Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Autoklub Bohemia Assistance, a.s.
IČO: 61859559

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu11. 11. 1994
Obchodní firma
od 11. 11. 1994

Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Sídlo
od 7. 2. 2006 do 23. 5. 2008
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01
od 31. 1. 2002 do 7. 2. 2006
Praha 8, Střelničná 1680, PSČ 180 00
od 3. 3. 2000 do 31. 1. 2002
Praha 8, Střelničná 1680/8
od 11. 11. 1994 do 3. 3. 2000
Praha 1, Opletalova 1337/29, PSČ 110 00
IČO
od 11. 11. 1994

61859559

DIČ

CZ61859559

Identifikátor datové schránky:iwicyk3
Právní forma
od 11. 11. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2787 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 12. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
od 1. 12. 2014
- Hostinská činnost
od 1. 12. 2014
- Vnitrozemská vodní doprava
od 22. 9. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 9. 2011
- Opravy silničních vozidel
od 22. 9. 2011 do 1. 12. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní
od 14. 4. 2006
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 14. 4. 2006 do 22. 9. 2011
- realitní činnost
od 14. 4. 2006 do 22. 9. 2011
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 14. 4. 2006 do 22. 9. 2011
- správa a údržba nemovitostí
od 30. 10. 2003 do 22. 9. 2011
- provozování cestovní agentury
od 23. 4. 2002 do 22. 9. 2011
- zprostředkování služeb
od 23. 4. 2002 do 22. 9. 2011
- směnárenská činnost
od 7. 11. 1997 do 22. 9. 2011
- provoz technických zásahových vozidel při sportovních motoristických podnicích, vyjma činností vyloučených zák.č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
od 7. 11. 1997 do 22. 9. 2011
- silniční motorová doprava nákladní
od 7. 11. 1997 do 22. 9. 2011
- silniční motorová doprava osobní
od 16. 2. 1996 do 22. 9. 2011
- Poskytování cestovních informací motoristické veřejnosti (vyjma činností uvedených v příl. zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání)
od 16. 2. 1996 do 22. 9. 2011
- Pronájem motorových vozidel
od 16. 2. 1996 do 22. 9. 2011
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 16. 2. 1996 do 22. 9. 2011
- Reklamní a propagační činnost
od 11. 5. 1995 do 22. 9. 2011
- Opravy motorových vozidel.
od 11. 5. 1995 do 22. 9. 2011
- Agenturní činnost v oblasti kultury a sportu.
od 11. 5. 1995 do 22. 9. 2011
- Výroba plastových identifikačních karet.
od 11. 11. 1994 do 22. 9. 2011
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného.
Ostatní skutečnosti
od 12. 8. 2008 do 29. 12. 2008
- Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2008 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 27 000 000,-- Kč (dvacet sedm milionů korun českých), vydáním 12 000 (dvanácti tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 2 250,-- Kč (dva tisíce dvě stě padesát korun českých); na každou novou akcii budou při hlasování na valné hromadě připadat 3 hlasy; současně dochází k následující změně počtu hlasů připadajících na stávající akcie: na jednu akcii o jmenovité hodnotě 7 500, 00Kč připadá 10 hlasů a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 75 000,00Kč připadá 100 hlasů 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 o bchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 7 500,-- Kč upsat 1 (jednu) novou akcii a na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 75 000,-- Kč upsat 10 (deset) nových akcií, tj. celkem 12 000 (dvanáct tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2 250,-- Kč, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akcie 2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 2 250,-- Kč (dva tisíce dvě stě padesát korun českých) 2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit v Obchodním Věstníku a v internetovém deníku www.KURZY.cz informaci o přednostním právu obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku 2.4. přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese Praha 4, Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin v 15-ti (patnácti) denní lhůtě, která počíná běžet den následující po dni, kdy představenstvo zveřejní informaci o přednostním právu v Obchodním Věstníku a v internetovém deníku www.KURZY.cz. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou zveřejnění informace. 2.5. k upsání nové akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů; náležitosti zápisu stanoví § 165 odst. 1 obchodního zákoníku 2.6. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit takto : 2.6.1. 100 % (sto procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti číslo 1002xxxx, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu 2.6.2. upisovatel, jemuž valná hromada udělila souhlas se splacením emisního kurzu započtením jeho peněžité pohledávky vůči společnosti, je povinen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení tuto smlouvu se sp olečností uzavřít a řádně podepsanou ji společnosti doručit; pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou upravena níže 3. Upisování předem určenými zájemci: 3.1. nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu všem stávajícím akcionářům společnosti, kteří řádně splatili emisní kurs akcií upsaných s využitím jejich přednostního práva; tito akcionáři budou moci nov é akcie upsat poměrně (dle vzájemných poměrů jejich podílů na základním kapitálu společnosti); upisovat lze pouze celé akcie; pokud by poměrné upsání mělo vést k rozdělení akcie, připadne předmětná akcie tomu předem určenému zájemci, jehož podíl na této a kcii bude dle provedeného výpočtu nejvyšší; v případě rovnosti podílů rozhodne losování organizované předsedou představenstva společnosti, nedohodnou-li se dotčení předem určení zájemci a společnost jinak 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 2 250,-- Kč (dva tisíce dvě stě padesát korun českých) 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uplynutí lhůty pro splacení emisního kurzu akcií upsaných s využitím přednostního práva poslednímu z akcionářů doručit formou doporučeného dopisu pí semnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií opatřený úředně ověřeným podpisem osob jednajících jménem společnosti spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií 3.4. lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Nebude-li smlouva o upsání akcií opatřená úředně ověřeným podpisem předem určeného zájemce společnosti doručena ve výše uved ené lhůtě platí, že předem určený zájemce akcie neupsal (smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku nedoručení řádně podepsané smlouvy ve výše uvedené lhůtě společnosti). 3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení podepsaného návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti, a to na zvláštní účet společnosti číslo 100263 7683/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu; upisovatel, jemuž valná hromada udělila souhlas se splacením emisního kurzu započtením jeho peněžité pohledávky vůči společnosti, je povinen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení tuto smlouvu se společností uzavřít a řádně podepsanou ji společnosti doručit; pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou upravena níže 3.6. nebudou-li všechny nové akcie účinně upsány ve druhém kole, použije se přiměřeně ustanovení § 167 odst. 1 obchodního zákoníku s tím, že výše uvedená úprava druhého kola úpisu se na tento postup použije přiměřeně 4. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií: 4.1. valná hromada uděluje akcionáři ÚAMK a.s., IČ 601 92 798, se sídlem Praha 4, Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 2275, souhlas k započtení jeho pohledávek (či jakék oliv jejich části) za společností z titulu nároku na náhradu škody, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a náhradu nákladů řízení z důvodu nekalosoutěžního jednání společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s., proti pohledávce (pohledávkám) společnosti na splacení emisního kurzu akcií; nároky byly pravomocně přiznány rozhodčím nálezem JUDr. Petra Kalenského ze dne 10.7.2007; ke dni konání valné hromady činí celková hodnota pohledávek včetně příslušenství 27 084 915,18 Kč; započtení je přípustné proti po hledávkám na splacení emisního kurzu akcií upsaných jak s využitím přednostního práva, tak bez něj, t.j. pohledávek na splacení emisního kurzu akcií upsaných v kterémkoliv z kol upisování 4.2. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a vždy nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne úpisu akcií akcionářem ÚAMK a.s. tomuto akcionáři doručit společností řádně podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek; z apočtením dle této smlouvy musí být splaceno 100 % (sto procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií; 4.3. smlouva o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku a § 580 a 581 občanského zákoníku.
od 15. 5. 2008 do 29. 12. 2008
- Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 14.4.2008 přijala následující usnesení o snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) z původní částky 120.000.000,- Kč ( slovy: stodvacet milionů korun českých). Základní kapitál Společnosti tak bude po snížení základního kapitálu činit 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých). Částka 29.267.000,- Kč (slovy: dvacetdevět milionů dvěstěšedesátsedm tisíc korun českých) bude použita k úhradě kumulované ztráty Společnosti a zbylý rozdíl ve výši 733.000,- Kč (slovy: sedmsettřicettři tisíc korun českých) bude převeden do rezervního fondu vytvořeného dle ust. § 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. Snížení zákl adního kapitálu bude realizováno formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti ve stejném poměru, tj. a) u 100 (sto) kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) se snižuje jmenovitá hodnota na 7.500,- Kč ( sedm tisíc pětset korun českých) b) u 1.190 (tisíce jednostodevadesáti) kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) se snižuje jmenovitá hodnota na 75.000,- Kč (sedmdesátpět tisíc korun českých). Snížení jmenovité hod noty všech akcií Společnosti se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem Společnosti. Lhůta k předložení listinných akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty je sta novena na 30 dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva Společnosti k předložení akcií na internetovém deníku www.KURZY.cz a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejnění výzvy.
od 9. 9. 1997 do 6. 4. 1998
- Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o 20.000.000,-Kč (slovy dvacetmilionů korun českých) ze současných 100.000.000,- Kč (slovy stomilionů korun českých) na 120.000.000,- Kč (slovy stodvacetmilionů korun českých takto:
od 9. 9. 1997 do 6. 4. 1998
- vydáním 200 (slovy dvěstě) kusů nových listiných akcií znějících na majitele, každou o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie)
od 9. 9. 1997 do 6. 4. 1998
- upisování akcií nad částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacetmilionů korun českých) se nepřipouští
od 9. 9. 1997 do 6. 4. 1998
- nově vydané akcie budou upsány s využitím přednostního práva stávajích akcionářů, místo pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie společnosti je sídlo společnosti, lhůta pro vykonání přednostního práva je 30 (slovy třicet) dnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku,
od 9. 9. 1997 do 6. 4. 1998
- Upisované akcie s využitím předostního práva jsou akcie v počtu 200 kusů, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějící na majitele v listinné podobě, emisní kurs těchto akcií je 100.000,- Kč
od 9. 9. 1997 do 6. 4. 1998
- na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 0,02 (dvě setiny) nových akcií, na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 0,2 (dvě desetiny) nových akcií
od 9. 9. 1997 do 6. 4. 1998
- v případě, že počet upisovaných akcií stanovený podle předchozího ustanovení tohoto usnesení není celým číslem, zaokrouhluje se počet upisovaných akcií směrem dolů,
od 9. 9. 1997 do 6. 4. 1998
- upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, poněžitým vkladem, a to převodem na účet u Investiční a poštovní banky, a.s. číslo účtu 100xxxx, ve lhůtě 30ti (slovy třiceti) dnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku,
od 9. 9. 1997 do 6. 4. 1998
- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku,
od 9. 9. 1997 do 6. 4. 1998
- v případě, že některé akcie nebudou stále ještě upsány, bude uskutečněna veřejná výzva k upsání akicií, tato výzva obsahující náležitosti stanovené obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. bude uveřejněna vhodným způsobem představenstvem společnosti.
Kapitál
od 3. 11. 2008
Základní kapitál 117 000 000 Kč
od 15. 5. 2008 do 3. 11. 2008
Základní kapitál 90 000 000 Kč
od 6. 4. 1998 do 15. 5. 2008
Základní kapitál 120 000 000 Kč
od 11. 5. 1995 do 6. 4. 1998
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 11. 11. 1994 do 11. 5. 1995
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 25. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno 117 000 000, počet akcií: 1.
od 4. 9. 2014 do 25. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno 7 500, počet akcií: 100.
od 4. 9. 2014 do 25. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno 75 000, počet akcií: 1 190.
od 4. 9. 2014 do 25. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno 2 250, počet akcií: 12 000.
od 3. 11. 2008 do 4. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 12 000.
od 15. 5. 2008 do 4. 9. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 15. 5. 2008 do 4. 9. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 190.
od 6. 4. 1998 do 15. 5. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 190.
od 11. 5. 1995 do 6. 4. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 990.
od 11. 11. 1994 do 15. 5. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 1. 12. 2014
Ing. JOSEF PŘIBYL - Předseda představenstva
Praha - Modřany, Vokrojova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 12. 2014
od 1. 12. 2014
Ing. JANA RUDOLFOVÁ - Člen představestva
Praha - Kamýk, Cílkova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 12. 2014
od 4. 9. 2014 do 1. 12. 2014
Ing. JOSEF PŘIBYL - Předseda představenstva
Praha 4 - Modřany, Vokrojova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 5. 9. 2013 - 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 5. 9. 2013 - 1. 12. 2014
od 4. 9. 2014 do 1. 12. 2014
-
od 4. 9. 2014 do 1. 12. 2014
Ing. JANA RUDOLFOVÁ - Člen představenstva
Praha 4 - Kamýk, Cílkova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 5. 9. 2013 - 1. 12. 2014
od 4. 9. 2014 do 1. 12. 2014
-
od 22. 9. 2011 do 4. 9. 2014
Ing. Josef Přibyl - předseda představenstva
Praha 4 - Modřany, Vokrojova 3341/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 7. 2011 - 5. 9. 2013
den vzniku funkce: 19. 7. 2011 - 5. 9. 2013
od 22. 9. 2011 do 4. 9. 2014
Ing. Jana Rudolfová - člen představenstva
Praha 4 - Kamýk, Cílkova 668/1, PSČ 142 00
den vzniku členství: 19. 7. 2011 - 5. 9. 2013
od 22. 9. 2011 do 1. 12. 2014
Doc. Ing. Antonín Kopecký, CSc. - člen představenstva
Praha 4, Doubravická 1301/2, PSČ 149 00
den vzniku členství: 19. 7. 2011 - 1. 12. 2014
od 21. 8. 2009 do 22. 9. 2011
Ing. Josef Přibyl - předseda představenstva
Praha 4 - Modřany, Vokrojova 3341/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 17. 7. 2009 - 17. 7. 2011
den vzniku funkce: 17. 7. 2009 - 17. 7. 2011
od 21. 8. 2009 do 22. 9. 2011
Ing. Jana Rudolfová - člen představenstva
Praha 4 - Kamýk, Cílkova 668/1, PSČ 142 00
den vzniku členství: 17. 7. 2009 - 17. 7. 2011
od 21. 8. 2009 do 22. 9. 2011
Doc. Ing. Antonín Kopecký, CSc. - člen představenstva
Praha 4, Doubravická 1301/2, PSČ 149 00
den vzniku členství: 17. 7. 2009 - 17. 7. 2011
od 11. 9. 2007 do 21. 8. 2009
Ing. Josef Přibyl - předseda představenstva
Praha 4 - Modřany, Vokrojova 3341/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 10. 7. 2007 - 17. 7. 2009
den vzniku funkce: 10. 7. 2007 - 17. 7. 2009
od 11. 9. 2007 do 21. 8. 2009
Ing. Jana Rudolfová - člen představenstva
Praha 4 - Kamýk, Cílkova 668/1, PSČ 142 00
den vzniku členství: 10. 7. 2007 - 17. 7. 2009
od 11. 9. 2007 do 21. 8. 2009
Doc. Ing. Antonín Kopecký, CSc. - člen představenstva
Praha 4, Doubravická 1301/2, PSČ 149 00
den vzniku členství: 10. 7. 2007 - 17. 7. 2009
od 1. 8. 2005 do 11. 9. 2007
Ing. Josef Přibyl - předseda představenstva
Praha 4 - Modřany, Vokrojova 3341/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 7. 2005 - 10. 7. 2007
den vzniku funkce: 19. 7. 2005 - 10. 7. 2007
od 1. 8. 2005 do 11. 9. 2007
Ing. Jana Rudolfová - člen představenstva
Praha 4 - Kamýk, Cílkova 668/1, PSČ 142 00
den vzniku členství: 18. 7. 2005 - 10. 7. 2007
od 1. 8. 2005 do 11. 9. 2007
Josef Řehoř - člen představenstva
Praha 4 - Michle, Ohradní 1359/45, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 7. 2005 - 29. 3. 2007
od 1. 8. 2005 do 11. 9. 2007
JUDr. Milena Vondráková - člen představenstva
Praha 4 - Podolí, Hudečkova 1043/10, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 7. 2005 - 10. 7. 2007
od 1. 8. 2005 do 11. 9. 2007
Doc. Ing. Antonín Kopecký, CSc. - člen představenstva
Praha 4, Doubravická 1301/2, PSČ 149 00
den vzniku členství: 18. 7. 2005 - 10. 7. 2007
od 3. 11. 2004 do 1. 8. 2005
Ing. Stanislav Trykar - předseda představenstva
Praha 7, Na Ovčinách 4
den vzniku členství: 20. 1. 2004 - 18. 7. 2005
den vzniku funkce: 30. 1. 2004 - 18. 7. 2005
od 3. 11. 2004 do 1. 8. 2005
Mgr. Jaroslav Chýle - člen představenstva
Praha 4, U zastávky 1535
den vzniku funkce: 18. 12. 2003 - 18. 7. 2005
od 3. 11. 2004 do 1. 8. 2005
Ing. Martin Drinka - člen představenstva
Praha 6, Španielova 1263/13
den vzniku funkce: 20. 1. 2004 - 18. 7. 2005
od 26. 3. 2004 do 3. 11. 2004
Ing. Ivo Videnka - Předseda
Ostrava, Alšova 581/9, PSČ 708 00
den vzniku funkce: 4. 8. 2003
od 26. 3. 2004 do 1. 8. 2005
Ing. Karel Březina - Člen
Praha 10, Ruská 180, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 4. 8. 2003 - 18. 7. 2005
od 4. 8. 2003 do 26. 3. 2004
Ing. Petr Bold - předseda
Praha 8, Mazurská 521
den vzniku funkce: 1. 12. 2000 - 4. 8. 2003
od 4. 8. 2003 do 26. 3. 2004
Ing. Igor Mandík - člen
Bánov, Bánov 420, PSČ 687 54
den vzniku funkce: 1. 12. 2000 - 4. 8. 2003
od 4. 8. 2003 do 3. 11. 2004
Ing. Oldřich Perutka - člen
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Rápošovská 74
den vzniku funkce: 1. 12. 2000
od 4. 8. 2003 do 3. 11. 2004
Ing. Jindřich Pich - člen
Praha 4, Ke skále 182/18
den vzniku funkce: 1. 12. 2000
od 4. 8. 2003 do 1. 8. 2005
Radko Ječmínek - člen
Praha 4, Údolí 315, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 1. 12. 2000 - 18. 7. 2005
od 24. 4. 2003 do 4. 8. 2003
Ing. Petr Bold - předseda
Praha 8, Mazurská 521
den vzniku funkce: 2. 8. 2000 - 1. 12. 2000
od 24. 4. 2003 do 4. 8. 2003
Ing. Oldřich Perutka - člen
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Rápošovská 74
den vzniku funkce: 2. 8. 2000 - 1. 12. 2000
od 24. 4. 2003 do 4. 8. 2003
Ing. Jindřich Pich - člen
Praha 4, Ke skále 182/18
den vzniku funkce: 2. 8. 2000 - 1. 12. 2000
od 3. 3. 2000 do 3. 3. 2000
ing. Petr Bold - předseda
Praha 8, Mazurská 521
od 3. 3. 2000 do 3. 3. 2000
- Protokol o volbě předsedy představenstva byl přiložen ke spisu č.j. 69482/98 ze dne 15.10.1998.
od 3. 3. 2000 do 24. 4. 2003
ing. Petr Bold - předseda
Praha 8, Mazurská 521
od 28. 9. 1999 do 24. 4. 2003
Ing. Milan Musil
Dolní Břežany, Zlatníky 163, PSČ 252 41
od 30. 11. 1998 do 28. 9. 1999
Ing. Petr Bold - předseda
Praha 8, Mazurská 521
od 30. 11. 1998 do 24. 4. 2003
Ing. Antonín Charouz
Praha 4, Kalmánova 5
od 7. 11. 1997 do 28. 9. 1999
ing. Michal Habart
Praha 3, Kunešova 14
od 11. 5. 1995 do 7. 11. 1997
ing. Zdeněk Červenka - Člen představenstva
Praha 4, Hekrova 851
od 11. 5. 1995 do 3. 3. 2000
ing. Petr Bold - Člen představenstva
Praha 8, Mazurská 521
od 11. 11. 1994 do 11. 5. 1995
ing. Karel Ortcykr - Člen představenstva
Mladá Boleslav, Erbenova 878
od 11. 11. 1994 do 11. 5. 1995
Oldřich Čech - Člen představenstva
Plzeň, Klatovská 101
od 11. 11. 1994 do 30. 11. 1998
Dr. Roman Ječmínek - Předseda představenstva
Praha 4, Údolní 315
od 1. 12. 2014
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
od 4. 8. 2003 do 1. 12. 2014
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstvo. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastn oruční podpis s uvedením jména a funkce společně dva členové představenstva.
od 11. 11. 1994 do 4. 8. 2003
Společnost zastupují členové představenstva, a to každý samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.
Dozorčí rada
od 1. 12. 2014
JAROSLAVA VANÍČKOVÁ - Předseda dozorčí rady
Praha - Strašnice, Nosická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 12. 2014
od 22. 9. 2011 do 1. 12. 2014
Jaroslava Vaníčková - předseda dozorčí rady
Praha 10, Nosická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011 - 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 19. 7. 2011 - 1. 12. 2014
od 23. 5. 2011 do 1. 12. 2014
Jan Procházka - člen dozorčí rady
Praha 4, U školky, PSČ 149 00
den vzniku členství: 13. 1. 2011 - 1. 12. 2014
od 9. 9. 2010 do 31. 3. 2011
JUDr. Jiří Podzimek - člen dozorčí rady
Praha 4, Psohlavců 1498, PSČ 147 00
den vzniku členství: 11. 5. 2010 - 13. 9. 2010
od 9. 9. 2010 do 14. 8. 2013
Ing. Lenka Raková - člen dozorčí rady
Praha 4, Mikulova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 31. 10. 2012
od 21. 8. 2009 do 22. 9. 2011
Blanka Bezděková - předseda dozorčí rady
Neratovice, Na Výsluní 1299, PSČ 277 11
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 24. 6. 2011
den vzniku funkce: 16. 7. 2009 - 24. 6. 2011
od 12. 8. 2008 do 9. 9. 2010
Pavel Kuchálik - člen dozorčí rady
Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 193 00
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 1. 7. 2010
od 15. 4. 2008 do 9. 9. 2010
JUDr. Jiří Podzimek - člen dozorčí rady
Praha 4, Psohlavců 1498, PSČ 147 00
den vzniku členství: 27. 3. 2008
od 11. 9. 2007 do 21. 8. 2009
Bedřich Danda - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Nikoly Tesly 1093/6, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 7. 2005 - 24. 6. 2009
den vzniku funkce: 10. 7. 2007 - 24. 6. 2009
od 28. 8. 2006 do 12. 8. 2008
Jindřiška Halašová - člen dozorčí rady
Kly, 101, PSČ 277 41
den vzniku členství: 27. 6. 2006 - 30. 6. 2008
od 7. 2. 2006 do 15. 4. 2008
Josef Černý - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Mělnická 13/11, PSČ 250 02
den vzniku členství: 21. 12. 2005 - 22. 12. 2007
den vzniku funkce: 21. 12. 2005 - 22. 12. 2007
od 24. 8. 2005 do 7. 2. 2006
Ing. Jaroslava Vaňková - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Na Hroudě 1315/12, PSČ 100 00
den vzniku členství: 10. 6. 2005 - 16. 12. 2005
od 1. 8. 2005 do 11. 9. 2007
Bedřich Danda - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Nikoly Tesly 1093/6, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 7. 2005
den vzniku funkce: 18. 7. 2005
od 12. 6. 2004 do 1. 8. 2005
Ing. Miloslav Vlček - Předseda
Konice, Jiráskova 33, PSČ 798 52
den vzniku funkce: 6. 11. 2003 - 24. 5. 2005
od 12. 6. 2004 do 1. 8. 2005
Ing. Vladimír Doležal - Člen
Praha 10, Jana Srba 1241/2, PSČ 104 00
den vzniku funkce: 6. 11. 2003 - 24. 5. 2005
od 12. 6. 2004 do 7. 2. 2006
Alena Kvardová - Člen
Praha 10, Zlenická 882, PSČ 104 00
den vzniku funkce: 2. 12. 2003 - 12. 12. 2005
od 4. 8. 2003 do 12. 6. 2004
Dr. Ján Lučan - předseda
Svitavy, Čistá 79
den vzniku funkce: 1. 12. 2000 - 5. 11. 2003
od 4. 8. 2003 do 12. 6. 2004
Ing. Marek Ditz - člen
Praha 4, Machuldova 592/2
den vzniku funkce: 1. 12. 2000 - 5. 11. 2003
od 24. 4. 2003 do 4. 8. 2003
Dr. Ján Lučan - předseda
Svitavy, Čistá 79
den vzniku funkce: 2. 8. 2000 - 1. 12. 2000
od 24. 4. 2003 do 4. 8. 2003
Ing. Marek Ditz - člen
Praha 4, Machuldova 592/2
den vzniku funkce: 2. 8. 2000 - 1. 12. 2000
od 24. 4. 2003 do 12. 6. 2004
Ing. Stanislav Trykar - člen
Praha 7, Na Ovčinách 4
den vzniku funkce: 2. 8. 2000 - 25. 9. 2003
od 3. 3. 2000 do 24. 4. 2003
Ing. Jan Kolací - člen
Čelákovice, Dělnická 561, PSČ 250 88
od 3. 3. 2000 do 24. 4. 2003
Ing. Stanislav Trykar - předseda
Praha 7, Na Ovčinách 4
od 28. 9. 1999 do 3. 3. 2000
Ing. Milan Habart
Praha 10 - Kolovraty, K vrbě 522/8
od 30. 11. 1998 do 24. 4. 2003
Mgr. Milan Kolanda
Praha 8, Třeboradická 1076
od 6. 4. 1998 do 30. 11. 1998
Ing. Zdeněk Bočan - Člen
Praha 4, Rytířova 776
od 6. 4. 1998 do 28. 9. 1999
Ing. Jiřina Neprašová - Předseda :
Praha 4, Pelhřimovská 301/8
od 7. 11. 1997 do 7. 11. 1997
JUDr. Vladimír Zavadil
Praha 4, Petržílova 3303
od 7. 11. 1997 do 6. 4. 1998
ing. Jiřina Neprašová
Praha 4, Pelhřimovská 301/8
od 7. 11. 1997 do 24. 4. 2003
ing. Stanislav Trykar
Praha 7, Na ovčinách 4
od 11. 5. 1995 do 7. 11. 1997
ing. Dalibor Mošovský - Člen
Praha 4, Nové výstavby 12
od 11. 5. 1995 do 7. 11. 1997
ing. Petr Voneš - Člen
Praha 4 - Chodov, Barounova 2028
od 11. 11. 1994 do 11. 5. 1995
JUDr. Jan Kňourek - Člen
Praha 9, Čihákova 26
od 11. 11. 1994 do 11. 5. 1995
Pavel Strapko - Člen
Praha 4, Tatarkova 732
od 11. 11. 1994 do 6. 4. 1998
ing. Zdeněk Bočan - Předseda
Praha 4, Rytířova 776
Akcionáři
od 4. 9. 2014
ÚAMK a.s., IČO: 60192798
Praha - Krč, Na strži, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 792,79 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+212
+
-
2.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+32
+
-
3.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-10
+
-
4.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-67
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-75
+
-

Články na Heroine.cz

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services