Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SOMAX a.s.
IČO: 60916559

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 12. 1994
Obchodní firma
od 22. 11. 2005

SOMAX a.s.

od 8. 12. 1994 do 22. 11. 2005

Nealko Hejtmánkovice a.s.

Sídlo
od 5. 10. 2009 do 4. 10. 2016
Hejtmánkovice, 109, PSČ 550 01
od 8. 12. 1994 do 5. 10. 2009
Hejtmánkovice čp.109, -
IČO
od 8. 12. 1994

60916559

DIČ

CZ60916559

Identifikátor datové schránky:vr7tr3p
Právní forma
od 8. 12. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1156 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 19. 9. 2017
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 5. 10. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 11. 2005
- Hostinská činnost
od 8. 12. 1994 do 5. 10. 2009
- Výroba nealkoholických nápojů
od 8. 12. 1994 do 5. 10. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 5. 10. 2009 do 9. 10. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti, konaná dne 24.9.2009, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 22.876.000,-Kč (slovy dvacet dva miliony osm set sedmdesát šest tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 17 (slovy sedmnáct) kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1 .000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) činí 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých); 57 (slovy padesát sedm) kusů akcií, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých); 17 (slovy sedmnáct) kusů akcií, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) činí 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun č eských); 6 (slovy šest) kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) činí 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové, na majitele v listinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen nepeněžitým vkladem. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou předem určený zájemce o úpis - obchodní společnost Financial, Investment and Realty k.s. (F.I.R.k.s. nebo FIR k.s.), uzavře se společností SOMAX a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena takto: A) buď 30 (slovy třicet) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Úpis akcií bude v tomto případě vázán na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a B) nebo (pokud akcie nebudou upsány ve lhůtě dle písmene A) pak ve lhůtě 90 (slovy: devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpo zději do 15 (slovy patnácti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí.Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti SOMAX a.s. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou s akciemi společností již vydanými, tedy kmenovými akciemi na m ajitele. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a)" tohoto rozhodnutí. g) Valná hromada společnosti rozhodla o schválení předmětů vkladu, kterými bude splacen emisní kurz upsaných akcií, a to nejpozději do jednoho týdne ode dne upsání akcií, předáním níže popsaných předmětů vkladu a písemného prohlášení upisovatele obchodní společnosti SOMAX a.s.: 1) vkladu akcionáře obchodní společnosti Financial, Investment and Realty k.s. (F.I.R.k.s. nebo FIR k.s.) - jehož předmětem je budova číslo popisné 132 (rodinný dům), příslušná k části obce Náchod, stojící na pozemku, parcelní číslo St. 187/1; pozemek par celní číslo St. 187/1, obojí zapsáno na listu vlastnictví 4691 pro katastrální území a obec Náchod, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký Kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Hodnota tohoto předmětu vkladu akcionáře společnosti Financial, Investment and Realty k.s. (F.I.R.k.s. nebo FIR k.s.) byla určena znaleckým posudkem číslo 2569/12-2009, Miroslava Sychrovského, ze dne 8.8.2009, částkou 7.900.000,-Kč (slovy sedm milionů dev ět set tisíc korun českých), který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu V Hradci Králové 2 Nc 296/2009-8, ze dne 24.7.2009, které nabylo právní moci dne 30.7.2009. Za tento vklad bude vydáno 7 (slovy sedm) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) na jednu akcii; 8 (slovy osm) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii; 10 (slovy deset) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii. 2) Vkladu akcionáře obchodní společnosti Financial, Investment and Realty k.s. (F.I.R.k.s. nebo FIR k.s.) - jehož předmětem je budova číslo popisné 468 (bytový dům), příslušná k části obce Hradec Králové, stojící na pozemku, parcelní číslo St. 557; pozeme k parcelní číslo St. 557, obojí zapsáno na listu vlastnictví 20050 pro katastrální území a obec Hradec Králové, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký Kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Hodnota tohoto předmětu vkladu akcionáře společnosti Fin ancial, Investment and Realty k.s. (F.I.R.k.s. nebo FIR k.s.) byla určena znaleckým posudkem číslo 2577/20-2009, Miroslava Sychrovského, ze dne 17.8.2009, částkou 14.976.000,-Kč (slovy čtrnáct milionů devět set sedmdesát šest tisíc korun českých), který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu V Hradci Králové 2 Nc 296/2009 - 8, ze dne 24.7.2009, které nabylo právní moci dne 30.7.2009. Za tento vklad bude vydáno 10 (slovy deset) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000.-Kč (slovy jeden milion korun českých) na jednu akcii; 49 (slovy čtyřicet devět) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii; 7 (sl ovy sedm) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii; 6 (slovy šest) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii.
od 12. 8. 2009 do 19. 9. 2017
- Mimořádná valná hromada společnosti, konaná dne 4.8.2009 rozhodla o snížení základního kapitálu: a) důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty z minulých let a úhrada ztráty z běžného účetního období v celkové výši 52.363.929,02 Kč (slovy padesát dva miliony tři sta šedesát tři tisíce devět set dvacet devět korun česk ých, dva haléře) a příděl do rezervního fondu ve výši 2.236.070,98 Kč (slovy dva miliony dvěstě třicet šest tisíc sedmdesát korun českých devadesát osm haléřů). Částka odpovídající výši snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty a k tvorbě r ezervního fondu, ve výších vedených v předchozí větě. b) Základní kapitál bude snížen o částku 54.600.000,- Kč (slovy padesát čtyři miliony šest set tisíc korun českých). c) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie společnosti o částku 7.000,- Kč (slovy sedm tisíc korun českých). Společnost má vydáno 7.800 (slovy sedm tisíc osm set) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě . d) V souvislosti se snížením jmenovité hodnoty všech akcií se určuje lhůta k předložení těchto akcií, za účelem vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty v délce 90 (slovy devadesáti) dnů, která počne běžet první den po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. O počátku běhu této lhůty a o povinnosti akcionářů předložit akcie společnosti budou akcionáři informování způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
Kapitál
od 9. 10. 2009
Základní kapitál 46 276 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 8. 2009 do 9. 10. 2009
Základní kapitál 23 400 000 Kč
od 8. 12. 1994 do 12. 8. 2009
Základní kapitál 78 000 000 Kč
od 19. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 19. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60.
od 19. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 26.
od 19. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16.
od 9. 10. 2009 do 19. 9. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 40.
od 9. 10. 2009 do 19. 9. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 60.
od 9. 10. 2009 do 19. 9. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 26.
od 9. 10. 2009 do 19. 9. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 16.
od 5. 10. 2009 do 9. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 23.
od 5. 10. 2009 do 9. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 3.
od 5. 10. 2009 do 9. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 5. 10. 2009 do 9. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 12. 8. 2009 do 5. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7 800.
od 8. 12. 1994 do 12. 8. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 7 800.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 19. 9. 2017
JUDr. VLADISLAV JEŽEK - člen představenstva
Červený Kostelec - Stolín, , PSČ 549 41
den vzniku členství: 15. 9. 2017
od 14. 5. 2013 do 25. 2. 2015
JOSEF KLIMEŠ - předseda představenstva
Náchod, U Cihelny, PSČ 547 01
den vzniku členství: 5. 11. 2012 - 25. 9. 2014
den vzniku funkce: 5. 11. 2012 - 25. 9. 2014
od 14. 5. 2013 do 19. 9. 2017
VLADISLAV JEŽEK - člen představenstva
Červený Kostelec - Stolín, , PSČ 549 41
den vzniku členství: 5. 11. 2012 - 15. 9. 2017
od 14. 5. 2013 do 19. 9. 2017
IVA KOSAŘOVÁ - člen představenstva
Náchod, Nemocniční, PSČ 547 01
den vzniku členství: 5. 11. 2012 - 15. 9. 2017
od 22. 11. 2005 do 24. 5. 2012
Ing. Josef Klimeš - Předseda představenstva
Náchod, U Cihelny 690E, PSČ 547 01
od 30. 11. 1998 do 14. 5. 2013
Mgr. Vladislav Ježek - Člen představenstva
Červený Kostelec, Stolín čp. 77
od 30. 11. 1998 do 14. 5. 2013
Jiří Středa - Člen představenstva
Velké Poříčí, čp. 493
od 8. 12. 1994 do 30. 11. 1998
Ing. Jan Kozák - Člen představenstva
Zlín, Lesní čtvrť I. čp.3386
od 8. 12. 1994 do 30. 11. 1998
Ing. Václav Ševčík - Člen představenstva
Zlín, Česká čp. 4756
od 8. 12. 1994 do 22. 11. 2005
Ing. Josef Klimeš - Předseda představenstva
Náchod, Komenského čp. 277
od 19. 9. 2017
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 8. 12. 1994 do 19. 9. 2017
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně fyzická osoba, která k tomu byla předsedou představenstva písemně pověřena. Za společnost podepisuje buď představenstvo nebo předseda představenstva nebo fyzická osoba, která k tomu byla předsedou představenstva písemně pověřena. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka, připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 19. 9. 2017
IVA KOSAŘOVÁ - člen dozorčí rady
Náchod, Nemocniční, PSČ 547 01
den vzniku členství: 15. 9. 2017
od 4. 10. 2016 do 19. 9. 2017
JUDr. JAN ŽATECKÝ
Praha - Malá Strana, Zborovská, PSČ 150 00
od 4. 10. 2016 do 19. 9. 2017
JANA IEREMIADOU
Praha - Chodov, Klapálkova, PSČ 149 00
od 12. 8. 2015 do 19. 9. 2017
JUDr. JAN KUNZE
Opava - Kylešovice, U Hřbitova, PSČ 747 06
od 30. 11. 1998 do 4. 10. 2016
Mgr. Jana Němcová
Praha 4, Na Vrstvách 95/6A
od 8. 12. 1994 do 30. 11. 1998
Ivo Hruška
Hradec Králové, Eduarda Beneše čp. 1546
od 8. 12. 1994 do 12. 8. 2015
JUDr. Jan Kunze
Opava, U hřbitova čp.34
od 8. 12. 1994 do 4. 10. 2016
JUDr. Jan Žatecký
Praha 5,Malá Strana, Zborovská č. 58
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 685,70 Kč
ČSOB 2 685,70 Kč
Komerční banka 2 686,77 Kč
Expobank CZ 2 690,40 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 745,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+22
+
-
2.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+4
+
-
3.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-88
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-90
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-103
+
-

Články na Heroine.cz

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Na HBO je k vidění obnovený seriál Penny Dreadful. Šestákové historky se tentokrát odehrávají...více

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Dnes do českých kin vstupuje belgické drama Lola o dívce, která se po smrti své matky...více

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Neuznaná reklamace mobilního telefonu
Poradna > Spotřebitelská poradna > Neuznaná reklamace mobilního telefonu

Otázka: Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu k lehce zapeklitému problému. V lednu 2020 jsem si v internetovém obchodě zakoupila chytrý telefon. Fungoval bez problémů do cca 22. 6. 2020, pak se najednou začal...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services