CERTUSIA, pojišťovna a.s.
IČO: 61859478 - V konkursu

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 11. 1994
StavV konkursu
Obchodní firma
od 20. 2. 1996

CERTUSIA, pojišťovna a.s.

od 8. 11. 1994 do 20. 2. 1996

CERTUSIA a.s.

Sídlo
od 28. 4. 1995 do 20. 10. 2016
Praha 3, U Rajské zahrady 3
od 8. 11. 1994 do 28. 4. 1995
Praha 1, Na Příkopě 27, PSČ 110 00
IČO
od 8. 11. 1994

61859478

Identifikátor datové schránky:j2dwg3b
Právní forma
od 8. 11. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2826 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 6. 4. 1995
- podnikání v pojišťovnictví: - pojišťovací činnost (§ 7 odst.1 zák. o pojišťovnictví), - zajišťovací činnost ve smyslu odevzdání části převzatého rizika zajistiteli (§ 7 odst.2 zák. o pojišťovnictví), - činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností (§ 7 odst.3 zák. o pojišťovnictví), - zábranná činnost (§ 7 odst.4 zák. o pojišťovnictví), - uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch
od 6. 4. 1995
- (§ 8 odst.3 zák. o pojišťovnictví).
od 8. 11. 1994
- činnost organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 7. 9. 2001
- Zapisuje se nucená správa v CERTUSIA, pojišťovně , a.s., se sídlem U Rajské zahrady 3, Praha 3, IČ 61859478 v oddíle B , vložka 2826, a to na základě rozhodnutí Ministerstva financí, čj. 324/xxxx/R ze dne 12.1.2001, které nabylo právní moci dne 18.7.2001 . Na základě tohoto rozhodnutí Ministerstvo financí v CERTUSIA, pojišťovně a.s. zavedlo nucenou správu a současně jměnovalo nuceným správcem JUDr. Pavla Krýla , CSc, r.č. xxxx, Křtinská 617, Praha 4.
od 15. 5. 2000 do 19. 10. 2000
- Jediný akcionář na základě rozhodnutí učiněného dne 28.3.2000, které je osvědčeno notářským zápisem z téhož dne, rozhodl o úmyslu navýšit základní jmění společnosti o 51 milionů korun českých a to za následujících podmínek: - Základní jmění bude zvýšeno úpisem nových akcií v počtu 5 ks o nominální hodnotě 10.000.000,-Kč a 1 ks o nominální hodnotě 1.000.000,-Kč, všech, kmenových, listinných, všech znějících na majitele, jejichž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě každé akcie - Přednostní právo úpisu je vyhrazeno stávajícímu akcionáři společnosti EAST-WEST INSURANCES LIMITED se sídlem v Irsku, Dublin, Dame Court, 41 Central Chambers, který je přednostně upíše: - akcie v hodnotě 51.000.000,-Kč, rozdělených na 5 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč a 1 ks o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, všech, kmenových, listinných, všech znějících na majitele, jejichž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě každé akcie - úpis nad rámec navrženého zvýšení se nepřipouští - místem úpisu akcií je sídlo společnosti Praze 3, U Rajské zahrady 3 - lhůta pro úpis akcií počíná běžet dnem v Obchodním věstníku zveřejněného usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zapsání úmyslu zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříku a trvá patnáct dnů - upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií spolu s hodnotou akcií takto: 1) do třiceti dnů ode dne úpisu je upisovatel povinen splatit 30% hodnoty nově upsaných akcií 2/ zbývající část je povinen upisovatel splatit do jednoho roku ode dne úpisu nových akcií a to na účet společnosti vedený u IPB a.s.
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 18. prosince 1998 rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady takto:
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- Základní jmění společnosti CERTUSIA pojišťovna, a.s. se zvyšuje o l00 miliónů Kč, upsáním nových akcií. Nad tuto částku se upisování nepřipouští.
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- Počet: k upsání bude l.000 ks akcií. Jmenovitá hodnota akcie: 100.000,- Kč. Druh: kmenové akcie Forma: akcie na majitele Podoba: listinná.
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- Jediný akcionář má přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti, to je l.000 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za kus, kmenových, na majitele, v listinné podobě.
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- Emisní kurz akcie činí 100.000,- Kč.
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- Toto přednostní právo je jediný akcionář oprávněn vykonat v sídle společnosti - CERTUSIA pojišťovna, a.s., U Rajské zahrady 3, Praha 3 - v pracovní dny od 09,00 do 15,00 hod.
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- Lhůta k vykonání přednostního práva úpisu činí 30 dnů a běží ode dne následujícího po dni uveřejnění rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku.
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto právo mohlo být vykonáno poprvé.
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- Upisovatel je povinen splatit minimálně 50 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do třiceti dnů od jejich upsání připsáním peněžní částky na účet společnosti č. 104xxxx u IPB, a.s. Praha, zbývajících 50 % pak do šesti měsíců od upsání, nejdéle však do jednoho roku od dnešního dne.
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy za následujících podmínek: Upisování bude probíhat v sídle společnosti - Certusia pojišťovna, a.s., U Rajské zahrady 3, Praha 3 - v pracovní dny od 09,00 do 15,00 hod.
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- Lhůta k upisování činí 30 dnů a běží od desátého dne po skončení lhůty stanovené k vykonání přednostního práva úpisu jediným akcionářem.
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- V této lhůtě je oprávněn každý zájemce, ať právnická osoba či zletilá fyzická osoba, upsat v pořadí, v jakém se k úpisu dostaví, dosud neupsané kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za akcii s emisním kurzem 100.000,- Kč.
od 23. 2. 1999 do 4. 8. 1999
- Upisovatel je povinen splatit minimálně 50% jmenovité hodnoty upsaných akcií do třiceti dnů od jejich upsání připsáním peněžité částky na účet společnosti číslo 104xxxx u IPB, a.s. Praha, zbývajících 50% pak do šesti měsíců od upsání, nejdéle však do jednoho roku od dnešního dne.
od 16. 6. 1997 do 4. 8. 1999
- Základní jmění 100000000,-Kč splaceno
Kapitál
od 19. 10. 2000
Základní kapitál 251 000 000 Kč, splaceno 215 300 000 Kč.
od 15. 5. 2000 do 19. 10. 2000
Základní kapitál 200 000 000 Kč, splaceno 200 000 000 Kč.
od 8. 2. 2000 do 15. 5. 2000
Základní kapitál 200 000 000 Kč, splaceno 180 000 000 Kč.
od 4. 8. 1999 do 8. 2. 2000
Základní kapitál 200 000 000 Kč, splaceno 150 000 000 Kč.
od 20. 2. 1996 do 4. 8. 1999
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 6. 4. 1995 do 20. 2. 1996
Základní kapitál 56 000 000 Kč
od 8. 11. 1994 do 6. 4. 1995
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 19. 10. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 19. 10. 2000
v listinné podobě
od 19. 10. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 5.
od 19. 10. 2000
v listinné podobě
od 4. 8. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 990.
od 20. 2. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 20. 2. 1996 do 4. 8. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 990.
od 28. 4. 1995 do 20. 2. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 56 000.
od 6. 4. 1995 do 28. 4. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 6. 4. 1995 do 28. 4. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 55 000.
od 8. 11. 1994 do 6. 4. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 20. 10. 2016
GEORGES PHILIPPE - člen představenstva
Richterswil, Buechlenweg 3, PSČ 880 5, Švýcarská konfederace
od 22. 9. 1999 do 4. 6. 2002
Ing. Jana Hornigová - místopředseda představenstva
Praha 7, Sochařská 6
od 22. 9. 1999 do 26. 9. 2003
Ing. Petr Postřehovský - předseda představenstva
Praha 1, Na Baště sv. Tomáše 231/5
od 2. 8. 1999 do 20. 12. 2000
JUDr. Blanka Bémová - člen představenstva
Praha 5, Renoirova 621, PSČ 152 00
od 23. 10. 1995 do 21. 9. 1999
Dr. Miroslav Zámiška - místopředseda představenstva
Železná Ruda, 370/6
od 23. 10. 1995 do 20. 10. 2016
Georges Philippe - člen představenstva
8805 Richterswil, Švýcarsko, Buechlenweg 3
od 8. 11. 1994 do 20. 2. 1996
Prof.JUDr. Milan Bakeš, DrSc. - člen představenstva
Praha 10, Ke skalkám 2449
od 8. 11. 1994 do 16. 2. 1999
Ing. Bedřiška Jurníková - místopředseda představenstva
Plzeň, Raisova 53
od 8. 11. 1994 do 22. 9. 1999
Ing.Petr Axel Postrehovsky - předseda představenstva
Švýcarsko, 8143 Aldiswil, Bernhofstrasse 52
od 8. 11. 1994 do 22. 9. 1999
- nar.26.5.1942
od 8. 11. 1994 do 22. 9. 1999
Ing. Jana Hornigová - člen představenstva
Praha 7, Sochařská 6
od 4. 6. 2002
Za společnost se podepisuje výlučně předseda představenstva, a to tím způsobem, že pod psané, vytištěné neb razítkem předtištěné jméno společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 21. 9. 1999 do 4. 6. 2002
Způsob jednání za společnost: Navenek zastupují a jednají za společnost předseda nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
od 23. 10. 1995 do 21. 9. 1999
Způsob jednání za společnost Navenek společnost zastupují a jednají za něj místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva s pobytem v ČR. Za společnost se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva s pobytem na území ČR.
od 8. 11. 1994 do 23. 10. 1995
Způsob jednání za společnost: Statutárním orgánem společnosti je její představenstvo. Navenek společnosti zastupují a jednají za něj místopředseda předsta- venstva společně s jedním členem představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
Dozorčí rada
od 20. 10. 2016
VARELA CARRERA EDUARDO JOSE - člen dozorčí rady
Küsnacht, Alte Landstrasse 152, Švýcarská konfederace
od 20. 10. 2016
- nar.23.1.1964
od 20. 10. 2016
GUIDO JOSEF BANHOLZER - člen dozorčí rady
Richterswil, Bügliweg 15, PSČ 830 5, Švýcarská konfederace
od 20. 10. 2016
- nar.25.7.1947
od 21. 9. 1999
doc.Ing. Václav Skurovec, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 2, Plavecká 3
od 21. 9. 1999
Ing. Miloslav Hájek - člen dozorčí rady
Praha 5, Bezděchova 9
od 21. 9. 1999
Ing. Oldřich Nečas - člen dozorčí rady
Brno, Ondrouškova 11
od 16. 6. 1997 do 16. 6. 1997
Varela Carrera Eduardo Jose - člen dozorčí rady
Alte Landstrasse 152, Küsnacht, Švýcarská konfederace
od 16. 6. 1997 do 16. 6. 1997
- nar.23.1.1994
od 16. 6. 1997 do 21. 9. 1999
ing. Zdeněk Mužík - předseda dozorčí rady
Plzeň, Brněnská 13
od 16. 6. 1997 do 21. 9. 1999
ing. Karel Radolf - člen dozorčí rady
Plzeň, Komenského 53
od 16. 6. 1997 do 20. 10. 2016
Varela Carrera Eduardo Jose - člen dozorčí rady
Alte Landstrasse 152, Küsnacht, Švýcarská konfederace
od 16. 6. 1997 do 20. 10. 2016
- nar.23.1.1964    
od 23. 10. 1995 do 21. 9. 1999
Ing. Jan Zámiška - člen dozorčí rady
Plzeň, Majakovského 30
od 23. 10. 1995 do 20. 10. 2016
Guido Josef Banholzer - člen dozorčí rady
8305 Richterswil, Švýcarsko, Bűrgliweg 15
od 23. 10. 1995 do 20. 10. 2016
- nar.25.7.1947
od 8. 11. 1994 do 23. 10. 1995
Dr. Miroslav Zámiška - člen dozorčí rady
Železná Ruda, Železná Ruda 370/6
od 8. 11. 1994 do 16. 6. 1997
Ing. Jaroslav Moravec - předseda dozorčí rady
Vejprnice, Studentská 280
od 8. 11. 1994 do 16. 6. 1997
Ing. Pavel Holub - člen dozorčí rady
Plzeň, Zábělská 11
od 8. 11. 1994 do 16. 6. 1997
Ing. Danuše Blažková - člen dozorčí rady
Plzeň, Kralovická 47
Akcionáři
od 4. 6. 2002 do 14. 12. 2004
SKYWALKER, s.r.o., IČO: 25780590
Praha 1, Dlouhá 16
od 21. 9. 1999 do 4. 6. 2002
EAST/WEST INSURANCES LIMITED
41 Central Chambers, Dame Court, Dublin, Irsko
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-36
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-112
+
-
3.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-220
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-279
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-289
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.