Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TRIGA a.s.
IČO: 60916524

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 12. 1994
Obchodní firma
od 6. 12. 1994

TRIGA a.s.

Sídlo
od 6. 12. 1994 do 4. 10. 2016
Vrchlabí, Horská 190, PSČ 543 02
IČO
od 6. 12. 1994

60916524

DIČ

CZ60916524

Identifikátor datové schránky:vu9grfe
Právní forma
od 6. 12. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1146 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 15. 6. 2017
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 12. 1994 do 15. 6. 2017
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
Ostatní skutečnosti
od 4. 12. 2013 do 15. 5. 2014
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 26.9.2013 přijala usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: 1 Důvodem snížení základního kapitálu je: 1.1 Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po p okrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu pro střednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti. 2 Rozsah snížení základního kapitálu: 2.1 základní kapitál společnosti se snižuje z částky 21,600.000,--Kč (dvacet jeden milion korun českých) o částku 8,640.000,--Kč (osm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) na částku 12,960.000,--Kč (dvanáct m ilionů devět set šedesát tisíc korun českých). 3 Způsob snížení 3.1 Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 216 (dvě stě šestnácti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) snížena o 40.000,-- Kč (čtyřicet tisíc korun českých), to je na 60.00 0,-- Kč (šedesát tisíc korun českých). 4 Způsob jak bude naloženo s částkou snížení základního kapitálu 4.1 Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, to je částka ve výši 8,640.000,-- Kč (osm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) bude vyplacena akcionářům společnosti, 4.2 na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, to je na každou z 216 (dvě stě šestnácti) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude vyplacena částka ve výši 40.000,-- Kč ( čtyřicet tisíc korun českých). 5 Lhůta pro předložení listinných akcií 5.1 Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti k jejich výměně běží ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku do 31.3.2014 (třicátého prvního března roku dva tisíce čtrnáct).
od 14. 9. 2005 do 4. 12. 2013
- Dne 29.6.2005 rozhodl jediný akcionář navrhovatele v působnosti valné hromady o navýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Zvyšuji základní kapitál společnosti o částku 6,600.000,-- Kč slovy šest milionů šest set tisíc korun českých peněžitým vkladem, a to upsáním šedesáti šesti kusů nových akcií. Důvodem je posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti. Dos avadní základní kapitál ve výši 15,000.000,-- Kč slovy patnáct milionů korun českých je zcela splacen a navyšuje se na celkovou výši základního kapitálu 21,600.000,-- Kč slovy dvacet jeden milion šest set tisíc korun českých. 2) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. 4) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to v počtu šedesát šest kusů, ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč, které jsou kmenové, znějící na majitele a jsou v listinné podobě. Pro zvýšení základního kapitálu se stanoví tyto další podmínky: a) Emisní kurz každé nové akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč je 100.000,-- Kč slovy jedno sto tisíc korun českých. b) Všechny nově emitované akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář společnosti se vzdal tohoto práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli Ing. JUDr. Lubomíru Kopeckému, r.č. 49 09 27/183, bytem Kosmonosy, P ionýrů 799, a to v počtu šedesáti šesti kusů akcií. c) Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. d) Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí třiceti kalendářních dnů o d prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. e) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovateli - předem určenému zájemci představenstvem společnosti oznámen bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem, zaslaným na jeho adresu. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TRIGA a.s., Vrchlabí, Horská 190, PSČ 543 02. g) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce Ing. JUDr. Lubomíra Kopeckého r.č. 49 09 27/183, bytem Kosmonosy, Pionýrů 779, vůči společnosti TRIGA a.s., se sídlem Vrchlabí, Horská 190, PSČ 543 02, IČ 60 91 65 24, vzniklé na základě rámcové smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.12.2004 mezi věřitelem Ing. JUDr. Lubomírem Kopeckým, r.č. 49 09 27/183, bytem Kosmonosy, Pionýrů 779 a společností TRIGA a.s., se sídlem Vrchlabí, Horská 190, PSČ 543 02, IČ 60 91 65 24, na splácení emisního kursu všech nově emitovaných akcií ve výši 6,600.000,-- Kč. Dohodou o započtení bude výše uvedeným upisovatelem - předem určeným zájemcem splacen celý emisní kurz jím upsaných akcií. h) Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností TRIGA a.s., se sídlem Vrchlabí, Horská 190, PSČ 543 02, IČ 60 91 65 24, dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovat ele - předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, a to nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku , počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce upisovatele - předem určeného zájemce. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.
Kapitál
od 15. 6. 2017
Základní kapitál 12 960 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 5. 2014 do 15. 6. 2017
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 13. 1. 2007 do 15. 5. 2014
Základní kapitál 21 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 12. 1994 do 13. 1. 2007
Základní kapitál 15 000 000 Kč
od 15. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno 60 000, počet akcií: 216.
od 13. 1. 2007 do 15. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 216.
od 6. 12. 1994 do 13. 1. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 150.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 12. 2017
Ing. BEDŘICH HANOUSEK - předseda představenstva
Vrchlabí - Podhůří, Luční, PSČ 543 03
den vzniku členství: 25. 9. 2013
den vzniku funkce: 9. 6. 2017
od 1. 12. 2017
FRANTIŠEK HAVLÍČEK - člen představenstva
Vrchlabí - Hořejší Vrchlabí, Horská, PSČ 543 02
den vzniku členství: 9. 6. 2017
od 1. 12. 2017
VLADIMÍR HENDRYCH - člen představenstva
Jesenice, Jasanová, PSČ 252 42
den vzniku členství: 9. 6. 2017
od 4. 12. 2013 do 1. 12. 2017
Ing. OLDŘICH IMLAUF - předseda představenstva
Vrchlabí, Rolnická, PSČ 543 01
den vzniku členství: 25. 9. 2013 - 9. 6. 2017
den vzniku funkce: 25. 9. 2013 - 9. 6. 2017
od 4. 12. 2013 do 1. 12. 2017
Ing. BEDŘICH HANOUSEK - člen představenstva
Vrchlabí - Podhůří, Luční, PSČ 543 03
den vzniku členství: 25. 9. 2013
od 25. 9. 2013 do 4. 12. 2013
Ing. BEDŘICH HANOUSEK - Člen představenstva
Vrchlabí - Podhůří, Luční, PSČ 543 03
od 6. 12. 1994 do 4. 9. 2001
Ing. Jiří Žďárský - Člen představenstva
Vrchlabí, Dukelská 1321
od 6. 12. 1994 do 25. 9. 2013
Ing. Bedřich Hanousek - Člen představenstva
Vrchlabí - Podhůří, Luční 374
od 6. 12. 1994 do 4. 12. 2013
Ing. Oldřich Imlauf - Předseda představenstva
Vrchlabí, Rolnická 1195
od 15. 6. 2017
Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.
od 6. 12. 1994 do 15. 6. 2017
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje předseda představenstva, popř. jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni. K vytištěnému, či jinak napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a další člen představenstva. Platí zásada dvou podpisů. Představenstvo může k podpisování za společnost písemně zmocnit příslušné vedoucí pracovníky společnosti.
Dozorčí rada
od 1. 12. 2017
Ing. OLDŘICH IMLAUF - předseda dozorčí rady
Vrchlabí, Rolnická, PSČ 543 01
den vzniku členství: 9. 6. 2017
den vzniku funkce: 20. 9. 2017
od 1. 12. 2017
Ing. VOJTĚCH HENDRYCH - člen dozorčí rady
Jesenice, Jasanová, PSČ 252 42
den vzniku členství: 9. 6. 2017
od 1. 12. 2017
Ing. LUBOMÍR HANUŠ - člen dozorčí rady
Vrchlabí, J. Kablíkové, PSČ 543 01
den vzniku členství: 9. 6. 2017
od 21. 1. 2016 do 15. 6. 2017
Dr. JINDŘICH TRÝB
Zdiby - Přemyšlení, U Mlejnku, PSČ 250 66
od 25. 9. 2013 do 15. 6. 2017
Ing. LUBOMÍR HANUŠ
Vrchlabí, J. Kablíkové, PSČ 543 01
od 4. 9. 2001 do 21. 1. 2016
Dr. Jindřich Trýb
Praha 8 - Čimice, Křivenecká 413
od 6. 12. 1994 do 4. 9. 2001
Ing.JUDr. Lubomír Kopecký
Kosmonosy, Pionýrů 779
od 6. 12. 1994 do 4. 9. 2001
Dr. Jindřich Trýba
Praha 8 - Čimice, Křivenecká 413
od 6. 12. 1994 do 25. 9. 2013
Ing. Lubomír Hanuš
Vrchlabí, J.Kablíkové 1027
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

23. 10. 2020 | | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

Exekutoři nebudou moct do konce ledna provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a také nebudou moct zabavovat věci, tedy provádět takzvané mobiliární exekuce. Týká se to i exekucí zahájených už dříve.

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

22. 10. 2020 | | Petr Kučera | 63 komentářů

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Delší, pro trochu víc lidí a nakonec i vyšší. Změny v ošetřovném, když zůstanete s dítětem doma kvůli zavřené škole, schválili poslanci. Projděte si odpovědi na časté otázky.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

21. 10. 2020 | | Petr Kučera | 36 komentářů

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

Podnikatelé mohou opět žádat o takzvaný kompenzační bonus, tedy paušální příspěvek od státu. Má jim aspoň symbolicky nahradit část ztrát, které jim vznikly kvůli koronavirovým omezením.

Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

21. 10. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 11 komentářů

Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

Od čtvrtečních šesti hodin ráno začnou platit další omezení. Tady je jejich přehled.

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

21. 10. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 79 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Limit příjmů bude na jednom milionu korun, tedy stejně jako v původním plánu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 745,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,90 Kč
ČSOB 2 795,90 Kč
Expobank CZ 2 803,70 Kč
Komerční banka 2 806,66 Kč
Česká spořitelna 2 816,00 Kč
Raiffeisenbank 2 847,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 858,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 957 951 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+15
+
-
2.David Černý

David Černý

- výtvarník

-76
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-186
+
-
4.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-193
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-202
+
-

Články na Heroine.cz

Budoucnost vaší pleti. Řada Hyaluron Cellular Filler od Nivea

Budoucnost vaší pleti. Řada Hyaluron Cellular Filler od Nivea

Nivea představuje inovovanou řadu Hyaluron Celullar Filler a posouvá tak anti-age péči...více

Nejsou to „ženské potíže“. Pokud máte bolestivou menstruaci, může to být endometrióza

Nejsou to „ženské potíže“. Pokud máte bolestivou menstruaci, může to být endometrióza

„Odpočítávala jsem minuty, kdy si budu moct vzít léky na bolest,“ říká šestatřicetiletá...více

Rychlé výsledky mají svá rizika, říká dentální hygienistka

Rychlé výsledky mají svá rizika, říká dentální hygienistka

Třikrát patnáct minut a zuby o osm odstínů světlejší? Lákavá představa, ale bohužel také...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přerušené studium
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Přerušené studium

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na placení daní v případě, že jsem s brigádou začínala jako ne-student. V mezidobí mezi státnicemi a přijímačkami, kdy jsem nebyla student, jsem nastoupila na brigádu na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services