Technické služby Děčín a.s.
IČO: 64052257

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1996
Obchodní firma
od 1. 1. 1996

Technické služby Děčín a.s.

Sídlo
od 1. 1. 1996 do 22. 6. 1998
Děčín V., Baarova 881/12
IČO
od 1. 1. 1996

64052257

DIČ

CZ64052257

Identifikátor datové schránky:yhfgi2u
Právní forma
od 1. 1. 1996
Akciová společnost
Spisová značka772 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 11. 4. 2013
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 11. 4. 2013
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 11. 4. 2013
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 11. 4. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 4. 2007
- opravy silničních vozidel
od 19. 4. 2007 do 11. 4. 2013
- silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti
od 19. 4. 2007 do 11. 4. 2013
- silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily
od 19. 4. 2007 do 11. 4. 2013
- provozování parkovacích automatů
od 19. 4. 2007 do 11. 4. 2013
- výroba elektřiny
od 19. 4. 2007 do 11. 4. 2013
- opravy motorových vozidel
od 4. 1. 2000
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 4. 1. 2000 do 11. 4. 2013
- provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
od 4. 1. 2000 do 11. 4. 2013
- investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví
od 4. 1. 2000 do 11. 4. 2013
- výškové práce vyjma činností uvedených v přílohách č. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
od 31. 3. 1998 do 11. 4. 2013
- dopravní značení
od 31. 3. 1998 do 11. 4. 2013
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 3. 1998 do 11. 4. 2013
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 1. 11. 1996 do 11. 4. 2013
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 1. 1. 1996 do 19. 4. 2007
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1996 do 19. 4. 2007
- vnitrozemská vodní doprava
od 1. 1. 1996 do 19. 4. 2007
- opravy motorových vozidel (dvoustopá motorová doprava vozidla: automobily osobní a dodávkové, automobily nákladní, tahací, autobusy a jiné účelové modifikace)
od 1. 1. 1996 do 19. 4. 2007
- provozování veřejného koupaliště
od 1. 1. 1996 do 19. 4. 2007
- provozování zimního stadionu
od 1. 1. 1996 do 19. 4. 2007
- ubytovací služby
od 1. 1. 1996 do 11. 4. 2013
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 1. 1. 1996 do 11. 4. 2013
- provozování pohřebišť
od 1. 1. 1996 do 11. 4. 2013
- zahradnické služby
od 1. 1. 1996 do 11. 4. 2013
- pronájem nemovitostí
od 1. 1. 1996 do 11. 4. 2013
- pronájem motorových vozidel
od 1. 1. 1996 do 11. 4. 2013
- pronájem strojního zařízení
od 1. 1. 1996 do 11. 4. 2013
- služby inzertní
od 1. 1. 1996 do 11. 4. 2013
- správa, údržba a čištění komunikací
Ostatní skutečnosti
od 18. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 18. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 4. 2007 do 24. 5. 2007
- Statutární město Děčín tedy rozhoduje jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2.550.000,--Kč (dva milióny pět set padesát tisíc korun č eských) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 255 (dvě stě padesát pět) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 10.000,--Kč (deset tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a akcie v listinné podobě. Všechny akcie upíše jediný akcionář společnosti, tedy Statutární město Děčín, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Statutárnímu městu Děčín bude nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena v budově, kde sí dlí Magistrát města Děčína, tedy v Děčíně IV, Mírové náměstí 1175/5, a to do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Statutárnímu městu Děčín. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Schvaluje se, že upsat výše uvedené akcie lze nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti, tedy Statutárního města Děčín, jehož předmětem jsou pozemky, a to ostatní plocha číslo parcely 2636/2 v katastrálním území a obci Děčín, ostatní plochy číslo parcely 286 a číslo parcely 306/1 a zahrada číslo parcely 300 v katastrálním území Děčín - Staré Město, v obci Děčín. Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí 2.550.000,--Kč (dva milióny pět set padesát tisíc korun českých) a byla určena znaleckým po sudkem číslo 1673-027/07 ze dne 15.2.2007, vypracovaným znalcem Vladimírou Látalovou, bydlištěm Děčín VI, Slovanská 1250/83, jmenovanou za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13.12.2006, č.j. 32 Nc 1120/2006-6, přičemž za tento nepeněžitý vklad se vydá 255 (dvě stě padesát pět) kusů akcií, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,--Kč (deset tisíc korun českých), v listinné podobě, kmenových akcií na jméno. Místem pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu jsou výše uvedené pozemky a lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je 30 (třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 205 odstavce 4 obchodního zákoníku.
od 9. 11. 2005 do 20. 12. 2005
- Rada Města Děčín jako jediného akcionáře společnosti rozhodla dne 25.10.2005 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 6.140.000,-- Kč (šest miliónů sto čtyřicet tisíc korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 614 (šest set čtrnáct) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a v listinné podobě. Emisní kurs akcií pak bude výhradně splacen peněžitým vkladem ve výši 6.140.000,-- Kč (šest miliónů sto čtyřicet tisíc korun českých), a to na zvláštní účet číslo 78-5338xxxx u Komerční banky, a.s., pobočka Děčín, který zatím účelem společnost otev řela na své jméno. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Město Děčín jako jediný akcionář společnosti má přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu a Město Děčín pak na základě tohoto svého přednostního práva všechny akcie upíše ve smlouvě o upsání akcií, kter ou uzavře se společností. Městu Děčín bude nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena v budově, kde sídlí Městský úřa d Děčín, tedy v Děčíně IV, Mírové náměstí 1175/5, a to do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Městu Děčín.
od 22. 6. 1998 do 1. 9. 1998
- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 74.800.000,--Kč (sedmdesátčtyřimiliónyosmsettisíc korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií v počtu 7.480 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie činí 10.000,- Kč, jedná se o kmenová akcie, akcie na jméno a budou vydány v listinné podobě. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem v sídle společnosti do třiceti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcionář splatí upisované akcie nepeněžitými vklady, které budou splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku s tím, že emisní kurs kurs upisovaných akcií činí 10.000,-Kč. Předmětem vkladu je objekt bydlení čp. 305 v Podmoklech se zastavěnou plochou č.p. 421, včetně venkovních úprav, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 pro katastrální úřad Podmokly, obec Děčín, výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu se stanoví na základě znaleckého posudku číslo 5249-51-97-- znalce Jaroslavy Sejrkové, bytem Děčín XXXI, Malá 69 a znaleckého posudku číslo 1226-65-97 znalce JUDr. Karla Čády, bytem Děčín II, - El. Krásnohorské 40 částkou ve výši 2.403.000,- Kč, předmětem vkladu je dále ostatní plocha neplodná číslo parcely 1386 v Podmoklech, včetně staveb, venkovních úprav a 10001 pro katastrální území Podmokly, obec Děčín, výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu se stanoví na základě znalekcého posudku číslo 1247-86-97 výše uvedeného znalce JUDr. Karla Čády a na základě znalekcého posudku číslo 435-57-97 výše uvedeného znalce Jaroslavy Sejrkové částkou ve výši 6.787.000,- Kč, předmětem vkladu jsou dále nemovitosti v katastrálním území Děčín - Staré Město, a to ostatní stavební objekt čp. 399 - garáže - se zastavěnou plochou č.p. 287/6, ostatní stavební objekt čp. 400-garáže se zastavěnou plochou č.p. 287/7, ostatní stavební objekt čp. 401-dílny se zastavěnou plochou č.p. 287/8, ostatní stavební obejkt čp. 402-sklad se zastavěnou plochou č.p. 287/9, ostatní stavební obejkt čp. 403-čerpací stanice se zastavěnou plochou č.p.287/10, ostatní stavební objekt č.p. 404-sklad se zastavěnou plochou č.p. 287/11 a ostatní stavební objekt čp. 405 - vrátnice se zastavěnou plochou číslo parcely 287/12 a ostaní plocha staveniště číslo parcely 287/1, včetně venkovních úprav a porostů, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001 pro katastrální území Děčín - Staré Město, obec Děčín u Katastrálního úřadu v Děčíně, výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu se stanoví na základě znaleckého posudku číslo 1246-85-97 - výše uvedeného znalce JUDr. Karla Čády a na základě znaleckého posudku číslo 441-63-97 výše uvedeného znalce Jaroslavy Sejrkové částkou ve výši 65.661.000,- Kč.
od 10. 4. 1997 do 31. 3. 1998
- Rozsah splacení základního jmění: 100 %
od 1. 11. 1996
- Rozhodnutím valné hromady ze dne 28. 5. 1996 se slučuje Společnost pro nakládání s odpady s.r.o., se sídlem Děčín III., Březová 386/95, identifikační číslo 47 78 10 76 se společností Technické služby Děčín V., Baarova 881/12, IČ 64 05 22 57 a tato přebírá veškerá práva a povinosti společnosti Společnost pro nakládání s odpady s.r.o.
od 1. 1. 1996
- Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák.. Jediným zakladatelem společnosti je Město Děčín - Městský úřad se sídlem v Děčíně IV., Mírové náměstí, IČO 261 238.
Kapitál
od 24. 5. 2007
Základní kapitál 113 850 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 12. 2005 do 24. 5. 2007
Základní kapitál 111 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 8. 2005 do 20. 12. 2005
Základní kapitál 105 160 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 1998 do 17. 8. 2005
Základní kapitál 77 660 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 3. 1998 do 1. 9. 1998
Základní kapitál 2 860 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1996 do 31. 3. 1998
Základní kapitál 2 860 000 Kč
od 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11 385.
od 24. 5. 2007 do 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11 385.
od 20. 12. 2005 do 24. 5. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11 130.
od 17. 8. 2005 do 20. 12. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 516.
od 1. 9. 1998 do 17. 8. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 766.
od 1. 9. 1998 do 17. 8. 2005
Akcie jsou v listinné podobě
od 1. 1. 1996 do 1. 9. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 286.
Statutární orgán
od 8. 12. 2016
ŠÁRKA ZIMOVÁ DOSTÁLOVÁ - Člen představenstva
Děčín - Děčín I-Děčín, Nerudova, PSČ 405 02
den vzniku členství: 27. 7. 2015
od 1. 9. 2015 do 8. 12. 2016
ŠÁRKA ZIMOVÁ DOSTÁLOVÁ - Člen představenstva
Děčín - Děčín I-Děčín, Křížová, PSČ 405 02
den vzniku členství: 27. 7. 2015
od 11. 4. 2013 do 1. 9. 2015
ŠÁRKA ZIMOVÁ DOSTÁLOVÁ - Člen představenstva
Děčín - Děčín I-Děčín, Křížová, PSČ 405 02
den vzniku členství: 28. 1. 2011 - 28. 1. 2015
od 13. 8. 2012
Ing. Rudolf Pilecký - Člen představenstva
Česká Kamenice, 5. května, PSČ 407 21
den vzniku členství: 25. 4. 2012
od 26. 7. 2012
Michal Plíšek - Předseda představenstva
Bedřichov, , PSČ 468 12
den vzniku členství: 25. 4. 2012
den vzniku funkce: 25. 4. 2012
od 15. 3. 2011 do 13. 8. 2012
Marek Gilar - Člen představenstva
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Baarova, PSČ 500 02
den vzniku členství: 28. 1. 2011 - 25. 4. 2012
od 15. 3. 2011 do 11. 4. 2013
Šárka Zimová Dostálová - Člen představenstva
Děčín - Děčín II - Nové Město, Stoliční, PSČ 405 02
den vzniku členství: 28. 1. 2011
od 16. 6. 2009 do 15. 3. 2011
Jan Peknuša - Člen představenstva
Liberec 25, Fričova 517/3, PSČ 463 12
den vzniku členství: 29. 4. 2009 - 28. 1. 2011
od 19. 8. 2008 do 16. 6. 2009
Marek Gilar - Člen představenstva
Hradec Králové, Baarova 1380/15, PSČ 500 02
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 29. 4. 2009
od 19. 8. 2008 do 15. 3. 2011
Mgr. Václav Lešanovský - Člen představenstva
Děčín VI, Varšavská 1871/5, PSČ 405 02
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 28. 1. 2011
od 19. 8. 2008 do 26. 7. 2012
Michal Plíšek - Předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Jehlářská 13/3, PSČ 466 01
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 25. 4. 2012
den vzniku funkce: 22. 7. 2008 - 25. 4. 2012
od 19. 4. 2007 do 19. 8. 2008
Mgr. Václav Lešanovský - Předseda představenstva
Děčín VI, Varšavská 1871/5, PSČ 405 02
den vzniku členství: 25. 3. 2003 - 25. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 3. 2007 - 25. 6. 2008
od 19. 4. 2007 do 19. 8. 2008
Ing. Bohumil Bárta - Člen představenstva
Děčín IV - Letná, Na Stráni 1794/9, PSČ 405 02
den vzniku členství: 7. 3. 2007 - 22. 7. 2008
od 19. 4. 2007 do 19. 8. 2008
Ing. Petr Sukdol - Člen představenstva
Děčín IV, Bezručova 402, PSČ 405 02
den vzniku členství: 7. 3. 2007 - 22. 7. 2008
od 6. 12. 2003 do 27. 5. 2004
Zdeněk Masojídek - Člen představenstva
Děčín XXI, Oldřichovská 113/47, PSČ 405 02
den vzniku členství: 25. 3. 2003 - 7. 1. 2004
od 6. 12. 2003 do 27. 5. 2004
Ing. Dalibor Voborský - Člen představenstva
Děčín II, Wolkerova 6, PSČ 405 01
den vzniku členství: 1. 7. 2003 - 7. 1. 2004
od 6. 12. 2003 do 19. 4. 2007
Ing. Miroslav Baudisch - Předseda představenstva
Děčín II, Purkyňova 743/6, PSČ 405 01
den vzniku členství: 25. 3. 2003 - 7. 3. 2007
den vzniku funkce: 15. 4. 2003 - 7. 3. 2007
od 6. 12. 2003 do 19. 4. 2007
Mgr. Václav Lešanovský - Člen představenstva
Děčín VI, Varšavská 1871/5, PSČ 405 02
den vzniku členství: 25. 3. 2003
od 6. 12. 2003 do 19. 4. 2007
Pavel Jeřábek - Člen představenstva
Děčín XXVIII, Folknáře 67, PSČ 405 01
den vzniku členství: 25. 3. 2003 - 7. 3. 2007
od 4. 1. 2000 do 6. 12. 2003
PaedDr. Martin Sekal - Předseda představenstva
Děčín IV, Tržní 28
od 4. 1. 2000 do 6. 12. 2003
Pavel Sinko - Člen představenstva
Děčín VI, Lovosická 1233/19
od 4. 1. 2000 do 6. 12. 2003
Mgr. Pavel Schwarz - Člen představenstva
Děčín I, 28. října 717/10
od 4. 1. 2000 do 6. 12. 2003
MUDr. Ivan Stríbrský - Člen představenstva
Děčín II, Purkyňova 11
od 4. 1. 2000 do 6. 12. 2003
František Černík - Člen představenstva
Děčín XXIII, Na Skluzu 50/14
od 22. 6. 1998 do 4. 1. 2000
Ing. Dalibor Voborský - Člen představenstva
Děčín II, Wolkerova 1121/6
od 22. 6. 1998 do 4. 1. 2000
Eva Šmídová - Člen představenstva
Děčín III, Růžová 368/9
od 10. 4. 1997 do 31. 3. 1998
Zdena Dušková - Člen představenstva
Jílové u Děčína, Okružní 259
od 10. 4. 1997 do 22. 6. 1998
Jaroslav Gerhard - Člen předst. a výkonný ředitel
Děčín III, Rakovnická 346/11
od 10. 4. 1997 do 22. 6. 1998
PhDr. Karel Daněk - Člen představenstva
Děčín XXII, Veveří 75
od 10. 4. 1997 do 4. 1. 2000
Ing. Ludvík Nesnídal - Předseda představenstva
Děčín VI, Slovanská 39
od 10. 4. 1997 do 4. 1. 2000
Ing. Miroslav Baudisch - Člen představenstva
Děčín II, Purkyňova 743/6
od 10. 4. 1997 do 4. 1. 2000
Věra Houdková - Člen představenstva
Děčín III, Příčná 349/2
od 1. 1. 1996 do 10. 4. 1997
Ing. Ludvík Nesnídal - Předseda představenstva
Děčín VI., Slovanská 39
od 1. 1. 1996 do 10. 4. 1997
Jaroslav Gerhard - Člen představenstva a výk. ředitel
Děčín III., Rakovnická 346/11
od 1. 1. 1996 do 10. 4. 1997
Ing. Miroslav Baudisch - Člen představenstva
Děčín II., Purkyňova 743/6
od 1. 1. 1996 do 10. 4. 1997
Ing. Ladislav Novák - Člen představenstva
Děčín II., Vokolkova 44
od 1. 1. 1996 do 10. 4. 1997
Josef Zámečník - Člen představenstva
Děčín VI., Krásnostudenecká 1518/23
od 18. 7. 2014
Společnost zastupují dva členové představenstva společně.
od 27. 5. 2004 do 18. 7. 2014
Za společnost jednají navenek jménem společnosti společně nejméně dva členové představenstva. Jednající členové představenstva jménem společnosti podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 4. 1. 2000 do 27. 5. 2004
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda a jeden z dalších členů, nebo pověřený člen představenstva společně s dalším členem představenstva. Jednající členové představenstva jménem společnosti podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 29. 10. 1998 do 4. 1. 2000
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové předsta- venstva a to předseda a jeden z dalších členů. Právo jednat a podepisovat samostatně za společnost může také výkonný ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k natištěnému nebo předepsanému jménu společnosti připojí výkonný ředitel svůj podpis.
od 1. 1. 1996 do 29. 10. 1998
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové předsta- venstva a to předseda a jeden z dalších členů. Právo jednat a podepisovat samostatně za společnost může také výkonný ředitel Jaroslav Gerhard. Podepisování za společnost se děje tak, že k natištěnému nebo předepsanému jménu společnosti připojí výkonný ředitel svůj podpis.
Dozorčí rada
od 21. 12. 2015
Ing. MARIE VRATISLAVOVÁ - člen dozorčí rady
Mžany, , PSČ 503 15
den vzniku členství: 12. 11. 2015
den vzniku funkce: 12. 11. 2015
od 1. 9. 2015
Ing. JIŘÍ ANDĚL - Člen dozorčí rady
Děčín - Děčín II-Nové Město, Riegrova, PSČ 405 02
den vzniku členství: 29. 4. 2015
od 1. 9. 2015
Ing. JAN NOVÁK - Člen dozorčí rady
Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova, PSČ 500 11
den vzniku členství: 27. 7. 2015
od 18. 7. 2014 do 1. 9. 2015
Ing. MILAN PÁV - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Bezručova, PSČ 500 02
den vzniku členství: 30. 4. 2014 - 27. 7. 2015
od 29. 11. 2013 do 18. 7. 2014
Ing. MILAN PÁV - Člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Bezručova, PSČ 500 02
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 22. 10. 2012
od 26. 7. 2012 do 21. 12. 2015
Martin Malát - Člen dozorčí rady
Děčín - Děčín XXXI-Křešice, Družinová, PSČ 405 02
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 12. 11. 2015
od 15. 3. 2011 do 1. 9. 2015
Daniela Trojanová - Člen dozorčí rady
Děčín - Děčín XXXI-Křešice, U Školy, PSČ 405 02
den vzniku členství: 28. 1. 2011 - 28. 1. 2015
od 16. 6. 2009 do 26. 7. 2012
Roman Fikar - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Dubová 591, PSČ 403 31
den vzniku členství: 2. 3. 2009 - 11. 4. 2012
od 19. 8. 2008 do 15. 3. 2011
Ing. Jiří Stejskal - Člen dozorčí rady
Děčín X, Sněžnická 309/18, PSČ 405 02
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 28. 1. 2011
od 19. 8. 2008 do 29. 11. 2013
Ing. Milan Páv - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Bezručova 1336, PSČ 500 02
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 22. 10. 2012
od 19. 4. 2007 do 19. 8. 2008
Ivan Vepřek - Člen dozorčí rady
Děčín XVII - Jalůvčí, Pod Úvozem 195, PSČ 405 02
den vzniku členství: 7. 3. 2007 - 22. 7. 2008
od 27. 5. 2004 do 19. 4. 2007
Zdeněk Masojídek - Člen dozorčí rady
Děčín XXI, Oldřichovská 113/47, PSČ 405 02
den vzniku členství: 7. 1. 2004 - 7. 3. 2007
od 27. 5. 2004 do 16. 6. 2009
Josef Nebohý - Člen dozorčí rady
Děčín VI, U Tvrze 25
den vzniku členství: 10. 12. 2003 - 2. 12. 2008
od 6. 12. 2003 do 27. 5. 2004
Libor Kunte - Člen dozorčí rady
Děčín, Libverda 76, PSČ 405 02
den vzniku členství: 25. 3. 2003 - 7. 1. 2004
od 6. 12. 2003 do 19. 8. 2008
Ing. Jiří Stejskal - Člen dozorčí rady
Děčín X, Sněžnická 309/18, PSČ 405 02
den vzniku členství: 25. 3. 2003 - 25. 6. 2008
od 4. 1. 2000 do 6. 12. 2003
Eva Šmídová - Člen dozorčí rady
Děčín III, Růžová 368/9
od 4. 1. 2000 do 6. 12. 2003
Jan Kavalír - Člen dozorčí rady
Děčín IX, Na Vyhlídce 36
od 4. 1. 2000 do 27. 5. 2004
Josef Nebohý - Člen dozorčí rady
Děčín VI, U Tvrze 25
den vzniku členství: 7. 1. 1999 - 10. 12. 2003
od 22. 6. 1998 do 4. 1. 2000
PhDr. Karel Daněk - Člen dozorčí rady
Děčín XXII, Veveří 75
od 31. 3. 1998 do 4. 1. 2000
Václav Tůma - Člen dozorčí rady
Děčín X, Saská 139/69
od 10. 4. 1997 do 22. 6. 1998
Eva Šmídová - Člen dozorčí rady
Děčín III, Růžová 368/9
od 10. 4. 1997 do 22. 6. 1998
Ing. Dalibor Voborský - Člen dozorčí rady
Děčín II, Wolkerova 1121/6
od 10. 4. 1997 do 4. 1. 2000
PhDr. Stanislava Holíková - Člen dozorčí rady
Děčín IV, Teplická 633/4
od 10. 4. 1997 do 4. 1. 2000
Josef Zámečník - Člen dozorčí rady
Děčín VI, Krásnostudenecká 1518/23
od 10. 4. 1997 do 4. 1. 2000
Viktor Schulz - Člen dozorčí rady
Děčín IV, Bezručova 17
od 1. 1. 1996 do 10. 4. 1997
PhDr. Stanislava Holíková
Děčín IV., Teplická 633/4
od 1. 1. 1996 do 10. 4. 1997
Věra Houdková
Děčín III., Příčná 349/2
od 1. 1. 1996 do 10. 4. 1997
Václav Tůma
Děčín X., Saská 139/69
Akcionáři
od 21. 9. 2007 do 19. 8. 2008
Statutární město Děčín, IČO: 00261238
Děčín, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 1 komentářů

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá | 1 komentářů

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+420
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-50
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-105
+
-
4.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-183
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-239
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 616,20 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 699,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.