 2010 do 13. 8. 2014
Ing. Bohumil Kvasnička - Předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Devonská, PSČ 152 00
den vzniku členství: 9. 11. 2010 - 4. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2010 - 4. 9. 2014
od 1. 7. 2007 do 20. 4. 2012
Ing Oldřich Hozák - člen představenstva
Praha 5, U Kříže 633/26, PSČ 158 00
den vzniku funkce: 1. 7. 2007 - 31. 3. 2012
od 1. 7. 2007 do 20. 4. 2012
Mgr. Radka Kvasničková - člen představenstva
Praha 10, Průběžná 13, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 1. 7. 2007 - 31. 3. 2012
od 29. 8. 2006 do 1. 7. 2007
Ing. Jan Kratochvíl - člen představenstva
Praha 4, U dubu 6, PSČ 147 00
den vzniku členství: 2. 8. 2006 - 30. 6. 2007
od 27. 12. 2005 do 27. 12. 2005
ing. Jiří Šulc - místopředseda představenstva
Praha 4, Milerova 3043/2
den vzniku členství: 11. 8. 2000
den vzniku funkce: 21. 9. 2005
od 27. 12. 2005 do 27. 12. 2005
Ing. Jan Houdek - člen představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 612/40, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 12. 2005
od 27. 12. 2005 do 29. 8. 2006
Ing. Jan Heroudek - člen představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 612/40, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 12. 2005 - 1. 8. 2006
od 27. 12. 2005 do 1. 7. 2007
ing. Jiří Šulc - místopředseda představenstva
Praha 4, Milerova 3043/2, PSČ 143 00
den vzniku členství: 11. 8. 2000 - 30. 6. 2007
den vzniku funkce: 21. 9. 2005 - 30. 6. 2007
od 27. 12. 2005 do 1. 7. 2007
Ing. Tomáš Jílek - Člen představenstva
Praha 9, V Záhorském 331, PSČ 190 12
den vzniku členství: 27. 4. 2005 - 30. 6. 2007
od 27. 12. 2005 do 7. 12. 2010
Ing. Bohumil Kvasnička - Předseda představenstva
Praha 5, Devonská 2/1026, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 12. 2005 - 9. 11. 2010
den vzniku funkce: 14. 12. 2005 - 9. 11. 2010
od 7. 6. 2002 do 27. 12. 2005
Ing. Bohumil Kvasnička - Předseda představenstva
Praha 5, Devonská 2/1026, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 1. 2. 2002 - 30. 11. 2005
od 12. 1. 2002 do 27. 12. 2005
Ing. Tomáš Jílek - Člen představenstva
Praha 9, V Záhorském 331, PSČ 190 12
den vzniku členství: 1. 2. 2001 - 27. 4. 2005
od 11. 8. 2000 do 27. 12. 2005
ing. Jiří Šulc - Člen představenstva
Praha 4, Milerova 3043/2
od 11. 8. 2000 do 27. 12. 2005
RNDr. Igor Němec - Místopředseda představenstva
Praha 7, Janovského 41
den vzniku členství: 11. 8. 2000 - 30. 11. 2005
den vzniku funkce: 11. 8. 2000 - 30. 11. 2005
od 10. 3. 1999 do 11. 8. 2000
RNDr. Igor Němec - Člen představenstva
Praha 7, Janovského 41
od 12. 6. 1997 do 7. 6. 2002
Ing. Bohumil Kvasnička - Předseda představenstva
Praha 5, Deovonská 2/1026
od 28. 2. 1994 do 12. 6. 1997
Ing. Bohumil Kvasnička - Předseda představenstva
Praha 9, Podvinný mlýn 1
od 28. 2. 1994 do 10. 3. 1999
Ing.arch. Jan Kasl - Člen představenstva
Praha 1, Vlašská 15
od 28. 2. 1994 do 11. 8. 2000
Ing. Karel Procházka - Člen představenstva
Praha 1, Klimentská 32/1218
od 28. 2. 1994 do 12. 1. 2002
Ing. Jan Kratochvíl - Člen představenstva
Praha 4, U dubu 6
den vzniku členství: 31. 1. 2001
od 9. 9. 2014
Společnost zastupuje statutární ředitel společnosti.
od 7. 6. 2002 do 7. 6. 2002
Jménem společnosti jdná a společnost zastupuje předseda představenstva; v době nepřítomnosti předsedy místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a v době nepřítomnosti předsedy místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
od 7. 6. 2002 do 9. 9. 2014
Jménem společnosti jedná a společnost zastupuje předseda představenstva; v době nepřítomnosti předsedy místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a v době nepřítomnosti předsedy místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
od 24. 2. 1998 do 7. 6. 2002
Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představentva nebo člen představenstva na základě plné moci vydané představenstvem. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí podpis předseda představenstva.
od 28. 2. 1994 do 24. 2. 1998
Způsob jednání jménem společnosti a podepisování: společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představen- stva, člen představenstva na základě plné moci vydané představenstvem. Společnost zastupune navenek ředitel, další vedoucí pracovníci v rámci výkonu své funkce. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě osoby zmíněné v předchozím odstavci, a to způsobem výše stanoveným.
Správní rada
od 11. 10. 2017
Mgr. TOMÁŠ PEŠEK - předseda správní rady
Praha - Vokovice, Půlkruhová, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 9. 2017
den vzniku funkce: 25. 9. 2017
od 11. 10. 2017
Mgr. MICHAELA ZDVIHALOVÁ LORENCOVÁ - místopředseda správní rady
Praha - Dejvice, Na čihadle, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 9. 2017
den vzniku funkce: 25. 9. 2017
od 11. 10. 2017
JUDr. JIŘÍ DVOŘÁČEK - člen správní rady
Roztoky, Pod Koláčovem, PSČ 252 63
den vzniku členství: 18. 7. 2017
od 24. 7. 2017 do 11. 10. 2017
JUDr. JIŘÍ DVOŘÁČEK - místopředseda správní rady
Roztoky, Pod Koláčovem, PSČ 252 63
den vzniku členství: 18. 7. 2017
den vzniku funkce: 18. 7. 2017 - 25. 9. 2017
od 24. 7. 2017 do 11. 10. 2017
Ing. BOHUMIL KVASNIČKA - předseda správní rady
Praha - Hlubočepy, Lumiérů, PSČ 152 00
den vzniku členství: 4. 9. 2014 - 25. 9. 2017
den vzniku funkce: 18. 7. 2017 - 25. 9. 2017
od 15. 6. 2017 do 24. 7. 2017
Bc. IVANA BRDKOVÁ - předseda správní rady
Praha - Holešovice, V háji, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 2. 2016 - 18. 7. 2017
den vzniku funkce: 15. 5. 2017 - 18. 7. 2017
od 15. 6. 2017 do 24. 7. 2017
Ing. BOHUMIL KVASNIČKA - místopředseda správní rady
Praha - Hlubočepy, Lumiérů, PSČ 152 00
den vzniku členství: 4. 9. 2014
den vzniku funkce: 15. 5. 2017 - 18. 7. 2017
od 30. 3. 2017 do 15. 6. 2017
Bc. IVANA BRDKOVÁ - člen správní rady
Praha - Holešovice, V háji, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 2. 2016
od 8. 3. 2016 do 30. 3. 2017
Bc. IVANA BRDKOVÁ - člen správní rady
Praha - Holešovice, Dělnická, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 2. 2016
od 12. 11. 2015 do 8. 3. 2016
IVANA HYBEŠOVÁ - člen správní rady
Poděbrady - Poděbrady III, Lipanská, PSČ 290 01
den vzniku členství: 28. 7. 2015 - 1. 12. 2015
od 15. 7. 2015 do 12. 11. 2015
VIOLETTA MATOUŠKOVÁ - člen správní rady
Praha - Braník, Na Mlejnku, PSČ 147 00
den vzniku členství: 8. 6. 2015 - 30. 6. 2015
od 16. 6. 2015 do 15. 7. 2015
IVANA HYBEŠOVÁ - člen správní rady
Praha 8 - Libeň, Pivovarnická, PSČ 180 00
den vzniku členství: 4. 5. 2015 - 8. 6. 2015
od 16. 6. 2015 do 9. 11. 2016
Ing. MIROSLAV PROCHÁZKA - místopředseda správní rady
Kamenice, Křížová, PSČ 251 68
den vzniku členství: 4. 5. 2015 - 17. 8. 2016
den vzniku funkce: 4. 5. 2015 - 17. 8. 2016
od 2. 1. 2015 do 17. 4. 2015
IVANA GABRIELOVÁ - místopředseda
Praha 10 - Horní Měcholupy, Veronské nám., PSČ 109 00
den vzniku členství: 3. 12. 2014 - 12. 3. 2015
den vzniku funkce: 3. 12. 2014 - 12. 3. 2015
od 2. 1. 2015 do 16. 6. 2015
HELENA BALOUNOVÁ - člen
Praha - Kamýk, Rabyňská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 3. 12. 2014 - 30. 4. 2015
od 9. 9. 2014 do 2. 1. 2015
Ing. MIROSLAV PROCHÁZKA - místopředseda správní rady
Kamenice, Křížová, PSČ 251 68
den vzniku členství: 4. 9. 2014 - 3. 12. 2014
den vzniku funkce: 4. 9. 2014 - 3. 12. 2014
od 9. 9. 2014 do 2. 1. 2015
LUCIE DRAČKOVÁ - člen správní rady
Praha 9 - Libeň, náměstí Na Balabence, PSČ 190 00
den vzniku členství: 4. 9. 2014 - 3. 12. 2014
od 9. 9. 2014 do 15. 6. 2017
Ing. BOHUMIL KVASNIČKA - předseda správní rady
Praha - Hlubočepy, Lumiérů, PSČ 152 00
den vzniku členství: 4. 9. 2014
den vzniku funkce: 4. 9. 2014 - 15. 5. 2017
Dozorčí rada
od 17. 6. 2014 do 9. 9. 2014
Ing. TOMÁŠ VÍT - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Barunčina, PSČ 143 00
den vzniku členství: 6. 5. 2014 - 4. 9. 2014
od 2. 5. 2013 do 9. 9. 2014
JOSEF KUTIL - místopředseda dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Koštířova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 10. 4. 2013 - 4. 9. 2014
den vzniku funkce: 10. 4. 2013 - 4. 9. 2014
od 20. 4. 2012 do 20. 4. 2012
Ing. Josef Vacek - člen dozorčí rady
Praha - Komořany, Za Sídlištěm, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 4. 2012
od 20. 4. 2012 do 2. 5. 2013
Ing. Miroslav Procházka - člen dozorčí rady
Kamenice, Křížová 1018, PSČ 251 68
den vzniku členství: 1. 4. 2012 - 10. 4. 2013
od 20. 4. 2012 do 17. 6. 2014
Ing. Josef Vacek - člen dozorčí rady
Praha - Komořany, Za Sídlištěm, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 4. 2012 - 30. 4. 2014
od 20. 4. 2012 do 9. 9. 2014
Ing. Jiří Šulc - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Milerova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 4. 2012 - 4. 9. 2014
den vzniku funkce: 1. 4. 2012 - 4. 9. 2014
od 1. 7. 2007 do 20. 4. 2012
Ing. Jiří Šulc - člen dozorčí rady
Praha 4, Milerova 3043/2, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 31. 3. 2012
od 1. 7. 2007 do 20. 4. 2012
Ing. Josef Kutil - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Koštířova 2285/6, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 31. 3. 2012
od 1. 7. 2007 do 20. 4. 2012
Ing. Miroslav Procházka - člen dozorčí rady
Kamenice, Křížová 1018, PSČ 251 68
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 31. 3. 2012
od 29. 8. 2006 do 1. 7. 2007
Ing. Oldřich Hozák - předseda dozorčí rady
Praha 5, U Kříže 633/26, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 4. 2005 - 30. 6. 2007
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 30. 6. 2007
od 29. 8. 2006 do 1. 7. 2007
Jana Hellerová - místopředseda dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Chebská 57, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 4. 2006 - 30. 6. 2007
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 30. 6. 2007
od 29. 8. 2006 do 1. 7. 2007
JUDr. Věra Mikulová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Braník, Jílovská 1159/59, PSČ 140 00
den vzniku členství: 2. 8. 2006 - 30. 6. 2007
od 15. 5. 2006 do 29. 8. 2006
Jana Hellerová - člen dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Chebská 57, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 4. 2006
od 15. 5. 2006 do 1. 7. 2007
JUDr. Marcela Medková - člen dozorčí rady
Praha 4 - Záběhlice, Struhařovská 2938/10, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 4. 2006 - 30. 6. 2007
od 27. 12. 2005 do 27. 12. 2005
Ing. Oldřich Hozák - člen
Praha 5, U Kříže 633/26, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 4. 2005
od 27. 12. 2005 do 29. 8. 2006
Ing. Oldřich Hozák - místopředseda dozorčí rady
Praha 5, U Kříže 633/26, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 4. 2005
den vzniku funkce: 29. 6. 2005 - 28. 6. 2006
od 8. 2. 2005 do 12. 7. 2006
Radovan Šteiner - předseda dozorčí rady
Praha 8, Střelničná 8
den vzniku funkce: 9. 11. 2004 - 17. 5. 2006
od 8. 2. 2005 do 1. 7. 2007
JUDr. Radmila Kleslová - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Stezce 3/1330, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 9. 11. 2004 - 30. 6. 2007
od 8. 2. 2005 do 1. 7. 2007
Mgr. Radka Kvasničková - člen dozorčí rady
Praha 10, Průběžná 13, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 9. 11. 2004 - 30. 6. 2007
od 10. 8. 2002 do 15. 5. 2006
Jan Přenosil - člen dozorčí rady
Praha 1, Ostrovní 7/2063, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 1. 4. 2002
od 10. 8. 2002 do 15. 5. 2006
ing. Milan Jindra - člen dozorčí rady
Praha 8, Gabčíkova 6/1225, PSČ 182 00
den vzniku funkce: 1. 4. 2002
od 7. 6. 2002 do 8. 2. 2005
JUDr. Helena Šmídová - člen
Praha 3, Vinohradská 116/1755, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 8. 11. 2004
od 12. 1. 2002 do 27. 12. 2005
Ing. Oldřich Hozák - člen
Praha 5, U Kříže 633/26, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 3. 2001 - 1. 3. 2005
od 11. 8. 2000 do 10. 8. 2002
ing. Josef Tomeček - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Seidlova 473
od 11. 8. 2000 do 8. 2. 2005
Radovan Šteiner - předseda dozorčí rady
Praha 8, Střelničná 8
od 11. 8. 2000 do 8. 2. 2005
Petr Hulínský - člen dozorčí rady
Praha 10, Kolovratská 58/1
od 9. 3. 1999 do 11. 8. 2000
Ing. Ladislav Houdek
Praha 4, Cyprichova 707/2
od 9. 3. 1999 do 11. 8. 2000
Ing. Josef Tomeček
Praha 4, Seidlova 473
od 24. 2. 1998 do 12. 1. 2002
Ing. Tomáš Jílek - člen
Praha 9, V záhorském 331
od 1. 3. 1994 do 9. 3. 1999
Ing. Martin Karas
Praha 6, Čs. armády 5
od 28. 2. 1994 do 12. 6. 1997
Ing. Josef Hájek
Praha 3, Nám. Jiřího z Poděbrad 11
od 28. 2. 1994 do 9. 3. 1999
Ing. Josef Gráfek
Praha 5, Štefánkova 24
od 28. 2. 1994 do 11. 8. 2000
JUDr. Věra Mikulová
Praha 4, Jílovská 1159
od 28. 2. 1994 do 10. 8. 2002
Mgr. Karel Pokorný
Praha 6, Ch. de Gaulla 8
Akcionáři
od 9. 12. 2015
KVATRIS a.s., IČO: 26210991
Praha - Nové Město, Na Moráni, PSČ 128 00
od 15. 7. 2015 do 9. 12. 2015
KVATRIS s.r.o., IČO: 26210991
Praha - Nové Město, Na Moráni, PSČ 128 00
od 1. 6. 2007 do 15. 7. 2015
KVATRIS s.r.o., IČO: 26210991
Praha 8, Zenklova 11/305, PSČ 180 00
od 24. 2. 1998 do 26. 4. 2002
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, IČO: 00005886
Praha 7, Budenská 1
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 1 komentářů

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá | 1 komentářů

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+132
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+114
+
-
3.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-17
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-136
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-294
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 616,20 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 699,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.