Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AmpluServis, a.s.
IČO: 65138317

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 4. 1996
Obchodní firma
od 11. 2. 2002

AmpluServis, a.s.

od 1. 9. 2001 do 11. 2. 2002

AMPLUSERVIS, a.s.

od 1. 4. 1996 do 1. 9. 2001

MST-Energomont, a.s.

Sídlo
od 25. 10. 2000 do 1. 9. 2001
Ostrava-Třebovice, ul. 5. května 5558/32
od 1. 4. 1996 do 25. 10. 2000
Ostrava-Zábřeh, U výtopny 1, PSČ 700 30
IČO
od 1. 4. 1996

65138317

DIČ

CZ65138317

Identifikátor datové schránky:zyectv6
Právní forma
od 1. 4. 1996
Akciová společnost
Spisová značka1258 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 22. 7. 2010
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 22. 12. 2008
- zámečnictví, nástrojářství
od 22. 12. 2008
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 22. 12. 2008
- obráběčství
od 22. 12. 2008
- zednictví
od 22. 12. 2008
- kovářství, podkovářství
od 22. 12. 2008
- pokrývačství, tesařství
od 22. 12. 2008
- klempířství a oprava karoserií
od 22. 12. 2008
- izolatérství
od 22. 12. 2008
- vodoinstalatérství, topenářství
od 22. 12. 2008
- malířství, lakýrnictví, natěračství
od 22. 12. 2008
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 22. 12. 2008
- slévárenství, modelářství
od 22. 12. 2008
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
od 22. 12. 2008
- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
od 22. 12. 2008
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
od 22. 12. 2008
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 22. 12. 2008
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 22. 12. 2008
- montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
od 22. 12. 2008
- projektová činnost ve výstavbě
od 22. 12. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 4. 1996 do 22. 12. 2008
- výroba, montáže, opravy, rekonstrukce, projektování, revize a pravidelné zkoušky technických, zejména energetických zařízení včetně vyhrazených zařízení a související stavební činnosti. Živnost bude provozována průmyslovým způsobem.
Ostatní skutečnosti
od 15. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 15. 7. 2014 do 1. 3. 2019
- Počet členů správní rady : 3
od 14. 1. 2002 do 25. 3. 2002
- 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 16,350.000,- Kč, slovy: šestnáct milionů třistapadesát tisíc korun českých tedy z částky 15,000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých na 31,350.000,- Kč, slovy: třicet jedna milionů třistapadesát tisíc korun českých a to nepeněžitým vkladem jediného akiconáře - Moravskoslezských tepláren a.s. - ve výši 16 355 400,- Kč, tato výše odpovídá společnému posudku ze dne 25.7.2001 a doplňku společného znaleckého posudku ze dne 27.7.2001 znalců Ing. Petra Korče , bytem Třanovice 244, jmenovaném Krajským soudem v Ostravě, dne 30.11.1983 pod č.j. Spr 4056/83 s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady movitostí, vozidel, výrobních strojů, zařízení a systémů, tržní oceňování podniků a RNDr. Petra Kober ta, CSc., Řepiště, ul. Urbišova 191, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 7.2.1989, č.j. Spr 1430/89, s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady nemovitostí dle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku a to vkladem movitého majetku, k de specifikace vkladu tvoří součást znaleckých zpráv, které jsou přílohou číslo 1 a 2 tohoto notářského zápisu. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 29Cm 81/2001 ze dne 18.6.2001. A nemovitého majetku a to nemovitostí zapsaných na výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví číslo 1265, pro obec Ostrava, katastrální území Třebovice ve Slezsku a to budovy inventární číslo 10087(M-2), postavené na pozemkové parcele 1265/5 zastav ěná plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10458, postaveného na pozemkové parcele 12265/6 zastavěná plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10071, postaveného na pozemkové parcele číslo 1265/9 zastavěná plocha a nádvoří, garáže boxové, i nventární číslo 10093 postavené na pozemkové parcele číslo 1265/7 zastavěná plocha a nádvoří a souboru staveb a pozemků a to budovy číslo popisné 5558, inventární číslo 10110 (M1), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/4 zastavěná plocha a nádvoří, bu dovy inventární číslo 10112 (b7), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/8 zastavěná plocha a nádvoří, včetně přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monolitického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm, přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z mono litického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm. Bez pozemků, na kterých tyto stavby stojí. Cena těchto nemovitostí byla stanovena na základě znaleckých posudků znalců Ing. Zdeňka Kurečky, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.19 93, pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavební materiály, stavby důlní a těžební, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské a stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde je tento posudek zapsán pod č . 1412/127/2001 a znalce Ing. Josefa Urbana, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.1993, č.j. 1640 pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavby inženýrské, stavby dopravní, stavby průmyslové, stavební materiály, staveb ní odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde tento posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 1640/1231/01. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 26Cm 283/2001-9 ze dne 7.8.2001. A to upsáním akcií společnosti stejného druhu, podoby a formy jako stávající, to je kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč v počtu 1 635 ks. Upisování nad určenou částku základního kapitálu se nepřipouští.
od 14. 1. 2002 do 25. 3. 2002
- 2) Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu, přičemž předmět tohoto nepeněžitého vkladu je tvořen movitými věci tak, jak jsou uvedeny v odstavci 1 a nemovitými věci, jak jsou specifikovány v odstavci 1.
od 14. 1. 2002 do 25. 3. 2002
- 3) Konstatuje, že tento nepeněžitý vklad, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, může společnost hospodářsky využít a to zejména s ohledem na provozovaný předmět podnikání, jak bylo uvedeno v písemné zprávě představenstva předložené akcionáři.
od 14. 1. 2002 do 25. 3. 2002
- 4) Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem a schvaluje, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1635 kusů akcií společnosti stejného druhu, podoby a formy jako stávající, to je kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč s tím, že bude vydána nová hromadná akcie nahrazující 3 135 ks akcií, která zároveň vyměňuje stávající hromadnou akcii nahrazující 1500 ks akcií jmenovité hodnoty 10 000,- Kč. Akcie nejsou registrovány.
od 14. 1. 2002 do 25. 3. 2002
- 5) Schvaluje ocenění předmětu nepeněžitého vkladu na základě znaleckých posudků společného posudku ze dne 25.7.2001 a doplňku společného znaleckého posudku ze dne 27.7.2001 znalců Ing. Petra Korče, bytem Třanovice 244, jmenovaného Krajským soudem v Ostrav ě, dne 30.11.1983 pod č.j. Spr 4056/83 s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady movitostí, vozidel, výrobních strojů, zařízení a systémů, tržní oceňování podniků a RNDr. Petra Koberta, CSc., jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostrav ě z 7.2.1989, č.j. Spr 1430/89, s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady nemovitostí dle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku a to vkladem movitého majetku, kde specifikace vkladu tvoří součást znaleckých zpráv, které jsou přílohou číslo 1 a 2 tohoto notářského zápisu. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesen í Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 29Cm 81/2001 ze dne 18.6.2001. Znalci určená peněžitá hodnota těchto movitých věcí činí 11,354.700,- Kč. A nemovitého majetku a to nemovitostí zapsaných na výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví číslo 1265, pro obec Ostrava, katastrální území Třebovice ve Slezsku a to budovy inventární číslo 10087 (M-2), postavené na pozemkové parcele 1265/5 zastav ěná plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10458, postaveného na pozemkové parcele 1265/6 zastavěné plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10071, postaveného na pozemkové parcele číslo 1265/9 zastavěná plocha a nádvoří, garáže boxové, in ventární číslo 10093 postavené na pozemkové parcele číslo 1265/7 zastavěná plocha a nádvoří a souboru staveb a pozemků a to budovy číslo popisné 5558, inventární číslo 10110 (M1), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/4 zastavěná plocha a nádvoří, bud ovy inventární číslo 10112 (b7), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/8 zastavěná plocha a nádvoří, včetně přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monolitického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm, přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monol itického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm. Bez pozemků, na kterých tyto stavby stojí. Cena těchto nemovitostí byla stanovena na základě znaleckých posudků znalců Ing. Zdeňka Kurečky, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.1993, pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavební materiály, stavby důlní a těže bní, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské a stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde je tento posudek zapsán pod 1412/127/2001 a znalce Ing. Josefa Urbana, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3. 1993, č.j. 1640 pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavby inženýrské, stavby dopravní, stavby průmyslové, stavební materiály, stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde tento posudek je zapsán ve znaleckém den íku pod č. 1640/1231/01. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 26Cm 283/2001-9 ze dne 7.8.2001. Znalci určená peněžitá hodnota tohoto majetku činí 5,000.700,- Kč. A na vklad akcionáře do základního kapitálu schvaluje částku ve výši 16,350.000,- Kč, (slovy: šestnáct milionů tři sta padesát tisíc korun českých).
od 14. 1. 2002 do 25. 3. 2002
- 6) Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a součtem emisních kurzů vydávaných akcií ve výši 5 400,- Kč bude v souladu s § 163a odst. 3 obchodního zákoníku a s přihlédnutím k ustanovení článku 31 odst. 2 stanov převeden do rezervního fondu společnosti.
od 14. 1. 2002 do 25. 3. 2002
- 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií ve lhůtě do čtyř týdnů po nabytí právní moci zápisu usnesení ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti, do obchodního rejstříku v sídle společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenst vo jedinému akcionáři písemným oznámením, doručeným nejpozději v den počátku běhu této lhůty.
od 14. 1. 2002 do 25. 3. 2002
- 8) K upsání akcií se poskytuje upisovateli lhůta 15-ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák.
od 14. 1. 2002 do 25. 3. 2002
- 9) Nepeněžitý vklad je splatný ve lhůtě do 15-ti dnů od úpisu akcií v sídle společnosti, a to zákonem stanoveným způsobem; movité věci budou splaceny předáním věcí představenstvu společnosti dle § 60 odst. 2 obch. zák. a nemovité věci musí vkladatel v tét o lhůtě předat představenstvu písemným prohlášením podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení o nabytí vlastnického práva k nemovitostem.
Kapitál
od 25. 3. 2002
Základní kapitál 31 350 000 Kč
od 1. 9. 2001 do 25. 3. 2002
Základní kapitál 15 000 000 Kč
od 1. 4. 1996 do 1. 9. 2001
Základní kapitál 15 000 000 Kč
od 2. 8. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 135.
od 25. 3. 2002 do 2. 8. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 135.
od 25. 3. 2002 do 2. 8. 2016
v listinné podobě
od 1. 4. 1996 do 25. 3. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 1. 4. 1996 do 25. 3. 2002
v listinné podobě
Statutární orgán
od 22. 3. 2019
Ing. REDA RAHMA - předseda představenstva
Praha - Hlubočepy, Gabinova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 4. 3. 2019
od 22. 3. 2019
Ing. MARTIN BERNARD - místopředseda představenstva
Tlumačov, U Vodárny, PSČ 763 62
den vzniku členství: 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 4. 3. 2019
od 6. 3. 2019
MAXIME PIERRE CLAUDE MARSAULT - člen představenstva
Praha - Břevnov, Fastrova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 1. 3. 2019 do 6. 3. 2019
MAXIME MARSAULT - člen představenstva
Praha - Břevnov, Fastrova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 1. 3. 2019 do 22. 3. 2019
Ing. REDA RAHMA - člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Gabinova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 1. 3. 2019 do 22. 3. 2019
Ing. MARTIN BERNARD - člen představenstva
Tlumačov, U Vodárny, PSČ 763 62
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 16. 7. 2018 do 1. 3. 2019
Ing. MIROSLAV PAJCHL - statutární ředitel
Jistebník, , PSČ 742 82
den vzniku funkce: 1. 7. 2018 - 28. 2. 2019
od 16. 6. 2017 do 16. 7. 2018
Ing. MIROSLAV PAJCHL - statutární ředitel
Jistebník, , PSČ 742 82
den vzniku funkce: 15. 1. 2017 - 1. 7. 2018
od 6. 2. 2017 do 16. 6. 2017
Ing. MIROSLAV PAJCHL - statutární ředitel
Ostrava - Poruba, Opavská, PSČ 708 00
den vzniku funkce: 15. 1. 2017
od 15. 7. 2014 do 6. 2. 2017
Ing. FRANTIŠEK ŠVRČEK
Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 15. 1. 2017
od 16. 1. 2014 do 15. 7. 2014
Ing. ZDENĚK DUBA - místopředseda představenstva
Praha 4 - Písnice, Ke kurtům, PSČ 142 00
den vzniku členství: 20. 7. 2001 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 7. 2001 - 30. 6. 2014
od 19. 12. 2011 do 15. 7. 2014
Bc. Miroslav Pajchl - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Opavská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 15. 12. 2011 - 30. 6. 2014
od 21. 11. 2006 do 29. 8. 2011
Ing. Jiří Lukeš - člen představenstva
Klimkovice, Nádražní 853, PSČ 742 83
den vzniku členství: 7. 11. 2006 - 31. 7. 2011
od 21. 11. 2006 do 15. 7. 2014
Ing. František Švrček - předseda představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka 3/1508, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 3. 2004 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 11. 2006 - 30. 6. 2014
od 9. 6. 2004 do 9. 4. 2009
Ing. Richard Chasák - člen představenstva
Frýdek-Místek - Místek, J. Jabůrkové 1602, PSČ 738 01
den vzniku členství: 16. 12. 1998 - 31. 3. 2009
od 3. 5. 2004 do 21. 11. 2006
Patrick Roussel - předseda představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, Korunní 21/682, PSČ 709 00
den vzniku členství: 25. 6. 2002 - 31. 10. 2006
den vzniku funkce: 2. 3. 2004 - 31. 10. 2006
od 3. 5. 2004 do 21. 11. 2006
Ing. František Švrček - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka 3/1508, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 3. 2004
od 2. 10. 2002 do 3. 5. 2004
Patrick Roussel - člen představenstva
Ostrava-Mariánské Hory, Korunní 21/682, PSČ 709 00
den vzniku členství: 25. 6. 2002
od 19. 12. 2001 do 2. 10. 2002
Roland Mouton - člen představenstva
Ostrava-Stará Bělá, Hašlerova 674, PSČ 724 00
den vzniku členství: 20. 7. 2001 - 25. 6. 2002
od 19. 12. 2001 do 16. 1. 2014
Ing. Zdeněk Duba - místopředseda představenstva
Praha 4, Ke kurtům 374/21, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 7. 2001 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 7. 2001 - 30. 6. 2014
od 1. 9. 2001 do 3. 5. 2004
Francois Habégre - předseda představenstva
Ostrava-Třebovice, Šaljapinova 5513, PSČ 722 00
den vzniku členství: 14. 5. 2001 - 2. 3. 2004
den vzniku funkce: 14. 5. 2001
od 12. 6. 2000 do 19. 12. 2001
Ing. Hervé Peneau - místopředseda představenstva
Hulváky, Blodkova 16/1453
den vzniku členství: 16. 12. 1998 - 20. 7. 2001
den vzniku funkce: 28. 3. 2000 - 20. 7. 2001
od 12. 6. 2000 do 19. 12. 2001
Frédéric Faroche - člen představenstva
Slezská Ostrava, Konečného 12/1919
den vzniku členství: 28. 3. 2000 - 20. 7. 2001
od 23. 6. 1999 do 1. 9. 2001
Ing. Pascal Guillaume - předseda představenstva
Ostrava - Třebovice, Šaljapinova 5513
od 15. 3. 1999 do 23. 6. 1999
Ing. Pascal Guillaume - předseda představenstva
Ostrava, Tyršova 6
od 15. 3. 1999 do 12. 6. 2000
Ing. Christophe Ploux - místopředseda představenstva
Ostrava-Slezská Ostrava, Konečného 12
od 15. 3. 1999 do 12. 6. 2000
Ing. Hervé Peneau - člen představenstva
Ostrava, Tyršova 6
od 15. 3. 1999 do 9. 6. 2004
Ing. Richard Chasák - člen představenstva
Frýdek-Místek, Jeronýmova 393
den vzniku členství: 16. 12. 1998
od 9. 5. 1997 do 15. 3. 1999
Ing. Antonín Březina - místopředseda představenstva
Ostrava, Živičná 2848
od 9. 5. 1997 do 15. 3. 1999
Ing. Miloslav Kettner - předseda představenstva
Ostrava, J. Ziky 22/1944
od 9. 5. 1997 do 15. 3. 1999
Ing. František Švrček - člen představenstva
Ostrava-Hrabůvka, dr. Martínka 3/1508
od 1. 4. 1996 do 9. 5. 1997
Ing. Jaroslav Veselský - předseda představenstva
Ostrava, Lechowiczova 2837/1
od 1. 4. 1996 do 9. 5. 1997
Ing. Jiří Orlický - místopředseda představenstva
Praha 4 - Háje, Stříbrského 682
od 1. 4. 1996 do 9. 5. 1997
Ing. Antonín Březina - člen představenstva
Ostrava, Živičná 2848
od 1. 4. 1996 do 9. 5. 1997
Ing. Miroslav Hájek - člen představenstva
Řevničov, Draha 305
od 1. 4. 1996 do 9. 5. 1997
Ing. Miloslav Kettner - člen představenstva
Ostrava, J. Ziky 22/1944
od 1. 3. 2019
Společnost zastupují společně nejméně dva členové představenstva anebo samostatně jeden, který k tomu byl představenstvem pověřen.
od 15. 7. 2014 do 1. 3. 2019
Společnost samostatně zastupuje statutární ředitel.
od 15. 3. 1999 do 15. 7. 2014
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pov ěřen.
od 9. 5. 1997 do 15. 3. 1999
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda nebo místopředseda představenstva a společně s některým z nich jeden člen představenstva. Samostatně může jednat jeden člen představenstva, který k tomu bude dalším členem představe nstva písemně zmocněn, přičemž podmínkou takového zastupování je, aby jednajícím či zmocňujícím členem představenstva byl vždy buď předseda nebo místopředseda představenstva.
od 1. 4. 1996 do 9. 5. 1997
Jednání: Jménem společnosti jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Správní rada
od 16. 7. 2018 do 1. 3. 2019
Ing. MIROSLAV PAJCHL - předseda správní rady
Jistebník, , PSČ 742 82
den vzniku členství: 1. 7. 2018 - 28. 2. 2019
den vzniku funkce: 1. 7. 2018 - 28. 2. 2019
od 16. 6. 2017 do 16. 7. 2018
Ing. MIROSLAV PAJCHL - předseda správní rady
Jistebník, , PSČ 742 82
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 1. 7. 2018
den vzniku funkce: 15. 1. 2017 - 1. 7. 2018
od 10. 3. 2017 do 1. 3. 2019
Ing. KAMIL VRBKA - člen správní rady
Ostrava - Krásné Pole, Předvrší, PSČ 725 26
den vzniku členství: 1. 3. 2017 - 28. 2. 2019
od 6. 2. 2017 do 10. 3. 2017
Ing. FRANTIŠEK ŠVRČEK - člen správní rady
Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 28. 2. 2017
od 6. 2. 2017 do 16. 6. 2017
Ing. MIROSLAV PAJCHL - předseda správní rady
Ostrava - Poruba, Opavská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 15. 1. 2017
od 8. 2. 2016 do 1. 3. 2019
Ing. ZDENĚK DUBA - člen správní rady
Praha - Písnice, Ke kurtům, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 1. 2016 - 28. 2. 2019
od 15. 7. 2014 do 8. 2. 2016
Ing. JIŘÍ LUKEŠ - člen správní rady
Klimkovice, Nádražní, PSČ 742 83
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 31. 12. 2015
od 15. 7. 2014 do 6. 2. 2017
Ing. FRANTIŠEK ŠVRČEK - předseda správní rady
Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 15. 1. 2017
od 15. 7. 2014 do 6. 2. 2017
Ing. MIROSLAV PAJCHL - člen správní rady
Ostrava - Poruba, Opavská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014
Dozorčí rada
od 2. 4. 2019
Ing. MARTIN BRŮHA - předseda dozorčí rady
Praha - Košíře, náměstí Josefa Machka, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 1. 3. 2019
od 2. 4. 2019
Ing. ONDŘEJ BENEŠ, Ph.D., MBA, LL.M. - místopředseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Kafkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 1. 3. 2019
od 1. 3. 2019
ROBERT TALAJKA - člen dozorčí rady
Kladno - Švermov, Příční, PSČ 273 09
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 1. 3. 2019 do 2. 4. 2019
Ing. MARTIN BRŮHA - člen dozorčí rady
Praha - Košíře, náměstí Josefa Machka, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 1. 3. 2019 do 2. 4. 2019
Ing. ONDŘEJ BENEŠ, Ph.D., MBA, LL.M. - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Kafkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 29. 8. 2011 do 15. 7. 2014
Ing. Jiří Lukeš - předseda dozorčí rady
Klimkovice, Nádražní, PSČ 742 83
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 8. 2011 - 30. 6. 2014
od 13. 1. 2011 do 15. 7. 2014
François Leimgruber - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Blahoslavova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 15. 1. 2006 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 19. 2. 2008 - 30. 6. 2014
od 19. 6. 2008 do 15. 7. 2014
Jaroslav Chrenčík - člen
Mokré Lazce, Jubilejní 302, PSČ 747 62
den vzniku členství: 20. 4. 2001 - 30. 6. 2014
od 3. 3. 2008 do 13. 1. 2011
François Leimgruber - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Nová Bělá, Mitrovická 485/404, PSČ 724 00
den vzniku členství: 15. 1. 2006
den vzniku funkce: 19. 2. 2008
od 10. 9. 2007 do 3. 3. 2008
François Leimgruber - člen dozorčí rady
Ostrava - Nová Bělá, Mitrovická 485/404, PSČ 724 00
den vzniku členství: 15. 1. 2006
od 5. 10. 2006 do 29. 8. 2011
Renaud Capris - předseda dozorčí rady
Ostrava - Krásné Pole, Vodárenská 650, PSČ 725 26
den vzniku členství: 15. 1. 2006 - 31. 7. 2011
den vzniku funkce: 19. 1. 2006 - 31. 7. 2011
od 8. 3. 2006 do 5. 10. 2006
Renaud Capris - předseda dozorčí rady
Praha - Nusle, Na Květnici 1708/18, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 1. 2006
den vzniku funkce: 19. 1. 2006
od 8. 3. 2006 do 10. 9. 2007
François Leimgruber - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Konečného 1919/12, PSČ 715 00
den vzniku členství: 15. 1. 2006
od 9. 6. 2004 do 19. 6. 2008
Jaroslav Chrenčík - člen
Ostrava - Poruba, Alšova 526/5, PSČ 708 00
den vzniku členství: 20. 4. 2001
od 3. 5. 2004 do 8. 3. 2006
Daniel Melin - předseda
Ostrava - Stará Bělá, Hašlerova 674, PSČ 724 00
den vzniku členství: 9. 3. 2004 - 15. 1. 2006
den vzniku funkce: 9. 3. 2004 - 15. 1. 2006
od 1. 1. 2004 do 3. 5. 2004
Denis Givois - předseda
Praha 1, Školská 20/689, PSČ 110 00
den vzniku členství: 30. 4. 1999 - 9. 3. 2004
den vzniku funkce: 21. 7. 2000
od 21. 1. 2002 do 1. 1. 2004
Denis Givois - předseda
Praha 4, U Družstva Práce 92/1734, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 4. 1999
den vzniku funkce: 21. 7. 2000
od 1. 9. 2001 do 21. 1. 2002
Denis Givois - předseda
Praha 4, Pod srázem 7, PSČ 120 00
den vzniku členství: 30. 4. 1999
den vzniku funkce: 21. 7. 2000
od 1. 9. 2001 do 9. 6. 2004
Jaroslav Chrenčík - člen
Ostrava-Zábřeh, Písečná 7, PSČ 700 30
den vzniku členství: 20. 4. 2001
od 4. 8. 2000 do 1. 9. 2001
Denis Givois - předseda
Praha 4, Pod srázem 1
od 4. 8. 2000 do 8. 3. 2006
JUDr. Lubomír Lubojacký - člen
Klimkovice, Havlíčkova 225
den vzniku členství: 21. 7. 2000 - 15. 1. 2006
od 23. 6. 1999 do 4. 8. 2000
Denis Givois - člen
Praha 4, Pod srázem 1
od 23. 6. 1999 do 1. 9. 2001
Miroslav Gajdorus - člen
Velká Polom, Budovatelů 367
od 15. 3. 1999 do 23. 6. 1999
Ing. Laurent Philippe Berméjo - člen
Praha 5, Pod Hybšmankou 5
od 15. 3. 1999 do 4. 8. 2000
Ing. Jaroslav Veselský - předseda
Ostrava-Moravská Ostrava, Lechowiczova 2837/1
od 9. 5. 1997 do 15. 3. 1999
Ing. Jan Smolka - člen
Ludgeřovice, Horní 52
od 1. 4. 1996 do 9. 5. 1997
Ing. Jaromír Slaběňák - člen
Ostrava, Opavská 1142
od 1. 4. 1996 do 15. 3. 1999
Ing. Miroslav Kuchrýk - předseda
Ostrava, Kubelíkova 1/736
od 1. 4. 1996 do 23. 6. 1999
Miloslav Bidlo - člen
Ostrava, Ludovíta Štúra 1074
Akcionáři
od 19. 2. 2015
Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410
Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října, PSČ 702 00
od 31. 7. 2013 do 19. 2. 2015
Dalkia Česká republika, a.s., IČO: 45193410
Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října, PSČ 702 00
od 18. 1. 2012 do 31. 7. 2013
Dalkia Česká republika, a.s., IČO: 45193410
Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října, PSČ 709 74
od 1. 1. 2004 do 18. 1. 2012
Dalkia Česká republika, a.s., IČO: 45193410
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
od 27. 3. 2002 do 1. 1. 2004
Dalkia Morava, a.s., IČO: 45193410
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
od 1. 9. 2001 do 27. 3. 2002
Moravskoslezské teplárny a.s.
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 575,00 Kč
Czech Exchange 2 580,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 585,00 Kč
Česká spořitelna 2 633,00 Kč
Komerční banka 2 636,21 Kč
Expobank CZ 2 637,80 Kč
Sberbank CZ 2 651,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 691,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-20
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-21
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-49
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-70
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-91
+
-

Články na Heroine.cz

Juncker končí. Bude Evropa v ženských rukou?

Juncker končí. Bude Evropa v ženských rukou?

Na zasedání Evropské rady, které začíná právě dnes, se bude rozhodovat o tom, kdo vystřídá...více

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovenský prezident nemůže skoro nic. Když s ním – nebo s ní – nespolupracuje vláda, prosadí...více

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Oprava notebooku - reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Oprava notebooku - reklamace

Otázka: Dobrý den, dala jsem do servisu notebook, že je u něj problematické zapínání. Poté, co se zapne byl však plně funkční. V servisu mi navrhli opravu v ceně cca 3500, s čímž jsem souhlasila. Procento úspěšnosti...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services