FALKON CAPITAL a.s. v likvidaci, IČO: 63999617 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti FALKON CAPITAL a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 22. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 63999617. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 63999617 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 11. 1995
Obchodní firma
od 17. 4. 2023

FALKON CAPITAL a.s. v likvidaci

od 28. 11. 1995 do 17. 4. 2023

FALKON CAPITAL a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 3. 12. 2013 do 2. 3. 2016
Praha, Husova , PSČ 110 00
od 7. 1. 2002 do 3. 12. 2013
Praha 1, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00
od 26. 11. 2001 do 7. 1. 2002
Praha 1, Malé náměstí 4/138, PSČ 110 00
od 29. 4. 1998 do 26. 11. 2001
Praha 1, Husova 8, PSČ 110 00
od 28. 11. 1995 do 29. 4. 1998
Praha 5, Malátova 7
IČO
od 28. 11. 1995

63999617

Identifikátor datové schránky:4cid27b
Právní forma
od 28. 11. 1995
Akciová společnost
Spisová značka3561 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 7. 1996 do 2. 7. 2002
- směnárenská činnost
od 28. 11. 1995
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 28. 11. 1995
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 28. 11. 1995 do 2. 7. 2002
- realitní kancelář
od 28. 11. 1995 do 2. 7. 2002
- zprostředkování kulturních a společenských akcí
od 28. 11. 1995 do 2. 7. 2002
- provoz galérie
Ostatní skutečnosti
od 17. 4. 2023
- Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 535/2023-3 ze dne 22.2.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 28.3.2023.
od 4. 9. 2008 do 18. 11. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 3561, konaná dne dvanáctého března roku dvoutisícíhoosmého (12.3.2008) rozhodla takto:--------------------- 1. základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 3,750.000,- Kč (třimiliónysedmsetpadesát tisíc korun českých) o 21,250.000,- Kč (dvacetjedenmilióndvěstěpadesáttisíc korun českých), na 25,000.000,- Kč peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií, v počtu 850 (osmsetpadesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (dvacetpěttisíc korun českých), vše ve lhůtě pro upisování v trvání 30ti dnů, v níž je také upisovatel povinen splatit celý emisní kur s upsaných akcií v sídle společnosti. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónůdevětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých). ----------------------------------------------------------------------- -------------------------- 2. určuje se, že se nepřipouští upisování akcií, jejichž emisní kurs činí 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónůdevětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých) nad částku 21,250.000,- Kč (dvacetjedenmilióndvěstěpadesáttisíc korun českých). ---------- ------------- 3. určuje se, že akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v platném znění akcionářem Yucom ? Libero Finanz- und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechte nstein za emisní kurs ve výši 1,129 za jednu akcii. -------------------------------------------------------- 4. upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování oznámí představenstvo upisovateli písemně, na adresu jeho sídla. ---------------------------------------------------------------------------------------- 5. připouští se možnost a schvaluje se započtení peněžité pohledávky společnosti Yucom ? Libero Finanz- und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, zapsané pod reg. číslem FL-0001.067.677-4 ve výši 23,982.150,- Kč (dvacettřimi liónů devětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 15.12.2005 proti pohledávce společnosti FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617 , za společností Yucom ? Libero Finanz - und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónůdevětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun čes kých) ke zvýšení základního kapitálu o 21,250.000,- Kč (dvacetjedenmilióndvěstě padesáttisíc korun českých). Smlouva o započtení bude uzavřena za splnění těchto pravidel postupu: ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------- - návrh písemné smlouvy o započtení pohledávek předloží osobně nebo doporučeným dopisem společnost FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617, společnosti Yucom ? Libero Fin anz- und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, bez zbytečného odkladu po uzavření dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu a po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že uzavření smlouvy o započtení pohledávek je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ------ - podpisy smluvních stran na dohodě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny.-
od 10. 4. 2007 do 8. 8. 2007
- Rozhodnutí mimořádné valné hromady sepsané ve formě notářského zápisu NZ 86/2007, N 99/2007 dne 28.3.2007: 1. Základní kapitál společnosti FALKON CAPITAL a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje podle ust. § 203 obchodního zákoníku z dosavadní částky 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) o pevnou částku 1.250.000,- Kč (slovy: jeden mil ion dvě stě padesát tisíc korun českých) na částku 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to 50 (slovy: padesáti) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), vydaných v  zaknihované podobě. 3. Konstatuje se, že ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se všichni akcionáři do zahájení této valné hromady vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to písemnými prohlášeními s úředně ověřenými podpisy ze dne 21.3.2007 a ze dne 28.3.2007. 4. Nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému (určitému) zájemci, kterým je věřitel společnosti, firma YUCOM-LIBERO FINANZ-UND HANDELS AKTIENGESELLSCHAFT se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, zapsána pod reg. číslem FL-0001.067.677- 4 (dále jen "firma YUCOM-LIBERO"), a to za emisní kurz 4.520.357,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set dvacet tisíc tři sta padesát sedm korun českých) za jednu akcii; emisní kurz všech nově upisovaných akcií činí 226.017.850,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých). 5. Firma YUCOM-LIBERO bude oprávněna upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií za emisní kurz 4.520.357,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set dvacet tisíc tři sta padesát sedm korun českých) za jednu akcii. Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti, Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00. Návrh písemné smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, spolu s písemným ozn ámením místa a počátku běhu lhůty pro upisování akcií, předloží firmě YUCOM-LIBERO společnost do 60 dnů ode dne zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to buď osobně nebo doporučeným dopisem; k upsání ak cií bude poskytnuta lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Podpisy smluvních stran na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 6. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky firmy YUCOM-LIBERO vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči firmě YUCOM-LIBERO na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií tak, že emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhrad ně započtením. 7. Schvaluje se započtení peněžité pohledávky firmy YUCOM-LIBERO ve výši 226.017.850,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých) vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči firmě YUCOM-LIBERO na úplné spla cení emisního kurzu nově upisovaných akcií; tato pohledávka firmy YUCOM-LIBERO vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.12.2005 mezi firmou YUCOM-LIBERO jako věřitelem a společností jako dlužníkem, kterou se věřitel zavázal poskytnout dlužníkov i bezúročnou půjčku až do výše 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) a na účet dlužníka zaplatil postupně, a tedy celkově půjčil 226.017.850,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých). 8. Existence a výše započítávané pohledávky firmy YUCOM-LIBERO vůči společnosti je ověřena Ing. Zdeňkou Douškovou, auditorem KA ČR, č. osvědčení 0731, a to k rozhodnému dni k účasti na této valné hromadě, tj. k 21.3.2007; ověření auditorem bude provedeno i ke dni uzavření dohody o započtení pohledávek. 9. Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena při splnění těchto pravidel postupu: - dohoda o započtení pohledávek musí obsahovat určení započítávaných pohledávek; - podpisy smluvních stran na dohodě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny; - návrh písemné dohody o započtení pohledávek předloží firmě YUCOM-LIBERO společnost, a to spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií do 60 dnů ode dne zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, osobně nebo dopor učeným dopisem; - dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena v sídle společnosti, Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, a to do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; - firma YUCOM-LIBERO, jako upisovatel splatí emisní kurz upsaných akcií v plné výši dnem nabytí platnosti a účinnosti dohody o započtení pohledávek, tj. dnem podpisu dohody o započtení pohledávek; tímto dnem rovněž zaniká započítávaná pohledávka firmy YUC OM-LIBERO vůči společnosti.
od 31. 5. 2005 do 31. 5. 2005
- Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.3.2005 č.j. 13 Co 86/2005-37 bylo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5.10.2004 č.j. 33 Nc 8002/2004-5, na základě něhož byla nařízena exekuce na majetek společnosti FALCON CAPITAL, a.s., se sídlem Praha 1, Betlémské nám. 6, IČ: 63999617 k uspokojení pohledávky oprávněného: ESOL, s.r.o., se sídlem Praha 4, Papírníkova 609, IČ: 45791872 ve výši 592.560,- Kč s příslušenstvím, z r u š e n o. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.5.2005.
od 11. 11. 2004 do 31. 5. 2005
- Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. Nc 8002/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému FALKON CAPITAL, a.s. ve prospěch oprávněného ESOL s..ro. Praha 4 o 592 560,- Kč + přísl. Soudní exekutor: Mgr. Jozef Višvader, Exekutorský úřad Praha západ .
od 29. 4. 1998 do 26. 11. 2001
- Valná hromada konaná dne 11.3.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o Kč 165,000.000,- bez možnosti upisování akcií nad tuto částku peněžitými vklady akcionářů vydáním nových akcií, a to 6.600 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 25.000,-. Emisní kurs akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou v zaknihované podobě, neveřejně obchodovatelné. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma podoba, jmenovitá hodnota zůstávají beze změny. Zvýšení základního jmění bude provedeno pouze s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů. Upisování akcií bude provedeno ve dvou kolech: 1. kolo proběhne ve lhůtě 14 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku převodem na účet společnosti č.4001-0100xxxx u ČSOB a.s. Upisovat akcie mohou pouze dosavadní akcionáři v poměru 66 ks nových akcií na jednu dosavadní akcii (na jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě Kč 25.000,-). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 2. kolo proběhne ve lhůtě 15-30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku převodem na výše uvedený účet společnosti u ČSOB a.s. Upisovat akcie ve druhém kole mohou pouze dosacadní akcionáři a to bez omezení. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti. Důvodem zvýšení základního jmění je posílení kapitálu společnosti pro další investice dle schváleného záměru rozvoje společnosti.
Kapitál
od 18. 11. 2008
Základní kapitál 25 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 8. 2007 do 18. 11. 2008
Základní kapitál 3 750 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 4. 1998 do 8. 8. 2007
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 1995 do 29. 4. 1998
Základní kapitál 2 500 000 Kč
od 4. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v listinné podobě.
od 18. 11. 2008 do 4. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 8. 8. 2007 do 18. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 150 v zaknihované podobě.
od 28. 11. 1995 do 8. 8. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 28. 11. 1995 do 8. 8. 2007
akcie jsou v zaknihované podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 28. 2. 2020 do 19. 10. 2022
Mgr. KAREL HLAVÁČEK - člen představenstva
Praha - Smíchov, Pod Barvířkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 10. 2017 - 13. 10. 2022
od 8. 11. 2017 do 28. 2. 2020
Mgr. KAREL HLAVÁČEK - člen představenstva
Líbeznice, Jaroslava Seiferta, PSČ 250 65
den vzniku členství: 13. 10. 2017
od 8. 11. 2017 do 19. 10. 2022
DAVID MAMALADZE - člen představenstva
Praha - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 13. 10. 2017 - 13. 10. 2022
od 29. 3. 2017 do 8. 11. 2017
SERGO MAMALADZE - Místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, Štiplova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015 - 13. 10. 2017
den vzniku funkce: 10. 11. 2015 - 13. 10. 2017
od 20. 8. 2016 do 8. 11. 2017
Ing. JOZEF ČIMBORA - Předseda představenstva
Praha - Staré Město, Betlémské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 6. 2016 - 13. 10. 2017
den vzniku funkce: 10. 6. 2016 - 13. 10. 2017
od 2. 3. 2016 do 20. 8. 2016
Ing. JOZEF ČIMBORA - předseda představenstva
Praha - Staré Město, Betlémské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 10. 6. 2016
den vzniku funkce: 11. 6. 2007 - 10. 6. 2016
od 2. 3. 2016 do 29. 3. 2017
SERGO MAMALADZE - Místopředseda představenstva
Praha - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015
den vzniku funkce: 10. 11. 2015
od 2. 3. 2016 do 8. 11. 2017
Ing. ZDENĚK RACHAČ - Člen představenstva
Praha - Holešovice, Heřmanova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015 - 13. 10. 2017
od 23. 5. 2012 do 2. 3. 2016
Sergo Mamaladze - místopředseda představenstva
Praha 6, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 8. 3. 2012 - 8. 3. 2015
den vzniku funkce: 8. 3. 2012 - 8. 3. 2015
od 23. 5. 2012 do 2. 3. 2016
Ing. Zdeněk Rachač - člen představenstva
Praha 1, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 8. 3. 2012 - 8. 3. 2015
od 26. 6. 2008 do 24. 11. 2010
JUDr. Miroslav Fojt - člen
Praha 6, Sartoriova 57, PSČ 160 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 11. 9. 2010
od 26. 6. 2008 do 23. 5. 2012
Beat Urs Moser - člen
Praha 1, Malé náměstí 138, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 8. 3. 2012
od 26. 6. 2008 do 2. 3. 2016
Ing. Jozef Čimbora - předseda představenstva
Praha 1 - Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007
den vzniku funkce: 11. 6. 2007
od 16. 4. 2007 do 26. 6. 2008
Ing. Jozef Čimbora - předseda představenstva
Praha 1, Betlémské náměstí 6, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 11. 2004 - 11. 6. 2007
den vzniku funkce: 22. 11. 2004 - 11. 6. 2007
od 16. 4. 2007 do 26. 6. 2008
JUDr. Miroslav Fojt - člen
Praha 6, Sartoriova 57, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 11. 2004 - 11. 6. 2007
od 16. 4. 2007 do 26. 6. 2008
Beat Urs Moser - člen
Praha 1, Malé náměstí 138, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 11. 2004 - 11. 6. 2007
od 6. 4. 2002 do 16. 4. 2007
Ing. Jozef Čimbora - předseda představenstva
Praha 1, Betlémské náměstí 6, PSČ 110 00
od 6. 4. 2002 do 16. 4. 2007
JUDr. Miroslav Fojt - člen
Praha 6, Sartoriova 57
od 6. 2. 2002 do 6. 4. 2002
Jozef Čimbora - předseda představenstva
Praha 1, Malé náměstí 138, PSČ 110 00
od 26. 11. 2001 do 6. 2. 2002
Jozef Čimbora - člen
Praha 1, Malé náměstí 138
od 26. 11. 2001 do 6. 4. 2002
JUDr. Miroslav Fojt - člen
Praha 6, Santoriova 57
od 26. 11. 2001 do 16. 4. 2007
Beat Urs Moser - člen
Praha 1, Malé náměstí 138
od 29. 4. 1998 do 26. 11. 2001
Jozef Čimbora - člen
Praha 6, Na Větru 12, PSČ 162 00
od 17. 2. 1997 do 29. 4. 1998
Jozef Čimbora - člen
Ostrava-Výškovice, Proskovická 25/681
od 28. 11. 1995 do 17. 2. 1997
Paata Mamaladze - člen
Praha 5, U drážky 213/3
od 28. 11. 1995 do 17. 2. 1997
Aristakes Alaverdian - člen
Praha 6, U Hadovky 20
od 28. 11. 1995 do 17. 2. 1997
Važa Kiknavelidze - člen
Praha 5, Bellušova 1856
od 8. 11. 2017
Společnost zastupují dva členové představenstva společně.
od 23. 5. 2012 do 8. 11. 2017
Za představenstvo jednají navenek všichni členové představenstva společně. V případě právního úkonu, který zavazuje společnost k plnění s hodnotou vyšší než 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých) (s výjimkou úkonů uvedených v ust. § 33 odst. 1 písm. n) stanov společnosti, které vždy vyžadují souhlas valné hromady), je třeba souhlasu dozorčí rady. Souhlas dozorčí rady dle předchozí věty bude učiněn formou připojení podpisu předsedy dozorčí rady na příslušném dokumentu. Podepisování za společnos t se provádí tak, že k psané, vytištěné nebo razítkem předtištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva.
od 26. 11. 2001 do 23. 5. 2012
Za společnost jedná samostatně každý z členů představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k psanému, vytištěnému nebo razítkem předtištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva každý jednotlivě vždy spolu s předsedou představenstva.
od 28. 11. 1995 do 26. 11. 2001
Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná samostatně každý z členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.
Likvidace
od 17. 4. 2023
JUDr. PATRIK GRAŇÁK
Karviná - Fryštát, Svatováclavská, PSČ 733 01
Dozorčí rada
od 8. 9. 2022 do 19. 10. 2022
EKATERINA MAMALADZE - Předseda dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Mukařovského, PSČ 155 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015 - 10. 11. 2020
den vzniku funkce: 10. 11. 2015
od 10. 1. 2020 do 8. 9. 2022
EKATERINA MAMALADZE - Předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Čs. armády, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015
den vzniku funkce: 10. 11. 2015
od 1. 7. 2016 do 10. 1. 2020
EKATERINA MAMALADZE - Předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Štiplova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015
den vzniku funkce: 10. 11. 2015
od 2. 3. 2016 do 1. 7. 2016
EKATERINA MAMALADZE - Předseda dozorčí rady
Praha - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015
den vzniku funkce: 10. 11. 2015
od 2. 3. 2016 do 8. 11. 2017
DAVID MAMALADZE - člen dozorčí rady
Praha - Nebušice, Dešťová, PSČ 164 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015 - 13. 10. 2017
od 2. 3. 2016 do 8. 11. 2017
Mgr. KAREL HLAVÁČEK - Člen dozorčí rady
Líbeznice, Jaroslava Seiferta, PSČ 250 65
den vzniku členství: 10. 11. 2015 - 13. 10. 2017
od 4. 2. 2016 do 2. 3. 2016
DAVID MAMALADZE - člen dozorčí rady
Praha - Nebušice, Dešťová, PSČ 164 00
den vzniku členství: 8. 3. 2012
od 23. 5. 2012 do 4. 2. 2016
David Mamaladze - člen dozorčí rady
Praha 6, Sušická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 3. 2012
od 23. 5. 2012 do 2. 3. 2016
Beat Urs Moser - předseda dozorčí rady
8555 Müllheim, Am Lindenhügel 19 C, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 8. 3. 2012 - 8. 3. 2015
den vzniku funkce: 8. 3. 2012 - 8. 3. 2015
od 23. 5. 2012 do 2. 3. 2016
Mgr. Karel Hlaváček - člen dozorčí rady
Líbeznice, Jaroslava Seiferta, PSČ 250 65
den vzniku členství: 8. 3. 2012 - 8. 3. 2015
od 26. 6. 2008 do 1. 10. 2010
Jaroslav Pacák - člen
Praha 4 - Modřany, Barunčina 1857/48
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 11. 6. 2010
od 26. 6. 2008 do 23. 5. 2012
JUDr. Tomáš Chňoupek - člen
Praha 5, Nad Výšinkou 17, PSČ 150 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 8. 3. 2012
od 16. 4. 2007 do 26. 6. 2008
Jaroslav Pacák - člen
Praha 4 - Modřany, Barunčina 1857/48
den vzniku členství: 22. 11. 2004 - 11. 6. 2007
od 16. 4. 2007 do 26. 6. 2008
JUDr. Tomáš Chňoupek - člen
Praha 5, Nad Výšinkou 17, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 11. 2004 - 11. 6. 2007
od 19. 12. 2006 do 23. 5. 2012
Pavlína Prokopová - člen dozorčí rady
Praha 4, U Kublova 239/8, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 5. 2006 - 1. 5. 2009
od 6. 4. 2002 do 19. 12. 2006
Zeev Ofer - člen
Hatzmaut 20/B/5, Bat Yam, Izraelský stát
od 6. 4. 2002 do 16. 4. 2007
JUDr. Tomáš Chňoupek - člen
Praha 5, Nad Výšinkou 17, PSČ 150 00
od 26. 11. 2001 do 6. 4. 2002
Zeev Ofer - člen
Highland Park, IL, 60035, Spojené státy americké
od 26. 11. 2001 do 6. 4. 2002
- v ČR bytem Malé náměstí 138, Praha 1
od 26. 11. 2001 do 6. 4. 2002
JUDr. Tomáš Chňoupek - člen
Praha 5, Hábova 1563
od 26. 11. 2001 do 16. 4. 2007
Jaroslav Pacák - člen
Praha 4-Modřany, Barunčina 1857/48
od 29. 4. 1998 do 26. 11. 2001
Hans Peter Moser - člen
Steigstrasse 63, 8200 Schaffhausen, Švýcarská konfederace
od 29. 4. 1998 do 26. 11. 2001
- datum narození: 13. září 1955
od 29. 4. 1998 do 26. 11. 2001
Beat Urs Moser - člen
Oberdorfstrasse 32, 8524 Uesslingen, Švýcarská konfederace
od 29. 4. 1998 do 26. 11. 2001
- datum narození: 19. ledna 1958
od 28. 11. 1995 do 17. 2. 1997
Stanislava Kiknavelidzeová - člen
Praha 5, Bellušova 1802
od 28. 11. 1995 do 17. 2. 1997
Inga Mamaladze - člen
Praha 6, Nad lesíkem 21
od 28. 11. 1995 do 26. 11. 2001
Bohuslav Požár - člen
Praha 4, Choceradská 3038/28
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+52

+
-
Jan  Hrušínský
+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

0

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-13

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-36

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-46

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Firmy se stejným IČO

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services