CAPITAL CONSULTING CZ a.s., IČO: 61859290 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s. Údaje byly staženy 17. 12. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 61859290. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 61859290 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 10. 1994
Obchodní firma
od 15. 5. 2007

CAPITAL CONSULTING CZ a.s.

od 31. 10. 1994 do 15. 5. 2007

Pražské obchodní domy CZ, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 15. 5. 2007
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Michle
Ulice: Popovická
Adresní místo: Popovická 1091/14
PSČ: 10100
od 31. 10. 1994 do 15. 5. 2007
Praha 4 - Kunratice, V chatách 0328 , PSČ 148 00
IČO
od 31. 10. 1994

61859290

DIČ

CZ61859290

Identifikátor datové schránky:bhcda5u
Právní forma
od 31. 10. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2811 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 14. 10. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 31. 10. 1994 do 14. 10. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 12. 2. 2015 do 24. 4. 2015
- Jediný akcionář společnosti rozhodl v působnosti valné hromady dne 4. 2. 2015 o snížení základního kapitálu společnosti: a) důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je snížení kapitálové vybavenosti společnosti o dlouhodobý hmotný majetek v důsledku prodeje nemovitých věcí vložených do základního kapitálu společnosti, optimalizace výše základního kapitál u a potřeba uhradit neuhrazenou ztrátu minulých let a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je snížení majetkové účasti jediného akcionáře ve společnosti a s tím spojená výplata akcionáři společnosti výtěžku z prodeje nemovitých věcí a též uhrazení neuhrazené ztráty minulých let; b) částka, o kterou snižuje základní kapitál společnosti, činí 13.917.600,00Kč (slovy: třináctmilionůdevětsetsedmnácttisícšestset korun českých) rozsah snížení základního kapitálu; c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových společnosti, a to - snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 3.379.400,00Kč (slovy: třimilionytřistasedmdesátdevěttisícčtyřista korun českých) na jmenovitou hodnotu 2.027.640,00 Kč (slovy: dvamilionydvacetsedm-tisícšestsetčtyřicet koru n českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 10 (deseti) kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 3.379.400,00Kč (slovy: třimilionytřistasedmdesát-devěttisícčtyřista korun českých), nyní všech nahraze ných hromadnou listinou číslo B-000001, a v případě trvajícího jejich nahrazení touto hromadnou listinou, výměnou této hromadné listiny, za nových 10 (deset) kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 2.027.640,00Kč (slovy: dvamilionydvacetsedmtisícšes tsetčtyřicet korun českých), popřípadě za hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující 10 akcií, každou s novou jmenovitou hodnotou 2.027.640,00 Kč (slovy: dvamilionydvacet-sedmtisícšestsetčtyřicet korun českých); - snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 10.000,00Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 6.000,00Kč (slovy: šesttisíc korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se proved e výměnou dosavadních 100 kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 10.000,00Kč (slovy: desettisíc korun českých), nyní nahrazených všech hromadnou listinou číslo C-000001, a v případě trvajícího jejich nahrazení touto hromadnou listinou, výměnou této hromadné listiny, za nových 100 kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 6.000,00Kč (slovy: šesttisíc korun českých), popřípadě za hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující 100 akcií, každou s novou jmenovitou hodnotou 6.000,00Kč (slovy: šesttisíc korun českých); d) lhůta pro předložení akcionářem kmenových listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 30 (třicet) dní ode dne písemného vyzvání k tomuto předložení, přičemž představenstvo společnosti způsobem předep saným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; e) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že z této částky ve výši 13.917.600,00Kč (slovy: třináctmilionůdevětsetsedmnácttisícšestset korun českých) bude část ve výši 8.970.022,00 Kč (slovy: osmmilionůdevětsetsedmdesáttisíc dvacetdvě koruny české) použita na plnou úhradu ztráty minulých let a část ve výši 4.947.578,00Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetčtyřicetsedmtisícpětsetsedm-desátosm korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti.
od 29. 5. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 29. 5. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 29. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 4. 2008 do 23. 6. 2008
- Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s. v působnosti valné hromady: Jediný akcionář obchodní společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s. v působnosti valné hromady společnosti přijímá toto: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o 33,794.000,- Kč, (slovy třicet tři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých) z dosavadní výše 1,000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) na 34,794.000,- Kč (slovy třicet čtyři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých,) a to upsáním nových akcií dle ustanovení § 203 a § 204 obchodního zákoníku: a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 33,794.000,- Kč (slovy třicet tři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých,) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. b) Upisované akcie: Základní kapitál bude zvýšen upsáním deseti kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3,379.400,- Kč (slovy tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých, a to nepeněžitým vkl adem, jehož předmětem budou tyto nemovitosti: A) Horská chata "Svornost" čp. 35 v Peci pod Sněžkou na pozemku číslo parcelní st. 87 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: rodinný dům, a to se součástmi a příslušenstvím, zejména regulační stanicí zemního plynu, třemi studnami, kopanou a dvěma vr tanými, dále přípojkami elektřiny, vody a kanalizace, a související pozemek číslo parcelní st. 87 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2830 m2, rovněž se součástmi a příslušenstvím, zejména zpevněnými plochami, opěrnými zdmi, nemovitosti zapsané u Katastrá lního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov, v katastru nemovitostí pro obec, katastrální území a část obce Pec pod Sněžkou, na listu vlastnictví číslo 449, B) dům čp. 1091 v Praze-Michli na pozemku číslo parcelní 2563 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: bydlení, a to se součástmi a příslušenstvím, zejména venkovními schodišti I. a II., dešťovou kanalizací, a související pozemky čísla parcelní 2563 z astavěná plocha a nádvoří o výměře 360 m2, 2564 zahrada o výměře 91 m2 a 2565/1 zahrada o výměře 214 m2, pozemky rovněž se součástmi a příslušenstvím, zejména zpevněnými plochami, oplocením, nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu , Katastrálního pracoviště Praha, v katastru nemovitostí pro obec Praha, katastrální území a část obce Michle, na listu vlastnictví číslo 73, C) pozemek číslo parcelní 2566 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1121 m2 se součástmi a příslušenstvím, zejména oplocením, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastru nemovitostí pro obec Praha, kata strální území Michle, na listu vlastnictví číslo 1076. Předmětné nemovitosti jsou popsány a oceněny znaleckým posudkem soudního znalce pana Ing. Františka Mayera, Kolín 4, Příkrá 46, PSČ 280 02, vyhotoveným tímto znalcem dne 27.8.2007, pod pořadovým číslem znaleckého deníku 1643/47/07. (Znalec byl k tomuto úč elu jmenován pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8.6.2007, č.j. 2 Nc 4524/2007-12.) c) Jediný akcionář schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán s tím, že tento nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž na tento nepeněžitý vklad v hodnotě 33,794.000,- Kč (slov y třicet tři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých,) bude vydáno deset nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3,379.400,-- Kč (slovy tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta kor un českých.) d) Emisní kurz nových upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. e) Upsání celé emise nových akcií bude nabídnuto jedinému akcionáři, panu Ing. Vladimíru Novákovi, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Vinohrady, Dykova 51/1, PSČ: 10100, formou uzavření smlouvy o upsání deseti akcií v emisním kurzu shodném s její jmenovito u hodnotou, tj. 3,379.400,-- Kč (slovy tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých.) Smlouvu jediný akcionář uzavře se společností ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku, a to v sídle obchodní společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s., na adrese Praha 10, Popovická 14/1091, PSČ: 10100, s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce, jediný akcionář, neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společ nosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií . f) Nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle obchodní společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s., na adrese Praha 10, Popovická 14/1091, PSČ: 10100. g) Představenstvo společnosti po přijetí tohoto rozhodnutí bez zbytečného odkladu podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze.
od 31. 10. 1994
- Akciová společnost založena zakladatelskou listinou ze dne 14.10.1994, téhož dne přijaty stanovy společnosti.
Kapitál
od 24. 4. 2015
Základní kapitál 20 876 400 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 6. 2008 do 24. 4. 2015
Základní kapitál 34 794 000 Kč
od 31. 10. 1994 do 23. 6. 2008
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 24. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno 2 027 640, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 24. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno 6 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 29. 5. 2014 do 24. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno 3 379 400, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 29. 5. 2014 do 24. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 23. 6. 2008 do 29. 5. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 31. 10. 1994 do 29. 5. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 2. 2. 2019
JITKA NOVÁK - člen představenstva
Praha - Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 1. 2012
od 11. 1. 2019 do 2. 2. 2019
JITKA NOVÁK - člen představenstva
Praha - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 1. 2012
od 12. 6. 2015 do 11. 1. 2019
JITKA NOVÁK - člen představenstva
Praha - Staré Město, Staroměstské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 1. 2012
od 24. 4. 2015
Ing. VLADIMÍR NOVÁK - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 9. 2011
den vzniku funkce: 21. 9. 2011
od 24. 4. 2015 do 12. 6. 2015
JITKA NOVÁK - člen představenstva
Praha 1 - Staré Město, Staroměstské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 1. 2012
od 29. 5. 2014
VLADIMÍR KOCOUREK - člen představenstva
Praha - Modřany, Mladenovova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 20. 9. 2011
od 29. 5. 2014 do 29. 5. 2014
Ing. VLADIMÍR NOVÁK - předseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 10. 2008 - 20. 9. 2011
den vzniku funkce: 27. 10. 2008 - 20. 9. 2011
od 29. 5. 2014 do 29. 5. 2014
VLADIMÍR KOCOUREK - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Mladenovova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 7. 10. 2008 - 20. 9. 2011
od 29. 5. 2014 do 24. 4. 2015
Ing. VLADIMÍR NOVÁK - předseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 9. 2011
den vzniku funkce: 21. 9. 2011
od 15. 8. 2013 do 29. 5. 2014
Ing. VLADIMÍR NOVÁK - předseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 7. 10. 2008
den vzniku funkce: 24. 10. 2005 - 7. 10. 2008
od 13. 3. 2012 do 15. 8. 2013
Ing. Vladimír Novák - předseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 7. 10. 2008
den vzniku funkce: 24. 10. 2005 - 7. 10. 2008
od 13. 3. 2012 do 24. 4. 2015
Jitka Novák - člen představenstva
Praha 5 - Zbraslav, Zbraslavské náměstí, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 1. 2012
od 19. 10. 2006 do 13. 3. 2012
Ing. Vladimír Novák - předseda představenstva
Praha 10, Dykova 51/1, PSČ 101 00
den vzniku funkce: 24. 10. 2005 - 7. 10. 2008
od 19. 10. 2006 do 13. 3. 2012
Jitka Urbanová - člen představenstva
Loděnice - Chýňava, Malé Přílepy 1009E, PSČ 267 12
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 27. 1. 2012
od 19. 10. 2006 do 29. 5. 2014
Vladimír Kocourek - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Mladenovova 3232/5, PSČ 143 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 7. 10. 2008
od 14. 2. 1996 do 19. 10. 2006
Miroslav Provod, ml. - Předseda představenstva
Praha 10, Slibná 3
od 14. 2. 1996 do 19. 10. 2006
Miroslav Provod, st. - Člen představenstva
Praha 10, Slibná 3
od 31. 10. 1994 do 14. 2. 1996
Tomáš Pitr - Předseda představenstva
Praha 9, Českomoravská 1308/1
od 31. 10. 1994 do 14. 2. 1996
Miroslav Provod - Člen představenstva
Praha 10, Slibná 3
od 31. 10. 1994 do 19. 10. 2006
Monika Bambulová - Člen představenstva
Pelhřimov, Nádražní 826
od 29. 5. 2014
Způsob jednání a podepisování za společnost: Jednat za společnost mohou členové představenstva každý samostatně v záležitostech do výše hodnoty závazku nepřesahujících 3.000.000,-Kč. V případě záležitosti s výší hodnoty závazku nad 3.000.000,-Kč musí jednat za společnost nejméně dva členové představenstva.
od 31. 10. 1994 do 29. 5. 2014
Způsob jednání a podepisování za společnost: Jednat za společnost mohou členové představenstva každý samo- statně v záležitostech do výše hodnoty závazku nepřesahujících 3.000.000,-Kč. V případě záležitosti s výší hodnoty závazku nad 3.000.000,-Kč musí jednat za společnost nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k ob- chodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představen- stva (při hodnotě závazku do 3.000.000,-Kč), resp. členové představenstva (při hodnotě závazku nad 3.000.000,-Kč).
Dozorčí rada
od 8. 9. 2021
ROBERT NOVÁK - předseda dozorčí rady
Praha - Strašnice, Průběžná, PSČ 100 00
den vzniku členství: 19. 8. 2010
den vzniku funkce: 27. 1. 2012
od 24. 8. 2016
BLANKA KRAMPEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Košíře, Starokošířská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 1. 2012
od 12. 6. 2015
IVO NOVOTNÝ - člen dozorčí rady
Praha - Košíře, Starokošířská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 1. 2012
od 24. 4. 2015 do 12. 6. 2015
IVO NOVOTNÝ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Starokošířská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 1. 2012
od 24. 4. 2015 do 24. 8. 2016
BLANKA KRAMPEROVÁ - člen dozorčí rady
Vrchotovy Janovice, , PSČ 257 53
den vzniku členství: 27. 1. 2012
od 24. 4. 2015 do 8. 9. 2021
ROBERT NOVÁK - předseda dozorčí rady
Praha - Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 8. 2010
den vzniku funkce: 27. 1. 2012
od 28. 9. 2013 do 24. 4. 2015
ROBERT NOVÁK - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 8. 2010
den vzniku funkce: 27. 1. 2012
od 13. 3. 2012 do 28. 9. 2013
Robert Novák - předseda dozorčí rady
Praha 1, Na Poříčí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 8. 2010
den vzniku funkce: 27. 1. 2012
od 13. 3. 2012 do 24. 4. 2015
Blanka Kramperová - člen dozorčí rady
Vrchotovy Janovice, , PSČ 257 53
den vzniku členství: 27. 1. 2012
od 13. 3. 2012 do 24. 4. 2015
Ivo Novotný - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Starokošířská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 1. 2012
od 26. 10. 2010 do 13. 3. 2012
Michal Lištiak - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Levá 17, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005
den vzniku funkce: 19. 8. 2010
od 26. 10. 2010 do 13. 3. 2012
Jitka Moravcová - člen dozorčí rady
Praha 5, Musílkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 8. 2010 - 27. 1. 2012
od 26. 10. 2010 do 13. 3. 2012
Robert Novák - člen dozorčí rady
Praha 1, Na Poříčí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 8. 2010
od 19. 10. 2006 do 26. 10. 2010
Džamila Nováková - předseda dozorčí rady
Praha 10, Popovická 1091/14, PSČ 101 00
den vzniku funkce: 24. 10. 2005 - 19. 8. 2010
od 19. 10. 2006 do 26. 10. 2010
Michal Lištiak - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Levá 17, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005
od 19. 10. 2006 do 26. 10. 2010
Jana Černíková - člen dozorčí rady
Praha 8 - Střížkov, Červenkova 524, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 19. 8. 2010
od 14. 2. 1996 do 19. 10. 2006
Romana Stoklasová - Předseda
Čimelice, 282
od 14. 2. 1996 do 19. 10. 2006
JUDr. Milan Jungr - Člen
Praha 5, Husníkova 2081
od 14. 2. 1996 do 19. 10. 2006
Dana Provodová - Člen
Praha 10, Slibná 3
od 31. 10. 1994 do 14. 2. 1996
Miroslav Skála - Předseda
Praha 9, Spojovací 24
od 31. 10. 1994 do 14. 2. 1996
Milan Jungr - Člen
Praha 5, Husníkova 2081
od 31. 10. 1994 do 14. 2. 1996
Iva Chmelíčková - Člen
Praha 9, Spojovací 24
Akcionáři
od 2. 2. 2019
JITKA NOVÁK
Praha - Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00
od 18. 1. 2019 do 2. 2. 2019
JITKA NOVÁK
Praha - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
od 15. 8. 2013 do 18. 1. 2019
Ing. VLADIMÍR NOVÁK
Praha - Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00
od 13. 3. 2012 do 15. 8. 2013
Ing. Vladimír Novák
Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí, PSČ 110 00
od 19. 10. 2006 do 13. 3. 2012
Ing. Vladimír Novák
Praha 10, Dykova 51/1, PSČ 101 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

+177

+
-
Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+62

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-180

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-208

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-378

+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-380

+
-

A tohle už jste četli?

Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 je potřeba podat nejpozději v pondělí 31. ledna. Kdo musí platit silniční daň a jaká jsou další pravidla? Tady je aktuální přehled a kalkulačka.

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Co chystá koalice ohledně daní, důchodů, sociálních dávek, podnikání, podpory bydlení nebo lepšího fungování úřadů? Prošli jsme čerstvě podepsané programové prohlášení.

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Podnikatelé se mohou dobrovolně přihlásit do 10. ledna. Kdo se zapojil už loni, nemusí nic dělat – pokud se naopak nechce odhlásit.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 291 646 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Vláda má důvěru, Fiala problém. Proč začíná připomínat Babiše?

Vláda má důvěru, Fiala problém. Proč začíná připomínat Babiše?

„Vláda by měla šetřit na státu, ne na občanech,“ řekl ve svém projevu před hlasováním o důvěře vládě...

Láska na fakultě. Šedá zóna vztahů mezi učiteli a studenty je tikající bomba

Láska na fakultě. Šedá zóna vztahů mezi učiteli a studenty je tikající bomba

„Spadla jsem do toho, ani nevím jak. A najednou v tom člověk byl a hrál tu hru, aniž si uvědomoval, že...

Partners Financial Services