SK Slavia Praha - fotbal a.s., IČO: 63999609 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. Údaje byly staženy 18. 5. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 63999609. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 63999609 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 11. 1995
Obchodní firma
od 20. 12. 1995

SK Slavia Praha - fotbal a.s.

od 22. 11. 1995 do 20. 12. 1995

Slavia Praha - fotbal a. s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 14. 2. 2012
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Vršovice
Ulice: U Slavie
Adresní místo: U Slavie 1540/2a
PSČ: 10000
od 9. 10. 2002 do 14. 2. 2012
Praha 10, Vladivostocká 2, č.p. 1460, PSČ 100 00
od 22. 11. 1995 do 9. 10. 2002
Praha 10, Vladivostocká 1460/2
IČO
od 22. 11. 1995

63999609

DIČ

CZ63999609

Identifikátor datové schránky:qr8ga8p
Právní forma
od 22. 11. 1995
Akciová společnost
Spisová značka3541 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 29. 1. 2018
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 14. 2. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 10. 2001 do 14. 2. 2012
- reklamní činnost a marketing
od 1. 10. 2001 do 14. 2. 2012
- organizování sportovních soutěží
od 1. 10. 2001 do 14. 2. 2012
- realitní činnost
od 1. 10. 2001 do 14. 2. 2012
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 1. 10. 2001 do 14. 2. 2012
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 22. 11. 1995 do 1. 10. 2001
- Organizační zajišťování sportovních akcí
od 22. 11. 1995 do 1. 10. 2001
- Marketing
od 22. 11. 1995 do 14. 2. 2012
- Zprostředkovatelská činnosti v oblasti sportu
Ostatní skutečnosti
od 11. 4. 2019
- Valná hromada dne 8.4.2019 schválila toto usnesení: Valná hromada společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. (dále též Společnost) rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 1 514 758 440 Kč (slovy: jedna miliarda pět set čtrnáct milionů sedm set padesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady následovně: 1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 173 284 800 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc osm set korun českých) na jeho novou výši 1 688 043 240 Kč (slovy: jedna miliarda šest set osmdesát osm milionů čtyřice t tři tisíc dvě stě čtyřicet korun českých) a zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. 2. Nově upisované akcie: (i) celkový počet nově upisovaných akcií činí 22 216 kusů akcií o jmenovité hodnotě 7 800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých) každá (ii) druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (iii) forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako listinné cenné papíry (dále též Nově upisované akcie) 3. Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též ZOK), o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisov ání Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oživení jejího hospodaření. 4. Navrhovaný emisní kurz Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé nově upisované akcie činí 7 800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých). 5. Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti CEFC Group (Europe) Company a.s., IČO: 041 70 792, se sídlem Nekázanka 858/5, Nové Město, 1 10 00 Praha 1 (dále též CEFC), a to tak, že budou upsány smlouvou o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK uzavřenou mezi společností CEFC a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů, p řičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti CEFC oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti CEFC tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo Společno sti je povinno společnosti CEFC doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. 6. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti v celkové výši 173 284 800 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc osm set korun českých) proti pohledávce Spo lečnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií; jedná se o peněžité pohledávky společnosti CEFC vyplývající: a) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 10. ledna 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 2. 000.000 EUR (slovy: dva miliony eur), spolu s úroky dle této smlouvy, b) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 2. března 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 50 .000.000 CZK (slovy: padesát milionů korun českých), spolu s úroky dle této smlouvy, c) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 10. dubna 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 25 .000.000 CZK (slovy: dvacet pět milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, d) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 11. května 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 1 4.000.000 CZK (slovy: čtrnáct milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, e) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 13. června 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 3 0.000.000 CZK (slovy: třicet milionů korun českých), spolu s úroky dle této smlouvy, přičemž ekvivalent v měně koruny české pro shora uvedené závazky Společnosti v eurech se stanoví dle určeného kurzu 25,60 Kč (slovy: dvacet pět korun šedesát haléřů) za 1 EUR (slovy: jedno euro) sjednaného v rámci dohody o započtení vzájemných pohledávek ve znění přiloženém jako příloha tohoto usnesení valné hromady. 7. Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emi sního kurzu Nově upisovaných akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splacen. 8. Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu, ve znění přiloženém jako příloha tohoto usnesení valné hromady. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností CEFC a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě doh ody o započtení, a tím ke splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, má-li společnost CEFC využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) dn ů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 9. Nevyužije-li společnost CEFC připuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti a splatit celý emisní kurz všech jí Nově upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání ak cií na účet Společnosti č. 272xxxx.
od 17. 1. 2018
- Valná hromada dne 29.12.2017 schválila toto usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 1 192 860 240 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto devadesát dva miliony osm set šedesát tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upiso váním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady následovně: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 321 898 200 Kč (slovy: tři sta dvacet jeden milion osm set devadesát osm tisíc dvě stě korun českých) na jeho novou výši 1 514 758 440 Kč (slovy: jedna miliarda pět set čtrnáct milionů sedm set padesát o sm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) a zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. 2. Nově upisované akcie: (i) celkový počet nově upisovaných akcií činí 41 269 (čtyřicet jeden tisíc dvě stě šedesát devět kusů akcií o jmenovité hodnotě 7.800 Kč (slovy sedm tisíc osm set korun českých) každá (ii) druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (iii) forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako (listinné) cenné papíry, (dále též Nově upisované akcie). 3. Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též ZOK), o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oživ ení jejího hospodaření. 4. Navrhovaný emisní kurs Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs každé nově upisované akcie činí 7.800 Kč (slovy sedm tisíc osm set korun českých). 5. Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti CEFC Group (Europe) Company a.s., IČO: 041 70 792, se sídlem Malá 546/6, Střešovice, 162 00 Praha 6 (dále též CEFC), a to tak, že budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK uzavřenou mezi společností CEFC a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti CEFC oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti CEFC tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh smlouvy o upsání akcií do třiceti (30) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. 6. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti v celkové výši 321 898 200 Kč (slovy: tři sta dvacet jeden milion osm set devadesát osm tisíc dvě stě korun českých) proti pohledávce Společno sti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií; jedná se o peněžité pohledávky společnosti CEFC vyplývající: - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 20. prosince 2016, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 54.000.000 CZK (slovy: padesát čtyři miliony korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 27. února 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové v ýši 54.000.000 CZK (slovy: padesát čtyři miliony korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 24. dubna 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové vý ši 3.000.000 EUR (slovy: tři miliony euro) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 25. dubna 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové vý ši 15.000.000 CZK (slovy: patnáct milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 14. července 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 26.040.000 CZK (slovy: dvacet šest milionů čtyřicet tisíc korun) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 19. července 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 40.000.000 CZK (slovy: čtyřicet milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 14. srpna 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové vý ši 1.000.000 EUR (slovy: jeden milion euro) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 15. listopadu 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkov é výši 30.000.000 CZK (slovy: třicet milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, přičemž ekvivalent v měně koruny české pro shora uvedené závazky Společnosti v eurech se stanoví dle přepočítacího kurzu 25,43 Kč (slovy: dvacet pět korun českých čtyřicet tři haléřů) za 1 EUR vyhlášeného ČNB dne 27.11.2017 a sjednaného v rámci dohody o z apočtení vzájemných pohledávek ve znění přiloženém jako Přílohy č. 1 tohoto usnesení valné hromady. 7. Připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurs všech Nově upisovaných akcií splacen. 8.Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 tohoto usnesení valné hroma dy. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností CEFC a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě dohody o započtení, a tím ke splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií, má-li společnost CEFC využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh dohody o započtení do pěti (5 ) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 9. Nevyužije-li společnost CEFC připuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit celý emisní kurs všech jí Nově upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání a kcií na účet Společnosti č. 107-9839xxxx.
od 31. 1. 2017
- Valná hromada dne 30.12.2016 schválila toto usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 872.093.040 Kč (slovy: osm set sedmdesát dva milionů devadesát tři tisíce čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 320.767.200 Kč (slovy: tři sta dvacet milionů sedm set šedesát sedm tisíc dvě stě korun českých) na jeho novou výši 1.192.860.240 Kč (slovy: jedna miliarda sto devadesát dva milionů osm set šedesát tisíc dvě stě čtyřicet korun českých) a zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí 41.124 kusů akcií o jmenovité hodnotě 7.800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých) každá (i) druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (ii) forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako listinné cenné papíry (dále též Nově upisované akcie) c) nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též ZOK), o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oživ ení jejího hospodaření. Navrhovaný emisní kurs Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs každé nově upisované akcie činí 7.800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých). Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti CEFC Group (Europe) Company a.s., IČO: 041 70 792, se sídlem Malá 546/6, Střešovice, 162 00 Pr aha 6 (dále též CEFC), a to tak, že budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK uzavřenou mezi společností CEFC a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti CEFC oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti CEFC tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo Společnosti je povinno spol ečnosti CEFC doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu; jedná se o peněžité pohledávky společnosti CEFC vyplývající a)ze smlouvy označené jako Loan Agreement uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 16. prosince 2015, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 3.50 0.000 EUR (slovy: tři miliony pět set tisíc euro) s příslušenstvím, tj. ke dni 30. prosince 2016 celkem 3.534.808,22 EUR (slovy: tři miliony pět set třicet čtyři tisíc osm set osm euro a dvacet dva centů), b)ze smlouvy označené jako Loan Agreement uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 2. června 2016, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 5.500.0 00 EUR (slovy: pět milionů pět set tisíc euro) s příslušenstvím, tj. ke dni 30. prosince 2016 celkem 5.556.054,78 EUR (slovy: pět milionů pět set padesát šest tisíc padesát čtyři euro a sedmdesát osm centů), c)ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 30. září 2016, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 2.00 0.000 EUR (slovy: dva miliony euro) s příslušenstvím, tj. ke dni 30. prosince 2016 celkem 2.030.246,58 EUR (slovy: dva miliony třicet tisíc dvě stě čtyřicet šest euro a padesát osm centů), a d) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 21. listopadu 2016, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výš i 20.279.541,88 CZK (slovy: dvacet milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých a osmdesát osm haléřů), přičemž ekvivalent v měně koruny české pro shora uvedené závazky Společnosti v eurech se stanoví dle přepočítacího kurzu 27,02 Kč (slovy: dvacet sedm korun českých a dva haléře) za 1 EUR (slovy: jedno euro) sjednaného v rámci návrhu dohody o započtení vzá jemných pohledávek ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky. e)Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emis ního kursu Nově upisovaných akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurs Nově upisovaných akcií splacen. f) Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky na tuto valnou hr omadu. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností CEFC a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na zákl adě dohody o započtení, a tím ke splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií, má-li společnost CEFC využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. g) Nevyužije-li společnost CEFC připuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit emisní kurs všech jí Nově upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet Společnosti č. 107-9839xxxx.
od 14. 3. 2016 do 31. 1. 2017
- Dne 30.12.2015 valná hromada přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a o vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, včetně schválení návrhu smluv o započtení: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 690.875.640,-Kč (slovy: šest set devadesát milionů osm set sedmdesát pět tisíc šest set čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových a kcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady, následovně: (a)základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 181.217.400,-Kč (slovy: jedno sto osmdesát jedna milionů dvě stě sedmnáct tisíc čtyři sta korun českých) na jeho novou výši 872.093.040,-Kč (slovy: osm set sedmdesát dva milionů devadesát tři tisíce čtyř icet korun českých) a zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, (b)celkový počet nově upisovaných akcií činí 23.233 kusů akcií o jmenovité hodnotě 7.800,-Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých) každá, (i)druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (ii)forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako listinné cenné papíry (dále též jen Nově upisované akcie), (c)Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ust. § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též ZOK), o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oddlužení Společnosti a související oživení jejího hospodaření. Navrhovaný emisní kurz Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé nově upisované akcie činí 7.800,-Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých). Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to následujícím způsobem: (a)13.933 kusů Nově upisovaných akcií o celkovité jmenovité hodnotě 108.677.400,-Kč (slovy: jedno sto osm milionů šest set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta korun českých) (dále též Nově upisované akcie 1) budou nabídnuty k úpisu společnosti CEFC Investment (Europe) Company a.s., IČO: 04170792, se sídlem Malá 546/6, Střešovice, 162 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 20706 (dále též CEFC), a (b)9.300 kusů Nově upisovaných akcií o celkovité jmenovité hodnotě 72.540.000,-Kč (slovy: sedmdesát dva milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých) (dále též Nově upisované akcie 2) budou nabídnuty k úpisu společnosti Fly Sport Investments s.r.o., IČO: 29144264, se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 203742 (dále též FSI). Nově upisované akcie 1, které budou nabídnuty k úpisu společnosti CEFC, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností CEFC a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) k alendářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti CEFC oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti CEFC tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Předs tavenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Nově upisované akcie 2, které budou nabídnuty k úpisu společnosti FSI, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností FSI a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kal endářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti FSI oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti FSI tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představe nstvo Společnosti je povinno společnosti FSI doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku společnosti CEFC vyplývající ze smlo uvy o úvěru uzavřené mezi společností CEFC, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, dne 4. září 2015, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 4.000.000,- EUR (slovy: čtyři miliony e uro) s příslušenstvím, tj. ke dni 30. prosince 2015 celkem 4.012.054,79 EUR (slovy: čtyři miliony dvanáct tisíc padesát čtyři euro a sedmdesát devět centů), přičemž ekvivalent v měně koruny české se stanoví dle přepočítacího kurzu 27,10 Kč (slovy: dvacet sedm korun českých a deset haléřů) za 1 EUR (slovy: jedno euro) sjednaného v rámci návrhu dohody o započtení vzájemných pohledávek ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky. (a)Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1, valná hromada současně připouští možnost splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1 peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 1 splacen. (b)Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky na tuto valnou hr omadu. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností CEFC a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na zákl adě dohody o započtení, a tím ke splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií 1, má-li společnost CEFC využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh dohody o započtení do pě ti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. (c)Nevyužije-li společnost CEFC připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit celý emisní kurz všech jí upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet Společnosti č. 107 9839xxxx. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti FSI vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti FSI na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku společnosti FSI vyplývající ze smlouvy o novaci uzavřené mezi společností FSI a Společností dne 27. října 2015, na základě které existuje závazek Společnosti uhradit společnosti FSI peněžité prostředky v celkové výši 72.597.106,65 Kč (slovy: sedmdesát dva miliony pět set devadesát sedm tisíc jedno sto šest korun českých a šedesát pět haléřů). (a)Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky společnosti FSI vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti FSI na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2, valná hromada současně připouští možnost splacení em isního kurzu Nově upisovaných akcií 2 peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 2 splacen. (b)Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávky společnosti FSI vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti FSI na splacení emisního kurzu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 2 pozvánky na tuto valnou hrom adu. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností FSI a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě této dohody o započtení, a tím ke splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií 2, má-li společnost FSI využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti FSI doručit návrh dohody o započtení do pě ti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. (c)Nevyužije-li společnost FSI připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit celý emisní kurz všech jí upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet Společnosti č. 107 9839xxxx.
od 30. 11. 2015
- Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 23.2.2015,č.j. 49 EXE 793/2015-37 ve spojení s exekučním příkazem ze dne 5.11.2015 č.j. 148 EX 132/15-70 bylo rozhodnuto, že se přikazuje provedení exekuce postižením závodu povinného. Správcem závodu byl usta noven: 1. správcovská a konkurzní v.o.s., se sídlem Sladkovského 67, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 261 26 788. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. David Vybíral, Exekuční úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Pr aha 6. Usnesením ze dne 26.11.2015 č.j.: 148 EX 132/15-84 rozhodl exekutor o odkladu exekuce podle § 54/5 ex.ř.
od 10. 11. 2015 do 30. 11. 2015
- Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 23.2.2015,č.j. 49 EXE 793/2015-37 ve spojení s exekučním příkazem ze dne 5.11.2015 č.j. 148 EX 132/15-70 bylo rozhodnuto, že se přikazuje provedení exekuce postižením závodu povinného. Správcem závodu byl usta noven: 1. správcovská a konkurzní v.o.s., se sídlem Sladkovského 67, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 261 26 788. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. David Vybíral, Exekuční úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Pr aha 6.
od 11. 1. 2013 do 18. 2. 2013
- I. Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 405.785.640,- Kč (slovy: čtyři sta pět milionů sedm set osmdesát pět tisíc šest set čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových ak cií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vkladem, následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 285.090.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět milionů devadesát tisíc korun českých) na jeho novou výši 690.875.640,- Kč (slovy: šest set devadesát milionů osm set sedmdesát pět tisíc šest set čtyřicet k orun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí 731 (slovy: sedm set třicet jedna) kusů akcií o jmenovité hodnotě 390.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých) každá, a.druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, b.forma všech nově upisovaných akcií: za předpokladu, že rozhodnutí valné hromady o změně formy akcií Společnosti v rámci bodu 3. programu již bude zapsáno do obchodního rejstříku - na majitele, jinak na jméno, c.podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen Nově upisované akcie), c) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje. d) zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. II. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oddlužení Společnosti a související oživení jejího hospod aření; -přičemž všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Aries Trading a.s., identifikační číslo: 241 61 276, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17518 (dále též Předem určený zájemce), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 285.090.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět milionů devadesát tisíc korun českých); všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Předem určeným zájemcem a Společností; lhůta pro uzavření smlouvy o upsání Nově upisovaných akcií je patnáct kalendářních dnů; přičemž počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude Předem určen ému zájemci tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen, představenstvo Společnosti je povinno Předem určenému zájemci doručit návrh smlouvy o upsání akcií do 15 (patnácti) pracovních dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, -úpis Nově upisovaných akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamít nutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. III. Valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek nebo části pohledávek Předem určeného zájemce, tj. společnosti Aries Trading a.s., identifikační číslo 241 61 276, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17518, vůči Společnosti, tj. společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s., identifikační číslo 639 99 609, se sídlem Praha 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3541, proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vyplývající: -ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi DEBT COLLECT LONDON LIMITED, identifikační číslo 06854531, se sídlem 25/26 Hampstead High Street, NW3 1QA London, jako postupitelem a společností VISCONTIA, a.s., identifikační číslo 247 88 309, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Prokopova 148/15, PSČ 130 00 (dále jen VISCONTIA) jako postupníkem ze dne 15.6.2011, jistina ve výši 103.078.046,24 Kč a příslušenství ve výši 5.865.096,16 Kč; -z Dohody o splnění závazku dle ustanovení §71b notářského řádu, uzavřené dne 22.6.2011 mezi Společností a VISCONTIA, sepsané notářským zápisem JUDr. Dany Mencerové, notářky ve Vsetíně, NZ 350/2011, N 370/2011, nahrazující devatenáct Dohod o převzetí plně ní a úhradě závazků uzavřených mezi Společností a VISCONTIA v období od 19.5.2011 do 16.6.2011, ve znění Dohody o odkladu splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 48.536.373,42 Kč, příslušenství ve výši 2.371.301,04 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 22.6.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 2.486.639,14 Kč, příslušenství ve výši 121.487,65 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 24.6.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 3.043.753,12 Kč, příslušenství ve výši 148.706,10 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 27.6.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 4.268.185,68 Kč, příslušenství ve výši 213.412,80 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 1.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 504.000,00 Kč, příslušenství ve výši 24.623,51 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 7.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 1.880.000,00 Kč, příslušenství ve výši 91.849,59 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 18.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 11.075.945,21 Kč, příslušenství ve výši 541.128,20 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 18.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 2.143.278,00 Kč, příslušenství ve výši 104.712,34 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 25.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 543.476,76 Kč, příslušenství ve výši 26.552,18 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 11.8.2011, jistina ve výši 3.310.053,90 Kč a -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 10.1.2012, jistina ve výši 2.714.503,11 Kč; přičemž veškeré uvedené pohledávky přešly na Předem určeného zájemce dne 21.6.2012 na základě Smlouvy o prodeji podniku VISCONTIA ze dne 21.6.2012, a dále peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vyplývající z: -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 24.10.2011, jistina ve výši 1.822.875,85 Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 6.11.2011, jistina ve výši 3.600.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 3.1.2012, jistina ve výši 7.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 19.1.2012, ve znění Dodatku ze dne 1.7.2012, jistina ve výši 8.974.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 14.2.2012, jistina ve výši 23.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 8.3.2012, jistina ve výši 1.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 12.3.2012, jistina ve výši 1.500.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 11.4.2012, jistina ve výši 3.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 17.4.2012, jistina ve výši 500.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 26.4.2012, jistina ve výši 1.300.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 11.5.2012, jistina ve výši 6.500.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 6.6.2012, jistina ve výši 10.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 21.6.2012, jistina ve výši 1.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 23.7.2012, jistina ve výši 1.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 12.9.2012, jistina ve výši 4.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 14.9.2012, jistina ve výši 3.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 11.10.2012, jistina ve výši 2.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 20.10.2012, jistina ve výši 4.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 22.10.2012, jistina ve výši 1.400.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 8.11.2012, jistina ve výši 1.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 11.11.2012, jistina ve výši 2.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 13.11.2012, jistina ve výši 2.000.000,- Kč a -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 19.11.2012, jistina ve výši 2.400.000,- Kč, na základě kterých existuje závazek Společnosti vrátit Předem určenému zájemci půjčené peněžité prostředky v celkové výši 275.581.130,43 Kč (dvě stě sedmdesát pět milionů pět set osmdesát jedna jedno sto třicet korun českých čtyřicet tři haléřů) s přísluš enstvím v celkové výši 9.508.869,57 Kč (devět milionů pět set osm tisíc osm set šedesát devět korun českých padesát devět haléřů), seznam započitatelných pohledávek společnosti Aries Trading a.s. za Společností, potvrzený předsedou představenstva panem Bc. Adamem Řebíčkem a místopředsedou představenstva panem Zbyňkem Kusým dne 28.12.2012, je připojen jako příloha číslo jedna tohoto n otářského zápisu, -připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněži tým vkladem, nebo jejich části, současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, ups aných Předem určeným zájemcem, zcela splacen; -písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví Společnost ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií Předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji Předem určenému zájemci; -dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh Předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li Předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek; -nevyužije-li Předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo jejich části, je Předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost Společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo.
od 14. 2. 2012 do 17. 2. 2012
- Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada převážné části celkové ztráty společnosti vykázané v účetní závěrce za období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 ke dni 30. 6. 2011 (v celkové výši 1.108.892.000,- Kč, z níž zůstatek neuhrazené ztráty minulých let č iní 632.687.000,- Kč a ztráta z hospodaření za běžné účetní období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 činí 476.205.000,- Kč), přičemž o částku, o níž bude snížen základní kapitál, bude snížena výše ztráty společnosti, převáděná do následujícího účetního období, z částky 1.108.892.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sto osm milionů osm set devadesát dva tisíc korun českých) o částku 634.690.360,- Kč (šest set třicet čtyři milionů šest set devadesát tisíc tři sta šedesát korun českých), zbývající část této ztráty ve výši 474.201.640,- Kč (čtyři sta sedmdesát čtyři milionů dvě sta jeden tisíc šest set čtyřicet korun českých) bude převedena na účet "neuhrazená ztráta minulých let". b) Rozsah snížení základního kapitálu: Dosavadní výše základního kapitálu 1.040.476.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyřicet milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) se snižuje o částku ve výši 634.690.360,- Kč (slovy: šest set třicet čtyři milionů šest set devadesát korun tisíc t ři sta šedesát korun českých) na novou výši základního kapitálu 405.785.640,- Kč (čtyři sta pět milionů sedm set osmdesát pět tisíc šest set čtyřicet korun českých). c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude, v souladu s ustanovením Článku 25 odst. 4 písm. a) stanov společnosti, provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že: - u každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), tj. u akcií v celkovém počtu 618 (šest set osmnácti) kusů, bude dosavadní jmenovitá hodnota snížena o částku 610.000,- Kč (slovy: šest set deset tisíc korun českých) n a jmenovitou hodnotu 390.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých), - u každé akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), tj. u akcií v celkovém počtu 1.080 (jeden tisíc osmdesát) kusů, bude dosavadní jmenovitá hodnota snížena o částku 12.200,- Kč (slovy: dvanáct tisíc dvě stě korun českých) na jmenovitou hodnotu 7.800,- Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých), - u každé akcie o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých), tj. u akcií v celkovém počtu 100.019 (jeden sto tisíc devatenáct) kusů, bude dosavadní jmenovitá hodnota snížena o částku 2.440,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta čtyřicet korun českých) na jmenovitou hodnotu 1.560,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set šedesát korun českých), - u každé akcie o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), tj. u akcií v celkovém počtu 4.000 (čtyři tisíce) kusů, bude dosavadní jmenovitá hodnota snížena o částku 122,- Kč (slovy: jedno sto dvacet dva korun českých) na jmenovitou hodno tu 78,- Kč (slovy: sedmdesát osm korun českých). d) Lhůta k předložení listinných akcií v důsledku snížení základního kapitálu a účel jejich předložení: Listinné akcie za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty musí být společnosti předloženy ve lhůtě od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012 v sídle společnosti a to v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod, případně kdykoliv po domluvě s kontaktní osobo u, kterou je zaměstnanec společnosti paní Jaroslava Šmídová; pokud však návrhu na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebude vyhověno před počátkem uvedené lhůty, musí být akcie za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty společnosti předloženy ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů, jejíž po čátek bude představenstvem společnosti oznámen akcionářům písemně, přičemž tato lhůta nezačne běžet dříve, než bude rozhodnutí o snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; představenstvo je povinno akcionáře vyzvat nejpozději do 30 (třic eti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nebudou-li akcie ve stanovené lhůtě ani po dodatečné výzvě společnosti předloženy k výměně, budou akcie prohlášeny, v souladu s postupem stanoveným obchodním zákoníkem v platném znění, za neplatné.
od 4. 2. 2008 do 8. 2. 2008
- Zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 422.476.000,- Kč o částku 618.000.000, Kč na výslednou částku 1.040.476.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splácen pouze nepeněžitými vklady. V rámci upisování nových akcií bude možno celkem upsat celkem 618 kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000, Kč, jejichž převod bude omezen souhlasem představenstva. Akcie nebudou kótovaným i cennými papíry. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Poukázky na akcie nebudou vydány. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně omezení jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitými vklady, nebudou akcie upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, ale budou upsány předem určeným záje mcem postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí 14dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně z amítnut, je upsání akcií neúčinné. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií (včetně uvedení emisního kursu) předem určenému zájemci do 2 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslu šnému rejstříkovému soudu. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 dnů ode dne úpisu. Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií je sídlo společnosti. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou majetková práva vázaná ke kmeni pojištěnců z uzavřených pojistných smluv, jejichž držitelem je obchodní společnost KEY INVESTMENTS a.s. se sídlem Praha 1, Růžová 950/15, PSČ 110 00, IČ 25748611, zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5853. Předmět nepeněžitého vkladu je blíže specifikován a jeho hodnota byla stanovena ve znaleckém posudku vyhotoveném Ing. Otto Šmídou dne 14.1.2008 a zapsaným pod pořadovým číslem 727/02/08 znaleckého deníku, znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Pra ze čj. 2 Nc 4031/2008-7 ze dne 10.1.2008, právní moc dne 11.1.2008 ve výši 618.007.000,- Kč. Předmět nepeněžitého vkladu je plně hospodářsky využitelný pro společnost a upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti. Všechny akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost KEY INVESTMENTS a.s. se sídlem Praha 1, Růžová 950/15, PSČ 110 00, IČ 25748611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5853. Předem určenému zájemci bude nabídnuto k úpisu celkem 618 kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000, Kč, jejichž převod bude omezen souhlasem představenstva.Za shora specifikovaný nepeněžit ý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 618 kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000, Kč, jejichž převod bude omezen souhlasem představenstva. Rozdíl mezi oceněnou hodnotou (hodnotou nepeněžitého vkladu) a jmenovitou hodnotou akcií (tj. i emisním kursem), tj. částka 7.000,- Kč bude v souladu s § 163a odst. 3 ObchZ převedena a zaúčtována do rezervního fondu společnosti.
od 18. 4. 2005 do 22. 6. 2005
- Valná hromada konaná dne 24,2,2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Valná hromada společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s.: 1) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. ( dále také jen "Společnost" ) z 22.400.000,- Kč o minimální 400.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu do výše z ákladního kapitálu maximálně 470.400.000,- Kč ( tedy maximálně o částku 448.000.000,- Kč) za dále uvedených podmínek. Základní charakteristika emise pro obě upisovací kola, tj. pro upisování s využitím přednostního práva a pro upisování určitým zájemcem: Druh cenného papíru: kmenové akcie Emitent: SK Slavia Praha - fotbal a.s. Forma cenného papíru: na jméno Podoba cenných papírů: listinná Počet cenných papírů: minimálně 100.000 kusů s připuštěním upisování do maximálně 112.000 kusů Rozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi Společnosti dle stanov Společnosti a právního řádu České republiky Jmenovitá hodnota: 4.000 Kč Forma splacení: peněžitý vklad Způsob upisování akcií První kolo je určeno pro upisování akcií Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů s tím, že upisovací nárok se vypočte z maximální výše zvýšení základního kapitálu. P ř e d m ě t u p i s o v á n í : Druh cenného papírů: kmenové akcie Emitent: SK Slavia Praha - fotbal a.s. Forma cenného papíru: na jméno Podoba cenných papírů: listinná Počet cenných papírů: minimálně 100.000 kusů s připuštěním upisování do maximálně 112.000 kusů Rozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. dle stanov Společnosti a právního řádu České republiky Jmenovitá hodnota: 4.000 Kč Emisní kurs: 4.000 Kč Forma splacení: peněžitý vklad Místo a čas upisování: kanceláře Společnosti, Zatopkova 2, Praha 6 - kontaktní osoba Ing. Jiří Kulička, každý pracovní den od 10.00 hod. do 12.00 hod. Lhůta pro upisování - způsob oznámení počátku běhu lhůty: po dobu 14 dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet prvním pracovním dnem po zveřejnění informace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 písm. a) obch. zák. v Obchodním věstníku a zasláním této informace všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti. V písemném oznámení akcionářům již bude uveden přesný den, který bude rozhodný pro počátek běhu lhůty pro upisování s využitím přednostního práva. Upisovací nárok: na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200,- Kč lze upsat jednu novou akcii a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 100 nových akcií. Úhrada emisního kursu: upisovatel musí uhradit emisní kurs jím upsaných akcií tak, aby úhrada byla připsána na účet Společnosti č. 35-5477xxxx vedený u Komerční banky, a.s. s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování. Upisovatel - fyzická osoba jako var iabilní symbol uvede své rodné číslo a upisovatel - právnická osoba uvede jako variabilní symbol své identifikační číslo. Druhé kolo je určeno pro určitého zájemce, kterým je společnost ENIC Football Management S.a.r.l., se sídlem L-2449 Luxembourg, 59 Boulevard Royal ( dále také jen " Určitý zájemce"). P ř e d m ě t u p i s o v á n í : Druh cenného papíru: kmenové akcie Emitent: SK Slavia Praha - fotbal a.s. Forma cenného papíru: na jméno Podoba cenných papírů: listinná Počet cenných papírů: akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva v rámci prvního kola upisování, a akcie, jejichž úpis byl v rámci prvního kola neúčinný. Rozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi společnosti SK Slavia Praha - fobal a.s. dle stanov Společnosti a právního řádu České republiky Jmenovitá hodnota: 4.000,- Kč Emisní kurs: 4.000,- Kč Forma splacení: peněžitý vklad Místo a čas upisování: kanceláře Společnosti, Zátopkova 2, Praha 6 - kontaktní osoba Ing. Jiří Kulička, každý pracovní den od 10.00 hod do 12.00 hod. Lhůta pro upisování a způsob oznámení počátku běhu lhůty: po dobu 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, která bude Určitému zájemci zaslána do 3 dnů od uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů v rámci prvního kola upisování. Návrhy smlouvy o upsání akcií budou p odepsány osobami oprávněnými jednat jménem společnosti a jejich podpisy budou úředně ověřeny. Určitý zájemce je v případě akceptace povinen doručit akceptované návrhy Společnosti ( tj. smlouvy řádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem Určitého záj emce s tím, že podpisy budou úředně ověřeny ) nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Úhrada emisního kursu a pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: formou započtení pohledávky Určitého zájemce za Společností ve výši 400.000.000,- Kč vzniklé ze smluv o půjčce uzavíraných v letech 1999 až 2005 mezi Společností jako dlužníkem a společností ENIC PLC, která v souvislosti se změnou právní formy od 30.6.200 3 změnila obchodní firmu na ENIC GROUP LIMITED. Pohledávka ENIC GROUP LIMITED za Společností ve výši navrhované k započtení byla dne 24.1.2005 postoupena na ENIC Sports S.a.r.l. a dále na Určitého zájemce. Návrh smlouvy o započtení bude určitému zájemci z aslán spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Návrhy smlouvy o započtení budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem Společnosti a podpisy budou úředně ověřeny. Určitý zájemce je v případě akceptace povinen doručit akceptované návrhy ( tj. smlouvy ř ádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem Určitého zájemce a jejich podpisy budou úředně ověřeny ) Společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Další náležitosti upisování platné pro obě kola upisování, pokud není uvedeno jinak: Pro účely upisování se upisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel - právnická osoba se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku týkající se akcionáře nebo jeho úředně ověřenou kopií a platným průkazem totožnosti předlože ným statutárním zástupcem či zástupci. Zplnomocněný zástupce upisovatele se prokazuje plnou mocí řádně podepsanou zastoupeným upisovatelem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a prokáže se platným průkazem totožnosti. Důvody zvýšení základního kapitálu navrhovaným způsobem a důvody návrhu na vyslovení souhlasu se započtením pohledávky Určitého zájemce: a) kapitálové posílení a finanční stabilizace Společnosti b) kapitalizace pohledávek Určitého zájemce za Společností, které rozhodujícím způsobem zatěžují hospodaření Společnosti a ohrožují její finanční stabilitu, a jejichž výše neumožňuje splacení z výsledků běžného hospodaření Společnosti c) zabezpečení splnění ekonomických požadavků licenční komise ČMFS a orgánů UEFA pro udržení profesionální licence a účast v evropských pohárech d) podstatné snížení závazků Společnosti, posílení vlastních kapitálových zdrojů Společnosti i důvěryhodnosti Společnosti v obchodních vztazích včetně případného získávání cizích zdrojů pro financování dalšího rozvoje Společnosti e) naplnění předpokladů procesu finanční stabilizace a konsolidace Společnosti projednaného a schváleného představenstvem Společnosti f) vytvoření ekonomických předpokladů pro stabilizaci a další rozvoj sportovních aktivit Společnosti. 2) Schvaluje, aby akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo jejichž úpis v rámci prvního kola upisování bude neúčinný, byly upsány Určitým zájemcem - společností ENIC Football Management S.a.r.l. blíže definovanou výše. 3) Připouští započtení pohledávky Určitého zájemce za Společností ve výši 400.000.000,- Kč proti pohledávce Společnosti za Určitým zájemcem na splacení emisního kursu. Pohledávka navrhovaná k započtení vznikla ze smluv o půjčce uzavíraných v letech 1999 a ž 2005 mezi Společností jako dlužníkem a společností ENIC PLC, se sídlem 1 Tenison Court, off Regent Street, London W1R 5LP, později 748 HIGH ROAD LONDON, N17 0AP, která v souvislosti se změnou právní formy od 30.6.2003 změnila obchodní firmu na ENIC GROU P LIMITED. Pohledávka ENIC GROUP LIMITED za Společností ve výši navrhované k započtení byla dne 24.1.2005 postoupena na ENIC Sports S.a.r.l. a dále na Určitého zájemce - společnost ENIC Football Management S.a.r.l. 4) Pověruje představenstvo Společnosti, aby ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku rozhodlo o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti.
od 8. 4. 1998 do 4. 7. 2000
- Usnesení valné hromady společnosti ze dne 28.2.1998: Valná hromada schvaluje snížení základního jmění ze současné hodnoty Kč 112.000.000,- na hodnotu Kč 22.400.000,- a to formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií na jednu pětinu vyznačením nové jmenovité hodnoty na akciích. Za tím účelem akcionáři předloží své akcie do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou představenstvem společnosti vyzváni. V případě prodlení s předložením akcií bude představenstvo postupovat v souladu § 214 obchodního zákoníku. Důvodem tohoto snížení základního jmění je současná finanční situace společnosti, která potřebuje získat další finanční prostředky navýšením základního jmění. K tomu je nutné pobídnout akcionáře tím, že před následným zvýšením základního jmění bude provedeno snížení základního jmění.
od 7. 8. 1996 do 7. 11. 2000
- základní jmění 112 000 000 Kč je splaceno zcela
od 7. 8. 1996 do 22. 6. 2005
- Akcie jsou veřejně neobchodovatelné , v listinné podobě
Kapitál
od 11. 4. 2019
Základní kapitál 1 688 043 240 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 1. 2018 do 11. 4. 2019
Základní kapitál 1 514 758 440 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 1. 2017 do 17. 1. 2018
Základní kapitál 1 192 860 240 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 3. 2016 do 31. 1. 2017
Základní kapitál 872 093 040 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 2. 2013 do 14. 3. 2016
Základní kapitál 690 875 640 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 2. 2012 do 18. 2. 2013
Základní kapitál 405 785 640 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 2. 2008 do 17. 2. 2012
Základní kapitál 1 040 476 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 6. 2005 do 8. 2. 2008
Základní kapitál 422 476 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 4. 2005 do 22. 6. 2005
Základní kapitál 22 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 7. 2000 do 18. 4. 2005
Základní kapitál 22 400 000 Kč
od 7. 8. 1996 do 4. 7. 2000
Základní kapitál 112 000 000 Kč
od 22. 11. 1995 do 7. 8. 1996
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 11. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 128 922 v listinné podobě.
od 17. 1. 2018 do 11. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 106 706 v listinné podobě.
od 31. 1. 2017 do 17. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 65 437 v listinné podobě.
od 14. 3. 2016 do 31. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 24 313 v listinné podobě.
od 5. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 000 v listinné podobě.
od 5. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 019 v listinné podobě.
od 5. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno 390 000, počet akcií: 1 349 v listinné podobě.
od 5. 11. 2014 do 14. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 080 v listinné podobě.
od 13. 3. 2013 do 5. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 080 v listinné podobě.
od 13. 3. 2013 do 5. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 000 v listinné podobě.
od 13. 3. 2013 do 5. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100 019 v listinné podobě.
od 13. 3. 2013 do 5. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele 390 000, počet akcií: 1 349 v listinné podobě.
od 18. 2. 2013 do 13. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno 390 000, počet akcií: 1 349 v listinné podobě.
od 18. 2. 2013 do 13. 3. 2013
Akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem představenstva.
od 17. 2. 2012 do 18. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 618 v listinné podobě.
od 17. 2. 2012 do 18. 2. 2013
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem představenstva
od 17. 2. 2012 do 13. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 080 v listinné podobě.
od 17. 2. 2012 do 13. 3. 2013
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osou pouze s předchozím souhlasem představenstva
od 17. 2. 2012 do 13. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 000 v listinné podobě.
od 17. 2. 2012 do 13. 3. 2013
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem představenstva.
od 17. 2. 2012 do 13. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 019 v listinné podobě.
od 17. 2. 2012 do 13. 3. 2013
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem představenstva
od 8. 2. 2008 do 8. 2. 2008
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 618 v listinné podobě.
od 8. 2. 2008 do 8. 2. 2008
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem představenstva
od 8. 2. 2008 do 17. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 618 v listinné podobě.
od 8. 2. 2008 do 17. 2. 2012
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem představenstva
od 22. 6. 2005 do 17. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 080 v listinné podobě.
od 22. 6. 2005 do 17. 2. 2012
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osou pouze s předchozím souhlasem představenstva
od 22. 6. 2005 do 17. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 000 v listinné podobě.
od 22. 6. 2005 do 17. 2. 2012
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem představenstva.
od 22. 6. 2005 do 17. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 019 v listinné podobě.
od 22. 6. 2005 do 17. 2. 2012
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem představenstva
od 4. 7. 2000 do 22. 6. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 080.
od 4. 7. 2000 do 22. 6. 2005
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osou pouze s předchozím souhlasem představenstva
od 4. 7. 2000 do 22. 6. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 000.
od 4. 7. 2000 do 22. 6. 2005
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem představenstva.
od 7. 8. 1996 do 4. 7. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 080.
od 7. 8. 1996 do 4. 7. 2000
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osou pouze s předchozím souhlasem představenstva
od 7. 8. 1996 do 4. 7. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 000.
od 7. 8. 1996 do 4. 7. 2000
akcie na jméno je převoditelná na ostatní akcionáře nebo na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem představenstva.
od 22. 11. 1995 do 7. 8. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 10. 5. 2023
Mgr. MARTIN ŘÍHA - 1.místopředseda představenstva
Praha - Vokovice, Na dlouhém lánu, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 11. 2022
den vzniku funkce: 20. 3. 2023
od 10. 5. 2023
TOMÁŠ SYROVÁTKA - Člen představenstva
Úvaly, Dalmatská, PSČ 250 82
den vzniku členství: 21. 10. 2020
den vzniku funkce: 20. 3. 2023
od 22. 3. 2023
Ing. DANIEL KONRÁD - člen představenstva
Praha - Kunratice, Merhoutova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2023
od 22. 3. 2023
JIŘÍ BÍLEK - člen
Dolní Břežany - Lhota, V Ouzkém, PSČ 252 41
den vzniku členství: 1. 1. 2023
od 22. 3. 2023
YANSONG LIU - člen
Peking, Chaoyang District, Xiajiayuan 9-2-710, Čínská lidová republika
den vzniku členství: 22. 11. 2022
od 11. 1. 2023 do 10. 5. 2023
Mgr. MARTIN ŘÍHA - Člen představenstva
Praha - Vokovice, Na dlouhém lánu, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 11. 2022
od 26. 8. 2021
Mgr. TOMÁŠ BŮZEK - Člen představenstva
Praha - Radlice, Na vysoké I, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 6. 2021
od 26. 8. 2021
Ing. JAROSLAV TVRDÍK - Předseda představenstva
Praha - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 17. 6. 2021
den vzniku funkce: 18. 6. 2021
od 26. 8. 2021 do 10. 5. 2023
TOMÁŠ SYROVÁTKA - 1. místopředseda představenstva
Úvaly, Dalmatská, PSČ 250 82
den vzniku členství: 21. 10. 2020
den vzniku funkce: 22. 10. 2020 - 20. 3. 2023
od 15. 5. 2019 do 31. 3. 2020
Ing. JAN NEZMAR - 2. místopředseda představenstva
Hlavnice, , PSČ 747 52
den vzniku členství: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2020
den vzniku funkce: 9. 4. 2019 - 31. 1. 2020
od 15. 5. 2019 do 26. 8. 2021
TOMÁŠ SYROVÁTKA - 1. místopředseda představenstva
Úvaly, Dalmatská, PSČ 250 82
den vzniku členství: 20. 10. 2015 - 20. 10. 2020
den vzniku funkce: 9. 4. 2019 - 20. 10. 2020
od 18. 1. 2019 do 15. 5. 2019
TOMÁŠ SYROVÁTKA - Místopředseda představenstva
Úvaly, Dalmatská, PSČ 250 82
den vzniku členství: 20. 10. 2015
den vzniku funkce: 5. 12. 2018 - 8. 4. 2019
od 18. 1. 2019 do 4. 3. 2020
JUDr. ALEŠ STLUKA - Člen představenstva
Praha - Letňany, Bechyňská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 5. 12. 2018 - 16. 1. 2020
od 28. 2. 2018 do 15. 5. 2019
Ing. JAN NEZMAR - Člen představenstva
Hlavnice, , PSČ 747 52
den vzniku členství: 1. 1. 2018
od 28. 2. 2018 do 22. 3. 2023
Ing. DANIEL KONRÁD - Člen představenstva
Praha - Kunratice, Merhoutova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2018 - 1. 1. 2023
od 28. 2. 2018 do 22. 3. 2023
JIŘÍ BÍLEK - Člen představenstva
Dolní Břežany - Lhota, V Ouzkém, PSČ 252 41
den vzniku členství: 1. 1. 2018 - 1. 1. 2023
od 8. 7. 2016 do 20. 10. 2016
Mgr. JOSEF JINOCH - Člen představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Ke dráze, PSČ 109 00
den vzniku členství: 16. 6. 2016 - 26. 8. 2016
od 8. 7. 2016 do 20. 10. 2016
DUŠAN UHRIN - Člen představenstva
Praha - Horní Měcholupy, Pod Vartou, PSČ 109 00
den vzniku členství: 16. 6. 2016 - 26. 8. 2016
od 8. 7. 2016 do 18. 1. 2019
TOMÁŠ SYROVÁTKA - Člen představenstva
Úvaly, Dalmatská, PSČ 250 82
den vzniku členství: 20. 10. 2015
od 8. 7. 2016 do 18. 1. 2019
MARTIN KROB - Místopředseda představenstva
Mělník, Nová, PSČ 276 01
den vzniku členství: 16. 6. 2016 - 4. 12. 2018
den vzniku funkce: 22. 6. 2016 - 4. 12. 2018
od 8. 7. 2016 do 26. 8. 2021
TOMÁŠ BŮZEK - Člen představenstva
Praha - Radlice, Na vysoké I, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 6. 2016 - 16. 6. 2021
od 8. 7. 2016 do 26. 8. 2021
Ing. JAROSLAV TVRDÍK - Předseda představenstva
Praha - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 16. 6. 2016 - 16. 6. 2021
den vzniku funkce: 22. 6. 2016 - 16. 6. 2021
od 14. 3. 2016 do 8. 7. 2016
VLADIMÍR ŠMICER - člen představenstva
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 30. 12. 2015 - 16. 6. 2016
od 4. 11. 2015 do 27. 6. 2016
JUDr. JIŘÍ ŠIMÁNĚ - předseda představenstva
Praha - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 10. 2015 - 4. 5. 2016
den vzniku funkce: 20. 10. 2015 - 4. 5. 2016
od 4. 11. 2015 do 8. 7. 2016
DAVID TRUNDA - člen představenstva
Hlásnice, , PSČ 785 01
den vzniku členství: 20. 10. 2015 - 16. 6. 2016
od 4. 11. 2015 do 8. 7. 2016
Ing. PETR BOHÁČ - člen představenstva
Kamenice - Nová Hospoda, Náhorní, PSČ 251 68
den vzniku členství: 20. 10. 2015 - 16. 6. 2016
od 4. 11. 2015 do 8. 7. 2016
TOMÁŠ SYROVÁTKA - člen představenstva
Úvaly, Dalmatská, PSČ 250 82
den vzniku členství: 20. 10. 2015
od 29. 9. 2015 do 4. 11. 2015
DAVID TRUNDA - Předseda představenstva
Hlásnice, , PSČ 785 01
den vzniku členství: 2. 6. 2015 - 20. 10. 2015
den vzniku funkce: 2. 6. 2015 - 20. 10. 2015
od 29. 9. 2015 do 4. 11. 2015
ADAM ŘEBÍČEK - Místopředseda představenstva
Teplice, K. J. Erbena, PSČ 415 01
den vzniku členství: 3. 12. 2012 - 20. 10. 2015
den vzniku funkce: 2. 6. 2015 - 20. 10. 2015
od 14. 3. 2014 do 5. 11. 2014
JAROMÍR ŠETERLE - místopředseda
Popovičky, Na Skalce, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 2. 4. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2013 - 2. 4. 2014
od 14. 3. 2014 do 4. 11. 2015
KAROL KISEL - člen
Praha - Břevnov, Šlikova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 19. 12. 2013 - 20. 10. 2015
od 11. 1. 2013 do 14. 3. 2014
ZBYNĚK KUSÝ - místopředseda představenstva
Skuteč, Československé armády, PSČ 539 73
den vzniku členství: 3. 12. 2012 - 6. 6. 2013
den vzniku funkce: 3. 12. 2012 - 6. 6. 2013
od 11. 1. 2013 do 14. 3. 2014
MIROSLAV DRŽMÍŠEK - člen představenstva
Praha 9, Otovická, PSČ 193 00
den vzniku členství: 3. 12. 2012 - 19. 12. 2013
od 11. 1. 2013 do 29. 9. 2015
ADAM ŘEBÍČEK - předseda představenstva
Teplice, K. J. Erbena, PSČ 415 01
den vzniku členství: 3. 12. 2012
den vzniku funkce: 3. 12. 2012 - 2. 6. 2015
od 30. 7. 2012 do 11. 1. 2013
Bc. Adam Řebíček - předseda představenstva
Teplice, K.J.Erbena, PSČ 415 01
den vzniku členství: 18. 7. 2011 - 3. 12. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2012 - 3. 12. 2012
od 30. 7. 2012 do 11. 1. 2013
Zbyněk Kusý - místopředseda představenstva
Skuteč, Československé armády, PSČ 539 73
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 3. 12. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2012 - 3. 12. 2012
od 14. 2. 2012 do 14. 2. 2012
JUDr. Miroslav Platil - člen představenstva
Praha 4, Pšenčíkova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 18. 7. 2011
od 14. 2. 2012 do 30. 7. 2012
JUDr. Miroslav Platil - předseda představenstva
Praha 4, Pšenčíkova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 18. 7. 2011 - 21. 5. 2012
den vzniku funkce: 19. 7. 2011 - 21. 5. 2012
od 14. 2. 2012 do 30. 7. 2012
Bc. Adam Řebíček - místopředseda představenstva
Teplice, K.J.Erbena, PSČ 415 01
den vzniku členství: 18. 7. 2011
den vzniku funkce: 30. 11. 2011 - 1. 6. 2012
od 14. 2. 2012 do 11. 1. 2013
Ing. Martin Malík - člen představenstva
Praha - Benice, U zahrádek, PSČ 103 00
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 3. 12. 2012
od 31. 10. 2011 do 14. 2. 2012
Ing. Martin Malík - člen představenstva
Praha - Benice, U zahrádek, PSČ 103 00
den vzniku členství: 12. 10. 2011 - 21. 11. 2011
od 18. 10. 2011 do 18. 10. 2011
Ing. Josef Vojta - člen představenstva
Tábor, Angela Kančeva, PSČ 390 02
den vzniku členství: 18. 7. 2011 - 4. 8. 2011
od 18. 10. 2011 do 14. 2. 2012
Bc. Adam Řebíček - člen představenstva
Teplice, K.J.Erbena, PSČ 415 01
den vzniku členství: 18. 7. 2011
od 4. 12. 2009 do 18. 10. 2011
Antonín Franc - člen představenstva
Praha 10, Janovská 398, PSČ 109 00
den vzniku členství: 18. 5. 2009 - 18. 7. 2011
od 14. 4. 2009 do 4. 12. 2009
Antonín Franc - člen představenstva
Praha 10, Janovská 398, PSČ 109 00
den vzniku členství: 24. 3. 2009 - 18. 5. 2009
od 16. 6. 2008 do 2. 4. 2009
Ing. Roman Vik - člen představenstva
Praha 4, Papírníkova 615
den vzniku členství: 17. 3. 2008 - 16. 12. 2008
od 16. 6. 2008 do 18. 10. 2011
Ing. Tomáš Rosen - předseda představenstva
Mnichovice, Slávistická 755, PSČ 251 64
den vzniku členství: 17. 3. 2008 - 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 17. 3. 2008 - 17. 6. 2011
od 21. 5. 2008 do 14. 2. 2012
Mgr. Petr Doležal - člen představenstva
Jílové u Prahy, Na Tobole 97, PSČ 254 01
den vzniku členství: 17. 3. 2008 - 25. 6. 2010
od 11. 10. 2006 do 21. 5. 2008
Mgr. Petr Doležal - člen představenstva
Jílové u Prahy, Na Tobole 97, PSČ 254 01
den vzniku členství: 26. 6. 2006 - 17. 3. 2008
od 18. 4. 2005 do 21. 3. 2006
Matthew Collecott - předseda
748 High Road, Tottenham, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 25. 2. 2005 - 27. 2. 2006
den vzniku funkce: 25. 2. 2005 - 27. 2. 2006
od 18. 4. 2005 do 28. 11. 2006
Ing. Vladimír Leška - člen
Černošice, Tyršova 932
den vzniku členství: 24. 2. 2005 - 25. 8. 2006
od 18. 4. 2005 do 16. 6. 2008
Ing. Tomáš Rosen - člen
Zeleneč, Čsl. Armády 56
den vzniku členství: 24. 2. 2005 - 17. 3. 2008
od 7. 4. 2004 do 18. 4. 2005
Prof.Ing. Jaroslav Daňhel - člen
Praha 1, Vladislavova 13
den vzniku členství: 15. 12. 2003 - 24. 2. 2005
od 7. 4. 2004 do 18. 4. 2005
Ing. Jan Struž - člen
Praha 3, Pod Parukářkou 2760/12
den vzniku členství: 15. 12. 2003 - 30. 11. 2004
od 26. 11. 2003 do 18. 4. 2005
Ing. Jiří Huptych - člen
Praha 10, Na Vrších 1490/7
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 24. 2. 2005
od 13. 1. 2003 do 7. 4. 2004
Jiří Kulička - člen
Hradec Králové, K Sokolovně 102
den vzniku členství: 1. 9. 2002 - 13. 11. 2003
od 4. 7. 2000 do 18. 4. 2005
Doc.MUDr. Václav Smetana - člen představenstva
Praha 6, Bělohorská 636/4
den vzniku členství: 27. 8. 1999 - 24. 2. 2005
od 9. 12. 1998 do 4. 7. 2000
Ing. Josef Stanislav - člen představenstva
Praha 8, Kubišova 6
od 6. 4. 1998 do 13. 1. 2003
James Woolf - člen představenstva
Praha 1, Mostecká 12
den vzniku členství: 11. 10. 1997 - 28. 8. 2002
od 6. 4. 1998 do 18. 4. 2005
Ivan Chadima - člen představenstva
Praha 6, Pod Beránkou 2463/37
den vzniku členství: 11. 10. 1997 - 24. 2. 2005
od 7. 8. 1996 do 6. 4. 1998
Ing. Jiří Huptych - Člen představenstva
Praha 2, Ječná 1
od 7. 8. 1996 do 6. 4. 1998
Ing. Zbyněk Mareček - Člen představenstva
Kolín, Tisovecká 901
od 7. 8. 1996 do 6. 4. 1998
Ing. Petr Dvořák - Člen představenstva
Praha 1, Pšstrossova 27
od 7. 8. 1996 do 6. 4. 1998
Ing. Petr Kellner - Člen představenstva
Praha 3, Seifertova 93
od 7. 8. 1996 do 4. 7. 2000
Ing. Josef Kreutzer - Člen představenstva
Příbram, Čechovská 62
od 7. 8. 1996 do 9. 10. 2002
Ing. Josef Kreutzer - Člen představenstva
Příbram, Čechovská 62
od 7. 8. 1996 do 9. 10. 2002
Ing. Jiří Huptych - Člen představenstva
Praha 2, Ječná 1
od 7. 8. 1996 do 9. 10. 2002
Ing. Zbyněk Mareček - Člen představenstva
Kolín, Tisovecká 901
od 7. 8. 1996 do 9. 10. 2002
Ing. Petr Dvořák - Člen představenstva
Praha 1, Pšstrossova 27
od 7. 8. 1996 do 9. 10. 2002
Ing. Petr Kellner - Člen představenstva
Praha 3, Seifertova 93
od 7. 8. 1996 do 18. 4. 2005
Miroslav Ondříček - Předseda představenstva
Praha 5, Nad pomníkem 1
od 7. 8. 1996 do 18. 4. 2005
Ing. Vladimír Leška - Člen představenstva
Černošice, Tyršova 932
od 22. 11. 1995 do 7. 8. 1996
Miroslav Ondříček - Předseda představenstva
Praha 5, Nad pomníkem 1
od 22. 11. 1995 do 7. 8. 1996
Ing. Vladimír Leška - Člen představenstva
Černošice, Tyršova 932
od 22. 11. 1995 do 7. 8. 1996
Ing. Jiří Huptych - Člen představenstva
Praha 2, Ječná 1
od 22. 11. 1995 do 7. 8. 1996
Ing. Josef Kreutzer - Člen představenstva
Příbram, Čechovská 62
od 22. 11. 1995 do 7. 8. 1996
Ing. Zbyněk Mareček - Člen představenstva
Kolín, Tisovecká 901
od 22. 11. 1995 do 7. 8. 1996
Ing. Petr Dvořák - Člen představenstva
Praha 1, Pšstrossova 27
od 22. 11. 1995 do 7. 8. 1996
Ing. Petr Kellner - Člen představenstva
Praha 3, Seifertova 93
od 11. 4. 2019
Společnost zastupuje představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva společně. Jde-li o uzavření smlouvy nebo jiného právního jednání s hodnotou plnění nad 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) nebo ekvivalentu v cizí měně, je Společnost oprá vněn zastupovat pouze člen představenstva společně s předsedou představenstva.
od 8. 7. 2016 do 11. 4. 2019
Společnost zastupuje představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva společně. Jde-li o uzavření smlouvy nebo jiného právního jednání s hodnotou plnění nad 3.000.000,- Kč nebo ekvivalentu v cizí měně, je společnost oprávněn zastupovat pouze člen p ředstavenstva společně s předsedou představenstva.
od 4. 11. 2015 do 8. 7. 2016
Společnost zastupuje ve všech věcech předseda představenstva samostatně, nebo nejméně dva členové představenstva společně.
od 5. 11. 2014 do 4. 11. 2015
Společnost zastupují ve všech věcech společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva. Má-li představenstvo pouze jednoho člena představenstva, zastupuje tento člen představenstva společnost ve všech věcech samostatně.
od 11. 1. 2013 do 5. 11. 2014
Jménem společnosti jedná navenek v celém rozsahu představenstvo. Ve všech věcech za společnost jednají a podepisují společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva.
od 18. 4. 2005 do 11. 1. 2013
Jménem společnosti jedná navenek v celém rozsahu představenstvo. Ve všech věcech za společnost jednají a podepisují společně dva členové představenstva.
od 6. 4. 1998 do 18. 4. 2005
Ve věcech, jejichž hodnota převyšuje částku 250.000,- Kč nebo její ekvivalent v jakékoli cizí měně za směnného kurzu v té době platné, budou společně jednat a podepisovat za společnost dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva. V ostatních věcech za společnost jednají a podepisují vždy dva kteříkoliv členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva.
od 22. 11. 1995 do 6. 4. 1998
Způsob jednání jménem společnosti Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 13. 1. 2023
Ing. RASTISLAV TAKÁČ - předseda dozorčí rady
Praha - Troja, Velká skála, PSČ 181 00
den vzniku členství: 30. 12. 2022
den vzniku funkce: 30. 12. 2022
od 13. 1. 2023
Ing. MAREK BEITL - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Saskova, PSČ 466 01
den vzniku členství: 30. 12. 2022
od 13. 1. 2023
MENG LI - člen dozorčí rady
Praha - Střížkov, Makedonská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 12. 2022
od 17. 1. 2018 do 13. 1. 2023
Ing. RASTISLAV TAKÁČ - člen dozorčí rady
Praha - Troja, Velká skála, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 12. 2017 - 29. 12. 2022
od 17. 1. 2018 do 13. 1. 2023
Ing. XIAOKUN LI - člen dozorčí rady
Praha - Staré Město, U milosrdných, PSČ 110 00
den vzniku členství: 29. 12. 2017 - 29. 12. 2022
od 15. 4. 2016 do 8. 7. 2016
TOMÁŠ BŮZEK - člen dozorčí rady
Praha - Radlice, Na vysoké I, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 12. 2015 - 16. 6. 2016
od 3. 3. 2016 do 14. 3. 2016
VLADIMÍR ŠMICER - člen dozorčí rady
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 10. 2015 - 30. 12. 2015
od 24. 2. 2016 do 15. 4. 2016
TOMÁŠ BŮZEK - člen dozorčí rady
Praha - Malá Strana, Újezd, PSČ 118 00
den vzniku členství: 30. 12. 2015
od 24. 2. 2016 do 8. 7. 2016
Ing. JAROSLAV TVRDÍK - člen dozorčí rady
Praha - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 20. 10. 2015 - 16. 6. 2016
od 25. 11. 2015 do 24. 2. 2016
Ing. KAMIL KOCUREK - člen dozorčí rady
Ostrava - Bartovice, Sestupná, PSČ 739 34
den vzniku členství: 23. 9. 2014 - 20. 10. 2015
den vzniku funkce: 5. 11. 2014 - 20. 10. 2015
od 5. 11. 2014 do 25. 11. 2015
Ing. Kamil Kocurek - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Slavíčkova 2492/12, PSČ 702 00
den vzniku členství: 23. 9. 2014
den vzniku funkce: 5. 11. 2014
od 30. 1. 2014 do 5. 11. 2014
KAMIL KOCUREK - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Bartovice, Sestupná, PSČ 739 34
den vzniku členství: 3. 12. 2012 - 23. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 1. 2013 - 23. 9. 2014
od 13. 3. 2013 do 30. 1. 2014
KAMIL KOCUREK - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Slavíčkova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 3. 12. 2012
den vzniku funkce: 9. 1. 2013
od 13. 3. 2013 do 5. 11. 2014
JIŘÍ HODAČ - předseda dozorčí rady
Proboštov, Dělnická, PSČ 417 12
den vzniku členství: 3. 12. 2012 - 23. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 1. 2013 - 23. 9. 2014
od 11. 1. 2013 do 13. 3. 2013
JIŘÍ HODAČ - člen dozorčí rady
Proboštov, Dělnická, PSČ 417 12
den vzniku členství: 3. 12. 2012
od 11. 1. 2013 do 13. 3. 2013
KAMIL KOCUREK - člen dozorčí rady
Ostrava, Slavíčkova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 3. 12. 2012
od 11. 1. 2013 do 5. 11. 2014
VLASTISLAV PŘEČEK - člen dozorčí rady
Radonice, Příčná, PSČ 250 73
den vzniku členství: 3. 12. 2012 - 23. 9. 2014
od 14. 2. 2012 do 14. 2. 2012
Jiří Hodač - předseda dozorčí rady
Proboštov, Dělnická, PSČ 417 12
den vzniku členství: 22. 8. 2011 - 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 22. 8. 2011 - 21. 11. 2011
od 14. 2. 2012 do 14. 2. 2012
Ing. Drahomíra Prchalová - člen dozorčí rady
Libětice, , PSČ 386 01
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 25. 10. 2010
od 14. 2. 2012 do 14. 2. 2012
Mgr. Jakub Štilec - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram VII, 28. Října, PSČ 261 01
den vzniku členství: 18. 7. 2011 - 3. 10. 2011
od 14. 2. 2012 do 14. 2. 2012
Mgr. Pavel Pražák
Praha 3, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 7. 2011 - 22. 8. 2011
od 14. 2. 2012 do 14. 2. 2012
Mgr. Lubor Svoboda - člen dozorčí rady
Praha 5, Holubova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 7. 2011 - 22. 8. 2011
od 14. 2. 2012 do 14. 2. 2012
Vlastislav Přeček
Radonice, Příčná, PSČ 250 73
den vzniku členství: 3. 10. 2011 - 21. 11. 2011
od 14. 2. 2012 do 11. 1. 2013
Jiří Hodač - předseda dozorčí rady
Proboštov, Dělnická, PSČ 417 12
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 3. 12. 2012
den vzniku funkce: 25. 11. 2011 - 3. 12. 2012
od 14. 2. 2012 do 11. 1. 2013
JUDr. Petr Michal - místopředseda dozorčí rady
Praha 7, Kamenická, PSČ 170 00
den vzniku členství: 18. 7. 2011 - 3. 12. 2012
den vzniku funkce: 22. 8. 2011 - 3. 12. 2012
od 14. 2. 2012 do 11. 1. 2013
Ing. Kamil Kocourek - člen dozorčí rady
Ostrava, Slavíčkova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 18. 7. 2011 - 3. 12. 2012
od 14. 2. 2012 do 11. 1. 2013
Mgr. Roman Kyral - člen dozorčí rady
Bohuslavice, , PSČ 549 06
den vzniku členství: 18. 7. 2011 - 3. 12. 2012
od 14. 2. 2012 do 11. 1. 2013
Vlastislav Přeček - člen dozorčí rady
Radonice, Příčná, PSČ 250 73
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 3. 12. 2012
od 4. 12. 2009 do 14. 2. 2012
JUDr. Michal Pacovský - člen dozorčí rady
Praha 2, Plavecká 2, PSČ 128 00
den vzniku členství: 18. 5. 2009 - 18. 7. 2011
od 16. 6. 2008 do 4. 12. 2009
RNDr. Michal Lobkowicz - člen
Praha 1, Opatovická 4
den vzniku členství: 17. 3. 2008 - 18. 5. 2009
od 21. 5. 2008 do 9. 12. 2010
Prof.Ing. Jaroslav Daňhel - člen
Praha 1, Vladislavova 13
den vzniku členství: 17. 3. 2008 - 25. 10. 2010
od 21. 5. 2008 do 14. 2. 2012
Doc.MUDr. Václav Smetana - člen
Praha 6, Bělohorská 636/4
den vzniku členství: 17. 3. 2008 - 17. 6. 2011
od 18. 4. 2005 do 21. 5. 2008
Doc.MUDr. Václav Smetana - člen
Praha 6, Bělohorská 636/4
den vzniku členství: 24. 2. 2005 - 17. 3. 2008
od 18. 4. 2005 do 21. 5. 2008
Prof.Ing. Jaroslav Daňhel - člen
Praha 1, Vladislavova 13
den vzniku členství: 24. 2. 2005 - 17. 3. 2008
od 18. 4. 2005 do 16. 6. 2008
RNDr. Michal Lobkowicz - člen
Praha 5, Zapova 20
den vzniku členství: 24. 2. 2005 - 17. 3. 2008
od 18. 4. 2005 do 14. 2. 2012
Miroslav Ondříček - člen
Praha 5, Nad pomníkem 1
den vzniku členství: 24. 2. 2005 - 17. 6. 2011
od 18. 4. 2005 do 14. 2. 2012
Ing. Jiří Huptych - člen
Praha 10, Na Vrších 1490/7
den vzniku členství: 24. 2. 2005 - 17. 6. 2011
od 13. 1. 2003 do 18. 4. 2005
Martin Dlouhý - předseda
Praha 6, Juarézova 1072/10
den vzniku členství: 14. 10. 2000 - 24. 2. 2005
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 24. 2. 2005
od 13. 1. 2003 do 18. 4. 2005
Michal Lobkowicz - místopředseda
Praha 5, Zapova 20
den vzniku členství: 28. 8. 2002 - 24. 2. 2005
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 24. 2. 2005
od 13. 1. 2003 do 18. 4. 2005
Tomáš Rosen - člen
Zeleneč, Čsl. Armády 56
den vzniku členství: 28. 8. 2002 - 24. 2. 2005
od 6. 4. 1998 do 13. 1. 2003
Vladimír Havlůj - předseda
Praha 4, Zárubova 506/4
den vzniku funkce: 11. 10. 1997 - 28. 8. 2002
od 6. 4. 1998 do 13. 1. 2003
Jiří Havlíček - člen
Praha 8, Kubišova 2
den vzniku členství: 11. 10. 1997 - 28. 8. 2002
od 7. 8. 1996 do 6. 4. 1998
Doc. Ing. Jaroslav Daňhel
Praha 10, Minská 15
od 7. 8. 1996 do 6. 4. 1998
RNDr. Miroslav Tvrdý
Praha 10, Ke skalkám 70
od 7. 8. 1996 do 6. 4. 1998
Ing. Aleš Minx
Praha 5, Pod Vlkem 121
od 7. 8. 1996 do 9. 10. 2002
Doc. Ing. Jaroslav Daňhel
Praha 10, Minská 15
od 7. 8. 1996 do 9. 10. 2002
RNDr. Miroslav Tvrdý
Praha 10, Ke skalkám 70
od 7. 8. 1996 do 9. 10. 2002
Ing. Aleš Minx
Praha 5, Pod Vlkem 121
od 22. 11. 1995 do 7. 8. 1996
Doc. Ing. Jaroslav Daňhel
Praha 10, Minská 15
od 22. 11. 1995 do 7. 8. 1996
RNDr. Miroslav Tvrdý
Praha 10, Ke skalkám 70
od 22. 11. 1995 do 7. 8. 1996
Ing. Aleš Minx
Praha 5, Pod Vlkem 121
Hodnocení firmy
+46
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+1

+
-
Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

-15

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-42

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-48

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-90

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-239

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services